Bích Huyết kiếm

Hồi 16: Chốn núi hoang trăng lạnh - Người tay sắt động lòng

trước
tiếp

Mọi người đi tới còn cách đầu hẻm chừng mười trượng, mấy đồ đệ của Tiêu Công Lễ chạy ra đón, nói rằng: “Mẫn Tử Hoa cùng sư đệ của hắn là Động Huyền đạo nhân đang nói chuyện trong nhà.” Họ thấy Viên Thừa Chí đích thân tới giúp, tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Tiêu Uyển Nhi hỏi Viên Thừa Chí: “Viên tướng công! Ra tay được chưa?”

Viên Thừa Chí bảo: “Cô nương dặn mọi người canh giữ bên ngoài, chúng ta vào trong thám thính một chút.”

Tiêu Uyển Nhi vâng dạ, khẽ dặn dò đám bang chúng, rồi cùng Viên Thừa Chí nhảy vào trong tường. Khinh công nàng hơi kém, khi đặt chân xuống đất phát ra một tiếng động nhỏ. Ngọn đèn trong nhà lập tức tắt phụt. Tiêu Uyển Nhi biết kẻ thù trong nhà đã phát giác, chắc chắn không thám thính được gì nữa. Nàng bèn thổi một tiếng sáo, lập tức bốn phía chung quanh nhà lố nhố đầu người.

Tiêu Uyển Nhi la lên: “Họ Mẫn kia! Ra đây xem thử ai đến!”

Trong nhà vẫn im lặng, không ai lên tiếng. Tiêu Uyển Nhi hô lớn: “Thắp đuốc, tiến vào.”

Bốn bang chúng Kim Long Bang lấy mồi lửa ra, thắp sáng đuốc đã mang sẵn, hiên ngang tiến vào. Bốn bang chúng khác đi theo, cầm đao bảo vệ. Đột nhiên bốn ngọn đuốc bị tắt mất ba, rồi hai cái bóng bay qua đỉnh đầu mọi người, vọt thẳng ra ngoài. Bang chúng Kim Long Bang lập tức ùa lên, vây chặt bốn phía. Những tiếng leng keng nổi lên liên tiếp, hai bên bắt đầu động thủ. Rất nhiều đuốc liên tiếp được thắp lên, soi cả một vùng rộng lớn sáng như ban ngày.

Mẫn Tử Hoa và Động Huyền đạo nhân biết đã lọt vào vòng vây, bèn tựa lưng vào nhau, cố hết sức mà tử chiến. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã đả thương sáu bảy bang chúng Kim Long Bang. Những kẻ bị thương vừa lùi lại, lập tức có người tiến lên thế chỗ.

Mẫn Tử Hoa và Động Huyền đạo nhân đả thương ba bốn người nữa, thì tay trái của Động Huyền đạo nhân trúng một đao. Y chuyển kiếm qua tay phải, tiếp tục liều mạng chiến đấu. Nhưng y vốn cầm kiếm bên tay trái, Mẫn Tử Hoa cầm kiếm bên tay phải, tả hữu hô ứng, công thủ nhịp nhàng mới là Lưỡng Nghi Kiếm Pháp. Bây giờ hai thanh kiếm đều cầm bên tay phải, oai lực lập tức giảm đi. Chẳng bao lâu Mẫn Tử Hoa đã bị thương mấy chỗ.

Viên Thừa Chí đứng bên theo dõi trận chiến, bỗng nghĩ: “Một mạng đền một mạng, giết Mẫn Tử Hoa là đủ. Không nên để cả hai phải chết tại đây.” Chàng thấy hai người sắp mất mạng, bèn tung người nhảy vào vòng chiến. Kiếm quang vừa nháy động, những tiếng loảng xoảng liền vang lên. Chẳng những trường kiếm trong tay Động Huyền đạo nhân và Mẫn Tử Hoa bị Kim Xà Kiếm chặt gãy, mà bảy tám thanh kiếm bên Kim Long Bang cũng cùng số phận.

Mọi người bị bất ngờ, đều kinh hãi nhảy lùi ra sau. Viên Thừa Chí không ngờ thanh kiếm này có oai lực như thế, chính mình cũng ngẩn ra một lúc, nghĩ thầm: “Những thanh kiếm đó đều là binh khí quen tay của mọi người. Mình chỉ muốn hai bên dừng tay ngừng đấu, không ngờ lại làm hỏng rất nhiều binh khí.” Trong lòng chàng cảm thấy không yên.

Lúc này Mẫn Tử Hoa và Động Huyền đã máu me đầy người, thấy Viên Thừa Chí xuất hiện lại càng biết chắc mình không thoát được. Động Huyền quẳng thanh kiếm gãy xuống đất, cười thê thảm rồi nói: “Không hiểu sư huynh đệ chúng ta có gì đắc tội, mà các hạ bức hiếp đến thế này!”

Y xoay tay lại, lấy trong thắt lưng ra một thanh trủy thủ, đâm lẹ vào giữa ngực mình. Tả chưởng của Viên Thừa Chí phóng ra nhanh ra như gió, khẽ đẩy vào trước ngực Động Huyền; còn tay phải túm chặt lấy cổ tay y, thuận tay đoạt lấy trủy thủ. Dưới ánh đuốc, chàng thấy rõ thanh trủy thủ này giống hệt trủy thủ của Mẫn Tử Hoa đã đâm chết Tiêu Công Lễ. Trên cán có khắc hàng chữ: “Tiên Đô môn hạ, đệ tử Động Huyền thu chấp”.

Động Huyền tái xanh cả mặt, quát lên: “Ta học nghệ không tinh, không phải đối thủ của ngươi, chết cho ngươi xem là đủ rồi. Mau trả trủy thủ cho ta.”

Viên Thừa Chí sợ y lại tự tử, bèn cài trủy thủ vào thắt lưng mình, nghiêm trang nói: “Sau khi mọi chuyện xong xuôi, dĩ nhiên sẽ trả.”

Động Huyền đạo trưởng giận dữ nói: “Muốn giết thì giết, không được sỉ nhục ta như thế!”

Nói xong, y đánh một quyền vào mặt Viên Thừa Chí. Chàng nghiêng mình tránh né, ngạc nhiên hỏi lại: “Ta đâu dám sỉ nhục ai?”

Động Huyền nói rất lẫm liệt: “Thanh trủy thủ này do tôn sư ban tặng. Người đã dạy: thà mất mạng cũng không được để rơi vào tay người khác.”

Viên Thừa Chí ngẩn ra, lập tức sinh nghi tự hỏi: “Vật này quan trọng đến thế, tại sao Mẫn Tử Hoa đâm chết Tiêu Công Lễ rồi để lại trên xác nạn nhân, không chịu lấy về?” Chàng dùng hai tay trả thanh trủy thủ lại, lên tiếng: “Tại hạ có một việc không hiểu rõ, xin thỉnh giáo đạo trưởng.”

Động Huyền nhận lấy trủy thủ. Nghe Viên Thừa Chí nói chuyện khách sáo, y bèn đáp: “Cứ nói đi.”

Viên Thừa Chí quay lại, bảo Tiêu Uyển Nhi: “Tiêu cô nương, đưa cái bọc vải cho ta.”

Tiêu Uyển Nhi đưa bọc vải cho Viên Thừa Chí. Nàng cầm đao đứng bên, canh chừng Mẫn Tử Hoa nghiêm ngặt.

Viên Thừa Chí mở bọc vải ra, để lộ thanh trủy thủ. Mẫn Tử Hoa và Động Huyền đồng thời kinh hãi la lên. Bang chúng Kim Long Bang nhìn thấy hung khí, nghĩ đến cái chết thê thảm của bang chủ, ai cũng trừng mắt như sắp rách khóe, bất giác bước tới gần một chút.

Mẫn Tử Hoa run giọng nói: “Đây… đây… đây chính là trủy thủ của ta. Ngươi lấy ở đâu ra?” Y đưa tay toan lấy, nhưng Viên Thừa Chí đã rút tay về.

Tiêu Uyển Nhi vẫy đơn đao ra, chém vào cánh tay Mẫn Tử Hoa. Họ Mẫn vội rút tay lại, nên nhát đao đó không trúng đích. Tiêu Uyển Nhi muốn chém nữa, nhưng Viên Thừa Chí đã đưa tay cản lại, lên tiếng: “Hỏi rõ ràng trước đã.”

Tiêu Uyển Nhi ngừng đao không chém nữa, hai hàng nước mắt đã lăn xuống mặt.

Mẫn Tử Hoa giận dữ nói: “Hôm đó ở Nam Kinh chúng ta đã nói rõ ràng, thù oán hai bên bỏ hết. Tại sao Kim Long Bang không biết giữ tín nghĩa, liên tiếp tấn công ta? Ngươi gọi Tiêu Công Lễ ra đây, chúng ta ba mặt một lời nói chuyện rõ ràng. Họ Mẫn này có lỗi chỗ nào…”

Y chưa nói xong, bang chúng Kim Long Bang đã quát tháo om sòm: “Tên gian tặc đã hại chết bang chủ chúng ta, còn dám già mồm cãi cối.”

Mẫn Tử Hoa và Động Huyền đều kinh hãi la lên: “Cái gì? Tiêu Công Lễ chết rồi sao?”

Viên Thừa Chí thấy hai người kinh hãi thật sự, nghĩ thầm: “Không chừng bên trong còn có ẩn tình.” Chàng bèn hỏi: “Các hạ không biết thật ư?”

Mẫn Tử Hoa đáp: “Ta thua ngươi căn nhà, chẳng còn mặt mũi nào qua lại giang hồ nữa, định đến phủ Khai Phong tìm đại sư huynh Thủy Vân đạo trưởng. Nào ngờ chưa gặp sư huynh, dọc đường đã bị bang chúng Kim Long Bang vây đánh hai trận, chẳng có lý do gì cả. Tiêu Công Lễ đang khỏe mạnh như thế, sao lại chết đột ngột?”

Tiêu Uyển Nhi nghe y nói vậy, bất giác bối rối, nghẹn ngào nói: “Gia gia của ta… bị… bị thanh trủy thủ này đâm chết… Giả tỉ không phải chính tay ngươi, chắc cũng là bằng hữu của ngươi.”

Mẫn Tử Hoa bây giờ mới hiểu, lắp bắp: “À… à… vậy là đúng rồi…”

Tiêu Uyển Nhi thét lên: “Cái gì mà đúng?”

Mẫn Tử Hoa cố gắng tìm lời tự biện minh, nhưng ấp úng cả nửa ngày mà không nói được tiếng nào. Bang chúng Kim Long Bang dĩ nhiên phải nghĩ trong lòng y có chuyện sai quấy khó bề mở miệng, bèn hò nhau xách đao ào ào tiến tới.

Động Huyền đạo trưởng cầm lấy nửa thanh kiếm trên tay Mẫn Tử Hoa, hiên ngang nói: “Nếu các vị muốn mối thù của Tiêu bang chủ không được trả, muốn hung thủ thật sự ung dung cười ngạo, thì sư huynh đệ chúng ta mất hai cái mạng này cũng chẳng đáng gì.” Y phưỡn ngực ra, giơ tay chịu trói.

Mọi người thấy tình hình như vậy đều nhìn nhau, nhất thời không định được chủ ý. Viên Thừa Chí lên tiếng hỏi: “Nói vậy thì Tiêu bang chủ không phải bị Mẫn huynh giết hay sao?”

Mẫn Tử Hoa đáp: “Mẫn mỗ xuất thân từ Tiên Đô phái, cũng biết giang hồ phải lấy tín nghĩa làm đầu. Ta đã thua trận, lại biết có kẻ gian giở trò ly gián, còn đến Nam Kinh trả thù làm gì nữa?”

Viên Thừa Chí nói: “Tiêu bang chủ không phải bị hại ở Nam Kinh.”

Mẫn Tử Hoa kinh ngạc hỏi: “Vậy thì ở đâu?”

Viên Thừa Chí đáp: “Ở Từ Châu.”

Động Huyền đạo trưởng nói: “Sư huynh đệ chúng ta đã mười mấy năm trời không đến Từ Châu, mà cũng không biết phóng phi kiếm lấy mạng người ở xa ngàn dặm.”

Viên Thừa Chí hỏi: “Câu này có thật không?”

Động Huyền đạo trưởng đưa tay chỉ vào cổ mình, nói: “Chém đầu ta cũng không sợ, hà tất phải nói dối.”

Tiêu Uyển Nhi hỏi: “Thế thì thanh trủy thủ này từ đâu mà có?”

Động Huyền nói: “Bây giờ mà ta nói, chỉ sợ quý vị chưa tin. Bây giờ ta dẫn hai vị đi tới chỗ này, nhìn một cái là biết ngay.”

Mẫn Tử Hoa lo lắng nói: “Sư đệ, không nên tới đó.”

Động Huyền nói: “Lời nói không đáng tin, phải có chứng cớ. Tiêu bang chủ bị kẻ gian giết hại, việc này không thể xem thường, phải điều tra cho rõ. Viên tướng công và Tiêu cô nương là nhân vật thế nào, nhất định không làm hỏng việc của chúng ta đâu.”

Mẫn Tử Hoa khẽ gật đầu.

Tiêu Uyển Nhi hỏi: “Đi tới đâu?”

Động Huyền đáp: “Chỉ có thể dẫn Viên tướng công và Tiêu cô nương đi, đông người thì không được.”

Có người trong Kim Long Bang la lên: “Coi chừng hắn dùng gian kế để chạy thoát.”

Tiêu Uyển Nhi quay lại hỏi Viên Thừa Chí: “Viên tướng công! Làm sao bây giờ?”

Viên Thừa Chí nghĩ bụng: “Xem ra hai người này thật sự có chuyện khó nói. Cùng đi với họ, điều tra cho rõ là hay nhất. Cho dù họ dùng gian kế gì đi nữa, chắc cũng không thể thoát khỏi tay ta.” Chàng bèn nói: “Chúng ta tới đó xem thử.”

Tiêu Uyển Nhi bảo bang chúng Kim Long Bang: “Có Viên tướng công ở đây, họ không làm gì được đâu.”

Từ khi Tiêu Công Lễ mất đi, rõ ràng Tiêu Uyển Nhi đã là bang chủ. Phen này nàng thống lĩnh bang chúng đi trả thù, mọi người nghe lệnh nàng răm rắp. Viên Thừa Chí là thủ lĩnh Kim Xà Doanh, càng là đầu não của bang chúng. Mọi người đều biết chàng lòng dạ nhân nghĩa, võ công cao cường, nên một lòng tuân phục.

*

*   *

Viên Thừa Chí và Tiêu Uyển Nhi theo sư huynh đệ Mẫn Tử Hoa đi về hướng bắc, đến bên tường thành. Động Huyền lấy một sợi dây có móc ném lên đầu tường, để Tiêu Uyển Nhi trèo lên trước. Sau đó tới lượt sư huynh đệ Mẫn Tử Hoa trèo trên đầu tường thành, để Viên Thừa Chí ở phía sau giám sát.

Ra khỏi thành, bốn người tiếp tục đi về hướng bắc. Lúc này đã giữa đêm, ánh trăng trong như nước, nhưng đường sá càng lúc càng gập ghềnh khó đi. Được chừng bốn năm dặm thì tới một ngọn đồi đá mọc ngổn ngang.

Viên Thừa Chí và Tiêu Uyển Nhi đều hoài nghi, không biết hai người kia dẫn mình tới vùng hoang vắng này là có dụng ý gì. Tiêu Uyển Nhi nghĩ bụng: “Chẳng lẽ họ đã mai phục sẵn nhiều người trợ giúp hay sao? Nhưng có Viên tướng công ở đây, cho dù đối phương thiên binh vạn mã thì nhất định huynh ấy cũng đưa mình thoát hiểm.”

Trèo lên đồi, tới hai ba dặm mới đến đỉnh đồi. Những tảng đá quái dị đâm lên loạn xạ, dưới ánh trăng trông như lũ ma quỷ đứng chờ, vẻ âm u khiến cho người ta phải rùng mình.

Động Huyền và Mẫn Tử Hoa đi đến một tảng đá lớn. Viên Thừa Chí và Tiêu Uyển Nhi theo sau, thấy một cỗ quan tài giấu phía sau tảng đá. Trong đêm mù mịt, giữa chốn hoang sơn mà bất ngờ nhìn thấy thứ này, trong xương sống Tiêu Uyển Nhi đột nhiên có một luồng khí lạnh bốc lên.

Động Huyền nhặt một hòn đá, gõ ba tiếng nhẹ lên nắp quan tài, dừng lại một lúc rồi lại gõ tiếp hai tiếng. Sau cùng y gõ ba tiếng nữa, rồi dùng hai tay giở nắp quan tài lên trên. Roạt một tiếng, xác chết trong quan tài ngồi bật dậy. Tiêu Uyển Nhi la lên một tiếng, hai tay níu chặt lấy tay trái Viên Thừa Chí. Nàng không tự chủ được, bất giác tựa sát vào người chàng.

Bỗng nghe xác chết lên tiếng: “Gì thế? Dẫn người ngoài đến đây ư?”

Động Huyền đáp: “Hai vị này là bằng hữu. Vị này là Viên tướng công, đệ tử của Kim xà lang quân Hạ đại hiệp. Vị này là Tiêu cô nương, thiên kim tiểu thư của Tiêu bang chủ Kim Long Bang.”

Xác chết nhìn Viên và Tiêu, nói: “Hai vị đừng trách. Bần đạo đang bị thương, không thể đứng dậy được.”

Động Huyền nói: “Đây là Thủy Vân sư huynh, chưởng môn tệ phái, vì tránh né kẻ thù mà phải dưỡng thương ở đây.”

Bây giờ Viên Thừa Chí và Tiêu Uyển Nhi mới biết đây không phải là một xác chết, bèn lập tức thi lễ. Thủy Vân đạo nhân chắp tay đáp lễ. Mặt ông trắng như giấy, hoàn toàn không có chút huyết sắc. Từ giữa trán đến sống mũi lại có một vết sẹo đỏ hỏn rất rộng. Vết sẹo này còn mới, chắc bị thương chưa được bao lâu, nổi bật trên sắc mặt trắng xanh nhìn càng đáng sợ hơn.

Thủy Vân đạo nhân nói: “Sư phụ của bần đạo là bạn thân của lệnh sư Hạ lão sư. Lúc Hạ lão sư đến Tiên Đô sơn, bần đạo đã từng thị phụng ông ấy. Lão nhân gia có khỏe không?”

Viên Thừa Chí nghĩ: “Lúc này không cần giấu.” Chàng bèn đáp: “Lão nhân gia đã tạ thế nhiều năm rồi.”

Thủy Vân đạo trưởng thở dài một tiếng, ủ rũ không nói gì. Hồi lâu ông mới khẽ lên tiếng: “Lúc nãy nghe Động Huyền sư đệ nói các hạ là đệ tử của Kim Xà tiền bối, bần đạo đã mừng thầm nghĩ bụng, chỉ cần Kim Xà tiền bối ra tay là mối đại thù của sư phụ có thể trả xong. Ôi! Nào ngờ lão nhân gia đã về đạo sơn, e rằng bọn gian nhân mặc sức hoành hành.”

Tiêu Uyển Nhi thầm nghĩ: “Mình vì trả thù cha mà đến nơi này, nào ngờ ở đây cũng có một mối sư thù.”

Viên Thừa Chí lại nghĩ: “Trình bang chủ từng nói, Hoàng Mộc đạo nhân bị Ngũ Độc Giáo hại chết. Thế thì chúng ta đi chung một thuyền.”

Động Huyền nhỏ giọng kể lại chuyện Kim Long Bang tới trả thù, nhờ đại sư huynh giải thích với Tiêu Uyển Nhi. Thủy Vân đạo nhân vừa nghe vừa hừ hừ, tiếng hừ càng về sau càng tức tối. Đột nhiên ông xoay tay vỗ mạnh vào thành gỗ cái quan tài, rồi lên tiếng: “Tiêu cô nương! Đệ tử phái Tiên Đô chúng ta, mỗi người thành tài xuống núi đều được sư phụ tặng cho một thanh trủy thủ. Bần đạo là chưởng môn bản phái, tuy bản lĩnh kém cỏi nên phải chui vào đây mà dưỡng thương, nhưng chưa đến nỗi vọng ngữ ăn nói bừa bãi. Tiêu cô nương biết thanh trủy thủ đó dùng để làm gì không?”

Tiêu Uyển Nhi giận dữ đáp: “Không biết.”

Thủy Vân đạo nhân ngẩng đầu nhìn trăng, nói tiếp: “Cúc Đàm sư tổ là chưởng môn đời thứ mười bốn của tệ phái, kiếm thuật tinh diệu vô cùng. Tiếc là tính tình sư tổ cương trực ngạo mạn, lại lắm lúc không phân biệt thị phi, giết chết không ít những người vô tội, kết oán rất nhiều. Rốt cuộc, kiếm khách nhiều phái hẹn nhau tại Hằng Sơn, dùng biện pháp xa luân chiến để tỉ đấu với một mình sư tổ. Cúc Đàm đạo trưởng tuy đả thương được mười tám đối thủ, nhưng cuối cùng cũng kiệt sức, bị trọng thương rồi rút trủy thủ ra tự sát. Vụ này khiến cho bản phái thương tổn nguyên khí, lại đắc tội với anh hùng khắp thiên hạ, nên từ đó về sau đã ban hành quy luật. Mỗi đệ tử sau khi học xong võ nghệ đều được ban cho một thanh trủy thủ. Động Huyền sư đệ, ngươi qua kia đi.”

Động Huyền không hiểu ý, nhưng vẫn theo hướng mà sư huynh chỉ, đi về phía tây. Thủy Vân đợi y đi xa hơn trăm bước, mới lớn tiếng gọi: “Được rồi.”

Động Huyền dừng bước, Thủy Vân quay sang khẽ hỏi Mẫn Tử Hoa: “Mẫn sư đệ! Thanh trủy thủ này gọi là gì?”

Mẫn Tử Hoa đáp: “Đây là Giới Sát Đao của phái Tiên Đô.”

Thủy Vân lại hỏi: “Khi sư phụ truyền cho ngươi Giới Sát Đao, đã có bốn câu huấn thị. Ngươi nói nhỏ ta nghe.”

Mẫn Tử Hoa nghiêm trang đọc: “Tỉ võ tranh tài; Nghiêm cấm chém giết; Thua đến nước cùng; Dùng đao tự sát.”

Thủy Vân gật đầu, chỉ sang hướng đông mà bảo: “Ngươi qua đó đi.”

Đợi Mẫn Tử Hoa đi xa, ông mới gọi Động Huyền trở lại, hỏi: “Động Huyền sư đệ! Thanh trủy thủ này gọi là gì?”

Động Huyền đáp: “Đây là Giới Sát Đao của phái Tiên Đô.”

Thủy Vân lại hỏi: “Khi sư phụ cho ngươi thanh đao này, có huấn thị gì không?”

Động Huyền đạo trưởng cũng nghiêm trang đọc: “Tỉ võ tranh tài; Nghiêm cấm chém giết; Thua đến nước cùng; Dùng đao tự sát.”

Bấy giờ Thủy Vân mới gọi Mẫn Tử Hoa về, rồi nói với Viên Thừa Chí và Tiêu Uyển Nhi: “Bây giờ hai vị đã tin chưa? Mặc dù tệ phái đã có lời huấn thị, nhưng chắc cũng có khi đệ tử hạ sát người vô cớ. Tuy nhiên đệ tử tệ phái ngỗ ngược đến thế nào, cũng không đến mức dùng Giới Sát Đao để giết người.”

Viên Thừa Chí hỏi: “Tại sao thanh trủy thủ này gọi là Giới Sát Đao?”

Thủy Vân đáp: “Tệ phái quyết lấy chuyện Cúc Đàm sư tổ làm gương, nên từ đời sư tổ thứ mười lăm đã có thêm một môn quy, nghiêm cấm sát hại những người vô tội. Bản phái cứ hai năm một lần lại mở đại hội trên núi Tiên Đô. Nếu có người phạm giới, thì phải dùng Giới Sát Đao để tự kết liễu trước mặt sư trưởng cùng sư huynh đệ. Tuy rằng năm xưa Mẫn Tử Diệp sư huynh có hành vi không đoan chính, tội đáng chết, nhưng trước kia Mẫn sư đệ muốn hạ sát Tiêu bang chủ là để trả thù cho anh, vốn không phải là vọng sát. Nhưng sau này đã biết bị kẻ gian ly gián mà còn gia hại, tức là phạm vào môn quy trọng đại này. Ta nghĩ Mẫn sư đệ không dám.”

Ông thở ra một hơi dài rồi nói tiếp: “Giới Sát Đao dùng để tự tử. Nếu đệ tử Tiên Đô Phái võ công không bằng địch thủ, bị đối phương bức hiếp đến hết đường tiến thoái, thì phải dùng thanh trủy thủ này tự sát để khỏi làm tổn hại đến oai danh của phái Tiên Đô. Cứ cho là Mẫn sư đệ phạm vào nghiêm giới của sư môn, nhưng vũ khí trong thiên hạ rất nhiều, đâu cần phải dùng Giới Sát Đao để giết người? Hơn nữa, sau khi hành thích, sao không lấy đao đi?”

Viên Thừa Chí và Tiêu Uyển Nhi nghe vậy, bất giác gật đầu.

Thủy Vân đạo trưởng lại tiếp: “Tiêu cô nương! Để bần đạo cho cô nương xem lá thư này.”

Ông lấy trong góc quan tài ra một bọc vải, mở ra thì bên trong là một đống giấy tờ tạp nhạp. Thủy Vân đạo trưởng nhặt ra một bức thư, đưa cho Tiêu Uyển Nhi. Nàng đưa mắt nhìn Viên Thừa Chí, thấy chàng gật đầu mới đưa tay nhận lấy.

Dưới ánh trăng nhìn rõ trên bì thư có mấy chữ: “Thư khẩn, Thủy Vân đại sư huynh chính tay mở ra. Mẫn.” Thì ra đây là thư của Mẫn Tử Hoa viết cho Thủy Vân đạo trưởng.

Thủy Vân đạo trưởng bảo: “Tiêu cô nương, xem thư đi.”

Tiêu Uyển Nhi gật đầu, rút lá thư ra. Nàng thấy trên đầu tờ giấy viết thư có mấy chữ tiêu đề màu đỏ: “Thông Thương đại khách sạn”.

Chữ viết trong thư nghiêng ngả, câu văn lộn xộn, nhưng xem cũng hiểu: “Kính chào Thủy Vân đại sư huynh. Chuyện Tiêu Công Lễ, tiểu đệ đã biết bị người ta lừa gạt, trả thù là hồ đồ nên không trả thù nữa. Đêm qua, Giới Sát Đao của đệ không hiểu bị bọn cẩu tặc nào lấy cắp, thật sự xấu hổ vô cùng. Nếu không tìm lại được, tiểu đệ không còn mặt mũi nào gặp đại sư huynh nữa. Tiểu đệ Mẫn Tử Hoa bái thượng, ngày mười tám tháng tám”.

Tiêu Uyển Nhi đọc xong thư, thầm nghĩ: “Giữa tháng bảy mình và gia gia tham gia đại hội trên đỉnh Thái Sơn, sau đó đi về phía nam đến Từ Châu. Gia gia bị hại ở Từ Châu ngày hai tháng mười một. Lá thư này viết ngày mười tám tháng tám, vậy là không phải giả rồi.” Nàng lập tức hết hoài nghi, run rẩy khuỵu xuống đất, vừa lạy Mẫn Tử Hoa vừa nói: “Mẫn thúc thúc! Thì ra tiểu điệt trách lầm người tốt, mạo phạm đến thúc thúc.”

Nàng thi lễ xong, lại quay sang tạ tội Động Huyền đạo trưởng. Hai người đều vội vàng trả lễ. Mẫn Tử Hoa nói: “Không biết tên cẩu tặc nào đã ăn cắp con dao này, đi hại chết Tiêu bang chủ. Hắn để lại trủy thủ trên thi hài, chính là muốn cô nương nghi ngờ ta.”

Tiêu Uyển Nhi nói: “Tiểu điệt thật là lỗ mãng, không nghĩ đến chuyện đó. Tiểu điệt lại nghĩ là Mẫn thúc thúc hại chết gia gia rồi để lại thanh trủy thủ này để thị uy, ra vẻ anh hùng hảo hán.”

Mẫn Tử Hoa nói: “Ta bị mất thanh Giới Sát Đao, lập tức bẩm báo lên chưởng môn sư huynh, sau đó cùng Động Huyền sư đệ tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có chút manh mối nào. Sau này nhận được thư của đại sư huynh gọi đến kinh sư, rồi suốt dọc đường bị các vị đuổi theo chém giết. Bọn ta không hiểu nổi lý do, nhưng phải đánh trả. May mà Viên tướng công đến kịp, làm rõ được chuyện này.”

Thủy Vân đạo trưởng nói: “Giả tỉ bần đạo may mắn giữ được tính mạng, nhất định sẽ giúp Tiêu cô nương đi tìm kẻ gian tặc trộm đao giết người. Việc này nói gì thì nói, Tiên Đô Phái cũng không sao tránh khỏi liên lụy.”

Tiêu Uyển Nhi lại quỳ xuống bái tạ, rồi trả thanh trủy thủ cho Mẫn Tử Hoa.

Viên Thừa Chí nghĩ: “Nhất định sư huynh đệ họ còn những chuyện bí mật cần thương lượng, người ngoài không nên can dự.” Chàng bèn chắp tay nói: “Tại hạ xin cáo biệt.”

Hai người cùng Thủy Vân thi lễ xong, đi được vài chục bước, sắp xuống đồi thì Động Huyền đột nhiên la lên: “Xin hai vị dừng bước!”

Viên Thừa Chí và Tiêu Uyển Nhi dừng chân, Động Huyền chạy lẹ tới nói: “Viên tướng công, Tiêu cô nương! Bần đạo có một câu muốn nói, xin hai vị đừng trách.”

Viên Thừa Chí bảo: “Đạo trưởng nói đi, không sao đâu.”

Động Huyền nói: “Những chuyện ở đây, xin hai vị tuyệt đối không tiết lộ. Câu này đáng lẽ bần đạo không nên nói, nhưng liên quan đến tính mạng của tệ sư huynh nên không thể không mạo muội cầu xin.”

Theo quy luật giang hồ, ai lỡ biết những chuyện bí mật của phái khác thì tuyệt đối không được loan truyền hay bàn bạc; không thì tai họa lập tức trút xuống đầu. Chuyện này ai cũng đều biết, nhưng Động Huyền đạo trưởng vẫn không yên tâm nên mạo phạm dặn dò, dĩ nhiên không phải sự việc tầm thường.

Viên Thừa Chí bỗng động tâm. Tuy sự việc không liên quan đến bản thân mình, nhưng chàng nghĩ mọi người đều là nhân vật võ lâm, cần phải tương trợ lẫn nhau, bèn nói: “Không biết lệnh sư huynh gặp phải nguy nan gì? Tại hạ có thể giúp chút sức mọn hay không?”

Động Huyền từng giao đấu với Viên Thừa Chí, biết võ công của chàng cao hơn mình không chỉ mười lần, so với Thủy Vân sư huynh là đệ nhất cao thủ của phái Tiên Đô còn siêu việt hơn nhiều. Nghe Thừa Chí nói vậy, trong lòng y vô cùng mừng rỡ, vội đáp: “Được Viên tướng công trượng nghĩa tương trợ, thật là cầu cũng không được. Để bần đạo bẩm với đại sư huynh.”

Y lập tức chạy về thì thầm bàn bạc với Thủy Vân đạo trưởng và Mẫn Tử Hoa. Ba người thảo luận hồi lâu, hình như khó mà quyết định. Viên Thừa Chí nghĩ: “Họ có điều gì khó xử, không muốn người ngoài nhúng tay vào, thì mình không cần nhiều chuyện làm chi.” Chàng bèn lớn tiếng nói: “Hai vị đạo trưởng, Mẫn huynh! Tại hạ đi trước, hẹn ngày sau gặp lại.”

Chàng chắp tay thi lễ, toan đi xuống đồi. Thủy Vân đạo trưởng vội hô lớn: “Viên tướng công, xin mời qua đây nói vài câu.”

Viên Thừa Chí quay lại bước đến gần. Thủy Vân đạo trưởng nói: “Viên tướng công chịu rút đao tương trợ, sư huynh đệ bần đạo thật cảm kích không hết. Nhưng đây là việc riêng của bản môn, tình thế vô cùng hung hiểm, thật không dám để Viên tướng công vô cớ gặp nguy. Xin Viên tướng công đừng trách bần đạo không biết phân biệt phải trái.”

Nói xong, ông chắp tay thi lễ. Viên Thừa Chí biết ông vì hảo ý mà từ chối, nghĩ người này thật có khí phách anh hùng, bèn nói: “Đạo trưởng khách sáo rồi. Nếu vậy, xin cáo từ. Khi nào đạo trưởng cần trợ giúp, tại hạ nhất định sẽ dốc sức. Chỉ cần đưa một lá thư đến hẻm Chính Điện Tử là được.”

Thủy Vân đạo trưởng cúi đầu không nói gì. Đột nhiên ông thở dài, lên tiếng: “Viên tướng công thật là nghĩa khí. Tuy rằng việc này nói ra thì xấu hổ cho bản môn, nhưng giấu giếm nữa thì không đủ nghĩa khí với bằng hữu. Mời hai vị ngồi. Động Huyền sư đệ, kể với hai vị đi.”

Động Huyền đạo trưởng chờ hai người ngồi đàng hoàng trên tảng đá rồi mới bắt đầu kể: “Ân sư Hoàng Mộc đạo nhân của bần đạo tính tình hiếu động, trước giờ thích đi vân du các nơi. Ngoài hai năm một lần đại hội trên núi Tiên Đô, bình thường ân sư rất ít khi ở trên núi. Trung thu hai năm trước là ngày đại hội, ân sư không về núi chủ trì, cũng không gửi thư về. Đây là việc chưa từng xảy ra, nên bọn đệ tử vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Lần này ân sư vân du đến Vân Nam tìm thuốc, nên mọi người chia nhau tìm kiếm ở Vân Nam, Quế Châu, Quảng Châu, Quảng Tây, nhưng không ai được chút tung tích gì. Bần đạo cùng Mẫn sư huynh đang ở khách sạn thì nhận được thư của Truy phong kiếm Vạn Lý Phong phái Điểm Thương, nói rằng có việc gấp cần gặp. Hai người chúng ta liền đến nhà Vạn đại ca ở Đại Lý tỉnh Vân Nam, thấy ông ấy trọng thương nằm trên giường. Hỏi ra, thì biết ông ấy vì ân sư của bần đạo mà bị thương.”

Viên Thừa Chí nhớ lại, Trình Thanh Trúc đã nói Hoàng Mộc đạo nhân chết dưới tay Ngũ Độc Giáo, bèn khẽ gật đầu một cái. Động Huyền đạo trưởng kể tiếp: “Truy phong kiếm Vạn đại ca nói, hôm đó ông ấy đến thành Đại Lý thăm bạn, thấy ân sư của bần đạo đang bị nhiều người bao vây giáp công. Phái Điểm Thương cùng phái Tiên Đô xưa nay có qua lại với nhau, dĩ nhiên ông ấy rút kiếm ra tương trợ. Nào ngờ đối phương toàn là cao thủ, hai người không sao địch nổi. Vạn đại ca trúng độc thủ trước, ngất xỉu lăn ra đất, về sau có người cứu trợ đưa về. Còn ân sư thì sống chết ra sao không rõ. Trên vai và dưới nách Vạn đại ca đều bị cương trảo đả thương, trên trảo có tẩm kịch độc, nhất định là do Ngũ Độc Giáo gây ra. Sau này ông ấy cực khổ tìm được thuốc giải, nên mới thoát chết.”

“Sau đó Tiên Đô Phái bọn bần đạo cả thảy ba mươi hai đệ tử kéo nhau tới Vân Nam, vừa tìm ân sư, vừa tìm Ngũ Độc Giáo để trả thù, nhưng bốn năm nay tuyệt vô âm tín. Ân sư chắc đã dữ nhiều lành ít. Ngũ Độc Giáo thì vô cùng bí ẩn, tìm hết tỉnh Vân Nam vẫn không được chút xíu dây mơ rễ má nào. Mọi người không làm gì được, cuối cùng phải rời khỏi Vân Nam. Không bao lâu phương bắc có tin truyền tới, nói rằng giáo chủ Hà Thiết Thủ của Ngũ Độc Giáo đã đến phủ Thuận Thiên…”

Viên Thừa Chí “à” một tiếng. Động Huyền hỏi: “Viên tướng công biết ả này hay sao?”

Viên Thừa Chí đáp: “Hôm qua mấy bằng hữu của tại hạ vừa trúng độc thủ của cô ấy.”

Động Huyền hỏi: “Bằng hữu của Viên tướng công không sao chứ?”

Viên Thừa Chí đáp: “Trước mắt không có gì nguy hiểm nữa.”

Động Huyền đạo trưởng nói: “Thế là may rồi. Khi đó vừa nhận được tin tức, đại sư huynh gấp rút hạ lệnh triệu tập toàn bộ đệ tử Tiên Đô Phái ở kinh sư. Dọc đường đến kinh sư, hai người bần đạo gặp phải Tiêu cô nương, chuyện này không cần nói nữa. Đại sư huynh đến trước, gặp phải Hà Thiết Thủ, thật là oan gia ngõ hẹp. Con tiện tì đó buông lời trêu chọc, vô lễ đến cùng cực. Đại sư huynh bèn động thủ, nhưng thân thủ ả thật là nhanh nhẹn. Đại sư huynh sơ suất một chút, trên trán bị cái móc sắt bên tay trái của ả đả thương, dưới hạ bàn lại trúng năm mũi ám khí. Tiện tì cho rằng trên thiết câu có kịch độc, đại sư huynh không thể sống được, bèn cười nhạt bỏ đi. May mà nội công của đại sư huynh tinh thâm, lại biết đối thủ chất độc đầy mình, nên trước khi động thủ đã uống sẵn không ít thuốc, lại mang theo không ít linh đơn giải độc, nhờ vậy mà chưa gặp đại nạn.”

Thủy Vân đạo trưởng thở dài rồi nói: “Bần đạo sợ ả biết mình không chết, sẽ tìm đến giết cho tận tuyệt, nên không dám dưỡng thương trong nhà, phải tìm một chỗ kỳ quái thế này để tịnh dưỡng. Ba tháng nữa, độc khí sẽ từ từ trục hết ra khỏi thân thể. Chắc là sư phụ đã bỏ mạng dưới tay con tiện tì đó. Thù này không thể không trả, nhưng đối thủ quá hung ác, độc vật lại quá lợi hại, nên bần đạo không dám liên lụy đến bằng hữu.”

Mẫn Tử Hoa hỏi: “Viên tướng công cũng có xích mích với Ngũ Độc Giáo hay sao?”

Viên Thừa Chí kể lại chuyện mình gặp bọn Ngũ Độc Giáo ở Huệ vương phủ, rồi lại kể việc Trình Thanh Trúc bị mụ ăn mày đả thương.

Thủy Vân đạo trưởng nói: “Viên tướng công không thâm thù gì lắm với họ, thiệt thòi chút ít như vậy thì nên cho qua. Thân thể tướng công quý tựa ngàn vàng, không cần chấp loại người độc như rắn rít đó.”

Viên Thừa Chí nghĩ bụng: “Mình mang nặng mối thù giết cha, lại phải hỗ trợ Sấm Vương và nghĩa huynh Lý Nham mưu đồ đại sự. Những thù oán lặt vặt trên chốn giang hồ không nên coi là việc chính, nếu khuấy động lên thì không bao giờ kết liễu được.” Chàng gật đầu nói: “Đạo trưởng chỉ dạy rất đúng. À, tại hạ có một con Chu Tinh Băng Thiềm, có thể hút độc cho đạo trưởng.”

Chàng lập tức dùng con băng thiềm hút một lần độc. Trên đồi này chỉ có đá tảng lổn ngổn, không có rượu để ngâm rút chất độc trong băng thiềm ra, nên chàng cho Động Huyền đạo trưởng mượn con băng thiềm, dạy cách dùng, bảo y hút hết độc khí cho Thủy Vân đạo trưởng rồi hãy gửi trả. Thủy Vân đạo trưởng, Động Huyền đạo trưởng và Mẫn Tử Hoa đa tạ không ngớt miệng.

Viên Thừa Chí và Tiêu Uyển Nhi từ từ xuống đồi. Nửa chừng, đột nhiên Tiêu Uyển Nhi ngồi xuống một tảng đá, thút thít khóc. Viên Thừa Chí nhẹ nhàng vỗ vai nàng, hỏi nhỏ: “Sao thế Tiêu cô nương? Không khỏe ư?”

Tiêu Uyển Nhi lắc đầu, lau khô nước mắt, rồi đứng bật dậy như không có việc gì. Viên Thừa Chí nghĩ: “Phen này Kim Long Bang của nàng đã hòa giải với Tiên Đô Phái thành bằng hữu, nhưng mối thù cha thì không giải quyết được. Chuyện này thật khó mà chịu đựng, không ngờ một cô gái trẻ tuổi mà cứng cỏi được đến như thế.”

*

*   *

Khi hai người trở vào thành thì trời đã mờ sáng. Viên Thừa Chí đưa Tiêu Uyển Nhi về nơi Kim Long Bang đang ở, rồi quay về hẻm Chính Điện Tử. Chàng nhảy lên nóc một dãy nhà dân, thi triển khinh công chỉ chốc lát là qua mấy con đường. Chàng nổi hứng chạy nhanh, bèn sử dụng tuyệt kỹ Thần Hành Bất Biến, thật sự giống như chim yến lượn trên sóng nước, như sao băng xẹt ngang bầu trời, bên tai nghe tiếng gió vù vù, dưới chân tuyệt không phát ra tiếng động.

Đột nhiên chàng nghe thấy tiếng khen: “Hảo công phu!”

Viên Thừa Chí lập tức dừng chân. Bóng trắng thấp thoáng, một người lướt qua bên cạnh chàng, vừa mỉm cười vừa hỏi rất kiêu kỳ: “Có đuổi kịp ta không?”

Âm thanh vừa dứt, người đã xa bảy tám trượng rồi. Viên Thừa Chí thấy người này thân pháp cực nhanh, trong lòng bỗng kinh hãi: “Nữ nhân mà công phu đến thế hay sao?” Dù sao chàng cũng là thiếu niên hiếu thắng, bèn đề khí nhanh chóng đuổi theo. Người kia thủy chung không quay đầu lại, cứ chạy như bay, mỗi lúc một nhanh.

Nội lực cùng khinh công của Viên Thừa Chí vẫn cao hơn một bậc. Chàng gia tăng kình lực dưới chân, chỉ trong chốc lát đã qua mặt người đó, vượt qua mấy trượng rồi mới quay lại nhìn.

Người đó cười khúc khích rồi nói: “Viên tướng công! Hôm nay muội phải phục huynh rồi.” Nàng đưa cánh tay áo dài che miệng, thân hình uyển chuyển như một đóa hoa, chính là giáo chủ Hà Thiết Thủ của Ngũ Độc Giáo.

Toàn thân nàng mặc y phục trắng như tuyết, chân đang đứng trên mái ngói màu đen, màu sắc tương phản nên đen lại càng đen, trắng lại càng trắng. Nhân vật võ lâm khi đi đêm, nếu không mặc đồ đen thì cũng là đồ xám, để khó bị phát giác, mà địch thủ phóng ám khí cũng không thể chính xác được. Cô gái này lại mặc nguyên bộ đồ màu trắng, nếu không ỷ vào võ nghệ cao cường thì nhất định không thể kiêu ngạo như thế.

Viên Thừa Chí chắp tay hỏi: “Hà giáo chủ có gì chỉ giáo?”

Hà Thiết Thủ mỉm cười nói: “Hôm qua Viên tướng công đến Huệ vương phủ, có nhiều người vướng víu tay chân, ai cũng phân tâm nên khó mà đấu một trận để phân cao thấp. Tiểu muội hôm nay cố ý đến đây để lãnh giáo mấy chiêu. Viên tướng công nửa đêm đưa một vị cô nương xinh đẹp về nhà, phong lưu đa tình thật.” Nàng vừa nói vừa cười, thanh âm nghe rất khêu gợi.

Viên Thừa Chí nghĩ bụng: “Ta đưa Tiêu cô nương về nhà, thì ra đã bị cô này phát giác.” Chàng không muốn nhắc tới việc này, bèn nói: “Thân pháp giáo chủ như thế, nam tử hán đại trượng phu cũng khó mà bì được. Tại hạ vô cùng thán phục, không cần phải so tài nữa.”

Hà Thiết Thủ mỉm cười nói: “Hôm qua tỉ thí quyền cước, Viên tướng công chưởng phong lợi hại vô cùng, tiểu muội khí lực không đủ nên không dám tiếp chiêu. Hôm nay chúng ta tỉ thí binh khí xem sao.”

Nàng không đợi Viên Thừa Chí trả lời, “vù” một tiếng đã rút nhuyễn tiên trong lưng ra. Trời sáng mờ mờ, đủ thấy trên cây roi này gắn đầy móc ngược rất nhỏ, chỉ cần quét trúng một cái là lôi được một mảnh thịt ra.

Hà Thiết Thủ dịu dàng nói tiếp: “Viên tướng công, cây roi này gọi là Yết Vĩ Tiên. Những cái gai trên đó có độc, tướng công phải chú ý đấy.”

Viên Thừa Chí nghe vậy, bất giác rùng mình. Ngữ khí của nàng dịu dàng ra vẻ quan tâm thân thiết, nhưng hàm ý lại cực kỳ ác độc, hai chuyện này thật là tương phản. Chàng không muốn tỉ thí bừa bãi như thế, bèn chắp tay nói: “Xin cáo biệt!”

Hà Thiết Thủ không để chàng lùi ra, cổ tay đã vẫy ra. Yết Vĩ Tiên bay vèo tới, rít lên quất thẳng vào trước ngực. Thân trên của Viên Thừa Chí ngửa ra sau tránh né, không đợi chiêu thứ hai đánh tới đã chạy ra mấy trượng. Hà Thiết Thủ biết mình không đuổi kịp, bèn dõng dạc hô lớn: “Đệ tử của Kim Xà Lang Quân vô dụng đến thế hay sao? Bại hoại oai danh của sư môn rồi.”

Viên Thừa Chí ngẩn ra dừng bước, thầm nghĩ: “Ta mấy lần nhường nhịn, Ngũ Độc Giáo quen thói làm tới. Cô này tưởng ta sợ thật”. Chàng mới nghĩ một chút, bóng trắng đã nhoáng lên, Yết Vĩ Tiên cuốn tới, mang theo một luồng gió hôi tanh.

Viên Thừa Chí chau mày nghĩ bụng: “Loại binh khí tẩm thuốc độc này dù lợi hại, nhưng chính nhân quân tử quyết không dùng. Cô gái này là nhân vật tà giáo, chẳng trách hành sự không ngay ngắn”. Chàng biết cây Yết Vĩ Tiên đầy gai độc, không thể chạm tay vào được, bèn giấu cả hai tay vào trong áo, thân hình tùy ý mà chuyển động, tránh đông né tây vô cùng thoải mái.

Viên Thừa Chí sử dụng khinh công của Mộc Tang đạo nhân truyền thụ, tiên pháp Hà Thiết Thủ nhanh đến thế nào cũng không sao đụng tới chéo áo của chàng. Viên Thừa Chí bay nhảy như chim, Hà Thiết Thủ nhìn mà say mê điên đảo, không ngờ trên thế gian lại có võ học cao thâm đến thế.

Chốc lát hai bên đã qua lại hai mươi mấy chiêu. Hà Thiết Thủ khẽ quát lên: “Tránh né hoài như vậy, đâu phải là hảo hán?”

Viên Thừa Chí mỉm cười nói: “Cô nương muốn khích ta đoạt lấy cây roi chứ gì? Có gì khó đâu!”

Chàng hơi cúi xuống, hai tay gỡ lấy hai miếng ngói trên mái nhà, nhìn kỹ vào bóng roi mờ mờ, xem rõ ràng rồi hô lớn: “Buông roi!”

Hai miếng ngói một trên một dưới, kẹp Yết Vĩ Tiên vào giữa. Chân chàng phóng ra, chớp nhoáng đã đá ba cước. Hà Thiết Thủ vận kình toan đoạt lại nhuyễn tiên, nhưng bàn chân của đối phương đã sát đến thân mình. Nàng chỉ còn cách buông roi lùi lại, không ngờ chân đạp vào khoảng trống, té nhào xuống mái nhà.

Viên Thừa Chí nắm lấy cán roi, hỏi: “Đệ tử của Kim Xà Lang Quân thế nào?”

Bỗng nghe thanh âm dịu dàng khêu gợi của Hà Thiết Thủ vang lên: “Giỏi lắm.”

Thân pháp của nàng cực nhanh, té vừa chạm đất đã nhảy lên mái nhà lại ngay. Tuy Viên Thừa Chí cũng có khinh công tuyệt đỉnh, nhưng không sao nén nổi thán phục.

Tay phải của Hà Thiết Thủ chống vào hông, thân hình lay động trông rất yểu điệu, như mềm mại ẻo lả quá không đứng vững nổi. Nàng mỉm cười nói: “Muội còn muốn lãnh giáo công phu ám khí của Viên tướng công. Ngũ Tiên Giáo bọn muội có một thứ gọi là Hàm Sa Xạ Ảnh.”

Viên Thừa Chí nghe vậy, chú ý nhìn nhưng không thấy nàng đưa tay lên. Đột nhiên trước mắt chàng có vô số tia sáng nhấp nháy, giật mình biết là hỏng rồi, liền sử ngay chiêu Nhất Phi Xung Thiên nhảy lên cao mấy trượng. Tai chàng nghe thấy những tiếng vun vút rất nhỏ, mấy chục mũi ám khí đã ghim vào mái nhà.

Thì ra ám khí này là vô số những cây kim thép mạ vàng, cơ quan đặt ở trước ngực. Khi phát xạ không cần phải nhắm chính xác, chỉ cần đứng đối diện với địch thủ, ấn nút ở hông là cả một dãy cương châm được lò xo rất mạnh bắn ra ngoài. Đúng là thần không hay quỷ không biết. Cương châm vừa nhỏ vừa nhiều, lại tẩm chất kịch độc.

Bất luận ám khí nào trong võ lâm, dù là cương tiêu, tụ tiễn, thiết liên tử… khi phóng ra cũng phải vung tay, nếu đối phương là cao thủ thì nhìn thấy có thể đón đỡ. Nhưng loại độc châm này phát ra hoàn toàn không có dấu hiệu, người ngoài nhìn không thể biết, đã thấy thì tám chín phần mười không chết cũng bị thương, đã bị thương thì chẳng bao lâu là mất mạng. Ám khí này gọi là Hàm Sa Xạ Ảnh, đáng gọi là độc bộ võ lâm, thiên hạ vô song.

Thân hình Viên Thừa Chí chưa hạ xuống, chàng đã ném ba đồng tiền nhằm vào yếu huyệt đối thủ, giận dữ hét lên: “Không thù không oán, sao cô nương lại hạ độc thủ như thế?”

Hà Thiết Thủ nghiêng người tránh né hai đồng tiền, xoay tay phải chụp lấy đồng thứ ba, ỏn ẻn kêu lên: “Trời ơi, mạnh quá! Đồng tiền này làm đau tay của người ta rồi.”

Nàng nhắm chính xác vị trí Viên Thừa Chí rơi xuống, ném trả đồng tiền đó lại, nghe tiếng cũng biết lực đạo không phải tầm thường. Viên Thừa Chí đưa tay định chụp, bỗng sực nghĩ ra: “Trên tay cô này có độc, ta đừng để bị lừa!”

Chàng bèn vẫy tay áo, hất đồng tiền trở lại. Kình lực yếu hơn ném bằng tay, Hà Thiết Thủ nhẹ nhàng đón lấy, bỏ vào trong bọc, mỉm cười nói: “Đa tạ! Nhưng chỉ cho muội một đồng, có nhỏ mọn lắm không.”

Nàng vung tay, một cơn gió nổi lên. Mười mấy sợi dây không phải bằng vàng cũng không phải bằng tơ, ào tới chụp lên đầu Viên Thừa Chí.

Viên Thừa Chí vẫn còn giận nàng phóng độc châm bằng thủ đoạn ác độc vừa rồi, nên không khách sáo gì nữa. Chàng vung cây Yết Vĩ Tiên lên, toan quấn lấy mớ dây mà nàng đánh tới.

Hà Thiết Thủ đột ngột thu hết dây về, cười hỏi: “Yết Vĩ Tiên là của muội. Huynh dùng binh khí của muội, có hổ thẹn không?”

Nàng nói giọng thổ dân Vân Nam, nghe vừa giòn vừa dẻo, đã nhõng nhẽo lại kiêu kỳ, nhưng xuất thủ thì không chậm chút nào.

Viên Thừa Chí quẳng cây Yết Vĩ Tiên rất xa sau lưng, quát lên: “Giả tỉ ta đoạt hết mấy sợi dây của cô, thì từ nay Ngũ Độc Giáo các cô đừng đến quấy rầy ta nữa. Có được hay không?”

Hà Thiết Thủ vẫn cười rất ngọt, đáp: “Đừng gọi Nhuyễn Hồng Châu Sách là mấy sợi dây. Nếu huynh muốn đoạt thì cứ thử.”

Nói xong, nàng vẫy châu sách ngang ra, cuộn vào lưng Viên Thừa Chí. Châu sách vừa mảnh vừa dài, uyển chuyển từ bốn bên tám hướng đồng thời đánh tới. Viên Thừa Chí đảo người né tránh, muốn tìm chỗ sơ suất của đối thủ. Nào ngờ mười mấy sợi châu sách này, sợi thì tấn công, sợi thì phòng thủ. Những sợi tấn công cũng có thể thu về phòng ngự; những sợi đang phòng ngự cũng có thể đột ngột phóng ra công kích. Thật là công thủ liên hoàn, không chút sơ sót.

Giao đấu được mười mấy chiêu, Viên Thừa Chí đã thấy chỗ ảo diệu của món binh khí này, nghĩ bụng: “Công phu châu sách nhất định được biến hóa từ lưới nhện mà ra.” Thừa lúc nàng sử một chiêu sắp xong, những sợi dây tấn công chưa thu hồi lại, những sợi dây phòng thủ cũng chưa kịp phát ra, chàng hơi nghiêng người một chút, luồn ra phía sau lưng, điểm vào dưới nách nàng.

Chiêu này vừa cực nhanh vừa hiểm hóc, Hà Thiết Thủ không sao tránh né được. Nàng bèn xoay người lại. Viên Thừa Chí thấy phen này có thể điểm trúng, nhưng đầu ngón tay mình chắc chắn sẽ đụng vào trước ngực nàng. Mặt chàng tự nhiên đỏ lên, dừng tay không điểm tới, thầm nghĩ: “Chiêu này có vẻ vô lại.”

Hà Thiết Thủ dùng thiết câu bên tay trái vạch chéo sang phải. Viên Thừa Chí vội vàng co tay lại, nhưng đã nghe soạt một tiếng, tay áo bị thiết câu quẹt rách một đường.

Hà Thiết Thủ la lên: “Úi chà! Muội lỡ làm rách tay áo Viên tướng công rồi. Huynh cởi áo ra đi, để muội vá lại cho.”

Viên Thừa Chí thấy cô ả xảo trá lại càng giận dữ, bèn giật rách hẳn cánh tay áo bên phải ra, tiện thể sử dụng làm vũ khí, vung lên phát ra tiếng gió vù vù. Chỉ mấy chiêu, cánh tay áo đã quấn hết những sợi châu sách lại. Chàng dùng sức vẫy mạnh, cả tay áo cùng châu sách cùng lúc rơi xuống đất.

Viên Thừa Chí hỏi: “Sao?”

Hà Thiết Thủ vẫn cười khanh khách, nói: “Sao trên trời! Chẳng phải binh khí của huynh cũng tuột khỏi tay rồi sao? Chúng ta chưa phân cao thấp.”

Nàng quờ tay phải ra sau lưng, lại rút ra một cái móc lấp lánh ánh vàng.

Viên Thừa Chí thấy cô gái này pháp bảo đầy mình, hết món này lại có món khác, không khỏi hoa mắt. Chàng nói: “Ta đã nói rồi, đoạt lấy châu sách của cô thì cô không được quấy rầy ta nữa.”

Hà Thiết Thủ mỉm cười, cãi lại: “Đó là Viên tướng công nói, còn muội đã đồng ý đâu?”

Viên Thừa Chí nghĩ: “Không sai, ả thật sự chưa đồng ý. Nhưng nếu từng món mà tỉ thí thế này, biết đến khi nào mới dứt?” Chàng “hừ” một tiếng rồi nói: “Để xem thử cô còn bao nhiêu binh khí.”

Chàng nghĩ bụng: “Ló ra món binh khí nào, mình đoạt món ấy. Dĩ nhiên cô ả phải biết khó mà lùi.”

Hà Thiết Thủ lên tiếng: “Cái này gọi là Kim Ngô Câu.” Nàng giơ tay trái lên, để lộ cái thiết câu, lại nói: “Còn đây là Thiết Ngô Câu. Vì luyện cái thứ này mà gia gia đã cắt mất một bàn tay của muội. Gia gia nói: Binh khí cầm trên tay, không thể linh hoạt bằng ráp vào tay. Muội chỉ mới luyện mười tám năm, chưa tinh thông lắm. Viên tướng công! Trên cái câu này cũng có chất độc, tướng công đừng dùng tay để đoạt lấy.”

Nàng vừa cười vừa nói, từ từ tiến đến gần. Viên Thừa Chí bề ngoài thì tỏ ra bình tĩnh tự nhiên, nhưng trong lòng cực kỳ cảnh giác, sợ cô ả lại có gian mưu gì khác. Đang đề phòng nghiêm ngặt, đột nhiên nghe xa xa có tiếng huýt sáo, chàng bỗng nghĩ ra một chuyện, la thầm: “Hỏng bét! Chẳng lẽ cô này ở đây quấy rầy ta, để đồng bọn rảnh tay đi hại Thanh Thanh hay sao?”

Không để đối phương nói gì nữa, chàng quay lưng bỏ đi ngay. Hà Thiết Thủ cười ha hả, la lên: “Bây giờ đi thì muộn rồi.”

Kim câu xuất ra một hư chiêu, còn thiết câu đưa vèo tới, đánh vào dưới lưng Viên Thừa Chí. Chàng đảo người né tránh, chân trái đá quét ngang qua. Hà Thiết Thủ nhảy lên tránh né, dùng cả song câu phản kích. Lúc này trời đã sáng hẳn, nhìn rõ một luồng hắc khí, một vầng kim quang vây kín người chàng, tung hoành ngang dọc. Công phu binh khí của nàng khá lợi hại, chỉ hơi kém Ngọc Chân Tử chàng đã gặp trong kinh thành chút xíu.

Viên Thừa Chí lo lắng cho mọi người và Thanh Thanh, không dám ham chiến. Chàng mấy lần ép vào gần để đoạt lấy kim câu, nhưng đều bị nàng xoay tay phản kích, hoặc dùng thiết câu để bảo vệ. Thiết câu được ráp vào cổ tay, vận dụng quả nhiên linh hoạt như một bàn tay sống.

Đánh hơn ba mươi chiêu, Viên Thừa Chí vẫn không sao đẩy lùi đối thủ được. Chàng bèn đưa tay ra sau lưng, rút Kim Xà Kiếm ra. Kiếm quang vừa lóe lên, nụ cười trên miệng Hà Thiết Thủ lập tức biến mất. Nàng hét lên: “Kim Xà Kiếm là của Ngũ Tiên Giáo chúng ta, sao huynh lấy cắp?”

Viên Thừa Chí múa kiếm veo véo mấy chiêu, võ công Hà Thiết Thủ dù cao hơn cũng không cản nổi. “Keng” một tiếng, kim câu đã bị Kim Xà Kiếm tiện đứt một nửa. Viên Thừa Chí quát lên: “Nếu cô tiếp tục quấy rầy, ta phải chặt đứt nốt thiết câu.”

Sắc mặt Hà Thiết Thủ có phần sợ hãi, quả nhiên không dám tới gần nữa. Nhưng nàng lập tức mỉm cười, khom người thi lễ rồi nói rất nghiêm chỉnh: “Viên tướng công! Hôm qua gặp tướng công, suốt đêm muội không ngủ được, đêm nay lại càng khó ngủ. Muội… muội… rất muốn gọi tướng công… là… sư phụ.”

Viên Thừa Chí đáp: “Không dám!”

Chàng cất kiếm, rảo bước chạy lẹ về. Vừa đến đầu hẻm đã thấy Hồng Thắng Hải nằm dưới đất, gần cổ có một vũng máu. Chàng nhảy xổ đến đỡ dậy, rất may là còn hơi thở. Hồng Thắng Hải bị thương ở yết hầu, không nói được, đưa tay chỉ vào trong nhà. Viên Thừa Chí ôm y vào trong, thấy bàn ghế trong nhà không gãy cũng đổ nhào, cửa sổ bị phá vỡ, hiển nhiên vừa có một trận ác chiến.

Viên Thừa Chí càng nhìn càng kinh tâm động phách, xé một cánh tay áo bó lại vết thương trên yết hầu Hồng Thắng Hải, rồi chạy vào nội đường. Bên trong cũng bị phá hoại tan tành, Hồ Quế Nam và Trình Thanh Trúc nằm rên rỉ dưới đất, Viên Thừa Chí vội hỏi: “Sao rồi?”

Hồ Quế Nam đáp: “Thanh cô nương… bị… bị Ngũ Độc Giáo bắt đi rồi.”

Viên Thừa Chí kinh hãi hỏi: “Còn Sa Thiên Quảng đâu?”

Hồ Quế Nam đưa tay chỉ lên mái nhà. Viên Thừa Chí không kịp hỏi nhiều, gấp rút nhảy lên, quả nhiên thấy ông câm và Sa Thiên Quảng nằm trên mái ngói, cả hai đều trúng độc.

Phen này rất may là không ai mất mạng, nhưng trong nhà người nào cũng bị trọng thương, thật là thua tàn thua mạt. Thanh Thanh thì không biết bị bắt đi đâu. Viên Thừa Chí giận dữ, tự trách mình: “Ta hồ đồ quá, bị cô ả kia quấy rối mà không biết đường cảnh giác.”

Trong lúc ác đấu, đám nô bộc trong nhà chạy tán loạn hết; bây giờ kẻ địch rút đi chúng mới từ từ trở về. Viên Thừa Chí ẵm ông câm và Sa Thiên Quảng vào trong nhà, viết một bức thư, sai một tên nô bộc đưa ngay đến chỗ Kim Long Bang, nhờ Tiêu Uyển Nhi đi lấy Chu Tinh Băng Thiềm về để cứu người. Chàng băng bó vết thương cho Sa Thiên Quảng, Hồ Quế Nam và mọi người rồi mới hỏi tình hình địch đến đánh lén thế nào.

Thiết La Hán lần trước bị thương còn nằm trên giường chưa dậy được, may mà không bị hạ độc thủ. Y kể: “Lúc canh ba, Hồ Quế Nam là người đầu tiên phát hiện có địch, cùng ông câm lên xem xét. Hai người vừa lên tới mái nhà, lập tức có mười mấy địch thủ bao vây. Tại hạ nhìn qua cửa sổ thấy rất rõ ràng, nhưng toàn thân không có chút sức, chỉ biết nằm mà lo lắng. Ông câm lão huynh, Sa lão huynh và Trình lão gia đả thương được mấy tên, nhưng đối phương quá đông nên quân ta vừa đánh vừa lùi, cứ mỗi phòng lại cầm cự một hồi. Cuối cùng người nào cũng bị thương, Thanh Thanh bị bắt đi. Viên tướng công! Bọn tại hạ thật sự có lỗi với tướng công.”

Viên Thừa Chí nói: “Địch thủ ác độc, ta lại hồ đồ, không thể trách các vị. Trước mắt cứu người là quan trọng.”

Chàng xuống chuồng ngựa chọn một con, phi ra ngoại thành. Gần đến Huệ vương phủ, chàng xuống ngựa, buộc ngựa ở gốc cây, tới cổng phủ lớn tiếng kêu gọi: “Hà giáo chủ! Xin mời ra đây, ta có mấy câu muốn nói.”

Cửa vừa mở là nghe chó sủa vang, mười mấy con chó vừa to vừa dữ phóng ra, phía sau còn có mấy chục người. Chàng nghĩ: “Lần này không thể khách sáo nữa”. Tay trái chàng vẫy lia lịa, bắn lẹ ra mười mấy mũi Kim Xà Truy. Hào quang nhấp nháy, mỗi con chó đều trúng một mũi truy vào gáy, lăn ra chết sạch dưới đất. Chàng chạy quanh lũ chó một vòng, hai tay nhổ hết Kim Xà Truy cất lại vào trong bọc.

Giáo chúng Ngũ Độc Giáo định thừa lúc chàng đối phó với lũ chó săn mà phun chất độc ra, nào ngờ Viên Thừa Chí giết hết bầy chó thần tốc như vậy. Chúng bất giác đứng ngẩn ra đó, tên nào cũng ngơ ngác. Đợi chàng thu hồi hết ám khí, một tên mới la lên, quay lưng bỏ chạy. Bọn còn lại cũng ùa vào trong phủ, muốn đóng cửa thì không kịp nữa. Viên Thừa Chí đã nhảy qua đầu cả đám, chạy lẹ vào trong.

Vào tới bên trong, thần khí Viên Thừa Chí lại tỏ ra rất ung dung. Chàng hô lớn: “Hà giáo chủ! Nếu không ra đây, đừng trách ta vô lễ.”

Nghe tiếng huýt sáo, mười mấy nhân vật Ngũ Độc Giáo xếp thành hai hàng từ giữa nhà bước ra. Đi đầu là Hà Hồng Dược, sau đó là tả hữu hộ pháp Phan Tú Đạt, Trầm Kỳ Tư, cùng Cẩm y đồng cái Tề Vân Ngạo và một số cao thủ khác.

Viên Thừa Chí nói: “Tại hạ trước nay chưa hề quen biết với quý vị, oán cũ không có, thù mới càng không. Thế mà các vị đến nhà tại hạ, đả thương rất nhiều bằng hữu, bắt cóc huynh đệ của tại hạ. Lý do thế nào, tại hạ phải thỉnh giáo Hà giáo chủ.”

Hà Hồng Dược nói: “Trong nhà ngươi thì những người khác không có thù oán gì với chúng ta cả. Điều đó không sai, nên chúng ta mới hạ thủ lưu tình, không lấy mạng họ ngay lúc đó. Còn thằng lỏi họ Hạ, hừ, chúng ta sẽ từ từ hành hạ cho nó biết mùi đau đớn.”

Viên Thừa Chí hỏi: “Tuổi y còn trẻ như vậy, đã có lỗi gì với các vị?”

Hà Hồng Dược cười nhạt, nói: “Ai bảo hắn là con của Kim Xà Lang Quân? Thế thì cũng thôi, nhưng ai bảo hắn chui từ trong bụng con tiện tì kia ra?”

Viên Thừa Chí ngẩn ra nghĩ bụng: “Thì ra mụ này có hiềm khích, thù hằn gì với mẹ của Thanh Thanh.”

Hà Hồng Dược thấy Viên Thừa Chí im lặng, bèn trầm giọng hỏi tiếp: “Ngươi xông bừa vào đây để làm gì?”

Viên Thừa Chí hỏi lại: “Nếu các vị có xích mích với Kim Xà Lang Quân, sao không tìm chính ông ấy mà trả thù?”

Hà Hồng Dược nói: “Cha cũng phải giết, con cũng phải giết. Ngươi là đệ tử của hắn, phải giết cả ngươi.”

Viên Thừa Chí không muốn tranh luận vô bổ nữa, bèn hô lớn: “Hà giáo chủ! Giáo chủ có chịu ra mặt không? Có chịu thả người không?”

Trong nhà không ai đáp lại. Viên Thừa Chí lo lắng cho Thanh Thanh, bèn lạng người qua kế bên Hà Hồng Dược, chạy tới cửa sảnh. Hai tên giáo chúng đứng đó bị song chưởng của chàng hất văng đi.

Viên Thừa Chí chạy vào trong sảnh, thấy bên trong vắng tanh, không một bóng người. Chàng quay lại, chạy tới dãy phòng ở hướng đông, đá bật cửa ra. Có hai tên giáo chúng đang nằm trên giường, đã bị chàng bẻ trật khớp xương hôm trước. Thấy Viên Thừa Chí xông vào, chúng hoảng sợ đến nỗi quên cả đau đớn, nhảy bật lên.

Viên Thừa Chí chạy lung tung trong nhà, tìm kiếm khắp nơi. Giáo chúng Ngũ Độc Giáo đang ở nhà khách của Chiêu Hiền Quán, giữa căn nhà này với Huệ vương phủ có một bức tường dày ngăn cách. Chẳng bao lâu Viên Thừa Chí đã lục lọi khắp các xó xỉnh trong nhà, chẳng những không gặp Thanh Thanh mà cả Hà Thiết Thủ cũng không thấy đâu. Chàng lo lắng vô cùng, đá ngã hết những chiếc lu và rương, chuồng nhốt trùng độc. Bọn rắn rít cùng độc vật chạy lung tung ra ngoài, giáo đồ Ngũ Độc Giáo kinh hãi vội chia nhau bắt lại. Trong nhà khách này còn những nhân vật giang hồ khác nữa, nhưng họ thấy tình hình nguy hiểm đều chạy trốn, bỏ lại khu nhà trống rỗng.

Phan Tú Đạt la lên: “Nếu là hảo hán thì ra đây, quyết một phen thắng bại.”

Viên Thừa Chí biết tên này rất có địa vị trong Ngũ Độc Giáo, bèn quyết ý bắt hắn để buộc phải nói ra tung tích của Thanh Thanh. Chàng bèn hô lớn: “Được! Để ta lãnh giáo công phu của các hạ.”

Chàng lập tức thi triển khinh công Thần Hành Bách Biến, vừa nhún chân một cái đã nhảy đến trước mặt hắn. Phan Tú Đạt thấy Viên Thừa Chí nói đến là đến ngay, kinh hãi đánh liền hai chưởng.

Viên Thừa Chí nói: “Người khác sợ độc chưởng của ngươi, nhưng ta không sợ.”

Phan Tú Đạt la lên: “Được! Ngươi thử xem”

Viên Thừa Chí đưa tay phải lên, ra vẻ đối chưởng với hắn.

Phan Tú Đạt cả mừng nghĩ bụng: “Ngươi cả gan đụng vào độc chưởng của ta là tự tìm con đường chết, đừng oán trách nhé.” Hắn vận hết kình lực vào song chưởng, đẩy về phía trước, nhằm thẳng bàn tay địch thủ. Khoảng cách còn chưa đến một tấc, đột nhiên hắn thấy đối phương gấp rút rụt tay về, rồi sau gáy nghe tiếng gió nhẹ nhàng. Lúc này kình lực toàn thân hắn đang dồn ra trước, chưa kịp thu về phòng thủ thì cổ đã bị nắm chặt, thân hình đã bị xách bổng lên.

Giáo chúng Ngũ Độc Giáo la hét om sòm, toan chạy đến cứu. Viên Thừa Chí nắm Phan Tú Đạt quay thành một vòng tròn, chúng sợ làm tổn thương hộ pháp nên không dám ép tới gần.

Viên Thừa Chí quát hỏi: “Người mà các ngươi bắt về đang ở đâu? Nói nhanh lên!”

Phan Tú Đạt nhắm mắt không nói gì. Viên Thừa Chí vận Hỗn Nguyên Công, đưa ngón tay điểm vào huyệt đạo ở bên xương sườn hắn. Phan Tú Đạt lập tức thấy xương sống đau nhói, như có một thanh thép chọc từ trên xuống dưới rồi vặn qua vặn lại. Viên Thừa Chí buông lỏng tay, hất hắn nhào xuống đất. Phan Tú Đạt đau đến nỗi chết đi sống lại, lăn lộn dưới đất, nếu muốn nói chắc cũng không nói được.

Viên Thừa Chí quát: “Được, ngươi không nói! Còn người khác thì sao?” Chàng bỗng nghĩ: “Phương pháp điểm huyệt của ta, ngoài Hỗn Nguyên Công thì trong thiên hạ không ai cứu được. Ta điểm hết bọn chúng, nhất định Hà Thiết Thủ không dám hại Thanh đệ nữa.” Chàng lập tức thi triển thân pháp, chạy xuyên qua xuyên lại giữa đám đông. Những tên giáo chúng võ công cao cường còn có thể chống đỡ được ba chiêu hai thức, còn đa số thì chưa thấy địch đâu đã bị điểm trúng huyệt đạo.

Chỉ trong chốc lát, trong sân đã có hai mươi ba người nằm la liệt. Thông thường, nếu bị bế huyệt đạo, dù thủ pháp điểm huyệt tuyệt diệu đến mức người khác khó giải được, chỉ mấy giờ là huyết khí có thể lưu chuyển để tự giải khai. Nhưng phen này Viên Thừa Chí đã sử Hỗn Nguyên Công, đưa chân lực đánh thấu vào kinh mạch, huyệt đạo không chỉ mấy ngày mà giải được. Sau khi giải được cũng đau đớn khó chịu mười ngày nửa tháng, thậm chí suốt đời phải chịu tổn thương. Ở Tịnh Nham Cù Châu ngày trước, Viên Thừa Chí điểm huyệt bốn lão họ Ôn chính là thủ pháp này.

Hà Hồng Dược thấy tình hình có vẻ không êm, la lớn một tiếng rồi phóng tới cửa chạy ra ngoài. Bang chúng cũng ùa theo chạy trốn, chỉ trong chốc lát là gian nhà lớn đã trống rỗng, chỉ còn mấy chục người nằm yên dưới đất. Người thì nằm thõng thượt mà rên khe khẽ. Cũng có người không rên được, chỉ giương mắt lên giận dữ mà nhìn.

Viên Thừa Chí lớn tiếng hô hoán: “Thanh đệ! Thanh đệ ở đâu?” Nhưng chỉ nghe tiếng mình vọng lại, hoàn toàn không có tiếng trả lời. Chàng không chịu thôi, lại tìm khắp các phòng của gian nhà sát vách Huệ vương phủ này lần nữa, nhưng rốt cuộc cũng vô ích. Chàng xách mấy tên giáo chúng lên tra hỏi, nhưng chẳng tên nào biết đường trả lời.

Viên Thừa Chí vô kế khả thi, đành quay về hẻm Chính Điện Tử. Về tới, thì ra Uyển Nhi đã lấy được băng thiềm, dẫn thêm mấy đệ tử Kim Long Bang đến tương trợ, hút hết độc khí và băng bó xong vết thương cho bọn Sa Thiên Quảng. Tính mạng mọi người không nguy hiểm nữa, nhưng Thanh Thanh đã rơi vào tay địch, Viên Thừa Chí không khỏi rầu rĩ, lo lắng muôn phần. Uyển Nhi dịu dàng an ủi, sai phái bang chúng Kim Long Bang đi thám thính khắp nơi.

Khoảng nửa giờ sau, đột nhiên nghe “bình” một tiếng, một cái bao lớn từ trên mái nhà rớt xuống. Mọi người đều giật mình. Viên Thừa Chí càng lo lắng khác thường, vội vã xé bao, giật đứt dây cột. Chưa mở xong đã ngửi thấy mùi máu tanh, trái tim chàng nhảy lên thình thịch, hai tay ướt đẫm mồ hôi. Mở bao ra, rõ ràng là một thi thể đã bị chặt thành tám miếng. Da mặt của thủ cấp đã đen sì, nhưng tóc râu vẫn trắng phau. Nhìn kỹ, đây chính là Độc nhãn thần long Đơn Thiết Sinh.

Viên Thừa Chí nhảy lên mái nhà nhìn quanh bốn phía, thấy phía tây nam có một bóng đen đang nhanh chân chạy trốn. Chàng đoán đây là kẻ đưa thi hài tới, lập tức đề khí rượt theo. Được mấy dặm, người đó chạy vào một khu rừng.

Viên Thừa Chí theo vào, đến giữa rừng thì thấy mấy chục giáo chúng Ngũ Độc Giáo đang ngồi vây quanh đống lửa, nói chuyện ồn ào. Một tên tình cờ quay đầu lại, thấy Viên Thừa Chí đến bèn kinh hãi la lên: “Hung thần đến rồi!”

Cả đám bỏ chạy tứ tán. Viên Thừa Chí cứ nhắm người chạy xa nhất mà đuổi, vung tay phóng chân điểm huyệt những ai cản trở mình. Gần thì chàng dùng tay điểm huyệt hoặc dùng khuỷu tay mà đánh, xa thì dùng đồng tiền phóng tới. Khắp chỗ trong rừng vang lên tiếng chân chạy, tiếng la ó kinh hãi, tiếng quát mắng. Sau thời gian uống xong chung trà, mọi âm thanh đột nhiên tắt hẳn. Viên Thừa Chí xoa tay đi ra, vỗ vỗ phủi bụi bám trên người.

Phen này chàng điểm ngã được hết cao thủ Ngũ Độc Giáo như Trầm Kỳ Tư, Tề Vân Ngạo… Chỉ sót Hà Thiết Thủ và Hà Hồng Dược không ở đó. Viên Thừa Chí tương đối yên lòng, thầm nghĩ: “Chỉ cần Thanh đệ lúc này chưa bị hạ độc thủ. Dù chúng oán hận thấu trời cũng không dám ra tay giết hại.”

*

*   *

Viên Thừa Chí quay về nhà, lo lắng chờ đợi. Đến xế chiều thì những người thám thính đã trở về hết, không ai tìm được manh mối. Khoảng canh hai, chàng bảo Ngô Bình và La Lập Như đem thi hài Đơn Thiết Sinh đến nha môn Thuận Thiên Phủ. Quan phủ thấy tình trạng xác chết như thế, dĩ nhiên sẽ biết hung thủ là bọn Ngũ Độc Giáo.

Tiêu Uyển Nhi cùng mấy người trong bang ở lại nhà Viên Thừa Chí, chăm sóc những người bị thương và canh gác đề phòng kẻ địch.

Viên Thừa Chí lo lắng trong lòng không sao ngủ được, xếp bằng ngồi trên giường, suy nghĩ làm sao ngày mai tìm được Thanh Thanh. Ngồi khoảng một canh, bốn bề không có âm thanh gì cả, chỉ nghe xa xa vọng đến tiếng chó sủa và tiếng mõ cầm canh, từ xa đến gần rồi lại từ gần đến xa. Viên Thừa Chí ân hận mãi, phen này trúng kế địch nhân, lần đầu thảm bại từ khi xuống núi.

Trong vắng lặng, đột nhiên chàng nghe thấy trên đầu tường có tiếng động rất khẽ. Nếu Ngô Bình và La Lập Như trở về thì khinh công không cao đến thế, chắc chắn là kẻ địch. Chàng im lặng ngồi trên giường chờ biến cố. Phía ngoài cửa sổ có tiếng động như một mảnh lá rơi xuống đất, rồi có tiếng cười khanh khách.

Tiếng cười hấp dẫn, giọng nói dịu dàng: “Viên tướng công! Có khách đây.”

Viên Thừa Chí lên tiếng: “Làm phiền đại giá giáo chủ, mời vào!” Rồi chàng lấy mồi lửa ra thắp sáng đèn nến, mở cửa đón khách.

Hà Thiết Thủ tự nhiên đi vào. Thấy trong phòng Viên Thừa Chí trần thiết đơn giản, ngoài giường và một cái bàn ra không còn gì nữa, nàng mỉm cười nói: “Viên tướng công thật là bậc danh sĩ thanh cao.”

Viên Thừa Chí hừ một tiếng.

Hà Thiết Thủ lại nói: “Ý của tiểu muội đến đây, chắc Viên tướng công đã biết rồi.”

Viên Thừa Chí nói: “Xin Hà giáo chủ cho biết.”

Hà Thiết Thủ nói: “Tướng công có việc cần tiểu muội, tiểu muội cũng có việc cần tướng công. Đến lúc này hai chúng ta vẫn chưa phân thắng bại.”

Viên Thừa Chí đáp: “Không cần phải so tài nữa. Hà giáo chủ có trí có dũng, tại hạ vô cùng thán phục.”

Hà Thiết Thủ mỉm cười nói: “Đây mới là hiệp đầu. Trừ khi tướng công trong chốc lát mà diệt sạch Ngũ Tiên Giáo bọn muội, không thì còn lắm chuyện để tướng công phải đau đầu.”

Viên Thừa Chí rùng mình nghĩ bụng: “Nếu họ quấy rầy không chịu dứt, thật sự không dễ đối phó.” Chàng bèn nói: “Hà giáo chủ đã có oán thù với phụ thân của huynh đệ tại hạ, tốt nhất là tìm chính ông ấy, hà tất làm khó kẻ hậu sinh. Người xưa thường nói, oan gia nên giải chứ không nên kết…”

Chàng chưa dứt lời, Hà Thiết Thủ đã mỉm cười ngắt lời: “Nếu người đó thật sự là huynh đệ của tướng công thì còn dễ. Nhưng một đại cô nương nhan sắc như thế, ngay cả tiểu muội nhìn thấy cũng phải động lòng, nhất định Viên tướng công không muốn để cô ấy rơi vào tay một nhóm người gian ác. Mà khách đến nhà, tướng công không mời được ly rượu hay sao?”

Viên Thừa Chí thầm nghĩ: “Cô ả này thật là cổ quái!” Chàng hạ lệnh cho người hầu dọn rượu thịt. Uyển Nhi không yên tâm, bèn thay đổi sắc phục như một thư đồng, đích thân bưng rượu thịt vào trong phòng.

Hà Thiết Thủ mỉm cười nói: “Thật là dưới tay tướng mạnh không có quân hèn. Thư đồng của Viên tướng công tuấn tú khác thường.”

Viên Thừa Chí rót hai ly rượu, Hà Thiết Thủ nâng ly uống cạn ngay. Nàng uống thêm hai ly mới mỉm cười nói: “Viên tướng công không nể mặt mà uống rượu của bọn muội, thế là tiểu muội gan dạ hơn nhiều.”

Uyển Nhi nói: “Rượu của chúng ta nhất định không có thuốc độc.”

Hà Thiết Thủ cười nói: “Hay quá, hay quá! Thật là một quản gia miệng lưỡi lanh lợi. Cạn ly!”

Viên Thừa Chí cùng nàng lại cạn một ly. Dưới ánh nến, dung mạo cô gái này đẹp đẽ, hai má ửng hồng, khóe miệng lúc nào cũng có nụ cười, thần sắc vừa yểu điệu vừa khêu gợi. Chàng thầm nghĩ: “Trong những cô gái mà mình quen biết, nói về mặt mày xinh đẹp, cử chỉ dễ thương, đương nhiên A Cửu đứng đầu, không ai sánh kịp. Tiểu Huệ thì thành khẩn chân thật, Uyển Nhi lại hào phóng dễ gần. Còn Thanh đệ tuy hơi nhỏ mọn, nhưng đối với mình toàn tâm toàn ý, trọn mối chân tình, khiến người ta phải cảm động. Bây giờ lại có một cô xinh đẹp như hoa mà ác độc như rắn rết. Thiên hạ thật là rộng lớn, không gì kỳ lạ mà không có.”

Hà Thiết Thủ thấy chàng ngơ ngẩn không nói gì, cứ ngồi yên mỉm cười. Hồi lâu, nàng mới khẽ lên tiếng: “Võ công của Viên tướng công, tiểu muội cực kỳ bái phục. Hình như tiên sư Kim Xà Lang Quân cũng không biết thủ pháp điểm huyệt đó. Công phu này, nhất định Viên tướng công học ở nơi khác phải không?”

Viên Thừa Chí đáp: “Không sai. Ta là đệ tử phái Hoa Sơn.”

Hà Thiết Thủ nói: “Võ công của Viên tướng công gom hết sở trường nhiều phái, chẳng trách thần kỳ tinh xảo. Tiểu muội đêm nay đến đây là để bái sư.”

Viên Thừa Chí ngạc nhiên nói: “Ta không hiểu.”

Hà Thiết Thủ nói: “Nếu Viên tướng công không hiềm tiểu muội tư chất ngu muội, xin hãy thu làm đồ đệ.”

Viên Thừa Chí hỏi: “Hà giáo chủ đứng đầu một phái, võ công xuất thần nhập hóa, lại đi đùa giỡn như thế hay sao?”

Hà Thiết Thủ nói: “Nếu tướng công không chịu dạy phương pháp giải huyệt, chẳng lẽ muội phải giương mắt lên nhìn mấy chục người trong giáo phái từ từ mất mạng?”

Viên Thừa Chí nói: “Chỉ cần cô nương đưa bằng hữu của ta về đây, rồi hứa từ nay về sau vĩnh viễn không đến quấy rầy, dĩ nhiên ta sẽ giải cứu cho họ.”

Hà Thiết Thủ nói: “Vậy là Viên tướng công không chịu nhận đứa đệ tử này rồi.”

Viên Thừa Chí nói: “Ta học võ chưa tới đâu, tìm thầy còn chưa kịp, sao dám dạy cho người khác? Vậy là chúng ta thỏa thuận xong, những chuyện đã qua không truy cứu nữa. Cô nương thấy thế nào?”

Hà Thiết Thủ mỉm cười nói: “Tướng công chữa trị cho thuộc hạ của muội xong, thế thì hai phái chúng ta hòa hảo, biến thù thành bạn. Hạ cô nương là do cô cô của muội mời đi, hoàn toàn không liên can gì đến muội cả. Nhưng muội muốn nước đục thả câu, có dụng ý khác, thừa cơ uy hiếp. Tướng công phải nhận muội làm đồ đệ, muội mới chịu thả người. Minh sư như tướng công thì ngàn năm khó gặp, tiểu muội phải làm âm hồn bất tán, không bái sư được quyết chẳng chịu thôi. Sư phụ, sư phụ! Đồng ý nhận muội làm đồ đệ đi.”

Đến câu cuối cùng, giọng nói Hà Thiết Thủ vô cùng uyển chuyển, dịu dàng nhõng nhẽo, có thể thu hết hồn vía người ta, đúng là mỹ nhân kế. Uyển Nhi nghe đến đây, bỏ ra khỏi phòng.

Viên Thừa Chí thấy nàng dùng thủ đoạn, không dám coi thường. Chàng ngồi nhăn mặt, im lặng không lên tiếng. Hà Thiết Thủ từ từ đứng dậy, mỉm cười nói: “Ái chà, Viên đại minh chủ nổi giận rồi đây.”

Nàng nhún chân chào theo kiểu vạn phước, lại nói: “Được rồi, được rồi! Tiểu muội xin lỗi tướng công là được rồi chứ gì?”

Viên Thừa Chí cũng chắp tay thi lễ. Hà Thiết Thủ mỉm cười nói: “Hạ cô nương ở chỗ bọn muội, muội đảm bảo không ai vô lễ chút nào. Bản thân tiểu muội sẽ cung kính xem cô ấy như sư nương của mình, quyết làm cho tướng công cảm động mà nhận lời làm sư phụ. Khi đó dĩ nhiên đồ nhi sẽ đưa sư nương về cho sư phụ một cách đàng hoàng, từ nay không dám quấy nhiễu bằng hữu của sư phụ nữa. Ngày mai, mời Viên tướng công đại giá quang lâm chữa trị cho bằng hữu của tiểu muội.”

Viên Thừa Chí nói: “Chuyện cứu thuộc hạ của cô thì ta đã hứa rồi, còn những chuyện khác xin đừng nhắc đến.”

Hà Thiết Thủ hơi khom lưng, quay người ra ngoài. Nàng không nhảy lên mái nhà mà đi thẳng ra cổng. Viên Thừa Chí chỉ còn cách đi theo tiễn chân, bọn nô bộc trong nhà thắp đèn ra mở cửa.

Tiêu Uyển Nhi theo sau Viên Thừa Chí, thầm nghĩ: “Hành động của cô gái này rất xảo trá, không chừng trước cổng có sẵn bang đồ mai phục, dụ Viên tướng công ra ngoài đánh lén. Mình ra ngoài xem trước thì hơn.” Nàng bèn đi chậm lại sau, sờ lại cây Nga Mi Thích giấu trong người, vượt tường nhảy ra.

Tiêu Uyển Nhi nấp ở một góc tường nhìn ra ngoài, thấy trước cửa có một chiếc kiệu, bốn tên kiệu phu đứng gần đó, ngoài ra không có ai khác. Uyển Nhi khom người lẻn ra phía sau kiệu, hai tay khẽ giở chiếc kiệu lên. Biết trong kiệu không có ai, nàng mới yên tâm. Đang định quay về thì cánh cổng đã mở, nô bộc cầm lồng đèn đi trước, Viên Thừa Chí tiễn Hà Thiết Thủ ra ngoài.

Uyển Nhi nghĩ bụng: “Viên tướng công có mối tình sâu đậm với Hạ cô nương. Cô ấy bị địch bắt đi, tướng công vô cùng lo lắng. Mình phải điều tra được tung tích của Hạ cô nương để tướng công đi cứu người. Nếu mình mất mạng, coi như báo đáp đại ân của Viên tướng công.”

Nàng quyết chí trả ơn nên không sợ gian nan nguy hiểm nữa, rùn người chui vào đáy kiệu, tay chân bám chặt lấy giá gỗ phía dưới kiệu. Lớp vải xung quanh cỗ kiệu đã che khuất nàng, lại vào ban đêm nên nhất định không ai phát giác được.

Nghe tiếng cười khúc khích, rồi Hà Thiết Thủ bước vào trong kiệu. Bốn tên kiệu phu nhấc kiệu lên, nhanh chân bước đi.

Uyển Nhi thấy bốn tên kiệu phu bước đi như bay, thì ra đều có võ công. Nàng bất giác sợ hãi. Lúc này mùa đông, gió lạnh thấu xương, dưới mặt đường đóng một lớp băng. Hơi Hà Thiết Thủ thở ra lập tức đông thành giọt nước mà rơi xuống. Uyển Nhi đành phải để nước lạnh giọt lên mặt mình, không dám động đậy cũng không dám lau chùi, chỉ sợ nhúc nhích sẽ bị phát giác.

Đi được khoảng nửa giờ, đột nhiên nghe một tiếng hô, chiếc kiệu dừng phắt lại. Một nam nhân quát lên: “Con tiện tì họ Hà đâu? Mau mau ra đây chịu chết.”

Tiêu Uyển Nhi ngạc nhiên nghĩ: “Thanh âm này rất quen thuộc, ai vậy? À, đúng là Mẫn Tử Hoa rồi.”

Bốn phía đều có tiếng chân, rất nhiều người bao vây quanh kiệu. Bọn kiệu phu thả kiệu xuống, rút binh khí ra. Tiêu Uyển Nhi vén một góc màn nhìn ra ngoài, thấy phía Đông có bốn đạo sĩ mặc đạo bào tay cầm trường kiếm. Nàng nghĩ: “Chắc ba phía tây, bắc, nam đều có người cả. Phen này Tiên Đô Phái dốc toàn lực đến trả thù.”

Cỗ kiệu hơi nghiêng một chút, Hà Thiết Thủ đã nhảy ra ngoài, lên tiếng hỏi: “Lão mũi trâu Thủy Vân đã chết chưa? Bọn này gan lớn thật, muốn làm gì đây?”

Một đạo nhân râu dài quát lên: “Hoàng Mộc đạo trưởng sư phụ chúng ta đang ở đâu? Mau nói cho ta biết, đỡ phải đau khổ nhiều.”

Hà Thiết Thủ cười khanh khách, nói rất ngọt ngào: “Chẳng lẽ sư phụ các ngươi là một đứa bé ba tuổi đi lạc đường? Sao lại hỏi ta để đòi người? Các ngươi đã gửi sư phụ cho ta trông chừng hay sao? Được rồi! Để ta giúp các ngươi tìm một chút, đỡ phải xảy ra chuyện đau lòng. Ông ấy lưu lạc bên ngoài không ai lo liệu, không chừng sẽ bị bắt cóc, bán qua Phiên bang mất.”

Uyển Nhi nghĩ: “Thì ra cô gái này nói chuyện với ai cũng giở giọng kiêu kỳ, yểu điệu, khêu gợi như thế. Trước đây mình cứ nghĩ cô ả cố tình nhõng nhẽo với Viên tướng công.”

Đạo sĩ râu dài giận dữ nói: “Ngũ Độc Giáo lâu nay hoành hành hung dữ, hôm nay phải cho ngươi biết ác giả ác báo là thế nào.”

Hà Thiết Thủ mỉm cười nói: “Bình thường Tiên Đô Phái không dám tìm ta, bây giờ biết được giáo phái chúng ta có nhiều người bị thương mới đến quấy rầy. Ha ha… hô hô… hi hi… hê hê…”

Tiếng cười đủ giọng còn chưa dứt, đột nhiên nghe một tiếng “á” thê thảm vang lên, nhất định đã có người trúng độc thủ của nàng. Lập tức nghe những tiếng la hét mắng chửi, rồi tiếng binh khí va chạm nhau loảng xoảng. Lần này Tiên Đô Phái dốc toàn lực, đến đây đều là cao thủ. Tuy võ công Hà Thiết Thủ cao cường, nhưng thủy chung vẫn không thoát khỏi vòng vây. Thời gian uống được chung trà, bốn tên kiệu phu đã lần lượt trúng kiếm.

Uyển Nhi nằm dưới kiệu không dám động đậy, thấy kiếm pháp phái Tiên Đô vừa nhanh vừa hiểm, quả nhiên có chỗ độc đáo. Nàng nghĩ: “Ngày trước Lưỡng Nghi kiếm pháp bị Viên tướng công đại phá, đó là gặp phải cao thủ tuyệt thế nên mới bị khắc chế. Còn những kiếm pháp tầm thường quyết không phải là đối thủ của họ.” Nàng sợ trong đêm tối mà lộ diện sẽ bị Tiên Đô Phái tưởng là môn đồ Ngũ Độc Giáo, không khỏi chết oan dưới kiếm của họ, nên chỉ còn cách không động đậy, thở cũng không dám thở mạnh.

Lúc này hai mươi mấy thanh trường kiếm vây chặt Hà Thiết Thủ vào trong. Thanh quang lấp loáng, hàn khí ép người, ai thấy cũng phải kinh tâm động phách. Hà Thiết Thủ trong vòng vây của mấy chục cao thủ vẫn thản nhiên ứng chiến. Một đạo nhân trẻ tuổi tấn công hơi gấp, bị thiết câu của nàng vạch trúng vào vai, đau đớn ngã ra ngất xỉu dưới đất, rồi được đồng bọn kéo ra ngoài.

Được mấy chục chiêu, Hà Thiết Thủ cảm thấy không chống chọi được nữa. Trường kiếm của Mẫn Tử Hoa chém tới cổ, nàng vội nghiêng đầu tránh né, kế bên lại thêm hai thanh kiếm tấn công tới.

“Keng” một tiếng nhỏ, vật gì đó lăn vào đáy kiệu. Tiêu Uyển Nhi nhặt lên xem, thì ra là một nửa chiếc hoa tai của nữ nhân. Nàng nửa mừng vừa lo; mừng vì phen này Hà Thiết Thủ khó mà thoát chết, đỡ được một đối thủ khó chịu của Viên tướng công; còn lo vì nếu cô ả mất mạng thì Thanh Thanh không biết bị giấu chỗ nào. Nếu bọn thủ hạ không chịu giao trả, thì thật là khó tìm. Nếu Hạ Thanh Thanh không trở về nữa, Viên Thừa Chí sẽ ra sao?

Nghĩ tới đây nàng bỗng thấy mặt mình ửng đỏ, tim cũng đập nhanh hơn, cảm thấy chuyện này không nên nghĩ nhiều. Nàng bèn nghiêng đầu tiếp tục quan sát trận ác đấu bên ngoài.

Hà Thiết Thủ đầu tóc bù xù, hình như không còn sức đánh trả nữa. Đạo trưởng râu dài ra lệnh, mấy chục thanh trường kiếm đột nhiên thu về, tạo thành một tấm lưới bạc vây quanh Hà Thiết Thủ. Y quát hỏi: “Sư phụ của ta đang ở đâu? Lão nhân gia còn sống hay không? Nói nhanh lên!”

Hà Thiết Thủ kẹp kim câu vào nách, từ từ đưa tay lên vuốt lại mái tóc. Nàng cười khe khẽ, thiết câu đột nhiên vung ra nhanh như điện chớp, đả thương một đạo nhân.

Mọi người vô cùng giận dữ, lại thi triển trường kiếm, phen này không dung tình gì nữa. Tình thế Hà Thiết Thủ đang nguy cấp, đột nhiên xa xa vọng đến một tiếng sáo rất dài. Hà Thiết Thủ vừa chống trả vừa mỉm cười nói: “Viện thủ của ta đến đây rồi. Các ngươi mau mau biến đi là hơn, không thì lỗ vốn đấy.”

Tiêu Uyển Nhi nghĩ: “Nếu không biết họ đang ác đấu thí mạng, ai nghe thấy giọng nói dịu dàng quan tâm này, nhất định sẽ tưởng cô ả đang tâm sự với người yêu.”

Đạo nhân râu dài la lên: “Xử lý xong ả tiện tì này rồi tính tiếp.”

Mọi người càng gấp rút tấn công, trong chốc lát chân Hà Thiết Thủ đã bị thương hai chỗ, nhưng nàng vẫn giữ nụ cười trên môi. Một đạo nhân còn trẻ bỗng động lòng, không nỡ nhìn thấy một cô nương yểu điệu, cười đẹp như thế bị loạn kiếm phân thây, bèn hét lên: “Ngươi đừng cười nữa được không?”

Hà Thiết Thủ cười hỏi: “Đạo trưởng nói gì vậy?”

Đạo nhân đó hơi ngẩn ra, đang định trả lời thì đột nhiên trước mắt ánh vàng lấp loáng. Mẫn Tử Hoa vội la lên: “Cẩn thận!”

Nhưng không kịp nữa. Nghe “sột” một tiếng, kim câu đã xuyên thủng ra sau lưng y.

Trong lúc ác đấu, tiếng sáo xa xa vọng đến mỗi lúc một gấp. Tiên Đô Phái bèn cử ra tám người đi chặn đường. Nghe tiếng kim khí loảng xoảng, rồi chẳng bao lâu tám người đó thua trận chạy về. Tiên Đô Phái lại chia người ra tăng viện, bên này Hà Thiết Thủ lập tức rảnh tay. Nhưng số địch thủ còn lại đều dồn hết sức tấn công, Hà Thiết Thủ muốn qua tụ họp với những người đến cứu viện mà không sao thoát khỏi vòng vây.

Hai bên thế lực quân bình, hò hét đánh nhau loạn xạ. Thời gian khoảng tuần trà nữa, nghe tiếng Mẫn Tử Hoa kêu lớn: “Hay lắm! Thì ra là Thái Bạch Tam Anh, ba tên bán nước này cũng đến đây rồi.”

Một giọng thô lỗ quát mắng: “Sao? Ngươi biết lão gia lợi hại, còn không mau cúp đuôi bỏ trốn?”

Tiêu Uyển Nhi nghĩ: “Ngày trước Thái Bạch Tam Anh giở trò ly gián muốn hại phụ thân mình, đã bị Viên tướng công bắt được. Sau này, gia gia đã đưa chúng tới nha môn Ứng Thiên Phủ, sao bây giờ ở đây? Chúng vượt ngục hay mua chuộc được bọn tham quan thả ra?”

Lúc này phe Hà Thiết Thủ càng lúc càng tới đông. Tiêu Uyển Nhi nhìn ra ngoài, thấy có bốn ông già đầu bạc là lợi hại nhất. Tiên Đô Phái khó mà chống nổi, đạo nhân râu dài liền phát hiệu lệnh, mọi người thu kiếm rút lui. Môn nhân Tiên Đô Phái đã luyện tập rất quy củ, người đi trước, người đoạn hậu, trận thế đàng hoàng rành mạch.

Hà Thiết Thủ đã bị thương, lại thấy địch thủ bại nhưng không loạn, nên không dám đuổi theo. Nàng mỉm cười, lên tiếng: “Sau này các vị có rảnh thì lại đến mà thử. Tiểu muội không tiễn đâu.”

Tiên Đô Phái đến đã đột ngột, lui cũng rất nhanh. Chỉ chốc lát là không nghe tiếng đao kiếm gì nữa, bốn phía chỉ còn tiếng gió lùa.

Tiêu Uyển Nhi từ dưới màn kiệu lén nhìn ra ngoài, thấy đông tây lố nhố mấy chục người. Một bà già trông như ăn xin cất tiếng: “Tin tức của chúng thật là linh mẫn, vừa biết hôm nay chúng ta bị thương nhiều người, kéo đến đánh lén ngay. Giáo chủ, vết thương không sao chứ?”

Hà Thiết Thủ đáp: “Không sao. May mà viện binh của cô cô đến kịp, không thì khó mà đuổi bọn mũi trâu đi được.”

Một lão già tóc bạc hỏi: “Tiên Đô Phái đã cấu kết với phái Hoa Sơn phải không?”

Một giọng khàn khàn nói: “Kim Long Bang với thằng lỏi họ Viên là một phe. Huynh đệ chúng ta đã dùng kế ly gián mượn đao giết người, chắc tên họ Viên đang làm khó dễ bọn Tiên Đô Phái.”

Lão già kia nói: “Được lắm! Để chúng tự giết lẫn nhau là hay nhất.”

Tiêu Uyển Nhi nằm dưới kiệu nghe thấy bốn chữ “mượn đao giết người”, bên tai lập tức vang lên những tiếng u u, mồ hôi lạnh toát ra đầy mình, nghĩ bụng: “Người nói câu này, không phải Sử Bính Vân thì cũng là Sử Bính Quan trong Thái Bạch Tam Anh. Đúng rồi, người hại chết phụ thân chính là ba tên gian tặc đó.”

Nàng muốn nghe tiếp, nhưng Hà Thiết Thủ bỗng nói: “Chúng ta vào cung đi. Cỗ kiệu này không ngồi được nữa.” Sau đó cả đám kéo nhau bỏ đi.

Tiêu Uyển Nhi đợi họ đi xa mấy chục bước mới len lén chui từ dưới kiệu ra, bất giác giật mình kinh hãi. Thì ra chỗ này là ngay phía trước Cấm Thành, chúng đang kéo vào hoàng cung. Tiên Đô Phái tấn công Hà Thiết Thủ khá lâu, thế mà hoàn toàn không có thị vệ trong cung ra xét hỏi.

Nàng không dám ở lại đó lâu, rảo bước chạy về hẻm Chính Điện Tử, kể tỉ mỉ mọi chuyện cho Viên Thừa Chí nghe. Chàng giơ ngón tay cái lên khen ngợi: “Tiêu cô nương đã can đảm lại có kiến thức hơn người!”

Tiêu Uyển Nhi hơi đỏ mặt, cúi xuống khấu đầu. Viên Thừa Chí tránh qua một bên, nghiêm trang nói: “Mối huyết hải thâm thù của lệnh tôn, bây giờ dĩ nhiên ta phải gánh vác. Tiêu cô nương thi hành đại lễ, tức là không coi ta ra gì.”

Chàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Chuyện này không nên chậm trễ. Bây giờ ta vào cung tìm chúng.”

Tiêu Uyển Nhi nói: “Nhất định bọn gian tặc này có nội ứng trong hoàng cung. Nơi đó cảnh giới thâm nghiêm, Viên tướng công mạo hiểm xông vào, e có điều bất tiện.”

Viên Thừa Chí nói: “Không sao đâu. Ta có một vật lẽ ra phải dùng từ lâu, không ngờ khi đến kinh sư lại quá bận rộn, nên chưa rảnh mang vào đó.”

Chàng nói xong, lấy ra thư của Nhuệ thân vương Đa Nhĩ Cổn nhà Mãn Thanh viết cho thái giám Tào Hóa Thuần trong cung, đã giao cho Hồng Thắng Hải đưa vào. Viên Thừa Chí biết lá thư này có chỗ dùng được, nên lúc nào cũng để bên mình.

Tiêu Uyển Nhi mừng rỡ nói: “Tuyệt diệu! Để muội đi cùng Viên tướng công vào trong đó. Tiểu muội sẽ cải trang thành thư đồng của tướng công.”

Viên Thừa Chí biết nàng muốn tự tay giết kẻ thù. Lòng hiếu thảo không nên cản trở, chàng bèn gật đầu đồng ý.

Tiêu Uyển Nhi đã trốn dưới kiệu nửa đêm, cả người dính đầy bụi đất. Nàng vào trong rửa mặt, thay áo, trở thành một tiểu thư đồng tuấn tú. Viên Thừa Chí mỉm cười nói: “Bây giờ không thể gọi cô là Tiêu cô nương nữa.”

Nàng đáp: “Vậy kêu muội là Uyển Nhi đi. Người ta nghe sẽ tưởng là Bôi Nhi, Viên Nhi gì gì đó.”

Trong lòng nàng bỗng nảy ra ý nghĩ: “Nếu mình thật sự biến thành một cái ly, cái chén suốt đời kề cận ca ca, lúc nào ca ca ăn uống cũng có mình, thì còn gì hay hơn nữa?” Nghĩ đến đó, nàng không nén nổi hai má đỏ bừng, ánh mắt nhìn Viên Thừa Chí chứa chan tình ý.

Hai người sắp đi thì Ngô Bình và La Lập Như chạy vào nói: “Nha môn Thuận Thiên Phủ cảnh giới rất nghiêm ngặt. Đợi hơn hai giờ, đến khi bọn bộ khoái thay ca, bọn đệ mới ném được thi hài Đơn Thiết Sinh vào.”

Viên Thừa Chí gật đầu nói: “Tốt.”

Nghe Tiêu Uyển Nhi nói mình theo Viên Thừa Chí vào cung để tìm kẻ gian trả thù cho cha, La Lập Như bỗng lên tiếng: “Viên tướng công, sư muội! Tại hạ đi chung với hai vị có được không?”

Tiêu Uyển Nhi nhìn Viên Thừa Chí, đợi chàng chỉ thị. Viên Thừa Chí nghĩ: “Lần này vào thâm cung trùng trùng nguy hiểm, trong đó không ít cao thủ. Ta bảo vệ một mình Tiêu cô nương đã khó rồi, thêm một người càng vướng chân tay.”

Chàng đang định mở miệng từ chối, bỗng thấy Ngô Bình lén đưa tay kéo áo La Lập Như, vừa đưa mắt ra hiệu vừa nói: “La sư đệ! Sư đệ bị thương ở tay, thân thể chưa phục hồi hẳn. Để Viên tướng công cùng sư muội đi thôi.”

Viên Thừa Chí lập tức hiểu ngay: “Hình như Ngô Bình có ý để mình đi riêng với Tiêu cô nương. Đêm qua mình cùng cô ấy đi gặp Thủy Vân đạo nhân. Một nam một nữ đêm hôm khuya khoắt ra ngoài, chắc đã khiến người ta nảy dạ nghi ngờ. Tuy rằng đại trượng phu quang minh lỗi lạc, nhưng tránh né hiềm khích vẫn hay hơn.” Chàng bèn nói với La Lập Như: “La huynh cùng đi, có thêm một người trợ giúp càng tốt. Nhưng phải ủy khúc La huynh một chút, nên thay đổi y phục theo kiểu thư đồng.”

La Lập Như cả mừng, đi vào trong thay áo. Ngô Bình vào theo, mỉm cười nói: “La sư đệ! Lần này ngươi làm chuyện ngu ngốc rồi.”

La Lập Như ngạc nhiên hỏi: “Chuyện gì thế?”

Ngô Bình đáp: “Viên tướng công đối với Kim Long Bang chúng ta ân nặng như non. Sư muội đối với Viên tướng công, hiển nhiên có tấm lòng…”

La Lập Như run rẩy ngắt lời: “Huynh muốn… để sư muội… với Viên tướng công…”

Ngô Bình nói: “Nếu ân sư trên trời có linh thiêng, nhất định cũng rất vui mừng. Ngươi đi theo để làm chi?”

La Lập Như nói: “Đại sư ca nói đúng lắm! Thế thì đệ không đi nữa.”

Ngô Bình nói: “Bây giờ không đi thì lộ liễu quá. Nhưng sư đệ phải thừa cơ mà hành sự, làm sao tác hợp mối nhân duyên đó.”

La Lập Như gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại có điều gì đó khó mà diễn tả. Y đã âm thầm tương tư tiểu sư muội mấy năm rồi. Nhưng diện mạo nàng xinh đẹp, phẩm hạnh đoan trang, không hay đùa giỡn, giúp Tiêu Công Lễ xử lý mọi việc trong bang rất oai nghiêm, nên mối thâm tình trong lòng chưa dám thổ lộ chút nào. Sau khi bị chặt đứt cánh tay, y càng tự thấy mình không bằng người khác, nói chuyện với nàng cũng không dám nói nhiều.

Bây giờ nghe Ngô Bình nói vậy, y không khỏi ngần ngừ, nhưng lập tức định được chủ ý: “Viên tướng công anh hùng như thế, cùng sư muội đúng là xứng đôi vừa lứa. Cuộc đời nàng có nơi gửi gắm, mình vui mừng mới phải.” Nghĩ đến đó, trong lòng y lập tức thoải mái, bèn thay đổi quần áo như một thư đồng.

Comments

comments


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.