Lộc Đỉnh ký

Hồi 42: Một khí gió mây trong hít thở - Chín trùng thành khuyết giữa vi mang

trước
tiếp

Hôm sau Vi Tiểu Bảo bái biệt chủ nhân, cùng bọn Trần Cận Nam lên đường về kinh.

Trần Cận Nam nói “Tiểu Bảo, vợ chồng Quy nhị hiệp định hành thích hoàng đế, họ đã ưng thuận sau khi mọi người bàn bạc mới quyết định. Ngươi về tới Bắc Kinh rồi, không được nói cho hoàng đế biết, để y đề phòng”. Vi Tiểu Bảo vốn có ý ấy, nhưng lại bị sư phụ một câu nói toạc ra, vội nói “Cái đó tự nhiên. Người Thát Đát chiếm giang sơn của người Hán chúng ta, con làm quan trong triều là vâng lệnh lão nhân gia người, lẽ nào lại nói với y?”. Trần Cận Nam nói “Thế thì tốt, nếu ngươi nói không thật lòng, làm việc không đúng không phải với mọi người thì ta là người đầu tiên không tha cho ngươi đấy”. Vi Tiểu Bảo nói “Sư phụ, người cứ yên một trăm hai mươi cái tâm đi!”, nghĩ thầm “Yên một trăm mười chín cái tâm thôi! Chính con đây cũng rất không yên tâm”, rồi dắt bọn Song Nhi, Từ Thiên Xuyên tới gặp bọn Trương Dũng, áp giải Mao Đông Châu về Bắc Kinh.

Y vừa về tới Đồng Mạo Tử Hồ đồng, lập tức định đi gặp Khang Hy, nghĩ thầm “Tiểu hoàng đế là bạn tốt của mình, sao lại để y chết trong tay ba con rùa đen kia chứ? Có cách rồi, mình vào cung dặn dò bọn thị vệ đề phòng cẩn thận, canh gác nghiêm ngặt. Mình đã hứa với sư phụ không nên cho hoàng đế biết, đại trượng phu nói ra là giữ lời, nói thì không nói, nhưng vẫn phải không cho ba con rùa đen này đắc thủ”. Vừa định ra cửa, Trần Cận Nam đã dắt bọn Cổ Chí Trung, Mã Siêu Hưng tới. Vi Tiểu Bảo thầm kêu khổ, nghĩ thầm “Sao họ lại tới mau thế này?”, chỉ đành gắng gượng tinh thần, bày tiệc khoản đãi.

Không bao lâu quần hùng Thiên địa hội chia thành nhiều toán lục tục kéo tới. Kế đó Mộc Kiếm Thanh dắt bọn Thiết bối thương long Liễu Đại Hồng, Dao đầu sư tử Ngô Lập Thân, Thánh thủ cư sĩ Tô Cương tới. Người Mộc vương phủ đã tới Bắc Kinh từ trước, sau khi được tin liền tới cùng gặp mặt.

Mọi người ăn uống xong, chờ đợi hồi lâu ba người Quy gia mới tới. Vi Tiểu Bảo sai bày một tiệc khác, nhưng Quy nhị nương lạnh lùng nói “Bọn ta ăn cơm rồi”. Quy Chung nhìn đông ngó tây, thấy phủ đệ đường hoàng lộng lẫy, nói “Thằng nhỏ, nhà ngươi so với cung Ngũ Hoa của Bình Tây thân vương cũng không kém bao nhiêu đâu. Ngươi không bịa đặt, quả nhiên Ngô Tam Quế là bác ngươi”.

Vi Tiểu Bảo nói “Đúng, Ngô Tam Quế là…”, nói tới đó đột nhiên im bặt, nghĩ thầm câu này thuận miệng nói ra sẽ chuốc tội, nhất định sư phụ sẽ nổi giận, lập tức đổi giọng nói “Ba vị dùng cơm rồi, vậy mời qua Đông sảnh uống trà”.

Mọi người tới Đông sảnh, trà nước điểm tâm bưng lên xong, Vi Tiểu Bảo sai bọn bộc dịch lui ra. Trần Cận Nam sai hơn mười hội chúng ra ngoài canh gác chung quanh và trên nóc sảnh rồi cài then cửa lại, thương nghị đại sự. Trần Cận Nam giới thiệu vợ chồng họ Quy với người Mộc vương phủ nhưng không nhắc tới chuyện Ngô Lục Kỳ. Vợ chồng họ Quy tuy thoái ẩn đã lâu, nhưng bọn Liễu Đại Hồng, Ngô Lập Thân vẫn còn rất ngưỡng mộ, đối xử mười phần kính cẩn.

Quy nhị nương một đao phóng thẳng, nói “Ngô Tam Quế dấy quân đánh tới Hồ Nam, Tứ Xuyên, quân thế rất mạnh, thế như chẻ tre. Tuy năm xưa Ngô Tam Quế đầu hàng người Thát Đát, làm mất thiên hạ của nhà Đại Minh, quả thật tội lớn ác cực, nhưng rốt lại cũng là người Hán chúng ta. Theo ý Quy nhị gia bọn ta, bọn ta cứ vào cung giết chết hoàng đế Thát Đát, cho người Thát Đát quần long vô thủ, rối loạn cả lên. Cao kiến của các vị ra sao?”.

Mộc Kiếm Thanh nói “Hoàng đế Thát Đát cố nhiên phải giết, nhưng làm như thế há không phải là giúp cho thằng gian tặc Ngô Tam Quế gỡ rối một chuyện lớn sao?”.

Quy nhị nương nói “Năm xưa Ngô Tam Quế giết chết Mộc vương gia, Mộc công tử tự nhiên là không tha y được. Nhưng chuyện Mãn Hán phân tranh mới là đại sự hàng đầu. Chúng ta cứ giết hoàng đế Thát Đát trước, rồi sẽ thong thả thu thập Ngô Tam Quế cũng không muộn”.

Liễu Đại Hồng nói “Nếu Ngô Tam Quế dấy quân đắc thắng, lên làm hoàng đế, muốn đánh đổ y lại càng không dễ. Theo ý vãn bối trước hết chúng ta cứ để hoàng đế Thát Đát và Ngô Tam Quế tàn hại lẫn nhau, đánh nhau một trận ta sống ngươi chết đã, rồi chúng ta sẽ ngư ông thủ lợi. Vì thế vãn bối cho rằng trước mắt không nên hành thích hoàng đế Thát Đát”. Tuy y râu tóc bạc trắng, nhưng vợ chồng Quy Tân Thụ thành danh đã lâu nên tự xưng là vãn bối. Mộc vương phủ với Ngô Tam Quế có thù sâu như biển, nhất định phải thấy y bị tiêu diệt trước mới thỏa ý.

Quy nhị nương nói “Ngô Tam Quế giương cờ hiệu Hưng Minh thảo lỗ, muốn phụ tá Chu Tam thái tử lên ngôi, ở đây có một tờ hịch của Ngô Tam Quế nói việc dấy quân, mời mọi người xem”, rồi lấy trong người ra một tờ giấy đặt lên bàn.

Trần Cận Nam liền đọc lớn:

Nguyên Tổng binh trấn thủ Sơn Hải quan, nay phụng chỉ làm Đại nguyên soái thống lãnh quân thủy bộ trong thiên hạ, Hưng Minh thảo lỗ Đại tướng quân Ngô ra hịch cho quan lại văn võ và nhân dân trong thiên hạ biết: Bản tước nhiều đời nhận tước phong của nhà Đại Minh, trấn thủ Sơn Hải quan…”.

Trần Cận Nam biết phần đông quần hào đều không hiểu văn chương chữ nghĩa, đọc vài câu lại giải thích vài câu, kế lại đọc tiếp. Đoạn sau Ngô Tam Quế nói Lý Tự Thành đánh chiếm Bắc Kinh, Sùng Trinh về trời thế nào, y vì trả thù cho quân phụ, bất đắc dĩ hỏi mượn quân Mãn Thanh phá giặc, kế nói:

May là đầu sỏ đảng giặc nộp đầu, đang định chọn lập tự quân, kế thừa đại thống, phong phiên cắt đất để thưởng cho tù trưởng Man Di. Không ngờ bọn giặc xảo quyệt trái ý trời phản lời thề, nhân lúc nước ta rỗng không, chiếm cứ Yên Kinh. Lấy trộm thần khí của tiên triều, thay đổi áo mũ của Trung Quốc, mới biết chống cọp rước sói là sai, không nên lầm ôm củi mà dập lửa”.

Quy nhị nương nói “Về sau y biết mượn quân của người Mãn Châu là sai lầm, nhưng tiếc là đã muộn rồi”. Liễu Đại Hồng hừ một tiếng, nói “Thằng gian tặc ấy nói thì dễ nghe lắm, nhưng toàn là lời dối trá”. Quy nhị nương nói “Trần Tổng đà chủ, xin ngươi đọc tiếp đi”.

Trần Cận Nam nói “Vâng”, rồi đọc tiếp:

Bản trấn đau lòng khóc huyết, hối hận không kịp, đã định trở giáo làm phản, quét sạch tinh chiên, lại vừa gặp Tam thái tử của tiên hoàng. Thái từ vừa lên ba tuổi, có chữ thích vào đùi làm chứng, đã nhận mệnh thác cô, tông xã trông cậy. Ta nuốt lệ ẩn nhẫn, giấu sáng đợi thời, chọn tướng luyện quân, mưu việc hưng phục, đến hôm nay đã ba mươi năm”.

Liễu Đại Hồng nghe tới đó không nhịn được nữa, đạp bàn nói “Đánh rắm, đánh rắm! Thằng gian tặc lòng lang dạ chó, trời đất không dung, nếu quả thật y có nửa phần thật lòng khôi phục nhà Đại Minh, thì tại sao năm xưa lại giết chết hoàng đế Vĩnh Lịch, thái tử Vĩnh Lịch? Chuyện ấy thiên hạ đều biết, còn định chối à?”.

Quần hùng thấy dáng vẻ Liễu Đại Hồng vểnh râu trợn mắt, không ai không khâm phục y trung nghĩa, đều nghĩ ba mươi năm trước Ngô Tam Quế thắt cổ cha con hoàng đế Vĩnh Lịch tại Côn Minh, nhất định không thể xảo quyệt biện bác được.

Quy nhị nương nói “Câu ấy của Liễu đại ca quả không sai, Ngô Tam Quế quyết không phải là trung thần nghĩa sĩ, chuyện đó thì ngay đứa trẻ lên ba cũng biết. Chúng ta hành thích hoàng đế Thát Đát chỉ vì phản Thanh phục Minh, chứ hoàn toàn không phải là giúp Ngô Tam Quế lên ngôi hoàng đế”.

Trần Cận Nam nói “Để ta đọc xong bài hịch này, rồi mọi người sẽ bàn bạc kế sách”, rồi đọc tiếp:

Nay rợ giặc vô đạo, gian tà lộng hành, kẻ sĩ đạo nghĩa đều ở dưới, bọn người bất tài lại ngồi trên…”.

Y đọc tới đó nhìn Vi Tiểu Bảo cười một tiếng, nói “Tiểu Bảo, câu này là nói ngươi đấy”. Vi Tiểu Bảo nghe sư phụ đọc văn, chỉ thấy trầm bổng ngân nga, chợt nghe nói trong văn chương của Ngô Tam Quế nhắc tới mình, không kìm được vừa mừng vừa sợ, vội hỏi “Sư phụ, y nói con gì thế? Nhất định thằng đầy tớ ấy không nói gì tốt cho con đâu”. Trần Cận Nam nói “Y nói người tốt có học vấn đạo đức chỉ làm quan nhỏ như hạt đậu hạt mè, còn bọn đầy tớ không có bản lãnh thì đều làm quan lớn. Đó không phải là nói ngươi sao?”. Vi Tiểu Bảo nói “Còn y thì sao? Y làm quan còn lớn hơn con, há không phải còn vô dụng hơn con à?”.

Mọi người đều bật cười, nói “Không sai! Quan lại trong triều đình Thát Đát không có ai lớn hơn Bình Tây thân vương”.

Đoạn cuối cùng của bài hịch viết “Núi thảm sông sầu, mẹ gào con khóc, đến nỗi sao chổi hiện ra, trời giận ở trên, núi sụp đất lở, đất oán ở dưới. Bản trấn ngẩng xem cúi xét, quả thật đã đến ngày trừ bạo cứu dân, theo trời thuận người. Nay chọn ngày Nguyên đán tháng giêng năm Giáp dần kính phụng thái tử tế cáo trời đất lên ngôi đại bảo, đặt niên hiệu là Chu Tư”. Trần Cận Nam đọc xong, lại giải thích qua một lượt.

Trong mọi người ngoài Trần Cận Nam và Mộc Kiếm Thanh hai người thì không ai đọc sách, đều cảm thấy lời lẽ trong bài hịch này tựa hồ rất đúng đạo lý, nhưng vẫn có điều gì đó không đúng, có điều không nói ra được.

Mộc Kiếm Thanh trầm ngâm một lúc, nói “Trần Tổng đà chủ, y đã kính phụng Chu Tam thái tử lên ngôi bảo tọa, sao lại không khôi phục quốc hiệu Đại Minh, mà lại đổi quốc hiệu là Chu? Trong đó quả thật có chỗ sơ hở rất lớn. Huống chi Chu Tam thái tử gì đó cũng không biết là thật hay giả, chưa ai từng nghe qua, đột nhiên không đầu không óc nhảy ra, có quá nửa là Ngô Tam Quế tìm một đứa nhỏ không biết gì đưa ra, nói là Chu Tam thái tử để hiệu triệu mọi người, chứ thật ra là con rối trong tay y”. Mọi người đều gật đầu khen phải.

Quy nhị nương nói “Ngô Tam Quế đem Chu Tam thái tử làm con rối, tự nhiên không còn gì phải nghi ngờ. Người này là thật hay giả cũng không khác nhau gì lắm. Có điều Chu Tam thái tử không phải trẻ con, tiên hoàng tuẫn quốc đã ba mươi năm, nếu Chu Tam thái tử là thật thì ít nhất cũng đã ba mươi tuổi rồi”.

Vi Tiểu Bảo nói “Bọn nhỏ ba mươi tuổi không biết gì cũng có chứ, hi hi”, nói xong nhìn Quy Chung một cái. Trong quần hùng có người nhịn không được phì cười. Quy nhị nương chân mày nhướng lên, đã định phát tác, nhưng xoay chuyển ý nghĩ lại thấy lời Vi Tiểu Bảo quả cũng không sai, thằng con bảo bối của mình đã ba mươi mấy tuổi nhưng đúng là một thằng nhỏ không biết gì, không kìm được thở dài một tiếng.

Mọi người bàn bạc hồi lâu, người thì chủ trương mượn tay Khang Hy trừ khử Ngô Tam Quế trước rồi sẽ mưu việc phục quốc, người thì cho rằng Ngô Tam Quế tuy gian ác nhưng rốt lại cũng là người Hán, nên giúp y đánh đuổi người Thát Đát, khôi phục giang sơn của người Hán, rồi sẽ trừ khử y. Nghị luận nhao nhao, khó mà quyết định. Nói đến lúc cuối, mọi người đều nhìn Trần Cận Nam, ai cũng biết y đa mưu túc trí, ắt có cao kiến.

Trần Cận Nam nói “Chúng ta lấy thiên hạ làm trọng. Nếu bây giờ giết Khang Hy, thanh thế của Ngô Tam Quế cố nhiên sẽ rất lớn, nhưng Trịnh vương gia ở Đài Loan cũng có thể vượt biển Tây chinh, tiến vào Mân Chiết, đánh thẳng tới Giang Tô. Đông tây giáp kích như thế, người Thát Đát không bị đánh bại không xong. Lúc ấy nếu Ngô Tam Quế muốn làm hoàng đế, thì binh lực của Trịnh vương gia, lại thêm Mộc vương phủ, Thiên địa hội và anh hùng các lộ cũng có thể chế phục được y”.

Tô Cương lạnh lùng nói “Trần Tổng đà chủ nói thế là có ý tính toán cho Trịnh vương gia ở Đài Loan phải không?”. Trần Cận Nam giật mình nói “Danh tiếng trung nghĩa của Trịnh vương gia lẫy lừng thiên hạ, chẳng lẽ Tô huynh không tin được à?”.

Tô Cương nói “Trần Tổng đà chủ trung dũng nghĩa hiệp, mọi người đều khâm phục. Nhưng bên cạnh Trịnh vương gia quả thật lại có không ít bọn tiểu nhân vô sỉ”.

Vi Tiểu Bảo không nhịn được lên tiếng “Câu ấy quả không sai. Ví dụ gã Nhất kiếm vô huyết Phùng Tích Phạm, còn có Trịnh Khắc Sảng con Trịnh vương gia, đều không phải người tốt”. Trần Cận Nam thấy y không phụ họa mình, hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng nghĩ câu ấy cũng không sai, không kìm được thở dài một tiếng.

Quy nhị nương nói “Đánh đuổi người Thát Đát là đại sự hàng đầu, còn như ai sẽ làm hoàng đế thì chúng ta không quản được, phản Thanh thì nhất định phải phản rồi, còn chuyện phục Minh thong thả sẽ bàn cũng không hề gì. Hoàng đế Sùng Trinh nhà Đại Minh cũng không phải tốt lành gì đâu”.

Trần Cận Nam và quần hùng Mộc vương phủ trước nay trung thành với nhà Minh, vừa nghe câu ấy, ai cũng biến sắc.

Mộc Kiếm Thanh nói “Nếu chúng ta không ủng hộ con cháu họ Chu lên ngôi, chẳng lẽ lại ủng hộ thằng đại gian tặc Ngô Tam Quế lên ngôi à?”.

Quy Chung đột nhiên nói “Ngô Tam Quế là người tốt lắm mà, y cho ta một tấm da cọp may áo bào, các ngươi đã nhìn thấy chưa?”, nói xong kéo vạt áo ngoài lên để lộ ra chiếc áo da, vô cùng nghênh ngang đắc ý.

Quy nhị nương nói “Thằng nhỏ, đừng nói năng bậy bạ ở đây”.

Tô Cương cười nhạt nói “Trong mắt Quy thiếu hiệp thì một cái áo còn quan trọng hơn giang sơn của người Hán chúng ta”.

Quy nhị nương tức giận nói “Con, cởi áo ra!”. Quy Chung ngạc nhiên hỏi “Để làm gì?”. Quy Tân Thụ vươn tay ra một cái, rút thanh trường kiếm ở hông con trai ra, ánh bạch quang chớp chớp, tiếng soạt soạt vang lên, mũi kiếm trong tay Quy Tân Thụ không ngừng lướt qua trước mặt, sau lưng, đầu vai, cánh tay con trai. Mọi người giật nảy mình, đều đứng phắt cả lên, chỉ cho là Quy Tân Thụ đã giết chết con trai, nhưng lại thấy tấm áo da Quy Chung mặc đã rách thành mười bảy mười tám mảnh, rơi xuống chung quanh người y, để lộ ra bộ quần áo bông ngắn bên trong. Mấy nhát kiếm ấy của Quy Tân Thụ xuất thủ cực chuẩn, cắt đứt tấm áo da nhưng không làm rách bộ quần áo bông. Quần hùng nhìn thấy rõ ràng xong, đều bật tiếng khen ngợi.

Quy Chung hoảng sợ ngẩn ra, luôn miệng ho sặc sụa, suýt nữa bật khóc, nói “Cha, khắc khắc… khắc khắc… cha… khắc…, con…”. Quy Tân Thụ vung tay một cái tra thanh trường kiếm vào vỏ, rồi cởi cái áo bào trên người khoác lên cho con trai, nói “Mặc vào đi!”. Quy nhị nương nhặt những manh da cọp rơi dưới đất ném vào lò sưởi đang cháy đỏ rực, trong chớp mắt ngọn lửa bủng lên, mùi khét tỏa ra, những mảnh da cọp dần dần biến thành tro than. Vi Tiểu Bảo luôn miệng nói “Đáng tiếc, đáng tiếc!”.

Quy Tân Thụ nói “Đi thôi!”, rồi nắm tay con trai bước ra cửa sảnh. Trần Cận Nam nói “Quy nhị hiệp đi làm chuyện lớn, bọn ta kính cẩn đi theo chờ nghe sai bảo”. Quy Tân Thụ nói “Không dám! Không cần!”, nói xong bước ra cửa sảnh.

Vi Tiểu Bảo biết y định đi động thủ lập tức, không kịp báo tin cho hoàng đế nữa, nghĩ thầm phải tìm kế hoãn binh, cản trở y lại, liền lớn tiếng nói “Trong hoàng cung phòng ốc không phải một vạn cũng là năm ngàn gian, ngươi biết hoàng đế Thát Đát ở chỗ nào không?”.

Quy Tân Thụ thoáng sửng sốt, cảm thấy câu ấy rất có lý, quay lại hỏi “Ngươi biết à?”.

Vi Tiểu Bảo lắc đầu nói “Không có ai biết cả. Hoàng đế Thát Đát sợ người ta hành thích, hàng đêm đều thay đổi chỗ ngủ. Có lúc ngủ ở cung Trường Xuân, có lúc ngủ ở cung Cảnh Dương, có lúc ngủ ở cung Hàm Phúc, cung Diên Phúc, không chừng lại ngủ ở hiên Lệ Cảnh, gác Vũ Hoa, cung Hàng Khánh”. Y nói ra một hơi bảy tám tên cung điện, Quy Tân Thụ nghe thấy chỉ đành cau cau mày. Vi Tiểu Bảo lại nói “Cho dù là thái giám, thị vệ hầu cận hoàng đế cũng không biết đêm nay y ngủ ở đâu”. Quy Tân Thụ nói “Vậy phải làm thế nào mới tìm được hoàng đế?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Hoàng đế lâm triều thì bá quan văn võ còn thấy mặt, chứ y quay vào đại nội rồi, trừ phi y gọi thì người ngoài không sao gặp được y”. Thật ra tình hình hoàn toàn không phải như thế, Khang Hy cũng không thường thay đổi chỗ ngủ, nhưng vợ chồng Quy Tân Thụ là người áo vải quê mùa, làm sao biết được quy củ trong hoàng cung nội viện? Nghe Vi Tiểu Bảo nói bừa một hồi, nghĩ thầm hoàng đế đề phòng thích khách thì vốn là phải như thế, không kìm được cảm thấy rất ngần ngừ.

Vi Tiểu Bảo thấy Quy Tân Thụ thần sắc rất khó coi, ngấm ngầm đắc ý, hỏi “Quy lão gia, ngươi biết hoàng đế có bao nhiêu phi tử không?”. Quy Tân Thụ hừ một tiếng, trừng mắt không đáp. Vi Tiểu Bảo nói “Tiên sinh kể chuyện nói hoàng đế có tam cung lục viện, mỹ nữ trong hậu cung có ba ngàn người. Vợ của hoàng đế Thát Đát không nhiều đến thế, ba ngàn thì thật là không tới, chứ tám chín trăm thì có. Hàng đêm y làm tân lang, hôm nay ngủ chỗ phi tử thứ ba trăm năm mươi mốt, ngày mai ngủ chỗ phi tử thứ sáu trăm ba mươi tư, cho dù là các phi tử của hoàng đế cũng không biết đêm nay y ngủ ở đâu, chờ suốt ba bốn năm cũng không biết hoàng đế có tới không”.

Trần Cận Nam nói “Tiểu Bảo, ngươi ở trong cung lâu ngày, nhất định biết cách tìm ra hoàng đế”.

Vi Tiểu Bảo nói “Ban ngày thì còn dễ tìm, chứ ban đêm thì nói thế nào cũng không tìm được”. Trần Cận Nam nói “Vậy thì sáng mai chúng ta đều cải trang, để ngươi đưa đường trà trộn vào hoàng cung hành sự. Chẳng phải ngươi từng đưa vị Tiền huynh đệ và Ngô nhị ca đây vào cung sao?”, nói tới đó chỉ qua hai người Tiền Lão Bản và Ngô Lập Thân.

Vi Tiểu Bảo nói “Tiền nhị ca chỉ là tới Ngự trù phòng. Bọn Ngô nhị ca vừa vào tới hoàng cung, đã bị bọn thị vệ… đã bị bọn thị vệ phát giác ra, muốn thấy mặt hoàng đế thì còn cách mười vạn tám ngàn dặm. Tiền đại ca, Ngô nhị ca, hai vị nói có đúng không?”. Tiền Ngô hai người đều gật gật đầu. Hai người đã vào hoàng cung, đều biết muốn tìm tới chỗ hoàng đế trong hoàng cung quả thật cũng như mò kim đáy bể.

Vi Tiểu Bảo nói “Đệ tử có một cách”. Trần Cận Nam hỏi “Cách gì?”. Vi Tiểu Bảo nói “Ngày mai đệ tử đi gặp hoàng đế, y nhất định sẽ nói Ngô Tam Quế dấy quân tạo phản, nên phái quân đi đánh thế nào, đệ tử sẽ xúi y ra xem bắn thử đại pháo, chỉ cần y ra khỏi cửa cung, thì hạ thủ dễ hơn rất nhiều. Hành thích thành công cũng được, không thành công cũng được, chúng ta dưới chân bôi dầu, chạy là thượng sách, cũng bớt đi rất nhiều nguy hiểm”.

Quy nhị nương cười nhạt nói “Tại sao hoàng đế lại phải nghe lời thằng nhóc con nhà ngươi? Y ba năm không ra khỏi cung, thì chúng ta cứ chờ y ba năm à? Ngươi cứ đùn đẩy thoái thác, chính là không muốn đưa bọn ta đi làm chuyện này”.

Mộc Kiếm Thanh nói “Chuyện vào cung hành thích hoàng đế, bọn huynh đệ đã từng làm rồi, nói ra thì xấu hổ, chứ Mộc vương phủ bọn ta chết mất mấy vị huynh đệ, xá muội và một vị Phương sư tỷ, còn có Ngô sư thúc đây và hai vị sư đệ đều thất hãm trong cung, suýt nữa là gặp nạn, may là đội ơn Vi Hương chủ trượng nghĩa cứu cho, mới thoát thân được. Không phải bọn ta hèn nhát sợ chết, nhưng chuyện này quả thật không dễ thành công”.

Quy nhị nương lạnh lùng nhìn Vi Tiểu Bảo, nói “Bằng vào ngươi mà cũng cứu được bọn họ thoát hiểm à?”. Ngô Lập Thân vội nói “Vị Vi Hương chủ này tuy còn nhỏ tuổi nhưng nhân nghĩa hơn người, thông minh cơ trí, tính mệnh của huynh đệ toàn là nhờ y cứu”. Quy nhị nương nói “Mộc vương phủ không làm được nhưng chưa chắc Quy gia cũng nhất định không làm được”.

Liễu Đại Hồng đột nhiên đứng phắt lên, nói “Vợ chồng họ Quy thần quyền vô địch, đương nhiên hơn Mộc vương phủ nhỏ nhoi bọn ta hàng trăm lần. Vậy xin cứ khởi giá động thân, bọn ta ở đây chờ nghe tin mừng”.

Một huynh đệ trong Hồng Thuận đường Thiên địa hội nói “Vi Hương chủ, ngươi cũng nên cùng vào cung là hay, nếu ba vị đại hiệp Quy gia bị bọn thị vệ Thát Đát bắt thì ngươi tìm cách cứu ra”. Y căm hận ba người nhà Quy gia giết chết Ngô Lục Kỳ, nên tuy trước mặt Tổng đà chủ cũng không nhịn được buông ra vài câu châm chọc.

Vi Tiểu Bảo trong bụng chửi thẩm “Ba con rùa đen các ngươi vào cung hành thích mà bị bắt thì có giết ta ta cũng không cứu đâu”. Liền cười nói “Ba vị đại hiệp Quy gia làm sao lại bị bọn thị vệ bắt chứ? Trong hoàng cung có hơn tám ngàn vệ sĩ, Quy thiếu gia chỉ cần ho khắc khắc vài tiếng đã đủ làm hơn tám ngàn người chấn động mà chết rồi”. Trong quần hào Thiên địa hội và Mộc vương phủ có không ít người bật cười.

Quy Chung cười nói “Đúng là thế à? Thế thì thú vị thật, họ sợ nghe ta ho… khắc khắc à? Khắc khắc… khắc khắc…”. Vợ chồng họ Quy cả giận, mỗi người kéo một cánh tay con trai, ba người sóng vai bước ra cửa.

Trần Cận Nam nói “Quy nhị hiệp, xin đừng giận, huynh đệ có một cách so tài”.

Quy nhị nương vốn biết Trần Cận Nam đa mưu túc trí, liền quay lại chờ y nói. Trần Cận Nam nói “Hiền phu phụ Quy nhị hiệp võ nghệ cao cường, vô địch trên đời. Nhưng vào sâu đất hiểm, rốt lại cũng địch đông mình ít. Chúng ta nên bàn bạc một kế sách vạn toàn mới được…”. Quy nhị nương nói “Ta lại tưởng Trần Tổng đà chủ quả thật có cao kiến gì, hừ!”, rồi quay người bước ra cửa sảnh.

Liễu Đại Hồng và Ngô Lập Thân đột nhiên sải chân bước ra, đứng chặn giữa cửa. Liễu Đại Hồng nói “Hai vị muốn giúp đỡ Ngô Tam Quế, Mộc vương phủ bọn ta ngàn vạn lần không ưng thuận”. Quy nhị nương nói “Cái gì? Định động thủ à?”. Liễu Đại Hồng nói “Hai vị cứ giết sư huynh đệ ta trước rồi đi giúp Ngô Tam Quế”. Quy nhị nương nói “Ai nói bọn ta đi giúp Ngô Tam Quế?”. Liễu Đại Hồng nói “Hai vị tuy không có ý giúp Ngô Tam Quế, nhưng nếu làm việc này thành công, thanh thế của Ngô tặc càng lẫy lừng, lại càng không sao chế ngự được!”.

Quy Tân Thụ trầm giọng nói “Tránh ra!”, sấn tới một bước. Liễu Đại Hồng giang hai tay ra chặn ở cửa. Quy Tân Thụ tay trái vươn ra chụp vào ngực y. Liễu Đại Hồng vung tay gạt ra, chát một tiếng, song chưởng chạm nhau, Liễu Đại Hồng thân hình loạng choạng hai cái, khuôn mặt lập tức trắng bệch. Quy Tân Thụ nói “Ta chỉ dùng năm thành công lực thôi”.

Ngô Lập Thân lắc đầu nói “Ngươi không ngại gì cứ dùng hết mười thành, giết hết sư huynh đệ bọn ta đi”.

Quy Chung nói “Mười thành thì mười thành”, hai tay một vươn ra một rút về. Ngô Lập Thân vung tay gạt, Quy Chung hai tay cùng rút về, Ngô Lập Thân liền gạt vào khoảng không. Quy Chung nhân lúc hai tay y đang định rút về, hai tay nhanh như chớp đã nắm vào yếu huyệt trước ngực y.

Trần Cận Nam bước lên, khuyên “Mọi người đều là bạn tốt, không nên động võ”.

***

Vi Tiểu Bảo nói “Mọi người tranh cãi không thôi, rốt lại không kết thúc được. Thế này đi, chúng ta gieo xúc xắc thử thời vận một phen, nếu Quy lão gia thắng thì bọn ta không những không cản trở ba vị vào cung mà vãn bối còn nói hết tình hình trong cung cho hai vị biết”. Quy nhị nương nói “Còn nếu ngươi thắng thì sao?”. Vi Tiểu Bảo nói “Thế thì cứ tạm gác chuyện này lại, chờ sau khi Ngô Tam Quế chết chúng ta sẽ hạ thủ hoàng đế”.

Quy nhị nương nghĩ thầm “Nếu mình cứ làm chuyện này, Mộc gia có quá nửa sẽ báo tin cho người Thát Đát, rốt lại cũng khó mà làm được, chẳng bằng cứ theo lời y”. Liền hỏi chồng “Nhị gia, ngươi thấy sao?”. Quy Tân Thụ nhìn Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi thua thì không được chối đấy”.

Vi Tiểu Bảo cười nói “Nam tử hán đại trượng phu, một lời nói ra ngựa tứ khó đuổi. Tiểu hoàng đế Thát Đát lại không phải là cha ta, tại sao ta lại bảo vệ cho y? Chỉ có điều thắng phải thắng cho anh hùng, thua phải thua cho vinh dự. Bất kể ai thắng ai bại, cũng không được làm tổn thương hòa khí”.

Trần Cận Nam cảm thấy câu cuối cùng của y rất có lý, liền nói “Chuyện này quan hệ trọng đại, rốt lại là họa hay phúc đối với đại nghiệp quang phục của chúng ta thật khó đoán trước. Người xưa xem bói để quyết định điều ngờ vực, chúng ta gieo xúc xắc một lần cũng là theo ý ấy. Mọi người không cần tranh chấp, cứ dựa theo ý trời mà làm thôi”.

Quy nhị nương nói “Con, buông tay ra đi”. Quy Chung nói “Con không buông”. Quy nhị nương nói “Vị tiểu huynh đệ này muốn gieo xúc xắc chơi với con kìa”. Quy Chung cả mừng, lập tức buông tay ra khỏi huyệt đạo trước ngực Ngô Lập Thân. Ngô Lập Thân trước ngực đau buốt, hơi thở không thông, không ngừng lắc đầu.

Vi Tiểu Bảo nói “Quy thiếu gia, xin lấy xúc xắc của ngươi ra, dùng của các ngươi thôi”. Quy Chung nói “Xúc xắc à? Ta không có, ngươi có không?”. Vi Tiểu Bảo nói “Ta cũng không có, ở đây có vị nào mang xúc xắc trong người không?”. Quy nhị nương nói “Không có xúc xắc thì chúng ta đoán đồng tiền cũng được”. Vi Tiểu Bảo nói “Gieo xúc xắc vẫn công bằng hơn, hàng thật giá đúng, già trẻ không lừa. Ta là trẻ, Quy nhị nương là già, đủ thấy không gieo xúc xắc không được. Trong bọn thân binh ắt có người có, để ta đi hỏi xem”. Nói xong mở cửa bước ra ngoài sảnh.

Y ra khỏi Đông sảnh, bước vào đại sảnh, mò lấy sáu hạt xúc xắc trong túi ra, đây là pháp bảo tùy thân của y, nhưng nếu lập tức lấy ra tại đương trường thì nhất định vợ chồng họ Quy sẽ nảy ý nghi ngờ, đứng lại trong đại sảnh một lúc rồi quay vào Đông sảnh, cười nói “Tìm được xúc xắc rồi”.

Quy nhị nương nói “Tính thắng thua thế nào?”. Vi Tiểu Bảo nói “Gieo xúc xắc thì ta không biết chút gì, Quy thiếu gia, ngươi nói nên tính thế nào?”. Quy Chung cầm hai hạt xúc xắc lên, nói “Ta so chính xác với ngươi”, ngón tay co lại, vù vù hai tiếng, hai hạt xúc xắc bay ra, đánh tắt hai ngọn nến, kế đó phụp phụp hai tiếng khảm luôn vào vách tường. Quần hùng đều bật tiếng khen ngợi “Hảo công phu!”.

Vi Tiểu Bảo nói “Ta thấy người ta gieo xúc xắc là so sánh điểm lớn nhỏ, chứ không phải là so sánh công phu ám khí”. Quy nhị nương nói “Đúng thế! Hai người các ngươi gieo một lần, ai gieo được nhiều điểm hơn thì người ấy thắng”. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Chỉ gieo một lần, biết đâu y may mắn, gieo một cái được luôn ba mươi sáu điểm”, liền nói “Thế này đi, chúng ta gieo ba lần, thắng hai lần là thắng”. Quy Chung thì càng gieo xúc xắc nhiều lần càng cao hứng, nói “Chúng ta mỗi người gieo ba trăm lần, thắng hai trăm lần là thắng”. Quy nhị nương nói “Như thế phiền phức lắm, mỗi người gieo ba lần là đủ rồi”.

Từ Thiên Xuyên móc hai hạt xúc xắc khảm vào tường ra đặt lên bàn. Vi Tiểu Bảo nói “Quy nhị gia, ngươi gieo trước đi”. Quy Chung cầm xúc xắc lên, cười hì hì đang định gieo xuống, Quy nhị nương nói “Khoan đã!”. Quay nhìn Liễu Đại Hồng, Mộc Kiếm Thanh nói “Nếu lần gieo xúc xắc này mà bọn ta thắng, Mộc vương phủ có chịu không?”.

Liễu Đại Hồng vừa đối chưởng với Quy Tân Thụ một phát, trước ngực khí huyết nhộn nhạo, lúc ấy vẫn chưa trở lại bình thường, nghĩ thầm đối phương còn nói chỉ dùng có năm thành công lực, người này là bậc anh hùng tiền bối, tự nhiên không bịa đặt, y quả thật muốn vào hoàng cung hành thích, chỉ bằng vào Mộc vương phủ lại cản trở được y sao, liền gật gật đầu.

Mộc Kiếm Thanh nói “Ý trời thế nào, đều dựa vào hai vị gieo xúc xắc là được”.

Quy nhị nương nói “Được!”, rồi nói với Quy Chung “Gieo đi, gieo được càng nhiều điểm càng tốt”.

Quy Chung nhìn kỹ sáu hạt xúc xắc, nói “Nhiều nhất là có sáu điểm, ít nhất là có hai điểm, còn có một chỗ lõm lớn”. Quy nhị nương nói “Chỗ lõm lớn ấy là một điểm”. Quy Chung nói “Kỳ quái thật, chỗ bốn điểm lại màu đỏ”, tay phải vung ra một cái, chát một tiếng vang rền, sáu hạt xúc xắc đều khảm sâu vào mặt bàn, đều quay mặt sáu lên. Nguyên là lúc y ném xúc xắc xuống, đều quay mặt một điểm xuống dưới, cái ném ấy tự nhiên đều là mặt sáu điểm quay lên trên.

Mọi người vừa giật nảy mình, vừa thấy buồn cười. Con quỷ ho lao này xem ra yếu ớt như không chịu nổi gió mà nội công lại thâm hậu như thế, nhưng trong thiên hạ đâu lại có lối gieo xúc xắc như của y.

Quy nhị nương nói “Con, không phải như thế”, vươn tay đập lên bàn một cái, sáu hạt xúc xắc đều nhảy lên. Mọi người đồng thanh khen ngợi. Quy nhị nương cầm xúc xắc lên, tiện tay gieo xuống một cái, nói “Lăn ra mấy điểm thì là mấy điểm, chứ không phải theo ý mình”.

Quy Chung nói “Té ra là thế”. Rồi cũng làm như mẹ, cầm xúc xắc lên nhẹ nhàng gieo xuống bàn, xúc xắc xoay chuyển, lúc ngừng lại được hai mươi điểm. Sáu hạt xúc xắc gieo được hai mươi điểm, khả năng thắng cao hơn.

Vi Tiểu Bảo cầm xúc xắc lên, ngón út khều khều mấy cái, ngấm ngầm giở trò, kêu lên “Ăn tất!” rồi gieo xuống một cái. Năm hạt xúc xắc lăn ra thành mười bảy điểm, hạt cuối cùng không ngừng xoay chuyển, theo như thủ pháp tác tệ của y thì hạt này không ra sáu điểm không xong, hai mươi ba điểm là thắng ván đầu rồi. Nào ngờ hạt xúc xắc ấy lăn qua, đột nhiên lọt xuống một cái lỗ nhỏ trên bàn, chính là cái lỗ lúc nãy Quy Chung ném xúc xắc xuống. Hạt xúc xắc ấy hơi rung một cái, không lăn được nữa, lật lên mặt một, mười tám điểm là thua.

Vi Tiểu Bảo nói “Trên mặt bàn có lỗ, lần này không tính”, nhặt xúc xắc lên, đang định gieo lại. Trần Cận Nam lắc đầu nói “Đó là ý trời, ván thứ nhất thua rồi”. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Còn hai ván nữa, ta không thắng ngươi không xong”, liền đưa xúc xắc cho Quy Chung.

Quy Chung thắng được một ván, đắc ý phi phàm, nhè nhẹ gieo xuống, nhưng chỉ được chín điểm.

Người Mộc vương phủ thấy ván này nhất định thắng, không kìm được reo mừng ầm lên. Vi Tiểu Bảo bước ra một góc bàn, cách xa sáu cái lỗ kia, gieo xuống một cái, ra bốn hạt sáu điểm, hai hạt năm điểm, tất cả ba mươi bốn điểm, cho dù bất kỳ có hai hạt nào điểm thấp cũng chắc thắng không còn gì nghi ngờ nữa.

Một bên đã thắng một ván, ván thứ ba là quyết định hơn thua. Quy Chung gieo xuống một cái, sáu hạt xúc xắc xoay chuyển hồi lâu, lật ra ba mươi mốt điểm, khả năng thắng rất cao. Người Mộc vương phủ trên mặt đều có vẻ lo lắng, nghĩ thầm nếu muốn thắng ba mươi mốt điểm, quả thật phải rất may mắn mới được.

Vi Tiểu Bảo lại không hề lo lắng, nghĩ thầm “Ta cứ theo cách ấy, gieo ra ba mươi bốn điểm thắng ngươi là được”. Ngón tay út lén vê vê trong lòng bàn tay, sắp xếp vị trí xúc xắc rồi nhẹ nhàng gieo xuống.

Chỉ thấy sáu hạt xúc xắc xoay chuyển rồi dừng lại trên bàn, sáu điểm, năm điểm, năm điểm, sáu điểm, bốn hạt đã dừng đều ra điểm lớn, đã được hai mươi hai điểm. Hạt thứ năm lại lật ra mặt sáu, tất cả hai mươi tám điểm. Hạt cuối cùng lại không ngừng xoay tròn, nếu ra ba điểm thì đôi bên hòa, phải gieo lần nữa, nếu một hoặc hai điểm là thua, bốn năm sáu điểm là thắng, có sáu phần là thắng.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Cho dù ba điểm là hòa, gieo thêm lần nữa, chưa chắc ngươi đã may mắn thế này”. Hạt xúc xắc kia xoay chuyển không ngừng, nhìn thấy đã ra mặt sáu, y quát lớn một tiếng “Giỏi”, đột nhiên hạt xúc xắc nhảy lên một cái, lại xoay chuyển tiếp.

Y giật nảy mình, kêu lên “Có ma!”, liếc mắt lên một cái, chỉ thấy Quy Tân Thụ đang khẽ chúm môi thổi vào hạt xúc xắc. Đúng lúc ấy hạt xúc xắc dừng lại không xoay chuyển nữa, mặt lõm đỏ chót ngửa lên trên, là một điểm. Mọi người đồng thanh reo hò.

Vi Tiểu Bảo vừa hoảng sợ vừa tức giận, người gieo xúc xắc giở trò gian lận y đã gặp qua vô số nhưng người thổi hơi di chuyển xúc xắc thì hôm nay mới gặp lần đầu, trước nay cũng chưa từng nghe qua. Ông già này nội công cực kỳ cao cường, tụ khí thành một chuỗi, không những thổi hạt xúc xắc sắp ra điểm sáu lật thành điểm một, mà còn e mới rồi Quy Chung gieo được ba mươi mốt điểm cũng không phải chỉ nhờ may mắn, mà là cha y đứng cạnh thổi hơi giúp đỡ. Y đỏ bừng mặt, lớn tiếng nói “Quy lão gia tử, ngươi… ngươi… hồ, hồ, hồ!” giận líu cả lưỡi.

Quy Tân Thụ nói “Hai mươi chín điểm, ngươi thua rồi!”. Rồi đưa tay bốc sáu hạt xúc xắc lên, ngón cái và ngón giữa bóp một cái, cắc một tiếng, xúc xắc vỡ nát, thủy ngân đổ ra, lập tức biến thành hàng ngàn hạt tròn lăn tung tóe trên bàn.

Quy Chung vỗ tay cười nói “Hay quá, hay quá? Đây là cái gì thế, vừa giống nước lại vừa giống bạc”.

Vi Tiểu Bảo thấy y vạch trần trò gian trá rót thủy ngân vào xúc xắc, cũng không thể tranh cãi chuyện y thổi xúc xắc nữa, bèn làm ra vẻ kinh ngạc, nói “Té ra trong xúc xắc có thủy ngân. Lão gia, người dạy cho vãn bối một bài học rồi đấy. Xúc xắc làm bằng sừng bò, hôm nay vãn bối mới biết thủy ngân là sinh ra trong sừng bò, chứ trước đây vẫn cho là bạc pha thêm nước chế ra. Bò vàng biết cày ruộng, lại biết tạo ra thủy ngân, cao cường thật, cao cường thật”.

Quy nhị nương không đếm xỉa tới lời y nói lăng nhăng, nói “Mọi người không ai nói gì nữa chứ? Vi huynh đệ, xin ngươi nói rõ tình hình trong hoàng cung đi”.

Vi Tiểu Bảo đưa mắt nhìn qua sư phụ. Trần Cận Nam gật gật đầu nói “Ý trời như thế, ngươi cứ thành thật thành thật nói hết với hai vị tiền bối đi”. Y biết rõ gã đồ đệ này rất giảo hoạt, nên đặc biệt thêm bốn chữ “Thành thật thành thật”.

Vi Tiểu Bảo vừa xoay chuyển ý nghĩ, đã có chủ ý, nói “Đã thua thì nợ cờ bạc tự nhiên không thể chối được. Đại trượng phu bị đánh lừa cũng không hề gì, chứ nợ cờ bạc không thể không trả. Trong hoàng cung nhà cửa rất nhiều, nói cũng không nói rõ được. Ta vẽ ra một tấm bản đồ vậy. Từ tam ca, Tiền đại ca, nhờ các ngươi tiếp khách giúp một lúc, để ta đi vẽ bản đồ”. Rồi hướng về mọi người chắp chắp tay, quay người ra khỏi sảnh, đi qua thư phòng.

Tòa bá tước phủ này là Khang thân vương tặng cho, trong thư phòng tranh sách đầy trên vách, trên bàn đầy đủ nghiên bút, Vi Tiểu Bảo sợ đánh bạc rủi ro, hai chữ “thư” và “thua” đồng âm, nên ngày thường không đặt chân vào gian “Thua phòng” này nửa bước. Lúc ấy liền tới trước bàn ngồi xuống, gọi một tiếng “Mài mực!”, liền có thân binh tùy tùng bước tới hầu hạ.

Bá tước đại nhân trước nay không cầm bút viết chữ, tên thân binh tùy tùng ấy cảm thấy ngạc nhiên, trên mặt lộ vẻ khâm phục, lúc ấy dốc hết tinh thần rót nước vào một cái nghiên Bàn long tử thạch cổ của Vương Hy Chi năm xưa, lấy một thỏi mực Tùng yên hương mặc mà Chử Toại Lương thời Đường đã dùng, giữ cổ tay xoay ngón tay, nín thở ngưng khí mài một nghiên mực thật đậm. Lại lấy trong ống bút ra một ngọn bút lông dê cực phẩm quản trúc Ngân tương lốm đốm ở Hồ Châu do Triệu Mạnh Phủ chế tạo, trải một tờ giấy Kim hoa ngọc bản do Tống Huy tông ban sắc sai chế, đốt loại Long não ôn xạ hương mà lúc Vệ phu nhân viết chữ vẫn đốt, kính cẩn hầu hạ bá tước đại nhân vung bút. Dáng vẻ khệnh khạng như thế, quả là:

“Chung Vương Âu Chử Nhan Liễu Triệu

Đều thẹn không bằng Vi Tiểu Bảo”

Vi Tiểu Bảo bàn tay xòe ra như vuốt cọp, ngón tay dùng sức như ra chiêu cầm nã nắm lấy quản bút, chấm mực ướt đẫm, đột nhiên bộp một tiếng khẽ, một giọt mực lớn trên ngòi bút rơi xuống giấy, tờ giấy Kim hoa ngọc bản lập tức bị vấy bẩn.

Tên thân binh tùy tùng nghĩ thầm “Té ra bá tước đại nhân không phải viết chữ, mà là vẽ tranh”. Lại thấy y sổ một nét xuống bên trái đốm mực, vẽ một cành cây cong cong quẹo quẹo, lại chấm nhẹ một cái bên trái cành cây, đã có bút pháp Phủ phách thuân của Lý Tư Huấn Bắc tông, lại có bút pháp Phi ma thuân của Vương Ma Cật Nam tông, quả thật là tập hợp được sở trường của cả hai phái Bắc tông Nam tông.

Tên thân binh tùy tùng kia thường hầu hạ trong thư phòng, trong bụng cũng có vài lượng nước mực, đang còn tán thưởng, chợt nghe bá tước đại nhân hỏi “Ta viết chữ Tiểu thế này có được không?”. Tên thân binh tùy tùng hoảng sợ nhảy dựng lên, mới biết bá tước đại nhân là viết chữ “Tiểu”, vội luôn miệng khen đẹp, nói “Thư pháp của đại nhân viết từ phải qua trái, sáng tạo ra một cách riêng, thật là kỳ tài trời sinh”.

Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi đi gọi Trương Đề đốc vào đây”. Tên thân binh tùy tùng vâng dạ bước ra, nghĩ thầm “Không biết bá tước đại nhân viết tiếp chữ gì”, nhưng y có đoán một vạn lần cũng quyết không sao đoán đúng.

Nguyên là Vi Tiểu Bảo dưới chữ “Tiểu” thì vẽ một cái vòng tròn. Dưới cái vòng tròn vẽ một nét ngang vừa giống cây củi vừa giống cái đòn gánh, lại vẽ thêm một con giun xuyên qua cái đòn gánh. Con giun xuyên qua cái đòn gánh ấy là chữ “Tử”. Ba chữ dính liền nhau là “Tiểu Huyền tử” tên Khang Hy. Y không biết chữ Huyền viết thế nào, nên vẽ một cái vòng tròn thay vào.

Nhớ lại lúc trước y làm sư ở chùa Thanh Lương, Khang Hy từng vẽ tranh truyền chỉ, Vi Tiểu Bảo hâm mộ đức hóa, học theo thánh vương, hôm nay tình thế khẩn cấp, bèn vẽ tranh tâu lên. Viết xong ba chữ Tiểu Huyền tử, lại vẽ một thanh kiếm, mũi kiếm xuyên qua vòng tròn. Cái vật đao không ra đao kiếm không ra kiếm ấy y vẽ tới mức toát mồ hôi trán, vừa vẽ xong thì Trương Dũng vào tới.

Vi Tiểu Bảo xếp tờ giấy Kim hoa ngọc bản cho vào phong bì dán kín lại đưa cho Trương Dũng, hạ giọng nói “Trương Đề đốc, tờ tấu chương khẩn cấp này, ngươi lập tức đưa tới cung trình lên hoàng thượng. Ngươi chỉ cần nói là mật tấu của ta, bọn thị vệ thái giám sẽ lập tức thông báo cho ngươi”.

Trương Dũng vâng dạ, hai tay đón lấy, vừa cho vào bọc, chợt nghe hai tên thân binh ngoài thư phòng đồng thanh quát “Người nào?”. Cửa phòng bình một tiếng tung ra, ba người sấn vào, chính là vợ chồng họ Quy và Quy Chung.

Quy nhị nương vừa nhìn thấy đạo tấu chương trong tay Trương Dũng, vung tay giật lấy, dằn giọng quát Vi Tiểu Bảo “Ngươi mật báo cho hoàng đế Thát Đát phải không?”. Vi Tiểu Bảo sợ điếng người, chỉ nói “Không… không phải… không phải…”. Quy nhị nương xé phong bì, rút tờ giấy ra, thấy hình vẽ cổ quái trên giấy, ngạc nhiên nói “Ngươi xem này!”, rồi đưa qua Quy Tân Thụ, hỏi Vi Tiểu Bảo “Đây là cái gì?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Ta sai y xuống nhà bếp bảo nấu món… nấu món bánh trôi nước mời khách, bảo làm viên nhỏ không nên làm viên lớn, bên ngoài viên bánh trôi phải khắc hoa. Y… y lại không hiểu, ta bèn vẽ cho y xem”. Quy Tân Thụ và Quy nhị nương đều gật gật đầu, thần sắc lập tức trở lại hòa hoãn, hình vẽ trên giấy quả nhiên là dùng dao khắc hoa lên viên bánh trôi nhỏ (*), hoàn toàn không phải là mật báo cho hoàng đế.

Vi Tiểu Bảo nhìn Trương Dũng xua tay nói “Đi mau đi, đi mau đi”. Trương Dũng quay người ra khỏi phòng. Vi Tiểu Bảo nói “Phải làm nhiều nhiều vào, sai nhiều người làm mau lên! Mọi người cần ăn ngay, đây là chuyện có quan hệ tới tính mạng đấy, không được chần chừ một khắc”. Trương Dũng ở chỗ cửa lại dạ một tiếng.

Quy nhị nương nói “Chuyện điểm tâm thì không cần gấp. Vi huynh đệ, ngươi vẽ bản đồ hoàng cung đi”. Vi Tiểu Bảo lấy một tờ giấy ngọc bản trải ra bàn, đưa bút cho Quy nhị nương, nói “Ta vẽ đi vẽ lại cũng không ra sao, để ta nói, mời ngươi vẽ thôi”. Quy nhị nương đón lấy cây bút, ngồi vào bàn nói “Được, ngươi nói đi”.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm chuyện này không cần giấu giếm, lúc ấy bắt đầu nói từ Ngọ môn lên phía bắc tới cầu Kim Thủy, rẽ qua phía tây, qua gác Hoằng Nghĩa tới ba điện Thái Hòa, Trung Hòa, Bảo Hòa, qua cửa Long Tông tới Ngự thiện phòng, đó là nơi xuất thân của Vi Tiểu Bảo, từ đó qua phía đông, qua cửa Càn Thanh tới cung Càn Thanh, điện Giao Thái, cung Khôn Ninh, Ngự hoa viên, điện Khâm An, từ Ngự thiện phòng lên phía bắc là Nam khố, điện Dưỡng Tâm, cung Vĩnh Thọ, cung Dực Khôn, điện Thể Hòa, cung Trừ Tú, hiên Lệ Cảnh, nhà Thốc Phương, cung Trùng Hoa. Từ đó về phía nam là cung Hàm Phúc, cung Trường Xuân, điện Thể Nguyên, điện Thái Cực, về phía tây là gác Vũ Hoa, điện Bảo Hoa, cung Thọ An, điện Anh Hoa, lại đi về phía nam là Tây Tam sở, cung Thọ Khang, cung Từ Ninh, hoa viên Từ Ninh, điện Vũ Anh, ra cửa Vũ Anh qua cầu đi về phía đông, qua cửa Hy Hòa lại quay về Ngọ môn, đó là nửa phía tây Tử Cấm thành.

Vợ chồng họ Quy nghe y nói suốt nửa ngày mà mới chỉ là một nửa phía tây hoàng cung, lầu gác cung điện đã không sao nhớ hết, bất giác thở hắt ra một hơi. Quy nhị nương đọc lại một lượt để nhớ tên cung điện môn hộ. Vi Tiểu Bảo lại nói các cung điện môn hộ nửa phía đông, may mà y có trí nhớ tốt, bình thời lại đi chơi rong khắp nơi trong hoàng cung nên rất thông thạo. Quy nhị nương viết hồi lâu mới ghi xong vị trí phương hướng chín khu bốn mươi tám nơi trong hoàng cung.

Bà ta đặt bút xuống, thở ra một hơi, mỉm cười nói “Thật khó mà nhớ rõ được như Vi huynh đệ, cảm ơn ngươi nhiều lắm”. Bà ta nghe Vi Tiểu Bảo nói danh xưng vị trí của từng chỗ cung điện môn hộ như nói về tài sản trong nhà, hoàn toàn không vướng mắc ngập ngừng, chắc là sự thật, y mà muốn bịa đặt cũng không thể có bản lãnh như vậy.

Vi Tiểu Bảo cười nói “Đây là món tiền Quy thiếu gia gieo xúc xắc thắng được, các ngươi không cần cảm ơn ta”. Lại nói “Ngự tiền thị vệ trong hoàng cung lúc bình thời phần lớn đều tập trung ở một dải Loan dư vệ cạnh cửa Đông Hoa, có điều hiện đang đánh nhau với Ngô Tam Quế, hoàng đế Thát Đát nhất định tăng cường đề phòng, chắc ở bốn mươi tám nơi trong Cấm thành đều có thị vệ canh giữ”, nghĩ thầm “Mình cứ nói trước một câu, để nếu Tiểu Huyền tử được mật báo của mình tăng cường vệ sĩ thì ba con rùa đen này khỏi nghi là do mình báo tin”. Quy nhị nương nói “Cái đó tự nhiên”. Vi Tiểu Bảo nói “Thị vệ trong cung tuy đông nhưng không có đại cao thủ nào, chỉ là đông người thôi. Bản lãnh cung tiễn của người Mãn Châu rất lợi hại, có điều dĩ nhiên ba vị không coi vào đâu”. Quy nhị nương nói “Đội ơn chỉ giáo. Chúng ta từ biệt ở đây thôi”.

Vi Tiểu Bảo nói “Ba vị ăn bánh trôi nước đã, để có sức làm việc”, rồi bước ra cửa, cao giọng gọi “Người đâu, mang điểm tâm lên đi!”. Bọn người hầu ngoài cửa dạ ran. Quy nhị nương nói “Không cần đâu”, rồi dắt tay con trai, cùng Quy Tân Thụ sóng vai bước ra khỏi phòng. Hai vợ chồng đều nghĩ thầm “Trong bánh trôi nước khắc hoa của ngươi có quá nửa là đã động thủ cước vào. Bánh trôi nước thì khắc hoa làm gì? Đã mắc lừa một lần, không thể để mắc lừa lần thứ hai”. Ba người bọn họ trong phủ của Vi Tiểu Bảo từ đầu đến cuối, ngay nước trà cũng không uống nửa hớp.

Vi Tiểu Bảo tiễn ra cổng, chắp tay từ biệt, nói “Vãn bối chờ nghe tin mừng”.

Quy Tân Thụ vươn tay đập xuống đầu con sư tử đá ngoài cổng một chưởng, lập tức mảnh đá vụn bay rào rào, hắc hắc cười nhạt mấy tiếng, nghênh ngang bỏ đi.

Vi Tiểu Bảo ngẩn ra một lúc, nghĩ thầm “Nếu chưởng này đánh xuống đầu lão tử, thì mùi vị quả rất không hay. Y là cảnh cáo mình, không được làm hỏng chuyện của y, nếu không sẽ bị một chưởng như thế”. Rồi cũng vươn tay đập xuống đầu con sư tử đá một chưởng, a một tiếng nhảy dựng lên, bàn tay đau buốt. Con sư tử đá vốn nhẵn bóng, nhưng bị một chưởng của Quy Tân Thụ đánh vỡ không ít mảnh đá đã biến thành lởm chởm sắc nhọn. Vi Tiểu Bảo giơ bàn tay lên soi vào dưới đèn, may là không bị chảy máu.

***

Y quay về Đông sảnh, chỉ thấy bọn Trần Cận Nam đang uống rượu. Y báo cho sư phụ là đã nói rõ tình hình trong Cấm thành cho vợ chồng họ Quy nghe, vừa đưa ba người ra cửa. Trần Cận Nam gật gật đầu, thở dài nói “Cho dù vợ chồng họ Quy giết được hoàng đế Thát Đát chỉ e cũng không trở ra được”. Quần hùng im lặng uống rượu, người nào cũng có tâm sự, có ai ngẫu nhiên nói một hai câu, người bên cạnh cũng không bắt lời.

Qua hơn nửa giờ, ngoài cửa có người nói “Bẩm tước gia, Trương Đề đốc có việc xin cẩu kiến”. Vi Tiểu Bảo trong lòng mừng rỡ, nói “Khuya rồi, có chuyện gì quan trọng nữa chứ. Ngươi ra nói là ta ngủ rồi, có chuyện gì sáng mai hãy nói”. Người kia ứng tiếng “Vâng”. Trần Cận Nam hạ giọng nói “Có thể là tin tức gì trong hoàng cung, ngươi ra hỏi thử xem”. Vi Tiểu Bảo vâng dạ, ra tới đại sảnh, chỉ thấy ba người Triệu Lương Đống, Vương Tiến Bảo, Tôn Tư Khắc đứng ở đó, dáng vẻ hoảng hốt, nhưng không thấy Trương Dũng.

Vi Tiểu Bảo sửng sốt, hạ giọng hỏi “Trương Đề đốc đâu?”. Vương Tiến Bảo nói “Bẩm đại nhân, Trương Đề đốc có chuyện, ngất đi ngoài cổng phủ, đã khiêng vào sương phòng bên cạnh”. Vi Tiểu Bảo giật nảy mình, hỏi “Tại… tại sao lại ngất đi?”. Vội bước qua sương phòng, chỉ thấy Trương Dũng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, ngực không ngừng nhô lên hụp xuống. Vi Tiểu Bảo nói “Trương Đề đốc, ngươi bị sao thế?”. Trương Dũng từ từ mở mắt, nói “Ty… ty…”, rồi hai mắt trợn ngược, lại ngất đi luôn. Vi Tiểu Bảo vội đưa tay vào bọc y mò lấy đạo tấu chương mở ra xem, quả nhiên đúng là bức thư họa song tuyệt “Bút xuống như mây khói” của mình, không kìm được ngấm ngầm kêu khổ.

Tôn Tư Khắc nói “Mới rồi quân sĩ canh đêm bẩm báo, ở ven đường cách cổng phủ vài trăm bước có một viên võ quan ngất đi dưới đất, có người nhận ra là Trương Đề đốc mới khiêng vào. Máu sau đầu Trương Đề đốc đều đã đông thành băng, xem ra đã ngất đi khá lâu”.

Vi Tiểu Bảo ngẫm nghĩ “Y ngất đi đã lâu, tấu chương cũng chưa chuyển đi, nhất định vừa ra khỏi cổng phủ đã bị trúng độc thủ, chẳng lẽ là ba con rùa đen kia phái người mai phục ngoài cổng phủ, sợ mình sai người đi báo tin cho hoàng đế, nên hạ thủ với Trương Đề đốc?”, trong lòng vô cùng lo lắng.

Lúc ấy Trương Dũng đã dần dần tỉnh lại. Vương Tiến Bảo vội cầm bình rượu lên cho y uống vài ngụm rượu nóng, Tôn Tư Khắc và Triệu Lương Đống chia nhau lấy rượu nóng xoa bóp hai bàn tay y. Trương Dũng tinh thần hơi tỉnh táo, nói “Ty chức đáng chết, ra khỏi cổng phủ… còn chưa đi… được vài trăm bước, đột nhiên trước ngực… trước ngực đau buốt như bị đao cắt, lại… lại đi thêm vài bước, thì trước mắt chợt tối sầm lại, không… không thể làm việc mà đại nhân giao phó, ty chức sẽ lập tức… lập tức… đi ngay…”, nói xong cố gắng ngồi dậy.

Vi Tiểu Bảo vội hỏi “Trương đại ca cứ nằm nghỉ. Chuyện này để ba người bọn họ làm cũng thế”. Rồi đưa tờ tấu chương cho Vương Tiến Bảo, sai y và Triệu Lương Đống, Tôn Tư Khắc ba người mang theo vệ sĩ đi gấp tới hoàng cung, trong lòng lo lắng “Ba người nhà họ Quy đã đi hơn nửa giờ rồi, chỉ e Tiểu Huyền tử không giữ được tính mạng, chúng ta chỉ còn cách lấy ngựa chết cứu ngựa sống”. Ba người bọn Vương Tiến Bảo vâng lệnh ra đi.

Trương Dũng nói “Lão già trong thư phòng của đại nhân… lão già ấy võ công rất lợi hại, lúc ta ra khỏi thư phòng, y đẩy nhẹ… đẩy nhẹ… khắc khắc… lên lưng ta một cái, lúc ấy cũng không thấy gì, nào ngờ đã bị nội thương, vừa ra khỏi cổng phủ thì lập tức… lập tức phát tác… làm lỡ việc lớn của đại nhân…”.

Vi Tiểu Bảo lúc ấy mới hiểu ra, nguyên là Quy Tân Thụ thấy tờ tấu chương ấy hoàn toàn không phải là mật báo tin tức, nhưng vẫn sinh nghi nên ngầm dùng trọng thủ để Trương Dũng không làm được việc, thấy y có vẻ xấu hổ, vội nói “Trương đại ca, ngươi cứ yên tâm tĩnh dưỡng, chuyện này không thể trách ngươi được chút gì. Con mẹ nó, con rùa đen già kia ám toán ngươi, chúng ta không thể bỏ qua”. Lại an ủi vài câu, sai thân binh tùy tùng mau nấu sâm thang, gọi y sinh tới chữa trị.

Y quay về Đông sảnh, nói “Không phải tin tức trong cung. Trương Đề đốc bị Quy nhị gia đánh trọng thương, chỉ e khó giữ được tính mạng”. Mọi người đều giật nảy mình, vội hỏi “Tại sao y lại đả thương Trương Đề đốc?”. Vi Tiểu Bảo lắc đầu nói “Trương Đề đốc tuần tra ngoài phủ, thấy ba người bọn họ đi ra, bước lên tra hỏi, Quy nhị gia lập tức phát chưởng”. Mọi người gật đầu, đều nghĩ “Một võ quan tầm thường làm sao chịu nổi một ngón tay của Thần quyền vô địch?”.

Vi Tiểu Bảo cảm thấy hối hận “Nếu sớm biết Trương Đề đốc mắc phải độc thủ, không thể đưa tấu chương tới tiểu hoàng đế trước, thì tình hình trong cung quyết không thể nói rõ như vậy, phải đảo lộn bốn phía đông tây nam bắc mới nên. Lão tử dời núi dốc biển cho họ, đổi điện Hoàng Cực với cung Thọ An, cung Trùng Hoa thay điện Văn Hoa, cho ba con rùa đen chạy rối lên trong cung, bò tới mức choáng váng mờ mịt phương hướng luôn”.

Mọi người ngồi chờ, nghe tiếng cốc cốc keng keng, ngoài sảnh đã báo canh tư. Qua một lúc, trên phố xa xa chợt có tiếng chó sủa ran, mọi người đều đặt tay lên chuôi đao đứng bật dậy, lắng tai nghe ngóng, nhưng tiếng chó sủa ran một hồi lại dần dần yên ắng.

Qua hồi lâu, trong không khí tịch mịch, văng vẳng có tiếng gà gáy, kế đó tiếng gà bốn phía cùng gáy rộ, ngoài cửa sổ đã thấp thoáng màu trắng. Vi Tiểu Bảo nói “Trời sáng rồi, ta vào cung nghe ngóng thử xem”. Trần Cận Nam nói “Nếu vợ chồng cha con họ Quy bất hạnh thất thủ, thì ngươi nên nghĩ cách cứu ra. Chuyện Ngô Lục Kỳ đại ca là hiểu lầm, không trách họ được. Phải biết đại nghĩa là lớn, tình riêng là nhỏ. Họ khinh mạn chúng ta, cũng không nên để bụng”.

Vi Tiểu Bảo nói “Sư phụ sai bảo, đệ tử đã hiểu rồi. Chỉ có điều… chỉ có điều nếu họ đã giết chết tiểu hoàng đế, thì cho dù đệ tử liều mạng cũng không cứu nổi họ đâu”. Nghĩ tới tiểu hoàng đế có quá nửa là đã bị ba người nhà họ Quy đâm chết, không kìm được nỗi chua xót trong lòng, lập tức ứa nước mắt, nức nở nói “Chỉ đáng tiếc Ngô đại ca…”, mượn cớ ấy khóc thành tiếng.

Mộc Kiếm Thanh nói “Vợ chồng họ Quy đi chuyến này bất kể thành bại thế nào thì hôm nay trong thành Bắc Kinh nhất định cũng sẽ đại loạn, huynh đệ ở ngoài còn có không ít bằng hữu, phải đi thu xếp gấp, để mọi người phân tán tránh núp, đợi qua gió lớn rồi sẽ tính”. Trần Cận Nam nói “Đúng thế. Huynh đệ trong tệ hội phân tán ở các nơi trong thành cũng rất không ít, mọi người hãy chia nhau đi báo tin, tất cả các bằng hữu giang hồ quen biết ai cũng phải cẩn thận, đừng để gặp tai họa. Đầu giờ Dậu tối nay, chúng ta vẫn tụ họp ở đây, bàn việc từ nay trở về sau”. Mọi người đều vâng dạ. Lúc ấy trước tiên sai bốn huynh đệ Thiên địa hội ra trước quan sát, khi họ trở vào báo chung quanh không có gì khác lạ, mọi người mới lục tục rời phủ.

Vi Tiểu Bảo vừa định ra cửa, vừa khéo Tôn Tư Khắc trở về, bẩm lại là đã đưa tấu chương cho thị vệ ở cửa cung, viên thị vệ lãnh ban vừa nghe là mật tấu của Phó Đô thống Vi đại nhân liền đón lấy, sải chân chạy vào cung dâng lên. Ba người bọn họ đứng chờ ngoài cửa cung đến tận canh năm, viên thị vệ lãnh ban kia vẫn chưa trở ra. Hiện Vương Tiến Bảo và Triệu Lương Đống hai người vẫn đứng ngoài cửa cung chờ tin, vì sợ Vi đại nhân lo lắng nên về trước bẩm báo. Vi Tiểu Bảo nói “Được rồi, ngươi chiếu cố cho Trương Đề đốc đi”. Y lòng như lửa đốt, sai thân binh áp giải thái hậu giả Mao Đông Châu trên một chiếc kiệu nhỏ vào cung gặp hoàng đế.

***

Đi tới cửa cung, chỉ thấy bốn phía không có động tĩnh gì, mười mấy tên thị vệ canh giữ cửa cung bước tới thỉnh an, đều cười hì hì nói “Phó Tổng quản vất vả quá, chỗ Dương Châu chắc vui vẻ lắm”. Vi Tiểu Bảo hơi yên tâm, nghĩ thầm “Nếu trong cung xảy ra chuyện ầm ĩ thì nhất định họ không có lòng dạ nào mà nói chuyện Dương Châu với mình”. Liền mỉm cười gật gật đầu, hỏi “Mấy hôm nay mọi người đều yên ổn chứ?”. Một tên thị vệ nói “Nhờ hồng phúc của Phó Tổng quản, trên dưới đều bình an. Chỉ là lão tiểu tử Ngô Tam Quế tạo phản khiến hoàng thượng rất bận rộn, đêm hôm khuya khoắt vẫn thường sai triệu các đại thần vào bàn việc”. Vi Tiểu Bảo lại càng yên tâm hơn.

Một tên thị vệ khác cười nói “Phó Tổng quản đại nhân về kinh giúp hoàng thượng xử lý việc lớn, hoàng thượng có thể rảnh rỗi rồi”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Các ngươi không cần vỗ mông ngựa. Ta có mang ở Dương Châu về mấy thứ, các anh em ai cũng có phần, không ai thiếu đâu”. Đám thị vệ cả mừng, nhất tề thỉnh an tạ ơn.

Vi Tiểu Bảo chỉ chiếc kiệu nhỏ nói “Đây là khâm phạm mà thái hậu và hoàng thượng sai tróc nã, các ngươi xem qua một lượt đi”, rồi mở rèm kiệu ra cho bọn thị vệ khám xét. Đám thị vệ lần lượt thò tay vào kiệu, tra xét qua không thấy có hung khí vật cấm, cười nói “Phó Tổng quản đại nhân lần này công lao không nhỏ, bọn ta lại được uống rượu mừng người thăng quan rồi”.

Vi Tiểu Bảo vào tới trong cung, vừa hỏi túc vệ Nội ban ở cung Càn Thanh biết hoàng thượng triệu kiến đại thần bàn việc ở điện Dưỡng Tâm, từ chiều hôm qua đến lúc ấy vẫn chưa thoái triều. Vi Tiểu Bảo nghe thấy cả mừng, nghĩ thầm “Té ra hoàng thượng cả đêm không ngủ, lúc triệu kiến đại thần tự nhiên là chung quanh canh phòng nghiêm ngặt. Quanh điện Dưỡng Tâm có hàng trăm hàng ngàn chiếc đèn lồng soi sáng như ban ngày, ba con rùa đen nhà họ Quy làm sao tới gần được hoàng thượng? Nếu Tiểu Huyền tử đi ngủ sớm, tắt hết đèn lửa, chỉ e tối hôm qua đã xảy ra chuyện rồi. Đủ thấy y làm hoàng đế, quả nhiên hồng phúc tề thiên. May là lão tiểu tử Ngô Tam Quế đang thắng trận, hoàng thượng mới lo lắng trong lòng, bàn việc suốt đêm”.

Lúc ấy tới ngoài điện Dưỡng Tâm, yên lặng đứng chờ. Tuy y được Khang Hy sủng ái, nhưng hoàng đế đang bàn bạc chuyện quân quốc đại sự với vương công đại thần, nên không dám ngang nhiên bước vào.

Chờ qua hơn nửa giờ, túc vệ Nội ban mở cửa điện, chỉ thấy bọn Khang thân vương Kiệt Thư, Minh Châu, Sách Ngạch Đồ từng người bước ra. Các đại thần thấy Vi Tiểu Bảo đều mỉm cười chắp tay, không ai dám nói một câu. Thái giám báo vào, Khang Hy lập tức truyền kiến.

Vi Tiểu Bảo lên điện dập đầu, đứng lên thấy Khang Hy ngồi trên ngự tọa, tinh thần minh mẫn. Vi Tiểu Bảo trong lòng vui mừng, nói “Hoàng thượng, nô tài gặp được người, thật… thật là rất vui mừng”. Y lo lắng suốt đêm, nhìn thấy Khang Hy vẫn vô sự, nhịn không được ứa nước mắt. Khang Hy cười nói “Tại sao bỗng dưng lại khóc thế?”. Vi Tiểu Bảo nói “Nô tài mừng quá nên phát khóc”.

Khang Hy thấy y bộc lộ chân tình, cười nói “Tốt lắm, tốt lắm! Lão tiểu tử Ngô Tam Quế quả thật làm phản rồi. Y đánh thắng vài trận, chỉ cho là ta sợ y, không dám giết con trai y. Con mẹ nó, hôm qua lão tử đã chém đầu Ngô Ứng Hùng rồi”.

Vi Tiểu Bảo giật nảy mình, a một tiếng, nói “Hoàng thượng giết Ngô Ứng Hùng rồi à?”.

Khang Hy nói “Chứ không phải sao? Các đại thần đều khuyên ta không nên giết Ngô Ứng Hùng, nói nào là nếu vương sư bất lợi, còn có thể giảng hòa với Ngô Tam Quế, cho y không triệt phiên, vĩnh viễn trấn thủ Vân Nam, lại nói nào là nếu giết Ngô Ứng Hùng thì Ngô Tam Quế trong lòng không kiêng dè gì nữa, lại càng hung hăng hơn. Phi, bọn tiểu quỷ hèn nhát!”.

Vi Tiểu Bảo nói “Hoàng thượng anh đoán. Nô tài xem vở Quần anh hội, Chu Du và Lỗ Túc nói với Tôn Quyền, bọn ta là bề tôi còn đầu hàng Tào Tháo được, chứ chúa công thì không đầu hàng được. Chúng ta ngày nay cũng thế. Vương công đại thần bọn họ còn có thể giảng hòa với Ngô Tam Quế, chứ hoàng thượng thì ngàn vạn lần không thể giảng hòa”.

Khang Hy cả mừng, vỗ bàn một cái, bước ra khỏi ghế, nói “Tiểu Quế tử, ngươi mà tới sớm một ngày, nói đạo lý ấy cho các đại thần thì họ đã không dám khuyên ta giảng hòa. Hừ, họ đầu hàng Ngô Tam Quế thì cũng làm Thượng thư tướng quân, có thiệt thòi gì đâu?”. Nghĩ thầm Vi Tiểu Bảo tuy bất học vô thuật, nhưng không như các đại thần chỉ tính toán cho riêng mình, bèn kéo tay y đi tới trước một cái bàn lớn. Trên bàn có một tấm bản đồ.

Khang Hy chỉ vào bản đồ, nói “Ta đã phái người suất lãnh tinh binh, một đường từ Kinh Châu tới giữ Thường Đức, một đường từ Vũ Xương tới giữ Nhạc Châu, sai Thuận Thừa quận vương Lặc Nhĩ Cầm làm Ninh Nam Tịnh khấu đại tướng quân, thống suất các tướng đánh dẹp. Mới rồi ta lại sai Thượng thư bộ Hình Mạc Lạc làm Kinh lược đóng giữ Tây An. Cho dù Ngô Tam Quế có Vân Quý Tứ Xuyên, tiến đánh Hồ Nam, chúng ta cũng không sợ y”.

Vi Tiểu Bảo nói “Hoàng thượng, người cũng phái nô tài một chức sai sử, mang quân đi đánh nhau với lão tiểu tử Ngô Tam Quế đi!”.

Khang Hy cười cười, lắc đầu nói “Chuyện hành quân đánh trận không phải là trò đùa. Ngươi cứ ở trong cung làm bạn với ta là được. Mà nói lại, lần này quân tướng phái đi đều là người Mãn Châu, chỉ sợ họ không tuân lệnh điệu độ của ngươi”. Vi Tiểu Bảo nói “Vâng”, nghĩ thầm “Ngô Tam Quế xúi giục người Hán trong thiên hạ đánh người Thát Đát. Mình là người Mãn Châu giả, tự nhiên hoàng thượng không tin được mình”.

Khang Hy đoán được ý y, nói “Ngươi đối với ta lòng trung rỡ rỡ, không phải ta không tin ngươi. Tiểu Quế tử, binh mã của Ngô Tam Quế lợi hại lắm, không đánh nhau năm ba năm, thậm chí bảy tám năm thì chưa dẹp được y đâu. Vài năm đầu chúng ta không thua trận không xong. Trận đại chiến này chúng ta khổ trước sướng sau, thua trước thắng sau. Ngươi thích thua trận hay thích thắng trận?”. Vi Tiểu Bảo nói “Tự nhiên là thích thắng trận. Vứt mũ cởi giáp, cắm đầu bỏ chạy thì khó tiêu lắm!”. Khang Hy cười nói “Ngươi trung thành với ta, ta cũng không thể để ngươi chịu thiệt. Năm ba năm đầu thua trận thì để người khác đánh. Đến khi Ngô nghịch khí cùng lực tận, đại cuộc đã định, ta sẽ phái ngươi đi đánh Vân Nam, chính tay bắt lão tiểu tử ấy về. Ngươi có biết trong chiếu thư thảo nghịch ta đã ưng thuận chuyện gì không?”.

Vi Tiểu Bảo cả mừng, nói “Ân đức của hoàng thượng thật như trời cao đất dày”. Khang Hy cười nói “Ta bố cáo cho thiên hạ, đã ưng thuận ai bắt được Ngô Tam Quế sẽ được phong quan chức của Ngô Tam Quế. Tiểu Quế tử, chuyện này còn phải xem thành tựu của ngươi nữa. Con mẹ nó, tính nết của ngươi có giống Bình Tây thân vương không thế? Hô hô, hô hô!”, nghiêng đầu nhìn y một lúc, cười nói “Bây giờ trông vẫn như một con khỉ, không giống chút nào cả, qua năm bảy năm nữa, ngươi hơn hai mươi tuổi, lúc ấy phong làm vương gia chỉ e vẫn có chút trẻ con đấy, hô hô!”.

Vi Tiểu Bảo cười nói “Chức quan lớn Bình Tây thân vương gì đó, chỉ e là nô tài không có phúc phận. Có điều nếu hoàng thượng phái ta làm đại tướng quân, mang quân tới Vân Nam bắt Ngô Tam Quế, đại tướng quân oai phong tám mặt, quát một tiếng: Ngô Tam Quế, báo danh đi, thì thật không gì hay hơn. Cầu xin trời đất cho Ngô Tam Quế đừng chết sớm quá, nô tài muốn chính tay bắt y tới đây quỳ xuống dập đầu với hoàng thượng”.

Khang Hy cười nói “Hay lắm, hay lắm!”, rồi lập tức lấy lại vẻ nghiêm trang, nói “Tiểu Quế tử, trong vài năm đầu chúng ta đánh nhau rất là khó khăn. Thua trận không hề gì, quan trọng là thua mà không loạn. Ất phải có tài đại tướng mới có thể thua mà không loạn, giữ được thế trận. Ngươi là phúc tướng chứ không phải dũng tướng, danh tướng, lại càng không phải là đại tướng, ờ, đáng tiếc là trong triều không có đại tướng nào”.

Vi Tiểu Bảo nói “Hoàng thượng là đại tướng rồi. Hoàng thượng đã nhận thấy trong vài năm đầu chúng ta nhất định phải thua trận, vậy thì cho dù có thua cũng nhất định không loạn. Cũng như chơi bài cẩu, hoàng thượng làm cái, chung luôn bảy tám ván đầu cũng không coi vào đâu. Tiền vốn của chúng ta nhiều, sánh với đá núi Thái Sơn, kìm nén cơn giận, chỗ tiền thua cũng coi như cho họ mượn thôi. Đến về sau, chúng ta cứ Hòa bài, Nhân bài, Địa bài, Thiên bài, Chí tôn bảo từng đôi từng đôi lật ra, ăn tất giết tất, chỉ giết cho lão tiểu tử Ngô Tam Quế người ngã ngựa đổ, thua sạch thua sẽ, hai tay không còn gì, đáy túi trơ ra, lật bài lên đôi nào cũng là Biệt thập!”.

Khang Hy hô hô cười rộ, nghĩ thầm “Triều đình không có đại tướng thì mình là đại tướng, câu ấy cũng không sai. Tám chữ Tuy thua không loạn, kìm nén cơn giận thì ngoài mình ra trong triều không có tướng soái đại thần nào làm được”. Rồi lấy đạo mật tấu của Vi Tiểu Bảo trên bàn ra, nói “Ngươi nói có người định hành thích, bảo ta cẩn thận đề phòng phải không?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Đúng thế. Lúc ấy tình hình khẩn cấp, nô tài lại bị người ta giám sát, không thể gọi sư gia viết tấu chương, chỉ đành vẽ ra một bức đồ thư. Hoàng thượng thật thông minh, nhìn thấy là hiểu ngay. Bọn thích khách ấy mắt mở trao tráo nhìn vào mà không biết là trò gì. Vạn tuế gia hồng phúc tề thiên, bọn phản loạn nghịch tặc chỉ uổng phí tâm cơ thôi”. Khang Hy nói “Là bọn nghịch tặc nào thế?”. Vi Tiểu Bảo nói “Là do Ngô Tam Quế phái tới kinh”. Khang Hy gật đầu nói “Ngô nghịch vừa dấy quân, ta đã tăng số thị vệ lên gấp ba lần. Đêm qua nhận được tấu chương của ngươi, lại tăng thêm số túc vệ Nội ban”.

Vi Tiểu Bảo nói “Thích khách Ngô nghịch phái tới lần này võ công rất lợi hại. Tuy thánh thiên tử được bách thần phù hộ, nhưng chúng ta vẫn cứ nên cẩn thận, để hoàng thượng khỏi bị kinh động”. Chợt nghĩ ra một chuyện, nói “Hoàng thượng, nô tài có một tấm bối tâm bảo bối, mặc vào trong người thì đao thương không phạm được. Để nô tài cởi ra, xin hoàng thượng mặc vào”, nói xong đưa tay cởi cúc áo trường bào.

Khang Hy cười khẽ một tiếng, hỏi “Là lấy được lúc tịch biên gia sản nhà Ngao Bái, có phải không?”.

Vi Tiểu Bảo giật nảy mình, y tuy mặt dày nhưng lúc ấy bị bất ngờ cũng đỏ bừng mặt, quỳ xuống nói “Nô tài đáng chết, chuyện gì cũng không giấu được hoàng thượng”.

Khang Hy cười nói “Tấm Kim ty bối tâm ấy là lấy được trong cung nhà Tiền Minh, đương thời Ngao Bái lập nhiều công lao, lại xung phong hãm trận, trên người bị không ít vết thương vì đao thương tên đạn, vì thế Nhiếp chính vương ban thưởng cho y. Lúc ấy ta phái ngươi tới tịch biên gia sản nhà Ngao Bái, nhưng trong biên bản nộp lên không có tấm bối tâm này”. Vi Tiểu Bảo chỉ cười hì hì, mặt mũi sượng ngắt. Khang Hy cười nói “Hôm nay ngươi muốn cởi ra cho ta mặc, đủ thấy ngươi rất trung thành. Nhưng ta ở trong thâm cung, có hàng trăm hàng ngàn thị vệ bảo vệ, xem ra thích khách cũng không tới gần được, không cần dùng tới tấm bối tâm này. Ngươi ra ngoài làm việc cho ta, thường gặp nguy hiểm, tấm bối tâm này tính là hôm nay ta ban cho ngươi. Tội danh ăn cắp ấy thì từ nay về sau không phải mang nữa”. Vi Tiểu Bảo quỳ xuống tạ ơn, toàn thân đã toát mồ hôi lạnh, nghĩ thầm “Chuyện mình lấy trộm Tứ thập nhị chương kinh, hoàng thượng không biết mới hay”.

Khang Hy nói “Tiểu Quế tử, ngươi trung thành với ta, ta đã biết rồi. Nhưng ngươi làm việc cũng phải quy quy củ củ mới được. Tấm bối tâm này của ngươi nếu về sau cũng bị người ta tịch biên gia sản tìm ra, bị người ta giấu giếm nuốt đi thì không có gì hay đâu”. Vi Tiểu Bảo nói “Dạ, dạ, nô tài không dám”, mồ hôi trán không ngừng rơi xuống, lại dập đầu mấy cái mới đứng lên.

Khang Hy nói “Chuyện ở Dương Châu sau hãy nói”, nói xong ngáp một cái, y suốt đêm không ngủ, rốt lại cũng mệt mỏi. Vi Tiểu Bảo nói “Nhờ hồng phúc của hoàng thượng, nô tài đã bắt được con đĩ già tội lớn ác cực về rồi”. Khang Hy vừa nghe thấy, kêu lên “Giải mau vào đây, giải mau vào đây”.

Vi Tiểu Bảo ra ngoài gọi bốn tên thị vệ, giải Mao Đông Châu vào điện, quỳ uống trước mặt Khang Hy.

Khang Hy bước tới trước mặt thị, quát “Ngẩng mặt lên”. Mao Đông Châu hơi ngần ngừ rồi ngẩng lên, nhìn Khang Hy chằm chằm.

Khang Hy thấy thị sắc mặt trắng bệch, đột nhiên trong lòng cảm thấy khó xử “Cung nữ này hại chết mẹ ruột của mình, khiến phụ hoàng đau lòng xuất gia, khiến mình thành người không cha không mẹ. Thị lại giam cầm hành hạ thái hậu mấy năm, người tội lớn ác cực trên đời thật không ai hơn được. Nhưng mà… nhưng mà… mình lúc nhỏ mất mẹ, đều do thị chăm sóc đến khi lớn, trong bấy nhiêu năm ấy thị đối xử với mình quả thật rất từ ái, cũng như mẹ ruột của mình. Trong cung e cũng chỉ có người đàn bà này và gã Tiểu Quế tử giảo hoạt bậy bạ kia là thật sự tốt với mình”. Tận đáy lòng lại mơ hồ cảm thấy “Nếu không phải thị hại chết Đổng Ngạc phi và Vinh thân vương con trai bà, thì với sự sủng ái của phụ hoàng đối với Đổng Ngạc phi, ngôi vua này nhất định sẽ truyền lại cho Vinh thân vương, mình không những không làm được hoàng đế mà biết đâu còn có mối lo về tính mạng. Nói như thế thì người đàn bà này lại còn có công với mình kia”.

Mấy năm trước, Khang Hy còn nhỏ tuổi, chỉ cảm thấy chuyện đáng hận nhất trong đời người không gì bằng mất cha mất mẹ, nhưng mấy năm nay đích thân coi việc chính sự, biết rõ nếu ngai vàng bị người ta cướp mất thì muôn việc đều thôi, trong lòng y đã cảm thấy quyền lực hoàng đế quan trọng hơn tinh cảm đối với cha mẹ, chỉ là ý nghĩ ấy cố nhiên không thể nói ra miệng, ngay cả trong lòng nghĩ tới cũng không khỏi tội nghiệt quá lớn.

Mao Đông Châu thấy y hai má lõm xuống, thở dài một tiếng, nói “Ngô Tam Quế tạo phản, hoàng thượng không cần quá lo lắng, cũng phải bảo trọng. Hàng ngày sáng sớm ngươi vẫn ăn Phục linh yến sào thang đấy chứ?”. Khang Hy đang xuất thần, nghe bà ta hỏi, thuận miệng đáp “Vâng, mỗi sáng vẫn ăn”. Mao Đông Châu nói “Ta phạm tội quá lớn, ngươi… ngươi chính tay giết ta đi thôi”.

Khang Hy trong lòng khó xử, lắc lắc đầu, nói với Vi Tiểu Bảo “Ngươi đưa thị qua cung Từ Ninh gặp thái hậu, nói ta xin thái hậu thánh đoán phát lạc”. Vi Tiểu Bảo khuỵu gối phải xuống, dạ một tiếng. Khang Hy xua xua tay, nói “Ngươi đi đi”.

Vi Tiểu Bảo lấy trong bọc ra hai đạo tấu chương của Tang Kết và Cát Nhĩ Đan, bước lên hai bước, đưa cho Khang Hy, nói “Chúc mừng hoàng thượng. Hai lộ quân mã Tây Tạng và Mông Cổ đều đã trở mặt với Ngô Tam Quế, quyết ý ra sức cho hoàng thượng”.

Khang Hy suốt mấy hôm điều binh khiển tướng, rất lo ngại quân mã hai lộ Tây Tạng, Mông Cổ hưởng ứng Ngô Tam Quế, nghe Vi Tiểu Bảo nói thế bất giác vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nói “Có chuyện đó à?”. Mở tấu chương ra xem, lại càng mừng vì được quá lòng mong mỏi, xua tay sai thị vệ giải Mao Đông Châu ra khỏi điện, hỏi Vi Tiểu Bảo “Ngươi làm sao lập được hai công lao lớn này? Con mẹ nó, ngươi thật là đại phúc tướng đấy”. Lúc ấy hai xứ Tây Tạng, Mông Cổ binh lực rất mạnh, Khang Hy đã biết Tang Kết, Cát Nhĩ Đan ngấm ngầm câu kết với Ngô Tam Quế, đã sắp xếp trọng binh chuẩn bị, lúc ấy thấy hai đạo tấu chương lời lẽ cực kỳ cung thuận, lại trở thành trợ thủ mạnh trong việc đánh Ngô Tam Quế, làm sao mà y không trong bụng mừng rơn? Chỉ là chuyện này xảy ra quá đột ngột, nhất thời còn chưa dám tin là thật.

Vi Tiểu Bảo biết mỗi khi tiểu hoàng đế nói câu “Con mẹ nó” với mình là trong lòng đang vui vẻ, liền cười hì hì nói “Nhờ hồng phúc của hoàng thượng, nô tài đã kết nghĩa anh em với họ, đại Lạt ma Tang Kết làm đại ca, Vương tử Cát Nhĩ Đan làm nhị ca, nô tài là tam đệ”.

Khang Hy cười nói “Ngươi thật thần thông quảng đại. Họ giúp ta đánh Ngô Tam Quế, ngươi đã ưng thuận cho họ cái gì hay rồi?”.

Vi Tiểu Bảo cười nói “Hoàng thượng thánh minh, biết chuyện kết nghĩa này chỉ là làm ra vẻ chứ không phải thật, họ nhất tâm nhất ý muốn hoàng thượng ban thưởng thôi. Tang Kết là muốn làm Phật sống, ngoài Phật sống Đạt Lai, Phật sống Ban Thiền, xin hoàng thượng ban ơn, phong y một chức Phật sống Tang Kết. Vương tử Cát Nhĩ Đan kia thì muốn làm Chỉnh Cá Nhi hảo gì đó, cái đó nô tài lại không rõ lắm”.

Khang Hy hô hô cười rộ, nói “Chỉnh Cá Nhi hảo à? A, phải rồi, y muốn làm Chuẩn Cát Nhĩ hãn. Hai chuyện ấy đều không khó, lại không tốn kém gì của triều đình, lúc cần thì viết ra một đạo sắc văn, đóng ngự bảo lên, sai ngươi làm Khâm sai đại thần tới tuyên đọc là xong. Ngươi đi nói với đại ca, nhị ca của ngươi, chỉ cần thật sự ra sức, thì ta đáp ứng chuyện họ mong muốn là được. Nhưng không được hai mặt ba đao, nói một đường làm một nẻo, theo gió phất cờ, xem bên nào thắng thế thì giúp bên ấy”.

Vi Tiểu Bảo nói “Hoàng thượng nói rất phải, hai người anh kết nghĩa của ta nhân phẩm cũng không cao minh gì lắm. Hoàng thượng cũng không thể tin tưởng hoàn toàn, cũng phải đề phòng một chút. Hoàng thượng đã nói mấy năm đầu chúng ta phải thua trận, như thế phải đề phòng hai người bọn họ không những không giúp nhà cái mà lại đánh nhà cái, đặt hết vào cửa Thiên môn”, nghĩ thầm cứ nói ra trước để tránh không bị liên lụy quá lớn. Khang Hy gật đầu nói “Câu ấy đúng lắm. Nhưng chúng ta cũng không sợ, chỉ cần họ dám đánh thì cửa Thiên môn, Tả Thanh long, Hữu Bạch hổ gì gì cũng ăn tất!”. Vi Tiểu Bảo hô hô cười rộ, trong lòng cảm thấy khâm phục, té ra hoàng thượng về trò bài cẩu cũng là người trong nghề. (**)

***

Vi Tiểu Bảo áp giải Mao Đông Châu tới cung Từ Ninh yết kiến thái hậu. Thái giám truyền chỉ sai Vi Tiểu Bảo đưa khâm phạm vào gặp. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Trước đây mình là thái giám thì có thể ra vào tẩm điện của thái hậu. Hiện mình đã là đại thần, tại sao lại gọi mình vào tẩm điện của thái hậu? Chắc thái hậu nghe nói bắt được con đĩ già mừng quá nên quên mất mình đã không phải là thái giám nữa”. Lúc ấy giao cho bốn tên thái giám áp giải Mao Đông Châu, cùng tiến vào trong.

Chỉ thấy trong tẩm điện tối om, vẫn không khác gì lúc thái hậu giả còn ở ngày trước. Thái hậu ngồi ở mép giường, tấm màn sau lưng buông xuống, Vi Tiểu Bảo quỳ xuống dập đầu, cung kính thỉnh an.

Thái hậu nhìn Mao Đông Châu một cái, gật gật đầu, nói “Ngươi đã bắt được khâm phạm, ờ, ngươi ra ngoài đi”.

Vi Tiểu Bảo dập đầu cáo từ lui ra, để Mao Đông Châu ở lại trong tẩm điện. Y từ cung Từ Ninh ra, trong lòng rất bất mãn “Mình bắt được con đĩ già, lập được một công lao lớn, nhưng thái hậu tựa hồ không hề vui vẻ, ngay nửa câu khen ngợi cũng không có. Con bà nó, ai ở trong cung Từ Ninh cũng không ra gì, thái hậu thật cũng thế, thái hậu giả cũng thế, đều là con đĩ già”.

Y trong bụng chửi thầm, đi xuyên qua đường lát đá trong hoa viên, vòng qua cạnh một hòn non bộ. Đột nhiên bóng người chớp lên, sau hòn non bộ có ba người chuyển ra, một người vươn tay chụp tay trái Vi Tiểu Bảo, cười nói “Chào ngươi!”. Vi Tiểu Bảo giật nảy mình, nhìn thấy là một thái giám già, đang định quát hỏi thì đã thấy rõ thái giám già ấy là Quy nhị nương.

Lần hoảng sợ này thật không phải tầm thường, lại thấy hai người sau lưng bà ta rõ ràng là Quy Tân Thụ và Quy Chung, hai người mặc trang phục thị vệ Nội ban, Vi Tiểu Bảo ngấm ngầm kêu khổ “Té ra ba người các ngươi ẩn núp ở đây”. Tay trái y bị Quy nhị nương chụp giữ, nửa ngươi tê dại, biết chỉ cần kêu lớn một tiếng, Quy Tân Thụ vỗ nhẹ cho một chưởng thì cái đầu mình không vỡ nát ra từng mảnh không xong, đoán cái đầu mình không thể cứng bằng cái đầu con sư tử đá ở phủ bá tước, liền cười gượng nói “Chào lão nhân gia người”, trong lòng tính toán tìm cách thoát thân.

Quy nhị nương hạ giọng nói “Ngươi bảo bọn họ đứng đó không được động đậy, ta có câu muốn nói”. Vi Tiểu Bảo không dám trái lời, quay đầu nói với mấy tên thị vệ sau lưng “Các ngươi chờ ta ở đây”. Quy nhị nương kéo tay y đi về phía trước vài mươi bước, hạ giọng nói “Mau dắt bọn ta tới chỗ hoàng đế”.

Vi Tiểu Bảo nói “Tối hôm qua ba vị đã đi rồi, sao còn chưa tìm được hoàng đế?”. Quy nhị nương nói “Hỏi mấy tên thái giám và thị vệ, đều nói hoàng đế đang triệu kiến đại thần, suốt đêm không ngủ. Bọn ta không có cách nào tới gần, không sao hạ thủ”. Vi Tiểu Bảo nói “Mới rồi ta định đi gặp hoàng đế định thăm dò xem ba vị ra sao rồi. Nhưng hoàng đế đã ngủ, không gặp được. Ba vị đã thay đổi quần áo, thật không gì tốt hơn, chúng ta cứ ra khỏi cung thôi”. Quy nhị nương nói “Chuyện chưa làm xong, làm sao ra khỏi cung được?”. Vi Tiểu Bảo nói “Ban ngày không làm được, nếu ba vị cao hứng, không ngại gì tối nay lại vào”. Quy nhị nương nói “Đâu dễ mà vào được đây, chuyện lớn không xong, quyết không ra được. Y ngủ ở đâu, mau dắt bọn ta đi”. Vi Tiểu Bảo nói “Ta cũng không biết y ngủ ở đâu, phải tìm bọn thái giám hỏi xem”.

Quy nhị nương nói “Không cho ngươi nói chuyện với người khác! Ngươi vừa nói đi cầu kiến hoàng đế, tại sao không biết y ngủ ở đâu? Hừ, định giở trò trước mặt lão nương thì không dễ đâu”, nói xong siết chặt tay lại. Vi Tiểu Bảo thấy đau thấu xương, năm ngón tay như muốn gãy rời, nhịn không được hừ một tiếng.

Quy Tân Thụ vươn tay ra, sờ khẽ lên đỉnh đầu y một cái, nói “Tốt lắm!”.

Vi Tiểu Bảo biết không sao chống cự, chợt động tâm niệm “Mình dắt họ tới cung Từ Ninh, la lối thét lác một phen, tiểu hoàng đế được tin sẽ đề phòng. Nếu họ ra tay hại chết thái hậu, cũng không phải là chuyện của mình”. Liền nói “Mới rồi ta ở cung Từ Ninh ra, biết đâu hoàng đế đang thỉnh an thái hậu, chúng ta cứ tới đó xem”.

Quy nhị nương thấy mới rồi quả thật y vừa trong cung Từ Ninh ra, không phải là giả, bèn nói “Ba người bọn ta đã vào cung là không còn nghĩ tới việc sống mà trở ra nữa. Chỉ cần ngươi có chút cử động nào khác lạ thì chỉ còn cách lấy cái mạng nhỏ của ngươi thôi. Bốn người chúng ta cùng xuống gặp Diêm vương, trên đường cũng không tịch mịch, con ta rất thích ngươi làm bạn đấy”. Vi Tiểu Bảo cười gượng nói “Muốn làm bạn cũng không hề gì. Chúng ta cứ ở trong Ngự hoa viên này chơi đùa thôi. Đường xuống âm ty, ta thấy không cần đi đâu”. Quy nhị nương nói “Ngươi thích đi gặp Diêm vương hay thích đi gặp hoàng đế Thát Đát? Trong hai thằng đầy tớ ấy hôm nay nhất định ngươi phải gặp một người”.

Vi Tiểu Bảo thở dài nói “Vậy thì phải đi gặp hoàng đế thôi. Chúng ta phải nói trước, gặp hoàng đế xong thì ba người các vị cứ tự động thủ, ta không giúp được đâu”. Quy nhị nương nói “Ai cần ngươi giúp? Chỉ cần ngươi dắt bọn ta tới gặp hoàng đế là sẽ thả ngươi lập tức, chuyện sau đó không liên can gì tới ngươi”. Vi Tiểu Bảo nói “Được, cứ thế đi”.

Vi Tiểu Bảo bị ba người kẹp chặt đi tới cung Từ Ninh. Quy Chung nhìn thấy chim công, chim hạc trong hoa viên, thấy rất thú vị. Vi Tiểu Bảo chỉ chỉ trỏ trỏ, trò chuyện với y không thôi, chỉ mong chậm lại được khắc nào hay khắc ấy. Quy nhị nương tuy không sao chịu được, nhưng nghĩ tới con trai cả đời khổ vì bệnh tật, đã không còn sống trên đời được quá ba khắc một giờ, trước lúc chết cứ để y được khoan khoái trong lòng, cũng không nỡ không cho y quay lại nhìn ngó.

Từ xa nhìn thấy trong cung Từ Ninh có một đoàn người bước ra, khiêng hai chiếc kiệu, Quy nhị nương một tay kéo Vi Tiểu Bảo, một tay kéo con trai, nép người vào sau một luống mẫu đơn. Quy Tân Thụ núp sau bà ta.

Đoàn người kia dần dần đi tới gần, Vi Tiểu Bảo nhìn thấy người đi đầu là Thái giám cai quản Kính sự phòng, hai chiếc kiệu phía sau một là của hoàng thái phi, một là của hoàng thái hậu, cạnh kiệu đều có thái giám đỡ đòn kiệu, thái giám sau kiệu cầm lọng đi theo, nghĩ là hoàng đế sau khi được mình báo tin đã phái thêm thị vệ. Y linh cơ nhất động, hạ giọng nói “Cẩn thận! Trong chiếc kiệu đi trước là hoàng đế Thát Đát, trong chiếc kiệu sau là hoàng thái hậu đấy”.

Vợ chồng họ Quy thấy đoàn người nghi vệ rất có thanh thế, lại từ cung Từ Ninh đi ra, tự nhiên là hoàng đế và thái hậu, bất giác tim đập càng nhanh, hai người cùng nhìn qua con trai, trên mặt hiện ra vẻ ôn nhu. Quy nhị nương hạ giọng nói “Con, trong chiếc kiệu đầu tiên chính là hoàng đế, khi họ tới gần, ta quát một tiếng Ra, thì ba người chúng ta cứ đánh nát cả người lẫn kiệu!”. Quy Chung cười nói “Được, trò này chơi hay đấy!”.

Nhìn thấy hai chiếc kiệu càng lúc càng tới gần, Vi Tiểu Bảo lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, nghe thấy Thái giám cai quản Kính sự phòng không ngừng quát tháo “Tránh ra, tránh ra, tránh ra!”, thét mọi người tránh đường. Quy nhị nương hạ giọng quát “Ra!”. Ba người đồng thời vọt ra.

Ba người này vọt tới rất mau, thật như cuồng phong đổ tới, chỉ nghe bình một tiếng vang rền, ba người sáu chưởng đã đập vào chiếc kiệu thứ nhất. Quy nhị nương và Quy Tân Thụ sợ chưa đánh chết hoàng đế, lập tức rút trường kiếm ở hông ra, tay vung kiếm tới, đâm bốn năm kiếm vào kiệu, lúc rút kiếm ra đều có máu chảy ròng ròng, người trong kiệu cho dù có mười mạng sống cũng đều đã mất hết.

Bọn thị vệ tùy tùng cả kinh, nhao nhao la ó, rút đao xông tới cản trở. Quy nhị nương kêu lên “Đắc thủ rồi!”, tay trái kéo con trai vọt về phía bắc. Quy Tân Thụ trường kiếm vung mau vọt lên trước cướp đường, bọn thị vệ làm sao cản được? Nhìn thấy ba người vọt tới phía tây cung Thọ Khang thì rẽ vào luống hoa. Bọn thái giám cung nữ la thét ầm ĩ, dồn thành một đám.

Tiếng thanh la bốn phía vang lên, hàng trăm ngàn ngàn cánh cửa trong cung ầm ầm đóng lại. Túc vệ Nội ban, thị vệ cửa cung giữ chặt các chỗ thông lộ yếu đạo. Kế đó quan quân Hộ quân doanh, Tiền phong doanh, Kiêu kỵ doanh Tam kỳ nội phủ ngoài tường người người giương cung tuốt đao đổ ra dày đặc, canh giữ nghiêm mật.

Vi Tiểu Bảo thấy ba người nhà Quy gia đâm chết hoàng thái phi lại cho rằng đã đắc thủ, lập tức đào tẩu, trong lòng cả mừng, lập tức sau luống hoa nhảy ra, cao giọng quát “Mọi người không được hoảng hốt, bảo vệ hoàng thái hậu là chuyện gấp!”.

Đám thị vệ đang hỗn loạn như ruồi không đầu, đột nhiên thấy Vi Tiểu Bảo xuất hiện chỉ huy, trong lòng đều trấn định. Vi Tiểu Bảo quát “Mọi người vây lại quanh ngự kiệu của hoàng thái hậu, nếu thích thách phạm giá thì phải liều mạng chống cự!”. Bọn thị vệ đồng thanh đáp “Tuân lệnh!”. Vi Tiểu Bảo giật một thanh đao trong tay bọn thị vệ giơ cao lên, lớn tiếng nói “Hôm nay là lúc chúng ta tận trung báo quốc, xả thân vì thái hậu và hoàng thượng, cho dù có một ngàn tên thích khách tới đây thì mọi người cũng phải bảo vệ thánh giá của thái hậu”. Bọn thị vệ lại đồng thanh đáp “Tuân lệnh!”. Nhìn thấy Phó Tổng quản Thị vệ bá tước đại nhân oai phong lẫm lẫm, chỉ huy bình tĩnh, lòng trung rỡ rỡ, coi chết như về, không ai không khâm phục tới tận đáy lòng, đều nghĩ “Tuy y còn nhỏ tuổi nhưng rốt lại vẫn hơn người một bậc”. Hơn mười tên thị vệ lập tức xúm lại chung quanh ngự kiệu của hoàng thái hậu.

Vi Tiểu Bảo lại gọi bọn thái giám cung nữ “Các ngươi ầm ĩ cái gì thế? Mau xúm quanh thành một vòng tròn bảo vệ thái hậu. Nếu thích khách phạm giá thì phải chém mấy cái đầu không đáng tiền của các ngươi trước”. Bọn thái giám cung nữ nghĩ thầm cho dù đầu mình không đáng tiền song để người ta chém bừa thì cũng tiếc, nhưng thấy y cầm đao vung vẩy, thần sắc oai nghiêm, không ai dám chống lại, đành run run rẩy rẩy xúm quanh bọn thị vệ thành một vòng, có mấy người sợ vãi cả cứt đái.

Vi Tiểu Bảo lúc ấy mới buông cương đao xuống, bước tới trước ngự kiệu của thái hậu, nói “Nô tài Vi Tiểu Bảo tới cứu giá chậm, làm thánh giá thái hậu kinh động. Kính xin thái hậu yên tâm, thích khách đã bị đánh lùi”. Thái hậu trong kiệu nói “Tốt lắm”. Vi Tiểu Bảo đưa tay mở hé một góc rèm kiệu, thấy thái hậu sắc mặt trắng bệch, nhưng vẻ mặt tươi cười, liên tiếp gật đầu, nói “Vi Tiểu Bảo, ngươi tốt lắm, tốt lắm, lại cứu ta lần nữa!”. Vi Tiểu Bảo nói “Thái hậu vạn phúc thánh an, nô tài vô cùng vui mừng”, rồi nhẹ nhàng buông rèm kiệu xuống.

Y quay lại chỉ hai tên thị vệ, nói “Các ngươi mau đi tâu với hoàng thượng là thái hậu thánh cung bình an, xin hoàng thượng không cần lo lắng. Các ngươi nói nô tài Vi Tiểu Bảo cung kính thỉnh an hoàng thượng, các thị vệ ra sức hộ giá, thích khách đã bị đánh lùi”. Hai tên thị vệ nhận lệnh đi.

Chợt nghe thái hậu hạ giọng gọi “Vi Tiểu Bảo!”. Vi Tiểu Bảo ứng tiếng “Dạ, có nô tài!”. Thái hậu hạ giọng hỏi “Hai người trong kiệu trước chết chưa?”. Vi Tiểu Bảo nói “Hai người à?”. Thái hậu nói “Ngươi qua xem thử, cẩn thận lưu ý”. Vi Tiểu Bảo vâng dạ, trong lòng rất ngạc nhiên “Tại sao lại là hai người? Tại sao mình phải cẩn thận lưu ý?”. Y bước tới trước chiếc kiệu thứ nhất, vén rèm kiệu lên, không kìm được la lớn “A” một tiếng, buông rèm kiệu xuống, lui lại vài bước, suýt nữa ngã lăn ra đất.

Trong kiệu máu thịt bầy nhầy, quả nhiên có hai người chết! Hai người trên thân thể đều có mấy vết kiếm thương, máu vẫn chảy ròng ròng. Một người là thái hậu giả Mao Đông Châu, người kia là một người đàn ông lùn mập, ngũ quan đã bị chưởng lực đánh nát bét, nhưng nhìn vóc dáng thì rõ ràng là Sấu đầu đà. Hai người ôm chặt nhau mà chết.

Mao Đông Châu chết trong kiệu cũng không có gì kỳ lạ, thị là do Vi Tiểu Bảo áp giải tới cung Từ Ninh trình cho hoàng thái hậu, nhưng gã Sấu đầu đà này thì từ đâu mà ra? Hai người này rõ ràng lại ngồi trên ngự kiệu của hoàng thái phi, lại do hoàng thái hậu bồi tiếp, là định đi đâu?

Y định thần lại, bước tới trước ngự kiệu của thái hậu, hạ giọng nói “Bẩm thái hậu, hai người ấy chết rồi, chết nát bét ra, chết tới mức không sao chết hơn được nữa”.

Thái hậu cười một tiếng, nói “Tốt lắm! Chúng ta về cung Từ Ninh, chiếc kiệu này cũng khiêng theo, đừng để người khác mở rèm ra nhìn”.

Vi Tiểu Bảo vâng dạ truyền lệnh, đích thân khiêng ngự kiệu của thái hậu về cung Từ Ninh, mở rèm kiệu ra, đỡ thái hậu xuống. Thái hậu lại nhìn y cười một tiếng, nói “Ngươi tốt lắm!”. Vi Tiểu Bảo cười, nghĩ thầm “Mình có gì là tốt? Thái hậu tuy không còn trẻ, nhưng dung mạo còn xinh đẹp thật!”.

Thái hậu vẫy vẫy tay, bảo y theo vào tẩm điện, sai cung nữ và thái giám lui ra hết, rồi bảo Vi Tiểu Bảo cài then cửa lại.

Vi Tiểu Bảo tim đập thình thịch, không kìm được mặt đỏ bừng lên, nghĩ thầm “Ái chà, không xong rồi! Thái hậu không ngừng khen ngợi mình, chẳng lẽ muốn mình hóa thân làm Lão hoàng gia? Thái hậu giả có sư ca giả làm cung nữ, lại có Sấu đầu đà nằm chung trong chăn. Nếu thái hậu thật muốn mình giả làm cung nữ chui vào trong chăn của bà ta thì làm sao là tốt?”.

Thái hậu ngồi lên mép giường, xuất thần hồi lâu, nói “Chuyện này thật rất nguy hiểm, toàn là nhờ ngươi ra sức”. Vi Tiểu Bảo nói “Nô tài đội ơn lớn của thái hậu và hoàng thượng, dẫu có tan xương nát thịt cũng không báo đáp được”. Thái hậu gật gật đầu, nói “Ngươi rất trung thành. Hoàng thượng dùng ngươi, cũng là phúc khí của bọn ta”. Vi Tiểu Bảo nói “Đây là ân điển của thái hậu và hoàng thượng. Nô tài chỉ biết hết lòng ra sức báo chúa thôi”, trong lòng chỉ nói “Ngọc Hoàng đại đế, Quan Thế Âm Bồ tát phù hộ, ngươi đừng sai ta làm cung nữ giả”.

Thái hậu lại nhìn y cười một tiếng, chỉ cười tới mức Vi Tiểu Bảo toàn thân nổi da gà, chỉ nghe bà nói “Hai tên phản tặc mà ngươi đánh chết, mang cả người cả kiệu đốt đi, không được tiết lộ ra một chữ nửa câu. Bọn thị vệ và cung nữ thái giám mới rồi có mặt ở đó…”, tới đó trầm ngâm không nói nữa. Vi Tiểu Bảo nói “Xin thái hậu yên tâm. Nô tài có cách để bọn chúng ngay cả đánh rắm nửa cái cũng không dám”. Thái hậu nghe y ăn nói thô tục, khẽ cau mày một cái, nói “Ngươi thu xếp ồn thỏa chuyện này cho ta, tự nhiên sẽ có cái hay cho ngươi”. Vi Tiểu Bảo thỉnh an, nói “Nô tài sẽ hết lòng thu xếp, nếu có ai tiết lộ nửa câu, thái hậu cứ chém đầu nô tài là được”. Thái hậu nói “Thế thì ta yên tâm rồi. Ngươi đi đi!”. Vi Tiểu Bảo cả mừng, dập đầu cáo từ lui ra.

Ra khỏi cung Từ Ninh, chỉ thấy ngự kiệu của Khang Hy đang từ bên kia đi tới, mấy trăm quân túc vệ xúm xít bảo vệ chung quanh, vệ sĩ đông gấp mấy lần so với ngày thường. Vi Tiểu Bảo tránh qua một bên đường. Khang Hy trong kiệu nhìn thấy y, kêu lên “Tiểu Quế tử, ngươi chờ ta ở đây”. Vi Tiểu Bảo vâng dạ, biết Khang Hy tới thỉnh an thái hậu, vắt óc suy nghĩ “Tại sao Sấu đầu đà lại núp trong kiệu của hoàng thái phi? Quả thật vô cùng kỳ quái!”.

(*) Ở đây có chỗ chơi chữ không dịch được. Vợ chồng Quy Tân Thụ tưởng ba chữ “Tiểu O (Huyền) tử“ mà Vi Tiểu Bảo viết là ba chữ “Tiểu đoàn tử” (viên bánh trôi nhỏ).

(**) Xét : Về sau Cát Nhĩ Đan và Tang Kết lần lượt làm loạn, bị Khang Hy lần lượt tiêu diệt. Cát Nhĩ Đan chết năm Khang Hy thứ 36, Tang Kết chết năm Khang Hy thứ 44.

Comments

comments


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.