Ỷ Thiên Đồ Long ký

Ỷ Thiên Đồ Long ký

Tác giả:

Kim Dung

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

409677

Ỷ Thiên Đồ Long ký

Đánh giá: 9/10 từ 147 lượt
Ẩn giấu pho võ công thượng đẳng Cửu Âm Chân Kinh và bộ Võ Mục Di Thư lừng lẫy, Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao đã gây nên những cuộc tranh giành không hồi kết giữa các bang phái võ lâm. Người cần đao để trả thù, người lại muốn giương danh với thế nhân, kẻ tham vọng hiệu triệu cả thiên hạ. Giữa lúc triều đình phong kiến Trung Hoa đang dần suy yếu, đất nước đứng trước nguy cơ xâm lược của người Mông Cổ, sứ mạng tái thiết trật tự được đặt vào tay những người thành tâm và hùng tâm mà Trương Vô Kỵ là nhân vật tiêu biểu. Vô Kỵ sẽ thống nhất các bang phái như thế nào để hiệp tâm đánh bại quân Mông Cổ? Bí quyết ẩn giấu trong hai báu vật sẽ giúp Vô Kỵ ra sao? Hãy khám phá bí mật trong 40 hồi Ỷ Thiên Đồ Long Ký.