Bích Huyết kiếm

Bích Huyết kiếm

Tác giả:

Kim Dung

Thể loại:

Kim Dung

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

144992

Bích Huyết kiếm

Đánh giá: 7.4/10 từ 49 lượt
Cuối thời Minh, đại tướng Viên Sùng Hoán bị cáo buộc oan tội tư thông với ngoại biên và bị hoàng đế Sùng Trinh xử tử. Con trai Viên Sùng Hoán là Viên Thừa Chí được đồng đạo võ lâm bảo vệ, rồi được Mục Nhân Thanh – Chưởng môn phái Hoa Sơn truyền dạy võ nghệ.

Viên Thừa Chí khi lớn lên học được võ nghệ cao cường, trở thành minh chủ thất tỉnh, gia nhập lực lượng khởi nghĩa của Lý Tự Thành lật đổ triều đình nhà Minh và bảo vệ Trung Quốc trước sự xâm lược của quân Mãn Châu ở phía bắc.