Anh hùng xạ điêu - Bản Tân Tu (mới nhất)

Hồi 4 : Hắc Phong Song Sát

trước
tiếp

Hoàn Nhan Hồng Hy cười nói:

– Được, đánh cho chúng thêm trận nữa.

Nào ngờ quân tiền tiêu Mông Cổ về báo Vương Hãn đích thân tới đây đón tiếp hai vị vương tử của nước Đại Kim, Thiết Mộc Chân, Trát Mộc Hợp, Tang Côn ba người vội vàng ra đón.

Trong đám bụi một đội quân mã ào ào kéo tới. Giữa mấy trăm thân binh hộ vệ, Vương Hãn phóng ngựa tới trước mặt, nhảy xuống ngựa cầm tay Thiết Mộc Chân và Trát Mộc Hợp rồi tới trước ngựa huynh đệ Hoàn Nhan quỳ xuống làm lễ. Chỉ thấy y thân thể to béo, râu tóc bạc trắng, mặc áo trường bào lông hắc điêu thắt đai lưng vàng, thần thái rất oai nghiêm. Hoàn Nhan Hồng Liệt vội xuống ngựa đáp lễ còn Hoàn Nhan Hồng Hy thì lại chỉ ngồi trên lưng ngựa ôm quyền vái một cái.

Vương Hãn nói:

– Tiểu nhân nghe quân Nãi Man muốn vô lễ, chỉ sợ làm kinh động hai vị vương tử vội mang quân tới, may mà nhờ oai phong của hai vị điện hạ, ba đứa con của tôi đã đánh lui được họ rồi.

Kế đích thân mở đường, cung cung kính kính đưa huynh đệ Hoàn Nhan Hồng Hy về trướng của y. Chỉ thấy trong trướng trải đầy da điêu da chồn, đồ dùng hoa lệ quý giá, ngay đám thân binh vệ sĩ cũng ăn mặc đẹp đẽ hơn cả Thiết Mộc chân, còn cha con y thì không cần phải nói. Trong vòng vài dặm quanh trướng, tiếng tù và vang lên không ngớt, người reo ngựa hí, quang cảnh rất náo nhiệt, huynh đệ Hoàn Nhan từ lúc ra khỏi Trường thành mới được thấy lần đầu.

Vương Hãn có được phong hào, so với Thiết Mộc Chân còn cao hơn, dù sao chỉ là chức vị suông, nước Kim cũng không tiếc gì. Vương Hãn đắc ý cực kỳ, quay sang liên tục nói lời cảm tạ với huynh đệ họ Nhan, tỏ vẻ kính cẩn quy phục. Phong tước xong, chiều hôm ấy Vương Hãn mở tiệc lớn khoản đãi huynh đệ Hoàn Nhan. Một đám nữ nô dâng lời ca điệu múa trước mặt quý khách, rộn rã phi thường, so với lối khoản đãi thô hào của Thiết Mộc Chân thì cách xa trời vực. Hoàn Nhan Hồng Hy vô cùng cao hứng, vừa ý hai nữ nô, trong lòng chỉ nghĩ cách làm sao mở miệng đòi Vương Hãn.

Rượu đã ngà ngà, Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:

– Lão anh hùng oai danh vang dội, chúng tôi ở Trung đô cũng nghe thấy, chuyện đó không cần nói. Nhưng những người trẻ tuổi nổi tiếng anh hùng hảo hán trong quân Mông Cổ, tôi cũng muốn gặp mặt.

Vương Hãn cười nói:

– Mấy đứa con nuôi của tôi đây chính là những anh hùng hảo hán nổi tiếng nhất trong quân Mông Cổ.

Con Vương Hãn là Tang Côn ngồi cạnh nghe thấy rất không vừa ý, không ngừng từng chén từng chén lớn uống cạn.

Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy y có vẻ tức giận, bèn nói:

– Lệnh lang lại càng là nhân vật anh hùng, sao lão anh hùng không nói tới?

Vương Hãn cười nói:

– Lão hán chết rồi thì tự nhiên là y sẽ thống lĩnh bộ chúng. Nhưng y làm sao bằng được hai vị nghĩa huynh chứ? Trát Mộc Hợp túc trí đa mưu. Thiết Mộc Chân dũng mãnh vô song, họ có thể tay không đánh khắp thiên hạ. Các hảo hán người Mông Cổ ai mà không vâng lệnh họ?

Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:

– Chẳng lẽ tướng sĩ của lão anh hùng lại không bằng bộ hạ của Đại hãn Thiết Mộc Chân?

Thiết Mộc Chân thấy lời lẽ của y có ý khích bác, bèn nhìn y một cái, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Vương Hãn vuốt râu không nói gì, uống một hớp rượu rồi thong thả nói:

– Lần trước quân Nãi Man cướp của ta mấy vạn sức vật, toàn nhờ Thiết Mộc Chân phái tứ kiệt của y tới giúp mới cướp lại được. Quân tướng của y tuy không đông nhưng người nào cũng kiêu dũng. Trận đánh hôm nay hai vị điện hạ đã thấy rồi đấy.

Tang Côn mặt lộ vẻ giận dữ, dằn cái chén vàng xuống bàn một cái. Thiết Mộc Chân vội nói:

– Con có tài năng gì đâu? Con mà có được ngày hôm nay là toàn nhờ nghĩa phụ giúp cho.

Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:

– Còn tứ kiệt là những vị nào vậy? Ta muốn gặp họ.

Vương Hãn nói với Thiết Mộc Chân:

– Ngươi gọi họ vào trướng đi!

Thiết Mộc Chân khẽ vỗ tay một cái, bốn viên đại tướng từ ngoài bước vào. Người đi đầu tướng mạo văn nhã, sắc mặt trắng bệch, là Mộc Hoa Lê giỏi dùng binh. Người thứ hai thân thể cao lớn, ánh mắt như chim ưng, là Bác Nhĩ Truật bạn thân của Thiết Mộc Chân. Người thứ ba thấp nhỏ khỏe mạnh, bước đi lanh lẹ, chính là Bác Nhĩ Hốt, sư phụ của Đà Lôi. Người thứ tư mặt đầy vết sẹo, sắc đỏ như máu, là Xích Lão Ôn năm xưa cứu mạng Thiết Mộc Chân. Bốn người này về sau trở thành bốn đại công thần khai quốc của Mông Cổ, lúc bấy giờ Thiết Mộc Chân gọi là tứ kiệt.

Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn thấy, khen ngợi mỗi người vài câu, ban cho mỗi người một chén rượu lớn. Đợi họ uống xong, Hoàn Nhan Hồng Liệt lại nói:

– Hôm nay trên trận có một vị tướng áo đen xung phong hãm trận không ai chống được, là ai thế?

Thiết Mộc Chân nói:

– Đó là một viên Thập phu trưởng tiểu tướng mới thu nhận, mọi người đều gọi y là Triết Biệt.

Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:

– Cũng gọi y vào uống một chén đi.

Thiết Mộc Chân bèn truyền lệnh ra ngoài. Triết Biệt vào trướng, tạ ơn ban rượu, đang nâng chén định uống thì Tang Côn kêu lên:

– Một gã Thập phu trưởng hèn mạt như ngươi lại dám uống rượu bằng chén vàng của ta à?

Triết Biệt vừa sợ vừa giận, dừng lại không uống, nhìn qua Thiết Mộc Chân. Tập tục của người Mông Cổ thì cản trở người khác uống rượu là hạ nhục rất lớn, huống chi đây là chỗ bao nhiêu người nhìn thấy, bảo người ta làm sao nhịn được?

Thiết Mộc Chân nghĩ thầm:”Nể mặt nghĩa phụ, mình cứ nhường Tang Côn một lần”, bèn nói với Triết Biệt:

– Mang qua đây cho ta uống!

Rồi đón lấy cái chén vàng trong tay Triết Biệt ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Triết Biệt tức giận nhìn Tang Côn một cái rồi sải chân bước ra ngoài.

Tang Côn quát:

– Ngươi quay lại đây!

Triết Biệt không đếm xỉa gì tới, ngẩng đầu đi thẳng. Tang Côn gặp chuyện bực mình, nói:

– Tuy nghĩa huynh Thiết Mộc Chân có tứ kiệt nhưng ta chỉ bỏ ra một vật cũng có thể một miếng nuốt sống tứ kiệt.

Nói xong khà khà cười nhạt. Y gọi Thiết Mộc Chân là nghĩa huynh vì Thiết Mộc Chân nhận cha y là Vương Hãn làm nghĩa phụ, chứ y và Thiết Mộc Chân thì chưa hề kết an đáp. Hoàn Nhan Hồng Hy nghe y nói thế, ngạc nhiên hỏi:

– Cái gì mà lợi hại thế? Thật đáng ngạc nhiên.

Tang Côn nói:

– Chúng ta ra ngoài trướng xem.

Vương Hãn nói:

– Đang uống rượu ngon miệng, ngươi lại muốn giở trò gì thế?

Hoàn Nhan Hồng Hy thì chỉ muốn xem nhiệt náo, bèn nói:

– Uống rượu buồn quá, xem cái khác cũng hay.

Nói xong đứng lên bước ra ngoài trướng. Mọi người chỉ đành bước ra theo.

Quân sĩ Mông Cổ ngoài trướng đã đốt mấy trăm đống lửa lớn đang hội họp uống rượu, thấy các Đại hãn bước ra, chỉ nghe rầm rập một tràng, quân sĩ phía tây đồng loạt đứng lên, đứng ngay ngắn chỉnh tề không động đậy, đó chính là bộ thuộc của Thiết Mộc Chân. Bộ tướng sĩ tốt của Vương Hãn phía đông cũng nhao nhao đứng lên, nhưng người trước kẻ sau, có người còn cúi đầu cười nói với nhau. Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn thấy hết, nghĩ thầm:

– Binh tướng của Vương Hãn tuy nhiều nhưng kém xa của Thiết Mộc Chân.

Dưới ánh lửa Thiết Mộc Chân thấy mặt Triết Biệt đầy vẻ tức giận, bèn gọi:

– Mang rượu tới đây!

Tùy tùng dâng lên một bầu rượu lớn. Thiết Mộc Chân đón lấy bầu rượu lớn tiếng nói:

– Hôm nay chúng ta đánh quân Nãi Man đại bại, mọi người đều vất vả.

Các tướng sĩ đồng thanh đáp:

– Là nhờ Đại hãn Vương Hãn, Đại hãn Thiết Mộc Chân, Đại hãn Trát Mộc Hợp chỉ huy.

Thiết Mộc Chân nói:

– Hôm nay ta thấy một người đặc biệt dũng cảm, xung đột trong hậu quân của quân địch đánh ra đánh vào ba lần liên tiếp, bắn chết mười mấy tên địch, người đó là ai?

Quân sĩ kêu lên:

– Thập phu trưởng Triết Biệt.

Thiết Mộc Chân nói:

– Cái gì mà Thập phu trưởng? Là Bách phu trưởng.

Mọi người đều ngạc nhiên, kế đó lập tức hiểu ý, hò reo vang dậy:

– Triết Biệt là dũng sĩ, đâu chỉ đáng là Bách phu trưởng!

Thiết Mộc Chân nói với Giả Lặc Mễ:

– Đưa mũ trụ cho ta!

Giả Lặc Mễ hai tay dâng lên. Thiết Mộc Chân đưa tay đón lấy giơ cao lên gọi:

– Đây là mũ trụ ta đội lúc giết giặc, bây giờ trao cho dũng sĩ làm chén rượu!

Rồi mở nút bầu trút rượu vào mũ trụ, uống một hớp rồi đưa qua cho Triết Biệt. Triết Biệt vô cùng cảm kích, quỳ một chân xuống, đón lấy uống mấy hớp cạn sạch, hạ giọng nói:

– Dù cho là chén bảo thạch nạm vàng quý nhất thiên hạ cũng không bằng mũ trụ của Đại hãn.

Thiết Mộc Chân cười khẽ một tiếng, đón lấy mũ trụ đội lên đầu. Hoàn Nhan Hồng Liệt nghĩ thầm:

– Thiết Mộc Chân quả là hào kiệt. Lúc này mà y bảo Triết Biệt chết một vạn lần thì người kia cũng vui lòng. Các đại thần trong triều cứ nói người Man ở phương Bắc đều là bọn không có đầu óc, quả là khinh người quá đáng.

Hoàn Nhan Hồng Hy chỉ nghĩ tới việc Tang Côn muốn nuốt sống tứ kiệt. Y ngồi xuống một cái ghế da hổ do tùy tùng đưa tới, hỏi:

– Tang Côn! Ngươi có cái gì lợi hại có thể một miếng nuốt sống tứ kiệt thế?

Tang Côn cười khẽ một tiếng, hạ giọng nói:

– Mời điện hạ xem một trò vui. Cái gì mà tứ kiệt oai chấn đại mạc, quá nửa đều không bằng hai con vật của tôi.

Rồi lớn tiếng gọi:

– Tứ kiệt của nghĩa huynh Thiết Mộc Chân đâu?

Bọn Mộc Hoa Lê bốn người bước vào khom lưng làm lễ. Tang Côn quay đầu hạ giọng nói với người thân tín của mình vài câu, người ấy vâng dạ bước ra. Qua một lúc chợt nghe một tràng tiếng mãnh thú gầm thét, phía sau trướng đưa lên hai con kim tiền báo lớn toàn thân phủ lông gấm vàng rực. Trong bóng đêm chỉ thấy mắt báo ngời ngời như bốn đĩa đèn dầu xanh biếc, từ từ tới gần. Hoàn Nhan Hồng Hy giật nảy mình, đưa tay nắm chặt cán bội đao.

Khi hai con báo tới gần chỗ có đèn lửa mới nhìn thấy cổ báo có đeo vòng da, mỗi con do hai đại hán dắt. Trong tay mỗi đại hán đều cầm roi dài, vốn là báo phu chăm sóc và cho báo ăn. Người Mông Cổ thích nuôi báo để đi săn, báo săn không những phóng mau hơn chó mà còn hung dữ phi thường, những con vật bị săn chống lại là lập tức bị giết chết. Có điều nuôi báo tốn rất nhiều thức ăn, nếu không phải là bậc vương công tử trưởng quý tộc thì người thường tự nhiên không nuôi nổi. Hai con báo này của Tang Côn tuy bị báo phu cầm dây da giữ lại nhưng vẫn nhe nanh múa vuốt, mắt lộ hung quang, chồm bên này lồng bên kia, bắp thịt toàn thân như ẩn chứa sức mạnh phi thường, chỉ chờ dịp phát tiết.

Hoàn Nhan Hồng Hy trong lòng run sợ, co rúm người lại, nghĩ hai con báo này dữ tợn hung hăng như thế, nếu chúng giật ra khỏi sợi dây trong tay báo phu thì quả là việc rất dễ dàng.

Tang Côn nói với Thiết Mộc Chân:

– Nghĩa huynh, nếu tứ kiệt của ngươi quả thật là anh hùng hảo hán, có thể tay không đánh chết hai con báo săn này của ta, thì ta mới phục ngươi.

Tứ kiệt nghe thấy ai cũng nổi giận, đều nghĩ thầm:

– Ngươi làm nhục Triết Biệt, lại còn làm nhục bọn ta. Bọn ta là heo rừng hay sói rừng mà bắt bọn ta đánh nhau với báo săn của ngươi.

Thiết Mộc Chân cũng rất không vui, nói:

– Ta quý tứ kiệt như tính mạng, làm sao có thể để họ đánh nhau với báo.

Tang Côn hô hô cười lớn, nói:

– Thế à? Vậy thì có gì là anh hùng hảo hán chứ? Đấu với hai con báo của ta mà cũng không dám.

Xích Lão ôn trong tứ kiệt tính nóng như lửa, khoa chân bước lên một bước, nói với Thiết Mộc Chân Đại hãn:

– Chúng tôi bị người ta chế nhạo cũng không sao, nhưng không thể để người mất mặt được. Tôi xin đánh nhau với chúng.

Hoàn Nhan Hồng Hy cả mừng rút một chiếc nhẫn khảm bảo thạch màu hồng ra ném xuống đất, nói:

– Chỉ cần ngươi đánh thắng con báo thì cái này là của ngươi.

Xích Lão Ôn không thèm nhìn tới, sấn lên phía trước. Mộc Hoa Lê vươn tay kéo y lại, quát:

– Chúng ta oai chấn đại mạc là nhờ giết được nhiều kẻ địch. Báo đâu có thể chỉ huy quân đội, mai phục bao vây quân địch chứ?

Thiết Mộc Chân nói:

– Nghĩa huynh Tang Côn, ngươi thắng rồi.

Rồi khom người nhặt chiếc nhẫn khảm bảo thạch đặt vào tay Tang Côn.Tang Côn ướm ướm chiếc nhẫn vào ngón tay, buông tiếng cười dài, giơ giơ bàn tay đeo nhẫn lên nhìn nhìn chung quanh. Tướng sĩ bộ thuộc của Vương Hãn cất tiếng hoan hô vang dậy. Trát Mộc Hợp thì cau mày không nói gì.

Thiết Mộc Chân thì thần sắc vẫn thản nhiên, tứ kiệt căm tức lui ra. Hoàn Nhan Hồng Hy thấy cuộc đấu giữa người và báo không thành vô cùng cụt hứng, bèn đòi Vương Hãn giao cho hai nữ nô, bước vào trong trướng.

** *

Sáng sớm hôm sau, Đà Lôi và Quách Tĩnh hai đứa cầm tay nhau ra ngoài dạo chơi, chạy đông chạy tây, dần dần rời khỏi doanh trại khá xa, đột nhiên có một con thỏ trắng phóng qua cạnh hai đứa. Đà Lôi rút bộ cung tên nhỏ ra, vù một tiếng bắn trúng bụng con thỏ. Nó tuổi nhỏ sức yếu, nên tuy bắn trúng nhưng không trí mạng, con thỏ trắng mang cả tên chạy, hai đứa reo hò ầm ĩ, co cẳng đuổi theo.

Con thỏ chạy được một lúc, rốt lại cũng ngã lăn ra, hai đứa đồng thanh reo mừng, đang định tới bắt lấy, chợt trong khu rừng bên cạnh có bảy tám đứa trẻ chạy ra. Một đứa khoảng mười một mười hai tuổi nhanh tay lẹ mắt vồ một cái chụp được con thỏ nhấc lên, rút mũi tên quăng xuống đất, trừng mắt nhìn Đà Lôi và Quách Tĩnh một cái rồi ôm con thỏ quay người bỏ đi.

Đà Lôi kêu lên:

– Này, con thỏ là do ta bắn chết, ngươi mang đi đâu thế?

Đứa trẻ kia quay người lại cười nói:

– Ai nói ngươi bắn chứ?

Đà Lôi nói:

– Mũi tên kia không phải là của ta sao?

Đứa trẻ kia đột nhiên lông mày dựng ngược, hai mắt mở to, quát lên:

– Thỏ này là của ta nuôi, không bắt ngươi đền là may lắm rồi!

Đà Lôi nói:

– Ngươi nói bậy, rõ ràng là thỏ rừng mà.

Đứa trẻ kia lại càng hung hăng, sấn tới chỉ vào mặt Đà Lôi nói:

– Ngươi mắng ai? Ông nội ta là Vương Hãn, cha ta là Tang Côn, ngươi biết không? Cứ cho là do ngươi bắn đi, nhưng ta lấy thì sao nào?

Đà Lôi ngạo nghễ đáp:

– Cha ta là Thiết Mộc Chân đấy!

Đứa trẻ kia nói:

– Phì, Thiết Mộc Chân thì sao? Cha ngươi hèn nhát, sợ ông nội ta sợ cả cha ta.

Đứa trẻ ấy tên Đô Sử, là con một của Tang Côn. Tang Côn sau khi sinh được một con gái, nhiều năm sau mới sinh được đứa con trai này, ngoài ra không có con trai nào khác nên vô cùng yêu chiều, để nó mặc ý rông càn ngang ngược. Thiết Mộc Chân xa cách Vương Hãn, Tang Côn đã lâu, con đôi bên tuy có gặp nhau lúc còn nhỏ nhưng lúc ấy thì đã không còn nhớ nữa.

Đà Lôi nghe nó chửi mắng cha mình, vô cùng căm tức, ngang nhiên nói:

– Ai nói thế chứ? Cha ta chẳng sợ ai cả!

Đô Sử nói:

– Mẹ ngươi bị người ta bắt đi đều là nhờ ông nội và cha ta cướp lại cho cha ngươi, tưởng ta không biết à? Ta lấy con thỏ chút xíu này thì có gì quan trọng?

Năm xưa Vương Hãn giúp đỡ nghĩa tử việc ấy. Tang Côn đố kỵ oai danh của Thiết Mộc Chân nên thường khoe khoang, ngay con trai y cũng nhiều lần nghe thấy.

Đà Lôi một là tuổi còn nhỏ, hai là vì Thiết Mộc Chân cho rằng đó là chuyện nhục nhã lớn trong đời nên không kể lại cho con biết. Lúc ấy Đà Lôi nghe thấy, giận xanh cả mặt, tức giận quát:

– Ngươi nói bậy! Ta mách cha ta cho mà xem.

Rồi quay người chạy đi. Đô Sử ha hả cười lớn, gọi theo:

– Cha ngươi sợ cha ta, ngươi mách thì làm được gì! Tối hôm qua cha ta thả hai con báo ra, tứ kiệt của cha ngươi cũng sợ không dám động đậy.

Trong tứ kiệt có Bác Nhĩ Hốt là sư phụ Đà Lôi, khiến Đà Lôi nghe thế lại càng tức giận, lắp ba lắp bắp nói:

– Sư phụ ta thì ngay hổ cũng không sợ, lại sợ báo à? Chỉ là y không muốn đánh nhau với thú rừng thôi.

Đô Sử bước lên hai bước đột nhiên vung tay tát một cái, đánh trúng mặt Đà Lôi, thét lên:

– Ngươi còn bướng à? Ngươi có sợ ta hay không?

Đà Lôi sửng sốt, hai má đỏ bừng lên, muốn khóc mà cố nín. Quách Tĩnh đứng cạnh tức giận đã lâu, lúc ấy không nhịn được nữa, hừ một tiếng, đột nhiên xông tới húc đầu vào bụng Đô Sử. Đô Sử bất ngờ, bị húc trúng bụng ngã ngửa ra đất. Đà Lôi vỗ tay cười nói:

– Hay lắm!

Rồi kéo tay Quách Tĩnh quay người bỏ chạy. Đô Sử tức giận quát:

– Đánh chết hai thằng tiểu tử này cho ta.

Bọn trẻ cùng đi với Đô Sử đuổi theo, đôi bên xúm vào nhau đấm đá túi bụi. Đô Sử bò dậy, hung hăng nhảy vào vòng chiến. Đô Sử lớn hơn, nhân số lại đông, trong chớp mắt đã đè Đà Lôi và Quách Tĩnh ra đất. Đô Sử không ngừng đấm mạnh xuống lưng Quách Tĩnh, quát:

– Đầu hàng thì ta tha cho!

Quách Tĩnh hết sức vùng dậy nhưng tuổi nhỏ lực yếu, bị đè xuống không cựa quậy được, bên kia Đà Lôi cũng bị hai đứa trẻ hợp sức đè xuống đất đánh túi bụi. Đang còn giằng co chưa ngã ngũ, chợt sau núi có tiếng nhạc ngựa khua vang, một đội người ngựa phóng tới. Người đi đầu thân thể béo lùn cưỡi một con hoàng mã, nhìn thấy đám trẻ đánh nhau, cười nói:

– Hay lắm, cũng biết đánh nhau à?

Rồi giục ngựa tới gần, thấy bảy tám đứa lớn đánh hai đứa trẻ, hai đứa trẻ bị đè sát xuống đất đánh cho đến nỗi mắt mũi sưng vù bầm tím, bèn quát:

– Không biết xấu hổ à? Buông tay ra ngay!

Đô Sử chửi:

– Cút đi! Đừng múa mép ở đây. Các ngươi biết ta là ai không? Ta muốn đánh người, không ai quản được cả.

Cha nó là quân trưởng hùng thị phương Bắc, nó kiêu căng đã quen, trước nay mọi người đều phải nhường nhịn nó.

Người cưỡi con hoàng mã mắng:

– Thằng tiểu tử này ngang tàng thật, buông tay ra ngay!

Lúc ấy những người còn lại cũng đã tới. Một cô gái nói:

– Tam ca, đừng dính vào chuyện không đâu, đi thôi.

Người cưỡi ngựa vàng nói:

– Cô nhìn xem. Đánh nhau thế này thì còn ra thể thống gì nữa?

Mấy người ấy chính là Giang Nam thất quái. Họ từ Nam lên Bắc đuổi theo Đoàn Thiên Đức tới sa mạc, sau đó lại không có tin tức gì. Hơn sáu năm nay họ tìm tung tích Đoàn Thiên Đức và Lý Bình khắp cả vùng sa mạc, thảo nguyên. Bảy người đều học được tiếng Mông Cổ, nhưng hai người Đoàn Lý thủy chung vẫn biệt vô âm tín. Giang Nam thất quái tính tình cương cường, lại thêm mười phần hiếu thắng, đã đánh cuộc với Khưu Xứ Cơ thì đừng nói chỉ là tìm một người đàn bà, mà cho dù có, vất vả gấp mười, nguy hiểm gấp muôn lần họ cũng quyết không thể bỏ ngang. Thất quái người nào cũng suy nghĩ như nhau, nếu vĩnh viễn không tìm được Lý Bình cũng phải tìm đủ mười tám năm mới thôi, lúc ấy sẽ trở lại lầu Túy Tiên phủ Gia Hưng nhận thua với Khưu Xứ Cơ. Huống chi Khưu Xứ Cơ cũng chưa chắc đã tìm được Bao thị vợ Dương Thiết Tâm. Nếu đôi bên đều không tìm được thì kể như hòa, lại tìm đề mục khác để tỷ thí cũng chẳng sao.

Hàn Tiểu Oanh nhảy xuống ngựa, kéo hai đứa trẻ ngồi trên lưng Đà Lôi ra, nói:

– Hai đứa lớn đánh một đứa nhỏ thì không được!

Đà Lôi trên lưng chợt nhẹ bỗng, bèn nhảy ngay dậy. Đô Sử sửng sốt, Quách Tĩnh lật mạnh người lại đánh mạnh vào bụng nó một cái. Hai đứa đã thoát thân, co cẳng bỏ chạy.

Đô Sử kêu lên:

– Đuổi theo, đuổi theo!, rồi dẫn đầu đám trẻ con đuổi theo.

Giang Nam thất quái thấy đám trẻ con Mông Cổ đánh nhau, nhớ lại lúc mình còn nhỏ nghịch ngợm bướng bỉnh đều bất giác mỉm cười. Kha Trấn Ác nói:

– Đi mau lên, nếu chợ phía trước tan rồi sẽ không hỏi được ai đâu.

Lúc ấy bọn Đô Sử đã đuổi kịp Quách Tĩnh và Đà Lôi, bao vây bốn phía. Đô Sử quát:

– Có đầu hàng hay không?

Đà Lôi mặt đầy vẻ tức giận, lắc đầu không đáp. Đô Sử nói:

– Đánh!

Bọn trẻ con nhất tề ùa vào. Đột nhiên ánh hàn quang chớp lên. Quách Tĩnh trong tay đã cầm một thanh chủy thủ gầm lớn:

– Đứa nào dám xông vào?

Nguyên là Lý Bình thương con, đưa thanh kiếm chồng để lại cho con, bảo nó mang trong người. Nàng nghĩ bảo vật có thể trừ tà, vốn là để bảo vệ con không bị tà ma xâm phạm. Lúc ấy Quách Tĩnh bị bức bách quá đáng, bèn rút ngọn chủy thủ ra.

Bọn Đô Sứ thấy nó cầm binh khí, nhất thời cũng không dám xông vào động thủ. Diệu thủ thư sinh Chu Thông đã giật cương phóng ngựa đi, chợt nhìn thấy ngọn chủy thủ lóe sáng dưới ánh nắng, lóng lánh lạ thường, bất giác giật mình. Y nhất sinh thường trộm cắp của quan lại nhà giàu, hiểu biết về bảo vật rất rộng rãi, nghĩ thầm ánh sáng này không phải tầm thường, phải nhìn xem là bảo bối gì.

Lập tức giật ngựa quay lại, chỉ thấy một đứa trẻ cầm một ngọn chủy thủ trong tay. Ngọn chủy thủ ấy lấp lánh ánh sáng màu xanh, lóng la lóng lánh, rõ ràng là binh khí sắc bén mười phần quý báu, không biết tại sao lại nằm trong tay đứa trẻ này. Lại nhìn tới bọn trẻ thì ngoài Quách Tĩnh ra đều mặc áo ngắn lông điêu quý báu, mà Quách Tĩnh thì trên cổ đeo một cái vòng vàng chạm khắc tinh xảo, xem ra cũng là con em của tù trưởng Mông Cổ.

Chu Thông nghĩ thầm:

– Chắc là thằng nhỏ này lấy trộm bảo đao của cha nghịch ngợm. Vật của vương công tù trưởng, có lấy cũng không hề gì.

Lúc ấy đã nảy ý muốn cướp, bèn cười hề hề xuống ngựa, nói:

– Mọi người đừng đánh nhau, đùa đùa một chút thôi thì được.

Câu nói vừa dứt đã nghiêng người xông vào vòng vây của đám trẻ, vươn tay cướp lấy thanh chủy thủ. Y sử dụng tuyệt kỹ võ công Không thủ nhập bạch nhận, đừng nói một đứa trẻ như Quách Tĩnh, cho dù là một người lớn võ nghệ tinh thâm, chỉ cần không phải là bậc cao thủ mà gặp phải vị Diệu thủ thư sinh này cũng đừng hòng giữ được binh khí trong tay.

Chu Thông vừa cầm được ngọn chủy thủ, quay người bỏ chạy, nhảy lên dưng ngựa hô hô cười lớn, giật cương thúc ngựa phi thẳng một mạch đuổi theo mọi người, cười nói:

– Hôm nay may mắn, tự nhiên lại vớ được vật báu.

Tiếu Di đà Trương A Sinh cười nói:

– Cái thói trộm gà bắt chó của Nhị ca vẫn không bỏ được.

Náo thị hiệp ẩn Toàn Kim Phát nói:

– Bảo bối gì vậy đưa tôi xem nào.

Chu Thông giang tay ra ném qua. Chỉ thấy một đạo ánh sáng xanh vạch ra trên không, chớp nắng mặt trời, ánh sáng lóng lánh tựa hồ tạo thành một chiếc cầu vồng nho nhỏ, mọi người đều bật tiếng khen ngợi.

Ngọn chủy thủ bay tới trước mặt, Toàn Kim Phát chỉ cảm thấy một làn hơi lạnh, bèn vươn tay chụp lấy cán kiếm, kêu ngay một tiếng:

– Tốt quá!

Càng nhìn càng không ngừng tắc lưỡi khen ngợi, lại nhìn lên chuôi kiếm thấy khắc hai chữ Dương Khang, bất giác sừng sờ nghĩ thầm:

– Đây là tên người Hán, tại sao lại lưu lạc ở Mông Cổ? Dương Khang à? Dương Khang à? Mình chưa từng nghe nói vị anh hùng nào tên Dương Khang. Nhưng nếu không phải là anh hùng hào kiệt thì làm sao xứng đáng sử dụng binh khí sắc bén thế này?

Rồi kêu lên:

– Đại cạ có quen ai tên Dương Khang không?

Kha Trấn Ác nói:

– Dương Khang à?

Trầm ngâm hồi lâu rồi lắc đầu nói:

– Chưa từng nghe qua.

Dương Khang là tên Khưu Xứ Cơ đặt cho đứa con trong bụng Bao Tích Nhược. Dương Quách hai người đổi chủy thủ cho nhau, vì vậy thanh kiếm khắc chữ Dương Khang thì trong tay Lý Bình. Giang Nam thất quái lại không biết chuyện này. Kha Trấn Ác lớn tuổi nhất trong bảy người, là người từng trải nhất, nhưng y đã không biết thì sáu người kia dĩ nhiên càng không biết.

Toàn Kim Phát là người tâm tư tinh tế, nói:

– Khưu Xứ Cơ đi tìm vợ Dương Thiết Tâm, không biết Dương Khang này có quan hệ gì với Dương Thiết Tâm không?

Chu Thông cười nói:

– Nếu chúng ta tìm được vợ Dương Thiết Tâm thì sau này cứ mang lên lầu Túy Tiên, cũng hơn lão đạo sĩ mũi trâu một bậc.

Bảy người vất vả tìm kiếm suất sáu năm trên sa mạc hoàn toàn không có chút manh mối, lúc ấy đột nhiên lại tìm được một chút đầu mối, tuy là rất xa xôi nhưng cũng không chịu bỏ qua. Hàn Tiểu Oanh nói:

– Chúng ta quay lại hỏi thằng nhỏ ấy xem.

Ngựa của Hàn Bảo Câu nhanh hơn, quay đầu trở lại vượt lên, chỉ thấy đám trẻ con đã xúm lại đánh nhau lộn bậy thành một đám. Đà Lôi và Quách Tĩnh lại đã bị đè xuống đất. Hàn Bảo Câu kéo ra không được, nổi nóng túm lấy mấy đứa ném ra một bên.

Đô Sử không dám đánh nữa, chỉ vào mặt Đà Lôi nói:

– Hai con chó con có giỏi thì ngày mai ra đây đánh nhau nữa.

Đà Lôi nói:

– Được, mai sẽ đánh tiếp.

Nó đã tính toán trong lòng, định trở về sẽ nhờ Tam ca Oa Khoát Đài giúp đỡ. Trong ba người thì Tam ca đối với nó tử tế nhất, lại rất khỏe mạnh, sáng mai nhất định có thể tới giúp đỡ. Đô Sử bèn dắt bọn trẻ chạy mất.

Quách Tĩnh mặt mũi đầy máu, chìa tay nói với Chu Thông:

– Trả kiếm lại cho ta!

Chu Thông rút chủy thủ ra cầm ở tay, tung tung lên cười nói:

– Trả thì sẽ trả cho ngươi. Nhưng ngươi hãy nói cho ta biết tại sao ngươi có thanh kiếm này?

Quách Tĩnh lấy tay áo lau máu mũi, nói:

– Mẹ tôi cho tôi.

Chu Thông nói:

– Cha ngươi tên gì?

Quách Tĩnh trước nay không có cha, nghe câu ấy chợt sững sờ, chỉ lắc đầu quầy quậy. Toàn Kim Phát nói:

– Ngươi họ Dương phải không?

Quách Tĩnh lại lắc lắc đầu. Thất quái thấy đứa trẻ này đầu óc tối tăm, đều thấy thất vọng. Chu Thông lại hỏi:

– Dương Khang là ai?

Quách Tĩnh vẫn lắc đầu. Giang Nam thất quái rất trọng tín nghĩa, nói ra là làm, tuy đối với một đứa trẻ cũng quyết không bao giờ lừa dối. Chu Thông bèn đưa thanh chủy thủ lại cho Quách Tĩnh. Hàn Tiểu Oanh rút khăn tay ra lau máu cho Quách Tĩnh, dịu dàng nói:

– Về nhà đi, từ nay về sau đừng đánh nhau nữa. Ngươi còn nhỏ, đánh không lại chúng đâu.

Bảy người quay đầu ngựa, phóng mau về phía Đông. Quách Tĩnh ngơ ngác nhìn theo họ, Đà Lôi nói:

– Quách Tĩnh, về thôi.

Lúc ấy bảy người đi được một đoạn, nhưng Kha Trấn Ác rất thính tai, nghe thấy hai chữ Quách Tĩnh giật nảy mình, lập tức kéo cương quay ngựa vòng lại, hỏi:

– Hài tử, ngươi họ Quách à? Ngươi là người Hán, không phải người Mông Cổ phải không?

Quách Tĩnh gật gật đầu. Kha Trấn Ác cả mừng, hỏi dồn:

– Mẹ ngươi tên gì?

Quách Tĩnh đáp:

– Mẹ là mẹ.

Kha Trấn Ác lắc lắc đầu hỏi:

– Ngươi đưa ta tới gặp mẹ ngươi được không?

Quách Tĩnh nói:

– Mẹ không có ở đây.

Kha Trấn Ác nghe giọng nói của nó có ý thù địch, bèn gọi:

– Thất muội, cô tới hỏi nó xem.

Hàn Tiểu Oanh nhảy xuống ngựa, dịu dàng nói:

– Cha ngươi đâu?

Quách Tĩnh nói:

– Cha bị người xấu hại chết rồi, khi nào ta lớn sẽ đi giết người xấu trả thù.

Hàn Tiểu Oanh hỏi:

– Cha ngươi tên gì?

Nàng quá phấn khích, giọng nói cũng run lên. Quách Tĩnh lắc lắc đầu. Kha Trấn Ác hỏi:

– Người xấu hại chết cha ngươi tên gì?

Quách Tĩnh nghiến răng nghiến lợi nói:

– Y… y tên Đoàn Thiên Đức!

Nguyên là Lý Bình ở tại sa mạc xa xôi, biết lúc nào cũng có thể gặp chuyện bất trắc, chuyện mình có thể còn sống mà trở về quê cũ Trung nguyên hay không quả thật rất xa xôi, nếu mình đột nhiên chết đi thì đứa con này ngay cả tên tuổi kẻ thù cũng vĩnh viễn không biết nên đã sớm đem tên tuổi diện mạo Đoàn Thiên Đức kể đi kể lại cho nó nghe. Nàng là một cô gái nhà quê thất học, trước nay chỉ gọi chồng là Khiếu ca, nghe người ngoài gọi y là Quách đại ca, còn tên thật của chồng là gì thì nàng không hề để ý. Quách Tĩnh cũng chỉ biết cha là cha, trước nay không hề biết tới tên khác. Ba chữ “Đoàn Thiên Đức” Quách Tĩnh nói ra cũng không có tiếng vang gì lớn, nhưng đột nhiên truyền vào tai thất quái, bảy người lập tức trợn mắt há miệng, như ba tiếng sét nổ rền giữa trời quang, không có oai lực nào kinh tâm động phách cho bằng. Trong chớp mắt ấy giống như đất chuyển núi nghiêng, gió mây đổi sắc. Qua một lúc, Hàn Tiểu Oanh mới bật tiếng reo lớn, Trương A Sinh đấm ngực thùm thụp, Toàn Kim Phát ôm chặt vai Nam Hy Nhân, Hàn Bảo Câu suýt ngã ngựa, Kha Trấn Ác ôm bụng cười sằng sặc, Chu Thông thì cứ xoay vòng vòng như một con ốc.

Đà Lôi và Quách Tĩnh nhìn thấy bộ dạng họ như thế vừa buồn cười vừa kỳ quái. Qua một hồi lâu Giang Nam thất quái mới dần dần bình tĩnh lại, người nào trên mặt cũng đầy vẻ mừng rỡ. Trương A Sinh quỳ xuống đất không ngừng vái lên trời, miệng cứ ầm rầm:

– Bồ tát linh thiêng, đa tạ trời xanh phù hộ!

Hàn Tiểu Oanh nhìn Quách Tĩnh nói:

– Tiểu huynh đệ chúng ta ngồi xuống đây từ từ nói chuyện.

Đà Lôi trong lòng chỉ muốn đi tìm Tam ca Oa Khoát Đài nhờ giúp đỡ, lại thấy bảy người cử chỉ lời lẽ kỳ quái, nói tiếng Mông Cổ lơ lớ, âm điệu hoàn toàn sai lạc, xem ra không phải là người tốt, tuy mới rồi họ giải vây cho mình nhưng không muốn chần chừ ở đây không ngừng giục Quách Tĩnh về.

Quách Tĩnh nói:

– Tôi phải về thôi.

Rồi kéo tay Đà Lôi, xoay người chạy đi. Hàn Bảo Câu phát hoảng, kêu lên:

– Này, này ngươi không được chạy, cứ để bạn ngươi về trước thôi.

Hai đứa trẻ thấy y hình dáng xấu xí kỳ quái chợt thấy sợ hãi, lập tức bỏ chạy thục mạng. Hàn Bảo Câu sấn lên vươn cánh tay ú nụ ra toan chụp cổ áo Quách Tĩnh kéo lại. Chu Thông kêu lên:

– Tam đệ, đừng nóng nảy! – rồi giơ tay gạt nhẹ tay y.

Hàn Bảo Câu ngạc nhiên dừng tay. Chu Thông gia tăng cước bộ vượt lên chặn trước mặt Đà Lôi và Quách Tĩnh, nhặt ba viên đá dưới đất, cười hì hì nói:

– Ta làm ảo thuật, các ngươi có xem không nào?

Quách Tĩnh và Đà Lôi lập tức thấy hiếu kỳ, bèn dừng lại nhìn nhìn ỵ. Chu Thông xòe tay phải ra, đặt ba viên đá vào lòng bàn tay, quát lớn một tiếng:

– Biến!

Tay nắm lại thành quyền, rồi xòe bàn tay ra một cái, ba viên đá nhỏ đã không thấy đâu nữa. Hai đứa trẻ vô cùng ngạc nhiên. Chu Thông chỉ vào chiếc khăn trên đầu

mình một cái, quát lớn:

– Ra mau!

Rồi lột chiếc khăn xuống thì ba viên đá đang nằm gọn ghẽ trong đó. Quách Tĩnh và Đà Lôi bật tiếng cười rộ, cùng vỗ tay ầm lên. Đúng lúc ấy, xa xa có tiếng chim nhạn kêu vang, một bầy chim hồng nhạn xếp thành hình chữ nhân từ phía Bắc bay xuống. Chu Thông chợt xoay chuyển ý nghĩ, nói:

– Bây giờ chúng ta sẽ tới xin đại ca ta làm phép ảo thuật.

Rồi mò trong bọc lấy ra một chiếc khăn lau mồ hôi đưa cho Đà Lôi, chỉ Kha Trấn Ác nói:

– Ngươi tới bịt mắt ông ta lại.

Đà Lôi theo lời, cầm khăn tới bịt mắt Kha Trấn Ác, cười nói:

– Chơi cút bắt à?

Chu Thông nói:

– Không phải, ngươi bịt kín mắt lại nhưng ông ta vẫn có thể bắn rơi chim nhạn trên không.

Nói xong đưa một bộ cung tên vào tay Kha Trấn Ác. Đà Lôi nói:

– Thế thì làm thế nào mà bắn được? Ta không tin.

Đang lúc trò chuyện, bầy chim nhạn đã bay tới ngang đầu. Chu Thông vung tay ném ba viên đá lên, thủ kình của y rất mạnh, ba viên đá bay lên rất cao. Bầy nhạn giật mình, con nhạn đầu đàn cất tiếng kêu vang, đang định dẫn bầy đổi hướng bay vòng qua một bên. Kha Trấn Ác đã nhận rõ được vị trí, buông cung phát tên, vù một tiếng bắn trúng bụng con nhạn đầu đàn, cả tên lẫn nhạn lập tức rơi xuống.

Đà Lôi và Quách Tĩnh cùng cất tiếng reo lên, chạy tới nhặt con nhạn lớn lên, đưa lại tận tay Kha Trấn Ác, tấm lòng trẻ thơ vô cùng kính phục ngưỡng mộ.

Chu Thông nói:

– Mới rồi bảy tám đứa bọn nó đánh hai người các ngươi, chỉ cần các ngươi học được võ công thì không sợ gì chúng đông người.

Đà Lôi nói:

– Sáng mai chúng tôi sẽ đánh nhau nữa, tôi sẽ gọi thêm đại ca của tôi!

Chu Thông nói:

– Gọi đại ca giúp à? Hừ, đúng là bọn trẻ con vô dụng. Ta sẽ dạy các ngươi một ít võ nghệ, ngày mai thừa sức đánh thắng bọn nó.

Đà Lôi nói:

– Hai ngươi chúng tôi mà đánh thắng tám người bọn nó à?

Chu Thông nói:

– Đúng thế!

Đà Lôi cả mừng nói:

– Được, vậy thì ông dạy tôi đi!

Chu Thông thấy Quách Tĩnh đứng bên cạnh có vẻ không thích thú, bèn hỏi:

– Ngươi không muốn học à?

Quách Tĩnh nói:

– Mẹ nói không được đánh nhau với người ta, học võ đánh người thì mẹ không thích đâu.

Hàn Bảo Câu khẽ mắng:

– Thằng nhỏ hèn nhát!

Chu Thông lại hỏi:

– Mới rồi tại sao các ngươi đánh nhau thế?

Quách Tĩnh đáp:

– Là bọn nó đánh chúng tôi trước!

Kha Trấn Ác trầm giọng nói:

– Nếu ngươi gặp kẻ thù là Đoàn Thiên Đức thì ngươi tính sao?

Quách Tĩnh đôi mắt nhỏ lóe lên ánh giận dữ, nói:

– Tôi giết y, trả thù cho cha!

Kha Trấn Ác nói:

– Cha ngươi một thân võ nghệ mà còn bị y giết, ngươi không học võ đương nhiên đánh không được y, làm sao trả thù?

Quách Tĩnh ngẩn người đứng ngớ ra không sao trả lời. Hàn Tiểu Oanh nói:

– Bởi thế nên không học võ không được đâu.

Bọn họ dùng giọng Gia Hưng nói ra, cũng gần với giọng quê hương Lâm An, Quách Tĩnh nghe cũng hiểu được. Chu Thông chỉ vào dãy núi hoang bên phải, nói:

– Nếu ngươi muốn học võ trả thù thì khuya hôm nay lên đó tìm bọn ta. Có điều ngươi chỉ được tới một mình, ngoài người bạn nhỏ này của ngươi thì không được để người ngoài biết. Ngươi có dám không? Có sợ ma không?

Quách Tĩnh vẫn ngơ ngác không trả lời. Đà Lôi thì nói:

– Ông dạy võ cho tôi đi.

Chu Thông chợt kéo khuỷu tay nó một cái, chân trái móc nhẹ. Đà Lôi ngã ngửa ra đất. Nó lồm cầm bò dậy, giận dữ nói:

– Tại sao ông đánh tôi?

Chu Thông cười nói:

– Đó là võ đấy, ngươi học được chưa?

Đà Lôi vốn rất thông minh lập tức hiểu ra, theo chiêu thức làm qua một lượt rồi nói:

– Ông dạy thêm đi!

Chu Thông đánh nhứ vào mặt nó một quyền. Đà Lôi né sang bên trái, quyền phải của Chu Thông đã đánh tới trúng giữa mũi Đà Lôi, chỉ là một quyền ấy hoàn toàn không dùng sức vừa chạm vào mũi nó đã lập tức rút về.

Đà Lôi cả mừng kêu lớn:

– Hay quá. Ông dạy nữa đi.

Chu Thông chợt khom người xuống đầu vai khẽ huých vào hông nó một cái, Đà Lôi lập tức bị hất tung lên không. Toàn Kim Phát phi thân ra đỡ lấy nó, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Quách Tĩnh đang ngơ ngác xuất thần, không biết đang nghĩ ngợi gì, đột nhiên lắc lắc đầu. Thất quái thấy Đà Lôi thông minh lanh lợi như thế, so ra thì Quách Tĩnh càng có vẻ ngu ngốc không bằng, đều không kìm được nỗi buồn bã.

Hàn Tiểu Oanh thở dài một tiếng, mi mắt đỏ lên. Toàn Kim Phát nói:

– Tôi thấy cũng không cần phải phí tâm làm gì. Chỉ cần đưa mẹ con nó về lại Giang Nam giao cho Khưu đạo trưởng. Việc tỷ võ thì chúng ta nhận thua quách cho xong.

Chu Thông nói:

– Thằng nhỏ này tư chất quá kém, không phải là người học võ.

Hàn Bảo Câu nói:

– Nó không có một chút cứng rắn, tôi cũng thấy chẳng ra sao.

Thất quái dùng thổ âm Giang Nam nhao nhao bàn bạc. Hàn Tiểu Oanh xua xua hai đứa trẻ nói:

– Các ngươi đi đi.

Đà Lôi kéo Quách Tĩnh vui vẻ đi về.

Giang Nam thất quái cay đắng sáu năm, bôn ba mấy ngàn dặm trên sa mạc mênh mông, một sớm gặp được Quách Tĩnh vốn là nỗi mừng trên trời rơi xuống, không ngờ chỉ vui vẻ được một lúc đã thấy Quách Tĩnh tư chất mười phần ngu xuẩn, rất khó học được võ công thượng thặng, bất giác lòng như tro nguội.

Chuyện này mới thật là khó chịu, tính lại chẳng bằng không tìm ra Quách Tĩnh còn hơn. Hàn Bảo Câu nhấc roi ngựa lên không ngừng đập xuống mặt cát để trút giận, đánh đến nỗi bụi bốc mù mịt, không chịu dừng tay. Chỉ có Nam Sơn tiểu tử Nam Hy Nhân thủy chung không nói câu nào.

Kha Trấn Ác nói:

– Tứ đệ, ngươi nói thế nào?

Nam Hy Nhân nói:

– Tốt lắm.

Chu Thông nói:

– Cái gì tốt?

Nam Hy Nhân nói:

– Thằng nhỏ ấy tốt lắm.

Hàn Tiểu Oanh vội hỏi:

– Tứ ca cứ cái tính ấy, khó mà cạy miệng được một câu, cũng không chịu nói thêm chữ nào.

Nam Hy Nhân cười khẽ một tiếng, nói:

– Lúc ta nhỏ cũng rất ngu ngốc.

Y trước nay trầm lặng ít nói, câu nào cũng nghĩ ngợi cặn kẽ rồi mới nói ra, nên không nói thì thôi, chứ nói là đúng. Lục quái nghe y nói thế, lập tức như thấy được một tia ánh sáng, đã không còn cúi đầu thở ra như lúc nãy.

Trương A Sinh nói:

– Đúng, đúng! Tôi có thông minh bao giờ đâu? – nói xong liếc Hàn Tiểu Oanh.

Chu Thông nói:

– Cứ xem tối nay nó có dám một mình lên núi không.

Toàn Kim Phát nói:

– Tôi thấy quá nửa là không dám. Để tôi đi tìm chỗ nó ở.

Nói xong nhảy lên ngựa, phóng theo Đà Lôi và Quách Tĩnh, từ xa nhìn thấy hai đứa chạy vào lều Mông Cổ.

***

Đêm ấy thất quái ở lại trên núi hoang, chờ đến giờ Hợi ba khắc, sao Bắc đẩu đã xoay chiều mà vẫn chẳng thấy bóng Quách Tĩnh đâu.

Hàn Bảo Câu thở dài nói:

– Giang Nam thất quái oai phong một thời, rốt lại lại bị thua dưới tay lão đạo sĩ xấu xa ấy ?Chu Thông nói :

 

-Toàn Chân Giáo ở Giang Bắc kháng Kim giết địch, cứu độ bá tánh, trung nghĩa can đản, vì nước vì dân. Toàn Chân Thất Tử mỗi người võ công cao cường, hiệp nghĩ vì người, trong chốn võ lâm mọi người kính phục, nghe nói Khưu Xử Cơ lại là người xuất sắc trong đó, chúng ta thua đệ tử của hắn cũng không tổn hại tên tuổi, huống hồ mọi người bọn mình đều là vì cứu hộ hậu nhân của người trung nghĩa, là làm việc tốt đường đường chính chính, trên giang hồ các bằng hữu mà biết, mỗi người đều muốn tán dương một chữ “hảo”!

 

Sau người nghe xong cùng bảo hay, trong lòng trở nên thoải mái hơn. Lại thấy ở chân trời phía tây mây đen dày đặc đùn lên thành khối, trên đầu là một bầu trời xanh mờ mờ, không có bóng mây nào. Gió Tây bắc lúc thổi lúc dừng, bóng trăng dần dần lên tới giữa trời, quanh vành trăng có một quầng sáng đỏ. Hàn Tiểu Oanh nói:

– Sợ đêm nay có mưa lớn. Nếu mưa thì thằng nhỏ ấy càng không tới.

Trương A Sinh nói:

– Vậy thì sáng mai chúng ta tìm tới chỗ nó.

Kha Trấn Ác nói:

– Tư chất ngu xuẩn cũng không quan trọng. Chỉ là thằng nhỏ ấy hơi nhát gan một chút, hừ!

Nói xong lắc lắc đầu. Bảy người đang than thở, Hàn Bảo Câu đột nhiên a một tiếng, chỉ vào đám cỏ rậm nói:

– Cái gì kia?

Dưới ánh trăng sáng, chỉ thấy trong đám cỏ dày có ba khối màu trắng hình dáng rất kỳ quái. Toàn Kim Phát bước tới xem, chỉ thấy là ba đống đầu lâu nhưng xếp lên nhau rất chỉnh tề ngay ngắn.

Y cười nói:

– Nhất định là bọn trẻ bướng bỉnh kia nghịch ngợm, xếp đầu lâu người ra đây… Ồ, cái gì thế này? Nhị ca lại đây mau!

Mọi người nghe giọng nói của y đột nhiên chuyển sang kinh ngạc, trừ Kha Trấn Ác, năm người kia đều vội chạy tới. Toàn Kim Phát cầm một cái đầu lâu lên đưa Chu Thông, nói:

– huynh nhìn xem này!

Chu Thông nhìn lên tay y, chỉ thấy giữa cái đầu lâu có năm cái lỗ như dùng ngón tay chọc thủng. Y đưa tay sờ một cái, năm ngón tay vừa khớp lọt vào năm cái lỗ, lỗ chỗ ngón cái lọt vào hơi to hơn, lỗ chỗ ngón út lọt vào hơi nhỏ hơn, đúng là như cẩn thận xoi theo hình dáng bàn tay, rõ ràng không phải là trẻ con nghịch ngợm.

Chu Thông hơi biến sắc, lại khom người nhặt hai cái đầu lâu còn lại lên, chỉ thấy hai cái này cũng đều có năm lỗ thủng như cái vừa rồi, bất giác nảy lòng nghi ngờ:

– Chẳng lẽ có người dùng ngón tay cắm vào sao?

Nhưng nghĩ trên đời không có người nào võ công cao cường như thế, năm ngón tay có thể chọc thủng sọ người, cho nên chỉ trầm ngâm một mình không nói gì.

Hàn Tiểu Oanh kêu lên:

– Là yêu ma quỷ quái trên núi ăn thịt người phải không?

Hàn Bảo Câu nói:

– Đúng thế, nhất định là ma quỷ trong núi.

Toàn Kim Phát trầm ngâm nói:

– Nếu là ma quỷ trong núi thì xếp mấy cái đầu lâu này ngay ngắn như thế làm gì?

Kha Trấn Ác nghe tới câu ấy nhảy bật dậy hỏi:

– Xếp như thế nào?

Toàn Kim Phát đáp:

– Tất cả có ba đống xếp thành hình chữ phẩm, mỗi đống có chín cái đầu lâu.

Kha Trấn Ác hoảng sợ hỏi:

– Có phải chia làm ba tầng, tầng dưới năm cái, tầng giữa ba cái, tầng trên một cái không?

Toàn Kim Phát ngạc nhiên nói:

– Phải. Đại ca, sao huynh biết?

Kha Trấn Ác không trả lời nói ngay:

– Mau đi về phía Đông bắc và Tây bắc mỗi hướng một trăm bước xem có gì khác không.

Sáu người thấy thần sắc của y rất nghiêm trọng, thậm chí còn như hoảng hốt, khác hẳn vẻ thản nhiên ung dung lúc bình thời, không dám coi thường, liền ba người một toán chia ra đi về hai phía Đông bắc và Tây bắc vài trăm bước. Giây lát Hàn Tiểu Oanh phía Đông bắc và Toàn Kim Phát phía Tây bắc đồng thời kêu lên:

– Ở đây cũng có đầu lâu.

Kha Trấn Ác phi thân về phía Tây bắc, hạ giọng quát:

– Đang lúc sống chết trước mắt, ngàn vạn lần không được lớn tiếng.

Ba người ngạc nhiên không hiểu. Kha Trấn Ác đã vội vàng phi về phía Đông bắc tới cạnh bọn Hàn Tiểu Oanh, cũng bảo họ nói khẽ như vậy. Trương A Sinh hạ giọng hỏi:

– Là yêu quái hay là kẻ thù vậy?

Kha Trấn Ác nói;

– Là lũ hung đồ, cực kỳ lợi hại, đại ca của ta do chúng giết chết đó.

Lúc ấy bọn Toàn Kim Phát phía Tây bắc đã chạy tới, đứng vây chung quanh Kha Trấn Ác, nghe y nói thế, ai cũng hoảng sợ.

Sáu người đều biết huynh trưởng của Kha Trấn Ác là Kha Tịch Tà, võ công cao thâm hơn, hành sự khôn ngoan, thế mà chết thảm vào tay người khác. Như vậy kẻ địch phải hung hiểm vô cùng. Giang Nam Thất Quái đối với nhau vốn dĩ không việc gì không nói, không có gì là giấu giếm, nhưng Kha Tịch Tà bị giết là chuyện của một hai năm trước, Kha Trấn Ác lại không hề nói nguyên do cùng lai lịch hung thủ.

 

Kha Trấn Ác cầm lấy một cái đầu lâu lên, sờ nắn thật kỹ, đưa năm ngón tay phải vào năm cái lỗ rồi lẩm bẩm:

– Luyện thành rồi, luyện thành rồi, quả nhiên đã luyện thành rồi!

Lại hỏi:

– Ở đây cũng có ba đống đầu lâu phải không?

Hàn Tiểu Oanh đáp:

– Không sai.

Kha Trấn Ác hạ giọng nói:

– Mỗi đống cũng có chín cái chứ?

Hàn Tiểu Oanh nói:

– Một đống có chín cái, còn hai đống chỉ có sáu cái.

Kha Trấn Ác nói:

– Mau qua bên kia xem!

Hàn Tiểu Oanh sải chân chạy mau về phía Đông bắc, khom người nhìn qua một cái rồi lập tức chạy trở lại, nói:

– Bên đó mỗi đống có bảy cái, đều là đầu người chết, thịt còn chưa rã hết.

Kha Trấn Ác hạ giọng nói:

– Vậy thì họ sẽ tới ngay bây giờ!

Rồi đưa cái đầu lâu cho Toàn Kim Phát, nói:

– Cẩn thận để vào chỗ cũ, đừng để họ thấy có dấu vết bị di động.

Toàn Kim Phát để xong đầu lâu vào chỗ cũ quay lại cạnh Kha Trấn Ác. Sáu huynh đệ ngơ ngác nhìn đại ca, chờ y giải thích. Chỉ thấy y ngẩng đầu nhìn trời, da thịt trên mặt không ngớt giật giật, nghiêm nghị nói:

– Đây là Đồng thi. Thiết thi!

Chu Thông giật nảy mình nói:

– Đồng thi Thiết thi chẳng phải đã chết lâu rồi sao, chẳng lẽ vẫn còn sống à?.

Kha Trấn Ác nói:

– Ta cũng cho rằng họ đã chết, nhưng té ra là họ ẩn náu ở đây để luyện Cửu âm bạch cốt trảo. Các vị huynh đệ, mọi người mau lên ngựa chạy về phía đông nam, ngàn vạn lần không được quay lại. Chạy được một ngàn dặm thì dừng lại chờ ta mười ngày, nếu ngày thứ mười mà ta không tới thì không cần chờ nữa.

Hàn Tiểu Oanh vội hỏi:

– Đại ca, huynh nói gì thế? chúng ta đã uống máu ăn thề, thề đồng sinh đồng tử, sao huynh bảo bọn tôi chạy?

Kha Trấn Ác xua tay lia lịa, nói:

– Chạy mau đi, chạy mau đi, chần chừ là không kịp đâu!

Hàn Bảo Câu tức giận nói:

– huynh coi bọn tôi là kẻ bất nghĩa à?

Trương A Sinh nói:

– Nếu Giang Nam thất quái đánh không lại người ta thì để lại bảy mạng sống ở chỗ này cũng được, lẽ nào có chuyện chạy trốn?.

Kha Trấn Ác vội nói:

– Hai người này võ công vốn vô cùng cao cường, bây giờ lại luyện thành Cửu âm bạch cốt trảo. Bảy người chúng ta quyết không phải là đối thủ của họ, cần gì phải chết uổng mạng ở đây?

Sáu người biết y vốn tâm cao khí ngạo, không hề chịu lép. Trường Xuân tử Khưu Xử Cơ võ công cao cường như thế mà y còn dám giao đấu không hề sợ hãi nhưng lại úy ky hai người này như thế, chắc đối phương phải lợi hại vô cùng. Toàn Kim Phát nói:

– Vậy thì chúng ta cùng đi.

Kha Trấn Ác lạnh lùng nói:

– Hai tên này nếu vẫn còn sống, thì thù của huynh trưởng ta không thể không báo.

Nam Hy Nhân nói:

– Có phúc thì cùng hưởng, có nạn thì cùng chịu.

Y lời ít ý sâu, mà đã nói ra rồi thì không bao giờ đổi lại.

Kha Trấn Ác trầm ngâm giây lát, vốn biết mọi người nghĩa khí sâu nặng, vốn cũng quyết không lẽ nào gặp nạn lại bỏ chạy để thoát lấy thân, mới rồi y nói câu ấy là vì lúc nguy cấp nghĩ tới tính mạng của các huynh đệ, lại như không lựa lời, nên lúc bấy giờ thở dài một tiếng, nói:

– Được. Nếu đã thế thì mọi người ngàn vạn lần phải cẩn thận đấy. Đồng thi này là đàn ông. Thiết thi là đàn bà, hai người là vợ chồng, trên giang hồ gọi là “Hắc Phong Song Sát”. Năm xưa họ bắt đầu luyện Cửu âm bạch cốt trảo, sát hại người lương thiệt, huynh trưởng của ta được người ta nhờ vả, mới đến vây công trừ hại. Truy tìm nhiều năm cho tới tận hai năm trước mới gặp gỡ, sau một trận kịch đấu thì huynh trưởng ta chết trong tay bọn chúng. Những chuyện khác thì bây giờ không kịp nói.

 

Lúc huynh trưởng Kha Tịch Tà bắt đầu đáp lời đi vây công Hắc Phong Song Sát cũng là lúc Giang Nam Thất Quái đang ở Sơn Đông, truy tìm Đoàn Thiên Đức cùng Lý Bình, mới vừa truy được một chút manh mối, có người nhìn thấy một gã đàn ông cùng một người đàn bà bụng to, vừa chửi bậy vừa cào cấu, người đàn bà điên điên khùng khùng, nói muốn phanh thây gà đàn ông trả thù cho trượng phu, hai người đều hướng về Đại Hưng Phủ, nghe rất giống với Đoàn Thiên Đức và Lý Bình. Kha Trấn Ác biết huynh trưởng tham gia truy tìm Hắc Phong Song Sát, nhưng cũng không thể từ bỏ manh mối về Lý Bình để tham chiến cùng huynh trưởng. Sau khi tìm tới đại mạc, thì mới biết huynh trưởng bất hạnh bỏ mạng, lại từ người dưa tin, biết được lai lịch của Hắc Phong Song Sát kèm với công phu của chúng, tự nghĩ không địch lại hai bọn họ, không cách nào tìm hai kẻ đó báo thù, càng nóng lòng tìm kiếm Quách Tĩnh, nên mới đối với sáu người còn lại nhẫn nhịn không nói ra, để tránh sáu người còn lại phải táng mạng. Kha Trấn Ác thần sắc nghiêm trọng, nói :

 

-Mòi người cần đề phòng tay trảo lợi hại của chúng. Lục đệ, ngươi tìm về phía nam một trăm bước, có thấy một cỗ quan tài hay không ?

 

Toàn Kim Phát chạy mau về phía Nam, được một trăm bước, không thấy quan tài, nhìn quanh thật kỹ, thấy dưới đất lộ ra góc một phiến đá, bèn dùng lực kéo một cái, phiến đá không hề chuyển động. Y quay đầu vẫy vẫy tay, mọi người nhất tề chạy tới. Trương A Sinh. Hàn Bảo Câu cúi xuống dùng sức, è è mấy tiếng, hai người hợp lực nhấc phiến đá lên. Dưới ánh trăng chỉ thấy dưới phiến đá là một cái hầm đất, dưới hầm có hai xác chết mặc quần áo theo lối Mông Cổ.

Kha Trấn Ác bước xuống dưới hầm đất, nói:

– Hai tên ma đầu này đến lúc luyện công sẽ sử dụng đầu xác chết. Ta núp ở đây, bất ngờ tấn công vào chỗ yếu hại của họ. Mọi người chia ra mai phục chung quanh, ngàn vạn lần không được để họ phát giác. Phải chờ sau khi ta ra đòn, mọi người mới nhất tề xông lên, ra tay tuyệt đối không được nương nhẹ chút nào, lối ám toán này tuy không được quang minh lỗi lạc nhưng địch nhân rất ác rất mạnh, nếu không làm thế thì bảy huynh đệ chúng ta không ai sống được đâu!

Y hạ giọng nói rõ từng câu từng chữ, sáu huynh đệ liên tiếp vâng dạ.

Kha Trấn Ác lại nói:

– Hai người này vô cùng cơ cảnh hơi có tiếng động hay dáng vẻ khác lạ là có thể phát giác ngay từ xa. Đậy phiến đá này lên như cũ, chỉ để hở một đường nhỏ cho ta thở là được.

Kha Trấn Ác nói xong nằm xuống. Sáu người theo lời, khẽ khàng đặt phiến đá tại chỗ cũ, rồi cùng tuốt binh khí ra, tản ra bốn phía núp kín trong đám cây cối rậm rạp. Hàn Tiểu Oanh thấy Kha Trấn Ác trịnh trọng như thế, quả thật là từ khi quen biết y đến nay chưa bao giờ thấy, vừa lo lắng vừa tò mò, lúc tới núp cạnh Chu Thông bèn thì thào hỏi:

– Hắc Phong song sát là loại người thế nào thế ?

 

Chu Thông đáp:

 

– Hai năm trước, huynh trưởng của đại ca là Kha Tịch Tà phái người tới thông báo cho đại ca, nói muốn đi vây công Hắc Phong song sát, đại ca sợ lộ tin tức nên chỉ kêu mình ta đi cùng gặp người báo tin xem có phải đưa tin giả hay không. Ta thấy cũng không phải lừa gạt. Người đó nói Đồng Thi với Thiết Thi là đệ tử của đảo chủ Đảo Đào Hoa ở Đông Hải…..

 

Hàn Tiểu Oanh hạ thấp giọng hỏi:

– Là người của Đảo Đào Hoa, tức là đồng hương Chiết Giang của chúng ta ?

 

Chu Thông nói:

 

-Đúng rồi, nghe nói là môn hạ bị đảo chủ Đảo Đào Hoa trục xuất. Hai người này tàn nhẫn độc ác, võ công cao cường, hành sự mười phần cơ linh, đúng là xuất quỷ nhập thần. Sau khi hại chết Kha đại hiệp thì trên giang hồ không còn thấy tung tích nữa. Mọi người đều kháo nhau là bọn họ tội ác chồng chất nên đã chết, đâu biết là trốn ở nơi hoang vu phía bắc này.

 

Hàn Tiểu Oanh hỏi :

 

-Mà hai người này tên gọi là gì ?

 

Chu Thông đáp :

 

– Đồng thi là đàn ông, tên Trần Huyền Phong. Y sắc mặt vàng sẫm như màu đồng hun, xưa nay mừng giận không lộ ra mặt, giống như thây ma, vì thế người ta gọi y là Đồng thi.

 

Hàn Tiểu Oanh nói:

 

– Vậy thì người đàn bà Thiết thi kia chắc là mặt đen bóng chứ gì?

 

Chu Thông đáp:

 

– Không sai, y thị họ Mai, tên Mai Siêu phong.

 

Hàn Tiểu Oanh nói:

 

– Đại ca nói họ luyện Cửu âm bạch cốt trảo, đó là võ công gì vậy?

 

Chu Thông nói:

 

– Ta cũng chưa từng nghe tới.

 

Hàn Tiểu Oanh nhìn qua chín cái đầu lâu chất thành một cái tháp nhỏ màu trắng, nhìn thấy hai cái hố mắt đen ngòm của cái đầu lâu trên cùng chĩa thẳng về phía mình, giống như trợn mắt nhìn qua, bất giác trong lòng lạnh buốt, ngoảnh đầu đi không dám nhìn nữa, trầm ngâm nói:

 

– Tại sao trước nay đại ca không nói tới chuyện này nhỉ? Chẳng lẽ…

 

Nàng chưa dứt lời. Chu Thông đột nhiên đưa tay trái bịt miệng nàng lại, tay phải chỉ chỉ về phía dưới núi. Hàn Tiểu Oanh trong đám cỏ rậm nhìn xuống, chỉ thấy dưới ánh trăng sáng xa xa, có một cái bóng đen to béo lướt mau trên mặt cát tới gần, thế rất mau lẹ bèn nghĩ thầm:

 

– Thật xấu hổ quá? Té ra Nhị ca nói chuyện với mình mà nãy giờ vẫn không lơi lỏng việc giám sát địch nhân.

 

Trong chốc lát, cái bóng đen ấy đã tới gần núi, lúc ấy đã nhìn được rõ, té ra là hai người dựa vào nhau nên thấy đặc biệt to béo. Bọn Hàn Bảo Câu trước sau đều nhìn thấy, cùng nghĩ thầm Võ công của cặp Hắc Phong song sát này quả nhiên vô cùng quái dị. Hai người chạy mau như thế mà vẫn dính chặt vào nhau, dựa sát vào nhau như một tấc cũng không rời!

Sáu người nín thở ngưng thần, yên lặng chờ đại địch lên núi. Chu Thông nắm chặt ngọn Thiết phiến dùng để điểm huyệt. Hàn Tiểu Oanh cắm trường kiếm xuống đất đề phòng kiếm quang ánh lên nhưng tay phải vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Chỉ nghe trên núi tiếng cát vang lên rào rào, tiếng bước chân vang thẳng tới, mọi người đều tim đập thình thịch, chỉ thấy lúc ấy thời gian trôi đi rất chậm. Bấy giờ gió Tây bắc càng thổi mạnh, mây đen ở chân trời phía Tây như núi đồi trùng trùng điệp điệp, từng đám từng đám ùn ùn kéo tới.

Qua một lúc, tiếng bước chân dừng lại, bãi đất trống trên đỉnh núi xuất hiện hai bóng người, một đứng bất động, trên đầu đội khăn. ăn mặc như người Mông Cổ, người kia tóc xõa tung trong gió, giống như đàn bà. Hàn Tiểu Oanh nghĩ thầm:

– Đây ắt là Đồng thi Thiết thi rồi, để xem họ luyện công ra sao.

Chỉ thấy người đàn bà kia chậm rãi đi vòng quanh người đàn ông, các khớp xương bật lên tiếng kêu răng rắc, cước bộ mau dần, tiếng răng rắc cũng càng lúc càng vang to hơn, như mấy phiến sừng dê đồng thời gõ vào nhau. Giang Nam lục quái nghe thế ngấm ngầm run sợ nghĩ thầm:

– Nội công của y thị đã luyện tới mức ấy chẳng trách đại ca lại nghiêm trọng như thế.

Chỉ thấy hai tay của y thị không ngừng lúc co lúc duỗi, mỗi lần co duỗi các khớp xương đều bật lên tiếng lách cách, mái tóc dài chuyển động theo thân hình dựng đứng trên đầu, trông rất kỳ quái đáng sợ. Hàn Tiểu Oanh chỉ thấy một làn khí lạnh dâng lên trong lòng, toàn thân nổi da gà. Đột nhiên người đàn bà kia chưởng phải dựng lên, chưởng trái vỗ mạnh vào ngực người đàn ông. Giang Nam lục quái ai cũng ngạc nhiên:

– Chẳng lẽ tấm thân huyết nhục của chồng y thị lại chịu nổi một chưởng ấy?

Mắt thấy người đàn ông kia ngã người về phía sau, người đàn bà đã chuyển về phía sau lưng y đánh mạnh một chưởng vào hậu tâm. Chỉ thấy y thị thân hình lay động, tiếng gió vù vù liên tiếp đánh ra tám chưởng, chưởng sau càng nhanh hơn mạnh hơn chưởng trước nhưng người đàn ông kia thủy chung vẫn không kêu lên tiếng nào.

Đến lúc chưởng thứ chín đã đánh ra, người đàn bà đột nhiên nhảy vọt lên, phi thân lên không chúc đầu xuống, chưởng trái biến thành trào giật chiếc khăn của người đàn ông ra, soạt một tiếng, năm ngón tay phải đã cắm ngập vào sọ người đàn ông.

Hàn Tiểu Oanh suýt kêu lên một tiếng. Chỉ thấy người đàn bà ấy rơi xuống tới đất, hô hô cười rộ, người đàn ông chúi xuống ngã vật ra, không hề động đậy Người đàn bà xòe bàn tay dính đầy máu tươi và óc ra ngắm nhìn dưới ánh trăng, chợt quay đầu lại Hàn Tiểu Oanh thấy khuôn mặt y thị tuy đen bóng nhưng đường nét cũng khá đẹp, khoảng hai mươi mấy tuổi. Trên mặt có hơi tươi cười, nhưng cũng không giảm đi chút nào lệ khí ngoan độc tỏa ra.

Giang Nam lục quái lúc ấy đã biết người đàn ông kia hoàn toàn không phải là chồng y thị, chỉ là một cái bia sống bị y thị bắt để luyện công, người đàn bà này ắt là Thiết thi Mai Siêu Phong rồi.

Mai Siêu Phong tiếng cười chợt ngừng lại, duỗi hai tay ra, soạt soạt mấy tiếng giật tung áo quần trên xác chết. Phương Bắc trời lạnh, người nào cũng mặc áo da, mà y thị lại xé tung tấm áo da dày như là xé vải dứt chỉ, không hề phí sức, rồi lập tức đưa tay xé toạc ngực xác chết, móc từng món từng món nội tạng đem ra nhìn kỹ dưới ánh trăng, xem xong thì vứt qua một bên. Lục quái thấy tim gan phèo phổi ném dưới đất món nào cũng nát bét, mới hiểu rõ dựng ý của y thị khi dùng người sống để luyện công, y thị đánh lên người ấy chín chưởng, hoàn toàn không nghe tiếng xương gãy nhưng nội tạng đã bị chấn động vỡ nát. Y thị nhìn mớ nội tạng ấy, rõ ràng là muốn biết công lực của mình đã tiến tới mức nào.

Hàn Tiểu Oanh vừa giận vừa sợ, nhè nhẹ rốt thanh kiếm lên đã định vọt ra đánh lén. Chu Thông vội kéo nàng lại xua xua tay, nghĩ thầm:

– Bây giờ chỉ có một mình Thiết thi, tuy là lợi hại nhưng bảy huynh đệ mình hợp lực cũng có thể chống được, giết y thị trước rồi đối phó với Đồng thi sau thì dễ hơn nhiều, chứ nếu hai người cùng tới thì bất kể thế nào bên mình cũng không chống nổi… nhưng không biết Đồng thi ở chỗ nào để thừa cơ đánh lén? Đại ca hiểu rất rõ thói quen của hai tên ma đầu này, cứ theo lời y dặn dò, để y ra tay trước là hơn.

Mai Siêu Phong xem xong, cười khẽ một tiếng như rất vừa ý, ngồi xuống mặt đất nhìn về phía mặt trăng vận công điều tức. Lưng y thị quay về phía Chu Thông và Hàn Tiểu Oanh, theo nhịp thở nhô lên hạ xuống nhìn thấy rất rõ.

Hàn Tiểu Oanh nghĩ thầm Lúc này mà mình phát một chiêu “Điện chiếu trường không” thì có chín phần là đâm xuyên qua lưng y thị, nhưng nếu đánh một đòn không trúng lại làm hỏng việc lớn. Nàng toàn thân phát run, nhất thời không biết nên làm thế nào.

Chu Thông cũng không dám thở mạnh, chỉ thấy xương sống lạnh buốt, kế đó toàn thân đổ mồ hôi lạnh, liếc mắt lên chỉ thấy mây đen phía tây đã kéo tới che khuất nửa bầu trời như một tấm vải đen dày, trong mây đen lóe lên tia chớp càng làm người ta thêm phần sợ sệt. Tiếng sét văng vẳng vang lên, rền rền âm âm như bị bó chặt trong đám mây dày không sao thoát ra được.

Mai Siêu Phong ngồi điều tức một lúc, đứng thẳng người lên, bứt lấy cái đầu người, bước tới trước cái hố Kha Trấn Ác núp, khom lưng kéo phiến đá. Giang Nam lục quái người nào cũng nắm chặt binh khí, chỉ chờ y thị kéo phiến đá ra là lập tức vọt tới.

Mai Siêu Phong chợt nghe trong đám cành lá sau lưng có một tiếng động lạ không giống tiếng gió khẽ vang lên liền quay ngoắt đầu lại, dưới ánh trăng bóng cái đầu người lập tức bay thẳng vào chỗ cành cây có tiếng động, y thị hú dài một tiếng, vọt mau tới vồ vào ngọn cây.

Người núp trên ngọn cây chính là Hàn Bảo Câu y cậy mình lùn thấp núp trong đám lá không bị lộ lúc ấy chuẩn bị nhảy xuống, nhưng vừa hơi duỗi người ra đã lập tức bị địch nhân phát hiện. Y thấy mụ ác bà nhảy xổ tới hung dữ không thể chống lại, ngọn Kim long tiên ra luôn một chiêu “Ô long thủ thủy”, từ trên cao giáng xuống đánh vào cổ tay y thị. Mai Siêu Phong lại không tránh, thuận tay cuốn một cái đã chụp cứng đầu roi. Hàn Bảo Câu tý lực rất mạnh, dùng kình lực giật lại. Mai Siêu Phong thân hình theo ngọn roi bay tới, chưởng trái đã mau như sét nổ đánh ra. Chưởng chưa tới nơi gió đã rít lên, vô cùng đáng sợ. Hàn Bảo Câu thấy không chống đỡ được thả tay buông roi ra, nhào một cái từ ngọn cây lật người rơi xuống. Mai Siêu Phong không để y rảnh tay thoát thân, bèn lộn người xuống chụp theo, năm ngón tay nhắm vào hậu tâm của y vồ tới.

Hàn Bảo Câu chỉ cảm thấy trên xương sống có một làn hơi lạnh phủ lên, vội cố sức nhoài mau về phía trước, đúng lúc ấy Thấu cốt chùy của Nam Hy Nhân và Tụ tiễn của Toàn Kim Phát dưới gốc cây đã song song bắn tới Mai Siêu Phong.

Mai Siêu Phong ngón tay giữa bên trái bật ra, đánh rơi hai ngọn ám khí. Soạt một tiếng, mảnh áo chỗ hậu tâm của Hàn Bảo Câu đã bị xé rách một mảnh lớn. Y điểm chân trái xuống đất một cái, lập tức vọt lên phía trước, nào ngờ Mai Siêu Phong lại rơi xuống ngay trước mặt y. Mụ Thiết thi này cử động mau như gió thoảng, quát lớn:

– Ngươi là ai, tới đây làm gì?

Song trảo đã chụp xuống đầu vai y. Hàn Bảo Câu chỉ cảm thấy đau buốt một cơn, mười ngón tay của địch nhân như móc câu sắt đã cắm ngập vào thịt, y sau cơn hoảng sợ phóng chân trái ra đá vào bụng dưới địch nhân. Mai Siêu Phong chưởng trái hạ xuống, cách một tiếng, ống chân Hàn Bảo Câu cơ hồ gãy lìa, nhưng y lâm nguy bất loạn, lập tức thừa thế nhào xuống đất lăn luôn ra ngoài.

Mai Siêu Phong co chân đá vào mông y, chợt bên phải có một vật đen bóng chớp lên đè mạnh chân y thị xuống, chính là Nam Sơn tiều tử Nam Hy Nhân.

Mai Siêu Phong không thể đuổi theo Hàn Bảo Câu vội tránh mau qua một bên, trong chớp mắt ấy chỉ thấy bốn phía đều có địch nhân, một người văn sĩ cầm Điểm huyệt thiết phiến, một nữ lang trẻ tuổi cầm trường kiếm từ bên phải đánh tới, một hán tử to lớn béo mập cầm tiêm đao, một hán tử gầy nhỏ cầm một binh khí kỳ lạ từ bên trái đánh qua, trước mặt là một hán tử khỏe mạnh vũ động đòn gánh bằng sắt, phía sau lại có tiếng chân vang lên, nghĩ thầm chắc là hán tử béo lùn cầm nhuyễn tiên mới rồi, những người này đều lạ mặt nhưng xem ra ai cũng võ công cao cường, nghĩ thầm:

– Bọn họ đông người, trước tiên cứ ra tay tàn độc giết luôn vài người rồi sẽ nói chuyện. Bất kể họ tên tuổi là gì, lai lịch ra sao thì ngoài ân sư và thằng chồng giặc của mình ra, mọi người trong thiên hạ đều có thể giết được!

Thân hình chớp lên một cái, thủ trào đã chụp vào mặt Hàn Tiểu Oanh.

Chu Thông thấy thế tới của y thị hung dữ, ngọn quạt sắt bèn điểm mau vào huyệt Khúc trì ở khuỷu tay phải y thị. Nào ngờ mụ Thiết thi này không thèm đếm xỉa gì tới, tay trảo vẫn chụp thẳng ra. Hàn Tiểu Oanh một chiêu Bạch lộ hoành giang vung kiếm chém ngang cánh tay đối phương. Mai Siêu Phong cổ tay lật lại chụp lên thanh kiếm, xem ra tay y thị không sợ binh khí. Hàn Tiểu Oanh cả kinh, vội vàng thu kiếm lui lại. Chỉ nghe chát một tiếng, ngọn quạt sắt của Chu Thông đã điểm trúng huyệt Khúc trì của Mai Siêu Phong. Đó là yếu huyệt trên thân thể con người, bị điểm trúng thì cả cánh tay sẽ lập tức tê dại không còn linh hoạt, không co duỗi được Chu Thông đang mừng rỡ chợt thấy cánh tay địch nhân đột nhiên dài thêm ra, thủ trào đã chụp tới đỉnh đầu y. Chu Thông nhờ thân pháp hình hoạt, giữa lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc lắc người một cái thoát khỏi cái chụp ấy, kinh nghi nghĩ thầm:”Chẳng lẽ trên người y thị không có huyệt đạo?”

Lúc ấy Hàn Bảo Câu đã nhặt ngọn Kim long tiên dưới đất lên, sáu người vây quanh Mai Siêu Phong, binh khí cùng đánh tới. Mai Siêu Phong không hề sợ hãi, một đôi nhục chưởng so ra còn lợi hại hơn binh khí của lục quái. Song trảo của y thị như móc sắt, không chụp giữ binh khí thì vồ vào người đối phương. Giang Nam lục quái nghĩ tới năm lỗ thủng trên mớ đầu lâu, ai cũng thầm run sợ.

Lại có một việc đáng sợ là ngoại hiệu của Thiết thi có một chữ thiết không phải là chuyện ngẫu nhiên, toàn thân quả thật như đúc bằng đồng sắt. Lưng y thị bị Toàn Kim Phát đánh trúng hai quả cân nhưng dường như chưa hề bị tổn thương, mới biết công phu hoành luyện của y thị đã đạt tới cảnh giới thượng thừa. Chỉ thấy y thị ngoài tiêm đao của Trương A Sinh, trường kiếm của Hàn Tiểu Oanh thì còn không dám để đâm trúng người, chứ đối với những binh khí khác thì không sợ sệt gì lắm, cứ hung dữ lăn xả vào tấn công.

Đánh đến lúc hăng. Toàn Kim Phát né tránh hơi chậm, đầu vai trái bị chụp trúng một trào. Ngũ quái cả kinh, sấn vào đánh gấp. Mai Siêu Phong giằng tay một cái. Toàn Kim Phát cánh tay cả áo lẫn thịt đã bị y thị cào rách một mảng rơi xuống đất.

Chu Thông nghĩ thầm:

– Người có công phu hoành luyện, trên thân thể ắt có một luyện môn không luyện cứng được, chỗ ấy vô cùng mềm mại, bị đánh trúng là chết ngay. Không biết luyện môn của mụ ác bà này là ở chỗ nào?

Y vọt lên hạ xuống. Thiết phiến chớp lên liên tiếp đánh vào hai huyệt Bách hội trên đỉnh đầu và Liêm tuyền ở cổ họng địch nhân, kế đó lại điểm vào huyệt Thần khuyết ở bụng dưới và Trung khu ở hậu tâm y thị, trong chớp mắt liên tiếp thử qua hơn mười huyệt, định thăm dò xem mụ ta đặc biệt bảo vệ kín đáo khu vực nào trên thân thể để biết chỗ luyện môn.

Mai Siêu Phong hiểu ý y, quát:

– Con ma đói kia, công phu của bà cô ngươi đã thành đại hành gia, toàn thân không có luyện môn đâu?

Rồi vung tay một cái chụp cứng cổ tay y. Chu Thông cả kinh, may là y suy nghĩ mau lẹ, thủ pháp lanh lợi, không chờ ngón tay của y thị cắm lút vào thịt đã lật bàn tay lại nhét cán quạt vào chưởng tâm y thị, kêu lên:

– Trên quạt có độc đấy!

Mai Siêu Phong đột nhiên thấy trong tay xuất hiện một vật cứng, vừa ngẩn người ra. Chu Thông đã giật tay ra được. Mai Siêu Phong cũng sợ trên cán quạt có độc thật, lập tức ném xuống đất.

Chu Thông nhảy ra mấy bước giơ tay lên nhìn, chỉ thấy mu bàn tay có năm vết máu bầm, bất giác toát mồ hôi lạnh, thấy đánh nhau đã lâu không hạ được đối phương mà bên mình đã có ba người bị thủ trảo của y thị chụp trúng, đến lúc chồng y thị là Đồng thi tới thì bảy huynh đệ mình chắc chắn phải bỏ xác trên núi hoang này, chợt thấy Trương A Sinh. Hàn Bảo Câu. Toàn Kim Phát đều đã thở hồng hộc, trán đổ mồ hôi. Chỉ có Nam Hy Nhân công lực hơi cao hơn. Hàn Tiểu Oanh thân hình nhanh nhẹ thì chưa thấy tỏ vẻ mệt mỏi, nhưng địch nhân lại càng đánh càng mạnh, liếc mắt thấy ánh trăng xanh xao vừa nhô ra khỏi đám mây đen chiếu xuống ba đống đầu lâu, bất giác trong lòng lạnh buốt, lúc nguy cấp chợt nảy ý khôn, bèn phóng tới trước hầm đất chỗ Kha Trấn Ác núp, cao giọng quát lớn:

– Mọi người chạy mau?

Ngũ quái hiểu ý, vừa đánh vừa lùi. Mai Siêu Phong cười nhạt nói:

– Bọn con hoang ở đâu nảy ra tới đây ám toán ìão nương, bây giờ muốn chạy trốn thì đã muộn rồi.

Rồi sải chân đuổi theo. Nam Hy Nhân. Toàn Kim Phát. Hàn Tiểu Oanh ba người hết sức chống lại. Chu Thông. Trương A Sinh. Hàn Bảo Câu ba người khom lưng hợp sức, binh một tiếng ném phiến đá qua một bên.

Đúng lúc ấy, tay trái Mai Siêu Phong đã chụp cứng chiếc đòn gánh của Nam Hy Nhân, tay trảo bên phải vung ra xỉa thẳng vào hai mắt y. Chu Thông quát lớn một tiếng:

– Xuống mau đi!

Ngón tay chỉ ra một cái hai mắt nhìn lên trời, tay trái giơ cao vẫy vẫy liên tiếp, tựa hồ gọi đồng bạn trên cao nhảy xuống giáp kích. Mai Siêu Phong cả kinh, bất giác ngoảnh nhìn một cái, chỉ thấy mây đen đầy trời che mất nửa vầng trăng, chứ đâu có người nào?

Chu Thông kêu lên:

– Bảy bước phía trước?

Kha Trấn Ác hai tay cùng vung ra, sáu ngọn độc lăng chia ra ba lộ thượng trung hạ bắn mau tới vị trí bảy bước phía trước. Trong tiếng quát tháo. Kha Trấn Ác dưới hầm nhảy vọt ra.

Giang Nam thất quái bốn phía cùng xông vào. Mai Siêu Phong gào thảm một tiếng, hai mắt đã bị hai ngọn độc lăng đồng thời đánh trúng, bốn ngọn còn lại thì trượt, cũng nhờ y thị ứng biến mau lẹ, thiết lăng vừa chạm vào mắt, đầu đã lập tức ngửa về phía sau làm giảm sức mạnh, thiết đăng mới không cắm vào óc, nhưng trước mắt đã tối sầm lại không nhìn thấy gì nữa.

Mai Siêu Phong lửa giận đầy lòng, song chưởng cùng vung ra. Kha Trấn Ác đã lách qua một bên, chỉ nghe bình bình hai tiếng, song chưởng của y thị đã đánh vào một tảng đá. Y thị giận dữ như điên cuồng, cước phải phóng mau ra đá trúng phiến đá, phiến đá ấy lập tức bay tung lên. Thất quái bên cạnh thấy thế ai cũng hoảng sợ, nhất thời không dám xông vào tấn công.

Mai Siêu Phong hai mắt đã mù, không nhìn thấy gì bèn triển khai thân pháp, vồ chụp túi bụi. Chu Thông liên tiếp xua tay ra hiệu cho các huynh đệ tránh ra, chỉ thấy y thị thế như cọp điên, dáng như ma quỷ, chụp tới thì cây cối gãy đổ, đá ra thì cát đá bay tưng. Nhưng thất quái nín thở ngưng khí tránh ra xa xa, đời nào để bị y thị đánh trúng? Qua một lúc Mai Siêu Phong thấy hai mắt dần dần tê dại, biết là đã trúng phải ám khí tẩm độc, bèn cao giọng gầm lên:

– Các ngươi là ai? Mau nói ra đi? Lão nương chết cũng phải minh bạch!

Y thị co tay vào hông, rút ra một cái mãng tiên, múa lên thành một vòng bạc quang, tự bảo vệ mình. Thất quái tay cầm binh khí, ngưng thần đề phòng. Chu Thông xua xua tay ra hiệu cho Kha Trấn Ác bảo y không nên lên tiếng, cứ để y thị bị độc phát mà chết, nhưng vừa xua tay hai cái lại sực nhớ ra rằng đại ca cũng mù, làm sao thấy được thủ thế của mình.

Chỉ nghe Kha Trấn Ác cười gằn nói:

– Mai Siêu Phong, ngươi có nhớ Phi thiên thần long Kha Tịch Tà không, ta là huynh đệ của y, Kha Trấn Ác.

Mai Siêu Phong ngẩng đầu lên trời cười lớn, kêu lên:

– Hảo tiểu tử, ta trước nay chưa từng gặp qua ngươi, ám khí độc này là do ngươi phóng ? Ngươi là vì báo thù cho Phi Thiên Thần Long mà tới ?

Kha Trấn Ác nói:

– Không sai, ta đến báo thù cho huynh trưởng..

Mai Siêu Phong thở dài một tiếng, im lặng không nói.

Thất quái ngưng thần đề phòng, lúc ấy gió lạnh thấu xương, ánh trăng đã bị mây đen che khuất quá nửa, ánh sáng mờ mờ, mọi người đều cảm thấy âm khí dày đặc. Chỉ thấy Mai Siêu Phong tay phải nắm tiên, tay trái buông rủ xuống theo thân hình, trên năm móng tay chớp lên ánh sáng màu tro xám. Y thị toàn thân như một pho tượng đá không hề động đậy, cái mãng tiên màu bạc ở phía trước mặt, tựa như một con mãng xà, vốn là một loại binh khí lợi hại, nhưng y thị tựa hồ chưa luyện thành thục nên chưa phát ra uy lực. Gió mạnh từ phía sau y thị thổi tới, khiến mái tóc của y thị bay lên trước trán. Lúc ấy Hàn Tiểu Oanh đang đứng đối diện với y thị, nhìn thấy từ hai hố mắt của y thị có hai dòng máu tươi chảy ròng ròng xuống cằm.

Đột nhiên Chu Thông. Toàn Kim Phát đồng thanh kêu lớn:

– Đại ca coi chừng?

Tiếng kêu chưa dứt. Kha Trấn Ác đã cảm thấy một luồng kình phong đánh thẳng vào bụng, bèn chống mạnh ngọn thiết trượng xuống đất, thân hình tung lên đáp xuống ngọn cây.

Mai Siêu Phong dùng tiên dài đánh lén không trúng, thân hình lao tới chụp luôn vào gốc cây bên dưới Kha Trấn Ác, năm ngón tay trái cả móng cắm ngập vào thân cây. Lục quái sợ xanh mặt. Kha Trấn Ác mà chỉ nhảy lên chậm một chút để bị tiên đánh trúng hay ngón tay chụp vào người thì còn gì tính mạng? Bảy quái đều nghĩ, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo là loại công phu hiếm thấy, so với nhuyễn tiên còn đáng sợ hơn.

 

Mai Siêu Phong đột kích không trúng, đột nhiên hú lên một tiếng rùng rợn, thanh âm không lớn nhưng trung khí sung mãn, vang ra rất xa.

Chu Thông chợt nghĩ ngay:

– Không xong, đây là y thị gọi chồng là Đồng thi tới cứu.

Vội kêu lên:

– Kết thúc y thị đi?

Rồi vận khí vào tay dùng thủ pháp rất nặng vỗ vào hậu tâm y thị. Trương A Sinh hai tay nhấc một khối đá lớn, dùng sức đập xuống đầu y thị.

Mai Siêu Phong hai mắt vừa mù, chưa thể nghe tiếng xét hình như Kha Trấn Ác, nhưng lúc tảng đá lớn giáng xuống thì tiếng gió rất lớn, vẫn có thể nghe biết, thân hình xoay qua một bên, nhưng một chưởng ấy của Chu Thông thủy chung vẫn chưa đẩy ra, hự một tiếng, hậu tâm lập tức trúng chưởng. Biết là công phu hoành luyện của y thị rất lợi hại, nhưng Diệu thủ thư sinh đâu phải hạng tầm thường, một chưởng ấy cũng khiến y thị đau thấu tim gan. Chu Thông một chưởng đắc thủ, chưởng thứ hai lại đánh tới. Mai Siêu Phong tay trảo bên phải ngoặc lại Chu Thông vội nhảy tránh qua một bên.

Số người còn lại đang định xông vào giáp kích chợt nghe từ xa vang tới một tiếng hú dài, thanh âm giống hệt như tiếng hú mới rồi của Mai Siêu Phong, văng vẳng truyền tới khiến người ta nổi da gà, trong khoảnh khắc tiếng hú thứ hai lại vang lên nhưng thanh âm đã rất gần. Thất quái đều cùng hoảng sợ Người này cước bộ mau lẹ thật!

Kha Trấn Ác kêu lên:

– Đồng thi tới rồi!

Hàn Tiểu Oanh nhảy qua một bên nhìn xuống dưới núi, chỉ thấy một cái bóng đen chạy như bay lên, vừa chạy vừa hú.

Lúc ấy Mai Siêu Phong giữ kín môn hộ, không dám tấn công, một mặt vận khí ngăn chặn chất độc, không cho chất độc trong mắt tan ra mau lẹ, chỉ chờ chồng tới cứu viện, giết sạch địch nhân.

Chu Thông đưa tay ra hiệu cho Toàn Kim Phát, hai người chui vào bụi cỏ rậm. Chu Thông thấy Thiết thi lợi hại như thế, mà nhìn thấy thân pháp của Đồng thi từ xa thì tựa hồ công lực còn hơn cả vợ, ra mặt đối đầu đánh nhau rõ ràng không phải là địch thủ của vợ chồng họ, chỉ có cách ngấm ngầm đánh lén may ra còn đắc thủ.

Hàn Tiểu Oanh đột nhiên ồ một tiếng, chỉ thấy phía trước cái bóng đang chạy mau tới lại có một bóng người nhỏ thấp lần lên núi, chỉ vì y đi rất chậm, thân hình lại nhỏ nên người kia chưa phát hiện được. Nàng ngưng thần nhìn, thấy cái bóng nhỏ thó ấy là một đứa trẻ con, biết ngay ắt là Quách Tĩnh, vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy xuống định đón nó lên.

Nàng và Quách Tĩnh còn cách nhau không xa, lại là đường xuống núi, nhưng công phu khinh công của Đồng thi Trần Huyền Phong rất mau, trong chớp mắt đã vượt qua một quãng dài. Hàn Tiểu Oanh hơi ngần ngừ:

– Mình xuống đó thì một mình gặp phải Đồng thi, quyết không phải là đối thủ của y…

Nhưng trước mắt thằng nhỏ này nhất định sẽ gặp phải độc thủ của y, chẳng lẽ lại không cứu? Bèn lập tức gia tăng cước bộ, đồng thời kêu lớn:

– Hài tử, chạy mau lên?.

Quách Tĩnh thấy nàng, vui mừng kêu lớn, nhưng không biết đại họa đã ngay trước mắt. Trương A Sinh nhiều năm nay đã thầm yêu Hàn Tiểu Oanh, chỉ là không dám để lộ ra, lúc ấy thấy nàng xông vào chỗ nguy hiểm cứu người, trong lòng lo sợ, lập tức phóng mau xuống, chặn đúng ngay trước mặt nàng để nàng cứu Quách Tĩnh chạy trốn.

Nam Hy Nhân. Hàn Bảo Câu trên núi không tấn công Mai Siêu Phong nữa, đều chăm chú nhìn động tĩnh ở lưng núi. Mọi người trong tay đều nắm chặt ám khí, chuẩn bị chi viện cho hai người Hàn Trương.

Trong chớp mắt Hàn Tiểu Oanh đã chạy tới trước mặt Quách Tĩnh, quờ một cái nắm được bàn tay bé nhỏ của nó, xoay người chạy mau, nhưng chỉ chạy được hơn một trượng đã thấy trong tay nhẹ hẫng. Quách Tĩnh kêu lên một tiếng hoảng sợ, đã bị Trần Huyền Phong túm lấy lưng.

Hàn Tiểu Oanh chân trái điểm một cái, kiếm pháp khinh linh, một chiêu “Phượng điểm đầu” đâm hờ mau vào nách trái địch nhân, kế đó thân hình hơi nghiêng đi, mũi kiếm chớp lên một cái phóng thẳng vào mắt đối phương, vừa độc vừa chuẩn, đúng là chiêu số ảo diệu trong Việt nữ kiếm pháp.

Trần Huyền Phong cắp Quách Tĩnh dưới nách trái, chợt thấy kiếm tới lập tức vươn tay phải ra, khuỷu tay nhè nhẹ hất thanh kiếm ra ngoài một cái, thủ chưởng dùng chiêu Thuận thủy thôi chu trả đòn một chưởng. Hàn Tiểu Oanh trường kiếm xoay một vòng chênh chếch đâm qua. Nào ngờ cánh tay Trần Huyền Phong đột nhiên như dài ra thêm nửa thước. Hàn Tiểu Oanh rõ ràng đã tránh khỏi vẫn bị vỗ một chưởng trúng giữa mi tâm, lập tức ngã lăn xuống đất.

Hai chiêu này qua lại chỉ trong chớp mắt. Trần Huyền Phong hạ thủ không hề lưu tình, kế đó lại vung tay một cái nhằm Thiên linh cái Hàn Tiểu Oanh vồ xuống. Cửu âm bạch cốt tráo xé gân phá xương, tàn độc vô cùng, đòn này mà chụp xuống thì đầu Hàn Tiểu Oanh nhất định phải bị thủng năm lỗ. Trương A Sinh đứng cách nàng vài bước, mắt thấy thế nguy, sự thể nguy cấp, liền liều mạng nhảy xổ tới đem thân mình che lên đầu Hàn Tiểu Oanh, một trảo ấy của Trần Huyền Phong chụp xuống, soạt một tiếng năm ngón tay đã cắm ngập vào lưng Trương A Sinh.

Trương A Sinh gầm lên, ngọn tiêm đao đâm mạnh vào bụng địch nhân. Trần Huyền Phong đưa tay gạt mạnh, ngọn tiêm đao của Trương A Sinh bắn tung lên. Trần Huyền Phong thuận tay lại đánh một chưởng, hất Trương A Sinh bay ra. Chu Thông, Toàn Kim Phát, Nam Hy Nhân, Hàn Bảo Câu cả kinh, nhất tề xông mau xuống.

Trần Huyền Phong cao giọng kêu lớn:

– Mụ vợ ác, có sao không?

Mai Siêu Phong ôm cứng gốc cây kêu lên thảm thiết:

– Đôi mắt ta đã bị họ đánh mù rồi. Thằng chồng giặc kia, nếu trong bảy đứa cẩu tặc này có một đứa chạy thoát thì ta sẽ liều mạng với ngươi đấy.

Trần Huyền Phong kêu lên:

– Mụ vợ ác, ngươi yên tâm, một đứa cũng không chạy được. Ngươi… ngươi có đau không? Cứ đứng đó đừng cử động.

Rồi vung tay lại chụp xuống đỉnh đầu Hàn Tiểu Oanh. Hàn Tiểu Oanh một chiêu Lại lư đả cố lăn ra vài thước. Trần Huyền Phong chửi:

– Còn muốn trốn à?

Tay trái lại lập tức vồ xuống. Trương A Sinh bị trọng thương nằm ngửa dưới đất lúc nửa tĩnh nửa mê thấy Hàn Tiểu Oanh đang nguy cấp bèn dùng hết sức giơ chân phóng vào tay trảo của địch nhân. Trần Huyền Phong thuận thế chụp lấy, năm ngón tay lại cắm ngập vào bắp chân dưới của y. Trương A Sinh lật người bay lên hai tay ôm cứng lưng Trần Huyền Phong. Trần Huyền Phong chụp lấy gáy y, vận kình muốn ném y ra ngoài. Trương A Sinh chỉ sợ địch nhân đả thương Hàn Tiểu Oanh, hai tay cứ ôm cứng không chịu buông. Trần Huyền Phong đập xuống một quyền, bình một cái đánh trúng đỉnh đầu y. Trương A Sinh nhất thời ngất đi, cánh tay cũng buông ra.

Trong lúc ấy, Hàn Tiểu Oanh đã lật người nhảy lên, vung kiếm ra chiêu.

Nàng không dám khinh suất đứng gần, triển khai thân pháp khinh linh, xoay tròn quanh người địch nhân, miệng cứ kêu lên:

– Ngũ ca, ngũ ca, huynh có sao không?.

Nàng xoay được hai vòng thì bọn Nam Hy Nhân. Hàn Bảo Câu đã đồng thời phóng tới. Chu Thông và Toàn Kim Phát cũng đã phóng ám khí ra. Trần Huyền Phong thấy địch nhân thấy người nào cũng võ công cao cường, lấy làm ngạc nhiên, nghĩ thầm:

– Trong vùng sa mạc hoang vu này tại sao lại nảy ra mấy người đối đầu vốn không quen biết như thế này nhỉ?

Bèn cao giọng quát lớn:

– Mụ vợ ác, bọn người này là ai thế?

Mai Siêu Phong kêu lên:

– Là đồng đảng của Phi thiên thần long, Kha Trấn Ác.

Trần Huyền Phong hừ một tiếng, chửi:

– Được, chưa gặp qua cẩu tặc này lại còn tìm tới đây nộp mạng.

Y nghĩ tới thương thế của vợ, kêu lên:

– Mụ vợ ác, vết thương ra sao rồi? Có quan hệ tới tính mạng không?

Mai Siêu Phong tức giận nói:

– Giết mau đi, lão nương không chết được đâu.

Trần Huyền Phong thấy vợ ôm cứng gốc cây, không tới giúp đỡ, biết tuy y thị ngoài miệng nói cứng nhưng nhất định bị thương không nhẹ, trong lòng nóng nảy, chỉ mong liệu lý hết địch nhân cho mau để tới cứu vợ. Lúc ấy năm người bọn Chu Thông đã vây tròn lấy y, chỉ có Kha Trấn Ác đứng ngoài chờ thời cơ ra tay.

Trần Huyền Phong dùng sức ném Quách Tĩnh xuống đất một cái, tay trái thuận thế đánh một quyền tới Toàn Kim Phát. Toàn Kim Phát cả kinh nghĩ thầm Ném thế này thì thằng hài tử kia còn gì tính mệnh, bèn khom người tránh qua phát quyền của địch nhân, thuận tay đón lấy Quách Tĩnh, lộn người một cái nhảy ra hơn một trượng, chiêu Linh miêu bộc thử ấy đã tránh được địch lại cứu được người, thật vừa nhanh vừa khéo. Trần Huyền Phong cũng ngấm ngầm khen ngợi.

Gã Đồng thi này tính tình tàn nhẫn, địch nhân càng mạnh y càng muốn họ phải chết thê thảm, huống chi địch nhân đã đả thương vợ y thì còn tệ hơn là đả thương y. Hắc Phong song sát đã sắp luyện thành Cửu âm bạch cốt trảo và Tồi tâm chưởng đánh nát nội tạng người ta, lúc ấy hỏa hầu đã được tám chín phần, y đột nhiên hú lên một tiếng quái dị, tay trái dùng chưởng, tay phải dùng trảo, liên miên đánh tới chỗ yếu hại trên người địch nhân.

Giang Nam ngũ quái biết hôm nay đã tới lúc sống chết trước mắt, đâu dám có chút nào sơ sót, lập tức hết sức chống cự, không ai dám tới quá gần, vòng vây càng đánh càng rộng ra. Đánh đến lúc hăng. Hàn Bảo Câu dũng mãnh sấn lên, dùng Địa đường tiên pháp lăn tròn dưới đất xông vào, chuyên tấn công vào hạ bàn đối phương, cứ lăn lông lốc dưới đất tấn công không ngớt. Trần Huyền Phong quả nhiên phân tâm, bùng một tiếng, hậu tâm đã bị đòn gánh của Nam Hy Nhân đánh trúng. Đồng thi tuy không bị thương nhưng cũng đau thấu xương, tay phải chụp mạnh vào Nam Hy Nhân một trảo.

Nam Hy Nhân chiếc đòn gánh chưa kịp rút lại thì tay trảo của đối phương đã tới, lập tức dùng nửa chiêu Thiết bản kiều, nửa người trên ngã mau về phía sau, chợt thấy khớp xương trên tay Trần Huyền Phong rắc rắc kêu lên một tiếng, cánh tay đột nhiên dài thêm vài tấc, một bàn tay to đã gần chạm vào mặt mình.

Cao thủ so tài trong việc tiến lui tránh né đều không sai một ly, rõ ràng đã nhìn thấy tay y vươn ra hết tầm, lúc ấy lại đột nhiên dài thêm ra, làm sao có thể tránh kịp? Lập tức bị y đánh một chưởng trúng giữa mặt, năm ngón tay chuẩn bị cắm vào óc.

Nam Hy Nhân lúc nguy cấp tay phải vung mau, dùng Cầm nã thủ ngoặc lấy cổ tay Trần Huyền Phong kéo qua bên trái, đúng vào lúc ấy Chu Thông đã nhảy xổ tới lưng Đồng thi, tay trái như sắt xiết chặt cổ y. Chiêu này toàn bộ phần ngực của mình đều giao cho địch nhân, nhưng y thấy nghĩa đệ tính mạng chỉ còn trong khoảnh khắc, nên bất kể tới việc phạm vào điều đại kỵ của người học võ, cứu người là chuyện gấp.

Đang lúc đôi bên liều mạng với nhau, trên không chợt vang bên một tiếng sét, mây đen che kín vầng trăng, trên núi hoang xòe bàn tay ra không nhìn thấy ngón, kế đó mưa lớn rào rào đổ xuống. Chỉ nghe hai tiếng lách cách, kế đó là một tiếng hự. Trần Huyền Phong dùng sức đón sức đã đánh gãy vai trái Nam Hy Nhân, đồng thời khuỷu tay trái đã đánh vào ngực Chu Thông. Chu Thông chỉ thấy trước ngực đau buốt, không tự chủ được buông cánh tay đang xiết cổ họng đối phương ra, người bị hất tung về phía sau. Trần Huyền Phong cũng cảm thấy chỗ cổ bị y xiết thở rất khó khăn, bèn nhảy qua một bên, đứng thở dốc.

Hàn Bảo Câu trong bóng đêm kêu lớn:

– Mọi người lui ra! Thất muội, cô có bị gì không?

Hàn Tiểu Oanh nói:

– Đừng lên tiếng?

Nói xong, bước vài bước qua một bên. Kha Trấn Ác lắng nghe tiếng động tĩnh của mọi người, trong lòng kỳ quái, vội hỏi:

– Nhị đệ, ngươi có bị sạo không?

Toàn Kim Phát nói:

– Bây giờ đang tối đen, chẳng ai nhìn thấy ai cả.

Kha Trấn Ác cả mừng kêu lên:

– Trời giúp ta rồi?.

Trong Giang Nam thất quái đã có ba người bị trọng thương, vốn đã là thất bại nhưng lúc ấy đột nhiên mây đen phủ kín bầu trời, mưa lớn ào ào đổ xuống. Mọi người điều tức ngưng khí, không ai dám động thủ trước. Kha Trấn Ác tai cực thính, trong tiếng mưa rơi vẫn có thể nhận rõ tiếng người thở dốc cách tám chín bước hoàn toàn không phải là bọn huynh đệ của mình, lập tức hai tay cùng giang ra, sáu ngọn độc lăng đánh vào chỗ ấy.

Trần Huyền Phong vừa thấy kình phong rít lên, ám khí đã tới trước mắt, vội vàng nhảy lên. Y võ công đã được chân truyền, lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc như thế vẫn có thể tránh hết sáu ngọn độc lăng, lúc áy cũng nhận rõ được phương hướng của địch nhân. Y không nói tiếng nào, đột nhiên vọt lên, song trảo khua tròn trước mặt một thước, nhảy xổ vào Kha Trấn Ác. Kha Trấn Ác nghe tiếng gió tránh qua một bên, đánh trả một trượng, ban ngày hay ban đêm đối với y cũng không có gì khác nhau, nhưng Trần Huyền Phong không nhìn thấy gì, võ công chỉ có thể dùng được nửa phần. Hai người lập tức đánh nhau không gỡ ra được. Trần Huyền Phong đấu được mười mấy chiêu, trong màn đêm tối đen tựa hồ bốn phương tám hướng đều có địch nhân xông vào, quyền cước của mình phát ra có đánh trúng địch nhân hay không thì không hề nắm chắc, trong chớp mắt cảm thấy như đang trong giấc mộng dữ.

Hàn Bảo Câu và Hàn Tiểu Oanh. Toàn Kim Phát ba người mò mẫm đi cứu ba người bị thương, tuy biết rõ đại ca tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc nhưng trong màn đêm tối đen quả thật không sao tới giúp, chỉ biết lo lắng trong lòng. Trong tiếng mưa rơi rào rào, chỉ nghe chưởng thanh của Trần Huyền Phong vù vù, tiếng thiết trượng của Kha Trấn Ác ào ào hai người đánh nhau không đầy hai ba mươi chiêu nhưng mọi người đứng ngoài vô cùng khẩn trương thấy như đã qua mấy giờ. Đột nhiên nghe bùng bùng hai tiếng. Trần Huyền Phong điên cuồng kêu lên mấy tiếng quái dị, rõ ràng đã bị trúng liên tiếp hai trượng. Mọi người đang mừng thầm đột nhiên ánh chớp lóe sáng soi rõ toàn bộ khu núi.

Toàn Kim Phát vội kêu lên:

– Đại ca coi chừng?

Trần Huyền Phong đã nhân lúc có ánh sáng lóe lên lách người cất bước vận khí lên vai, bùng một tiếng vai trái thẳng thắn đón tiếp một trượng của đối phương, tay trái khua một cái đã chụp cứng ngọn thiết trượng, tay phải vươn ra, tuy ánh chớp đã tắt nhưng tay phải của y đã đánh tới trước ngực Kha Trấn Ác.

Kha Trấn Ác cả kinh, bỏ trượng nhảy lui lại. Trần Huyền Phong một đòn đắc thủ, đời nào chịu bỏ qua cơ hội, một trảo vừa rồi đã xé rách áo trước ngực đối phương, lập tức biến trảo thành quyền, thân hình bất động, tay phải đột nhiên dài ra, ngầm vận nội công, một quyền đánh thẳng vào ngực Kha Trấn Ác, vừa cảm thấy Kha Trấn Ác nhảy ra, liền vung tay trái lên, ngọn thiết trượng như thương sắt phóng thẳng vào người y. Mấy đòn tấn công liên hoàn ấy chiêu nào cũng là tuyệt kỹ bình sinh của y, bất giác vô cùng đắc ý ngẩng mặt lên trời hú lớn. Đúng lúc ấy tiếng sét lại nổ vang.

Trong tiếng sét ánh chớp lại lóe lên. Hàn Bảo Câu vừa thấy thiết trượng bay thẳng vào đại ca mà Kha Trấn Ác vẫn như không biết, vô cùng hoảng sợ ngọn Kim long tiên bay ra cuốn lấy ngọn thiết trượng.

Trần Huyền Phong kêu lên:

– Bây giờ ta sẽ lấy cái mạng chó của thằng lùn nhà ngươi!

Rồi nhấc chân phóng qua y, đột nhiên thấy chân vướng một cái như là thân người, khom người xuống mò một cái thấy người ấy vừa nhỏ vừa nhẹ, chính là Quách Tĩnh.

Quách Tĩnh kêu lớn:

– Buông ta ra!

Trần Huyền Phong hừ một tiếng, lúc ấy ánh chớp lại lóe lên. Quách Tĩnh chỉ thấy người túm mình sắc mặt vàng sẫm, hai mắt lóe hung quang vô cùng dữ tợn, qua cơn hoảng sợ lại thuận tay rút ngọn chuỳ thủ trong lưng ra đâm vào y, nhát kiếm ấy đâm ngập vào rốn Trần Huyền Phong, ngọn chuỳ thủ dài tám tấc ngập tới tận cán.

Trần Huyền Phong điên cuồng kêu lên một tiếng ngã vật về phía sau. Công phu hoành luyện của y thì luyện môn đúng giữa rốn, đừng nói là thanh chuỳ thủ sắc bén vô cùng, chỉ cần đao kiếm tầm thường đâm trúng vào luyện môn cũng phải chết ngay lập tức Lúc đối phó với cao thủ, y bảo vệ luyện môn rất kín đáo, quyết không để quyền cước binh khí của đối phương chạm vào bụng dưới, nhưng lúc ấy chụp một đứa trẻ con, không hề có ý đề phòng, huống chi trước đó đã túm lấy nó, biết nó hoàn toàn không biết võ công, không hề biết đạo lý “Kẻ bơi giỏi chết đuối, đất bằng làm lật xe”. Trần Huyền Phong võ công rất cao cường lại chết dưới tay một đứa trẻ con hoàn toàn không biết võ công.

Quách Tĩnh một nhát chuỷ thủ đâm ngã người ta đã hoảng sợ tới mức lục thần vô chủ, điếng người đứng ngẩn ra một bên, mở miệng định khóc nhưng khóc không ra tiếng.

Mai Siêu Phong nghe tiếng gào thảm của chồng, vợ chồng tình sâu, từ đỉnh núi xông mau xuống, hụt chân lộn đi mấy vòng. Y thị rơi xuống cạnh chồng, kêu lên:

– Sư ca, ngươi.., ngươi sao rồi?

Trần Huyền Phong yếu ớt đáp:

– Không xong rồi, tiểu… sư muội… chạy mau đi.

Mai Siêu Phong nghiến răng nghiến lợi nói:

– Ta sẽ trả thù cho ngươi!

Trần Huyền Phong nói:

– Tiểu sư muội, ta rất tiếc… Ta…không thể chăm sóc nàng nữa…. Sau này đời muội đơn độc hiu quạnh… hãy … bảo trọng….

 

Hơi thở không tiếp nối được nữa, chết ngay đương trường.

 

Mai Siêu Phong thấy trượng phu tắt thở. Bi thống cực độ, nhưng khóc không ra tiếng, chỉ ôm xác trượng phu không buông, kêu thảm:

 

-Sư ca tốt, ta cũng không đành lòng xa ngươi, ngươi đừng chết….

 

Hàn Tiểu Oanh. Toàn Kim Phát đã nhân lúc mây đen hơi tan, có thể nhìn thấy đối phương đã ùa vào tấn công.

Mai Siêu Phong hai mắt đã mù, đầu óc hôn mê, rõ ràng chất độc trên ám khí đã phát tác, y thị và chồng luyện Cửu âm bạch cốt trảo, nhưng không biết cách tăng cường nội công, vài năm nay đều liên tục uống một lượng nhỏ thạch tín rồi vận công đẩy ra, lấy cách thức bất đắc dĩ ngu xuẩn ấy để gượng gạo tăng thêm nội lực, cơ thể nhờ vậy tự nhiên cũng có khả năng đề kháng chất độc, nếu không thì bị trúng độc lăng của Phi thiên biển bức Kha Trấn Ác làm sao có thể kéo dài tính mạng nảy giờ không chết? Lúc ấy bèn triển khai Cầm nã thủ, lúc kẻ địch vào sát thì hung dữ phản kích. Giang Nam tam quái không những không thể làm gì được đối phương mà còn liên tiếp gặp nguy hiểm.

Hàn Bảo Câu sốt ruột nhảy dựng lên, nghĩ thầm Bọn mình ba người hợp lực giao đấu với mụ ác bà trọng thương mù mắt mà vẫn không thể đắc thủ thì oai danh của Giang Nam thất quái mất sạch. Tiên pháp lập tức thay đổi, roạt roạt roạt ba roi liên hoàn hên tiếp đánh vào hậu tâm Mai Siêu Phong. Hàn Tiểu Oanh thấy cước bộ của địch nhân loạng choạng, dần dần không còn chi trì được, bèn phóng mau kiếm tới. Toàn Kim Phát cũng sấn vào tấn công ráo riết.

Đã thấy có thể đắc thủ, đột nhiên cuồng phong nổi lên, mây đen càng dày, ba người trước mắt lập tức chỉ còn thấy một màn đen tối sầm. Cát đá bị gió cuộn lên, từ trên không rơi xuống rào rào.

Bọn Hàn Bảo câu đều nhảy ra ngoài nằm phục xuống đất, qua hồi lâu, trận cuồng phong ấy hơi giảm, mưa cũng ngớt dần, sau lớp mây đen bóng trăng dần dần nhô ra. Hàn Bảo Câu đứng dậy bất giác kêu lên một tiếng, không những không thấy Mai Siêu Phong đâu mà cả xác Trần Huyền Phong cũng không còn ở đó, chỉ thấy Kha Trấn Ác. Chu Thông. Nam Hy Nhân. Trương A Sinh bốn người nằm dưới đất. Quách Tĩnh thì từ từ thò đầu lên phía sau tảng đá, quần áo mọi người đều ướt sũng nước mưa.

Ba người bọn Toàn Kim Phát vội tới giúp đỡ bốn huynh đệ bị thương. Nam Hy Nhân tay bị gãy xương, may là không bị nội thương. Kha Trấn Ác và Chu Thông nội công thâm hậu, tuy trúng chưởng của Đồng thi những lấy sức chống sức, nội tạng cũng chưa bị tổn thương nặng, chỉ có Trương A Sinh liên tiếp trúng hai chiêu Cửu âm bạch cốt tráo, trên đầu lại bị đánh mạnh một quyền, tuy đã tỉnh lại nhưng tính mạng vẫn còn nguy hiểm.

Giang Nam lục quái thấy y hơi thở thoi thóp, vết thương không thể cứu được, người nào cũng vô cùng đau đớn. Hàn Tiểu Oanh càng lòng đau như dao cắt Ngũ ca đối với mình có tình nghĩa sâu nặng như thế, trong lòng làm sao không biết, chỉ là nàng tính tình hào mại, dốc lòng học võ, lạt lẽo về chuyện tình ái. Trương A Sinh lại suốt ngày cười hì hì hà hà, nên giữa hai người trước nay chưa từng bộc lộ tình ý, nghĩ tới y vì cứu mạng mình mà đem thân hứng chịu tay trảo của địch nhân, bất giác vừa cảm động vừa đau xót, ôm chặt Trương A Sinh khóc lớn.

Trương A Sinh gương mặt to béo bình thường hay cười, lúc ấy vẫn hơi có vẻ cười cợt, đưa bàn tay đồ tể to như cái quạt ra nhè nhẹ vỗ lên đầu Hàn Tiểu Oanh, an ủi Đừng khóc, đừng khóc, ta khỏe lắm. Hàn Tiểu Oanh khóc nói:

– Ngũ ca. muội làm vợ huynh được không?

Trương A Sinh hì hì cười hai tiếng, nghe ý trung nhân nói vậy, không khỏi đại hỉ cực kỳ, vết thương nhói lên, thần trí dần dần hôn mê.

Hàn Tiểu Oanh nói:

– Ngũ ca, huynh yên tâm. Muội đã là người của Trương gia rồi, đời này kiếp này quyết không lấy ai khác. Huynh chết rồi. muội sẽ vĩnh viễn thủ tiết.

Trương A Sinh lại cười hai tiếng, hạ giọng nói:

– Thất muội, trước nay ta đối xử với nàng không tốt. Ta.., ta cũng không xứng với nàng.

Hàn Tiểu Oanh khóc nói:

– Huynh đối xử với muội rất tốt rất tốt muội biết mà! Lòng muội vẫn luôn thích huynh.

Chu Thông ứa nước mắt, nhìn Quách Tĩnh nói:

– Ngươi tới đây là muốn theo bọn ta học võ phải không?

Quách Tĩnh nói:

– Phải.

Chu Thông nói:

– Vậy từ nay về sau ngươi phải nghe lời bọn ta.

Quách Tĩnh gật đầu vâng dạ. Chu Thông hắng giọng nói:

– Bảy huynh đệ chúng ta đều là sư phụ của ngươi, hiện tại vị Ngũ sư phụ kia của ngươi đã sắp quy thiên rồi, ngươi hãy dập đầu bái sư đi.

Quách Tĩnh cũng không biết quy thiên là gì, nghe Chu Thông nói thế lập tức nằm phục xuống đất bình bình bình ba tiếng không những dập đầu về phía Trương A Sinh.

Trương A Sinh cười thảm một tiếng, nói:

– Được rồi?

Rồi gắng nhịn đau, nói:

– Hảo hài tử, ta không thể dạy võ công cho ngươi rồi… ờ, thật ra ngươi có học được võ công của ta cũng vô dụng. Ta đầu óc ngu xuẩn, học võ thì lười biếng, chỉ cậy mấy phần sức lực nếu năm xưa chịu khó hơn thì hôm nay đã không đến nỗi phải chết ở đây…

Nói tới đó hai mắt trợn ngược, sắc mặt trắng bệch, hít vào một hơi, nói:

– Ngươi thiên tư cũng không tốt lắm, phải ngàn vạn lần chăm chỉ. Lúc nào thấy lười biếng thì hãy nhớ lại tình hình Ngũ sư phụ bây giờ. Ngươi làm người ở đời, phải lấy hiệp nghĩa làm đầu.

Y muốn nói thêm nữa, nhưng hơi thở chỉ còn như sợi tơ. Hàn Tiểu Oanh kề tai vào miệng, chỉ nghe y nói:

– Dạy thằng nhỏ cho tốt, đừng để thua.. lão đạo sĩ xấu xa…

Hàn Tiểu Oanh nói:

– Huynh yên tâm. Giang Nam thất quái chúng ta nhất định không thua.

Trương A Sinh cười ngu ngơ mấy tiếng rồi nhắm mắt tắt hơi.

Lục quái nằm phục xuống đất khóc ầm lên. Bảy người bọn họ kết nghĩa kim lan, vốn đã tình như ruột thịt. Trong mấy năm nay truy tầm tung tích mẹ con Quách Tĩnh ra tới tận sa mạc lại càng không ngày nào không ở bên nhau, đột nhiên một người bị thương dưới tay địch thủ, chết thảm nơi quê người, làm sao không đau xót? Sáu người khóc lớn một trận, mới đào một huyệt mộ trên núi hoang chôn Trương A Sinh.

Lúc họ dựng một tảng đá lớn làm bia để ghi nhớ xong, trời đã sáng rõ. Toàn Kim Phát và Hàn Bảo Câu xuống núi tra xét tung tích Mai Siêu Phong. Nhưng sau cơn mưa to gió lớn, dấu chân trên cát đã không còn nhận ra được, không biết y thị chạy đi đâu. Hai người đuổi theo vài dặm, thấy trên sa mạc cho dù tìm được dấu vết vẫn không thể có manh mối, đành trở về núi nói lại.

Chu Thông nói:

– Ở giữa sa mạc thế này, chắc mụ mù.., mụ ác bà ấy cũng không chạy xa được đâu. Y thị bị trúng độc lăng của đại ca, bây giờ có quá nửa là đã bị chất độc phát tác chết rồi. Cứ đưa thằng nhỏ này về trước, chúng ta ai bị thương thì rịt thuốc dưỡng thương, rồi Tam đệ. Lục đệ. Thất muội ba người các ngươi sẽ truy tìm sau.

Những người kia đều gật đầu khen phải, gạt lệ chia tay với nấm mồ của Trương A Sinh.

Comments

comments


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.