Lộc Đỉnh ký

Hồi 39: Tiền bối tâm tình như lược chải - Tiểu sinh tung tích tựa bèo trôi

trước
tiếp

Dọc đường quan viên đưa đón, biếu xén hậu hĩ. Vi Tiểu Bảo tự nhiên người tới thì không cự tuyệt, dềnh dàng xuống nam, hành lý ngày càng nặng. Đối với huynh đệ trong Thiên địa hội, Vi Tiểu Bảo nói chúng ta làm bại hoại việc lại trị của người Thát Đát, quà biếu thu nhận càng nhiều, bách tính lại càng oán hờn, quan viên các nơi tiếng tăm không tốt, tương lai khởi nghĩa tạo phản, càng dễ thành công. Bọn Từ Thiên Xuyên đều thấy rất đúng.

Mấy hôm sau, đã tới Dương Châu. Từ Tổng đốc Lưỡng Giang Ma Lặc Cát, Tuần phủ Giang Ninh Mã Hựu trở xuống Bố chánh sứ, Án sát sứ, Học chính, Tri đạo, Lương đạo, Hà công đạo Hoài Dương, Tri phủ Dương Châu, Tri huyện Giang Đô cho tới võ quan các cấp đều đã sớm được tin, ra ngoài thành vài dặm đón tiếp.

Hành viên của Khâm sai đặt ở nha môn Đạo đài đạo Hoài Dương, Vi Tiểu Bảo cảm thấy quá gò bó, chỉ nghỉ lại một đêm thì nói với Đạo đài muốn chuyển qua chỗ khác. Y nghĩ nơi đóng hành viên không gì bằng ở trong Lệ Xuân viện, nhà vua cho Mặc áo gấm về làng, nên trở về nơi ở cũ là vinh dự nhất. Nhưng Khâm sai đại thần lại đóng hành viên trong kỹ viện thì rốt lại cũng không nói ra được, nghĩ thầm ngày trước lúc ở Dương Châu, hùng tâm đại chí vẫn ôm ấp trong lòng thì ngoài việc mở vài nhà kỹ viện là nhổ sạch thược dược trong vườn thược dược trước chùa Thiền Trí.

Thược dược Dương Châu nổi tiếng thiên hạ, vườn thược dược trước chùa Thiền Trí là bề thế nhất, hàng ngàn giống thược dược nổi tiếng, hoa to như cái bát. Năm Vi Tiểu Bảo mười tuổi từng cùng một lũ trẻ con nghịch ngợm tới đó chơi, thấy thược dược nở rất đẹp, liền bẻ hai đóa cầm chơi, bị hòa thượng trong chùa nhìn thấy giật lại, còn đánh y mấy tát. Vi Tiểu Bảo vừa đá vừa cắn, đánh nhau ầm ĩ với hòa thượng ấy, bị đại hòa thượng to béo ấy đè xuống đất, đá cho vài đá. Bọn trẻ con la ó sấn tới, nhổ bừa thược dược. Hòa thượng kia kêu ầm lên, trong chùa có một đám hòa thượng và nhà bếp đổ ra, tay cầm gậy gộc, đánh đuổi bọn trẻ nghịch ngợm. Vi Tiểu Bảo vì là thủ phạm đứng đầu, bị đánh không ít, trên đầu sưng vù một cục, trở về Lệ Xuân viện lại bị mẹ phạt phải nhịn đói một bữa. Tuy sau cùng y cũng vào nhà bếp ăn vụng một bữa thật no, nhưng đối với việc “Chùa Thiền Trí hái hoa chịu nhục” ấy lại cảm thấy nhục nhã. Hôm sau lại tới trước chùa, đứng xa xa ngoác miệng chửi lớn, chửi từ mẹ Phật Như Lai tới con gái hòa thượng, nói “Rồi có một ngày lão tử sẽ nhổ sạch thược dược trước chùa, đạp ngôi chùa thối tha của các ngươi thành đất bằng, cuốc lên làm hố phân”, chửi đến lúc hòa thượng trong chùa đổ ra, y ba chân bốn cẳng bỏ chạy mới thôi.

Qua vài năm, y cũng đã quên chuyện ấy. Hôm ấy trở về Dương Châu, muốn chọn chỗ làm hành viên mới nhớ tới chùa Thiền Trí, lập tức nói với Tri đạo Hoài Dương, có ý tới giày xéo một phen. Viên Đạo đài ngẫm nghĩ “Chùa Thiền Trí là nơi Phật môn thắng địa, cổ sát ngàn năm. Khâm sai tới đóng, chỉ e sẽ biến nơi đó thành một trường hồ đồ”. Liền nói “Bẩm đại nhân, chùa Thiền Trí phong cảnh quả thật rất đẹp, đại nhân cao kiến, ty chức quả rất khâm phục. Có điều nếu ở trong chùa thì việc ăn uống e không tiện lắm”. Vi Tiểu Bảo nói “Có gì là không tiện? Dời Bồ tát trong chùa đi là được rồi”. Viên Đạo đài nghe nói dời Bồ tát trong chùa đi, càng hoảng sợ nhảy dựng lên, nghĩ thầm nếu gây ra tai họa, bách tính trong thành Dương Châu công phẫn thì khó mà thu xếp, lúc ấy lập tức tươi cười thỉnh an, hạ giọng nói “Bẩm đại nhân, yên hoa Dương Châu nổi tiếng thiên hạ. Đại nhân suốt trên đường vất vả mới tới tệ xứ, ty chức tự nhiên phải hết lòng hầu hạ, đã chọn được không ít cô nương xinh đẹp giỏi đàn hát để hầu đại nhân thưởng giám. Trong chùa thì giường thô ghế cứng, e là rất chán”.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm kể cũng có lý, cười nói “Theo ngươi thấy thì hành viên đặt ở đâu là được?”. Viên Đạo đài nói “Trong các thương nhân buôn muối ở Dương Châu có một người họ Hà, Hà Viên trong nhà y được gọi là đứng đầu các danh viên ở Dương Châu. Y có ý lấy lòng Khâm sai đại nhân, đã chuẩn bị rất chu đáo, mong mỏi đại nhân quang lâm. Chỉ là y quan chức quá nhỏ, không dám mở lời. Nếu đại nhân không chê bỏ, thì không ngại gì cứ dời giá tới xem thử”.

Thương nhân buôn muối họ Hà giàu có, Vi Tiểu Bảo lúc nhỏ thường đi ngang ngoài tường nhà y, nghe bên trong vang ra tiếng đàn sáo du dương, mười phần hâm mộ, chỉ là không có cơ duyên bước vào nhìn một lần, lúc ấy liền nói “Hay lắm, vậy cứ tới đó ở vài hôm, nếu không vừa ý thì chúng ta sẽ dời đi là được. Dương Châu có nhiều thương nhân buôn muối, tất cả chúng ta tới đó ăn ở cũng không hết của cải của họ đâu”.

Trong Hà Viên lầu gác chạm mây, suối đá quanh co, phòng ốc trang nhã, kiến trúc khéo đẹp, vừa nhìn là biết mỗi tấc đất cũng tốn không ít vàng ròng bạc trắng. Vi Tiểu Bảo vô cùng vừa ý, sai thân binh tùy tùng đều ở trong vườn, bốn võ tướng bọn Trương Dũng suất lãnh quan quân chia nhau đóng trong công sở nhà dân chung quanh.

Lúc ấy Dương Châu phồn hoa, đứng đầu thiên hạ. Từ thời Đường đã có câu “Mười dặm rèm châu, hăm bốn lỗ cầu trăng gió”. Đến đầu thời Thanh, thương nhân buôn muối đất Hoài tập trung ở đó, lại càng hưng thịnh. Theo sử sách ghi chép, cuối thời Minh phủ Dương Châu có hơn ba mươi bảy vạn năm ngàn đinh (đàn ông từ mười sáu tuổi trở lên), lúc nhà Thanh thay thế nhà Minh, Dương Châu bị quân Thanh tàn sát, năm Thuận Trị thứ ba chỉ còn chín ngàn ba trăm hai mươi đinh, đến năm Khang Hy thứ sáu lại tăng lên tới có hơn ba mươi chín vạn bảy ngàn chín trăm đinh, không những nguyên khí đã hoàn toàn khôi phục, mà còn hơn cả lúc trước.

Sáng sớm hôm sau, quan viên lớn nhỏ trong thành Dương Châu theo ban tới hành viên của Khâm sai tham kiến. Vi Tiểu Bảo tiếp kiến xong, tuyên đọc thánh chỉ. Y không biết chữ nghĩa trong thượng dụ của Khang Hy, đã bảo sư gia dạy cho học thuộc lòng, lúc ấy từng chữ từng chữ đọc ra, kể ra trí nhớ y cũng tốt, không hề đọc nhầm chữ nào, tuy trong lúc vội vã cầm ngược tờ thượng dụ, nhưng người ngoài không ai phát hiện ra.

Các quan nghe hoàng đế hạ chỉ miễn thuế cho các huyện thuộc phủ Dương Châu ba năm, lại chẩn tuất cho các hộ cô quả gặp nạn binh lửa lúc mở nước, xây dựng Trung liệt từ thờ cúng bọn trung thần Sử Khả Pháp, không ai không hô lớn “Vạn tuế”, khấu đầu lạy tạ hoàng ân hạo đãng.

Vi Tiểu Bảo tuyên chỉ xong, nói “Các vị đại nhân, lúc huynh đệ rời kinh, hoàng thượng có dặn, tỉnh Giang Tô sản vật phong phú, nhưng mấy năm gần đây việc lại trị lỏng lẻo, việc binh bị cũng không chỉnh tề, sai huynh đệ tra xét chỉnh đốn cho tốt. Hoàng thượng thương yêu bách tính Dương Châu như thế, chúng ta làm quan, phải tận tâm kiệt lực, báo đáp ơn vua mới phải”. Văn võ bá quan đồng thanh khen phải, nhưng bất giác đều thầm rầu rĩ. Thật ra câu ấy là Sách Ngạch Đồ dạy y. Vi Tiểu Bảo biết muốn thu được nhiều lễ vật biếu xén hối lộ thì một là phải biết đối phương muốn gì, hai là phải biết đối phương sợ gì, nên dọa dẫm quan viên văn võ Giang Tô một phen, thế không tránh được, chỉ có điều câu ấy phải nói sao cho không nặng không nhẹ, vừa vặn ăn khớp, lại phải đầy đủ giọng điệu văn nhã của quan lại, nếu không thỉnh giáo Sách Ngạch Đồ thì không xong.

Làm xong văn chương quan dạng rồi, tự có quan viên địa phương đi chọn đất xây dựng Trung liệt từ, kê khai danh sách các hộ cần phát chẩn, sai người về các làng quê bốn phía tuyên dụ đức ân của hoàng thượng miễn thuế. Bấy nhiêu công việc không phải một sớm một chiều có thể làm xong, trong thời gian ấy Vi Tiểu Bảo cứ việc nằm trên vàng bạc ở Dương Châu hưởng phúc. Suốt mấy hôm sau, Tổng đốc, Tuần phủ mời tiệc, Bố chánh sứ, Án sát sứ mời tiệc, các đạo mời tiệc, tự nhiên là bày biện sang trọng, trân hào la liệt, cực kỳ xa xỉ, không cần phải nói.

Hàng ngày Vi Tiểu Bảo đều muốn tới Lệ Xuân viện thăm mẹ, chỉ là thù tạc không lúc nào rảnh nên thủy chung vẫn không tiện. Mẹ của Khâm sai đại nhân làm kỹ nữ ở Dương Châu, chuyện đó thì ngàn vạn lần không thể để lộ ra được. Mất mặt lòi cái xấu còn là chuyện nhỏ, làm mất thể thống của triều đình mới là chuyện lớn, huống chi Vi Tiểu Bảo làm quan lớn đã lâu mà trước nay vẫn không đón mẹ lên Bắc Kinh hưởng phúc, để mặc cho bà luân lạc phong trần, quả thật vô cùng bất hiếu, bị Ngự sử dâng một tờ tham hặc thì ngay cả hoàng đế cũng không sao che chở. Nghĩ thầm chỉ có cách chờ mọi việc đã xong, rón rén cải trang về Lệ Xuân viện thăm mẹ, sau đó sai thân binh đưa mẹ lên Bắc Kinh ở, cốt làm sao cho thần không hay quỷ không biết mới được. Trước đó y vẫn quyết ý dưới chân bôi dầu, vừa thấy tình hình không xong là sẽ lập tức ngựa tốt thêm roi, thoảng đi cho thoáng, không ngờ càng làm quan chức càng lớn, càng làm quan càng vui sướng, lúc ấy lại định đón mẹ lên Bắc Kinh, là có ý làm quan lâu dài không nghỉ nữa.

Mấy hôm sau Tri phủ Dương Châu Ngô Chi Vinh mời tiệc để Khâm sai tẩy trần. Ngô Chi Vinh nghe được chỗ Đạo đài là Khâm sai đại nhân từng có ý lấy chùa Thiền Trí làm hành viên, nghĩ thầm chỗ hay nhất của chùa Thiền Trí chẳng qua chỉ là vườn thược dược trước chùa, Khâm sai đại nhân có ý tới chùa ở nhất định là thích ngắm hoa. Y giỏi việc lấy lòng, mấy hôm trước đó đã dựng một rạp hoa cạnh vườn thược dược, sai thợ giỏi dùng cây tùng không lột vỏ kết thành, cành lá trên cây vẫn xanh tươi, bàn ghế trong rạp đều dùng cây đá tự nhiên, trong rạp trồng đầy cây, hoa, thảm cỏ, lại dùng ống tre dẫn nước, lưu chuyển quanh rạp, róc rách thành tiếng, cực kỳ khéo léo, uống rượu ở đó cũng như đang ở giữa nơi đồng nội núi non, so với hoa sảnh rường chạm ngọc khắc của các nhà phú quý lại có một phong vị khác hẳn.

Nào ngờ Vi Tiểu Bảo là con người cực kỳ dung tục, toàn thân không có một đốt xương nào là văn nhã, tới rạp hoa rồi, câu đầu tiên là hỏi “Tại sao có cái rạp hoa này? A, phải rồi, nhất định là hòa thượng trong chùa dựng lên để làm pháp sự, đặt lò hương, để tiện thí cháo cho cô hồn”.

Ngô Chi Vinh một phen tâm huyết trở thành công cốc, bất giác trên mặt mười phần nhăn nhó, còn cho là Khâm sai có ý mỉa mai, chỉ đành cười gượng nói “Ty chức học vấn thô thiển, bố trí ở đây không vừa ý đại nhân, thật đáng muôn chết”.

Vi Tiểu Bảo thấy các quan lại đã sớm kính cẩn đứng chờ, liền gọi mọi người ngồi vào chỗ. Tổng đốc Lưỡng Giang ứng thủ với Vi Tiểu Bảo vài hôm, đã trở về lỵ sở ở Giang Ninh. Tuần phủ, Bố chánh Giang Tô thì lỵ sở ở Tô Châu, lúc ấy đều lưu lại Dương Châu bầu bạn với Khâm sai đại thần. Những tân khách còn lại nếu không phải là Đạo đài thì đều là thương nhân buôn muối có quan hàm.

Yến tiệc ở Dương Châu mười phần tinh tế, phong phú, chỉ nói các thức trà quả khai vị trước khi ăn tiệc cũng đã có tới vài mươi món, Vi Tiểu Bảo tuy là người bản địa nhưng cũng không thể biết hết.

Uống trà một lúc, mặt trời dần dần ngã về phía tây. Ánh nắng chiếu lên mấy ngàn gốc thược dược ngoài rạp hoa, lóng lánh tươi đẹp, quả thật nhìn như gấm dệt. Vi Tiểu Bảo lại càng nhìn càng tức giận, nhớ lại mối hận năm xưa bị tăng nhân trong chùa đánh chửi, lập tức muốn nhổ hết thược dược hiện có lên đốt sạch, chỉ là phải tìm được cớ mới dễ ra tay. Đang ngẫm nghĩ thì Tuần phủ Mã Hựu cười nói “Vi đại nhân, nghe giọng nói của đại nhân thì dường như cũng từng qua lại ở một dải Hoài Dương. Hoài Dương thủy thổ trọng hậu, đã sinh được nhân tài, lại sản ra hoa đẹp”. Các quan chỉ biết Khâm sai là người Mãn Châu Chánh Hoàng kỳ, nhưng viên Tuần phủ trong vài hôm nay nghe giọng nói của y đầy chất Dương Châu, nên nhân cơ hội lấy lòng y một phen.

Vi Tiểu Bảo đang nghĩ tới tăng nhân chùa Thiền Trí đáng ghét, buột miệng nói “Dương Châu thì hòa thượng là không tốt”.

Tuần phủ sửng sốt, không rõ y thật sự muốn nói gì. Bố chánh sứ Mộ Thiên Nhan là người khôn ngoan lại có học vấn, liền đỡ lời “Vi đại nhân nói rất đúng. Hòa thượng Dương Châu chạy theo thế lợi, lấy lòng quan phủ, coi thường người nghèo, từ xưa đã thế”. Vi Tiểu Bảo cả mừng, cười nói “Đúng lắm, Mộ đại nhân là người đọc sách, biết trong sách có viết như thế”. Mộ Thiên Nhan nói “Chuyện cổ Vương Bá Bích sa lung thời Đường, không phải là xảy ra ở Dương Châu sao?”. Vi Tiểu Bảo rất thích nghe kể chuyện cổ, vội hỏi “Cái gì mà chuyện cổ Hoàng bố tỷ sa lung?”(*).

Mộ Thiên Nhan nói “Chuyện này xảy ra ở chùa Thạch Tháp Dương Châu. Trong niên hiệu Càn Nguyên nhà Đường, chùa Thạch Tháp gọi là viện Mộc Lan. Thi nhân Vương Bá lúc trẻ nghèo túng…”. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Té ra người ấy tên Vương Bá, không phải là một mảnh vải vàng”. Lại nghe y nói tiếp “… Ở nhờ trong viện Mộc Lan. Hòa thượng trong chùa lúc ăn cơm thì gõ chuông báo hiệu, Vương Bá nghe tiếng chuông cũng vào phạn đường ăn cơm. Các hòa thượng ghét y, có lần mọi người ăn cơm trước, ăn xong mới gõ chuông. Vương Bá nghe tiếng chuông, vào tới phạn đường, chỉ thấy các sư đã tan hết, cơm canh đã không còn chút gì…”.

Vi Tiểu Bảo đập bàn một cái, tức giận nói “Con mẹ lũ hòa thượng đáng ghét…”. Mộ Thiên Nhan nói “Đúng thế, ăn một bữa cơm thì đáng bao nhiêu chứ? Lúc ấy Vương Bá trong lòng xấu hổ, bèn đề thơ lên vách rằng: Lên thềm đã hết khách tây đông, Chuông muộn đồ lê nghĩ thẹn thùng”.

Vi Tiểu Bảo hỏi “Đồ lê là thằng đầy tớ nào?”. Các quan gần gũi y vài hôm, đã biết vị Khâm sai đại nhân này không phải là người đọc sách, phần đông những người Bát kỳ có công danh phú quý lúc ấy không phải là nhờ đọc sách, nên cũng không ngạc nhiên. Mộ Thiên Nhan nói “Đồ lê tức là hòa thượng”. Vi Tiểu Bảo gật đầu nói “Té ra là bọn lừa trọc, về sau thế nào?”.

Mộ Thiên Nhan nói “Về sau Vương Bá làm quan lớn, triều đình phái y trấn thủ Dương Châu, y lại tới viện Mộc Lan. Đám hòa thượng kia tự nhiên là ra sức lấy lòng y. Y tới nhìn thơ đề trên tường ngày trước xem có còn không, chỉ thấy trên tường có một cái lồng bằng sa rất đắt tiền chụp lên chỗ y đề thơ, để khỏi hư hỏng. Vương Bá rất cảm khái, viết thêm vào đó hai câu nữa: Ba chục năm nay lầm đất bụi, Bây giờ mới được lụa xanh phong”. Vi Tiểu Bảo nói “Nhất định là y đã lôi bọn lừa trọc kia ra đánh cho một trận phải không?”. Mộ Thiên Nhan nói “Vương Bá là kẻ sĩ phong nhã, nghĩ đề hai câu thơ tỏ ý mỉa mai là đủ rồi”. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Nếu là mình thì đời nào lại dễ dàng bỏ qua như thế? Có điều bảo mình đề thơ, thì mình không có bản lĩnh ấy. Lão tử chỉ biết ỉa đái, không biết đề thơ”.

Kể chuyện cổ một lúc, dọn trà rót rượu. Vi Tiểu Bảo nhìn quanh bốn phía, thấy Vương Tiến Bảo ngồi gần đó đang mỗi hớp một chén, uống rất thỏa thuê, chợt động tâm niệm, nói “Vương tướng quân, ngươi từng nói ngựa chiến ăn thược dược sẽ đặc biệt khỏe mạnh, phải không?”. Vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu. Vương Tiến Bảo không hiểu ý y, nói “Chuyện đó…”. Vi Tiểu Bảo nói “Hoàng thượng tuyển chọn ngựa tốt, nào là ngựa Mông Cổ, ngựa Tây Vực, ngựa đất Xuyên, ngựa đất Điền, hoàng thượng đều giao cho chúng ta phải nuôi dưỡng cẩn thận, đúng không?”. Khang Hy để ý tới việc nuôi ngựa, Vương Tiến Bảo biết như thế, liền nói “Đại nhân nói rất đúng”. Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi hiểu biết tính ngựa, lúc ở Bắc Kinh, ngươi nói nếu cho ngựa chiến ăn thược dược thì sẽ chạy nhanh hơn gấp đôi. Hoàng thượng thương ngựa như thế, chúng ta làm nô tài, tự nhiên phải tuân theo thánh ý. Nếu cuốc tất cả hoa thược dược ở đây mang về kinh sư giao cho Ty Xa giá bộ Binh nuôi ngựa, hoàng thượng biết được, nhất định sẽ rất vui lòng”.

Mọi người vừa nghe, người nào cũng thần sắc vô cùng kỳ lạ. Hoa thược dược có thể làm ngựa khỏe mạnh thì đấy là lần đầu tiên nghe thấy, nhìn dáng vẻ vâng vâng dạ dạ của Vương Tiến Bảo thì rõ ràng y không cho là đúng, chỉ là không dám công nhiên phản bác mà thôi. Nhưng Vi Tiểu Bảo mở miệng là hoàng thượng, ngậm miệng là hoàng thượng, đội cái mũ hoàng thượng to tướng, ai dám hơi có lời nói khác? Nhìn thấy mấy ngàn gốc thược dược này sẽ bị phá hủy trong tay y, từ nay trở đi Dương Châu sẽ mất đi một cảnh đẹp, lại không biết vị Vi đại nhân này tại sao lại căm hận hoa thược dược đến thế? Mọi người ngớ mặt nhìn nhau, không nói nên lời.

Tri phủ Ngô Chi Vinh nói “Vi đại nhân học thức uyên bác, quả thật khiến người ta khâm phục. Cây thược dược này còn gọi là Xích thược, trong Bản thảo cương mục có nói tới, nói có công năng tán ứ hoạt huyết. Trong tên gọi thược dược có chữ dược, đủ thấy cổ nhân đã biết nó là thuốc tốt. Ngựa ăn thược dược rồi, huyết mạch lưu thông, tự nhiên sẽ chạy như bay. Lúc đại nhân về kinh, ty chức sẽ phái người cuốc hết thược dược ở đây cho đại nhân mang về kinh thành”. Các quan vừa nghe thấy, trong lòng đều chửi thầm Ngô Chi Vinh ti tiện vô sỉ, để lấy lòng quan trên mà hủy hoại một nơi danh thắng của Dương Châu. Vi Tiểu Bảo vỗ tay cười nói “Ngô đại nhân làm việc lão luyện, rất tốt, rất tốt”. Ngô Chi Vinh cảm thấy vô cùng vinh dự, vội vàng đứng lên thỉnh an, nói “Tạ ơn đại nhân khen thưởng”.

Bố chánh sứ Mộ Thiên Nhan bước ra rạp hoa, tới khóm thược dược hái một đóa hoa to như cái bát, quay trở vào tiệc, hai tay đưa cho Vi Tiểu Bảo, cười nói “Xin đại nhân gài đóa hoa này lên mũ, ty chức có một chuyện cổ xin kể cho đại nhân nghe”.

Vi Tiểu Bảo vừa nghe lại có chuyện cổ, liền đón lấy đóa hoa, chỉ thấy đóa hoa thược dược này cánh hoa màu đỏ rực, mỗi cánh đều có một vệt ngang màu vàng, vô cùng tươi đẹp, liền cài lên mũ.

Mộ Thiên Nhan nói “Chúc mừng đại nhân. Loại thược dược này có tên là Kim đới vi, là một giống thược dược vô cùng quý hiếm. Trong thư tịch cổ có ghi chép, ai nhìn thấy loại Kim đới vi này về sau sẽ làm Tể tướng”.

Vi Tiểu Bảo cười nói “Chuyện đó có đúng không?”. Mộ Thiên Nhan nói “Chuyện này xảy ra thời Bắc Tống. Lúc ấy Hàn Ngụy công Hàn Kỳ trấn thủ Dương Châu, cũng ở vườn thược dược trước chùa Thiền Trí này, đột nhiên có một cây nở bốn đóa hoa lớn, cánh hoa đỏ rực, giữa có chỉ vàng, chính là loại Kim đới vi này. Loại thược dược này trước đó chưa có, vô cùng quý báu kỳ lạ. Thuộc hạ bẩm báo lên, Hàn Ngụy công đích thân tới xem, mười phần ưa thích, thấy có bốn đóa, liền nghĩ mời thêm ba vị khách nữa cùng tới thưởng hoa”. Vi Tiểu Bảo lấy đóa hoa trên mũ xuống nhìn, quả nhiên đỏ vàng xen lẫn, phía ngoài óng ánh, vệt vàng bao quanh lại càng không hoa nào có.

Mộ Thiên Nhan nói “Lúc ấy ở Dương Châu có hai nhân vật nổi tiếng, một là Vương Khuê, một là Vương An Thạch, đều là người rất có học vấn kiến thức. Hàn Ngụy công nghĩ thầm có bốn đóa hoa mà chỉ có ba người, không khỏi chưa hoàn toàn tốt đẹp, phải mời thêm một người nữa nhưng khó có người có danh vọng xứng đáng. Đang lúc ngần ngừ chợt có một người tới thăm, chính là Trần Thăng Chi, cũng là một vị đại danh sĩ. Hàn Ngụy công cả mừng, hôm sau mở đại yến trước vườn thược dược, hái bốn đóa Kim đới vi xuống, mỗi người cài một đóa trên mũ. Chuyện này gọi là Tứ tướng kê hoa yến, bốn người về sau đều làm Tể tướng”.

Vi Tiểu Bảo cười nói “Thế thì thú vị thật. Bốn vị nhân huynh ấy đều là người đọc sách có tiếng, biết làm thơ viết văn, chứ huynh đệ thì không sánh được”. Mộ Thiên Nhan nói “Không phải như thế. Thời Bắc Tống chuyên lấy người đọc sách làm Tể tướng. Nhà Đại Thanh ta ngồi trên lưng ngựa mà được thiên hạ, hoàng thượng coi trọng nhất là bậc anh hùng hảo hán có trí có dũng”. Vi Tiểu Bảo nghe chín chữ “Bậc anh hùng hảo hán có trí có dũng”, bất giác vô cùng vui mừng, gật đầu lia lịa.

Mộ Thiên Nhan nói “Hàn Ngụy công được phong làm Ngụy quốc công, chuyện đó không cần nói. Vương An Thạch được phong là Kinh quốc công, Vương Khuê được phong là Kỳ quốc công, Trần Thăng Chi được phong là Tú quốc công. Bốn vị danh thần không những đều làm Tể tướng mà còn đều được phong quốc công, người nào cũng vừa giàu sang vừa sống lâu. Vi đại nhân thiếu niên thành đạt, hiện đã được phong tước bá, thăng một cấp sẽ là tước hầu, lại thăng lên nữa sẽ là tước công. Cho dù phong tước vương, tước thân vương thì cũng chỉ là chuyện nay mai thôi”. Vi Tiểu Bảo hô hô cười rộ, nói “Chỉ mong được như kim khẩu của Mộ đại nhân, tất cả các vị ở đây cũng đều được thăng quan phát tài”. Các quan nhất tề đứng lên, nâng chén rượu lên, nói “Kính chúc Vi đại nhân gia quan tấn tước, công hầu muôn đời”.

Vi Tiểu Bảo đứng lên, cùng các quan cạn chén, nghĩ thầm “Viên quan này đã có học vấn, lại có khẩu tài, biết kể chuyện cổ, làm người ta vui thích. Nếu bảo y lên Bắc Kinh làm việc, thỉnh thoảng nghe y kể chuyện, lại không hay hơn các tiên sinh kể chuyện à? Người này trời sinh là đại vương vỗ mông ngựa, lấy tên là Mộ Thiên Nhan, rõ ràng là muốn triều kiến hoàng thượng”.

Mộ Thiên Nhan lại nói “Về sau Hàn Ngụy công mang quân trấn thủ Tây Cương. Người Tây Hạ thấy y là sợ gần chết, không dám dấy quân xâm phạm biên giới. Đương thời người Tây Hạ rất sợ hai vị đại thần của nhà Tống, một vị là Hàn Ngụy công Hàn Kỳ, một vị là Phạm Văn Chính công Phạm Trọng Yêm. Lúc ấy có hai câu là: Trong quân có ông Hàn, Tây tặc nghe danh sợ vỡ gan. Trong quân có ông Phạm, Tây tặc nghe danh sợ thất đảm. Sắp tới Vi đại nhân mang quân trấn thủ Tây Cương, đó là Trong quân có ông Vi, Tây tặc nghe danh vội xuống quỳ!”.

Vi Tiểu Bảo rất vui sướng, nói “Hai chữ Tây tặc rất hay, Bình Tây vương là Tây…”, đột nhiên nghĩ thầm “Ngô Tam Quế còn chưa dấy quân tạo phản, không thể gọi y là Tây tặc”, vội vàng đổi giọng “Bình Tây vương trấn thủ Tây Cương, cũng được thái bình vô sự, rất có công lao”. Ngô Chi Vinh nói “Bình Tây vương trí dũng song toàn, lao khổ có công, được phong thân vương, thế tử lại là Phò mã. Tương lai Vi đại nhân đại phú đại quý, thọ sánh Nam Sơn, nhất định cũng không khác gì Bình Tây vương”. Vi Tiểu Bảo trong lòng chửi thầm “Mẹ kiếp, ngươi lại muốn ta không khác gì thằng đại Hán gian Ngô Tam Quế. Con rùa đen ấy nay mai sẽ cả nhà bị chém, tịch biên gia sản, ngươi lại nói ta giống như y à!”.

Mộ Thiên Nhan ngày thường dụng tâm dò xét động tĩnh trong triều, hôm trước vừa đọc để báo, thấy hoàng thượng hạ chỉ triệt phiên, đoán là Ngô Tam Quế phải gặp rủi ro, lúc ấy thấy Vi Tiểu Bảo vẻ mặt thoáng khác lạ, lại càng minh bạch trong lòng, nói “Vi đại nhân là đại thần do hoàng thượng đích thân đề bạt, lại là người tâm phúc của thánh thượng, cột trụ của triều đình, lương đống của quốc gia. Bình Tây vương trước mắt tuy quan tước cao, nhưng rốt lại cũng không thể sánh được với Vi đại nhân. Ngô Phủ tôn ví dụ như thế, có điểm rất không đúng. Tổ tiên của Vi đại nhân, thời Đường có Trung Vũ vương Vi Cao, từng đại phá bốn mươi tám vạn quân Thổ Phồn, oai chấn Tây thùy. Năm xưa Chu Thử tạo phản, sai người xin Vi Trung Vũ vương cùng khởi binh, Trung Vũ vương trung thành với hoàng đế, đời nào chịu làm việc đại nghịch bất đạo như thế? Lập tức chém đầu sứ giả của phản tặc, lại phát binh giúp đỡ triều đình đánh dẹp phản tặc, lập được công lớn. Vi đại nhân tướng mạo đường đường, phúc khí rất lớn, không ai bằng được, chắc là phúc trạch của Vi Trung Vũ vương để lại”.

Vi Tiểu Bảo mỉm cười gật đầu. Thật ra y ngay cả họ của mình là gì cũng không biết, chỉ vì mẹ y tên Vi Xuân Phương nên lấy họ mẹ, không ngờ họ Vi còn có một nhân vật có lai lịch lớn như vậy, viên Bố chánh này nói bừa là tổ tiên của mình, đây là trát vàng lên mặt mình, nhưng nghe ý tứ trong lời lẽ của y rõ ràng đã đoán được việc Ngô Tam Quế muốn tạo phản, tài trí của người này thật không tầm thường.

Ngô Chi Vinh bị Mộ Thiên Nhan phản bác như thế, trong lòng không phục nhưng không dám công nhiên đụng chạm tới thượng ty, liền nói “Nghe nói Vi đại nhân là người Chánh Hoàng kỳ”. Ý tứ trong câu nói tự nhiên là “Y là người Mãn Châu, có quan hệ gì với Vi Cao thời Đường chứ?”. Mộ Thiên Nhan cười nói “Ngô Phủ tôn chỉ biết một mà không biết hai. Hiện nay thánh thiên tử ở ngôi, đối với vạn dân trong thiên hạ đều nhất thị đồng nhân, Mãn Hán một nhà, cần gì phải kỳ thị như thế?”. Câu ấy quả thật có phần cưỡng từ đoạt lý, nhưng Ngô Chi Vinh không dám phân biện nữa, nghĩ thầm nếu nói thêm vài câu biết đâu lại đắc tội với Khâm sai, lập tức luôn miệng khen phải.

Mộ Thiên Nhan nói “Bình Tây vương là người phủ Cao Bưu Dương Châu chúng ta, Ngô Phủ tôn có phải là người một nhà với Bình Tây vương không?”. Ngô Chi Vinh hoàn toàn không phải là người Dương Châu, vốn không có họ hàng gì với Ngô Tam Quế, nhưng lúc ấy Ngô Tam Quế khí thế lẫy lừng, y xu viêm phụ nhiệt, cho họ Ngô là vinh dự, bèn nói “Theo gia phả trong họ, thì vai vế của ty chức thấp hơn Bình Tây vương một bậc, phải gọi vương gia là chú”.

Mộ Thiên Nhan gật gật đầu, cũng không đếm xỉa gì tới y nữa, nói với Vi Tiểu Bảo “Vi đại nhân, hoa thược dược Kim đới vi này tuy đã không còn hiếm có như thời Tống, nhưng nở rộ như thế cũng là chuyện khó có. Hôm nay vừa khéo nở đúng lúc Vi đại nhân tới thưởng hoa, đây không phải là tình cờ, nhất định là có ý trời. Ty chức có một ý nhỏ, xin đại nhân định đoạt”. Vi Tiểu Bảo nói “Xin đại nhân chỉ giáo”.

Mộ Thiên Nhan nói “Hai chữ chỉ giáo làm sao dám nhận? Hoa thược dược này trong cửa hiệu bán thuốc có bán, đại nhân muốn dùng để nuôi ngựa thì chắc loại trong cửa hiệu đã chế biến sẽ hiệu nghiệm hơn. Ty chức sẽ sai mua thật nhiều, chở về kinh sư để dùng. Còn như những hoa thược dược ở đây, nghĩ chúng có công báo tin mừng cho đại nhân, nên chăng cứ tạm thời giữ lại? Ngày khác Vi đại nhân đeo ấn phá giặc, bái tướng phong vương, cũng như Hàn Ngụy công, Vi Trung Vũ vương, lại trở lại nơi này thưởng hoa, lúc ấy Kim đới vi nhất định sẽ nở rộ, nghênh đón quý nhân, há không phải là một câu chuyện hay sao? Theo ty chức nghĩ, sắp tới nhất định sẽ có người diễn lại chuyện này”.

Vi Tiểu Bảo vô cùng cao hứng, nói “Ngươi nói ban hát sẽ đóng vai ta biểu diễn à?”. Mộ Thiên Nhan nói “Đúng thế, lúc ấy tự nhiên là phải có một tiểu sinh tuấn tú đẹp trai đóng vai Vi đại nhân, lại có mấy tên kép hát râu bạc, râu đen, mặt vằn vện, mũi trắng chia nhau đóng vai bọn ta”. Các quan đều hô hô cười rộ. Vi Tiểu Bảo cười nói “Vở ấy gọi tên là gì?”. Mộ Thiên Nhan quay qua hỏi Tuần phủ Mã Hựu “Vở ấy xin Phủ đài đại nhân đặt tên cho”. Y thấy Tuần phủ nãy giờ không lên tiếng, nghĩ thầm không thể thờ ơ với y.

Mã Hựu cười nói “Tương lai Vi đại nhân sẽ được phong vương, vở ấy nên gọi là Vi vương kê hoa thôi”. Các quan nhất tề tán thưởng.

Vi Tiểu Bảo trong lòng rất vui, không nghĩ tới nỗi hận trước kia nữa, nghĩ thầm “Lão tử thì không làm được Tể tướng rồi, còn đại phá Tây tặc, làm một chức vương gia chơi thì có thể được, nếu lại nhổ hết bấy nhiêu thược dược, chỉ e là có điềm không hay”. Đưa mắt nhìn ra một cái, thấy Kim đới vi trong rạp hoa ít nhất cũng có vài mươi đóa, nghĩ thầm “Ở đây có nhiều Tể tướng quá, chẳng lẽ các ngươi ai cũng được làm Tể tướng sao? Phủ đài, Phiên đài thì còn có thể mong mỏi, chứ thằng Ngô Chi Vinh đầu giặc óc chó này thì nói thế nào cũng không giống, sắp tới gã mũi trắng trong ban hát nhất định là đóng vai y”. Y biết rõ là Bố chánh nói năng quanh co, hao tổn tâm cơ một phen là cốt bảo toàn mấy ngàn gốc thược dược trước chùa Thiền Trí, yếu quyết hàng đầu của việc làm quan là mọi người bỏ qua cho nhau, cái đó gọi là Kiệu hoa lộng lẫy người khiêng người, ngươi đã tâng bốc ta, ta cũng không thể dốc ý đi một mình, để quan viên trong cả thành Dương Châu đều mất mặt, lúc ấy không nhắc tới chuyện thược dược nữa, cười nói “Sắp tới cho dù có một vở diễn như thế thì chúng ta cũng không thể xem được, chẳng bằng trước mắt cứ nghe hát thôi!”.

Các quan đồng thanh khen phải. Ngô Chi Vinh đã chuẩn bị trước, bèn truyền lệnh ra, chỉ nghe ngoài rạp hoa có tiếng vòng ngọc khua lanh canh, kế có mùi hương thoảng tới. Vi Tiểu Bảo lập tức phấn chấn hẳn lên, nghĩ thầm “Có gái đẹp để nhìn rồi”, quả nhiên thấy một cô gái tha thướt bước vào rạp hoa, hướng về Vi Tiểu Bảo làm lễ xong, duyên dáng nói “Khâm sai đại nhân và các vị đại nhân vạn phúc kim an, tiểu nữ xin hát hầu”.

Chỉ thấy cô gái ấy khoảng ba mươi tuổi, ăn mặc lộng lẫy nhưng nhan sắc bình thường, nhạc công trỗi sáo lên, nàng bắt đầu hát, là hai bài thơ Dương Châu của Đỗ Mục:

“Non xanh thấp thoáng nước mênh mang, Thu hết Giang Nam cỏ úa vàng. Hăm bốn lỗ cầu trăng sáng chiếu, Không nghe tiếng sáo mỹ nhân vang”.

“Chở rượu bơ thờ khắp núi sông, Trên tay gái Sở nhẹ lưng ong. Mười năm tỉnh giấc Dương Châu lại, Còn giữa lầu xanh tiếng phụ lòng”.

Tiếng sáo du dương, giọng ca uyển chuyển, vô cùng dễ nghe. Nhưng Vi Tiểu Bảo nhìn tới ca kỹ ấy, trong lòng lại cảm thấy bực bội.

Cô gái kia hát xong, lại một ca kỹ khác bước ra. Người này khoảng ba mươi bốn ba mươi lăm tuổi, cử chỉ nhàn nhã, giọng ca rất tinh luyện, bắt đầu từ chỗ rất thấp rất nhỏ trỗi lên cao vút, biến hóa đa đoan, hát một bài từ Vọng Hoài Hải của Tần Quán Chi:

Phần sao Ngưu Đẩu, liền bên Hoài Hải, Dương Châu muôn giếng mây lồng. Hoa nở đường thơm, oanh kêu người tỉnh, rèm châu mười dặm xuân phong. Khí mạnh tựa cầu vồng. Rong ruổi xuân vàng tía, cờ lọng theo cùng. Thùy dương ngõ rẽ, họa kiều nam bắc khói xanh trong”.

Bài từ này quả thật là hát tới mức tuyệt diệu, nhưng Vi Tiểu Bảo nghe thì mười phần bực dọc, nhịn không được ngáp một cái.

Lúc ấy bài Vọng Hoài Hải mới hát được một nửa, Ngô Chi Vinh cảm thấy bất ngờ, thấy Khâm sai đại nhân rất không vui vẻ, liền xua xua tay, người ca kỹ kia liền dừng lại không hát nữa, làm lễ lui ra. Ngô Chi Vinh tươi cười nói “Vi đại nhân, hai kỹ nữ ấy đều rất nổi tiếng ở Dương Châu, bài hát thì tả cảnh phồn hoa của Dương Châu, không biết đại nhân thấy thế nào?”.

Nào ngờ Vi Tiểu Bảo nghe hát, thứ nhất là người hát phải trẻ tuổi xinh đẹp, thứ hai là phải hát những khúc tiểu điệu phong lưu, thứ ba là phải hát cho mùi mẫn gợi tình. Hôm trước Trần Viên Viên sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại vừa nói vừa hát, liên tục giải thích, mới khiến y nghe được hết bài Viên Viên khúc. Hai ca kỹ trước mắt thì dung mạo bình thường, dáng vẻ cứng đờ, bài hát lại không biết là nói những gì, y ngáp một cái tính ra cũng đã là rất khách khí, nghe Ngô Chi Vinh hỏi liền nói “Cũng được, cũng được. Có điều hơi xưa một chút. Loại hàng cũ nhiều năm này, huynh đệ không chuộng”.

Ngô Chi Vinh nói “Vâng, vâng. Đỗ Mục Chi là người thời Đường, Tần Thiếu Du là người thời Tống, đúng là quá cũ rồi. Có một bài thơ mới, là một thi nhân tân tiến hiện nay làm ra, người này tên Tra Thận Hành, thành danh chưa lâu, là tả phong vận gái quê Dương Châu, rất là mới lạ, rất là mới lạ”. Bèn vẫy tay ra hiệu, bọn người hầu truyền lệnh ra, lại một ca kỹ bước vào.

Vi Tiểu Bảo nói “Hàng cũ nhiều năm” là chỉ ca kỹ , Ngô Chi Vinh lại tưởng y nói thi từ quá cũ. Vi Tiểu Bảo về những Đỗ Mục Chi, Tần Thiếu Du gì gì mà y nói đều không biết là gì, chỉ hiểu câu “Phong vận gái quê Dương Châu, rất là mới lạ, rất là mới lạ”, nghĩ thầm “Đã là gái quê Dương Châu rất là mới lạ, thì xem thử cũng không hề gì”.

Ca kỹ kia bước vào rạp hoa, Vi Tiểu Bảo không nhìn thì cũng thôi, nhưng vừa nhìn thấy thì bất giác lửa giận từ tim dấy, ý ghét cạnh gan sinh, đã định phát tác lập tức. Nguyên là người ca kỹ này năm mươi thì không đủ nhưng bốn mươi thì có thừa, bên tóc đã thấy sợi bạc, trên trán rất nhiều nếp nhăn, mắt lẽ ra phải to lại nhỏ, miệng lẽ ra phải nhỏ lại to. Thấy nàng ôm đàn tỳ bà, Vi Tiểu Bảo lửa giận càng bừng bừng, nghĩ thầm “Bằng vào ngươi mà cũng bắt chước Trần Viên Viên!”. Lại nghe dây đàn rung động, giống như tiếng ngọc ngân nga, giọng hoàng ly trỗi tiếng Bắc Kinh, cũng rất dễ nghe. Chỉ nghe nàng hát:

Hoài Sơn hơi núi xanh, Hoài Thủy nước trong vắt. Soi ngược bóng lâu đài, Lan can hoa rực rực. Ai hay ngoài cửa son, vẫn có lều tranh cất. Son phấn người không dùng, Quần xanh buông sát đất”.

Giọng ca trong vắt, câu nào cũng ăn khớp với nhịp đàn, lúc như nước chảy róc rách, lúc như chuông bạc leng keng, đến câu “Quần xanh buông sát đất” cuối cùng tiếng tỳ bà như có như không, chậm rãi ngân nga, các quan ai nghe cũng tâm thần ngây ngất, có người ngưng thần nhắm mắt, có người ngoẹo cổ lắc đầu. Tiếng tỳ bà vừa tắt, các quan đồng thanh ồ lên khen ngợi. Mộ Thiên Nhan nói “Thơ hay, khúc hay, đàn cũng hay. Đúng là quần vải thoa gai, không che được thiên hương quốc sắc. Bất kể là làm thơ hay xướng khúc, cứ từ chỗ đạm nhã mà thấy được vẻ đẹp tự nhiên thì đó là công phu hạng nhất”.

Vi Tiểu Bảo hừ một tiếng, hỏi người ca kỹ “Ngươi biết hát bài Thập bát mô không? Hát một khúc nghe xem”.

Các quan vừa nghe thấy, ai cũng thất sắc. Nàng ca kỹ kia lại càng sắc mặt trắng bệch, đột nhiên nước mắt chảy ròng ròng, xoay người chạy đi, chát một tiếng, chiếc đàn tỳ bà rơi xuống đất, nhưng nàng ca kỹ ấy cũng không nhặt lên, chạy thẳng ra ngoài.

Vi Tiểu Bảo hô hô cười rộ, nói “Ngươi không biết hát, ta cũng không trách phạt ngươi, cần gì phải hoảng sợ như thế?”.

Bài Thập bát mô là một tiểu khúc cực kỳ dâm đãng, liên tiếp sờ vào mười tám chỗ trên thân thể phụ nữ, sờ một chỗ lại có một ví dụ để hình dung. Các quan tuy người nào cũng đã nghe qua, nhưng ở nơi yến tiệc phong nhã này làm sao có thể công nhiên nhắc tới? Như thế không phải là rất điếm nhục quan châm sao? Nàng ca kỹ kia tài đàn và giọng ca đã nổi tiếng ở Dương Châu từ lâu, không những giỏi hát mà còn biết làm thơ, danh động công khanh, loại phú thương đại cổ ở Dương Châu muốn gặp mặt nàng một lần cũng không dễ mà được. Vi Tiểu Bảo hỏi một câu như thế, đối với nàng là điều sỉ nhục rất lớn.

Mộ Thiên Nhan hạ giọng nói “Vi đại nhân muốn nghe tiểu khúc thì lúc nào chúng ta sẽ tìm một người biết hát tới, nghe thử một phen”. Vi Tiểu Bảo nói “Ngay cả bài Thập bát mô cũng không biết hát, thì con đĩ già ấy thật kém cỏi quá. Lúc nào ta sẽ mời ngươi tới Lệ Xuân viện ở phường Minh Ngọc, bọn đĩ ở đó biết nhiều tiểu khúc lắm”. Vừa nói câu ấy ra, lập tức cảm thấy không ổn, nghĩ thầm “Lệ Xuân viện thì bất kể thế nào cũng không mời y tới được. Được cái là ở Dương Châu có rất nhiều kỹ viện, chín danh viện lớn, chín danh viện nhỏ, cứ tùy tiện vào nhà nào chơi cũng xong”. Liền nhấc chén rượu lên, cười nói “Uống rượu đi, uống rượu đi”.

Đám văn quan nghe y ăn nói thô tục, đều hơi nhăn mặt, mượn cớ uống rượu, người nào cũng làm như không nghe không thấy. Bọn võ tướng thì trên mặt lại có nét vui vẻ, đều thấy cùng Khâm sai đại nhân rất là chí đồng đạo hợp.

Đúng lúc ấy, chợt thấy một tên sai dịch cúi đầu đi ra ngoài rạp hoa, Vi Tiểu Bảo nhìn thấy bóng lưng y, trong lòng chợt rúng động “Dáng vẻ người này rất quen, là ai thế nhỉ?”. Nhưng sau đó tên sai dịch ấy không trở vào nữa, qua một lúc sau, y cũng quên luôn.

Lại uống thêm vài chén, Vi Tiểu Bảo chỉ cảm thấy đám văn quan này ứng thủ rất vô vị, đã không mời ban hát, lại không mở sòng bạc, quả thật chán ngắt, trong lòng chỉ hát bài Thập bát mô “Sờ một cái, sờ hai cái, sờ tới cạnh đầu tóc thư thư…”, không nhịn được nữa, đứng lên nói “Huynh đệ uống đủ rồi, xin cáo từ”, rồi chắp chắp tay nhìn về phía mấy viên quan lớn Tuần phủ, Bố chánh sứ, Án sát sứ rồi bước ra. Các quan cùng ra ngoài rạp hoa, đưa y lên kiệu.

***

Vi Tiểu Bảo về tới hành viên, dặn thân binh nói là muốn nghỉ ngơi, bất kể là khách nào tới cũng cản lại không cho vào gặp, rồi vào phòng thay một bộ quần áo cũ rách. Đây là bộ quần áo cũ Song Nhi ra chợ mua mấy hôm trước, mua xong lại xé rách vài chỗ, vứt xuống đất giẫm đạp một lúc, lại đổ vào rất nhiều dầu thắp đèn, đã trở thành bẩn thỉu nhớp nhúa không sao chịu được. Mũ giày và cả dây buộc bím tóc cũng đều thay dùng loại hàng rẻ hư cũ. Y bốc trong lò than một vốc tro, dùng nước hòa tan, bôi bừa lên mặt và cánh tay, soi vào gương quả nhiên đã khôi phục lại dáng vẻ Vi Tiểu Bảo làm thằng hầu nhỏ trong Lệ Xuân viện năm xưa.

Song Nhi giúp y thay quần áo, cười nói “Tướng công, Khâm sai đại thần Bao Long Đồ trong vở hát cải trang đi dò xét cũng giống thế này à?”. Vi Tiểu Bảo nói “Cũng không khác lắm, có điều Bao Long Đồ sinh ra mặt đã đen, không cần xoa nước tro”. Song Nhi nói “Tôi đi theo người được không? Người đi một mình nếu gặp phải chuyện gì thì không có ai giúp đỡ”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Chỗ ta tới thì các tiểu thư xinh đẹp không tới được”. Nói xong cất tiếng hát “Sờ đi, sờ hai cái, sờ phải khuôn mặt hảo Song Nhi của ta…”, rồi đưa tay sờ lên mặt nàng. Song Nhi đỏ mặt lên, cười hì hì tránh qua một bên.

Vi Tiểu Bảo cho một tập ngân phiếu dày vào bọc, lại giắt theo một gói bạc vụn, chụp lấy Song Nhi hôn khẽ lên má nàng một cái, rồi lỏn ra cửa sau đi. Thân binh canh giữ cửa sau quát hỏi “Người nào đấy?”. Vi Tiểu Bảo nói “Ta là em rể của anh họ của con trai của bà vú nhà họ Hà, ngươi quản được à?”. Tên thân binh kia ngẩn người, còn chưa nghĩ ra là quan hệ thân thích thế nào, Vi Tiểu Bảo đã ra khỏi cửa.

Đường lớn hẻm nhỏ ở Dương Châu thì y đã thuộc lòng, cơ hồ nhắm mắt cũng không đi lạc, không bao lâu đã tới phường Minh Ngọc cạnh Tây Hồ, nghe văng vẳng có tiếng đàn sáo trong các nhà đưa ra, chen với tiếng xai quyền xướng khúc, hô yêu gọi lục. Bấy nhiêu âm thanh vừa lọt vào tai, quả thật còn hay hơn tiên nhạc trên trời gấp mười lần, trong lòng nói không hết sự khoan khoái. Đi tới ngoài Lệ Xuân viện, chỉ thấy sân cổng như cũ, không khác gì lúc ra đi năm xưa. Y rón rén vào viện, đẩy cửa phòng lỏn vào.

Y nhón chân đi tới ngoài phòng mẹ, vừa thò đầu vào, thấy trong phòng không có ai, biết mẹ đang tiếp khách, nghĩ thầm “Mẹ kiếp, không biết lại là thằng khách ôn dịch nào đang chơi mẹ mình, làm cha hờ của mình đây”. Đi tới giữa phòng, thấy chăn nệm trên giường vẫn là những đồ dùng ngày trước, chỉ là đã cũ rách nhiều hơn, nghĩ thầm “Mẹ làm ăn không tốt, cha hờ của mình không nhiều”. Y nghiêng đầu qua, thấy chiếc giường nhỏ của mình vẫn kê ở một bên, ở đầu giường đặt một đôi hài cũ của mình, chăn nệm trên giường đã giặt sạch sẽ. Y bước tới ngồi xuống giường, nhìn thấy một chiếc quần vải chúc bâu xanh cũ của mình gấp ngay ngắn ở góc giường, trong lòng hơi xấu hổ “Mẹ vẫn chờ mình về. Con mẹ nó, lão tử khoái hoạt ở Bắc Kinh, lại không sai người đưa tiền về cho mẹ, quả thật chẳng nhớ gì cả”. Rồi nằm ngang ra giường chờ mẹ về.

Theo quy củ trong kỹ viện, nếu khách chơi ngủ lại thì có phòng lớn sạch sẽ riêng, các kỹ nữ ở trong phòng nhỏ, lại rất đơn giản thô sơ. Các kỹ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đang gặp vận đỏ thì phòng ở còn khá hơn, chứ Vi Xuân Phương mẹ Vi Tiểu Bảo tuổi đã không còn trẻ, làm ăn khó khăn, chủ chứa đối xử với nàng tự nhiên rất qua loa, chỗ ở là một căn phòng vách ván.

Vi Tiểu Bảo nằm một lúc, chợt nghe bên kia vách có người cao giọng chửi mắng, chính là giọng chủ chứa “Lão nương bỏ ra bạc trắng xóa ra mua ngươi về, mà ngươi cứ đùn đẩy không chịu ra tiếp khách, hừ, thế thì mua ngươi về làm Quan Thế Âm Bồ tát để thờ cúng trong viện à? Đánh, đánh mạnh vào!”, kế nghe tiếng roi đánh vào da thịt, tiếng la thét, tiếng kêu khóc tiếng chửi mắng, hòa vào nhau thành một tràng.

Những âm thanh này từ nhỏ Vi Tiểu Bảo đã nghe quen tai, biết là chủ chứa mua cô nương trẻ tuổi về, bức bách nàng tiếp khách, đánh một trận roi quả thật cũng rất bình thường. Nếu cô nương nhỏ nhất định không chịu, thì nào là châm kim vào kẽ móng tay, nung đỏ que sắt đốt thịt, đủ loại hình phạt tàn khốc đều sẽ dùng tới. Những âm thanh này thì trong kỹ viện là không thể tránh khỏi, y cách biệt đã lâu, lúc ấy lại nghe thấy, có chút cảm giác nhớ lại mộng cũ, cũng không thấy cô nương kia có gì đáng thương.

Cô nương kia khóc nói “Ngươi đánh chết ta đi, ta chết cũng không tiếp khách, đập đầu chết cho ngươi xem!”. Chủ chứa sai quy nô đánh thật mạnh. Lại đánh thêm hai ba mươi roi, cô nương kia vẫn kêu khóc không chịu nghe lời. Quy nô nói “Hôm nay không đánh nữa, ngày mai nói chuyện tiếp”, chủ chứa nói “Lôi con khốn này ra ngoài”. Quy nô đỡ cô nương kia đi ra, lát sau lại trở vào phòng. Chủ chứa nói “Con khốn này dùng cách cứng không được, các ngươi dùng cách mềm đi, cho thị uống Mê xuân tửu”. Quy nô nói “Thị lại không chịu uống rượu”. Chủ chứa nói “Ngu xuẩn! Trộn Mê xuân tửu vào trong thịt, lại không được à?”, quy nô nói “Vâng, vâng. Thất thư, ngươi giỏi thật đấy”.

Vi Tiểu Bảo ghé mắt nhìn qua khe vách, thấy chủ chứa mở tủ lấy ra một bình rượu, rót một chén đưa cho quy nô. Chỉ nghe thị nói “Bảo Xuân Phương hầu rượu hai vị công tử ấy, trong người họ nhiều tiền lắm đấy. Họ nói sẽ ngủ lại trong viện để chờ bạn. Loại trẻ con này không ưng ý Xuân Phương đâu, để ta qua nói với họ, bảo họ buộc lược con khốn kia, nếu may mắn thì lừa được họ lấy ba bốn trăm lượng bạc cũng không phải khó”. Quy nô cười nói “Chúc mừng Thất thư phát tài, ta cũng nhờ cậy vào phúc của ngươi, trả một món nợ đánh bạc”. Chủ chứa chửi “Quân chết đường chết chợ, vất vả khó nhọc kiếm được vài lượng bạc thì nướng hết cả vào ba mươi hai quân bài xương. Chuyện này mà làm không xong, thì coi chừng ta cắt cái đuôi rùa của ngươi đấy”.

Vi Tiểu Bảo biết Mê xuân tửu là một loại rượu thuốc, uống vào thì bất tỉnh nhân sự, trong kỹ viện các nơi dùng để làm các kỹ nữ trẻ tuổi không chịu tiếp khách ngất đi, trước kia nghe tới thì cảm thấy mười phần thần kỳ, nhưng lúc ấy đã biết chẳng qua chỉ là rượu pha một ít mông hãn dược, có thể nói là rất tầm thường, nghĩ thầm “Cha hờ của mình hôm nay lại là hai công tử thiếu niên à? Là đứa đầy tớ nào, phải qua nhìn thử”.

Y rón rén lỏn ra ngoài sảnh Cam Lộ dùng để tiếp đón những khách giàu có, đứng trên một cái đôn đá tròn vẫn quen đứng, ghé mắt nhìn vào trong. Trước kia mỗi khi có khách sang tới, nhất định y sẽ đứng trên cái đôn đá này nhìn trộm, chỗ này khe vách đặc biệt lớn, nhìn vào bên trong, nhìn một cái là thấy được hết, khách khứa lại đang ngồi, không thấy được ngoài cửa sổ có bóng người, trước kia y đã nhìn trộm không biết mấy trăm lần, vẫn chưa lần nào đạp phải đinh.

Chỉ thấy trong sảnh nến đỏ thắp sáng, mẹ mình phấn son đầy mặt, mặc một cái áo đoạn màu phấn hồng, trên đầu giắt một đóa hoa hồng, đang tươi cười rót rượu cho hai người khách. Vi Tiểu Bảo nhìn kỹ mẹ, nghĩ thầm “Té ra mẹ đã già như thế, chuyện làm ăn này không lâu dài được, cũng chỉ có hai thằng khách ôn dịch mù này mới mời mẹ qua hầu rượu. Mẹ hát tiểu điệu cũng không hay, nếu mình tới viện này chơi, nếu mẹ không phải là mẹ mình, thì có cho một ngàn lượng bạc mình cũng không gọi bà”. Chỉ nghe mẹ y cười nói “Hai vị công tử gia uống xong chén này, tôi sẽ hát bài Tương tư ngũ canh điệu cho hai vị uống rượu”.

Vi Tiểu Bảo thầm thở dài một tiếng, nghĩ thầm “Tiểu điệu của mẹ thì hát đi hát lại cũng chỉ có vài bài, không phải Tương tư ngũ canh điệu thì là Một cành trúc tía buông tha thướt, nếu không thì là bài Một chiếc quạt nan dài bảy tấc, Một người quạt quạt hai người mát, vẫn không chịu học thêm vài bài. Bà làm đĩ cũng không chuyên tâm”, nhưng chợt xoay chuyển ý nghĩ, suýt cười thành tiếng “Mình học võ công cũng không chịu chuyên tâm, té ra tính lười biếng của mình là do mẹ truyền lại”.

Chợt nghe một thanh âm trong trẻo vang lên “Không cần đâu!”. Ba chữ ấy vừa lọt vào tai, Vi Tiểu Bảo toàn thân lập tức rúng động, suýt nữa ngã nhào từ cái đôn đá xuống, từ từ liếc mắt nhìn vào, chỉ thấy một bàn tay thuôn thuôn trắng như ngọc đang đè xuống chén rượu, từ bàn tay ấy theo tay áo nhìn lên, chỉ thấy một khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nghiêng, không phải A Kha thì là ai? Vi Tiểu Bảo tim đập thình thịch, mừng sợ xen lẫn không sao kìm được “Tại sao A Kha lại tới Dương Châu? Tại sao lại tới Lệ Xuân viện, gọi mẹ mình hầu rượu? Nàng là con gái cải dạng nam trang tới đây, không gọi người khác mà chỉ gọi mẹ mình, nhất định là đụng chạm tới mình rồi. Té ra rốt lại nàng cũng có lương tâm, còn nhớ ông chồng đã bái thiên địa với nàng là mình. Ái chà, hay quá, thật là hay quá! Ta và cô vợ chồng sum họp, hôm nay động phòng hoa chúc, ta sẽ hai tay ôm cô vào lòng…”

Đột nhiên có một giọng đàn ông vang lên “Ngô hiền đệ khoan uống đã, chờ mấy vị bằng hữu Mông Cổ tới…”. Vi Tiểu Bảo trong tai ù lên, lập tức biết là chuyện không hay, trước mắt trời đất xoay chuyển, nhất thời không nhìn thấy gì, nhắm mắt định thần một lúc, mở mắt nhìn vào thì vị công tử thiếu niên ngồi bên cạnh A Kha không phải Nhị công tử Trịnh Khắc Sảng ở Đài Loan thì là ai?

Vi Xuân Phương mẹ Vi Tiểu Bảo cười nói “Tiểu tướng công đã không uống, thì đại tướng công uống thêm một chén”, rồi rót cho Trịnh Khắc Sảng một chén rượu, ghé một bên mông ngồi vào lòng y. A Kha nói “Này, ngươi tôn trọng một chút chứ”, Vi Xuân Phương cười nói “Ái chà, tiểu tướng công da mặt mỏng, không quen nhìn thấy chuyện này. Trở đi hàng ngày ngươi cứ tới đây chơi, chỉ sợ còn chê người ta không đủ phong tình nữa kia. Tiểu tướng công, để ta gọi một cô nương nhỏ tới làm bạn với ngươi, được không?”. A Kha vội nói “Không, không, không cần! Ngươi ngồi xuống cho tử tế đi!”. Vi Xuân Phương cười nói “A, ngươi ghen rồi, trách ta bồi tiếp đại tướng công mà không bồi tiếp ngươi”, rồi đứng lên ngồi vào lòng A Kha.

Vi Tiểu Bảo nhìn thấy vừa tức giận lại vừa buồn cười, nghĩ thầm “Trên đời lại có chuyện lạ lùng thế này, vợ mình tới kỹ viện chơi mẹ mình”. Chỉ thấy A Kha đưa tay ra đẩy một cái, Vi Xuân Phương đứng chân không vững, ngã ngồi xuống đất. Vi Tiểu Bảo cả giận, nghĩ thầm “Con đĩ con, ngươi xô mẹ chồng ngươi, không có trên dưới gì cả!”.

Vi Xuân Phương lại không tức giận, cười hì hì đứng lên, nói “Tiểu tướng công sợ xấu mặt, ngươi qua đây ngồi vào lòng ta được không?”. A Kha tức giận nói “Không được!”, rồi nói với Trịnh Khắc Sảng “Ta muốn đi! Chỗ nào gặp mặt người ta không được, tại sao lại nhất định phải là chỗ này?”. Trịnh Khắc Sảng nói “Mọi người đã hẹn rõ là ở đây, không gặp mặt không đi. Ta cũng không biết té ra đây lại là nơi nhơ bẩn thế này. Này, ngươi ngồi xuống quy quy củ củ cho ta xem nào”, câu cuối cùng là nói với Vi Xuân Phương. Vi Tiểu Bảo càng nghĩ càng tức giận, nghĩ thầm “Hôm trước trên bờ sông Liễu Giang ở Quảng Tây, ngươi năn nỉ lão tử tha cho cái mạng chó của ngươi, đã lập lời trọng thệ, quyết không nói một câu nào với vợ ta, hôm nay lại cùng tới đây chơi mẹ ta. Chơi mẹ ta thì cũng thôi, nhưng không biết ngươi đã nói với vợ ta mấy ngàn câu, mấy vạn câu rồi. Hôm trước không cắt lưỡi ngươi đi, quả thật là lão tử vô cùng thất sách”.

Vi Xuân Phương lấy lại tinh thần, đưa tay ôm đầu Trịnh Khắc Sảng. Trịnh Khắc Sảng hất cánh tay nàng ra, nói “Ngươi đi ngoài đi, hai anh em ta có mấy câu cần nói với nhau. Chờ ta gọi thì ngươi hãy vào”. Vi Xuân Phương không biết làm sao, đành bước ra khỏi sảnh. Trịnh Khắc Sảng hạ giọng nói “Kha muội, không nhịn chuyện nhỏ sẽ hỏng chuyện lớn, muốn đại sự thành công, thì chúng ta phải nhẫn nại một chút”. A Kha nói “Gã vương tử Cát Nhĩ Đan kia không phải người tốt, tại sao y lại hẹn ngươi tới đây gặp nhau?”.

Vi Tiểu Bảo nghe thấy năm chữ “Vương tử Cát Nhĩ Đan”, nghĩ thầm “Thằng khốn Mông Cổ này cũng tới, hay lắm, hay lắm, có quá nửa là các ngươi bàn chuyện tạo phản. Lão tử sẽ điều binh khiển tướng, một mẻ lưới quét sạch các ngươi”.

Chỉ nghe Trịnh Khắc Sảng nói “Mấy hôm nay trong thành Dương Châu tra xét rất nghiêm ngặt, khách nhân trong các lữ điếm khách sạn chỉ cần không phải là khách quen là bọn nha dịch bổ khoái đã hỏi han không thôi, nếu để lộ tung tích thì rất không hay. Trong kỹ viện này không có bọn công sai tới lằng nhằng. Chúng ta ở lại đây thì rất yên ổn. Ta và cô thì cũng thôi, chứ bọn vương tử Cát Nhĩ Đan Mông Cổ dáng vẻ rất lạ mắt. Mà nói lại, tướng mạo cô xinh đẹp như thiên tiên thế này, nếu trọ trong khách điếm thì người trong cả thành Dương Châu đều muốn nhìn thấy cô, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện”. A Kha chúm chím cười nói “Không cần ngươi mồm mép trơn tuột lấy lòng đâu”. Trịnh Khắc Sảng đưa tay ôm vai nàng, hôn nhẹ lên môi nàng một cái, cười nói “Ta tại sao lại mồm mép trơn tuột chứ? Nếu tiên nữ cũng xinh đẹp như cô, thì bọn Lã Thuần Dương, Thiết Quải Lý cũng không chịu xuống trần đâu, vị thần tiên nào cũng ở lại trên trời, mắt cứ nhìn đăm đăm vào cục cưng của mình thôi”. A Kha xì một tiếng, mỉm cười cúi đầu xuống.

Vi Tiểu Bảo nộ khí xung thiên, không sao kìm được nữa, đưa tay mò thanh chủy thủ, định xông vào liều mạng một phen, nhưng lập tức xoay chuyển ý nghĩ “Thằng tiểu tử này võ công cao cường hơn mình, A Kha lại giúp đỡ y. Mình mà xông vào, nhất định gian phu dâm phụ sẽ mưu sát chồng ruột. Trong thiên hạ loại người nào cũng làm được, nhưng Võ Đại lang thì không được làm”. Lúc ấy nén giận, đối với dáng vẻ thân thiết của hai người chỉ đành nhắm mắt không nhìn.

Chỉ nghe A Kha nói “Ca ca, rốt lại…”. Hai chữ ca ca vừa buông ra, Vi Tiểu Bảo lại tức lộn ruột, nghĩ thầm “Con mẹ nó, không biết xấu hổ, gọi cả hai tiếng ca ca”. Đoạn sau câu nói của nàng thì y chưa nghe. Chỉ nghe Trịnh Khắc Sảng nói “Y ở chỗ sáng, chúng ta trong bóng tối. Bọn võ sĩ thủ hạ của Cát Nhĩ Đan quả thật rất lợi hại, bảo đảm với ta lần này không đâm người y thủng vài lỗ không xong”. A Kha nói “Thằng đầy tớ ấy quả thật khinh người quá đáng, mối thù này mà không trả được thì kiếp này nhất định ta sẽ không sao vui vẻ. Ngươi biết đấy, ta vốn không chịu nhận cha, chỉ vì y ưng thuận trả thù cho ta, phái tám hảo thủ võ công cùng đi với ta để hành sự, ta mới nhận y”. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Ai đắc tội với cô? Cô muốn trả thù thì cứ nói rõ với chồng cô, không có chuyện gì mà không làm được, cần gì phải nhận thằng đại Hán gian Ngô Tam Quế làm cha”.

Trịnh Khắc Sảng nói “Muốn đâm chết y cùng không phải chuyện gì khó, chỉ có điều quan binh Thát Đát canh phòng nghiêm mật, sau khi đắc thủ muốn rút lui an toàn thì không phải dễ, chúng ta phải nghĩ được kế vạn toàn mới nên hạ thủ”. A Kha nói “Cha đã ưng thuận sai người đi giết người ấy, cũng không phải hoàn toàn vì ta, y muốn dấy quân đánh người Thát Đát, người ấy là một chướng ngại rất lớn. Y dặn ta ngàn vạn lần đừng nói với mẹ ta, ta đoán y còn có ý khác”. Trịnh Khắc Sảng nói “Cô có nói với mẹ cô chưa?”. A Kha lắc lắc đầu, nói “Chưa. Những chuyện thế này càng bí mật càng tốt, biết đâu mẹ lại cản trở, ta làm sao không nghe lời, như thế không hay, chẳng bằng không nói”. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Cô ta muốn hành thích ai? Người này tại sao lại là một chướng ngại trong việc Ngô Tam Quế dấy binh?”.

Chỉ nghe Trịnh Khắc Sảng nói “Mấy hôm nay ta đã quan sát tình hình ra vào của y, bảo vệ quả thật rất nghiêm ngặt, muốn tới gần y rất khó. Ta nghĩ tới nghĩ lui, thì thằng đầy tớ này là kẻ hiếu sắc, nếu có người đóng giả làm ca kỹ gì đó thì có thể tới gần y”. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Hiếu sắc à? Y nói là Phủ đài hay là Phiên đài?”. A Kha nói “Trừ phi là ta và sư tỷ cải trang, có điều dáng vẻ hạ tiện của loại đàn bà ấy thì ta không học được”. Trịnh Khắc Sảng nói “Không bằng tìm cách thông đồng với nhà bếp, hạ thuốc độc vào rượu”. A Kha tức tối nói “Hạ độc giết chết y thì ta không hả giận được. Ta muốn chặt một cánh tay của y, cắt luôn cái lưỡi cứ ăn nói bậy bạ với ta! Thằng tiểu quỷ ấy, ta… ta rất căm hận!”.

Vừa nghe ba chữ “Thằng tiểu quỷ”, Vi Tiểu Bảo đầu óc choáng váng, lập tức hiểu ra, trong lòng không ngừng nói “Té ra là mưu sát chồng ruột”, tuy y biết A Kha một lòng một dạ hướng về Trịnh Khắc Sảng nhưng ngàn vạn lần không ngờ là nàng lại căm hận mình tới mức như thế, nghĩ “Ta có chuyện gì không phải với cô đâu?”. Nghi vấn ấy trong chớp mắt đã hiểu, chỉ nghe Trịnh Khắc Sảng nói “Kha muội, thằng tiểu tử ấy mê cô, trước nay không hề dám đắc tội chút nào với cô. Ta biết cô muốn giết y, thật ra là để cho ta hả giận. Tình ý của cô, ta… ta thật không biết làm sao báo đáp”.

A Kha dịu dàng nói “Y khinh rẻ làm nhục ngươi một phần còn làm ta căm hận hơn làm nhục ta mười phần. Nếu y đánh ta chửi ta, ta nể mặt sư phụ, cơn giận này cũng nuốt xuống được, nhưng y lại đối xử với ngươi… đối xử với ngươi vô lễ hết lần này tới lần khác, khiến người ta vừa nghĩ tới là chỉ hận không được lập tức băm thịt lột da y”. Trịnh Khắc Sảng nói “Kha muội, bây giờ ta báo đáp cô được không?”. Rồi đưa tay phải qua ôm nàng. A Kha trên mặt đầy vẻ thẹn thùng, rúc đầu vào lòng y.

Vi Tiểu Bảo trong lòng vừa ghen vừa giận vừa khổ, đột nhiên đỉnh đầu bị siết chặt, bím tóc đã bị người ta túm lấy. Y giật nảy mình, kế thấy tai lại bị túm chặt, đang định la lên thì nghe có một giọng rất quen quát khẽ “Thằng nhãi khốn nạn, đi theo ta!”. Câu “Thằng nhãi khốn nạn” thì binh sinh không biết đã bị người này chửi mấy ngàn lần, lúc ấy cũng không nghĩ ngợi gì nữa, ngoan ngoãn bước đi.

Người túm tóc kéo tai y, thủ pháp rất tinh luyện, nhưng cũng nhờ bình sinh đã túm tóc kéo tai y không biết mấy ngàn lần, chính là Vi Xuân Phương mẹ y.

***

Hai người vào tới phòng, Vi Xuân Phương đá ngược về phía sau đóng cửa lại, buông y ra. Vi Tiểu Bảo kêu lên “Mẹ, con về đây!”, Vi Xuân Phương chăm chú nhìn y hồi lâu, đột nhiên ôm chặt y, nghẹn ngào sụt sịt. Vi Tiểu Bảo cười nói “Không phải là con đã về thăm mẹ sao? Tại sao mẹ khóc chứ?”. Vi Xuân Phương sụt sịt nói “Ngươi chết mất xác ở đâu thế? Ta tìm ngươi khắp trong thành ngoài thành Dương Châu, cầu thần lạy Phật, cũng không biết đã hứa bao nhiêu điều tâm nguyện, dập đầu bao nhiêu cái. Tiểu Bảo ngoan, rốt lại ngươi đã về với mẹ rồi”. Vi Tiểu Bảo nói “Con không phải là trẻ con nữa, ra ngoài dạo dạo, mẹ không cần phải lo lắng”.

Vi Xuân Phương nước mắt ròng ròng, thấy con cao hẳn lên, người cũng nở nang ra, trong lòng rất vui mừng, lại bật tiếng khóc, chửi “Thằng nhãi khốn nạn nhà ngươi, đi chơi khắp nơi, cũng không nói với mẹ một tiếng, đi lâu như thế, lần này mà không cho ngươi ăn một trận măng xào thịt thì thằng nhãi khốn nạn ngươi không biết lão nương lợi hại đâu”.

Cái gọi là “Măng xào thịt” là lấy roi tre đánh vào mông, Vi Tiểu Bảo không “ăn” đã lâu, nghe thấy nhịn không được phì cười. Vi Xuân Phương cũng cười theo, rút khăn tay ra đưa cho y chùi vết bẩn trên mặt, chùi đi chùi lại, vừa cúi đầu xuống, thấy vạt trước cái áo mới của mình đầy nước mắt nước mũi, lại dính rất nhiều tro than trên mặt con, bất giác xót của, chát một tiếng tát y một cái rất nặng, chửi “Cái áo mới này của ta là mới may tết năm rồi, cũng chưa mặc được mấy lần. Thằng nhãi khốn nạn, ngươi vừa về không làm chuyện gì hay, đã làm bẩn cái áo mới của lão nương, bảo ta làm sao ra tiếp khách nữa chứ?”.

Vi Tiểu Bảo thấy mẹ tiếc cái áo mới mà giận tới mức đỏ cả mặt, nộ khí bùng lên, liền cười nói “Mẹ, mẹ không cần tiếc. Ngày mai con sẽ may cho mẹ một trăm cái áo mới, còn đẹp gấp mười lần cái áo này”. Vi Xuân Phương tức giận nói “Thằng nhãi khốn nạn, lại thổi da bò, ngươi thì có bản lãnh cái rắm gì? Bằng vào tính nết của ngươi mà ra ngoài chơi trở về còn phát tài được à?”. Vi Tiểu Bảo nói “Tài thì chưa phát, có điều đánh bạc gặp may, thắng được một ít”.

Vi Xuân Phương đối với bản lãnh cờ bạc gian lận của con cũng tin được ba phần, bèn chìa tay ra, nói “Đưa đây! Trong người ngươi còn không ít tiền, qua không đầy nửa giờ nữa, lại đi tiêu sạch mất thôi”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Lần này thắng quá lớn, nói thế nào cũng tiêu không hết đâu”, Vi Xuân Phương vung tay lên, lại tát y một cái.

Vi Tiểu Bảo cúi đầu xuống tránh qua, nghĩ thầm “Vừa gặp mình đã vung tay định đánh, thì phía bắc có công chúa, phía nam có mẹ già”, đang định đưa tay vào bọc lấy bạc ra, thì quy nô ở ngoài kêu lên “Xuân Phương, khách gọi cô kìa, ra mau đi!”.

Vi Xuân Phương nói “Tới đây!” rồi bước tới trước chiếc gương trên bàn soi một cái, vội vàng đánh phấn thêm, nói “Ngươi nằm ở đây cho ta, lão nương trở về sẽ tra hỏi ngươi, ngươi… ngươi không được đi đấy!”. Vi Tiểu Bảo thấy trong ánh mắt của mẹ đầy vẻ lo âu, sợ mình lại đi biệt không biết tìm ở đâu, liền cười nói “Con không đi đâu, mẹ cứ yên tâm!”. Vi Xuân Phương chửi một tiếng “Thằng nhãi khốn nạn”, trên mặt có vẻ vui mừng, giũ giũ vạt áo, bước ra ngoài.

Vi Tiểu Bảo nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên người, nằm được một lúc, Vi Xuân Phương đã bước vào phòng, tay cầm một bình rượu, thấy con nằm trên giường, lập tức yên tâm, quay ra ngoài định đi. Vi Tiểu Bảo biết Trịnh Khắc Sảng bắt mẹ đi lấy thêm rượu, đột nhiên tâm niệm nhất động, nói “Mẹ, mẹ mang rượu thêm cho khách à?”. Vi Xuân Phương nói “Phải, ngươi ngoan ngoãn nằm đấy cho ta, lúc trở về mẹ sẽ lấy cái gì ngon cho mà ăn”. Vi Tiểu Bảo nói “Mẹ đi lấy rượu cho con uống vài hớp”. Vi Xuân Phương chửi “Quân tham ăn, trẻ con uống rượu làm gì?”, rồi cầm bình rượu bước ra.

Vi Tiểu Bảo vội nhìn qua khe hở trên vách, thấy phòng bên cạnh không có ai, lập tức sải chân một bước nhảy ra khỏi phòng, lỏn vào phòng ấy mở tủ lấy bình Mê xuân tửu của chủ chứa trở lại phòng mình dúi xuống dưới chăn, rút nút bình ra, nghĩ thầm “Thằng tiểu tử con hoang Trịnh Khắc Sảng định hạ thuốc độc vào rượu của mình, hôm nay lão tử cứ ra tay trước làm mạnh với ngươi một phen”.

Qua không bao lâu Vi Xuân Phương mang một bình rượu đầy bước vào phòng nói “Mau uống vài hớp đi”. Vi Tiểu Bảo nằm trên giường cầm lấy bình rượu ngồi lên uống một hớp, Vi Xuân Phương nhìn con uống vụng rượu của khách, trên mặt không kìm được thoáng lộ vẻ thương yêu. Vi Tiểu Bảo nói “Mẹ, trên mặt mẹ hình như có vết tro than”, Vi Xuân Phương vội bước tới trước gương xem. Vi Tiểu Bảo nhấc bình rượu trong chăn lên, trút hơn nửa bình Mê xuân tửu vào bình rượu.

Vi Xuân Phương nhìn thấy trên mặt sạch sẽ, không có vết tro than nào, lập tức biết là con giở trò ma, định đánh lạc hướng mình để tiện uống vụng thêm vài hớp rượu, lập tức xoay người lại giật lấy bình rượu, chửi “Thằng nhãi khốn nạn chui từ trong bụng lão nương ra, ta còn không biết quỷ kế của ngươi à? Hừ, trước đây không biết uống rượu, ra ngoài du đãng bấy nhiêu ngày, chuyện gì xấu xa cũng học được cả rồi”.

Vi Tiểu Bảo nói “Mẹ, vị tiểu tướng công kia tính tình không tốt, mẹ nói thế nào để đổ cho y uống thêm vài chén, y say rồi không nói gì, thì lừa đại tướng công lấy ít tiền dễ hơn”.

Vi Xuân Phương nói “Lão nương làm ăn suốt cả đời, trò chơi ấy còn phải chờ ngươi dạy à?”, trong lòng thấy chủ ý của con trai rất phải, lại nghĩ “Thằng nhãi khốn nạn về nhà, đúng là chuyện mừng to bằng trời, tốt nhất là tối nay thằng ôn dịch kia không gọi mình ngủ đêm, để lão nương bầu bạn với con trai”. Rồi cầm bình rượu, vội vã bước ra.

Vi Tiểu Bảo nằm trên giường, lúc thì căm tức, lúc lại đắc ý, nghĩ thầm “Lão tử đúng là phúc tướng, thằng giặc thối tha họ Trịnh này, người nào chơi không được, lại tới đây chiếm tiện nghi với mình, định làm cha hờ của lão tử. Hôm nay ta lại không đâm ngươi một kiếm, rắc cho một ít Hóa thi phấn à?”. Nghĩ tới sau khi rắc Hóa thi phấn vào vết thương của Trịnh Khắc Sảng, qua không bao lâu y sẽ biến thành một vũng nước vàng, A Kha tỉnh dậy thì “ca ca” của nàng từ đây mất tăm mất tích, không biết đi đâu. Cho dù nàng nghĩ nát óc cũng không đoán được là chuyện gì, “Con mẹ nó, cô gọi ca ca à, cứ gọi thêm vài tiếng đi, sắp không được gọi nữa rồi”.

Y nghĩ tới lúc cao hứng, lồm cồm bò dậy, lại tới ngoài sảnh Cam Lộ nhìn vào, chỉ thấy Trịnh Khắc Sảng vừa uống cạn một chén rượu, A Kha đã nâng chén rượu kề lên miệng, hớp một hớp nhỏ, Vi Tiểu Bảo cả mừng, thấy mẹ lại rót rượu cho Trịnh Khắc Sảng. Trịnh Khắc Sảng xua tay nói “Đi ra đi, đi ra đi, không cần ngươi hầu hạ”. Vi Xuân Phương dạ một tiếng, lúc đặt bình rượu xuống thì tay áo đã che khuất một đĩa giò sấy xắt lát.

Vi Tiểu Bảo cười khẽ một tiếng, nghĩ thầm “Mình có giò sấy ăn rồi”, vội vàng trở vào phòng.

Qua không bao lâu, Vi Xuân Phương bưng đĩa giò sấy vào, cười nói “Thằng nhãi khốn nạn, ngươi chết mất xác ở ngoài có cái ngon thế này mà ăn không?”, rồi cười hì hì ngồi xuống cạnh giường nhìn con ăn uống ngồm ngoàm, so với mình ăn còn thấy vui hơn.

Vi Tiểu Bảo nói “Mẹ, mẹ không uống rượu chứ?”, Vi Xuân Phương nói “Ta đã uống vài chén rồi, uống nữa sợ say mất, ngươi lại trốn đi”. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Nếu không cho mẹ ngất đi thì không làm được”. Liền nói “Con không đi là được. Mẹ lâu quá mẹ con ta không gặp nhau, tối nay mẹ đừng đi bầu bạn với hai thằng ôn dịch ấy, cứ ở đây bầu bạn với con”.

Vi Xuân Phương cả mừng, thấy con quyến luyến mình như thế, không còn như lúc y chưa được bảy tám tuổi, không ngờ lại ra ngoài nếm đủ mùi khổ sở một phen, rốt lại cũng đã nghĩ tới việc đối xử tốt với mẹ, bất giác mặt mày rạng rỡ, nói “Được, tối nay mẹ sẽ ngủ với Tiểu Bảo ngoan”.

Vi Tiểu Bảo nói “Mẹ, con tuy ở ngoài, nhưng ngày nào cũng nhớ tới mẹ, nào, để con cởi áo ngoài cho mẹ”. Công phu vỗ mông ngựa của y dùng với hoàng đế, giáo chủ, công chúa, sư phụ không ai không cực kỳ linh nghiệm, lúc ấy dùng với mẹ, lập tức thu được kỳ công. Vi Xuân Phương ứng thủ với khách chơi rất nhiều, tay đàn ông sờ soạng lên người cũng coi như khúc gỗ, nhưng con trai đưa tay cởi áo cho mình, bất giác toàn thân mềm ra, cười khanh khách mấy tiếng.

Vi Tiểu Bảo cởi áo ngoài cho mẹ, lại cởi thắt lưng cho nàng. Vi Xuân Phương phì một tiếng, đập khẽ vào tay y một cái, cười nói “Để ta tự cởi”. Đột nhiên hơi thấy xấu hổ, chui vào trong chăn cởi quần ra, từ trong chăn thò tay đưa ra ngoài. Vi Tiểu Bảo lấy ra hai đĩnh bạc, tất cả ba mươi mấy lượng nhét vào tay mẹ, nói “Mẹ, cái này là cho mẹ đây”. Vi Xuân Phương vô cùng vui mừng, đột nhiên rơi nước mắt, nói “Ta… ta giữ cho ngươi, qua vài năm nữa, còn phải cưới vợ cho ngươi”.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Con đã cưới vợ rồi”, rồi thổi tắt đĩa đèn dầu, nói “Mẹ, mẹ ngủ trước đi, con chờ mẹ ngủ xong sẽ ngủ”, Vi Xuân Phương cười chửi “Thằng nhãi khốn nạn, thật là lắm trò”, rồi nhắm mắt lại. Nàng vất vả suốt ngày, lại uống mấy chén rượu, thấy con trở về, lại càng vui mừng khôn xiết, nhưng vừa nằm yên không bao lâu đã thiu thiu thiếp đi. Vi Tiểu Bảo nghe mẹ thở đều đều, bèn nhón chân bước nhẹ ra cửa, chợt động tâm, lại quay vào lấy cái quần của mẹ vứt lên nóc màn, nghĩ thầm “Nếu mẹ tỉnh lại, không có quần cũng không thể bắt mình”.

Đi tới ngoài sảnh Cam Lộ nhìn vào, thấy Trịnh Khắc Sảng ngồi ngửa trên ghế, A Kha thì phục xuống bàn, đều đã không hề động đậy, Vi Tiểu Bảo cả mừng, đợi thêm một lúc, thấy hai người vẫn bất động, lập tức bước vào trong, xoay tay gài cửa lại, rồi lập tức nghĩ “Không cần đóng cửa, nếu thằng tiểu tử này giả say thì đóng cửa lại không chạy được”. Rút chủy thủ ra cầm ở tay, bước tới gần, đưa tay trái ra xô xô Trịnh Khắc Sảng, y hoàn toàn không động đậy, quả nhiên đã ngất đi, lại đẩy đẩy A Kha. Nàng ậm ừ vài tiếng nhưng không ngồi lên. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Cô ta uống rất ít rượu, chỉ e là không bao lâu sẽ tỉnh lại”, liền cắm thanh chủy thủ vào ống giày, đỡ nàng ngồi lên.

A Kha hai mắt nhắm nghiền, mơ màng nói “Ca ca, ta… ta không uống được nữa”. Vi Tiểu Bảo hạ giọng nói “Hảo muội tử, uống thêm một chén nữa”. Rồi rót ra một chén rượu đẩy, tay trái kề vào môi nàng, dốc rượu vào.

Nhìn thấy A Kha mơ mơ màng màng uống chén Mê xuân tửu, nghĩ thầm “Lão tử với cô đã bái thiên địa có mai mối đàng hoàng, cô lại không chịu động phòng hoa chúc với chồng, lại tới Lệ Xuân viện này làm đĩ con, muốn chồng làm khách ôn dịch buộc lược cho cô, thật là hèn hạ”.

A Kha vốn đã vô cùng xinh đẹp, lúc ấy sau khi say rượu, dưới ánh nến lại càng hiện rõ vẻ thiên kiều bách mị. Vi Tiểu Bảo lửa dục bừng lên, bất kể là Trịnh Khắc Sảng sống chết tỉnh mê thế nào, ôm ngang A Kha lên, bước vào phòng lớn cạnh sảnh.

Gian phòng lớn này là tiếp khách sang ngủ lại, một cái giường lớn rộng tới sáu thước, chăn gấm gối thêu, bày biện lộng lẫy. Vi Tiểu Bảo nhẹ nhàng đặt A Kha xuống giường, quay ra bưng giá nến vào đặt lên bàn trước giường, chỉ thấy A Kha sắc mặt ửng hồng xinh đẹp, bất giác tim đập thình thịch, càng đập càng mạnh, cúi xuống cởi áo trường bào của nàng, lộ ra tấm áo lót màu xanh nhạt bên trong.

Y đưa tay cởi cúc áo lót của nàng, đột nhiên sau lưng nghe có tiếng bước chân, một người xông vào, đang định quay đầu, tím tóc đã bị túm chặt, vành tai đau buốt lên, lại bị Vi Xuân Phương nắm chặt. Vi Tiểu Bảo hạ giọng kêu “Mẹ, buông tay ra mau!”.

Vi Xuân Phương chửi “Thằng nhãi khốn nạn, chúng ta tuy nghèo nhưng không được phá hoại quy củ trong viện. Chín danh viện lớn ở Dương Châu đâu có chuyện lấy trộm tiền của khách. Mau bỏ ra!”. Vi Tiểu Bảo vội nói “Không phải con ăn cắp tiền đâu”.

Vi Xuân Phương dùng sức kéo bím tóc y, ra sức lôi y về phòng, chửi “Ngươi không ăn trộm tiền của khách, thì cởi quần áo người ta làm gì? Mấy mươi lượng bạc này nhất định là ăn trộm ở đâu rồi. Vất vả nuôi ngươi lớn lên, không ngờ ngươi lại đi trộm cắp”, uất ức ứa nước mắt, cầm hai nén bạc trên đầu giường ném xuống đất.

Vi Tiểu Bảo khó lòng giải thích, nếu nói người khách kia là nữ nhân cải dạng nam trang, thật ra vốn là vợ mình, một là chuyện rất dài, hai là nói thế nào mẹ cũng không tin, chỉ nói “Tại sao con phải ăn trộm tiền của người ta? Mẹ xem, trong người con còn có rất nhiều bạc”. Rồi rút trong bọc ra một tập ngân phiếu dày, nói “Mẹ, tất cả số tiền này đều là cho mẹ, sợ nhất thời làm mẹ hoảng sợ, thong thả con sẽ đưa”.

Vi Xuân Phương thấy có mấy mươi tờ ngân phiếu vài trăm lượng, chỉ hoảng sợ mở to hai mắt, nói “Cái này… cái này… đồ giặc cướp, ngươi… ngươi… ngươi còn không phải là lấy trong người hai vị tướng công này sao? Ngươi đầu thai kiếp khác, lại làm thằng nhãi khốn nạn mười kiếp cũng không có được bấy nhiêu tiền như thế, mau trả cho người ta đi. Chúng ta làm ăn ở trong viện này, có bản lãnh thì lừa người ta lấy mười vạn tám vạn, cũng là bọn khách ôn dịch cam tâm tình nguyện, hai tay bưng lên tặng. Chỉ cần lấy trộm của người ta một đồng, Nhị Lang thần quyết không tha ngươi, kiếp sau lại phải làm nghề này. Tiểu Bảo, mẹ là vì tốt cho con thôi!”. Nói đến đoạn sau, giọng nói chuyển qua dịu dàng, lại nói “Sáng mai người ta tỉnh dậy, không thấy bấy nhiêu tiền, lẽ nào lại không kêu ầm lên? Các lão gia công sai trong nha môn một phen tra xét được, bắt ngươi giải đi, lại không đánh cho rách da nát thịt sao? Tiểu Bảo ngoan, chúng ta không thể lấy tiền ấy của người ta được”. Nói đi nói lại, cũng chỉ là muốn con trả lại tiền.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Mẹ cứ lằng nhằng thế này, chuyện này nhất thời không nói rõ được, lại làm ầm lên cho bọn chủ chứa, quy nô biết được, mọi người kéo tới đây thì chuyện này hỏng hết”. Chợt động tâm niệm, đã quyết định chủ ý, liền nói “Được, được. Mẹ, cứ theo lời mẹ thôi”, rồi dắt tay mẹ tới sảnh Cam Lộ, nhét cả tập ngân phiếu dày vào bọc Trịnh Khắc Sảng rồi lộn trái hai túi áo ra, vỗ vỗ vào người, nói “Con một lượng bạc cũng không có nữa, mẹ yên tâm chưa”, Vi Xuân Phương thở dài một tiếng, nói “Được, phải như thế mới được”.

Vi Tiểu Bảo trở về phòng mình, thấy mẹ mặc một cái quần cũ, bất giác phì một tiếng cười sặc lên. Vi Xuân Phương co ngón tay lại, cốc vào trán y một cái, chửi “Ta dậy đi tiểu, tìm không thấy quần đâu, biết ngay là ngươi đi làm chuyện hay”. Nói xong không kìm được bật cười. Vi Tiểu Bảo nói “Ái chà, không xong, phải đi cầu” rồi ôm bụng vội vã chạy ra. Vi Xuân Phương sợ y lại tới sảnh Cam Lộ, thấy y chạy vào nhà xí sau viện, lúc ấy mới yên tâm, nghĩ thầm “Ngươi mà chạy ra hoa sảnh, thì không thoát khỏi con mắt của lão nương đâu”.

***

Vi Tiểu Bảo chạy ra cửa bên cạnh, sải chân chạy về Hà Viên. Thân binh canh cửa đưa tay ra cản lại, quát “Người nào thế?”. Vi Tiểu Bảo nói “Ta là Khâm sai đại nhân, ngươi không nhận ra à?”. Tên thân binh kia giật mình, nhìn kỹ lại thì quả là Khâm sai đại nhân, vội nói “Vâng, đại nhân…”. Vi Tiểu Bảo không chờ y nói hết, đã sải chân chạy mau vào phòng, nói “Hảo Song Nhi, mau lên, giúp ta biến trở lại thành Khâm sai đại nhân”, vừa nói vừa giật quần áo trên người xuống.

Song Nhi hầu hạ y rửa mặt thay áo, cười nói “Khâm sai đại nhân vi hành tra xét, có tra ra được chân tướng không?”. Vi Tiểu Bảo nói “Tra xét được rồi, chúng ta mau đi bắt người, cô mau mau mặc quần áo thân binh, gọi thêm tám tên thân binh đi theo ta”. Song Nhi nói “Có cần gọi bọn Từ lão gia không?”. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Trịnh Khắc Sảng và A Kha đã ngất đi, đưa tay ra là bắt được, không mất chút sức lực nào. Nếu bọn Từ Thiên Xuyên đi theo, lại không cho mình giết chết thằng tiểu tử thối tha họ Trịnh kia. Gọi thân binh cùng đi là để ra vẻ dọa mẹ mình, chủ chứa và bọn quy nô một trận thôi”. Bèn nói “Không cần đâu”.

Song Nhi mặc quần áo thân binh vào, nói “Chúng ta gọi Tăng cô nương cùng đi, được không?”. Trong đội thân binh chỉ có nàng và Tăng Nhu là con gái cải dạng nam trang, hai cô gái mấy hôm nay ở cùng với nhau, dĩ nhiên mười phần thân thiết. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Muốn bế A Kha về đây thì một mình cô ta không được, phải hai người khiêng mới xong. Khâm sai đại nhân không thể động thủ như người dưới, lại không thể để cánh tay thối tha của bọn thân binh đụng chạm vào thân thể thơm tho của vợ mình được”. Bèn nói “Rất tốt, cô gọi cô ta cùng đi, nhưng đừng gọi các đệ tử khác của phái Vương Ốc”.

Tăng Nhu vốn đang mặc quần áo thân binh, trong giây lát đã tới. Vi Tiểu Bảo đắt hai cô gái và tám tên thân binh, lại tới Lệ Xuân viện. Hai tên thân binh bước lên gõ cửa, quát “Tham tướng đại nhân tới, mau mở cửa tiếp đón”. Bọn thân binh đã được dặn dò, chỉ nói Vi Tiểu Bảo là Tham tướng, muốn dọa bọn chủ chứa quy nô thì một viên Tham tướng đã lừng lẫy có thừa.

Đập cửa một hồi lâu, cánh cửa mới két một tiếng mở ra, một tên quy nô bước ra kêu lên “Có khách!”, hai tiếng ấy xướng lên rất không có khí thế. Vi Tiểu Bảo sợ y nhận ra, không dám nhìn y. Một tên thân binh quát “Tham tướng lão gia giá đáo, gọi chủ chứa mau ra hầu hạ”.

Vi Tiểu Bảo vào tới sảnh, chủ chứa ra đón, cũng không nhìn Vi Tiểu Bảo, nói “Mời lão gia vào hoa sảnh uống trà”. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Ngươi không nhìn ta thì rất tốt, khỏi nhận ra ta, cũng không cần gặp mẹ, cứ sai họ khiêng A Kha và Trịnh Khắc Sảng đi là được”. Chỉ là chủ chứa ngày thường tiếp đón khách khứa mười phần chu đáo, đối với quan lại lại càng cung kính khách khí, hôm nay lại lạnh nhạt như thế, giọng nói cũng rất kỳ lạ, bất giác hơi thấy kinh ngạc.

Y bước vào sảnh Cam Lộ, chỉ thấy bàn tiệc chưa dọn dẹp, Trịnh Khắc Sảng vẫn ngồi ngửa trên ghế, đang định ra lệnh, chợt thấy một người ăn mặc lộng lẫy bước tới, nói “Vi đại nhân, xin chào!”.

Vi Tiểu Bảo giật này mình, tự nhủ “Ngươi nhận ra ta à?” nhìn kỹ lại người ấy, vô cùng hoảng sợ, khom lưng đưa tay định rút thanh chủy thủ trong ống giày ra. Đột nhiên trên tay bị siết chặt, sau lưng đã có người nắm chặt cổ tay y, lạnh lùng nói “Ngồi xuống cho tử tế, không được động võ!”. Tay trái nắm gáy y nhấc lên, đẩy vào ghế. Vi Tiểu Bảo ngấm ngầm kêu khổ, chỉ nghe Song Nhi la lên một tiếng, đã động thủ với người kia, Tăng Nhu sấn lên đánh giúp, bên cạnh có một công tử áo gấm phát chưởng chém tới nàng, hai người giao đấu.

Vi Tiểu Bảo ngưng thần nhìn ra, công tử áo gấm kia vốn là phụ nữ cải dạng nam trang, là A Kỳ sư tỷ của A Kha. Người đánh nhau với Song Nhi thân hình cao gầy, chính là Lạt ma Tây Tạng Tang Kết, lúc ấy mặc quần áo thường, trên đầu đội mũ, mang bím tóc giả. Người ăn mặc sang trọng đầu tiên là vương tử Mông Cổ Cát Nhĩ Đan. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Mình thật cũng hồ đồ, đã nghe Trịnh Khắc Sảng nói rõ ràng là hẹn bọn Cát Nhĩ Đan ở đây, tại sao không đề phòng chuyện này? Mình vừa gặp A Kha, trong lòng đã mờ mờ mịt mịt, ngay cả họ của lão tử là gì cũng quên luôn, con mẹ nó, lão tử họ gì vốn cũng không biết, cũng không trách được”.

Chợt nghe Song Nhi ái chà một tiếng, đã bị Tang Kết điểm trúng huyệt đạo trên hông, ngã lăn xuống đất. Lúc ấy Tăng Nhu vẫn còn ác đấu với A Kỳ, A Kỳ chiêu thức tuy tinh diệu, nhưng khổ nỗi xuất thủ không có nội lực, mấy lần đánh trúng Tăng Nhu nhưng không làm nàng bị thương. Tang Kết bước lên, trong vòng hai chiêu đã điểm ngã Tăng Nhu. Tám tên thân binh hoặc bị Tang Kết điểm ngã, hoặc bị Cát Nhĩ Đan đánh chết, nằm la liệt ở thiên tỉnh ngoài sảnh.

Tang Kết cười hắc hắc một tiếng, ngồi xuống nói “Vi đại nhân, sư phụ ngươi đâu?”. Nói xong đưa hai tay ra tới trước mặt y. Chỉ thấy mười ngón tay y đều mất đốt trên cùng, ngón tay vốn có ba đốt, bây giờ chỉ còn hai đốt, vô cùng kỳ quái đáng sợ, Vi Tiểu Bảo ngấm ngầm kêu khổ “Hôm ấy y lật kinh thư, ngón tay dính vào thuốc độc của mình, người này rõ ràng lập tức quyết đoán chặt luôn mười đầu ngón tay. Hôm nay lão tử rơi vào tay y, có vay có trả, y chặt mười ngón tay của mình cũng không hề gì, chỉ sợ là y lại chặt luôn đầu mình”.

Tang Kết thấy y hoảng sợ ngẩn ra, vô cùng đắc ý, nói “Vi đại nhân, hôm trước ta thấy ngươi là một thằng nhỏ, không ngờ ngươi lại là một quý nhân trong triều, đắc tội nhiều lắm”. Vi Tiểu Bảo nói “Không dám. Hôm trước ta chỉ cho rằng ngươi là một Lạt ma tầm thường, không biết ngươi là một vị đại anh hùng, đắc tội nhiều lắm”. Tang Kết hừ một tiếng, hỏi “Tại sao ngươi biết ta là đại anh hùng?”. Vi Tiểu Bảo nói “Có người hạ độc vào kinh thư, định hại sư phụ ta, lại bị sư phụ ta nhận ra, không dám đưa tay chạm vào, ngươi cứ nhất định đòi xem kinh thư, sư phụ ta không biết làm sao, chỉ đành đưa cho ngươi. Đại Lạt ma, sau khi ngón tay ngươi bị trúng độc, lập tức quyết đoán, chặt rụng ngón tay bị dính thuốc độc đi, thật là cao minh! Tự mình cắt cổ mình tự sát thì dễ, chứ tự mình chặt mười ngón tay của mình thì từ xưa đến nay chưa có vị đại anh hùng nào làm qua. Nhớ lại năm xưa Quan Vân Trường cạo xương rửa độc, không cau mày một cái nhưng đó cũng là người khác cạo xương cho y, chứ bảo y tự chặt ngón tay mình, thì nhất định là ngàn vạn lần không làm được. Ngươi còn lợi hại hơn cả Quan Vân Trường, há không phải là một vị thiên hạ đệ nhất đại anh hùng từ xưa đến nay sao?”.

Tang Kết biết rõ là y vỗ mông ngựa, chẳng qua muốn mình đối với y thủ hạ lưu tình, so với việc nài nỉ xin tha mạng cũng không khác nhau bao nhiêu, có điều mấy câu ấy tính ra cũng rất dễ nghe, cũng cảm thấy rất khoan khoái. Hôm ấy mình chặt đứt mười ngón tay nên mới giữ được tính mạng, tuy hai tay bị tàn phế, võ công giảm sút rất nhiều, nhưng nghĩ tới lúc ấy việc sống chết chỉ cách nhau một sợi tóc, mình lại có thể cương dũng như thế, trong lòng cũng thường cảm thấy kiêu hãnh. Y mang theo mười hai tên sư đệ tới Trung nguyên cướp đoạt bộ Tứ thập nhị chương kinh, kết quả mười hai người đều mất mạng, mình còn bị tàn phế hai tay, chuyện rủi ro như thế tự nhiên là im lặng không nói với ai, trước nay cũng không có ai dám hỏi y tại sao lại chặt mười đầu ngón tay đi, vì thế những câu Vi Tiểu Bảo vừa nói, đây là lần đầu tiên được nghe thấy.

Đại Lạt ma vẻ mặt âm trầm không kìm được thoáng nét tươi cười, nói “Vi đại nhân, bọn ta biết ngươi giá lâm Dương Châu, mọi người hẹn nhau nhất tề tới đây gặp ngươi. Ngươi chuyên giở trò với Bình Tây vương, phá hỏng không ít đại sự của lão nhân gia người. Phò mã muốn về Vân Nam thăm nhà, cũng bị ngươi cản trở, phải không?”. Vi Tiểu Bảo nói “Tin tức của các vị rất linh thông, thật là cao cường. Lần này ta rời kinh là hoàng thượng sai làm chuyện gì, các ngươi có biết không?”.

Tang Kết nói “Xin thỉnh giáo”.

Vi Tiểu Bảo nói “Nói thế làm gì, nói thế làm gì. Hoàng thượng nói: Vi Tiểu Bảo, ngươi tới Dương Châu làm việc, chỉ sợ Ngô Tam Quế sai người hành thích ngươi, trẫm có chỗ không yên tâm. May là con trai y đang trong tay trẫm, nếu ngươi bị ba dài hai ngắn gì đó, trẫm sẽ đem thằng tiểu tử Ngô Ứng Hùng ra cũng chém thành ba dài hai ngắn như thế là được. Ngô Tam Quế sai người chạm tới một ngón tay của ngươi, thì thằng tiểu tử Ngô Ứng Hùng cũng sẽ bớt đi một ngón tay. Lão tiểu tử Ngô Tam Quế mà sai người giết ngươi, thì cũng như y tự giết con mình. Ta nói: Hoàng thượng, con trai người khác thì ta đều có thể làm, chứ con Ngô Tam Quế thì nhất định không làm. Hoàng thượng hô hô cười rộ, chính vì như thế, nên ta mới tới Dương Châu”.

Tang Kết và Cát Nhĩ Đan nhìn nhau một cái, đều thoáng biến sắc. Tang Kết nói “Lần này ta và vương tử điện hạ tới Dương Châu tìm ngươi, lúc đầu nghĩ hoàng đế phái Khâm sai đại thần, nhất định là một nhân vật cao minh thế nào, nào ngờ bọn ta đứng xa xa nhìn, té ra lại là người quen cũ, ngay A Kỳ cô nương đây cũng biết ngươi”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Bọn ta là người tình cũ mà”.

A Kỳ cầm một chiếc đũa trên bàn lên, ấn vào trán y một cái “Ai là người tình cũ của ngươi?”.

Tang Kết nói “Bọn ta hẹn với Trịnh nhị công tử ở Đài Loan gặp nhau ở đây, vốn là định thương lượng làm thế nào ra tay với ngươi, không ngờ ngươi lại tự dẫn mình tới cửa, giúp bọn ta đỡ tốn rất nhiều sức lực”.

Vi Tiểu Bảo nói “Đúng thế. Hoàng thượng tra hỏi tên thủ hạ râu xồm Hãn Thiếp Ma của vương tử liên tiếp ba ngày, chuyện gì cũng biết cả rồi”.

Tang Kết và Cát Nhĩ Đan nghe tới tên Hãn Thiếp Ma, đều giật nảy mình, cùng đứng phắt lên, hỏi “Cái gì?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Cũng chẳng có gì. Hoàng thượng nói với Hãn Thiếp Ma bằng tiếng Mông Cổ, ky lý cô lô, ta không hiểu câu nào. Về sau hoàng thượng thưởng y rất nhiều tiền, sai y qua làm thủ hạ dưới quyền của đại nhân Thượng thư bộ Binh Minh Châu, không được vài ngày lại phái ta giục y mau vẽ bản đồ. Những chuyện hành quân đánh trận này, ta đều không biết. Ta nói với hoàng thượng: Hoàng thượng, Mông Cổ Tây Tạng rất lạnh, người muốn phái binh đi đánh nhau, nô tài xin người cho nghỉ, tới Dương Châu phồn hoa dạo chơi thôi”.

Cát Nhĩ Đan có vẻ lo lắng, hỏi “Ngươi nói tiểu hoàng đế định phái quân đánh Mông Cổ, Tây Tạng à?”. Vi Tiểu Bảo lắc đầu nói “Những chuyện loại này thì ta không rõ lắm. Hoàng thượng nói: Tốt nhất là chúng ta đối phó với một mình thằng đầy tớ già kia. Nếu Mông Cổ, Tây Tạng giúp đỡ chúng ta thì chúng ta sẽ coi họ là bạn bè, nếu họ giúp đỡ thằng đầy tớ già kia thì chúng ta không còn cách nào, chỉ đành tiên phát chế nhân”. Tang Kết và Cát Nhĩ Đan nhìn nhau một cái, cảm thấy hơi yên tâm, lại cùng ngồi xuống. Cát Nhĩ Đan hỏi tình hình Hãn Thiếp Ma, Vi Tiểu Bảo miêu tả dung mạo cử chỉ của y rất sống động, không sợ Cát Nhĩ Đan và Tang Kết không tin.

Vi Tiểu Bảo thấy hai người đều cau mày, đoán hai người được tin Hãn Thiếp Ma đầu hàng nhà Thanh, việc Mông Cổ, Tây Vực câu kết với Ngô Tam Quế đã không giấu được tiểu hoàng đế, sợ Khang Hy ra tay trước là mạnh, hiện Song Nhi và Tăng Nhu đều đã bị điểm huyệt ngã lăn dưới đất, tám tên thân binh quá nửa đã mất mạng, lần này y rón rén tới Lệ Xuân viện, chỉ sợ người ta phát hiện ra bí mật về thân thế của mình, vì thế bọn Từ Thiên Xuyên, Trương Dũng, Triệu Tề Hiền không ai biết, xem ra nếu mang y băm thịt lột da, làm món Đầu sư tử nổi tiếng ở Dương Châu thì bất kể là nướng cũng được, luộc cũng được, thậm chí có pha thêm bột thịt cua vào cũng không ai tới cứu, đã không có cách nào thoát thân, chỉ đành thuận miệng bịa đặt còn hơn ngồi chờ chết, nói “Hoàng thượng nói vương tử Cát Nhĩ Đan võ công cao cường, anh hùng vô địch, cũng mười phần khâm phục”.

Cát Nhĩ Đan mỉm cười hỏi “Hoàng đế cũng luyện võ công à? Sao y biết ta biết võ công?”. Vi Tiểu Bảo nói “Hoàng thượng tự nhiên là biết võ công, lại rất không kém. Hôm trước điện hạ đại hiển thân thủ ở chùa Thiếu Lâm, đánh cho phương trượng chùa Thiếu Lâm cam bái hạ phong. Ba vị Thủ tọa Đạt Ma đường, La Hán đường, Bát Nhã đường thấy gió là chạy, huynh đệ đều nhất nhất kể lại với hoàng thượng”. Hôm ấy Cát Nhĩ Đan cụp đuôi rời chùa Thiếu Lâm, bây giờ nghe Vi Tiểu Bảo cực lực tán dương, rất có thể diện trước mặt Tang Kết, không kìm được lộ ra vẻ đắc ý.

Vi Tiểu Bảo nói “Võ công của Hối Thông đại sư phương trượng chùa Thiếu Lâm, trong võ lâm hiện nay cũng tính là hạng nhất hạng hai, nhưng vương tử điện hạ chỉ phất tay áo một cái, Hối Thông Phương trượng đã đứng không vững, ngã ngồi ngay xuống, may mà lúc y ngồi xuống thì mông lại chạm đúng vào tấm bồ đoàn, nếu không đã ngã gãy mấy cái xương già rồi…”. Thật ra hôm ấy Cát Nhĩ Đan là bị Hối Thông phất tay áo tăng bào hất ngã ngồi vào ghế, không đứng lên được, nhưng Vi Tiểu Bảo lại nói ngược lại, nghĩ thầm “Hối Thông sư huynh đối xử với mình không kém, nhưng hôm nay sư đệ gặp nạn huyết quang, trước mắt sẽ phải viên tịch tọa hóa, đi về Tây thiên, chỉ đành không tức là sắc, sắc tức là không, sư huynh thắng tức là thua, thua tức là thắng”. Ngoài miệng thì nói bừa đi, trong lòng thì nghĩ rối lên, hai con mắt cứ nhìn đông ngó tây, liếc mắt một cái, thấy A Kỳ như cười mà không phải cười, hai mắt cứ dán vào mặt Cát Nhĩ Đan, ánh mắt chứa chan tình ý.

Vi Tiểu Bảo chợt động tâm niệm “Cô nương độc ác này muốn làm vương phi Mông Cổ”, liền nói “Hoàng thượng nói: Vương tử Cát Nhĩ Đan võ công đã cao cường, tướng mạo lại tuấn tú, ý muốn cưới vương phi thì phải cưới một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, cũng biết võ công mới nên…”, nhìn trộm A Kỳ một cái, quả nhiên thấy nàng chợt đỏ mặt, dáng vẻ mười phần quan tâm, bèn nói tiếp “Trần Viên Viên tuy nổi tiếng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng hiện đã lớn tuổi rồi, Cát Nhĩ Đan cần gì phải cưới nàng ta?”.

A Kỳ nhịn không được nói “Ai bảo là y muốn cưới Trần Viên Viên chứ? Lại nói bậy!”. Cát Nhĩ Đan lắc đầu nói “Làm gì có chuyện ấy?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Đúng đấy. Ta nói: Bẩm hoàng thượng, vương tử Cát Nhĩ Đan điện hạ có một cô nương thân thiết, tên là A Kỳ cô nương…”. A Kỳ xì một tiếng, vẻ mặt mười phần vui mừng. Cát Nhĩ Đan cười hề hề nhìn nàng. Vi Tiểu Bảo nói tiếp “…Vị A Kỳ cô nương này võ công đứng thứ ba thiên hạ, chỉ là không bằng đại Lạt ma Tang Kết và vương tử Cát Nhĩ Đan điện hạ, chứ so với hoàng thượng, hì hì, dường như còn cao hơn một chút, nô tài nói đây là sự thật, xin hoàng thượng đừng trách…”.

Tang Kết nãy giờ đã rất bực bội, nhưng nghe y nói với hoàng đế mình võ công đệ nhất thiên hạ, tuy biết rõ thằng tiểu quỷ này nói mười câu thì không tin được nửa câu, nhưng cũng không kìm được vui vẻ tự đắc, hừ một tiếng trong mũi, tỏ vẻ không tin.

Vi Tiểu Bảo nói tiếp “Hoàng thượng nói: Ta không tin, tiểu cô nương kia võ công có cao cường thì chẳng lẽ lại cao hơn cả sư phụ của cô ta à? Ta nói: Hoàng thượng có chỗ còn chưa biết. Sư phụ của tiểu cô nương này là một vị ni cô mặc áo trắng, võ công vốn rất cao cường, tính ra là đứng thứ ba trong thiên hạ, nhưng có một lần tỷ võ với đại Lạt ma Tang Kết, bị đại Lạt ma Tang Kết một chưởng đánh ra, vị sư thái ấy vung chưởng đón đỡ, nội công toàn thân bị hóa tán không còn tăm tích, vì thế phải nhường danh hiệu võ công đứng thứ ba thiên hạ cho đệ tử của bà ta”.

A Kỳ nghe y nói toạc sư thừa lai lịch của mình ra, trong lòng kinh nghi bất định “Tại sao y lại biết sư phụ mình?”.

Tang Kết tuy chưa từng giao thủ với Cửu Nạn, nhưng toàn bộ mười hai tên sư đệ đều chết phi mạng dưới tay thầy trò bà ta, đó là điều sỉ nhục lớn nhất trong đời, lúc ấy nghe Vi Tiểu Bảo nói Cửu Nạn bị mình đánh một chưởng hóa tán hết nội lực, quả thật là trát vàng lên mặt mình. Y và Cát Nhĩ Đan lúc đầu rất lo lắng, đều sợ Vi Tiểu Bảo nói toạc chuyện dở của mình ra, nên đều muốn giết ngay người này đề diệt khẩu, đến khi nghe y chuyển chuyện đại bại của mình thành đại thắng, cũng không muốn giết y vội. Tang Kết nhìn A Kỳ chằm chằm một lúc, nghĩ thầm “Bây giờ ta mới biết, té ra ngươi là đồ đệ của ni cô áo trắng kia. Trong chuyện này chỉ e có chút kỳ quái”.

A Kỳ hỏi “Ngươi nói chuyện Trần Viên Viên gì đó, rồi sao nữa?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Trần Viên Viên thì ta đã chính mắt nhìn thấy ở Côn Minh. Không giấu gì cô nương, bà ta so với ta thì lớn tuổi hơn nhiều, có điều sáu chữ Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân quả thật là danh bất hư truyền, ta vừa gặp xong, lập tức hồn phách bay bổng, tay chân lạnh ngắt, toàn thân nổi gai ốc, trong lòng chỉ nói: Trên đời lại có người đẹp như thế này sao? A Kỳ cô nương, sư muội A Kha của cô tính ra cũng rất đẹp, nhưng so với Trần Viên Viên thì dung mạo dáng vẻ đều kém xa”.

A Kỳ tự nhiên biết A Kha dung mạo xinh đẹp hơn mình rất xa, lại biết Vi Tiểu Bảo điên đảo thần hồn vì A Kha, mà cả y cũng nói thế thì e câu này không phải giả, nhưng trên miệng vẫn không chịu phục, nói “Thằng nhãi ngươi là đồ mê gái, thấy người ta có ba phần nhan sắc thì nói lên thành mười phần. Trần Viên Viên năm nay ít nhất cũng bốn mươi tuổi, cho dù là trước kia xinh đẹp thì bây giờ cũng không còn đẹp nữa rồi”.

Vi Tiểu Bảo lắc đầu lia lịa nói “Không đúng, không đúng. Như A Kỳ cô nương năm nay chẳng qua chỉ mười tám mười chín tuổi, đương nhiên là rất đẹp rồi. Qua ba mươi năm nữa nhất định sẽ rất xinh đẹp, nếu cô không tin, thì ta đánh cuộc với cô. Nếu sau ba mươi năm nữa nếu cô không đẹp thì ta sẽ chặt đầu đưa cho cô”.

A Kỳ cười hì một tiếng, bất kể cô gái nào nghe người ta khen mình xinh đẹp tự nhiên cũng rất vui vẻ, mà lại khen ngợi trước mặt tình lang của mình, lại càng trong lòng mừng rỡ, huống chi nàng đối với dung mạo của mình vốn rất tự tin, tương lai ba mươi năm nữa mình cũng không tới nỗi khó coi quá.

Vi Tiểu Bảo chỉ mong nàng ưng thuận đánh cược, như thế thì Cát Nhĩ Đan biết đâu sẽ nể mặt ý trung nhân, lại để mình sống thêm ba mươi năm nữa, đến lúc ấy sẽ quyết hơn thua cũng chưa muộn, không ngờ Tang Kết hừ một tiếng, lạnh lùng nói “Đáng tiếc là ngươi sống không qua đêm nay rồi. Phương dung của A Kỳ cô nương ba mươi năm sau thì ngươi không có phúc được nhìn thấy đâu”.

Vi Tiểu Bảo cười hì hì, nói “Chuyện đó không hề gì, chỉ mong đại Lạt ma và vương tử điện hạ nhớ lời ta, ngày này ba mươi năm sau sẽ thấy Vi Tiểu Bảo sáng suốt có tiên kiến”. Tang Kết, Cát Nhĩ Đan, A Kỳ ba người nhịn không được đều hô hô cười rộ.

Vi Tiểu Bảo nói “Ta tới Côn Minh là chuyện vài tháng trước đây, ta là đưa công chúa Kiến Ninh tới gả cho con trai Ngô Tam Quế, ba người các vị đều biết rồi. Vốn đó là chuyện rất rất đáng mừng, nhưng vừa vào tới thành Côn Minh, chỉ thấy trên đường phố nào cũng đều có người kêu gào khóc rống, cứ cách vài nhà lại có một chiếc quan tài, rất nhiều phụ nữ và trẻ con chít khăn tang, khóc tới mức trời sầu đất thảm”.

Cát Nhĩ Đan và A Kỳ cùng hỏi “Vì sao thế?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Hỏi quan lại ở Vân Nam, mọi người đều ấp a ấp úng không ai chịu nói. Về sau ta sai thân binh ra nghe ngóng mới biết được, nguyên là sáng sớm hôm ấy Trần Viên Viên nghe nói xa giá công chúa tới, đích thân ra nghênh tiếp. Bà vừa bước xuống kiệu, mười mấy vạn đàn ông ở Côn Minh đều phát điên, ai cũng tranh nhau tới nhìn bà, đều nói thiên hạ đệ nhất tiên nữ giáng trần, ta xô ngươi đẩy, giẫm đạp lên nhau chết mấy ngàn người. Tướng sĩ dưới trướng Bình Tây vương ra sức đàn áp, về sau nhìn thấy Trần Viên Viên, mọi người lại chen lấn nhau, ai cũng há to miệng, chảy nước bọt, chỉ là nhìn Trần Viên Viên”.

Tang Kết, Cát Nhĩ Đan, A Kỳ ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều nghĩ thầm “Thằng nhỏ này kể chuyện nhất định là thêm mắm dặm muối, có điều e là Trần Viên Viên quả thật sắc đẹp phi phàm, nếu có thể nhìn thấy một lần thì hay quá”.

Vi Tiểu Bảo thấy ba người dần dần đã tin, lại nói “Vương tử điện hạ, dưới trướng Bình Tây vương có một viên Tổng binh tên là Mã Bảo, ngươi nghe qua tên họ y chưa?”. Cát Nhĩ Đan và A Kỳ đều gật gật đầu. Hai người bọn họ từng cùng Mã Bảo tới chùa Thiếu Lâm, làm sao không biết? Cát Nhĩ Đan nói “Hôm trước ở chùa Thiếu Lâm, ngươi cũng thấy y rồi mà”. Vi Tiểu Bảo nói “Là y à? Ta lại quên mất. Hôm ấy ta chỉ để ý xem vương tử điện hạ đại hiển thần công đánh bại cao tăng chùa Thiếu Lâm, không rảnh mà nhìn tới người khác, mà nếu có lúc nào rảnh, cũng chỉ nhìn trộm dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của A Kỳ cô nương vài cái”. A Kỳ xì một tiếng, nhưng trong lòng thì rất vui vẻ.

Cát Nhĩ Đan hỏi “Mã Tổng binh thì thế nào?”. Vi Tiểu Bảo thở dài một tiếng, nói “Mã Tổng binh hôm ấy cũng có chuyện, y vâng lệnh Bình Tây vương bảo vệ Trần Viên Viên, nào ngờ y nhìn Trần Viên Viên mấy cái lại cũng mờ mịt hồ đồ, lại bước tới sờ sờ bàn tay vừa trắng vừa nõn nà của bà ta. Về sau Bình Tây vương biết được, đánh y bốn mươi quân côn. Mã Tổng binh lén nói với người ta rằng: Ta sờ được tay trái Trần Viên Viên, vốn cho rằng vương gia sẽ chặt một cánh tay của ta. Nếu biết chỉ bị đánh bốn mươi quân côn, thì cứ sờ nốt tay phải của nàng. Tám mươi quân côn chưa chắc đã đánh ta chết được. Dưới trướng của Bình Tây vương có tất cả mười đại Tổng binh, chín Tổng binh còn lại đều rất hâm mộ. Lúc câu ấy truyền tới tai Bình Tây vương, y lại ra lệnh từ nay trở đi ai sờ tay Trần Viên Viên thì sẽ bị chặt tay. Con rể của Bình Tây vương là Hạ Quốc Tướng, cũng là một trong mười đại Tổng binh, y sai một người thợ giỏi làm hai bàn tay giả trước. Y nói thế nào cũng có lúc mình gặp bà mẹ vợ xinh đẹp như thiên tiên này, vạn nhất nhịn không được sờ tay bà ta, không bằng tự mình cứ làm một bàn tay giả, để khỏi lúc cần lại không kịp làm, cái đó gọi là cái gì đó thì không lo”.

Cát Nhĩ Đan chỉ nghe tới mức há miệng ngẩn người. Tang Kết không ngừng lắc đầu, luôn miệng nói “Hoang đường, hoang đường!”, cũng không biết là nói mười đại Tổng binh hoang đường hay nói Vi Tiểu Bảo hoang đường. A Kỳ nói “Ngươi gặp Trần Viên Viên, có sờ tay bà ta không?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Chuyện đó cũng có lý do. Trước khi ta tới gặp Trần Viên Viên, Ngô Ứng Hùng có tới gặp ta nói ta ngàn dặm xa xôi đưa công chúa tới gả cho y, y rất cảm kích. Y lấy trong bọc ra một vật, ánh vàng lóng lánh, viền đầy phỉ thúy, bảo ngọc, hồng bảo thạch, ngọc mắt mèo, nguyên là một cái khóa tay bằng vàng”.

A Kỳ hỏi “Khóa tay gì mà lại quý báu như thế?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Đúng thế, lúc ấy ta bèn hỏi y chơi trò gì thế, cứ cho rằng y tặng lễ vật cho ta. Nào ngờ y cười khanh khách, khóa hai tay ta lại. Ta giật nảy mình kêu lên: Phò mã, tại sao ngươi lại bắt ta? Ta phạm tội gì? Ngô Ứng Hùng nói: Khâm sai đại nhân, ngươi không nên hiểu lầm, huynh đệ là có ý tốt thôi. Nếu ngươi đi gặp dì Viên của ta thì không mang cái khóa này không được, để đề phòng ngươi nhịn không được, đưa tay ra sờ bà. Nếu chỉ sờ tay bà thôi, phụ vương nể mặt ngươi là Khâm sai đại nhân, cũng không có chuyện gì, chỉ sợ ngươi sờ một cái, sờ hai cái, sờ ba cái thì phụ vương không khỏi sẽ phạm vào tội giết chết Khâm sai đại thần. Đại nhân cố nhiên không ổn, nhưng họ Ngô ta cũng sẽ hỏng bét. Ta hoảng sợ nhảy dựng lên, bèn đeo khóa tay tới gặp Trần Viên Viên”.

A Kỳ càng nghe càng thấy buồn cười, nói “Quả thật là ta không tin”. Vi Tiểu Bảo nói “Lần sau cô tới Bắc Kinh, cứ bảo Ngô Ứng Hùng lấy cái khóa tay ấy ra mà xem, chứ không sợ gì cô không tin. Đó là y luôn mang theo bên người, để tiện lúc gặp Trần Viên Viên sẽ lập tức lấy ra khóa tay mình, chỉ cần chậm một chút là không xong”. Tang Kết hừ một tiếng, nói “Trần Viên Viên là thứ mẫu của y, chẳng lẽ y cũng dám có hành động phi lễ à?”. Vi Tiểu Bảo nói “Đương nhiên là y không dám, vì thế lúc nào cũng mang cái khóa tay bằng vàng bên người”. A Kỳ nói “Y tới Bắc Kinh, cần gì phải mang theo?”.

Vi Tiểu Bảo ngẩn ra, nghĩ thầm “Hỏng bét, tù và da bò vỡ rồi”. Nhưng y đầu óc cực kỳ mau lẹ, lập tức nói “Ngô Ứng Hùng vốn định lập tức trở về Côn Minh, không muốn ở Bắc Kinh lâu. Ở lại Bắc Kinh là bất đắc dĩ thôi”. Tang Kết nhìn y một cái, nói “Đó là ngươi mang oán trả ơn đấy. Người ta khóa tay giúp ngươi, rất có giao tình, ngươi lại cản trở y, không cho y về Vân Nam”.

Vi Tiểu Bảo lắc đầu nói “Ngô Ứng Hùng có ơn gì với ta chứ? Y có mối thù không đội trời chung với ta”. Tang Kết ngạc nhiên nói “Y đắc tội với ngươi chuyện gì?”. Vi Tiểu Bảo nói “Còn không đắc tội à? Khóa hai tay cho ta, so với giết lão tử còn độc ác hơn. Lúc ấy nếu không phải đeo cái khóa tay ấy, thì ta đã sờ cả mặt Trần Viên Viên rồi. Ờ, Đại Lạt ma, vương tử điện hạ, chỉ cần ta sờ được khuôn mặt xinh đẹp hơn đóa hoa một vạn lần của Trần Viên Viên thì Ngô Tam Quế có chém một bàn tay của ta cũng chẳng sao. Cho dù y chặt thêm của ta một chân, làm món giò sấy Tuyên Thành Vân Nam cũng có đáng gì?”.

Ba người đầu óc bay tới Vân Nam, tưởng tượng dung mạo tuyệt thế của Trần Viên Viên, nghe y nói mấy câu này lại không cười nữa.

Vi Tiểu Bảo hắng giọng một tiếng, làm ra vẻ mặt thần bí khôn lường, hạ giọng nói “Có một bí mật rất lớn, ba vị nghe xong không được tiết lộ ra đâu đấy. Vốn là không thể nói ra, có điều nói chuyện với ba vị rất hợp, không ngại gì nói với người tri kỷ”. Cát Nhĩ Đan vội hỏi “Bí mật gì thế?”. Vi Tiểu Bảo hạ giọng nói “Hoàng thượng điều binh khiển tướng, định đánh Ngô Tam Quế”. Ba người bọn Tang Kết nhìn nhau cười một tiếng, đều nghĩ “Thế thì có gì là bí mật? Hoàng đế không đánh Ngô Tam Quế, Ngô Tam Quế cũng sẽ dấy quân đánh hoàng đế”. Vi Tiểu Bảo nói “Các ngươi có biết tại sao hoàng thượng muốn dùng quân với Vân Nam không? Chuyện này hơi khó đoán đấy”.

A Kỳ nói “Chẳng lẽ cũng vì Trần Viên Viên à?”. Vi Tiểu Bảo đập bàn một cái, làm ra vẻ vô cùng kinh ngạc, nói “Ồ! Tại sao cô biết được?”. A Kỳ nói “Là ta đoán bừa thôi”.

Vi Tiểu Bảo rất khen ngợi, nói “Cô nương đúng là Nữ Gia Cát, đoán việc như thần. Hoàng thượng làm hoàng đế, cái gì cũng có, chỉ thiếu một Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thôi. Lần trước tại sao hoàng thượng phái một thằng nhỏ như ta tới Vân Nam mà lại không phái bậc đại thần công cao vọng trọng? Chính là muốn ta chính mắt nhìn xem, rốt lại người đàn bà ấy có đúng là rất đẹp không, lại bảo ta thăm dò khẩu khí của Ngô Tam Quế, xem y có chịu dâng Trần Viên Viên vào cung không. Phái các đại thần râu bạc đi làm chuyện này rốt lại cũng có chỗ không tiện, đúng không? Nào ngờ ta vừa nói một câu, Ngô Tam Quế đã đập bàn giận dữ, nói: Ngươi đưa có một công chúa tới, mà muốn đổi một Quan Âm sống của ta à? Hừ hừ, cho dù một trăm công chúa, ta cũng không đổi”.

Tang Kết và Cát Nhĩ Đan nhìn nhau một cái, thầm cảm thấy đã mắc lừa Ngô Tam Quế, té ra trong chuyện này có dính dáng tới nữ sắc. Ngô Tam Quế năm xưa Một phen nổi giận bởi hồng nhan, chính là vì Trần Viên Viên mà làm mất giang sơn ba trăm năm của nhà Đại Minh, chuyện ấy thiên hạ đều biết. Tiểu hoàng đế tuổi trẻ phong lưu, những chuyện như thế này kể ra cũng hợp lý.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Tiểu Huyền tử, ngươi là Điểu Sinh Ngư Thang, quyết không tham lam vợ của con rùa đen. Nhưng Tiểu Quế tử ta đại nạn lâm đầu, đành nói xấu ngươi vài câu, ngàn vạn lần đừng tưởng thật”. Thấy Tang Kết và Cát Nhĩ Đan thần sắc đều nghiêm trọng, lại nói “Ta thấy Ngô Tam Quế nổi giận, liền không dám nói nữa. Lúc ấy ta ở Vân Nam, tuy mang theo mấy ngàn quân mã, nhưng làm sao chống nổi thiên quân vạn mã dưới trướng Ngô Tam Quế? Chỉ đành nuốt giận ăn tiền, đúng không?”. Cát Nhĩ Đan gật gật đầu.

Vi Tiểu Bảo nói “Một buổi tối, gã râu xồm Hãn Thiếp Ma kia tới gặp ta, y nói là vương tử điện hạ phái y tới Côn Minh liên lạc với Ngô Tam Quế. Y ở Côn Minh phát giác ra tình thế không hay, nói người Mông Cổ là con cháu Thành Cát Tư Hãn, đều là anh hùng hảo hán, tại sao lại ra trận bỏ mình vì một người đàn bà xinh đẹp của Ngô Tam Quế. Y xin ta ngầm đưa y về Bắc Kinh gặp hoàng đế, muốn đích thân nói với hoàng đế là Trần Viên Viên không có liên quan gì tới vương tử Mông Cổ và Lạt ma Tây Tạng. Vương tử Mông Cổ Cát Nhĩ Đan đã có A Kỳ cô nương, không cần Trần Viên Viên nữa. Lạt ma Tây Tạng cũng có… có rất nhiều cô nương Tây Tạng xinh đẹp…”. Tang Kết quát “Nói bậy! Lạt ma Hoàng giáo bọn ta nghiêm thủ giới luật thanh quy, quyết không tham hoa hiếu sắc”. Vi Tiểu Bảo vội nói “Đó là Hãn Thiếp Ma nói, không liên quan gì tới ta. Đại Lạt ma, Hãn Thiếp Ma lấy lòng hoàng đế để y yên tâm, không sợ ngươi cướp đoạt Trần Viên Viên, e là thế thôi”. Tang Kết hừ một tiếng, nói “Lần sau gặp Hãn Thiếp Ma, phải hỏi kỹ y rốt lại là y bịa đặt hay ngươi bịa đặt, làm bại hoại tiếng tăm của ta như thế”.

Vi Tiểu Bảo trong lòng mừng rỡ “Y muốn chất vấn Hãn Thiếp Ma, xem ra nhất thời cũng không giết mình ngay”, vội nói “Đúng, đúng. Lần sau ngươi cứ gọi ta tới đối chứng với Hãn Thiếp Ma là được. Các ngươi giúp Ngô Tam Quế tạo phản, nói thật chẳng được gì hay. Cho dù tạo phản thành công, hai người các vị cho dù trong người không mang một cái khóa tay, cũng sẽ run run sợ sợ…”. Chợt thấy Tang Kết trên mặt có vẻ giận dữ, vội nói “Đại Lạt ma sắc tức là không không là tức sắc, thấy Trần Viên Viên đương nhiên sẽ không động tâm, có điều, có điều… ờ!”.

Tang Kết hỏi “Có điều cái gì?”. Vi Tiểu Bảo nói “Lần trước ta tới Côn Minh, Trần Viên Viên ra đón công chúa, không phải đã làm chết mấy ngàn người sao? Gia đình những người chết ấy không làm lễ cầu siêu, vì đột nhiên không mời được hòa thượng đạo sĩ”. A Kỳ hỏi “Tại sao lại thế?”. Vi Tiểu Bảo nói “Có rất nhiều hòa thượng thấy Trần Viên Viên xong lại động lòng trần, trong vòng một ngày, ở Côn Minh có mấy ngàn hòa thượng hoàn tục, không xuất gia nữa. Cô nghĩ xem, đột nhiên mất đi mấy ngàn hòa thượng, thì tự nhiên không đủ người cầu siêu”.

Ba người bọn Cát Nhĩ Đan đều nửa tin nửa ngờ, đều cảm thấy y nói không khỏi có chỗ hoang đường, nhưng đối với sắc đẹp của Trần Viên Viên thì quyết không còn nghi ngờ gì nữa.

A Kỳ liếc Cát Nhĩ Đan một cái, khẽ nói “Côn Minh cổ quái như thế, ta không đi nữa, ngươi muốn giúp Ngô Tam Quế, thì ngươi tự đi đi”. Cát Nhĩ Đan vội nói “Ai nói muốn đi Côn Minh chứ? Ta cũng không muốn gặp Trần Viên Viên. Ta thấy A Kỳ cô nương của chúng ta biết đâu cũng chẳng thua kém gì Trần Viên Viên”. A Kỳ sắc mặt sa sầm, nói “Ngươi nói ta biết đâu cũng chẳng thua kém gì Trần Viên Viên, rõ ràng là nói ta thua kém bà ta. Ngươi là muốn đi gặp bà ta”. Nói xong đứng phắt lên, nói “Ta đi đây”.

Cát Nhĩ Đan cuống lên, vội nói “Không, không, ta thề với trời, đời này kiếp này quyết không nhìn Trần Viên Viên một cái”. A Kỳ đổi hờn làm vui, ngồi xuống trở lại. Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi nhất định không nhìn Trần Viên Viên một cái, câu ấy đúng lắm. Bất kể là ai, chỉ gặp bà ta một lần thì nhìn bà ta một cái mà đủ à? Nhìn một trăm lần, một ngàn lần cũng thấy chưa đủ”. Cát Nhĩ Đan chửi “Thằng tiểu quỷ nhà ngươi rất giỏi nói bậy. Ta thề vĩnh viễn không gặp mặt Trần Viên Viên là được. Nếu mà gặp thì cứ cho hai mắt ta mù luôn đi”. A Kỳ cả mừng, chằm chằm nhìn y đầy vẻ thương yêu.

Vi Tiểu Bảo nói “Ta nghe tiểu hoàng đế nói thật không hiểu rõ tại sao hai người các ngươi lại giúp đỡ Ngô Tam Quế. Nếu vì muốn có Trần Viên Viên thì không có cách nào, thiên hạ chỉ có một Trần Viên Viên, ngay tiểu hoàng đế cũng không có. Ngoài người mỹ nữ ấy ra, Ngô Tam Quế có cái gì thì tiểu hoàng đế cũng có nhiều gấp mười. Nếu hai người các vị giúp hoàng đế, thì vàng bạc châu báu muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu”.

Tang Kết lạnh lùng nói “Tây Tạng và Mông Cổ tuy nghèo, nhưng cũng không tham vàng bạc châu báu”. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Hai người bọn họ không cần vàng bạc châu báu, cũng không cần gái đẹp, thì muốn cái gì nhất?”. Xoay chuyển ý nghĩ “Phải rồi, đại trượng phu không thể một ngày không có tiền, đại trượng phu không thể một ngày không có quyền. Vi Tiểu Bảo mình là tiểu trượng phu, hai người bọn họ là đại trượng phu”, liền nói “Tiểu hoàng đế nói Cát Nhĩ Đan chỉ là vương tử, cũng chưa to lắm, nếu giúp ta đánh Ngô Tam Quế, thì ta có thể phong y làm quốc vương Mông Cổ”.

Cát Nhĩ Đan hai mắt ánh lên tia mừng rỡ, run giọng nói “Hoàng… hoàng đế nói thế thật à?”. Vi Tiểu Bảo nói “Đương nhiên! Tại sao ta lại lừa ngươi chứ?”. Tang Kết nói “Trong thiên hạ cũng không có hàm quốc vương Mông Cổ. Nếu hoàng đế có thể phong điện hạ làm Chuẩn Cát Nhĩ hãn thì điện hạ cũng có thể thỏa mãn rồi”. Vi Tiểu Bảo nói “Có thể chứ, có thể chứ! Chức Chỉnh Cá Nhi hảo ấy, hoàng đế nhất định sẽ phong”, nghĩ thầm “Chỉnh Cá Nhi hảo là cái gì hay ho con mẹ nó nhỉ? Chẳng lẽ còn có Nhất bán Cá Nhi hảo sao?” (**).

Tang Kết thấy vẻ mặt y, đoán là y không hiểu, nói “Mông Cổ chia làm mấy bộ, Chuẩn Cát Nhĩ là một bộ lớn nhất trong đó. Vua Mông Cổ không gọi là quốc vương, mà gọi là Hãn. Vương tử điện hạ còn chưa làm tới Hãn”. Vi Tiểu Bảo nói “Té ra là thế. Vương tử điện hạ chỉ cần giúp hoàng thượng thì làm Chỉnh Cá Nhi hãn có gì là khó? Hoàng đế hạ một đạo thánh chỉ, phái vài vạn binh mã tới, những người Mông Cổ khác lại dám chống cự à?”. Cát Nhĩ Đan nghe thấy cả mừng nói “Nếu hoàng thượng chịu như thế thì tự nhiên là dễ làm rồi”.

Vi Tiểu Bảo vỗ ngực một cái, nói “Ngươi không cần lo, đảm bảo cứ hỏi ta là được. Hoàng thượng chỉ căm hận một mình Ngô Tam Quế. A Kỳ cô nương tuy đẹp, nhưng chỉ cần không cho hoàng đế nhìn thấy thì đảm bảo y cũng không cướp cô đâu. Còn như Tang Kết đại Lạt ma, nếu ngươi giúp hoàng thượng, tự nhiên hoàng thượng sẽ phong ngươi làm quan lớn cai quản toàn bộ Tây Tạng”. Y không biết chức quan ấy gọi là gì, nên không dám nói bừa.

Tang Kết nói “Toàn bộ Tây Tạng là do Phật sống Đạt Lai cai quản, nhưng không thể do hoàng thượng tùy tiện phong được”. Vi Tiểu Bảo nói “Người khác làm Phật sống được, tại sao ngươi làm không được? Tây Tạng có tất cả bao nhiêu Phật sống?”. Tang Kết nói “Còn một vị Phật sống Ban Thiền, tất cả có hai vị”. Vi Tiểu Bảo nói “Phải rồi, một ngày không quá ba bữa, cái gì cũng phải có ba mới đúng đạo lý. Chúng ta xin hoàng thượng phong thêm một vị Phật sống Tang Kết nữa, đại Phật sống Tang Kết chuyên quản Đạt gì đó, hai vị tiểu Phật sống Ban gì đó”. Tang Kết trong lòng chợt rúng động “Thằng đầy tớ nhỏ này nói bừa một hơi, cũng có chút đạo lý”. Nghĩ tới chỗ ấy, khuôn mặt xương xẩu lập tức hiện ra vẻ tươi cười.

Vi Tiểu Bảo lúc ấy chỉ muốn sống còn thoát thân, bất kể đối phương có yêu cầu gì cũng luôn miệng đáp ứng, huống chi là phong làm Chuẩn Cát Nhĩ hãn, Phật sống Tây Tạng thì y lại không mất đồng vốn nào, bèn nói “Không phải là ta thổi da bò, chứ kế sách huynh đệ nghĩ ra thì hoàng thượng có chín phần chín là nghe theo. Mà nói lại, nếu hai vị giúp đỡ đánh Ngô Tam Quế thì hoàng đế không những phải phong thưởng hai vị mà huynh đệ cũng lập được công lớn, không thăng quan phát tài không xong. Có câu rất hay là Trong triều có bạn dễ làm quan. Huynh đệ làm quan lớn trong triều, hai vị chia nhau làm quan lớn ở Mông Cổ, Tây Tạng. Ta nói nhé, chẳng bằng ba người chúng ta kết nghĩa anh em đi, từ nay trở đi ba người có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, không cần sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, chỉ mong chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Thiên hạ ngoài tiểu hoàng đế ra thì có ba người chúng ta là to, như vậy há không phải rất tốt đẹp sao?”, nghĩ thầm “Câu Chỉ mong chết cùng năm cùng tháng cùng ngày ấy cũng rất quan trọng. Chỉ cần hai người các ngươi gật đầu, thì không thể giết ta rồi. Nếu muốn giết ta cũng như tự sát”.

Tang Kết và Cát Nhĩ Đan trước khi tới Dương Châu đã điều tra rõ ràng, biết gã Khâm sai thiếu niên này là Vi Tiểu Bảo bề tôi được sủng ái nhất của hoàng đế, nhẹ bước đường mây, thăng quan cực nhanh, chỉ là ngàn vạn lần không ngờ lại là thiếu niên vốn đã quen biết. Cát Nhĩ Đan với y vốn không có thù oán, Tang Kết thì bị y hại chết mười hai sư đệ, phải chặt mười đầu ngón tay, vốn căm hận y thấu xương, nhưng nghe y nói xong, nghĩ thầm bọn sư đệ đã chết không thể sống lại, mười ngón tay đã chặt không thể mọc lại, nếu một chưởng đập chết người này thì chẳng qua cũng là để hả giận, lại giúp Ngô Tam Quế được một việc lớn chứ mình thì chẳng được lợi ích gì, còn nếu kết bái với y lại vô cùng có lợi, có rất nhiều chuyện hay. Hai người ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, đều từ từ gật đầu.

Vi Tiểu Bảo mừng rỡ vì được quá lòng mong mỏi, không ngờ nói bừa một phen lại làm động tâm được hai gã ác nhân này, sợ hai người hối hận, vội nói “Đại ca, nhị ca, nhị tẩu, chúng ta kết bái thôi. Nhị tẩu thì không kết bái được, ngươi cứ bái thiên địa với nhị ca, đều là người nhà”. A Kỳ đỏ mặt xì một tiếng, chỉ cảm thấy thằng nhỏ này nói chuyện làm người ta rất thích thú.

Tang Kết đột nhiên vươn tay ra, chát một tiếng đập gãy một mảnh góc bàn. Vi Tiểu Bảo giật nảy mình, nghĩ thầm “Lại cái gì thế này?”. Chỉ nghe Tang Kết dằn giọng nói “Vi đại nhân, những câu ngươi nói hôm nay, ta cứ tạm tin ngươi. Nhưng nếu sau này ngươi lại phản phúc vô thường, nuốt lời chỉ lo cho mình, thì ngươi sẽ như cái góc bàn này đấy”.

Vi Tiểu Bảo cười nói “Đại ca nói gì thế, ba anh em ta cùng làm việc, mọi người đều có chỗ hay. Nếu huynh đệ đánh lừa các ngươi, các ngươi phát binh Mông Cổ, Tây Tạng đánh nhau với hoàng đế, hoàng đế nổi giận, nhất định sẽ chém đầu ta. Hai vị ca ca nghĩ xem, huynh đệ có dám đối đầu với các ngươi không?”. Tang Kết gật gật đầu, nói “Nói thế cũng phải”

Lúc ấy ba người bèn bày đèn nến trong sảnh, hướng ra ngoài quỳ xuống lạy, kết nghĩa anh em, Tang Kết đứng đầu, Cát Nhĩ Đan đứng thứ hai, Vi Tiểu Bảo làm tam đệ. Y lạy đại ca, nhị ca xong, lại dập đầu với A Kỳ, miệng gọi “Nhị tẩu”, lời lẽ rất thân thiết, nghĩ thầm ngươi làm nhị tẩu của ta, về sau thấy ta chọc ghẹo A Kha vợ ta, thì cũng không can thiệp nữa chứ?

A Kỳ cầm bình rượu lên, rót ra bốn chén, cười nói “Hôm nay ba anh em các ngươi kết nghĩa, chỉ mong trở đi có thủy có chung, làm nên sự nghiệp, tiểu muội kính ba vị một chén”. Tang Kết cười nói “Chén rượu này tự nhiên phải uống rồi”. Nói xong đưa tay đón chén rượu.

***

Vi Tiểu Bảo vội nói “Đại ca, khoan đã! Đây là rượu thừa, không uống được, chúng ta gọi người đổi đi”. Bèn cao giọng gọi “Người đâu, mang rượu ra đây”, hơi cảm thấy ngạc nhiên “Lệ Xuân viện giở trò gì thế này, sao lâu như thế không thấy có người ra hầu rượu”. Lại nghĩ “Phải rồi, chủ chứa, quy nô thấy đánh nhau, lại giết chết quan binh, đều bỏ trốn cả rồi”.

Vừa nghĩ tới đó, lại thấy một tên quy nô bước vào cúi đầu hàm hồ nói “Chuyện gì thế?”. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Quy nô trong Lệ Xuân viện có ai mà mình không biết? Thằng đầy tớ này chắc là người mới chứ lẽ nào lại không có quy củ gì đối với khách như thế? Nhất định phải dọa thằng ngu này”, quát “Mau lấy hai bình rượu lên đây”. Tên quy nô kia nói “Vâng!”, rồi quay người ra.

Vi Tiểu Bảo thấy bóng lưng của tên quy nô, chợt động tâm niệm “Ồ! Người này là ai? Lúc ban ngày thưởng thược dược ngoài chùa Thiền Trí cũng đã thấy y, tại sao y lại tới đây làm quy nô? Trong chuyện này nhất định có chỗ kỳ lạ”. Vừa ngưng thần ngẫm nghĩ, bất giác toàn thân toát mồ hôi lạnh, “A” một tiếng nhảy bật dậy.

Tang Kết, Cát Nhĩ Đan, A Kỳ, ba người cùng hỏi “Chuyện gì thế?”. Vi Tiểu Bảo hạ giọng nói “Người này là võ sĩ cao thủ thủ hạ của Ngô Tam Quế cải trang, nãy giờ chúng ta trò chuyện, nhất định y đã nghe được cả rồi”. Tang Kết và Cát Nhĩ Đan giật mình, cùng nói “Vậy thì không để y sống được”. Vi Tiểu Bảo nói “Hai vị đại ca hãy… hãy khoan động thủ, chúng ta làm như không biết, để xem y có tất cả bao nhiêu người, có… có quỷ kế gì nữa”. Lúc y nói mấy câu ấy, âm thanh cũng run lên. Nếu tên quy nô kia quả thật là vệ sĩ của Ngô Tam Quế cải trang thì y cũng không sợ hãi như thế. Nguyên người ấy chính là Lục Cao Hiên trong Thần Long giáo.

Người này từ đảo Thần Long theo y tới Bắc Kinh, ở chung rất lâu, lúc ấy cải trang cực kỳ khéo léo, mặt mũi hoàn toàn khác lạ, nhưng nhìn bóng lưng y, cảm thấy rất quen. Lúc ban ngày ở ngoài chùa Thiền Trí vẫn chưa nghĩ ra, bây giờ lại nhìn thấy trong Lệ Xuân viện, mới biết bên trong ắt có chuyện nhiêu khê, nghĩ kỹ một lúc, mới sực hiểu ra. Nếu chỉ một mình Lục Cao Hiên cũng không sợ gì, nhưng lúc ở ngoài chùa Thiền Trí mình đã vô tình lộ ra, nói phải tới Lệ Xuân viện nghe hát, nên y lập tức tới đây cải trang thành quy nô, vậy thì có quá nửa là Bạn đầu đà và Sấu đầu đà cũng đã tới đây, biết đâu Hồng giáo chủ cũng đích thân giá lâm, mà muốn nói Hồng giáo chủ kết bái với mình, phát thệ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm thì đúng là thiên nan vạn nan. Y càng nghĩ càng sợ, mồ hôi trán toát ra nhỏ xuống.

Chỉ thấy Lục Cao Hiên tay bưng mâm gỗ, trên đặt hai bình rượu bước vào, cúi đầu đặt rượu lên bàn. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Y cúi đầu là sợ mình nhìn thấy chỗ sơ hở, hừ, không biết còn người nào tới nữa?”, liền hỏi “Trong viện các ngươi chỉ có một mình ngươi thôi à? Mau gọi mấy người ra đây hầu rượu”. Lục Cao Hiên ờ một tiếng, vội quay người bước ra.

Vi Tiểu Bảo hạ giọng nói “Đại ca, nhị ca, nhị tẩu, các ngươi cứ nhìn ánh mắt của ta mà hành động. Nếu ta trợn mắt lên, ngẩng đầu lên trời, thì các ngươi hãy lập tức động thủ, giết chết những người mới vào, những người này võ công cao cường, không tầm thường đâu”. Bọn Tang Kết gật đầu ưng thuận, trong lòng lại nghĩ “Vệ sĩ thủ hạ của Ngô Tam Quế võ công có cao cường hơn cũng chẳng ra gì, cần gì mà phải sợ sệt chuyện nhỏ”.

Qua một lúc, Lục Cao Hiên dắt bốn kỹ nữ bước vào, chia nhau ngồi xuống cạnh bốn người. Vi Tiểu Bảo vừa nhìn, thấy bốn kỹ nữ này đều không quen, hoàn toàn không phải là các cô nương vốn có trong viện. Bốn kỹ nữ tướng mạo đều cực kỳ xấu xí, có người mắt lác, có người miệng méo, da hoặc vàng hoặc đen, hoặc bị phù lồi lõm, hoặc mặt đầy sẹo. Vi Tiểu Bảo cười nói “Các cô nương trong Lệ Xuân viện tướng mạo thật xinh đẹp quá”. Chỉ thấy cô nương mặt đầy sẹo ngồi cạnh Tang Kết đưa mắt nhìn y một cái, rồi lập tức thu ánh mắt lại.

Vi Tiểu Bảo nhìn thấy con ngươi của nàng linh hoạt, nhãn thần rất đẹp, nghĩ thầm “Bốn người này là trong Thần Long giáo, cố ý cải trang ra dáng vẻ thế này. Cô ta lại liên tiếp ra hiệu cho mình, là có ý gì?”. Rồi cầm lấy bình Mê xuân tửu vốn có rót cho bốn kỹ nữ mỗi người một chén, nói “Mỗi người cũng uống một chén đi”.

Trong kỹ viện vốn không lẽ nào có chuyện khách chơi rót rượu cho kỹ nữ, khách chơi vừa đưa tay định cầm bình rượu thì kỹ nữ đã sớm cầm lên rót rồi. Nhưng bốn kỹ nữ này chỉ cúi đầu ngồi, Vi Tiểu Bảo rót rượu cho họ, bốn người lại càng không nói câu nào. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Bốn người này giả làm gái đĩ, công phu còn kém quá”, liền nói “Các ngươi hầu hạ khách, tại sao không biết quy củ, tự mình không uống một chén trước?”. Nói xong lại rót một chén nói với Lục Cao Hiên “Ngươi mới tới phải không? Làm quy nô cũng không biết cách. Các ngươi không mời rượu khách, khách chơi mà tức giận, lại còn chịu tốn tiền à?”.

Lục Cao Hiên và bốn kỹ nữ cho rằng quy củ trong kỹ viện đúng là như thế, đều “Dạ” một tiếng rồi cùng bưng rượu lên uống.

Vi Tiểu Bảo cười nói “Thế mới được chứ. Trong viện còn có rùa đen gái đĩ nào nữa không, cứ gọi tất cả ra đây cho ta. Một cái Lệ Xuân viện to lớn thế này tại sao chỉ có năm người các ngươi? Chỉ e có chút cổ quái”. Kỹ nữ da mặt vàng đưa mắt ra hiệu cho Lục Cao Hiên. Lục Cao Hiên quay người bước ra, dắt hai tên quy nô bước vào, cất giọng khàn khàn nói “Gái đĩ không có, rùa đen thì còn hai con”.

Vi Tiểu Bảo thấy buồn cười, nghĩ thầm “Gái đĩ, rùa đen là tiếng người ta gọi sau lưng, ngươi làm quy nô, lẽ nào lại tự xưng là gái dĩ, rùa đen? Cho dù là khách chơi rất quen cũng không thể quá không khách khí như thế. Trong viện chỉ gọi là cô nương, bạn đường thôi. Ta vừa thử một lần, ngươi đã lập tức lòi đuôi rồi. Hừ hừ, Hồng giáo chủ thần cơ diệu toán nhưng có nằm mơ cũng không ngờ Vi Tiểu Bảo ta là lớn lên trong Lệ Xuân viện này đâu”.

Chỉ thấy hai tên quy nô kia đều cao lớn to béo, một là Bạn đầu đà cải trang, vừa nhìn là nhận ra ngay, người kia thì rõ ràng là Sấu đầu đà, nhưng tại sao thân hình lại cao như thế? Vừa xoay chuyển ý nghĩ, đã biết dưới chân y đi giày đế cao, nếu không phải là trong lòng đã biết trước thì đúng là ngàn vạn lần không nhìn ra. Y lại rót hai chén rượu, nói “Khách chơi bảo hai con rùa đen các ngươi uống rượu, hai con rùa đen các ngươi uống mau đi”.

Bạn đầu đà không nói tiếng nào, bưng rượu uống. Sấu đầu đà nổi giận, nhịn không được chửi “Đồ con hoang nhà ngươi mới là rùa đen!”. Lục Cao Hiên vội kéo kéo tay áo y, quát “Mau uống rượu đi! Ngươi dám đắc tội với khách à?”, Sấu đầu đà lần này đóng vai quy nô, từng nghe giáo chủ nghiêm khắc răn dạy, trong lòng cả sợ, vội vàng uống rượu.

Vi Tiểu Bảo hỏi “Tất cả đều tới rồi phải không? Không còn ai nữa phải không?”. Lục Cao Hiên nói “Không còn ai nữa!”.

Vi Tiểu Bảo nói “Hồng giáo chủ không giả làm rùa đen à?”, nói xong câu ấy hai mắt trợn ngược, ngẩng đầu nhìn lên trời.

Bọn bảy người Lục Cao Hiên nghe câu ấy đều giật nảy mình, bốn kỹ nữ nhất tề đứng dậy. Tang Kết đã vận khí chuẩn bị, hai tay đều vung ra, lập tức điểm trúng huyệt đạo trên lưng hai người Sấu đầu đà và Lục Cao Hiên.

Hai chỉ này phóng ra, Lục Cao Hiên theo tay đổ xuống, Sấu đầu đà chỉ hừ một tiếng rồi vung chưởng đánh xuống đầu Tang Kết. Tang Kết giật nảy mình, nghĩ thầm công phu Lưỡng chỉ thiền của mình hai tay cùng phóng ra, quả là thiên hạ vô song, từ khi mười ngón tay bị trúng độc chặt đi, ngón tay ngắn hơn một đoạn, ra tay không còn được linh hoạt như trước, nhưng chính vì ngắn bớt một đoạn nên nếu trúng vào người địch nhân thì lực đạo còn mạnh hơn trước ba phân, lúc ấy rõ ràng đã điểm trúng huyệt đạo trên hông gã mập này, tại sao y lại như vô sự? Chẳng lẽ y cũng như Vi Tiểu Bảo, đã luyện thành Kim Cương hộ thể thần công sao?

Thật ra hai người này không ai biết Kim Cương hộ thể thần công. Vi Tiểu Bảo sở dĩ đao thương chém không vào chỉ là nhờ mặc tấm bảo y hộ thân, còn Sấu đầu đà vì dưới chân đi giày đế cao, bỗng không cao vọt lên một thước, Tang Kết cho là thân hình y thật sự cao lớn như thế, nên phóng chỉ điểm vào hông y lại trúng vào đùi y, Sấu đầu đà chỉ cảm thấy đau buốt, chứ huyệt đạo hoàn toàn không bị phong tỏa.

Lúc ấy Bạn đầu đà đã giao đấu với Cát Nhĩ Đan. Kỹ nữ mặt đầy sẹo đang giao đấu với A Kỳ, một kỹ nữ khác nhảy xổ vào Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo cười nói “Ngươi điên à? Hung dữ như thế làm gì?”. Nhìn thấy kỹ nữ ấy mười ngón tay co lại như móc câu, thế tới rất hung dữ, trong lòng hoảng sợ, cúi đầu chui luôn xuống gầm bàn, đưa tay nắm chân kỹ nữ ấy kéo một cái. Kỹ nữ ấy uống Mê xuân tửu xong, thuốc mê phát tác, đầu óc vốn đã choáng váng, bị y kéo một cái, đứng chân không vững, thân hình xiêu đi, ngã ngồi xuống đất không đứng lên được nữa. Ba kỹ nữ giả còn lại cũng lần lượt ngất đi.

Sấu đầu đà và Tang Kết qua lại vài chiêu, vì đế giày quá cao rất bất tiện, vận kình xuống hai chân, chát chát hai tiếng, bẻ gãy đế giày. Tang Kết chửi “Té ra là một thằng lùn”, Sấu đầu đà tức giận nói “Trước kia lão tử còn cao hơn ngươi, nhưng ta thích lùn, có can hệ gì tới ngươi?”. Tang Kết hô hô cười rộ, hai người miệng thì nói chuyện, nhưng tay vẫn không hề ngừng.

Hai người đều là cao thủ võ lâm, sau khi qua lại mấy chiêu đều ngấm ngầm khâm phục đối phương. Tang Kết nghĩ thầm “Thủ hạ của Ngô Tam Quế lại có một vệ sĩ lùn mập võ công cao cường thế này”, Sấu đầu đà thì nghĩ thầm “Võ công cũng ngươi tuy cao, lại đi làm chó săn cho thằng tiểu quỷ Vi Tiểu Bảo, thì cũng không có gì là hay”.

Bên kia Cát Nhĩ Đan qua vài chiêu đã không chống nổi Bạn đầu đà. Chỉ là Bạn đầu đà uống một chén Mê xuân tửu, tay chân không linh hoạt, nên nhất thời không đánh ngã được y. A Kỳ thấy kỹ nữ giao đấu với mình chiêu thức linh hoạt, nhưng đánh không được mấy chiêu thì lập tức ngất đi, thầm thấy kỳ lạ, quay nhìn thấy Cát Nhĩ Đan không ngừng lùi lại, vội vàng sấn lên giúp đỡ, Bạn đầu đà trước mắt chợt tối sầm lại, thân hình loạng choạng mấy cái, chỉ cảm thấy trước ngực bị địch nhân đập trúng một chưởng, lực đạo cũng không mạnh lắm, y nhắm mắt lại, hai tay vung ra gạt cánh tay đối phương, hai ngón trỏ điểm vào nách đối phương, A Kỳ lập tức toàn thân mềm nhũn, từ từ ngã xuống, đè lên lưng Lục Cao Hiên. Đang lúc hoảng sợ, chỉ thấy Bạn đầu đà đột nhiên ngã sấp xuống đất.

Cát Nhĩ Đan kêu lên “A Kỳ, A Kỳ cô có sao không?”, đang phân tâm thì Bạn đầu đà vọt người lên, đánh một quyền vào giữa ngực hất y bay ra hơn một trượng, đập mạnh vào tường. Bạn Sấu hai đầu đà nội lực hùng hậu, tuy uống phải thuốc mê nhưng chẳng qua chỉ là loại thuốc mê tầm thường trong kỹ viện, không có gì lợi hại, tuy hai người cảm thấy sắp ngất đi, nhưng vẫn cố gắng chi trì.

Lúc ấy Sấu đầu đà hai mắt đã thấy mọi vật lờ mờ, chỉ thấy bóng Tang Kết chập chờn lúc tới lúc lui, y vung tay đánh ra đều bị Tang Kết nhẹ nhàng né tránh, vai trái và má phải của mình liên tiếp bị trúng hai quyền rất nặng. Lực đạo trên tay quyền của Tang Kết nặng tới mức nào, cho dù Sấu đầu đà da dày thịt nặng cũng chịu không nổi, không kìm được luôn miệng quát tháo, xoay người cướp cửa chạy ra, Lục Cao Hiên lắc lư đứng lên, huyệt đạo trên người cũng chưa giải, cuống cuồng chạy ra.

Cát Nhĩ Đan bị Bạn đầu đà đánh bay ra đập lưng vào tường, xương sống như bị gãy vụn, đang hoảng sợ lại thấy địch nhân tay trái vịn bàn, nhắm mắt lại, chưởng phải che trước ngực không ngừng run lên, tựa hồ sợ bị người ta tập kích. Cát Nhĩ Đan nhìn thấy cơ hội tốt, tung người vọt tới phóng mạnh một cước đá trúng mông y, Bạn đầu đà la lớn một tiếng, tay trái lật lại chụp vào ngực Cát Nhĩ Đan nhấc bổng y lên. Tang Kết sấn lên định cứu. Bạn đầu đà hai mắt mở to, nắm Cát Nhĩ Đan vọt ra ngoài sảnh Cam Lộ, phi thân nhảy qua tường.

Tang Kết quát lớn “Buông người xuống!”, rồi đuổi theo ra, nhảy lên nóc nhà, chỉ thấy tiếng người quát tháo dần dần đi xa.

***

Vi Tiểu Bảo từ gầm bàn bò ra, chỉ thấy dưới đất người nằm la liệt. Song Nhi và Tăng Nhu đang nằm ở góc sảnh, bốn kỹ nữ giả nằm ở dưới đất, Trịnh Khắc Sảng vốn là nằm phục trước bàn lúc đánh nhau cái ghế bị hất ngã, đã lăn xuống nằm dưới gầm bàn, A Kỳ nửa người dưới gác lên một cái ghế ngã, nửa người trên nằm dưới đất. Tất cả mọi người không ai động đậy, người bị điểm trúng huyệt đạo, có người bị Mê xuân tửu làm ngất đi, đều như xác chết.

Y quan tâm nhất là Song Nhi, vội vàng đỡ nàng lên, thấy Song Nhi hai mắt chuyển động, hơi thở như thường, cảm thấy yên tâm, chỉ là y không biết giải huyệt, chỉ đành bế ba người Song Nhi, Tăng Nhu, A Kỳ lên ngồi trên ghế.

Trong lòng y lại lo lắng cho mẹ, chạy vào phòng mẹ, chỉ thấy Vi Xuân Phương ngã vật cạnh giường. Vi Tiểu Bảo cả kinh, vội bước tới đỡ lên, thấy người bà mềm nhũn nhưng hơi thở và mạch vẫn như thường, đoán là bị người Thần Long giáo điểm huyệt, bọn kỹ nữ quy nô trong Lệ Xuân viện nhất định đều bị như thế, huyệt đạo bị điểm, qua vài giờ sẽ tự động giải khai, cũng không cần phải lo lắng.

Y trở vào sảnh Cam Lộ, nghiêng tai nghe ngóng, không hề có chút tiếng động nào chứng tỏ Bạn Sấu hai đầu đà hay Tang Kết, Cát Nhĩ Đan đã quay về, nghĩ thầm “Con đĩ mặt đầy sẹo liên tiếp đưa mắt ra hiệu cho mình, tựa hồ bảo mình để ý, người này cũng có lương tâm, không biết là ai”, liền bước tới cúi xuống đưa tay ra vuốt vuốt trên mặt kỹ nữ kia vài cái, một lớp tro đất theo tay rơi xuống, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn. Vi Tiểu Bảo bật tiếng reo mừng, té ra là tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình. Y cúi đầu xuống khẽ hôn vào mặt nàng một cái, nói “Rốt lại cô rất có lương tâm với ta, nhất định là cô bị họ ép buộc đánh lừa ta”.

Đột nhiên sực nghĩ “Còn ba con đĩ giả kia là ai? Không biết có Phương cô nương trong đó không? Con đĩ con này chuyên nghĩ cách hại mình, nếu lần này không có ở đây thì thật kỳ lạ đấy”. Nghĩ tới Phương Di, trong lòng vừa thấy ngọt ngào, vừa thấy khó chịu, thấy kỹ nữ mặt vàng vóc dáng tha thướt, xem ra có quá nửa là Phương Di, bèn đưa tay bóc lớp hóa trên mặt nàng.

Bùn đất rơi xuống, lộ ra một khuôn mặt vô cùng kiều diễm, lớn hơn Phương Di khoảng năm sáu tuổi, dung mạo cũng đẹp hơn, té ra là phu nhân của Hồng giáo chủ. Nàng ngất đi nhưng hai má vẫn hồng như hoa đào, trên làn da như có nước ứa ra. Vi Tiểu Bảo trước kia tuy thấy Hồng phu nhân xinh đẹp làm động lòng người, nhưng chưa bao giờ dám nhìn với ánh mắt khinh bạc, lúc ấy nàng say mềm như bún, là cơ hội tốt đã tới, bèn đưa tay phải ra sờ sờ lên mặt nàng, thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, không hay biết gì, y tim đập thình thịch, lại véo má nàng một cái.

Y quay lại nhìn hai kỹ nữ kia, thấy hai người đều thân hình phù lên, quyết không phải là Phương Di, trong đó có một người từng hung dữ đánh tới mình một chưởng. Vi Tiểu Bảo nhấc bình rượu lên, đổ lên mặt nàng một ít, kéo vạt áo nàng lên chùi một cái, khuôn mặt thật hiện ra, rõ ràng là thái hậu giả. Vi Tiểu Bảo cả mừng, nghĩ thầm “Lần này công lao quả thật rất lớn. Hoàng thượng và thái hậu muốn mình bắt con đĩ già này về báo thù mà trăm phương ngàn kế không sao bắt được, nào ngờ thị lại tới Lệ Xuân viện làm đĩ già. Đủ thấy trước nay mình gọi thị là con đĩ già, đúng là thần cơ diệu toán, có tiên kiến rất sáng suốt”.

Lại bước qua xóa bỏ lớp hóa trang trên mặt kỹ nữ giả thứ tư, khuôn mặt lộ ra chính là Phương Di. Vi Tiểu Bảo giật nảy mình “Tại sao bụng cô ta lại to thế này, chẳng lẽ tư thông với người ta có con rồi sao? Thiên linh linh, địa linh linh, con đĩ già đúng là làm đĩ già, con rùa đen nhỏ họ Vi này đúng là rùa đen nhỏ à?”, rồi đưa tay mò vào áo trong của nàng, chỗ chạm tay vào không phải là da thịt, lại kéo ra được một cái gối.

Vi Tiểu Bảo hô hô cười rộ, cười nói “Lương tâm của ngươi xem ra còn kém tiểu quận chúa rất nhiều. Cô ta chỉ sợ ta mắc vào độc thủ của các ngươi, không ngừng đưa mắt ra hiệu cho ta. Ngươi thì chỉ sợ ta nhận ra, lại cải trang làm cả bà bầu bụng bự. Hô hô, con đĩ con nhà ngươi có thai trong Lệ Xuân viện, để ta phá thai cho. Sáng phá thai, chiều phá thai, phá ra được một cái gối”.

Y bước ra ngoài nhìn một vòng, chỉ thấy mấy tên thân binh chết lăn dưới đất, trong viện đèn lửa tắt hết, không có tiếng động nào, nghĩ thầm “Bạn Sấu hai đầu đà uống phải rượu thuốc, rốt lại cũng không đánh nổi hai người nghĩa huynh của mình, nhưng nếu bọn Hồng giáo chủ tới tiếp ứng thì kết quả rất khó nói. Hai vị ca ca, nếu hôm nay các ngươi về trời thì thứ lỗi cho tiểu đệ không chết cùng ngày cùng tháng cùng năm được, thật rất không phải!”.

Quay trở vào sảnh, chỉ thấy Hồng phu nhân, Phương Di, Mộc Kiếm Bình, Song Nhi, Tăng Nhu, A Kỳ sáu người đẹp, người thì hôn mê bất tỉnh, người thì không sao động đậy, người nào cũng xinh đẹp, người nào cũng kiều mỵ , trong lòng rúng động, nghĩ thầm “Trên giường bên kia còn có một tiểu cô nương xinh đẹp, còn đẹp hơn sáu người này. Đó là bà vợ nguyên phối đã bái thiên địa nhưng chưa động phòng hoa chúc của mình. Tối nay cô lại tới tìm ta, nếu chồng cô không ngó ngàng gì tới cô thì không khỏi quá vô tình vô nghĩa, quá không phải với cô sao?”.

Đang định bước vào trong, chợt thấy Tăng Nhu hai mắt nhìn mình, mặt thoáng đỏ lên, thần sắc xấu hổ rất xinh đẹp, nghĩ thầm “Từ núi Vương Ốc tới Dương Châu, trên suốt đường đi, cô cứ thẹn thò tránh mặt ta, muốn nói với cô một câu cũng không được. Tối nay thì không thể khách khí với cô nữa”. Bèn bế nàng lên mang vào trong phòng đặt xuống cạnh A Kha.

Chỉ thấy A Kha vẫn chưa tỉnh lại, mái tóc dài xõa ra, miệng hơi hé nụ cười, nàng trong lúc hôn mê có quá nửa vẫn đang trong một giấc mơ đẹp, thấy mình thân thiết với Trịnh Khắc Sảng.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Một là không làm, hai là làm thì không thôi, cứ mang bọn con đĩ già, con đĩ giả, cô nương tốt, nữ nhân xấu các ngươi tất cả vào đây. Đây là Lệ Xuân viện, nữ nhân tới kỹ viện thì còn làm chuyện gì hay chứ? Đây là các ngươi tự tới, sau khi tỉnh dậy không thể trách ta được. Y từ nhỏ lòng mang chí lớn, muốn mở kỹ viện lớn ở Dương Châu, lại muốn tới Lệ Xuân viện bày rượu hoa gọi tất cả kỹ nữ trong kỹ viện tới bồi tiếp, tình cảnh lúc ấy tuy rất không giống với chí khí hào hùng ngày trước, nhưng cũng là hành động hào hùng không phải tầm thường.

Lúc ấy y lần lượt bế Song Nhi, A Kỳ, Hồng phu nhân, Phương Di, Mộc Kiếm Bình vào trong, sau cùng bế luôn cả thái hậu giả vào, đặt tám người phụ nữ nằm xếp hàng trên giường. Đột nhiên nghĩ ra “Vợ của bạn bè thì không được khinh mạn. Nhị tẩu, ngươi là chị dâu ta, anh hùng hảo hán chúng ta, không thể không biết nghĩa khí”. Liền bế A Kỳ trở ra sảnh, đặt ngồi lên ghế thật cẩn thận, chỉ thấy ánh mắt nàng tỏ ý khen ngợi ưng thuận.

Vi Tiểu Bảo thấy nàng dung mạo kiều diễm, hơi thở gấp rút, lồng ngực không ngừng nhô lên hạ xuống, chợt thấy hối hận “Mình kết nghĩa với đại Lạt ma và vương tử Mông Cổ không phải là tâm đầu ý hợp, chẳng qua chỉ là mưu kế, lừa cho họ không giết mình thôi. Đại ca nhị ca gì gì đều là thuận miệng nói bừa. Cô nương A Kỳ xinh đẹp như thế mà phải gọi là nhị tẩu thì quá đáng tiếc, chẳng bằng cứ lấy làm vợ luôn cho xong. Trong chuyện Tam tiếu nhân duyên cửu mỹ đồ, Đường Bá Hổ có tới chín người vợ. Nếu mình tính luôn A Kỳ vào chẳng qua cũng chỉ có tám mỹ , còn thiếu một mỹ . Phì, phì, phi! Con đĩ già vừa già vừa dữ, làm sao có thể tính là một mỹ chứ?”.

So với Đường Bá Hổ thì thiếu một mỹ , còn phải trừ thái hậu giả ra thì thiếu tới hai mỹ , quả thật kém hơn quá nhiều, lúc ấy liền bế A Kỳ lên đi vào phòng. Nhưng đi được vài bước, chợt nghĩ “Quan Vân Trường ngàn dặm đưa hoàng tẩu, cũng không đem Lưu đại tẩu biến thành Quan nhị tẩu. Vi Tiểu Bảo bảy bước đưa vương tẩu, cũng không thể quá không biết nghĩa khí, thiếu hai mỹ thì thiếu hai mỹ , sợ gì tương lai không tìm được cho đủ?”. Lúc ấy lập tức xoay người, lại bế A Kỳ ra đặt lên ghế.

A Kỳ không biết trong lòng y phân vân không quyết, chỉ thấy y cứ bế mình ra ra vào vào, không biết làm trò ma gì, thoáng thấy kinh ngạc.

Vi Tiểu Bảo bước vào nội thất, nói “Phương cô nương, tiểu quận chúa, Hồng phu nhân, ba người các cô là tự tới Lệ Xuân viện làm đĩ. Song Nhi, Tăng cô nương, hai người các cô là tình nguyện theo ta tới Lệ Xuân viện. Tuy lúc tới các cô không biết đây là nơi nào, có điều các cô gái nhỏ đã tới những nơi thế này thì không bồi tiếp ta không được. A Kha, cô là vợ ta, lại tới đây chơi mẹ ta, cũng chính là chơi mẹ chồng cô, chồng cô muốn chơi trả”. Rồi đưa tay đẩy thái hậu giả ra góc giường, giở tấm chăn lớn ra phủ lên sáu người còn lại, đá tung giày ra, gào lớn một tiếng, chui luôn vào dưới chăn.

***

Khua khoắng một hồi, cũng không biết đã qua bao lâu, ngọn nến trên bàn đã cháy hết, trong phòng tối đen như mực.

Qua hồi lâu, Vi Tiểu Bảo hạ giọng hát bài Thập bát mô “Sờ một trăm lẻ bảy cái, sờ tới bảy cánh tay của các chị em… Sờ một trăm lẻ tám cái, sờ tới tám bàn chân của các chị em…”. Đang sờ soạng lung tung, chợt nghe một giọng trong trẻo hạ giọng nói “Không… không được…, Trịnh… Trịnh công tử, là ngươi à?”, chính là giọng A Kha. Nàng uống Mê xuân tửu sớm nhất, ngất đi đã lâu, dược tính tan dần, từ từ tỉnh lại. Vi Tiểu Bảo cả giận, nghĩ thầm “Cô nằm ngủ cũng mơ thấy Trịnh công tử, cho là y bò vào giường cô, khoái hoạt quá nhỉ?”. Liền hạ giọng nói “Ta đây”.

Chợt nghe Trịnh Khắc Sảng trong sảnh kêu lên “A Kha, A Kha, cô ở đâu?”, rồi ầm ầm loảng xoảng một tràng, đã hất đổ một cái ghế, chén đĩa trên bàn rơi cả xuống đất. A Kha nghe tiếng y ngoài sảnh, thì người đang ôm mình tự nhiên không phải y, sau khi giật mình lại tỉnh thêm vài phần, run lên nói “Ngươi… ngươi là ai? Tại sao… ta… ta…”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Ta là chồng ruột của cô, cô không nghe ra à?”. A Kha vô cùng hoảng sợ, ra sức giãy giụa, định giãy ra khỏi tay y, nhưng toàn thân mềm nhũn không có chút sức lực nào, hoảng sợ kêu lên “Trịnh công tử, Trịnh công tử!”.

Trịnh Khắc Sảng bước cao bước thấp xông vào, nhưng trong phòng không có chút đèn lửa nào, bình một tiếng đập đầu vào cột nhà, kêu lên “A Kha, cô ở đâu?”. A Kha nói “Ta ở đây! Buông tay ra! Thằng tiểu quỷ, ngươi làm… làm gì thế?”. Trịnh Khắc Sảng nói “Cái gì?”. Y không biết hai câu cuối là A Kha nói với Vi Tiểu Bảo.

Vi Tiểu Bảo đã lên cơn, làm sao chịu buông ra? A Kha năn nỉ “Hảo sư đệ, xin ngươi, ngươi buông ta ra mau đi”. Vi Tiểu Bảo nói “Ta đã nói không buông là không buông! Đại trượng phu một lời nói ra, ngựa tứ khó đuổi”.

Trịnh Khắc Sảng vừa sợ vừa giận, quát “Vi Tiểu Bảo, ngươi ở đây à?”. Vi Tiểu Bảo nghênh ngang đắc ý nói “Ta đang trên giường ôm vợ ta, ta đang động phòng hoa chúc, ngươi tới đây làm gì? Định náo phòng à?”. Trịnh Khắc Sảng cả giận, chửi “Náo phòng con mẹ ngươi ấy!”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Ngươi muốn náo phòng mẹ ta thì hôm nay không được rồi, vì bà không có khách, trừ phi đích thân ngươi đi làm chàng rể”.

Trịnh Khắc Sảng tức giận nói “Nói bậy”, theo chỗ phát ra giọng nói nhảy xổ tới giường túm Vi Tiểu Bảo, trong bóng tối quờ được một cánh tay, liền hỏi “A Kha, là tay cô à?”. A Kha nói “Không phải”.

Trịnh Khắc Sảng chỉ nghĩ cánh tay này đã không phải là của A Kha thì ắt là của Vi Tiểu Bảo, lập tức hung dữ kéo mạnh một cái, không ngờ đó là tay thái hậu giả Mao Đông Châu. Thị sau khi uống phải Mê xuân tửu đã mơ màng ngất đi, nhưng thấy có người kéo cánh tay mình, tay trái lật lại vỗ ra một chưởng, trúng giữa trán Trịnh Khắc Sảng. Nội lực của thị mười phần đã mất hết tám chín, một chưởng ấy không có bao nhiêu lực đạo, nhưng Trịnh Khắc Sảng giật mình hoảng sợ, ngã ngồi xuống đất, đập đầu vào chân giường một cái, lại ngất đi luôn.

A Kha hoảng sợ kêu lên “Trịnh công tử, ngươi thế nào rồi?”, nhưng không nghe trả lời. Vi Tiểu Bảo nói “Y tới náo phòng, chui xuống gầm giường rồi”. A Kha khóc nói “Không phải đâu, mau buông ta ra!”. Vi Tiểu Bảo nói “Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích!”. A Kha khuỷu tay huých lên một cái, đánh vào cổ họng y. Vi Tiểu Bảo bị đau, ngửa người ra phía sau. A Kha giãy ra được, vội định nhảy xuống giường, thân hình vừa xoay chuyển, đè luôn lên ngực Mao Đông Châu. Mao Đông Châu bị đau, la lớn một tiếng, đưa tay ôm chặt nàng. A Kha trong bóng tối cũng không biết người ôm mình là ai, giữa lúc vô cùng hoảng sợ lại càng không có chút sức lực nào, chợt thấy chân phải bị người ta nắm chặt, chỉ hoảng sợ toàn thân toát mồ hôi lạnh “Trên cái giường này có rất nhiều đàn ông!”.

Vi Tiểu Bảo trong bóng tối tìm không được A Kha, nói “A Kha, mau lên tiếng đi, cô ở đâu thế?”. A Kha nghĩ thầm “Ngươi có giết ta, ta cũng không lên tiếng”. Vi Tiểu Bảo nói “Được, cô không nói, ta sờ một cái, sờ hai cái, sờ từng người từng người, chừng nào sờ trúng cô thì thôi”, chợt hát lên khúc tiểu điệu “Sờ một cái, sờ hai cái, sờ tới một vị mỹ nhân. Mỹ nhân khuôn mặt trái xoan, hay là bà vợ của ta?”, miệng hát ông ổng, hai tay sờ soạng rối lên.

***

Đột nhiên nghe ngoài viện tiếng người huyên náo, có người ra lệnh, đại đội binh mã vây chặt mấy nhà kỹ viện, kế đó tiếng bước chân rầm rập, có người tiến vào Lệ Xuân viện. Vi Tiểu Bảo biết người tới nếu không phải là bộ hạ của mình thì là quan viên Dương Châu, trong lòng mừng rỡ, đang định chui ra khỏi chăn, không ngờ người tới quá nhanh, ánh lửa sáng rực, đã vào tới sảnh Cam Lộ, chỉ nghe Huyền Trinh đạo nhân kêu lên “Vi đại nhân, ngươi ở đâu thế?”, thanh âm rất cấp bách. Vi Tiểu Bảo cất tiếng kêu lớn “Ta ở đây!”.

Quần hùng Thiên địa hội phát giác ra không thấy Vi Tiểu Bảo, sợ y gặp nguy hiểm, ra ngoài tìm kiếm, biết y dắt thân binh đi về phía phường Minh Ngọc, vừa hỏi là biết trong Lệ Xuân viện có người đánh nhau. Lúc bước vào viện, thấy mấy tên thân binh chết lăn dưới đất, mọi người giật nảy mình, đến khi nghe y lên tiếng trả lời mới yên tâm.

Vi Tiểu Bảo nghe mọi người lớn tiếng hô hoán, đều ùn ùn đổ về phía này, vội đứng lên buông màn xuống, còn như hai chân đạp lên người những ai thì cũng không biết là bao nhiêu.

Màn vừa buông xuống, bọn Huyền Trinh đã vào tới phòng, mọi người tay đều cầm đuốc, vừa thấy Trịnh Khắc Sảng nằm ngất đi trước giường, ai cũng kinh ngạc. Lại có người gọi “Vi đại nhân, Vi đại nhân!”. Vi Tiểu Bảo kêu lên “Ta ở đây! Các ngươi đừng vén màn lên!”.

Nghe thanh âm của y, ai cũng reo ầm lên. Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trên mặt đều thoáng nụ cười, đều nghĩ “Mọi người lo cuống lên, còn ngươi thì ở đây phong lưu khoái hoạt”.

Vi Tiểu Bảo mượn ánh lửa mặc quần áo vào, tìm mũ đội lên, leo xuống đất mang giày vào, nói “Ta dùng kế bắt được rất nhiều khâm phạm, đều ở trên giường, đây là một công lao không nhỏ đâu”.

Mọi người đều thấy rất kỳ quái, nhưng biết y hành sự thần xuất quỷ một, nên lúc ấy cũng không hỏi nhiều.

Vi Tiểu Bảo sai trói Trịnh Khắc Sảng lại, dùng kiệu khiêng A Kỳ về hành viên, rồi tấn chặt màn xuống dưới chăn, gọi mười mấy tên thân binh vào, ra lệnh khiêng cái giường lớn về hành viên Khâm sai. Đội trưởng thân binh nói “Bẩm đại nhân, cánh cửa nhỏ quá, khiêng ra không được”. Vi Tiểu Bảo chửi “Thật ngu quá, không biết đập tường vách ra à?”. Viên Đội trưởng lập tức hiểu ra, luôn miệng khen phải, quát tháo ra lệnh. Đám thân binh nhất tề động thủ, phá luôn ba lớp tường vách trong Lệ Xuân viện. Hơn mười người lấy bảy tám thanh đòn khiêng kiệu luồn dưới gầm giường, nâng chiếc giường không nghiêng không lệch lên khiêng ra.

Lúc ấy rời đã sáng rõ, chiếc giường lớn lắc lư đi qua phố lớn ở Dương Châu. Bọn thân binh vác biển “Túc tĩnh”, “Hồi tỵ” khua thanh la quát tháo dẹp đường, tiền hô hậu ủng xúm xít chung quanh. Bách tính Dương Châu nhìn thấy, không ai không tặc lưỡi khen là chuyện lạ.

Chiếc giường lớn về tới Hà Viên, cánh cửa cũng quá nhỏ. Lúc ấy Đội trưởng thân binh đã biết cách, không chờ Khâm sai sai bảo, lập tức ra lệnh phá tường, khiêng chiếc giường vào đặt xuống giữa hoa sảnh. Vi Tiểu Bảo hạ lệnh, trên giường có khâm phạm bị bắt, không phải tầm thường, sai mấy mươi viên tướng suất lãnh quân sĩ giương cung tuốt đao vây chặt chung quanh hoa sảnh, lại sai bọn Từ Thiên Xuyên canh giữ ngoài cửa, đề phòng bọn Sấu đầu đà tới cướp người lại.

Chung quanh hoa sảnh tuy rất nhiều người canh giữ, nhưng trong sảnh chỉ có một cái giường và một mình y. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Mới rồi lúc trong Lệ Xuân viện, cơ hội tốt như thế mà bảy người đẹp dường như chỉ ôm chưa đầy một nửa, mà lại trong bóng tối, cũng không biết là đã ôm những ai, còn ai chưa ôm. Chúng ta đã nói từ đầu, lại phải bắt đầu sờ một cái”. Rồi khẽ hát “Sờ một cái, sờ hai cái, sờ tới…”, vén màn nhảy ào lên giường.

Đột nhiên bím tóc bị nắm chặt, cổ họng đau nhói, bị người ta túm bím tóc nhấc lên, người ấy tay trái bấu vào cổ họng y, chính là Hồng phu nhân. Lúc ấy đã qua khá lâu, dược lực của Mê xuân tửu đã tan, bốn người Hồng phu nhân, Mao Đông Châu, Phương Di, Mộc Kiếm Bình đã tỉnh lại. Song Nhi và Tăng Nhu huyệt đạo trên người cũng đã dần dần giải khai. Chỉ là chiếc giường lớn đang khiêng đi trên đường phố Dương Châu, quanh giường quân đông tướng nhiều, bảy người phụ nữ trên giường không ai dám động đậy, không ai dám lên tiếng. Lúc ấy Vi Tiểu Bảo lại định hưởng diễm phúc ôn nhu, vừa lên giường liền bị Hồng phu nhân nắm lấy.

Hồng phu nhân vẻ mặt như cười mà không phải cười, hạ giọng quát “Thằng tiểu quỷ, ngươi to gan lắm, dám trêu chọc cả ta!”. Vi Tiểu Bảo hoảng sợ hồn phi phách tán, vội tươi cười nói “Phu nhân, ta… ta không phải là trêu chọc, cái này… chuyện này…”. Hồng phu nhân nói “Ngươi là hát khúc tiểu điệu gì?”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Đó là chơi bời nghe được trong kỹ viện, không kể là thật được”. Hồng phu nhân hạ giọng nói “Ngươi muốn sống hay muốn chết?”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Thuộc hạ Bạch Long sứ, kính chúc phu nhân và giáo chủ tiên phúc mãi hưởng, thọ sánh ngang trời. Phu nhân cứ ra lệnh, thuộc hạ xin tuân theo không dám làm trái”.

Hồng phu nhân thấy y lúc nói mấy câu ấy vẻ mặt cứ nhơn nhơn cười cợt, không hề có chút ý tứ cung kính, bèn hừ một tiếng, nói “Ngươi sai tướng sĩ quanh sảnh triệt thoái trước đi đã”. Vi Tiểu Bảo nói “Được, chuyện dễ mà. Ngươi buông tay ra, để ta ra ngoài hạ lệnh”. Hồng phu nhân nói “Ngươi cứ ở đây ra lệnh là được”. Vi Tiểu Bảo không biết làm sao, chỉ đành cao giọng kêu lên “Các vị Tổng đốc, Tuần phủ, Thượng thư bộ Binh, Thượng thư bộ Hình đương sai quanh sảnh nghe đây, tất cả binh tướng đang có mặt đều phải rút lui hết, không được ở lại đây nữa”.

Hồng phu nhân kéo bím tóc y một cái, quát “Cái gì mà Thượng thư bộ Binh, Thượng thư bộ Hình, ăn nói bậy bạ”, nói xong kéo mạnh một cái. Vi Tiểu Bảo la lên “Ái cha, đau chết mất thôi!”.

Quan tướng bên ngoài nghe y nói Tổng đốc, Thượng thư gì gì đã sinh nghi, đến khi nghe y la đau, lập tức có mấy mươi người cầm đao thương tiến vào sảnh, cùng hỏi “Khâm sai đại nhân, có chuyện gì vậy?”. Vi Tiểu Bảo kêu lên “Không… không có gì đâu! Ái cha, mẹ ơi!”. Đám quan quân ngớ mặt nhìn nhau, tay chân luống cuống.

Hồng phu nhân trong lòng tức giận, giơ tay lên, chát một tiếng đánh Vi Tiểu Bảo một tát rất nặng. Vi Tiểu Bảo lại la lên “Mẹ ơi, đừng đánh con!”. Hồng phu nhân tuy không biết y gọi người ta là mẹ tức chửi người ta là dĩ, nhưng thấy y trơ tráo như thế, lại vung chưởng định đánh cái nữa, đột nhiên hai huyệt Thiên tông và Thần đường sau lưng tê rần, cánh tay phải rủ xuống.

Hồng phu nhân giật mình, quay lại xem ai điểm huyệt mình, thấy người gần nhất là Phương Di, cười nhạt nói “Phương cô nương, võ công của ngươi không kém đâu!”, tay trái điểm mau tới Phương Di. Phương Di kêu lên “Không phải ta!”, rồi nghiêng đầu tránh qua. Hồng phu nhân định tấn công tiếp, đột nhiên sau lưng có hai cánh tay vươn ra ôm chặt vai trái nàng, chính là Mộc Kiếm Bình. Nàng kêu lên “Phu nhân, không phải sư tỷ ta điểm huyệt ngươi đâu”. Nàng nhìn thấy người điểm huyệt Hồng phu nhân chính là Song Nhi.

Mao Đông Châu nhấc tay lên đánh Mộc Kiếm Bình một chưởng, may là thị đã không còn nội lực, nên Mộc Kiếm Bình không hề bị thương. Mao Đông Châu chưởng thứ hai đánh tới, Phương Di vung tay gạt ra.

A Kha thấy bốn cô gái đánh nhau lộn bậy, lật người định nhảy xuống giường, chân trái vừa thò ra khỏi chăn thì “A” lên một tiếng, lập tức rút vào. Vi Tiểu Bảo nắm bàn chân trái nàng, nói “Đừng chạy!”. A Kha giãy mạnh một cái, kêu lên “Buông ta ra”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Cô đoán thử xem, ta có chịu buông không?”. A Kha cuống lên, xoay người đánh ra một quyền. Vi Tiểu Bảo tránh qua, bình một tiếng, phát quyền đánh trúng má trái Tăng Nhu. Tăng Nhu la lên “Tại sao ngươi đánh ta?”. A Kha nói “Xin… xin lỗi… trời ơi!”, là bị Phương Di một quyền đánh trúng.

Trong chớp mắt, trên giường dồn thành một đống, bảy người phụ nữ đánh nhau lộn bậy.

Vi Tiểu Bảo cả mừng, nghĩ thầm “Cái này gọi là Thiên hạ đại loạn, quần hùng…, không phải, quần thư hỗn chiến”. Đang định thừa nước đục thả câu, đột nhiên nghe tiếng răng rắc chan chát, chiếc giường lớn đổ sập xuống. Tám người ta đè tay ngươi, ngươi đè chân ta. Bảy người phụ nữ cùng bật tiếng la khẽ.

Bọn quan quân nhìn thấy tình cảnh như thế, ai cũng trợn mắt há miệng.

Vi Tiểu Bảo hô hô cười rộ, định trong đống người bò ra, chỉ là chân trái không biết bị ai giữ chặt, kêu lên “Mọi người buông tay ra! Tướng sĩ đâu, bắt hết tất cả các bà vợ lớn vợ nhỏ này của ta lại”. Đám quan quân đứng thành một vòng, nhưng không dám động thủ.

Vi Tiểu Bảo chỉ vào Mao Đông Châu nói “Con đĩ già này là khâm phạm, ngàn vạn lần không được để thị chạy trốn đấy”. Bọn quan quân đều cảm thấy kỳ quái “Tại sao đám nữ nhân này đều là vợ lớn vợ nhỏ của ngươi, mà trong đó lại có một người là khâm phạm, hai người lại ăn mặc như thân binh?”. Lúc ấy có người chĩa đao thương vào Mao Đông Châu, có người khác kéo thị đứng lên, lách cách hai tiếng đã khóa tay thị lại.

Vi Tiểu Bảo chỉ Hồng phu nhân nói “Vị phu nhân này là thượng ty của ta, có điều chúng ta cũng phải khóa tay thị lại thôi”. Đám quan quân càng ngạc nhiên, cũng khóa tay Hồng phu nhân lại. Hồng phu nhân uổng mang một thân võ công, lại bị Song Nhi điểm vào hai chỗ huyệt đạo, nửa người tê dại, không sao kháng cự.

Lúc ấy Song Nhi và Tăng Nhu mới từ đống người bò ra, nghĩ lại chuyện trải qua đêm rồi, vừa thấy xấu hổ, vừa thấy buồn cười.

Vi Tiểu Bảo chỉ Phương Di nói “Cô ta là vợ nhỏ lớn của ta”, lại chỉ Mộc Kiếm Bình nói “Cô ta là vợ nhỏ nhỏ của ta, vợ nhỏ lớn phải khóa tay, vợ nhỏ nhỏ thì không cần”. Đám quan quân liền khóa tay Phương Di lại. Lời lẽ kỳ quái của Khâm sai đại nhân thì nói mãi không cùng, đám quan quân từng nghe nhiều, lúc ấy cũng không lấy làm lạ.

Lúc ấy chỉ còn một mình A Kha ngồi dưới đất, chỉ thấy nàng đầu tóc rũ rượi, quần áo xốc xếch, ăn mặc nam trang, nhưng xinh đẹp tuyệt luân, tay nắm chặt vạt áo trường bào kéo xuống che hai bắp chân trần, đầu cúi gằm xuống, hai má đỏ lên.

Đám quan quân đều nghĩ thầm “Trong mấy người vợ của Khâm sai đại nhân, thì người này là đẹp nhất”. Chỉ nghe Vi Tiểu Bảo nói “Cô ta là nguyên phối phu nhân cưới hỏi đàng hoàng của ta, để ta đỡ cô ta dậy”. Rồi bước tới hai bước, nói “Nương tử. mời đứng lên”, đưa tay ra đỡ.

Chợt nghe chát một tiếng, âm thanh giòn tan, Khâm sai đại nhân trên mặt đã bị đánh một tát rất nặng. A Kha cúi đầu khóc nói “Ngươi biết khinh rẻ ta lắm, ngươi giết chết ta đi. Ta… ta… ta có chết cũng không làm vợ ngươi”.

Đám quan quân ngớ mặt nhìn nhau, ai cũng ngạc nhiên. Khâm sai đại nhân bị đánh trước đám đông, đám quan quân bảo vệ bất lực, người nào cũng không tròn chức vụ. Chỉ là người đánh Khâm sai đại nhân lại là nguyên phối phu nhân của y, bước lên ngăn cản vốn là không được, quát thét vài câu tựa hồ cũng không hợp thể thống, nhất thời không biết làm sao là tốt.

Vi Tiểu Bảo vuốt vuốt chỗ mặt bị đánh, cười nói “Tại sao ta lại giết cô? Nương tử không cần tức giận, hạ quan sẽ lập tức giết Trịnh công tử là được”. Liền cao giọng hỏi “Người đàn ông bắt được trong Lệ Xuân viện đâu?”. Một viên Tá lãnh nói “Bẩm Đô thống, thằng tiểu tử ấy đã bị khóa tay chân, đang canh giữ chặt chẽ”. Vi Tiểu Bảo nói “Tốt lắm. Nếu y định chạy trốn thì cứ chặt chân trái, sau đó sẽ chặt chân phải y…”. A Kha hoảng sợ nói “Đừng… đừng… chặt chân y, y… y không chạy trốn đâu”. Vi Tiểu Bảo nói “Nếu cô chạy trốn, ta sẽ chặt hai tay Trịnh công tử”, rồi đưa mắt quét qua Phương Di, Mộc Kiếm Bình một cái, nói “Nếu vợ nhỏ lớn, vợ nhỏ nhỏ của ta muốn chạy trốn, thì sẽ cắt tai xẻo mũi Trịnh công tử”.

A Kha vội nói “Ngươi… ngươi… những người này có liên quan gí tới Trịnh công tử chứ? Tại sao lại đổ hết lên đậu y?”. Vi Tiểu Bảo nói “Tự nhiên là có liên quan. Bấy nhiêu cô gái của ta người nào cũng dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, Trịnh công tử là con quỷ hiếu sắc, vừa nhìn thấy nhất định là sẽ có ý xấu”. A Kha nghĩ thầm “Thế thì có liên quan gì chứ”, nhưng người này rất không biết đạo lý, nói thế nào y cũng không hiểu được, trong lúc cuống lên, lại bật tiếng khóc.

Vi Tiểu Bảo nói “Giải những người bị khóa tay ra, canh giữ cho chặt chẽ, khóa thêm khóa chân. Sai nhà bếp bày tiệc lên, các cô nương tốt không bị khóa tay thì ở đây bồi tiếp ta uống rượu”. Đám quan quân dạ ran.

A Kha khóc nói “Ta… ta không bồi tiếp ngươi uống rượu, ngươi cứ khóa tay ta lại là được”.

Tăng Nhu không nói câu nào, cúi đầu đi ra. Vi Tiểu Bảo nói “Này, cô đi đâu thế?”. Tăng Nhu quay lại nói “Ngươi… ngươi thật không biết nhục! Ta không muốn thấy mặt ngươi nữa!”.

Vi Tiểu Bảo sửng sốt, hỏi “Tại sao?”. Tăng Nhu nói “Ngươi… ngươi còn hỏi tại sao à? Người ta không muốn lấy ngươi, ngươi cưỡng bức người ta. Ngươi làm quan lớn, thì có thể khinh rẻ bách tính như thế à? Trước đây ta còn cho ngươi là… là bậc anh hùng, nào ngờ…”. Vi Tiểu Bảo nói “Nào ngờ là gì?”. Tăng Nhu đột nhiên bật khóc, che mặt nói “Ta không biết! “Ngươi… ngươi là người xấu, không phải người tốt”. Nói xong chạy ra ngoài sảnh.

Hai tên quân sĩ vung đao cản lại, quát “Ngươi làm nhục Khâm sai, không được đi, để nghe Khâm sai đại nhân phát lạc”.

Vi Tiểu Bảo bị Tăng Nhu trách móc, nỗi cao hứng vốn đang đầy lòng lập tức tiêu tan, cảm thấy lời nàng quả rất có đạo lý, mình làm quan lớn Thát Đát, cậy thế khinh người, giống như bọn gian thần ác bá mà các tiên sinh kể chuyện nói tới, nghĩ thầm “Không làm được anh hùng thì cũng thôi, nhưng làm gian thần thì không ra sao”. Bèn thở dài một tiếng, nói “Tăng cô nương, cô quay lại đây, ta có câu muốn nói”.

Tăng Nhu quay đầu lại, ngang nhiên nói “Ta đắc tội với ngươi, ngươi chém đầu ta là được”.

Song Nhi rất thân thiết với nàng, vội khuyên “Tăng tỷ tỷ, ngươi đừng giận, tướng công không giết ngươi đâu”.

Vi Tiểu Bảo buồn rầu nói “Cô nói rất đúng, nếu ta cưỡng ép họ làm vợ, thì đó là gian thần mặt vằn vện cưỡng đoạt phụ nữ, cũng như Vương Lão Hổ cướp vợ trong truyện Tam tiếu nhân duyên”. Rồi chỉ vào A Kha, nói với viên Tá lãnh suất lãnh thân binh “Ngươi đưa vị cô nương này ra. Thả luôn người đàn ông họ Trịnh kia ra, cho họ làm vợ chồng với nhau thôi”. Lúc nói mấy câu ấy, quả thật vô cùng đau lòng. Lại chỉ Phương Di nói “Cũng mở khóa tay ra, thả cho cô ta đi đi, để cô ta đi tìm Lưu sư ca thân yêu của cô ta. Ờ, nguyên phối phu nhân của ta có người tình, vợ nhỏ lớn của ta có người tình. Con mẹ nó, ta mà là Khâm sai đại nhân, Đô thống đại nhân cái gì? Ta là rùa đen đại nhân”.

Viên Tá lãnh thấy y nổi giận, hoảng sợ cúi đầu không dám lên tiếng. Vi Tiểu Bảo nói “Mau dắt hai cô gái này ra đi”. Viên Tá lãnh vâng dạ, đưa A Kha và Phương Di ra. Vi Tiểu Bảo nhìn theo bóng hai nàng, trong lòng quả thật bịn rịn không rời ra được. Chỉ thấy Phương Di và A Kha không hề quay đầu bước ra, đã không nói một câu cảm tạ, cũng không có chút ánh mắt cảm kích.

Tăng Nhu bước tới hai bước, hạ giọng nói “Ngươi là người tốt! Ngươi… ngươi phạt ta là được”, thần sắc có vẻ rất xấu hổ.

Vi Tiểu Bảo lập tức tinh thần phấn chấn, lúc ấy mặt mày rạng rỡ, nói “Đúng, đúng! Đúng là ta phải phạt cô. Song Nhi, tiểu quận chúa, Tăng cô nương, ba người các cô là hảo cô nương, nào, chúng ta vào trong nói chuyện”.

Y đang định đưa ba cô gái vào trong thân thiết một phen thì một viên võ quan bước vào sảnh, nói “Bẩm Đô thống đại nhân, ở ngoài có một người, nói là phụng mệnh Hồng giáo chủ xin gặp đại nhân”. Vi Tiểu Bảo hốt hoảng nhảy dựng lên, nói “Cái gì mà Hồng giáo chủ, Lục giáo chủ, không gặp, không gặp! Mau tống cổ y đi”. Viên võ quan khom người ứng tiếng “Dạ”, lui lại một bước, lại nói “Người ấy nói trong tay họ có hai người đàn ông, muốn đánh đổi với Đô thống đại nhân lấy hai người phụ nữ”.

Vi Tiểu Bảo nói “Đổi hai phụ nữ à?”, đưa mắt nhìn lướt qua Hồng phu nhân và Mao Đông Châu, lắc đầu nói “Y tham lam quá! Hàng tốt thế này, đời nào ta chịu đổi?”. Viên võ quan nói “Vâng, để ty chức ra bảo y cút đi”. Vi Tiểu Bảo hỏi “Y dùng đàn ông gì đánh đổi? Con mẹ nó, đàn ông thì có gì hay? Đàn ông mà đem đổi lấy phụ nữ, thì chỉ có y nghĩ ra”. Viên võ quan nói “Người ấy ăn nói bậy bạ, nói là một Lạt ma, một vương tử gì đó, đều là anh em kết nghĩa của Đô thống đại nhân”.

Vi Tiểu Bảo “A” một tiếng, nghĩ thầm “Té ra Tang Kết và vương tử Cát Nhĩ Đan bị Hồng giáo chủ bắt rồi”, liền nói “Nào là Lạt ma, nào là vương tử, ta lấy làm gì? Ngươi ra nói với thằng đầy tớ ấy là hai phụ nữ ở đây cho dù đem hai trăm vạn gã đàn ông tới đổi, ta cũng không đổi”. Viên võ quan luôn miệng khen phải, đang định lui ra, Vi Tiểu Bảo nhìn Tăng Nhu một cái, nghĩ thầm “Lúc nãy nàng nói mình là người xấu, không phải người tốt, mình thả vợ mình ra, cho họ đi gặp người tình, nàng mới coi mình là người tốt. Hừ, muốn làm người tốt thì tiền vốn phải thật không ít. Hai người Tang Kết và Cát Nhĩ Đan rốt lại đã kết nghĩa anh em với mình, mình không đổi về thì nhất định họ sẽ bị Hồng giáo chủ giết chết. Mình giữ Hồng phu nhân có tác dụng gì? Tuy nàng rất xinh đẹp, nhưng sẽ không chịu tiên phúc mãi hưởng, thọ sánh ngang trời với mình. Con mẹ nó, trọng sắc khinh bạn không phải anh hùng hảo hán”. Liền quát “Khoan đã!”. Viên võ quan ứng tiếng “Dạ”, rồi khom người chờ lệnh.

Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi ra nói với y, bảo Hồng giáo chủ thả hai người kia ra đi, ta sẽ đưa Hồng phu nhân về cho y. Vị phu nhân này hoa nhường nguyệt thẹn, quả thật hơn cả Tây Thi, Dương Quý phi, là báu vật vô giá trên đời, vốn là có giết ta ta cũng không thả, mà đem đổi hai gã đàn ông thì y đã có lợi nhiều lắm rồi. Còn người đàn bà kia tuy xấu hơn nhiều nhưng không thể thả được”. Viên võ quan kia vâng dạ đi ra.

Hồng phu nhân nãy giờ làm mặt lạnh, đến lúc ấy mới có vẻ tươi cười, nói “Khâm sai đại nhân thật khéo biết tâng bốc người ta”. Vi Tiểu Bảo nói “Phu nhân, ngươi rất xinh đẹp, cần gì khách khí? Chúng ta làm người tốt thì làm tới cùng, lỗ vốn thì lỗ cho sạch. Đưa hàng trước, thu tiền sau. Người đâu, tháo khóa tay cho vị thượng ty này của ta”. Rồi đón lấy chìa khóa, đích thân mở khóa tay cho Hồng phu nhân, đưa nàng ra ngoài.

Ra tới đại sảnh, chỉ thấy viên võ quan kia đang nói chuyện với Lục Cao Hiên. Vi Tiểu Bảo nói “Lục tiên sinh, ngươi cứ yên tâm đưa phu nhân về. Phu nhân, thuộc hạ kính tiễn lão nhân gia người đắc thắng về triều, kính chúc ngươi và giáo chủ tiên phúc mãi hưởng, thọ sánh ngang trời”.

Hồng phu nhân cười khanh khách, nói “Chúc Khâm sai đại nhân thăng quan phát tài, thọ sánh Nam Sơn, vợ đẹp hầu xinh, công hầu muôn đời”.

Vi Tiểu Bảo thở dài một tiếng, lắc đầu nói “Thăng quan phát tài thì dễ, chứ vợ đẹp hầu xinh khó lắm”. Rồi cao giọng sai “Tấu nhạc, tiễn khách, sắp kiệu”. Trong tiếng nhã nhạc, y đích thân tiễn Hồng phu nhân ra cửa, đứng chờ nàng lên kiệu.

(*) Ở đây có chỗ chơi chữ không dịch được. Vi Tiểu Bảo nghe “Vương Bá Bích sa lung” (Lồng the xanh của Vương Bá) thành “Hoàng bố tỷ sa lung” (Vải màng sánh lồng the).

(**) Ở đây có chỗ chơi chữ không dịch được. Vi Tiểu Bảo nghe Chuẩn Khách Nhĩ hãn ra thành Chinh Ca Nhi hảo và hiểu là “Một đứa nhỏ tốt”.

Comments

comments


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.