Lộc Đỉnh ký

Hồi 14: Chức mất mới thôi hờn mất nước - Năm tàn lại động ý tù Nam

trước
tiếp

Phía trái thiên kiều Bắc Kinh là nơi tụ họp của đám bán hàng rong, diễn trò, bọn người giang hồ lêu lổng. Vi Tiểu Bảo còn chưa tới gần, chợt thấy hơn hai mươi tên sai dịch túa ra, hai viên Bổ khoái dẫn đầu, tay cầm xiềng khóa trói năm người bán hàng rong quần áo rách rưới. Bọn sai dịch bưng bảy tám cái nia đan bằng cỏ, trên nia chất đầy kẹo đường hồ lô. Năm người bán hàng rong kia rõ ràng đều bán kẹo đường hồ lô.

Vi Tiểu Bảo trong lòng rúng động, tránh qua một bên, thấy bọn sai dịch giải năm người bán hàng rong kia đi, chỉ nghe trong đám đông có một giọng già nua thở dài nói “Năm nay ngay cả việc bán kẹo đường hồ lô cũng là phạm tội”.

Vi Tiểu Bảo đang định hỏi, chợt nghe tiếng ho khúc khắc, một người bước tới trước mặt, lưng còng hông vẹo, đầu tóc bạc trắng, chính là Bát tý viên hầu Từ Thiên Xuyên. Y đưa mắt ra hiệu cho Vi Tiểu Bảo rồi quay người bước đi. Vi Tiểu Bảo lập tức đi theo.

Tới chỗ vắng vẻ, Từ Thiên Xuyên nói “Vi Hương chủ, có chuyện mừng lớn”. Vi Tiểu Bảo cười khẽ một tiếng, nghĩ thầm “Ta cứu được bọn Ngô Lập Thân ra, ngươi đã biết rồi”, bèn nói “Chuyện đó cũng chẳng có gì”. Từ Thiên Xuyên trợn mắt nói “Chẳng có gì à? Tổng đà chủ tới đấy!”.

Vi Tiểu Bảo giật mình, hỏi “Sư… Sư phụ ta tới à?”. Từ Thiên Xuyên nói “Đúng thế, tới tối hôm qua, sai ta tìm cách báo tin cho Vi Hương chủ mau tới gặp lão nhân gia người”. Vi Tiểu Bảo nói “Vâng, vâng”. Xa cách sư phụ hơn nửa năm, một chút công phu cũng không luyện được, sư phụ vừa gặp mặt sẽ lập tức hỏi tình hình luyện tập võ công, mà chỉ đành nộp quyển trắng, vậy thì làm sao là tốt? Bèn ậm ừ nói “Hoàng đế sai ta đi làm việc, phải về cung hồi báo ngay. Ta làm xong sẽ tới gặp sư phụ”. Từ Thiên Xuyên nói “Tổng đà chủ dặn là người ở Bắc Kinh không được lâu, mời Vi Hương chủ bất kể thế nào cũng phải tới gặp lão nhân gia người ngay”.

Vi Tiểu Bảo thấy không còn cách nào thoái thác, chỉ đành cố gắng cứng cỏi theo Từ Thiên Xuyên tới chỗ quần hào Thiên Địa hội tụ tập, nghĩ thầm “Nếu biết thế này thì hôm nay mình cứ ở lì trong cung không ra, sư phụ cũng không thể vào cung tìm mình”.

Chưa vào tới hẻm đã thấy các huynh đệ trong Thiên Địa hội rải ra khắp lề đường đầu ngõ canh gác cho Tổng đà chủ. Vào tới nhà, thì lần cửa nào cũng có người canh giữ.

Vào tới hậu sảnh, chỉ thấy Trần Cận Nam ngồi giữa, đang trò chuyện với bọn Lý Lực Thế, Quan An Cơ, Huyền Trinh đạo nhân, Tiền Lão Bản, Kỳ Thanh Bưu. Vi Tiểu Bảo bước tới lạy phục xuống đất, kêu lên “Sư phụ, lão nhân gia người tới rồi, đệ tử nhớ muốn chết!”.

Trần Cận Nam cười nói “Được, được, hảo hài tử, mọi người đều khen ngươi lắm đấy”. Vi Tiểu Bảo đứng lên, thấy sư phụ vẻ mặt tươi cười, yên tâm được một nửa, nói “Sư phụ khỏe không?”. Trần Cận Nam mỉm cười nói “Ta rất khỏe. Ngươi luyện công phu tới đâu rồi? Có chỗ nào không hiểu rõ không?”.

Vi Tiểu Bảo đã sớm suy nghĩ, lúc sư phụ tra hỏi về võ công thì tìm lời gì mà đối đáp, sư phụ mười phần tinh minh, không dễ mà lừa gạt, chỉ có cách tùy cơ ứng biến, liền nói “Có rất nhiều chỗ không hiểu, chỉ mong sư phụ tới để xin sư phụ chỉ điểm”.

Trần Cận Nam mỉm cười nói “Tốt lắm. Lần này ta sẽ nán lại thêm vài ngày chỉ dẫn kỹ cho ngươi một phen”.

Vừa nói tới đó, một huynh đệ trong hội vội vã bước vào, khom người nói “Khải bẩm Tổng đà chủ, có người bái kiến, nói là Mộc Kiếm Thanh và Liễu Đại Hồng trong Mộc vương phủ ở Vân Nam”. Trần Cận Nam cả mừng, đứng lên nói “Chúng ta mau ra đón”. Vi Tiểu Bảo nói “Đệ tử chưa thay quần áo, không tiện gặp họ”. Trần Cận Nam nói “Phải, ngươi cứ chờ ta trong kia thôi”.

Đoàn người Thiên Địa hội bước ra đón khách, Vi Tiểu Bảo quay vào sau sảnh, nằm xuống một cái ghế.

Qua không bao lâu, nghe tiếng Liễu Đại Hồng cười sang sảng, nói “Tại hạ bình sinh có một ước nguyện là gặp được Trần Tổng đà chủ nổi tiếng thiên hạ, hôm nay được như sở nguyện, quả thật rất vui mừng”. Trần Cận Nam nói “Đội ơn Liễu lão anh hùng yêu mến, tại hạ vô cùng xấu hổ”. Mọi người vừa trò chuyện vừa bước vào sảnh, chia ngôi chủ khách ngồi xuống.

Mộc Kiếm Thanh nói “Vi Hương chủ của quý hội không có ở đây à? Tại hạ muốn trực tiếp cảm ơn y. Đại ân đại đức của Vi Hương chủ, tệ xứ trên dưới không ai không cảm kích”. Trần Cận Nam vẫn chưa biết nguyên nhân, ngạc nhiên nói “Thằng nhỏ Vi Tiểu Bảo à? Tiểu công gia khen ngợi như thế là quá đề cao bọn nhỏ rồi”. Chỉ nghe một người cao giọng nói “Tính mạng của thầy trò tại hạ và sư điệt Lưu Nhất Chu đều là do Vi Hương chủ cứu cho. Vi Hương chủ nghĩa bạc vân thiên, tại hạ từng nói với Tiền sư phó của quý hội đây là nếu quý hội có gì sai bảo, thầy trò họ Ngô ta sẽ lập tức vâng lệnh”. Người nói chính là Dao đầu sư tử Ngô Lập Thân. Trần Cận Nam không hiểu gì, hỏi “Tiền huynh đệ, là chuyện gì vậy?”.

Tiền Lão Bản đưa ba người bọn Ngô Lập Thân về tới chỗ ở của Mộc Kiếm Thanh, lập tức được mời ở lại khoản đãi, sau đó Mộc Kiếm Thanh, Liễu Đại Hồng dẫn mọi người, nhờ Tiền Lão Bản dẫn đường tới chỗ Thiên Địa hội cám ơn, không ngờ Trần Tổng đà chủ giá đáo. Lúc ấy nghe Trần Cận Nam hỏi, bèn thuật lại vắn tắt những chuyện đã qua, nói Vi Hương chủ có một người bạn làm thái giám trong cung, được Vi Hương chủ ủy thác, không kể nguy hiểm, cứu được ba người bọn Ngô Lập Thân bị bắt ra.

Trần Cận Nam vừa nghe, đã biết người bạn tốt gì đó của Vi Hương chủ chính là Vi Tiểu Bảo, trong lòng rất mừng, cười nói “Tiểu công gia, Liễu lão gia, Ngô đại ca, ba vị khách sáo quá. Tệ hội và Mộc vương phủ đồng khí liên chi, người mình gặp nạn, ra tay giúp đỡ là theo lẽ phải như thế, còn nói cái gì mà cảm ân báo đức? Vi Tiểu Bảo là tiểu đồ của tại hạ, tuổi nhỏ không biết gì, chỉ là hai chữ nghĩa khí thì rất coi trọng… ”. Nói tới đó thì nghĩ thầm “Chuyện Tiểu Bảo trà trộn trong cung nhà Thanh vốn là mười phần bí mật, chỉ mong y có thể dò thám được chuyện bí mật quan trọng trong cung, để có lợi cho đại nghiệp phản Thanh phục Minh. Nhưng đã làm chuyện lớn như thế này, trên giang hồ sớm muộn gì cũng sẽ biết, nếu còn giấu giếm Mộc vương phủ, thì lại là không phải với bạn bè”.

Ngô Lập Thân nói “Bọn ta rất muốn gặp Vi Hương chủ một lần để trực tiếp cảm tạ y”.

Trần Cận Nam cười nói “Mọi người đều là bạn tốt, chuyện này tuy can hệ không nhỏ, nhưng không thể giấu giếm nữa được. Tiểu thái giám trà trộn trong cung chính là Vi Tiểu Bảo đồ đệ của ta. Tiểu Bảo, ngươi ra đây bái kiến các vị tiền bối”.

Vi Tiểu Bảo bên kia vách ứng tiếng “Dạ!”. Rồi bước ra, ôm quyền làm lễ với mọi người.

Bọn Mộc Kiếm Thanh, Liễu Đại Hồng, Ngô Lập Thân nhất tề đứng lên, đều vô cùng kinh ngạc. Bọn Mộc Kiếm Thanh không ngờ Vi Hương chủ chính là tiểu thái giám, ba người bọn Ngô Lập Thân, Ngao Bưu, Lưu Nhất Chu thì không ngờ tiểu thái giám cứu mạng họ lại chính là Vi Hương chủ của Thiên Địa hội.

Vi Tiểu Bảo cười hì hì nói với Ngô Lập Thân “Ngô lão gia, mới rồi trong hoàng cung, vãn bối nói tên giả với người, lão gia người đừng trách”. Ngô Lập Thân nói “Đang ở nơi nguy hiểm, theo lẽ phải như thế. Mới rồi ta có nói với Ngao Bưu là vị tiểu anh hùng này hành sự gọn gàng mau lẹ, có can đảm, có khí khái, quả là một nhân vật không phải tầm thường. Trong hoàng cung Thát Đát làm sao có được nhân tài như vậy? Bọn ta đều cảm thấy kỳ lạ. Té ra là Vi Hương chủ của Thiên Địa hội, vậy thì… ha ha, thảo nào, thảo nào!”. Nói xong giơ ngón tay cái lên, không ngừng lắc đầu, trên mặt đầy vẻ khâm phục.

Dao đầu sư tử Ngô Lập Thân là sư đệ của Liễu Đại Hồng, cũng rất nổi tiếng trên giang hồ. Trần Cận Nam nghe y ca tụng đệ tử của mình, trong lòng cả mừng, cười nói “Ngô huynh đừng khen ngợi quá đáng, làm hư thằng nhỏ này”.

Liễu Đại Hồng ngẩng đầu lên hô hô cười rộ, nói “Trần Tổng đà chủ, một mình ngươi mà chiếm hết tất cả tiện nghi trong võ lâm. Võ công cao cường như thế, tiếng tăm vang dội như thế, sáng lập Thiên Địa hội hưng vượng như thế, ngay cả đồ đệ thu nhận cũng làm cho ngươi vinh dự như thế”. Trần Cận Nam chắp tay nói “Lời Liễu lão gia cũng làm hư cả ta luôn”. Liễu Đại Hồng nói “Trần Tổng đà chủ, những người mà bình sinh họ Liễu ta khâm phục không có bao nhiêu đâu. Phong thái của ngươi khiến ta khâm phục tận đáy lòng. Ngày sau đánh đuổi người Thát Đát, Chu Ngũ thái tử của chúng ta lên ngôi, thì chức Tể tướng không giao cho ngươi không được”.

Trần Cận Nam cười khẽ một tiếng, nói “Tại hạ không tài không đức, làm sao dám ngồi ở ngôi cao ấy?”.

Kỳ Thanh Bưu chen vào “Liễu lão gia, sắp tới đánh đuổi được người Thát Đát, Chu Tam thái tử lên ngôi hoàng đế, trùng hưng nhà Đại Minh, thì chức Thiên hạ binh mã đại nguyên soái nhất định phải nhường cho lão nhân gia người giữ”. Liễu Đại Hồng mở to hai mắt, nói “Ngươi… ngươi nói gì? Tại sao lại là Chu Tam thái tử?”. Kỳ Thanh Bưu nói “Hoàng đế Long Vũ chết vì nạn nước, để lại Chu Tam thái tử, hành cung hiện đặt ở Đài Loan. Ngày sau lấy lại giang sơn, thì tự nhiên là Chu Tam thái tử sẽ lên ngôi vua”.

Liễu Đại Hồng đứng phắt lên, cao giọng nói “Lần này Thiên Địa hội cứu được sư đệ và đồ đệ của ta, bọn ta rất cám ơn các ngươi. Nhưng ngôi chính thống của thiên tử nhà Đại Minh thì không thể lầm lẫn được. Kỳ lão đệ, chân mệnh thiên tử rõ ràng là Chu Ngũ thái tử. Hoàng đế Vĩnh Lịch là chính thống nhà Đại Minh, thiên hạ đều biết, ngươi không được nói bậy”.

Trần Cận Nam nói “Liễu lão gia xin đừng nổi giận, chuyện lớn trước mắt chúng ta là liên kết hào kiệt giang hồ cùng chống lại Mãn Thanh, chứ tương lai Chu Tam thái tử hay Chu Ngũ thái tử lên ngôi hoàng đế thì bây giờ nói ra còn quá sớm, không cần phải làm mất hòa khí giữa mọi người. Chính thống của đế hệ nhà Đại Minh thuộc về ai tự nhiên là chuyện lớn, nhưng cũng không phải là chuyện mà bọn bề tôi chúng ta có thể tranh cãi trong một giờ ba khắc mà rõ ràng được. Nào nào nào, mang rượu ra đây, mọi người uống một phen cho thống khoái. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, giết sạch quân Thát Đát thì chuyện gì lại không thong thả mà bàn được?”.

Mộc Kiếm Thanh lắc đầu nói “Trần Tổng đà chủ nói câu ấy không đúng rồi! Tên không đúng thì lời không thuận, lời không thuận thì việc không thành. Bọn ta bảo vệ Chu Ngũ thái tử, quyết không phải là mưu đồ vinh hoa phú quý gì. Trần Tổng đà chủ chỉ cần minh bạch mệnh trời về ai, tận trung với Chu Ngũ thái tử thì người Mộc vương phủ bọn ta trên dưới đều nghe theo hiệu lệnh của Trần Tổng đà chủ, không dám trái lời”.

Trần Cận Nam mỉm cười lắc đầu, nói “Trời không có hai mặt trời, dân không có hai vua. Chu Tam thái tử còn sống sờ sờ ở Đài Loan. Mấy mươi vạn quân dân Đài Loan, mười mấy vạn huynh đệ Thiên Địa hội đã sớm ra sức trung thành với Chu Tam thái tử rồi”.

Liễu Đại Hồng trừng mắt, cao giọng nói “Trần Tổng đà chủ nói cái gì mà mấy mươi vạn quân dân, mười mấy vạn huynh đệ, chẳng lẽ muốn cậy đông thủ thắng à? Nhưng ngàn ngàn vạn vạn bách tính trong thiên hạ đều biết Vĩnh Lịch thiên tử chết vì nạn nước ở Miến Điện, là vị hoàng đế cuối cùng của nhà Đại Minh. Chúng ta không lập con cháu của Vĩnh Lịch thiên tử thì làm sao xứng đáng với thiên tử nhà Đại Minh chịu đủ trăm cay ngàn đắng, cuối cùng lại chết phi mạng?”. Giọng y vốn sang sảng, lần này cao giọng nói lớn lại càng vang dội, nhưng nói tới đoạn sau, trong lòng chua xót, tiếng nói tắc nghẽn.

Trần Cận Nam lần này tới Bắc Kinh vốn là biết chuyện Từ Thiên Xuyên vì việc chính thống thuộc Đường vương hay Quế vương mà tranh chấp với anh em họ Bạch trong Mộc vương phủ, đến nỗi lỡ tay đánh chết Bạch Hàn Tùng. Y dốc lòng lấy sự nghiệp phản Thanh phục Minh làm trọng, nếu chưa khu trừ được người Thát Đát mà người mình đã tranh chấp với nhau không thôi thì việc lớn nhất định sẽ gặp vô số trở ngại. Cho nên y vừa được tin là ngày đêm từ Hà Nam lên Bắc Kinh, chỉ mong có thể hết sức nhường nhịn để xin lỗi Mộc vương phủ. Vừa tới Bắc Kinh hỏi han thì cục diện lại khác hẳn với điều mình dự liệu, mọi người trong Thiên Địa hội ở kinh do Vi Tiểu Bảo suất lãnh đã gặp mặt những người đứng đầu Mộc vương phủ, đôi bên không ai mất mặt, lại còn đất để lùi, đến khi biết Vi Tiểu Bảo cứu được ba người bọn Ngô Lập Thân thì chuyện Từ Thiên Xuyên lỡ tay đánh chết Bạch Hàn Tùng nhất định sẽ phải bỏ qua. Không ngờ Kỳ Thanh Bưu và Liễu Đại Hồng lại nhắc tới chuyện giúp Đường giúp Quế, tình thế lại dần dần trở thành kiếm tuốt cung giương.

Hiện thấy Liễu Đại Hồng nói tới việc Vĩnh Lịch chết vì nạn nước, nước mắt ròng ròng, bất giác trong lòng chua xót, nói “Vĩnh Lịch bệ hạ chết vì nạn nước, trời người cùng căm phẫn, người xưa có nói: Nước Sở tuy còn ba hộ, nhưng làm mất nhà Tần ắt là nước Sở. Huống chi người Hán ta còn đông gấp mấy trăm lần người Thát Đát? Thế lực của người Thát Đát tuy lớn, nhưng con cháu người Đại Hán chúng ta chỉ cần muôn người một lòng, thì sợ gì không đánh đuổi được giặc Hồ, lấy lại giang sơn. Mộc tiểu công gia, Liễu lão gia, chúng ta thù lớn còn chưa trả, sao lại tranh chấp với nhau? Kế sách hôm nay thì chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, giết chết thằng khốn Ngô Tam Quế, trả thù cho Vĩnh Lịch bệ hạ, trả thù cho Mộc lão công gia”.

Bọn Mộc Kiếm Thanh, Liễu Đại Hồng, Ngô Lập Thân nhất tề đứng lên, đồng thanh nói “Đúng lắm, đúng lắm!”, có người nước mắt đầy mặt, có người toàn thân phát run, đều vô cùng khích động.

Trần Cận Nam nói “Lúc ấy ngôi chính thống thuộc về Long Vũ hay Vĩnh Lịch thì bây giờ cũng không thể nói rõ. Mộc tiểu công gia, Liễu lão gia, anh hùng thiên hạ, chỉ cần ai giết được Ngô Tam Quế, thì mọi người sẽ tuân theo hiệu lệnh của người ấy!”.

Cha Mộc Kiếm Thanh là Mộc Thiên Ba bị Ngô Tam Quế giết, y ngày đêm nghĩ cách làm sao giết được Ngô Tam Quế, nghe Trần Cận Nam nói câu ấy, cất tiếng kêu lên trước tiên “Đúng thế, ai giết được Ngô Tam Quế, anh hùng thiên hạ sẽ tuân lệnh người ấy”.

Trần Cận Nam nói “Mộc tiểu công gia, tệ hội và quý phủ lập lời thệ ước, là nếu anh hùng của quý phủ giết được Ngô Tam Quế, thì Thiên Địa hội trên dưới đều tuân lệnh Mộc vương phủ…”. Mộc Kiếm Thanh tiếp lời “Nếu anh hùng trong Thiên Địa hội giết được Ngô Tam Quế, thì họ Mộc ở Vân Nam từ Mộc Kiếm Thanh trở xuống ai cũng tuân lệnh Trần Tổng đà chủ của Thiên Địa hội!”. Hai người cùng đưa tay ra, chát một tiếng, vỗ vào tay nhau một cái.

Trên giang hồ nếu kích chưởng ba cái lập thệ, thì quyết không thể đổi lời.

Hai người vừa kích chưởng lần thứ hai, chợt trên mái nhà có tiếng người cười rộ, nói “Còn nếu ta giết được Ngô Tam Quế thì sao?”.

Mọi người trong sảnh cùng quát lớn “Người nào?”. Người của Thiên Địa hội canh gác trên nóc nhà sấn tới. Kế đó chát một tiếng, một người từ nóc nhà nhảy xuống thiên tỉnh, cửa lùa trên sảnh không có gió mà tự mở ra, một bóng áo xanh vô cùng mau lẹ tiến vào.

Quan An Cơ, Từ Thiên Xuyên phía đông, Liễu Đại Hồng, Ngô Lập Thân phía tây đồng thời vung tay chặn y lại. Người kia khẽ co người một cái vọt qua đầu bốn người, đã đứng cạnh Trần Cận Nam và Mộc Kiếm Thanh.

Quan Từ Liễu Ngô bốn người hợp lực rõ ràng vẫn không cản được người kia. Người kia chân vừa chạm đất, bốn người đã vung tay chụp vào y, Quan An Cơ chụp vào vai phải y, Từ Thiên Xuyên chụp vào hông phải y, Liễu Đại Hồng chụp vào vai trái y, Ngô Lập Thân thì hai tay cùng vung ra chụp vào hông y. Bốn người đều dùng thủ pháp cầm nã thượng thừa.

Người kia lại không chống cự, cười nói “Thiên Địa hội và Mộc vương phủ đối xử với bạn tốt thế này à?”.

Mọi người thấy người này mặc một chiếc trường bào vải xanh, khoảng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, thân hình cao gầy, nhìn dáng vẻ thì là một thư sinh văn nhược.

Trần Cận Nam ôm quyền nói “Tôn tính đại danh của túc hạ là gì? Là bạn tốt à?”.

Thư sinh kia cười nói “Không phải là bạn tốt, đã không tới đây”. Đột nhiên thân hình co lại một cái, tựa hồ biến thành một khối thịt tròn. Bọn bốn người Quan An Cơ trên tay đột nhiên nhẹ bỗng, đều nắm vào chỗ trống, trong tiếng soàn soạt, một khối tròn màu xanh vọt lên không.

Trần Cận Nam buông tiếng cười dài, tay phải vung mau ra. Thư sinh kia thoát khỏi bốn người, đột nhiên cảm thấy gót chân trái bị vướng lại như bị kìm sắt xiết chặt. Chân phải y phóng mau ra đá vào giữa mặt Trần Cận Nam. Một cước này kình lực rất mạnh, Trần Cận Nam tiện tay nhấc cái bàn trà bên cạnh lên đỡ, chát một tiếng, cái bàn trà bằng gỗ hồng mộc lập tức vỡ nát. Trần Cận Nam tay phải đẩy ra, quật thư sinh kia xuống đất. Thư sinh kia lưng vừa chạm đất, thân hình lại như lướt trên mặt nước, trượt trên nền gạch xanh ra xa vài trượng, ưỡn lưng một cái đứng lên dựa vào tường.

Quan An Cơ, Từ Thiên Xuyên, Liễu Đại Hồng, Ngô Lập Thân trong tay đều nắm một mảnh vải xanh, chính là xé từ trường bào trên người thư sinh kia. Nãy giờ như thỏ lên cắt xuống, mau lẹ phi thường, sáu người ra tay gọn gàng mau lẹ, người ngoài đều không nhìn thấy rõ, nhịn không được đều bật tiếng khen ngợi. Trong đó tiếng khen vang dội nhất chính là của Thiết bối thương long Liễu Đại Hồng. Ngô Lập Thân liên tiếp lắc đầu, trên mặt đầy vẻ vừa xấu hổ vừa khâm phục.

Trần Cận Nam mỉm cười nói “Nếu các hạ là bạn tốt, sao không ngồi xuống uống trà?”. Thư sinh kia chắp tay nói “Vốn là muốn quấy rầy một chén trà”. Rồi khoan thai bước tới vái vái mọi người chung quanh, ngồi xuống chiếc ghế dưới cùng. Nếu mọi người không chính mắt nhìn thấy y bộc lộ thân thủ, thì quả rất khó tin rằng một thư sinh nho nhã như thế lại mang một thân võ công thượng thừa.

Trần Cận Nam cười nói “Các hạ cần gì quá khiêm tốn? Mời ngồi lên trên!”.

Thư sinh kia xua tay nói “Không dám, không dám! Tại hạ được ngồi cùng với các vị anh hùng đã là điều may mắn lớn nhất trong đời, làm sao dám ngồi lên trên? Trần Tổng đà chủ, mới rồi ngươi hỏi tên ta, còn chưa kịp đáp, thật là thất kính. Tại hạ họ Lý, thảo tự là Tây Hoa”.

Bọn Trần Cận Nam, Liễu Đại Hồng nghe y nói tên họ, đều nghĩ “Trong võ lâm chưa nghe người nào tên Lý Tây Hoa, đây có quá nửa là tên giả. Nhưng trong bọn anh hùng thiếu niên cũng chưa nghe có nhân vật nào võ công cao cường thế này”. Trần Cận Nam nói “Tại hạ cô lậu quả văn, trên giang hồ nảy sinh một vị anh hùng như các hạ mà vẫn không biết, thật là xấu hổ”.

Lý Tây Hoa hô hô cười rộ, nói “Người ta nói Trần Tổng đà chủ đối xử với người rất thành thật, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi nghe tiện danh xong, nếu lại nói câu ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu thì trong lòng tại hạ không khỏi coi thường ngươi ba phần. Tại hạ vừa ra khỏi lều tranh, không có chút tiếng tăm gì trên giang hồ, ngay cả ta cũng không ngưỡng mộ đã lâu chính ta, huống hồ người khác? Hô hô, hô hô!”.

Trần Cận Nam mỉm cười nói “Sau buổi gặp gỡ hôm nay, đại danh của Lý huynh chấn động giang hồ, từ nay trở đi bất kể ai gặp mặt Lý huynh cũng đều phải nói câu ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!”. Câu này là hết lời khen ngợi, song mọi người đều thấy rất đúng. Bốn đại cao thủ trong Thiên Địa hội và Mộc vương phủ rõ ràng không cản được y, không giữ được y, Trần Cận Nam qua chiêu hai lần với y cũng chẳng qua chỉ chiếm được chút thượng phong, thân thủ như thế, không đầy vài hôm tự nhiên sẽ lừng lẫy trên giang hồ.

Lý Tây Hoa xua tay nói “Không phải thế, mới rồi tại hạ sử dụng chẳng qua chỉ là công phu tiểu xảo, không khỏi có chỗ bàng môn tả đạo. Vị lão gia này là ra chiêu Vân trung hiện trảo, suýt nữa bẻ gãy tay trái ta. Vị bằng hữu cằm đầy râu hay lắc đầu này nắm vào hông ta, chắc là chiêu Bác thố thủ, khiến ta khóc cũng dở mà cười cũng dở. Vị lão công công râu bạc này dùng chiêu Bạch viên thủ đào, đúng là nắm vào thịt ta như nắm quả đào rất chặt, không sao giãy giụa được. Vị bằng hữu râu dài này thì ra một chiêu… ờ, ờ, chiêu số xảo diệu, có phải là Thành hoàng phản tiểu quỷ không?”. Quan An Cơ giơ ngón tay cái bên trái lên, thừa nhận là y nói không sai. Thật ra chiêu ấy vốn có tên là Tiểu quỷ phản thành hoàng, y nói ngược lại để tỏ ý tự khiêm.

Bốn người bọn Quan An Cơ đồng thời xuất thủ nắm vào người y, lại bị y giằng ra nhảy lên, chẳng qua chỉ trong chớp mắt, mà y đã nhận ra được chiêu số của từng người không hề sai chạy, chỉ phần kiến thức ấy cũng đã tựa hồ còn cao cường hơn cả võ công.

Liễu Đại Hồng nói “Lý huynh, thân thủ ngươi cao cường, nhãn quang lại càng cao cường hơn”.

Lý Tây Hoa xua tay nói “Lão gia quá khen rồi. Mới rồi bốn vị sử dụng trên người tại hạ, bất kể là chiêu nào cũng đều có thể lấy mạng người ta. Nhưng bốn vị điểm tới là dừng, không hề làm tại hạ bị thương, bốn vị tiền bối thủ hạ lưu tình, tại hạ vô cùng cảm kích”.

Bọn Liễu Đại Hồng trong lòng vui mừng, bốn chiêu Vân trung hiện trảo, Bác thố thủ, Bạch viên thủ đào, Tiểu quỷ phản thành hoàng, chiêu nào cũng có thể biến thành sát thủ cực kỳ lợi hại, chỉ cần tăng thêm một phần kình lực là được. Lý Tây Hoa nêu ra điểm ấy, lại càng làm bốn người có thể diện hơn.

Trần Cận Nam nói “Lý huynh quang lâm, không biết có gì dạy bảo?”. Lý Tây Hoa nói “Ở đây phải xin lỗi trước. Tại hạ trước nay rất kính ngưỡng Trần Tổng đà chủ, lần này tình cờ biết được Trần Tổng đà chủ tới Bắc Kinh, nói thế nào cũng phải tới chiêm ngưỡng phong thái. Chỉ là không có người dẫn kiến, chỉ đành mạo muội làm khách không mời, ở trên nóc nhà nghe trộm các vị trò chuyện. Tại hạ hận thằng gian tặc Ngô Tam Quế thấu xương, hận là không được băm vằm y làm trăm ngàn mảnh, nhịn không được có nói mấy câu, xin các vị tha tội”. Nói xong đứng lên, khom người làm lễ.

Mọi người cùng đứng lên đáp lễ. Mấy người đứng đầu Thiên Địa hội và Mộc vương phủ thông báo tên họ. Vi Tiểu Bảo tuy là người đứng đầu của Thiên Địa hội, lúc ấy ở Bắc Kinh thì thứ bậc chỉ sau Trần Cận Nam, nhưng thấy Lý Tây Hoa ánh mắt thủy chung vẫn không nhìn tới mặt mình, nên cũng không lên tiếng.

Mộc Kiếm Thanh nói “Các hạ đã là kẻ thù của Ngô tặc, thì chúng ta địch khái đồng cừu, cũng là đồng đạo, không ngại gì kết minh liên thủ, cùng tính cách trừ diệt gã đại Hán gian ấy”. Lý Tây Hoa nói “Đúng thế, đúng thế. Mới rồi tiểu công gia kích chưởng lập thệ với Trần Tổng đà chủ lại bị tại hạ mạo muội cắt ngang. Hai vị kích chưởng lần thứ ba xong, tại hạ cũng tới kích chưởng ba cái được không?”. Liễu Đại Hồng nói “Các hạ nói nếu các hạ giết được Ngô Tam Quế thì quần hào trong Thiên Địa hội và Mộc vương phủ đều phải nghe lệnh các hạ phải không?”. Lý Tây Hoa nói “Chuyện đó thì ngàn vạn lần không dám. Tại hạ là tiểu tử hậu sinh, nếu được truy tùy các vị anh hùng thì đã thỏa nguyện, làm sao dám nói tới chuyện ra lệnh cho quần hùng?”.

Liễu Đại Hồng gật gật đầu nói “Vậy theo các hạ, các vị tiên đế Long Vũ, Vĩnh Lịch thì ai mới là chính thống của nhà Đại Minh?”. Năm xưa Liễu Đại Hồng theo Vĩnh Lịch hoàng đế và Mộc Thiên Ba đánh quân Thanh ở vùng tây nam, từ đất Điền qua Diến Điện, trải qua bao nhiêu gian nan nguy hiểm, kết quả Vĩnh Lịch hoàng đế bị Ngô Tam Quế hại chết, y đã lập lời thề, muốn tôn phù hậu duệ của Vĩnh Lịch lên ngôi hoàng đế. Trần Cận Nam nghĩ tới việc chu toàn đại thể, không muốn vì thế mà sinh sự tranh chấp, nhưng vị lão anh hùng nhiệt huyết đầy lòng này thì vẫn chăm chắm không quên chuyện ấy.

Lý Tây Hoa nói “Tại hạ có một câu khó nghe, xin các vị đừng trách”. Liễu Đại Hồng hơi biến sắc, hỏi ngay “Các hạ là bộ thuộc cũ của Lỗ vương à?”. Năm xưa sau khi hoàng đế Sùng Trinh nhà Minh chết, các nơi tự lập vua để chống Mãn Thanh, đầu tiên có Phúc vương, sau đó có Đường vương, Lỗ vương và Quế vương. Liễu Đại Hồng vừa nói câu ấy ra, lập tức đã biết là sai, nhìn thấy Lý Tây Hoa bấy nhiêu tuổi, biết đâu còn sinh ra sau khi quân Thanh vào cửa quan, quyết không thể là bộ thuộc cũ của Lỗ vương, lại hỏi “Tiên nhân của các hạ là bộ thuộc cũ của Lỗ vương à?”.

Lý Tây Hoa không trả lời câu hỏi của y, nói “Tương lai đánh đuổi người Thát Đát rồi, con cháu của Sùng Trinh, Phúc vương, Đường vương, Lỗ vương, Quế vương ai cũng có thể làm hoàng đế. Thật ra chỉ cần là người Hán thì ai mà không làm được hoàng đế. Mộc tiểu công gia, Liễu lão gia há lại không được sao? Trịnh vương gia ở Đài Loan, Trần Tổng đà chủ cũng không có gì không được. Thái tổ hoàng đế nhà Đại Minh đánh đuổi hoàng đế Mông Cổ, hoàn toàn không mời con cháu nhà Triệu Tống làm hoàng đế mà tự mình lên ngôi, nhưng ai cũng vui lòng khâm phục”.

Mọi người nghe câu ấy của y, không ai không biến sắc.

Liễu Đại Hồng đập bàn trà một cái, cao giọng nói “Mấy câu ấy của ngươi quả thật rất đại nghịch bất đạo. Chúng ta đều là di dân nhà Đại Minh, cô thần nghiệt tử, chỉ mong khôi phục nhà Minh, há lại mang dã tâm như vậy?”.

Lý Tây Hoa hoàn toàn không nổi giận, chỉ mỉm cười nói “Liễu lão gia, vãn bối có một việc không rõ, xin thỉnh giáo người. Đây là chuyện vừa mới xảy ra. Cuối thời Đại Tống, người Thát Đát Mông Cổ chiếm giang sơn cẩm tú của chúng ta, vua Hồng Vũ nhà Đại Minh ta dấy quân ở Phượng Dương đánh đuổi người Thát Đát, tại sao không lập con cháu họ Triệu làm hoàng đế?”. Liễu Đại Hồng hừ một tiếng, nói “Khí số của con cháu họ Triệu đã hết, giang sơn này là Thái tổ hoàng đế chinh chiến mà lấy được, tự nhiên không thể hai tay bưng lên giao cho họ Triệu. Huống chi con cháu họ Triệu không có một tấc công lao nào trong việc đánh đuổi người Thát Đát, cho dù Thái tổ hoàng đế chịu nhường, thì bách tính trong thiên hạ và tướng sĩ cũng đều không phục”.

Lý Tây Hoa nói “Thế thì đúng rồi. Tương lai con cháu họ Chu có công hay không thì bây giờ chẳng ai biết được. Nếu có công lớn thì mọi người suy tôn, người khác quyết không sao cướp được ngôi hoàng đế, nếu không có một tấc công lao nào thì cho dù lên ngôi hoàng đế, chỉ sợ cũng ngồi không yên. Liễu lão gia, đại nghiệp phản Thanh muôn đầu ngàn mối, có việc phải gấp, có việc nên chậm. Giết Ngô Tam Quế là việc gấp, lập hoàng đế mới là việc chậm”.

Liễu Đại Hồng há miệng đớ lưỡi, không trả lời được, lẩm bẩm “Cái gì mà nên gấp nên chậm? Ta thấy tất cả đều gấp, chỉ hận không thể làm xong tất cả một lúc”.

Lý Tây Hoa nói “Giết Ngô Tam Quế là việc phải gấp, vì Ngô tặc đã lớn tuổi, nếu không giết sớm, để y yên lành chết đi, há không trở thành mối hận chung thân của các bậc nhân nhân nghĩa sĩ trong thiên hạ sao? Còn như việc tôn lập tân quân, đó là chuyện sau khi đánh đuổi được quân Thát Đát. Chúng ta chỉ lo không đánh đuổi được quân Thát Đát, chứ tôn lập một vị minh quân có đạo thì thế nào cũng tìm được thôi”.

Trần Cận Nam nghe y hiên ngang nói tới đó, có tình có lý, vô cùng khâm phục, nói “Lời Lý huynh có lý, nhưng không biết làm sao để tru diệt gã gian tặc Ngô Tam Quế, còn xin được nghe lời cao luận của Lý huynh”. Lý Tây Hoa nói “Không dám, vãn bối đang muốn lãnh giáo các vị anh hùng”.

Mộc Kiếm Thanh nói “Trần Tổng đà chủ có cao kiến gì?”. Trần Cận Nam nói “Theo tại hạ thấy, Ngô tặc tội nghiệt rất lớn, nếu chỉ giết một mình y thì muôn ngàn lần không bù được tội, thế nào cũng phải làm cho y thân bại danh liệt, già trẻ cả nhà chết sạch không còn một cọng cỏ, ngay cả bọn binh tướng bộ thuộc giúp y làm bậy gây ác cũng phải một mẻ lưới quét sạch, mới tiêu tan được mối hận của hàng ngàn hàng vạn người Hán chúng ta”.

Liễu Đại Hồng đập bàn kêu lớn “Đúng lắm, đúng lắm! Lời Trần Tổng đà chủ có thể nói là rất hợp ý ta. Lão đệ, ta nghe câu ấy của ngươi, trong lòng ngứa ngáy, ngươi có diệu kế gì có thể giết sạch cả nhà Ngô tặc không còn con gà con chó không?”. Y quờ tay nắm cánh tay Trần Cận Nam, không ngừng lắc lắc, nói “Nói mau đi, nói mau đi!”.

Trần Cận Nam mỉm cười nói “Đây là điều mọi người mong mỏi thôi, chứ tại hạ làm sao có kế sách gì để có thể đối phó với Ngô Tam Quế như thế được”.

Liễu Đại Hồng “Ủa” một tiếng, buông tay Trần Cận Nam ra, vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt.

Trần Cận Nam xòe tay ra, nói với Mộc Kiếm Thanh “Tiểu công gia, chúng ta kích chưởng còn chưa xong”.

Mộc Kiếm Thanh nói “Đúng thế!”, rồi xòe tay ra nhè nhẹ đập vào tay y hai cái.

Trần Cận Nam quay đầu nói với Lý Tây Hoa “Lý huynh, chúng ta cũng kích ba chưởng được không?”. Nói xong xòe bàn tay ra.

Lý Tây Hoa đứng lên cung cung kính kính nói “Nếu Trần Tổng đà chủ tru diệt được Ngô tặc thì Lý mỗ tự nhiên phải cung kính tuân lệnh Thiên Địa hội, không dám trái lời. Nếu Lý mỗ may mắn có thể giết được thằng giặc tội ác ngập đầu ấy thì chỉ cần Trần Tổng đà chủ nể mặt, kết nghĩa anh em với Lý mỗ, cho tại hạ tôn người làm anh, ngoài chuyện ấy ra không dám mong gì hơn”.

Trần Cận Nam cười nói “Lý hiền đệ, ngươi đề cao ta quá. Được, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”.

Vi Tiểu Bảo bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ khảng khái của quần hùng, nhịn không được thấy mạch máu căng lên, chỉ hận mình không lập tức lớn ngay lên, võ công lập tức cao cường lên, cũng được như Lý Tây Hoa, bộc lộ bản lĩnh trước mặt các vị anh hùng. Nghe sư phụ nói câu “Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”, không kìm được lẩm bẩm “Ngựa tứ khó đuổi, ngựa tứ khó đuổi”, nghĩ thầm “Con mẹ nó, ngựa tứ là ngựa gì nhỉ, chạy mau tới mức nào?”.

Trần Cận Nam sai thuộc hạ bày tiệc, cùng quần hùng ăn uống. Trong tiệc Lý Tây Hoa trò chuyện hùng hồn, kiến văn rộng rãi, nhưng thủy chung vẫn không để lộ môn phái gia số, lai lịch xuất thân của mình.

Lý Lực Thế và Tô Cương giới thiệu quần hào với y. Lý Tây Hoa thấy Vi Tiểu Bảo còn nhỏ tuổi mà đã là Hương chủ của Thanh Mộc đường Thiên Địa hội, không kìm được ngạc nhiên, đến khi biết y là đệ tử của Trần Cận Nam, bèn nghĩ thầm “Té ra là thế”. Y uống vài chén rượu, rồi đứng lên cáo từ trước.

Trần Cận Nam đưa y ra cửa, hạ giọng nói với y “Lý hiền đệ, mới rồi ngu huynh không biết ngươi là bạn hay thù, nên đắc tội, lúc chụp vào gót chân ngươi, ta đã sử ám kình. Luồng kình lực này sau hai giờ sẽ phát tác. Ngươi không được vận kình hóa giải, mà phải đào một cái hố bùn, ngâm người vào đó, chỉ để lộ mũi miệng ra để thở, mỗi ngày ngâm bốn giờ, ngâm liên tiếp bảy ngày thì sẽ không còn hậu họa”.

Lý Tây Hoa cả kinh, lớn tiếng nói “Ta đã bị trúng Ngưng huyết thần trảo của ngươi à?”.

Trần Cận Nam nói “Hiền đệ không cần sợ hãi, cứ theo cách ấy mà hóa giải, chắc chắn không việc gì đâu. Ngu huynh lỗ mãng đắc tội, hiền đệ đừng trách”.

Lý Tây Hoa vẻ hoảng sợ trên mặt lập tức mất đi, cười nói “Đây là tiểu đệ mình làm mình chịu”, rồi thở dài một tiếng, nói “Hôm nay mới biết ngoài trời còn có trời, trên người lại có người”. Rồi khom người làm lễ, nhẹ nhàng bước đi.

Liễu Đại Hồng nói “Trần Tổng đà chủ, ngươi đã thi triển Ngưng huyết thần trảo vào người y à? Nghe nói người bị trúng thần trảo này, sau ba ngày huyết dịch trong toàn thân sẽ từ từ ngưng kết, đặc lại như hồ, không sao chữa được, rốt lại có đúng thế không?”. Trần Cận Nam nói “Công phu này thật quá âm độc, tiểu đệ vốn không dám khinh dị sử dụng, chỉ là thấy y võ công lợi hại, lại nghe trộm được việc cơ mật của chúng ta, không biết y có mối khổ tâm như thế, mới ám toán y. Đó là không phải là hành vi quang minh lỗi lạc, nói ra rất xấu hổ”. Mộc Kiếm Thanh nói “Nếu người này là ưng khuyển của bọn Thát Đát hay bộ thuộc của Ngô Tam Quế mà Trần Tổng đà chủ không chế phục y như thế, chuyện cơ mật của chúng ta sẽ bị tiết lộ, gây ra họa lớn. Trần Tổng đà chủ trong một cái nhấc tay đã chế phục được địch nhân, khiến đối phương bị tổn thương mà không biết, thần công như thế thật khiến người ta khâm phục”.

Trần Cận Nam lại ngỏ lời xin lỗi Bạch Hàn Phong về cái chết của Bạch Hàn Tùng. Bạch Hàn Phong nói “Trần Tổng đà chủ, xin đừng nhắc tới chuyện ấy nữa. Tiên huynh người đã chết thì không sống lại được, Vi Hương chủ cứu ba người bọn Ngô sư thúc, tại hạ rất cảm kích”.

Mộc Kiếm Thanh lo lắng chuyện em gái thất tung nhưng không nghe quần hùng Thiên Địa hội nhắc tới cũng không tiện hỏi nhiều, để khỏi bị hiểu lầm là có ý nghi ngờ đối phương. Lại uống thêm vài tuần rượu, bọn Mộc Kiếm Thanh đứng lên cáo từ. Vi Tiểu Bảo nói “Tiểu công gia, tốt nhất các ngươi nên dọn nhà đi, sớm muộn gì người Thát Đát cũng sẽ mang quân tới quấy rầy các ngươi. Tuy các ngươi không sợ, nhưng quân Thát Đát càng lúc càng nhiều, e nhất thời cũng không giết được nhiều đâu”. Liễu Đại Hồng hô hô cười rộ, nói “Tiểu huynh đệ nói rất đúng, đa tạ ngươi quan tâm, bọn ta sẽ lập tức dời nhà là được”. Mộc Kiếm Thanh nói “Trần Tổng đà chủ, Vi Hương chủ, các vị bằng hữu, non xanh không đổi, nước biếc vẫn dài, sau này sẽ có lúc gặp lại”.

Người của Mộc vương phủ đi rồi, Trần Cận Nam nói “Tiểu Bảo, đi theo ta, ta xem thử vài tháng nay ngươi đã luyện được công phu tới mức nào rồi”. Vi Tiểu Bảo tim đập thình thịch, lập tức biến sắc, nói “Dạ, dạ”. Y theo sư phụ bước vào một gian sương phòng phía đông, nói “Sư phụ, hoàng đế sai con đi điều tra nơi ở của thích khách, đệ tử phải trở về hồi báo ngay”.

Trần Cận Nam nói “Cái gì mà nơi hạ lạc của thích khách?”. Y vừa tới lúc tối, chuyện thích khách vào cung chỉ mới nghe qua.

Vi Tiểu Bảo bèn kể cho y nghe việc quần hào Mộc vương phủ vào cung hành thích, định giá họa cho Ngô Tam Quế.

Trần Cận Nam thở phào một tiếng, nói “Có chuyện như thế à?”. Y tuy trải nhiều sóng gió, nhưng nghe chuyện ấy cũng cảm thấy rúng động, nói “Các bằng hữu ở Mộc vương phủ đảm khí thô hào, lại dám cho người vào cung. Ta còn cho rằng ba người kia đi hành thích hoàng đế nên bị bắt, té ra là để đối phó với gã gian tặc Ngô Tam Quế. Ngươi cứu được ba người bọn Ngô Lập Thân, lại trở vào cung, không sợ nguy hiểm sao?”.

Vi Tiểu Bảo muốn ra vẻ anh hùng, tự nhiên không nói việc thả thích khách là tuân lệnh hoàng đế, trở về cung không có gì nguy hiểm, bèn khoác lác “Đệ tử đã kiếm được mấy con ma thế mạng, đổ hết sự tình cho họ, xem ra trong ba khắc một giờ chưa chắc có ai nghi ngờ đệ tử. Sư phụ bảo con ở trong cung dò thám tin tức, nếu vì việc cứu ba người trong Mộc vương phủ mà không thể về cung được nữa, há lại không làm lỡ việc lớn của sư phụ sao?”.

Trần Cận Nam rất mừng rỡ, nói “Đúng. Chúng ta đã kích chưởng lập thệ với Mộc Kiếm Thanh, theo lẽ mà nói người của Mộc vương phủ vốn đã không nhiều, quyết không thể là đối thủ của Thiên Địa hội. Ta lập thệ với họ, một là để tránh chuyện tranh chấp ngôi chính thống giữa Đường phái Quế phái, làm tổn thương hòa khí giữa hai nhà, người Thát Đát chưa diệt, mà các hào kiệt người Hán chúng ta lại tự tàn sát lẫn nhau trước thì làm sao đại sự thành công được? Hai là nếu có thể thu phục được Mộc vương phủ về theo bản hội, thì cũng tăng cường được lực lượng của Thiên Địa hội chúng ta. Té ra họ dám vào cung gây náo loạn là muốn đánh đổ Ngô tặc, thật rất vô dụng. Nhưng chúng ta cũng phải cố sức, nếu không để họ tranh tiên, Thiên Địa hội lại phải nghe lệnh Mộc vương phủ thì mọi người há không mất mặt sao?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Phải lắm, Mộc tiểu công gia có bản lĩnh gì, chẳng qua chỉ là nhờ có người cha tốt, nếu con đầu thai vào bụng mẹ y thì cũng là Mộc tiểu công gia rồi. Bậc đại anh hùng đại hào kiệt như sư phụ mà nếu phải nghe lệnh y thì quả thật là con phải tức giận mà chết”.

Trần Cận Nam trong đời không biết đã nghe bao nhiêu lời cung kính tâng bốc, nhưng mấy câu này do miệng một thằng nhỏ mười mấy tuổi nói ra, cảm thấy vô cùng chân thành đáng mừng, bất giác mỉm cười. Nhưng y không biết tính nết Vi Tiểu Bảo vốn mười phần khôn ngoan ranh mãnh, mà hai nơi kỹ viện và hoàng cung lại càng là chỗ hư ngụy nhất, gian trá nhất trên đời, Vi Tiểu Bảo đắm mình vào hai nơi ấy thì về mặt khôn ngoan giảo quyệt còn hơn xa người lớn bình thường. Trần Cận Nam trong Thiên Địa hội, hàng ngày thường tiếp xúc đều là các hán tử hào kiệt tin cậy lẫn nhau, làm sao ngờ rằng thằng đệ tử này lời nói không thật lòng, trong mười câu e đã có tới năm sáu câu là không tin được. Y vỗ vỗ vai Vi Tiểu Bảo, mỉm cười nói “Trẻ con thì biết gì? Sao ngươi biết Mộc tiểu công gia không có bản lĩnh?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Y sai người vào hoàng cung hành thích, bỗng không đưa rất nhiều thủ hạ vào chỗ chết mà không làm tổn hại gì được Ngô Tam Quế, đó chính là không có bản lĩnh, còn có thể nói là rất ngu ngốc nữa”. Trần Cận Nam nói “Sao ngươi biết không làm tổn hại gì được Ngô Tam Quế?”. Vi Tiểu Bảo nói “Kế sách mà Mộc tiểu công gia dùng rất ngu xuẩn. Y bảo những người vào cung hành thích mặc áo lót thêu chữ Bình Tây vương phủ, trên binh khí sử dụng đều khắc chữ Bình Tây vương phủ hoặc Đại Minh Sơn Hải quan Tổng binh phủ. Người Thát Đát không phải ngu ngốc, tự nhiên sẽ nghĩ nếu đúng là thủ hạ của Ngô Tam Quế, thì tại sao lại sử dụng binh khí khắc chữ như thế”.

Trần Cận Nam gật đầu nói “Nói thế cũng không sai”.

Vi Tiểu Bảo lại nói “Con Ngô Tam Quế là Ngô Ứng Hùng đang ở Bắc Kinh, mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu tiến cống cho hoàng đế. Nếu Ngô Tam Quế muốn hành thích hoàng đế thì cũng không phải vào lúc này. Mà nói lại y hành thích hoàng đế để làm gì? Chẳng qua là muốn dấy quân tạo phản, lên ngôi hoàng đế thôi. Y mà dấy quân, người Thát Đát sẽ lập tức bắt con y giết đi, tại sao y lại bỗng không sai con lên Bắc Kinh nộp mạng?”.

Trần Cận Nam lại gật đầu nói “Không sai”.

Thật ra Vi Tiểu Bảo tuy khôn ngoan nhưng rốt lại vẫn còn nhỏ tuổi, hiểu biết về quân quốc đại sự, nhân tình thế cố cũng rất có hạn, những lý do này thì y không thể nghĩ ra được, vừa khéo Khang Hy lại đã nói với y, nên trước mặt sư phụ bèn lấy đó để tỏ ra mình hiểu biết sự lý.

Trần Cận Nam vừa nghe xong, cảm thấy gã đồ đệ này nhìn việc minh bạch, trong Thiên Địa hội không ít các hảo thủ võ công cao cường, nhưng những người đầu óc rõ ràng như thế thì không có bao nhiêu. Lúc đầu y cho thằng nhỏ này làm Hương chủ Thanh Mộc đường chỉ là để tránh chuyện xung đột trong Thanh Mộc đường, đầu tiên cứ làm theo lời thề của mọi người, sau đó sẽ từ từ chọn người hiền tài khác thay, Vi Tiểu Bảo đã là đệ tử của mình, lúc ấy sai y thoái vị nhường lại cho người hiền là được. Bây giờ nghe y nói mấy câu ấy, nghĩ thầm “Thằng nhỏ này có can đảm, có kiến thức, bây giờ đã không phải kém, rèn luyện thêm vài năm nữa, có cho làm Hương chủ Thanh Mộc đường thật sự e cũng chưa chắc đã thua kém chín vị Hương chủ kia”. Bèn hỏi “Người Thát Đát đã biết chưa?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Bây giờ thì chưa rõ lắm, có điều dường như hoàng đế đã nghi ngờ. Sáng hôm nay y triệu tập các thị vệ, bảo họ biểu diễn gia số võ công của thích khách. Có một thị vệ biểu diễn mấy chiêu, mọi người đều nhao nhao bàn tán. Đệ tử đứng bên cạnh, nhìn thấy được hai chiêu”. Lúc ấy bèn lập tức biểu diễn hai chiêu Hoành tảo thiên quân và Cao sơn lưu thủy.

Trần Cận Nam thở dài nói “Mộc vương phủ quả nhiên không có nhân tài. Đây rõ ràng là Mộc gia quyền, các thị vệ trong Thanh cung có không ít hảo thủ, lẽ nào lại không nhận ra được?”. Vi Tiểu Bảo nói “Đệ tử từng thấy Phong Tế Trung đại ca và Huyền Trinh đạo trưởng biểu diễn qua, chắc các thị vệ Thát Đát cũng đều nhận ra. Chỉ e người Thát Đát tìm kiếm bắt người, vì thế mới rồi đã khuyên Mộc tiểu công gia sớm dọn nhà để tránh đi”.

Trần Cận Nam nói “Rất đúng, rất đúng! Bây giờ ngươi cứ vào cung nghe ngóng, sáng mai lại tới, ta sẽ dạy võ công cho ngươi”.

Vi Tiểu Bảo nghe nói sư phụ tạm thời không tra hỏi võ công của mình, trong lòng cả mừng, vội vàng làm lễ cáo từ, nghĩ thầm “Có việc phải ôm chân Phật, tối nay nhờ tiểu quận chúa đọc khẩu quyết trong bí kiếp võ công của sư phụ một lượt, hay dở gì cũng phải nhớ lấy một ít, sáng mai sư phụ hỏi tới, ít nhiều cũng có cái mà giao nộp. Sư phụ chỉ có thể trách mình luyện võ không đúng, chứ không thể trách mình lười biếng không dụng công. Ai bảo người không có thời giờ để dạy mình? Người có trách thì chỉ nên tự trách người thôi”.

Vi Tiểu Bảo trở về cung tới Thượng thư phòng, Khang Hy đang phê duyệt tấu chương, vừa nhìn thấy y, lập tức buông bút xuống, hỏi “Dò xét được tin tức gì không?”. Vi Tiểu Bảo nói “Hoàng thượng đoán việc như thần, nửa điểm cũng không sai, người đứng đầu bọn phản nghịch quả nhiên là Mộc gia ở Vân Nam”. Khang Hy mừng rỡ nói “Đúng thế à? Vậy thì tốt lắm. Xem dáng vẻ Đa Long thì bây giờ y vẫn còn chưa chịu tin. Ngươi dò xét được gì rồi?”. Vi Tiểu Bảo nói “Ba thích khách bị bắt vốn cứ nhất quyết tự xưng là bộ thuộc của Ngô Tam Quế, Đa Tổng quản đánh họ chết đi sống lại, nhưng họ nói thế nào cũng không đổi lời”. Khang Hy nói “Đa Long võ công không kém, nhưng là một gã mãng phu”.

Vi Tiểu Bảo nói “Nô tài phụng thánh chỉ của hoàng thượng, dùng Mông hãn dược đánh ngã đám thị vệ canh gác, vừa khéo hoàng thái hậu sai bốn tên thái giám tới, nói chỉ muốn lập tức xử tử thích khách. Nô tài lớn mật bèn theo kế hoạch của hoàng thượng an bài, giết chết bốn thái giám ấy trước mặt thích khách rồi đưa thích khách ra khỏi cung. Ba tên phản tặc ấy quả nhiên không nghi ngờ gì”.

Khang Hy cười khẽ nói “Mới rồi Đa Long tới báo, nói một thái giám thủ hạ của thái hậu thả thích khách đi, ta đang ngạc nhiên, té ra là do ngươi giở trò”.

Vi Tiểu Bảo nói “Hoàng thượng không được nói với thái hậu, nếu không thì cái mạng của nô tài không giữ được đâu. Thái hậu đã chửi một lần, nói nô tài chỉ tận trung với hoàng thượng mà không tận trung với thái hậu. Thật ra thái hậu và hoàng thượng có gì phân biệt chứ? Mà nói lại trên trời không có hai mặt trời, dân không có hai vua, rốt lại chỉ có thánh chỉ của hoàng thượng mới đáng kể. Thái hậu không hỏi hoàng thượng, lại hạ chỉ giết chết thích khách, về mặt đạo lý cũng không hợp lắm”.

Khang Hy không đếm xỉa gì tới lời khích bác của y, nói “Ta sẽ không nói với thái hậu đâu. Ba tên thích khách kia về sau thế nào?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Ta đưa chúng ra khỏi cung, ba người bọn họ tự xưng tên họ, té ra người già tên Dao đầu sư tử Ngô Lập Thân, hai người trẻ thì một người tên Ngao Bưu, một người tên Lưu Nhất Chu. Họ cảm ơn ta rối rít, cuối cùng bị nô tài lừa, dắt ta tới gặp chủ nhân của họ. Quả nhiên không ra khỏi sự đoán định của hoàng thượng, người đứng sau chủ sử là một người trẻ tuổi, bọn phản tặc gọi y là tiểu công gia, tên họ thật là Mộc Kiếm Thanh, là con trai Mộc Thiên Ba. Thủ hạ của y có một lão già võ công rất cao, tên là Thiết bối thương long Liễu Đại Hồng gì đó, còn có Thánh thủ cư sĩ Tô Cương, nhị hiệp Bạch Hàn Phong trong Bạch thị song hiệp, chia nhau trú ở hai chỗ tại Dương Liễu Hồ đồng và Tây Khanh Tử Hồ đồng”.

Khang Hy nói “Ngươi đều gặp cả à?”. Vi Tiểu Bảo nói “Đều gặp cả. Họ nói bách tính trong thiên hạ đều nói hoàng thượng tuy còn trẻ tuổi nhưng vô cùng thánh minh, là hoàng đế tốt hiếm có trong vài ngàn năm nay, họ cho dù mật lớn bằng trời cũng không dám làm hại hoàng thượng. Đêm trước vào cung náo loạn hoàn toàn là muốn hãm hại Ngô Tam Quế, để trả thù cho Mộc Thiên Ba”.

Mấy câu này vỗ mông ngựa không khỏi có chỗ quá đáng, Khang Hy đích thân coi chính sự chưa bao lâu, bách tính trong thiên hạ chưa có gì để ca ngợi công đức, nhưng lật mặt ngàn vạn chuyện, chuyện nịnh không lật mặt, Khang Hy nghe nói bách tính tán dương mình là hoàng đế hiếm có trong vài ngàn năm nay, không kìm được vui mừng, mỉm cười nói “Ta cũng chưa có nhân chính làm ơn gì cho dân, mấy chữ vô cùng thánh minh là ngươi bịa ra phải không?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Không, không! Là chính miệng họ nói ra. Mọi người đều nói thằng đại gian thần Ngao Bái tàn hại lương dân, bách tính căm hận y tới tận xương tủy. Hoàng thượng vừa lên ngôi là giết y, đó là một việc rất hay. Họ kính trọng người là Điểu Sinh gì đó, Ngư Thang gì đó. Nô tài cũng không hiểu lắm, đoán là câu nói tốt, thấy rất dễ nghe”.

Khang Hy sửng sốt nhưng lập tức hiểu ngay, hô hô cười rộ, nói “Té ra là Nghiêu Thuấn Võ Thang, con mẹ nó, cái gì mà Điểu Sinh Ngư Thang!”. Y nghĩ Vi Tiểu Bảo quyết không thể bịa đặt ra được lời xưng tụng Nghiêu Thuấn Võ Thang, chắc không phải giả. Nào ngờ các tiên sinh kể chuyện lúc kể Anh liệt truyện thì nói các bầy tôi không ngừng ca ngợi Chu Nguyên Chương là Nghiêu Thuấn Võ Thang. Vi Tiểu Bảo nghe đã thuộc lòng, tuy không hiểu rõ ý tứ, nhưng biết Điểu Sinh Ngư Thang là câu nói tốt chuyên dùng để vỗ mông ngựa hoàng đế, Chu Nguyên Chương mỗi khi nghe thấy, đều là “mặt rồng cả vui”.

Vi Tiểu Bảo lúc ấy đem câu ấy dùng với tiểu hoàng đế, quả nhiên thấy Khang Hy cũng “mặt rồng cả vui”, cười rất sung sướng, biết là đã vỗ mông ngựa đúng chỗ, bèn hỏi “Hoàng thượng, rốt lại Điểu Sinh Ngư Thang là gì thế?”. Khang Hy cười nói “Lại còn Điểu Sinh Ngư Thang nữa à? Thằng đầy tớ nhà ngươi quả thật không có nửa điểm học vấn nào. Nghiêu Thuấn Võ Thang là bốn vị minh quân có đạo thời cổ, đại thánh đại trí, có nhân đức ân huệ với bách tính”. Vi Tiểu Bảo nói “Thảo nào, thảo nào! Bọn phản tặc ấy rốt lại cũng không phải là hoàn toàn không minh bạch sự lý”.

Khang Hy nói “Tuy là thế nhưng cũng không thể để chúng đào tẩu, gọi Đa Long vào đây mau”.

Vi Tiểu Bảo vâng dạ, ra ngoài gọi Tổng quản Ngự tiền thị vệ Đa Long vào Thượng thư phòng. Khang Hy sai Đa Long “Bọn phản tặc quả nhiên là người trong Mộc gia ở Vân Nam, ngươi mang thị vệ lập tức đi bắt. Tiểu Quế tử, bọn phản tặc có những tên nào, ngươi nói cho Đa Long nghe đi”. Lúc ấy Vi Tiểu Bảo bèn nói tên họ của bọn Mộc Kiếm Thanh, Liễu Đại Hồng ra.

Đa Long giật nảy mình, nói “Té ra là Thiết bối thương long ngấm ngầm chủ sử, bọn giặc này lai lịch không nhỏ. Gã Dao đầu sư tử Ngô Lập Thân kia, nô tài cũng đã nghe qua tên y, nhưng không ngờ nhốt trong cung một ngày một đêm mà vẫn không tra hỏi được lai lịch của y. Nếu nô tài thông minh hơn một chút, thấy y không ngừng lắc đầu thì đã nghĩ ra rồi. Nếu không phải là thánh thượng sáng suốt, thì người trong Thị vệ phòng đều cho rằng chúng là người do Ngô Tam Quế sai tới”. Khang Hy cười khẽ một tiếng, nói “Chỉ sợ bây giờ chúng đã bỏ chạy rồi, lần này chưa chắc đã bắt được”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Nhưng đã biết được kẻ chủ sử, thì cho dù lần này không bắt được, cũng không hề gì. Chỉ là sợ chúng ta mờ mịt không biết gì, mắc lừa người ta mà vẫn không biết”. Đa Long nói “Dạ, dạ. Bọn nô tài hồ đồ, may có chúa thượng anh minh, nếu không thì không xong rồi”. Rồi dập đầu lui ra, lập tức điểm người đi bắt.

Khang Hy nói “Tiểu Quế tử, ta tới cung Từ Ninh thỉnh an, ngươi đi với ta”. Vi Tiểu Bảo ứng tiếng “Dạ!”. Nghĩ tới chuyện phải gặp thái hậu, bất giác nơm nớp sợ sệt. Khang Hy nói “Ngươi làm gì mà mặt mày nhăn nhó thế, ta dắt ngươi tới gặp thái hậu, chính là vì muốn giữ cái đầu cho ngươi đấy”. Vi Tiểu Bảo ứng tiếng “Dạ, dạ!”.

***

Trong giây lát tới cung Từ Ninh, Khang Hy thỉnh an thái hậu, bẩm báo về lai lịch của thích khách, nói là mình sai Vi Tiểu Bảo cố ý thả thích khách ra, cuối cùng đã biết rõ được chân tướng.

Thái hậu mỉm cười, nói “Tiểu Quế tử, ngươi thật có tài cán đấy!”.

Vi Tiểu Bảo quỳ xuống dập đầu, nói “Đây là hoàng thượng đoán việc như thần, tất cả đều đã định liệu trước rồi, nô tài chẳng qua chỉ là vâng lệnh hoàng thượng làm việc mà thôi, chuyện nô tài làm, từ đầu tới cuối toàn do hoàng thượng sai bảo, còn chính nô tài thì không có chút chủ ý nào”. Thái hậu nhìn y mấy cái, hừ một tiếng, nói “Ngươi bướng bỉnh làm bừa chẳng lẽ cũng là hoàng thượng sai bảo sao? Bọn nhỏ ra khỏi cung, nhất định đi chơi khắp nơi, có tới Thiên Kiều chơi không, có mua kẹo đường hồ lô không?”.

Vi Tiểu Bảo nhớ tới việc nha dịch bắt những người bán kẹo đường hồ lô ở cầu Thiên Kiều, đoán nhất định là do thái hậu sai khiến, bà ta sợ người kia đem tin tức tới núi Ngũ Đài báo cho Thụy Đống, liền bất kể xanh vàng đen trắng, sai bắt hết tất cả những người bán kẹo đường hồ lô ở một dải Thiên Kiều, tự nhiên cũng bất kể xanh vàng đen trắng giết chết tất cả, nghĩ tới thủ đoạn tàn độc của bà ta, nhịn không được run lên cầm cập, nói “Dạ, dạ!”.

Thái hậu cười hỏi “Ta hỏi ngươi, ngươi có mua kẹo đường hồ lô không?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Bẩm thái hậu, nô tài trên đường nghe người ta nói, mấy hôm nay ở Thiên Kiều không yên ổn lắm, phủ Cửu môn Đề đốc sai người bắt hết những người bán kẹo đường hồ lô, nói trong bọn họ có không ít người xấu. Vì thế những người bán kẹo đường hồ lô hiện đều đổi nghề, có người thì bán sương sâm, có người thì bán hoa, có người bán táo chua, bán bánh cam, những người này nô tài gặp rất nhiều, có người rất quen mặt, họ đều nói không bán kẹo đường hồ lô nữa. Còn có một người rất buồn cười, nói là định lên núi Ngũ Đài, Lục Đài gì đó bán bánh bao chay cho bọn hòa thượng ăn”.

Thái hậu trừng mắt cả giận, tự nhiên hiểu ý Vi Tiểu Bảo, là muốn nói người đưa tin kia không hề bị bắt, trở đi đừng mong mà bắt được nữa, lại lập tức cười nhạt, nói “Giỏi lắm, ngươi giỏi lắm, rất có tài cán. Hoàng đế, ta muốn lấy y làm việc bên cạnh mình, ngươi thấy sao?”.

Khang Hy mấy hôm ấy sai Vi Tiểu Bảo đi làm việc, thấy rất đắc lực, coi như tay trái tay phải, lần này đích thân tới cung Từ Ninh là muốn giải thích với thái hậu Vi Tiểu Bảo giết chết bốn tên thái giám được sai tới là vâng lệnh của mình, xin thái hậu đừng bắt tội y, đột nhiên nghe thái hậu đòi người, bất giác ngẩn ra. Y thờ mẹ rất có hiếu, tuy thái hậu không phải là mẹ ruột, nhưng y đã được thái hậu chăm sóc đến lớn, quả thật không khác gì mẹ ruột, không dám trái lời, liền mỉm cười nói “Tiểu Quế tử, thái hậu đề bạt ngươi, còn chưa mau tạ ơn đi?”.

Vi Tiểu Bảo nghe thái hậu hỏi hoàng đế lấy người đã sợ tới mức hồn vía bay hết, vội ứng tiếng “Dạ, dạ!”, rồi liên tiếp dập đầu, nói “Đa tạ ân điển của thái hậu, ân điển của hoàng thượng”.

Thái hậu cười nhạt nói “Thế nào? Ngươi chỉ muốn hầu hạ hoàng thượng, không muốn hầu hạ ta, có phải không?”. Vi Tiểu Bảo nói “Hầu hạ thái hậu hay hoàng thượng cũng như nhau, nô tài cũng đều hết lòng trung thành, hết sức làm việc”. Thái hậu nói “Vậy thì tốt. Chức sai sử ở Ngự thiện phòng ngươi cũng không cần làm nữa. Chỉ tới cung Từ Ninh làm việc là được”. Vi Tiểu Bảo nói “Dạ, đa tạ ân điển của thái hâu”.

Khang Hy thấy thái hậu đòi lấy Vi Tiểu Bảo để hầu hạ, buồn rầu không vui, nói vài câu chuyện phiếm rồi cáo từ. Vi Tiểu Bảo theo y đi ra. Thái hậu nói “Tiểu Quế tử, ngươi ở lại, để người khác theo hoàng thượng về. Ta có chuyện muốn giao cho ngươi làm đây”.

Vi Tiểu Bảo nói “Dạ!”. Rồi nhìn sững theo bóng lưng Khang Hy đang ra khỏi cung Từ Ninh, nghĩ thầm “Ngươi mà đi rồi là ta hỏng bét, không biết từ nay về sau có còn gặp được ngươi nữa không”, nhịn không được muốn bật tiếng khóc lớn.

***

Thái hậu thong thả uống trà, mắt nhìn chằm chằm vào Vi Tiểu Bảo khiến y trong lòng lạnh buốt, qua hồi lâu mới hỏi “Người lên núi Ngũ Đài bán bánh bao chay kia lúc nào sẽ trở về Bắc Kinh?”. Vi Tiểu Bảo nói “Nô tài không biết”. Thái hậu nói “Lúc nào ngươi sẽ đi gặp y?”. Vi Tiểu Bảo thuận miệng nói bừa “Nô tài đã hẹn với y là một tháng sau sẽ gặp nhau, có điều không phải ở Thiên Kiều thôi”. Thái hậu nói “Ở chỗ nào?”. Vi Tiểu Bảo nói “Y nói đến lúc ấy y sẽ tìm cách báo cho nô tài”.

Thái hậu gật gật đầu, nói “Vậy thì ngươi ở trong cung Từ Ninh, chờ y đưa tin là được”. Hai tay khẽ vỗ một cái, bên trong có một cung nữ đi ra.

Cung nữ này khoảng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, thân thể rất mập, bước chân lại rất nhẹ nhàng, mặt tròn như vầng trăng, mắt nhỏ miệng rộng, cười hì hì khom lưng thỉnh an thái hậu.

Thái hậu nói “Tiểu thái giám này tên Tiểu Quế tử, vừa to gan vừa bậy bạ, ta rất thích y”. Cung nữ kia cười khẽ nói “Dạ, vị tiểu huynh đệ này quả nhiên rất khôn ngoan. Tiểu huynh đệ, ta tên Liễu Yến, ngươi gọi ta bằng tỷ tỷ là được”.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Con mẹ nó, ngươi là con heo mập!”, rồi cười nói “Vâng, Liễu Yến tỷ tỷ, tên của ngươi thật là hay, thân thể giống như cây dương liễu, bước đi nhẹ nhàng, giống hệt một con chim én nhỏ”. Trước mặt thái hậu không có cung nữ, thái giám nào dám nói nửa câu khinh bạc như vậy, nhưng Vi Tiểu Bảo biết rõ là mình rủi ro, những câu như thế nói ra cũng thế, không nói ra cũng thế, nếu không nói cũng uổng.

Liễu Yến cười hì hì nói “Tiểu huynh đệ, miệng ngươi rất ngọt ngào”.

Thái hậu nói “Miệng y ngọt ngào, chân cũng mau lẹ. Liễu Yến, ngươi nói có cách nào cho y không chạy đông nhảy tây, chạy rối lên trong cung không?”. Liễu Yến nói “Thái hậu cứ giao y cho nô tài, để nô tài cai quản y là được”. Thái hậu lắc đầu nói “Thằng tiểu quỷ này lanh lẹ lắm, ngươi không quản được y đâu. Ta sai Thụy Đống tới gọi y, y hoa ngôn xảo ngữ dọa cho thằng tiểu quỷ nhỏ gan Thụy Đống ấy phát sợ bỏ trốn. Ta lại sai bốn thái giám tới gọi y, y thông đồng với bọn thị vệ giết chết cả bốn người. Ta lại sai bốn người nữa, không biết y giở trò gì mà giết chết được cả bốn người bọn Đổng Kim Khôi”.

Liễu Yến chặc chặc luôn miệng, cười nói “Ái chà, tiểu huynh đệ, thế thì ngươi bướng bỉnh quá, không phải là rất khó đối phó à? Thái hậu, xem ra chỉ có cách chặt hai chân y, để y ngoan ngoãn nằm một chỗ, như vậy há không yên ổn thái bình sao?”.

Thái hậu thở dài một tiếng, nói “Ta xem ra cũng chỉ có cách ấy mà thôi”.

Vi Tiểu Bảo nhảy bật dậy, phóng thẳng ra cửa.

Chân trái y vừa bước ra khỏi cửa, chợt thấy sau gáy bị siết chặt, bím tóc đã bị chụp cứng, kế đó đầu bị giật mạnh về phía sau một cái, thân hình không tự chủ được lộn nhào một vòng, trước ngực đau buốt, một bàn chân đã đạp lên ngực y. Chỉ thấy bàn chân ấy to to mập mập, đi một chiếc hài thêu hoa bằng đoạn màu đỏ, chính là bị Liễu Yến đạp lên. Vi Tiểu Bảo lúc nguy cấp bật tiếng chửi “Con mụ thối tha, mau bỏ cái chân thối tha của ngươi ra!”. Liễu Yến hơi vận kình vào chân một cái, Vi Tiểu Bảo mười mấy cái xương sườn kêu lên răng rắc, cả hơi thở cũng tắc nghẽn.

Chỉ nghe Liễu Yến cười nói “Tiểu huynh đệ, hai chân ngươi chắc thơm lắm, ta đang muốn chặt đi để ngửi xem sao”.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thái hậu căm hận mình thấu xương, rất có thể chặt hai chân mình rồi sai người khiêng đi tới gặp người báo tin cho Thụy Đống, còn có thể ngấm ngầm sai cao thủ theo người kia lên núi Ngũ Đài để giết chết Thụy Đống. Nhưng trên đời đã sớm không có người nào tên Thụy Đống, trò lòe bịp rốt lại cũng sẽ bại lộ, việc lớn trước mắt là phải bảo toàn được hai cái chân, lúc này mà dọa dẫm cũng vô dụng, chỉ còn cách lấy lợi mà dụ, bèn lạnh lùng nói “Thái hậu, ngươi chặt hai chân ta cũng không hề gì, cho dù chặt đầu thì Tiểu Quế tử ta chẳng qua cũng chỉ ngắn bớt một đoạn, cũng không sao, nhưng đáng tiếc bộ Tứ thập nhị chương kinh kia, ha ha, ha ha…”.

Thái hậu vừa nghe năm chữ “Tứ thập nhị chương kinh” lập tức đứng lên, hỏi “Ngươi nói gì?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Ta nói là bộ Tứ thập nhị chương kinh kia không khỏi có chỗ đáng tiếc”.

Thái hậu nói với Liễu Yến “Tha y ra đi”. Liễu Yến nhấc chân trái ra khỏi ngực Vi Tiểu Bảo, đưa mũi chân xuống dưới người y móc vào lưng y hất lên một cái, tay trái vươn ra đã nắm vào gáy y nhấc lên không rồi quật mạnh xuống đất. Vi Tiểu Bảo bị thị hất lên đập xuống không có chút sức lực nào để kháng cự, giống hệt một đứa trẻ sơ sinh, câu “Con mụ thối tha” đã ra tới miệng nhưng sợ quá nuốt luôn trở lại.

Thái hậu hỏi “Chuyện Tứ thập nhị chương kinh là ngươi nghe ai nói?”. Vi Tiểu Bảo nói “Cho dù ngươi có chặt hai chân ta thì ta cũng không nói. Mọi người một phen vỗ tay rồi tan đi, ta không có chân không có đầu, ngươi cũng không có Tứ thập nhị chương kinh”.

Liễu Yến nói “Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn trả lời thái hậu đi”. Vi Tiểu Bảo nói “Trả lời cũng chết, không trả lời cũng chết, tại sao phải trả lời? Có hình phạt gì lớn hơn nữa, ta cũng không sợ”. Liễu Yến nắm tay trái y cười nói “Tiểu huynh đệ, ngón tay của ngươi vừa thon vừa dài, thật là dễ coi”. Vi Tiểu Bảo nói “Nhiều lắm thì ngươi chặt hết ngón tay của ta, có gì là lạ…”. Câu nói chưa dứt, ngón tay đã đau thấu ruột gan, a một tiếng thất thanh, nguyên là bị ngón cái và ngón trỏ của Liễu Yến bóp mạnh vào ngón tay một cái, suýt nữa là bóp nát xương ngón tay. Nữ nhân mập này mặt mày tươi cười, hòa nhã dễ gần, mà hạ thủ tàn độc như thế, kình lực trên ngón tay lại càng mười phần đáng sợ, vừa bóp một cái đã thấy như kìm sắt.

Vi Tiểu Bảo bị nếm mùi đau khổ, nước mắt ròng ròng, la lên “Thái hậu, ngươi mau giết ta đi, mấy bộ Tứ thập nhị chương kinh kia cứ để như mèo ngửi cá tanh, chỉ kêu ngao ngao!”. Thái hậu nói “Ngươi nói thật chuyện Tứ thập nhị chương kinh đi, ta sẽ tha mạng cho ngươi”. Vi Tiểu Bảo nói “Ta không cần ngươi tha mạng, chuyện kinh thư ta đã nhất quyết là không nói ra”. Thái hậu hơi nhướng mày, đối với thằng nhỏ quật cường này, nhất thời cảm thấy vô kế khả thi, qua một lúc bèn thong thả nói “Liễu Yến, nếu y không nói thì ngươi móc hai con mắt của y đi”. Liễu Yến cười nói “Hay lắm, trước tiên ta cứ móc một mắt y đã. Tiểu huynh đệ, mắt ngươi rất lanh lợi, vừa đen vừa tròn, đưa qua đưa lại, nếu móc ra rồi thì không còn đẹp nữa đâu”. Nói xong đặt ngón cái tay phải lên mi mắt phải của y, hơi vận kinh ấn xuống.

Vi Tiểu Bảo thấy tròng mắt đau buốt, chỉ còn cách khuất phục, kêu lên “Đầu hàng, đầu hàng! Ngươi đừng móc mắt ta, ta nói ra là được!”. Liễu Yến buông tay ra, cười khẽ nói “Thế mới là thằng nhỏ ngoan chứ, ngươi cứ nói thật đi, thái hậu sẽ thưởng cho ngươi”. Vi Tiểu Bảo đưa tay quẹt nước mắt, chớp chớp con mắt bị đau mấy cái, lại nhắm mắt kia, nghiêng nghiêng đầu nhìn Liễu Yến một lúc, lắc đầu nói “Không đúng, không đúng!”. Liễu Yến nói “Không đúng cái gì, đừng giả vờ ngây ngô nữa. Câu thái hậu hỏi, ngươi mau trả lời thành thật đi”. Vi Tiểu Bảo nói “Con mắt này của ta bị ngươi bóp vỡ rồi, nhìn cái gì cũng đều biến dạng cả, ta nhìn tới ngươi thấy trên cổ mọc ra một cái đầu heo nái”.

Liễu Yến cũng không tức giận, cười hì hì nói “Thế thì càng dễ coi, ta móc luôn mắt trái của ngươi là xong”.

Vi Tiểu Bảo lùi lại một bước, nói “Thôi đi, cám ơn ngươi”. Rồi nhắm mắt trái quay quay qua thái hậu, lại lắc lắc đầu.

Thái hậu cả giận, nghĩ thầm “Thằng tiểu quỷ này dùng một mắt nhìn Liễu Yến nói thấy trên cổ thị mọc ra một cái đầu heo nái, bây giờ lại nhìn mình như thế, y trong miệng không nói ra, nhưng trong lòng nhất định là đang chửi mình, nhất định là nói thấy trên cổ mình mọc ra một cái đầu súc vật gì đó”, bèn lạnh lùng nói “Liễu Yến, ngươi móc luôn con mắt kia của y đi, để y khỏi nhìn đông ngó tây”.

Vi Tiểu Bảo vội nói “Không có mắt, làm sao đi lấy Tứ thập nhị chương kinh cho ngươi?”. Thái hậu nói “Ngươi có bộ Tứ thập nhị chương kinh à? Ở đâu?”. Vi Tiểu Bảo nói “Thụy Đống đưa cho ta, y bảo ta cất cho kỹ, giấu ở một nơi thật bí mật. Y nói: Tiểu Quế tử huynh đệ ơi, ở trong hoàng cung có rất nhiều người muốn hại ngươi, nếu tương lai ngươi bị ba dài hai ngắn gì đó, bị mất hai mắt hoặc hai chân thì cứ để cho bộ kinh thư này từ nay trở đi không thấy mặt trời nữa là được. Người hại ngươi tuy mắt không bị mù nhưng không thấy bộ kinh này thì cũng không khác gì người mù mắt, cái đó gọi là mình làm mình chịu. Thái hậu, bộ kinh ấy là bìa bọc lụa đỏ viền trắng, cũng không biết có đúng không”.

Thái hậu không tin Thụy Đống lại nói như thế, những bà ta sai Thụy Đống giết chết kỳ chủ đạo Tương Hồng kỳ trong Tôn nhân phủ, lấy bộ Tứ thập nhị chương kinh trong phủ y thì đúng là chuyện có thật. Hôm ấy lúc Thụy Đống về báo, bà ta đang sốt ruột muốn giết chết Vi Tiểu Bảo để diệt khẩu, không kịp hỏi tới bộ kinh, lúc này nghe y nói thế, trong lòng vừa giận vừa mừng, giận là giận Thụy Đống lại đưa kinh thư cho thằng tiểu quỷ này, mừng là vì rốt lại cũng đã tìm ra nơi hạ lạc của bộ kinh, nói “Nếu đã như thế thì Liễu Yến, ngươi cứ đi với thằng tiểu quỷ này tới lấy kinh thư mang về cho ta. Nếu không phải là kinh giả, chúng ta sẽ tha mạng cho y, trả y lại cho hoàng đế là được. Chúng ta sẽ vĩnh viễn không cho y đặt chân vào cung Từ Ninh nữa, để ta khỏi phải nhìn thấy thằng tiểu quỷ này lại lên cơn tức giận”.

Liễu Yến kéo tay phải Vi Tiểu Bảo, cười nói “Tiểu huynh đệ, chúng ta đi thôi!”. Vi Tiểu Bảo giật tay lại, nói “Ta là đàn ông, ngươi là nữ nhân, lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì”. Liễu Yến chỉ khẽ nắm vào bàn tay y, nào ngờ ngón tay của thị như có một sức dính rất mạnh, dính chặt lấy bàn tay y, giật cái ấy không giằng khỏi được tay thị. Liễu Yến cười nói “Ngươi là thái giám, còn tính là đàn ông gì nữa? Cho dù có đúng là đàn ông thật, thì thằng tiểu quỷ nhà ngươi mà làm con ta cũng còn quá nhỏ”.

Vi Tiểu Bảo nói “Thật à? Ngươi muốn làm mẹ ta, ta cảm thấy ngươi cũng giống hệt như mẹ ta vậy”.

Liễu Yến đâu biết y quanh co như thế là đang chửi mình làm đĩ, phì một tiếng, cười nói “Cô nương là hoàng hoa khuê nữ, ngươi đừng nói bậy”, rồi kéo tay y một cái, bước ra ngoài cửa.

Ra tới hành lang, Vi Tiểu Bảo trong lòng ý nghĩ rối bời, chỉ mong tìm ra cách nào để giãy khỏi tay thị, thanh chủy thủ sắc bén giấu trong ống giày bên phải, nếu đưa tay trái rút ra, tay vừa động là bị thị phát giác ngay, nữ nhân này võ công cao cường, cho dù hai tay mình đều có binh khí sắc bén, cũng chưa chắc đã chống nổi thị ba chiêu hai thức, trong lòng chửi thầm “Con mẹ nó, ở đâu đột nhiên chui ra con heo mập này? Tiền Lão Bản cái gì không tặng, lại tặng một con heo mập, mình đã cảm thấy không phải là điềm hay. Lúc con đĩ già động thủ với lão rùa đen, nhất định con heo nái này còn chưa có ở cung Từ Ninh, nếu không nếu thị ra giúp một tay, con rùa đen đã lập tức táng mạng rồi. Con heo nái này nhất định chỉ mới tới cung hai hôm nay, nếu không thì mấy hôm trước con đĩ già đã phái thị tới giết mình rồi, không cần phải đích thân tìm tới động thủ”. Nghĩ tới chuyện ấy, đột nhiên nảy ra một kế, dắt thị đi qua phía đông, vòng qua Thượng thư phòng cạnh cung Càn Thanh, kế sách trước mắt chỉ là tới xin Khang Hy cứu mạng, con heo mập này vào cung chưa lâu, chưa chắc đã biết đường lối cung điện trong cung.

Y chỉ mới bước về phía đông một bước, bước thứ hai còn chưa nhấc chân, sau gáy đã bị Liễu Yến túm chặt. Thị thì cười hì hì một tiếng, hỏi “Hảo huynh đệ, ngươi đi đâu thế?”. Vi Tiểu Bảo nói “Tới phòng ta lấy kinh thư”. Liễu Yến nói “Vậy tại sao ngươi tới Thượng thư phòng? Muốn nhờ hoàng thượng cứu à?”. Vi Tiểu Bảo nhịn không được ngoác mồm ra chửi “Con heo thúi, ngươi nhận ra được đường lối trong cung điện”.

Liễu Yến nói “Chỗ khác thì không nhận ra được, chứ cung Càn Thanh, cung Từ Ninh và nơi ở của huynh đệ thì không lầm đâu”. Thủ kình kéo về bên phải một cái, khiến y chúi nhủi, cười nói “Ngoan ngoãn mà đi, đừng giở trò nữa”. Giọng nói của thị nhu hòa, nhưng cái kéo ấy lại rất mạnh. Vi Tiểu Bảo xương cổ kêu lên thành tiếng, đau tới mức kêu ầm lên, còn cho rằng đã bị thị kéo gãy xương cổ.

Phía trước có hai thái giám nghe tiếng, quay đầu lại nhìn, Liễu Yến hạ giọng nói “Thái hậu đã dặn rồi, nếu ngươi định trốn hay lên tiếng kêu cứu, thì ta lập tức giết chết ngươi”. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm cho dù lớn tiếng kêu cứu, làm kinh động hoàng đế, Khang Hy cũng không thể làm trái lệnh mẹ. Hoàng đế tuy rất tốt với mình, nhưng quyết không thể vì một thái giám nhỏ mà khiến mẫu thân tức giận. Tốt nhất là gặp được mấy tên thị vệ, khiêu khích cho họ giết chết Liễu Yến. Đột nhiên thấy trên lưng đau buốt, đã bị thị dùng khuỷu tay thúc mạnh một cái, nghe thị nói “Định giở trò ma gì thế?”.

Vi Tiểu Bảo không biết làm sao, chỉ đành đi về phía phòng ở của mình, trong lòng tính toán “Vào tới phòng mình, tuy có hai người giúp đỡ, nhưng Phương Di và tiểu quận chúa đang bị thương, ba người bọn mình chống lại một người, vẫn không thể đánh nổi con heo nái này. Để thị phát hiện ra dấu vết của hai người, thì lại chết oan thêm hai mạng người nữa”.

Tới ngoài cửa, y lấy chìa khóa mở cửa, cố ý để chìa khóa và ống khóa chạm vào nhau leng keng thành tiếng, cao giọng nói “Con mụ xấu xa, con heo mập, ngươi hành hạ ta như thế, rốt lại cũng có một ngày, ta cho ngươi không được chết toàn thây”.

Liễu Yến cười nói “Ngươi cứ xem lại xem mình có chết được toàn thây không, rồi hãy dây vào chuyện người khác”. Vi Tiểu Bảo bình một tiếng, xô mạnh cánh cửa, nói “Bộ kinh này có đưa cho thái hậu hay không, thì ngươi cũng giết ta thôi. Ngươi tưởng ta là đầu óc quả bí, muốn may mắn sống sót à?”. Liễu Yến nói “Thái hậu đã nói là tha ngươi, thì có quá nửa sẽ tha mạng cho ngươi, nhiều lắm cũng chỉ là móc hai mắt của ngươi, chặt hai chân của ngươi thôi”.

Vi Tiểu Bảo chửi “Ngươi cho rằng thái hậu đối xử với ngươi tốt lắm à? Sao khi ngươi hại chết ta, thái hậu cũng sẽ giết chết ngươi để diệt khẩu”.

Câu nói này tựa hồ đánh trúng vào tâm sự của Liễu Yến, thị hơi ngẩn ra, rồi lập tức vận lực xô mạnh vào lưng y một cái. Vi Tiểu Bảo đứng chân không vững, chúi vào trong phòng. Y ở ngoài cửa đã nói rất nhiều, đoán Phương Di và Mộc Kiếm Bình đã sớm nghe thấy, biết người tới là địch nhân rất hung ác, đã rúc vào trong giường, không dám thở mạnh.

Liễu Yến cười nói “Ta không rảnh đâu mà đợi ngươi, mau mang ra đây”, lại xô mạnh vào lưng y một cái. Vi Tiểu Bảo loạng choạng một cái, chúi vài bước vào luôn phòng trong. Liễu Yến bước vào theo. Vi Tiểu Bảo liếc mắt một cái, thấy trước giường có hai đôi hài phụ nữ xếp rất ngay ngắn. Lúc ấy trời đã tối, trong phòng không có đèn đuốc, Liễu Yến bước vào sau chưa phát hiện ra ngay.

Vi Tiểu Bảo kêu thầm “Không hay!”, rồi thừa thế bước tới bên giường, đá hai đôi hài vào gầm giường, kế đó cũng chui luôn xuống gầm giường, nghĩ thầm lần này cũng sẽ dùng cách giết chết Thụy Đống mà giết chết con heo mập này, nhưng vừa chui xuống gầm giường, chân phải đang định co lên, tay phải rút thanh chủy thủ ra, không ngờ gót chân phải đã bị xiết chặt, đã bị Liễu Yến nắm trúng, kế nghe thị quát “Làm gì thế?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Ta lấy kinh thư, bộ kinh này cất dưới gầm giường”. Liễu Yến nói “Được!”, đoán y dưới gầm giường cũng không thể chạy đâu được, bèn thả gót chân y ra. Vi Tiểu Bảo co người lại, cuộn thành một đống, rút thanh chủy thủ ra cầm ở tay. Liễu Yến quát “Lấy kinh ra đây!”. Vi Tiểu Bảo nói “Ờ, hình như có chuột, ái chà, ái chà, không xong rồi, tại sao lại cắn nát vụn kinh thư ra thế này?”.

Liễu Yến nói “Ngươi giở trò ma trước mặt ta không có ích lợi gì đâu! Ra mau cho ta!”, rồi đưa tay khua một cái, mò vào khoảng không. Nguyên là Vi Tiểu Bảo đã rúc vào sát tường. Liễu Yến bò vào hai thước, thân hình đã chui vào dưới gầm giường, lại vươn tay ra quờ.

Vi Tiểu Bảo xoay người lại, im lặng chìa mũi chủy thủ ra ngoài. Mũi đao vừa chạm vào mu bàn tay thị, Liễu Yến đã lập tức biết được, phản ứng vô cùng mau lẹ, tay phải lật lại quờ một cái, nắm vào cổ tay Vi Tiểu Bảo, ngón tay siết lại, Vi Tiểu Bảo kình lực trên tay hoàn toàn mất hết, chỉ đành buông tay thả ngọn chủy thủ xuống. Liễu Yến cười nói “Ngươi định giết ta à? Ta móc một mắt ngươi bây giờ”. Tay phải nắm vào cổ họng y, ta trái đã chọc tới mắt y. Vi Tiểu Bảo la lớn “Có rắn độc!”. Liễu Yến giật mình, kêu lên “Cái gì?” đột nhiên “A” lên một tiếng, ngón tay bấu vào cổ họng Vi Tiểu Bảo từ từ lỏng ra, thân hình co giật mấy cái, nằm bẹp dưới đất.

Vi Tiểu Bảo vừa mừng vừa sợ, vội vàng bò ra khỏi gầm giường, chỉ thấy Mộc Kiếm Bình nói “Ngươi… ngươi không bị thương chứ?”. Vi Tiểu Bảo vén màn lên, thấy Phương Di ngồi trên giường, hai tay đè chặt chuôi kiếm, không ngừng thở dốc, thanh trường kiếm ấy xuyên qua chăn cắm xuống dưới giường, đâm ngập tới cán. Nguyên là nàng nghe thấy tình thế khẩn cấp của Vi Tiểu Bảo, từ trên giường vung kiếm đâm xuống, thanh trường kiếm xuyên qua chăn và ván giường đâm thẳng vào bối tâm Liễu Yến. Vi Tiểu Bảo đá vào mông Liễu Yến một cái, thấy thị không hề động đậy, vô cùng mừng rỡ, nói “Hảo… hảo tỷ tỷ, thật nhờ ngươi cứu mạng ta”.

Bằng vào võ công của Liễu Yến thì cho dù Phương Di đánh lén thị trong bóng tối cũng khó mà đắc thủ, nhưng thị thấy Vi Tiểu Bảo mở khóa vào phòng, hoàn toàn không ngờ trong phòng lại có người, nhát kiếm này lại đâm qua lớp chăn trên giường, trước đó không hề có chút dấu hiệu gì, đến khi giật mình phát giác ra thì thanh trường kiếm đã xuyên suốt tim. Cho dù là người có võ công cao gấp mười lần cũng không sao tránh được. Chỉ có điều nếu là bậc cao thủ chân chính tự trọng thân phận, quyết sẽ không chui vào gầm giường để bắt người như thị mà thôi.

Vi Tiểu Bảo sợ thị chưa chết hẳn, rút thanh kiếm lên, lại phóng qua lớp chăn đâm thêm hai nhát. Mộc Kiếm Bình nói “Nữ nhân độc ác này là ai? Thị hung dữ thật, nói muốn móc mắt ngươi”. Vi Tiểu Bảo nói “Là thủ hạ của con đĩ già thái hậu”, rồi hỏi Phương Di “Vết thương của ngươi có sao không?”. Phương Di cau mày nói “Cũng còn khá!”. Thật ra vừa rồi một nhát kiếm ấy sử dụng rất nhiều kình lực, động tới vết thương, đau tới mức khiến nàng cơ hồ ngất đi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

***

Vi Tiểu Bảo nói “Không bao lâu nữa con đĩ già lại sẽ phái người tới, chúng ta phải lập tức nghĩ cách trốn chạy, ờ, hai người các ngươi ăn mặc nam trang, đóng giả thái giám, chúng ta trốn ra khỏi cung. Hảo tỷ tỷ, ngươi đi được không?”. Phương Di nói “Miễn cưỡng thì cũng đi được”. Vi Tiểu Bảo bèn lấy hai bộ quần áo của mình ra, nói “Các ngươi mặc vào đi”.

Y kéo xác Liễu Yến dưới gầm giường ra, nhặt lại thanh chủy thủ, rắc một ít Hóa thi phấn vào cái xác, rồi vội vàng lấy ngân phiếu, kim phiếu, châu ngọc, hai bộ Tứ thập nhị chương kinh và bí quyết võ công của sư phụ gói vào bao phục, một gói Mông hãn dược lớn và bình Hóa thi phấn tự nhiên cũng mang theo.

Mộc Kiếm Bình mặc quần áo xong, bước xuống giường trước, Vi Tiểu Bảo khen “Tiểu thái giám này tuấn tú thật, để ta tết bím tóc cho ngươi”. Qua một lúc, Phương Di cũng bước xuống giường. Nàng hơi cao hơn Vi Tiểu Bảo, mặc quần áo của y khá chật, không vừa với người, vừa soi vào gương, nhịn không được phì cười.

Mộc Kiếm Bình cười nói “Để y tết bím tóc cho ta, ta tết bím tóc cho sư tỷ”. Vi Tiểu Bảo cầm mái tóc dài của Mộc Kiếm Bình tết bừa thành một cái bím tóc lớn. Mộc Kiếm Bình soi gương, nói “Ái chà, thế này khó coi lắm, để ta tết lại”. Vi Tiểu Bảo nói “Bây giờ không kịp tết lại. Hiện tại trời đã tối, không ra khỏi cung được. Con đĩ già không thấy con heo nái về báo tin, lại sẽ phái người tới tìm ta. Chúng ta phải tìm một nơi nào ẩn núp trước, sáng sớm ngày mai sẽ trốn ra khỏi cung”.

Phương Di hỏi “Con… thái hậu không phái người canh giữ chặt ở các cửa cung à?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Cũng chỉ đành đi được bước nào hay bước ấy”. Nghĩ tới gian phòng ngày trước tỷ võ đấu vật với Khang Hy mười phần vắng vẻ, trước nay không có người thứ ba bước vào, lập tức đỡ hai người đi ra khỏi phòng.

Mộc Kiếm Bình bị gãy chân, rút cái then cửa chống xuống đất làm gậy. Phương Di đi một bước thì ngực đau buốt lên. Vi Tiểu Bảo tay phải ôm hông nàng, nửa đỡ nửa ôm, đi về phía trước. May mà trời đã tối, y lại toàn chọn đường vắng để đi, gặp phải mấy thái giám không quen biết, cũng không ai để ý. Vào tới trong phòng, ba người đều thở phào. Vi Tiểu Bảo quay người đóng chặt cửa phòng, đỡ Phương Di ngồi xuống ghế, hạ giọng nói “Chúng ta ở đây không nên trò chuyện, bên ngoài là hành lang, không phải như phòng ta ở chỗ vắng vẻ”.

Bóng đêm càng dày, lúc đầu ba người còn nhìn thấy mặt mũi nhau, về sau thì chỉ thấy bóng người mờ mờ. Mộc Kiếm Bình chê Vi Tiểu Bảo tết bím tóc không đẹp, bèn tháo ra tết lại. Phương Di vuốt vuốt bím tóc của mình, chợt khẽ a lên một tiếng. Vi Tiểu Bảo hạ giọng hỏi “Chuyện gì thế?”. Phương Di nói “Không có chuyện gì. Ta làm rơi mất cái thoa”. Mộc Kiếm Bình nói “A, phải rồi lúc ta cởi bím tóc của ngươi, đặt cái thoa ấy lên bàn, tết bím tóc xong, lại quên cắm vào cho ngươi. Thật tệ quá, đó là Lưu sư ca tặng ngươi phải không?”. Phương Di nói “Một cái thoa thì có hề gì đâu?”.

Vi Tiểu Bảo tuy nghe nàng nói không hề gì, nhưng trong giọng nói thì vô cùng tiếc rẻ, nghĩ thầm “Làm người tốt thì phải làm tới cùng, mình cứ rón rén ra lấy về cho cô ta”. Lúc ấy cũng không nói ra, qua một lúc mới nói “Đói quá rồi, chờ đến sáng chỉ e không có sức mà đi. Để ta đi tìm cái gì ăn”. Mộc Kiếm Bình nói “Cố về mau đấy”.

Vi Tiểu Bảo nói “Được rồi”, rồi bước ra cạnh cửa, lắng tai nghe ngóng thấy bên ngoài không có ai, liền mở cửa bước ra.

Y rảo chân về chỗ ở, sợ thái hậu đã phái người tới canh giữ, bèn vòng ra sau nhà nghe ngóng hồi lâu, biết chắc trong ngoài phòng không có ai, mới mở cửa sổ leo vào trong. Lúc ấy ánh trăng chênh chếch chiếu xuống, thấy trên bàn quả nhiên có một cái thoa. Cái thoa này làm rất thô, nhiều lắm cũng chỉ một hai đồng cân bạc, nghĩ thầm “Thằng tiểu tử Lưu Nhất Chu nghèo mạt, lại tặng Phương cô nương món lễ vật không ra gì thế này”. Bèn nhổ một bãi nước bọt lên chiếc thoa, bỏ vào túi áo, mò trong mớ hộp thiếc, giỏ tre, hộc tủ đầu giường quơ quào mấy món bánh trái điểm tâm, gói cả vào hộp giấy, cho vào bọc.

Đang định leo qua cửa sổ ra ngoài, chợt thấy ở đầu giường có một đôi hài thêu hoa màu đỏ, trong mỗi chiếc vẫn còn một bàn chân.

Vi Tiểu Bảo hoảng sợ nhảy dựng lên, dưới ánh trăng nhàn nhạt, thấy hai cái bàn chân bị đứt mang hai chiếc hài thêu màu đỏ tươi, rất là đáng sợ. Y lập tức hiểu ra, lúc xác Liễu Yến bị Hóa thi phấn tiêu hủy, mặt đất dưới giường không phẳng, cái xác hóa thành nước vàng chảy vào gầm giường, còn lại hai bàn chân chưa tiêu. Y quay người qua, định đá hai bàn chân vào vũng nước vàng, nhưng nước vàng đã khô, bình Hóa thi phấn lại gói trong bao phục để ở chỗ Phương Di và Mộc Kiếm Bình, xoay chuyển ý nghĩ, chợt nổi ý trẻ thơ “Con mẹ nó, lão tử lần này ra khỏi cung, không bao giờ gặp lại con đĩ già nữa, lão tử cứ đem hai cái bàn chân vào trong phòng thị, dọa cho thị sợ chết dở”. Bèn lấy một cái áo trường sam gói hai cái chân mang hài vào, buộc lại thật chặt, leo ra ngoài cửa sổ, rón rén mò tới cung Từ Ninh.

***

Gần tới cung Từ Ninh, lại không dám đi theo đường lớn, nép vào sau đám cây cỏ, đi một bước lại lắng tai nghe ngóng, nghĩ thầm “Chỉ cần hơi không cẩn thận, để con đĩ già bắt được, thì đúng là tự chui đầu vào lưới”. Vừa cảm thấy thú vị, vừa cảm thấy sợ sệt, từng bước từng bước tới gần tẩm cung của thái hậu. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nghĩ thầm “Mình cứ để hai cái móng giò này trên bậc đá trước cửa phòng, sáng mai thị nhất định sẽ nhìn thấy. Chứ nếu ném vào thiên tĩnh, e là quá nguy hiểm”.

Nhè nhẹ bước lên phía trước hai bước, đột nhiên nghe một giọng đàn ông nói “A Yến làm gì mà đến giờ này vẫn chưa về?”. Vi Tiểu Bảo rất ngạc nhiên “Trong phòng sao lại có đàn ông? Giọng người này lại không phải là thái giám hay là con đĩ già có người tình? Hô hô, lão tử phải bắt gian phu”. Y trong bụng tuy nói là phải bắt gian phu, nhưng cho dù y gan dạ gấp mười cũng vẫn không dám, có điều nảy ý hiếu kỳ, quyết không chịu bỏ hai cái bàn chân xuống rồi bỏ đi.

Y nhón gót nhẹ chân bước thêm hai bước về phía có giọng nói, mỗi bước đều nhẹ nhàng nhấc lên, đặt xuống thật nhẹ thật chậm, để đề phòng đạp lên cành khô, phát ra tiếng động. Chỉ nghe người đàn ông hừ một tiếng, nói “Chỉ sợ sự tình có biến. Ngươi đã biết thằng tiểu quỷ ấy mười phần lươn lẹo, tại sao lại để một mình A Yến mang y đi?”. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Té ra là ngươi đang nói về cha ngươi”.

Chỉ nghe thái hậu nói “A Yến võ công cao gấp mười y, người lại cơ cảnh, đề phòng từng bước, làm sao xảy ra chuyện gì được? Có quá nửa là bộ kinh thư ấy cất giấu ở xa, A Yến áp giải thằng tiểu quỷ ấy đi lấy”. Người đàn ông kia nói “Nếu lấy được kinh thư, tự nhiên là tốt, nếu không, hừ hừ!”. Người này giọng nói nghiêm khắc, nói chuyện với thái hậu như thế, quả thật cực kỳ vô lễ. Vi Tiểu Bảo càng lúc càng kỳ quái “Trong thiên hạ có ai có thể ăn nói với thị như thế? Chẳng lẽ lão hoàng đế trên núi Ngũ Đài trở về à?”. Nghĩ tới việc hoàng đế Thuận Trị về cung, vô cùng phấn khích, nghĩ thầm nhất định sẽ có trò vui sắp diễn ra. Kỳ quái là ở chỗ chung quanh đó lại không có cung nữ thái giám nào, dường như đều bị thái hậu đuổi ra.

Nghe thái hậu nói “Ngươi biết ta đã hết sức mà làm. Thân phận của ta thế này, không thể đích thân áp giải tên tiểu thái giám ấy đi tới đi lui trong cung được. Ta bước ra khỏi Từ Ninh cung một bước, thì cung nữ thái giám đi theo một chuỗi, làm sao làm việc?”. Người đàn ông kia nói “Ngươi không thể chờ đến lúc trời tối áp giải y đi sao? Nếu không thì báo cho ta biết, để ta áp giải y đi lấy kinh thư”. Thái hậu nói “Ta lại không dám làm phiền ngươi. Ngươi ở đây thì không thể để lộ một chút dấu vết nào”. Người đàn ông kia cười nhạt nói “Gặp phải việc lớn thế này thì còn kể gì nữa? Ta biết, ngươi không chịu báo cho ta, là sợ ta cướp công của ngươi”. Thái hậu nói “Có gì mà cướp chứ? Có công lao cũng thế, không có công lao cũng thế. Chỉ cần được thái bình vô sự thêm một năm nữa thôi”, trong giọng nói đầy vẻ oán hận.

Nếu Vi Tiểu Bảo không nhận ra rõ ràng giọng nói của thái hậu, nhất định sẽ cho rằng là một cung nữ già ấm ức vì bị người ta trách móc. Hai người này đều hạ giọng nói chuyện rất khẽ, nhưng khoảng cách đã gần, trong đêm vắng lại không có tiếng động gì khác, quyết không có chuyện nghe lầm, nghe hai người họ nói “cướp công” gì đó, như vậy rõ ràng người đàn ông kia không phải là hoàng đế Thuận Trị. Y lòng hiếu kỳ lại càng không sao đè nén, từ từ bò tới cạnh cửa sổ, nhìn vào khe cửa. Lối đứng ngoài cửa sổ nhìn trộm vào này, y đã luyện tập rất thành thạo từ lúc còn nhỏ trong Lệ Xuân viện, nghĩ thầm “Trước đây mình nhìn trộm bọn ôn dịch đùa giỡn với má, hôm nay lại nhìn trộm con đĩ già tiếp khách”. Chỉ thấy thái hậu ngồi nghiêng trên ghế, một cung nữ hai tay chắp sau lưng, đi qua đi lại trong phòng, ngoài ra không có ai khác, bèn nghĩ thầm “Người đàn ông kia đi đâu rồi?”. Chỉ thấy cung nữ kia quay lại nói “Không chờ nữa, ta phải đi xem ra sao”.

Thị vừa mở miệng, Vi Tiểu Bảo giật nảy mình, té ra cung nữ ấy nói giọng đàn ông, mới rồi đã nghe thị nói chuyện. Vi Tiểu Bảo ngoài cửa sổ chỉ thấy ngực chứ không nhìn thấy mặt thị.

Thái hậu nói “Ta và ngươi cùng đi”. Cung nữ kia cười nhạt nói “Ngươi vẫn không yên tâm”. Thái hậu nói “Có gì không yên tâm chứ? Ta ngờ A Yến có chuyện gì lạ, hai người chúng ta liên thủ, thì cũng dễ chế phục”. Cung nữ kia nói “Ờ, chuyện đó cũng không thể không đề phòng, đừng để lật thuyền trong ngòi cạn. Vậy thì đi thôi!”.

Thái hậu gật gật đầu, bước tới gần giường, giờ nệm lên, lại lật một tấm ván giường lên, dưới ánh nến thanh quang chớp lên, trong tay đã có thêm một thanh đoản kiếm, tra thanh đoản kiếm vào vỏ cho vào bọc. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Té ra trên giường con đĩ già còn có cơ quan. Thị nhất định là sợ người ta hành thích, nên đoản kiếm không cho vào vỏ, chỉ cần quờ tay một cái, cầm lấy kiếm là có thể giết được, không cần rút ra khỏi vỏ. Lúc muôn phần nguy cấp, thì không thể chậm một chớp mắt”.

Chỉ thấy thái hậu và cung nữ kia bước ra khỏi tẩm điện, khép hờ cửa lại, ra ngoài cung Từ Ninh, đèn lửa trong phòng cũng không tắt, Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Mình cứ đem hai cái móng giò này bỏ vào trong cơ quan của thị, để lúc thị cất đoản kiếm vào lại đột nhiên mò phải đôi móng giò này, cho thị hoảng sợ chết đi sống lại”.

Chỉ cảm thấy chủ ý ấy hay ho không sao nói xiết, lập tức nép người lỏn vào, vén chăn lên, thấy trên ván giường có một cái vòng bằng đồng, đưa ngón tay kéo lên, một tấm ván giường rộng khoảng một thước, dài khoảng hai thước theo tay lật lên, bên dưới là một cái ngăn tủ bí mật hình chữ nhật, rõ ràng đặt ba bộ kinh thư, chính là Tứ thập nhị chương kinh y từng nhìn thấy. Hai bộ là y lục soát được trong phủ Ngao Bái, cái hộp ngọc đựng kinh không thấy trong đó. Bộ kia bọc lụa màu trắng, đêm trước nghe Hải lão công nói chuyện với thái hậu, nói hoàng đế Thuận Trị ban cho Đổng Ngạc phi một bộ kinh thư, chắc là thái hậu giết Đổng Ngạc phi xong đã chiếm làm của mình.

Vi Tiểu Bảo cả mừng, nghĩ thầm “Mấy bộ kinh thư này không biết dùng vào việc cái rắm gì, mà mọi người đều coi trọng như thế. Lão tử phen này cứ thuận tay dắt dê, cho con đĩ già uất ức mà chết luôn”.

Lập tức lấy ba bộ kinh thư ra, cho vào trong bọc, trút hai bàn chân của Liễu Yến trong chiếc áo trường sam vào hộc tủ bí mật, đậy tấm ván lại, trải nệm lại như cũ, đá chiếc áo trường sam vào gầm giường, đang định xoay người quay ra, chợt nghe két một tiếng, có người đẩy cửa bước vào.

Lần này quả thật là y hoảng sợ mất hết hồn vía, không ngờ thái hậu và cung nữ kia trở về nhanh như vậy, cũng không kịp nghĩ ngợi gì, chúi đầu một cái chui luôn vào gầm giường, trong lòng chỉ thầm kêu khổ, chỉ mong là thái hậu bỏ quên vật gì đó, trở về để lấy rồi đi ra để tìm mình, lại mong vật mà thị bỏ quên hoàn toàn không phải để trong cái hộc tủ bí mật dưới chăn.

Chỉ nghe tiếng bước chân vang lên rất nhẹ rất nhanh, một người lỏn vào, lại là một phụ nữ, chân mang một đôi hài màu xanh nhạt, quần cũng màu xanh nhạt, nhìn chiếc quần thì là một cung nữ, nghĩ thầm “Té ra là cung nữ hầu hạ thái hậu, người này biết võ công, không phải là Nhụy Sơ. Nếu thị không ra lập tức thì cứ giết đi. Tốt nhất là thị bước tới cạnh giường”. Rồi nhẹ nhàng rút chủy thủ ra, chỉ chờ cung nữ kia tới gần giường sẽ một đao từ dưới đâm lên, đâm vào bụng dưới thị, bảo đảm thị sẽ mất mạng mà không hiểu tại sao.

Chỉ nghe cô ta mở hộc bàn, mở cửa tủ, lục lọi các thức, đang tìm vật gì đó, nhưng thủy chung vẫn không bước tới cạnh giường, lại nghe mấy tiếng soàn soạt, dùng vật gì đó sắc bén rạch hai cái rương ra, Vi Tiểu Bảo giật nảy mình “Người này không phải là cung nữ bình thường, là vào phòng thái hậu ăn trộm, chẳng lẽ là tới trộm Tứ thập nhị chương kinh? Trong tay thị đã có đao kiếm, xem ra võ công cũng không thua kém lão tử bao nhiêu, nếu mình chui ra, thì đừng nói là giết thị, chỉ sợ bị thị giết trước”. Nghe người đàn bà kia lục lọi trong rương một hồi, lại rạch ba chiếc rương ở đầu phía tây tìm kiếm. Vi Tiểu Bảo trong lòng không ngừng rủa thẩm “Ngươi mà không chịu đi, con đĩ già sẽ về ngay. Ngươi mất mạng không hề gì, mà làm liên lụy cho Vi Tiểu Bảo ta chầu trời với ngươi thì thể diện của ngươi không khỏi quá lớn”.

Người đàn bà kia không tìm được vật gì đó, tựa hồ mười phần sốt ruột, lục lọi trong rương càng mau lẹ.

Vi Tiểu Bảo định đầu hàng “Chẳng bằng vút kinh thư ra cho thị, để thị đi cho xong”.

Đúng lúc ấy ngoài cửa có tiếng bước chân, chỉ nghe thái hậu hạ giọng nói “Ta nói nhất định là con tiện nhân Liễu Yến lấy được kinh thư, một mình bỏ đi rồi”. Người đàn bà kia nghe thấy tiếng người, đã không kịp bỏ chạy, nhảy luôn vào tủ quần áo, đóng cửa tủ lại. Cung nữ nói giọng đàn ông kia nói “Quả thật ngươi sai Liễu Yến đi lấy kinh thư phải không? Làm sao ta biết được câu ấy của ngươi không phải là giả chứ?”. Thái hậu tức giận nói “Ngươi nói gì? Ta không sai Liễu Yến đi lấy kinh thư à? Vậy ta muốn thị đi làm gì?”. Cung nữ kia nói “Ta làm sao biết được là ngươi giở trò ma gì? Biết đâu ngươi muốn trừ khử cái đinh trong mắt, giết chết Liễu Yến rồi”.

Thái hậu tức giận hừ một tiếng, nói “Uổng cho ngươi làm sư huynh, mà lại nói những lời không có đầu óc như vậy. Liễu Yến là sư muội của ta, ta làm sao có gan như thế?”. Cung nữ kia lạnh lùng nói “Ngươi vốn to gan, thủ đoạn tàn độc, chuyện gì lại không làm được?”.

Hai người trò chuyện rất nhỏ, nhưng trong đêm vắng nghe thấy rất rõ. Vi Tiểu Bảo nghe thái hậu gọi cung nữ kia là sư huynh, mà Liễu Yến lại là sư muội của thị, càng nghe càng ngạc nhiên. Hai người bọn họ trong lúc trò chuyện đã bước vào phòng, vừa thấy rương hòm trong phòng lật úp, đồ vật vương vãi trên mặt đất, cùng hoảng sợ “A” lên một tiếng.

Thái hậu kêu lên “Có người tới trộm kinh thư”, rồi chạy tới cạnh giường, giở tấm nệm lên, kéo ván giường ra, thấy kinh thư đã không còn đó, kêu lên “Trời ơi!”. Kế đó nhìn thấy hai bàn chân của Liễu Yến, hoảng sợ nói “Cái gì thế này?”. Cung nữ kia đưa tay vào cầm ra, nói “Là bàn chân nữ nhân”. Thái hậu hoảng sợ nói “Đây là Liễu Yến, thị… thị bị người ta hại chết rồi”. Cung nữ kia cười nhạt nói “Lời ta nói không sai chứ hả?”. Thái hậu vừa sợ vừa giận, nói “Cái gì mà nói không sai?”. Cung nữ kia nói “Chỗ cất giấu kinh thư bí mật này, trong thiên hạ chỉ có một mình ngươi biết. Nếu Liễu sư muội không bị ngươi hại chết, tại sao hai bàn chân của thị lại ở trong này?”.

Thái hậu tức giận nói “Bây giờ mà còn nói bậy ở đây à? Người ăn trộm kinh chắc chưa đi xa, chúng ta đuổi theo mau.” Cung nữ kia nói “Không sai, biết đâu người này vẫn còn đang ở trong cung Từ Ninh. Ngươi… ngươi không phải là tự mình giở trò đấy chứ?”.

Thái hậu không trả lời, quay người lại nhìn nhìn vào tủ quần áo, từng bước tiến tới, tựa hồ nghi ngờ trong tủ.

Vi Tiểu Bảo tim đập như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, ánh nến lay động, chiếu lên thanh kiếm chớp chớp, loang loáng trên mặt đất, đoán thái hậu tay trái mở cửa tủ, tay phải đã cầm kiếm chuẩn bị đâm vào, cung nữ trong tủ kia ắt không sao tránh được.

Nhìn thấy thái hậu lại sải chân bước tới, còn cách cái tủ không đầy hai thước, đột nhiên ào một tiếng, cái tủ áo đổ thẳng xuống thị, đè vào thái hậu. Thái hậu bị bất ngờ, vội vàng nhảy ra phía sau, trong tủ áo bay ra một đống quần áo chụp lên đầu bà ta. Thái hậu vội giơ tay giật xuống, lại có một đống quần áo ném tới, chỉ nghe bà ta la thảm một tiếng, trong đống quần áo có một thanh đoản đao máu chảy ròng ròng rút ra. Nguyên là trong đống quần áo lại có người. Cung nữ kia trong tủ áo ném quần áo ra, khiến thái hậu tay chân luống cuống nên một đòn là đánh trúng.

Cung nữ nói giọng đàn ông kia lúc đầu dường như ngẩn ra nhìn, đến khi nghe tiếng thái hậu la thảm mới vung chưởng đánh vào đống quần áo. Vi Tiểu Bảo thấy đống quần áo mau lẹ tung ra, cung nữ áo xanh kia trong đống quần áo nhảy bật lên, tay cầm thanh đoản đao đẫm máu, nhảy xổ vào cung nữ nói giọng đàn ông. Cung nữ nói giọng đàn ông kia vung chưởng đánh ra, cung nữ áo xanh nghiêng người tránh qua, rồi lập tức nhảy xổ vào địch nhân.

Vi Tiểu Bảo dưới gầm giường, chỉ thấy bốn bàn chân của hai người. Cung nữ nói giọng đàn ông mang tất màu xám, đi hài bằng đoạn đen. Hai bàn chân đi hài xanh lui tới mau lẹ, hai bàn chân đi hài đen chỉ thỉnh thoảng bước lên một bước, lui lại một bước. Hai người đánh nhau rất kịch liệt nhưng không nghe tiếng binh khí chạm nhau, rõ ràng cung nữ nói giọng đàn ông kia không có binh khí. Vi Tiểu Bảo nghiêng mắt nhìn qua thái hậu, chỉ thấy bà ta nằm dưới đất không hề động đậy, rõ ràng đã chết.

Chỉ nghe chưởng phong ào ào, đánh nhau một lúc, đột nhiên trước mắt tối lại, đã có một ngọn nến trên ba cái giá nến bị chưởng phong quạt tắt.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Còn hai ngọn nến kia mau mau tắt đi, để ta nhân bóng đêm đào tẩu”.

Ào một tiếng chưởng phong đánh ra, lại quạt tắt một ngọn nến. Hai cung nữ chỉ đánh thầm, không ai lên tiếng nói gì, tựa hồ sợ làm kinh động người ngoài. Trong cung Từ Ninh vốn rất đông thái giám cung nữ, náo loạn một lúc lâu thế này lẽ ra đã phải có người qua xem, nhưng rõ ràng họ đã được nghiêm lệnh của thái hậu, không được gọi thì không ai dám bước vào nhìn trộm.

Chỉ nghe tiếng chát chát vang lên, bàn ghế vỡ nát bay tung, Vi Tiểu Bảo trong lòng thầm hoảng sợ “Cung nữ giọng nói giống đàn ông này e là võ công rất cao cường, chưởng phong quét qua mà đánh vỡ nát cả bàn ghế”. Đột nhiên có một tiếng la khẽ, bạch quang chớp lên, kế đó soạt một tiếng, tựa hồ cung nữ áo xanh binh khí tung ra khỏi tay bay lên cắm vào nóc phòng. Kế đó hai người cùng ngã xuống đất, níu kéo nhau thành một khối.

Nãy giờ Vi Tiểu Bảo nhìn thấy rất rõ ràng, chỉ thấy hai người thi triển cầm nã thủ pháp đánh đỡ trong phạm vi vài thước vuông, chiêu số cực kỳ hung hiểm. Y về những võ công khác thì hiểu biết có hạn, nhưng về cầm nã thủ pháp đã luyện khá lâu, từng ngày ngày chiết giải với Khang Hy, thấy hai cung nữ ra chiêu cực mau, ra tay tàn độc, móc mắt, vặn lưng, bẻ cổ, bóp họng, điểm huyệt, triệt mạch, móc cổ tay, thúc khuỷu tay, không chiêu nào không đánh vào chỗ yếu hại. Vi Tiểu Bảo thầm tặc lưỡi, chỉ nghĩ “Nếu là mình thì đã kêu lên đầu hàng từ lâu rồi”.

Vi Tiểu Bảo quả tim đập loạn lên theo chiêu thức của hai người, chỉ nghĩ “Ngọn nến kia sao không tắt luôn cho rồi?”. Y biết rõ hai người đang đánh nhau quyết liệt, cho dù y hiên ngang từ gầm giường bò ra, hiên ngang đi ra cửa thì hai cung nữ này cũng chỉ có cách kinh ngạc chứ không ai rảnh mà ra tay cản trở, nhưng vẫn không dám.

Đột nhiên ánh lửa tạt đi, một giọng đàn bà hự khẽ một tiếng, ánh nến sáng lên, chỉ thấy cung nữ áo xám đang đè chặt cung nữ áo xanh xuống, khuỷu tay phải đè ngang yết hầu cung nữ áo xanh. Tay trái cung nữ áo xanh bị địch nhân gạt ra ngoài, rất khó tấn công, tay phải móc đánh điểm chém, liên tiếp ra chiêu, đều bị tay trái của đối phương hóa giải, cổ họng bị đè chặt, hơi thở khó khăn, chiêu số trên tay phải chậm dần, hai chân đá loạn lên, trong chớp mắt sẽ bị địch nhân siết cổ chết ngạt.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Cung nữ áo xám siết chết đối thủ xong nhất định sẽ thò đầu vào gầm giường tìm kinh thư, Vi Tiểu Bảo sẽ biến thành Vi Tử Bảo”. Lúc ấy không kịp nghĩ kỹ, lập tức chui ra khỏi gầm giường, vung tay xuống đao đâm một nhát vào bối tâm cung nữ áo xám, thuận thế hất thanh chủy thủ lên một cái rạch ra một vết thương dài, rồi lập tức nhảy ra.

Cung nữ áo xám bật tiếng la lớn, bật dậy nhảy xổ tới, hai tay chụp xuống gáy Vi Tiểu Bảo, dùng sức xiết chặt. Vi Tiểu Bảo bị thị bóp lè lưỡi, trước mắt tối sầm. Cung nữ áo xanh phi thân nhảy tới, chưởng phải chém mạnh vào cổ phải cung nữ áo xám, kế đó tay trái nắm bím tóc của thị giật mạnh về phía sau, đột nhiên trên tay nhẹ bỗng, đã kéo hết mớ tóc trên đầu thị lên, lộ ra một cái đầu trọc, té ra là tóc giả. Đúng lúc ấy cung nữ áo xám buông Vi Tiểu Bảo ra, đầu lắc lư mấy cái ngã vật xuống đất, máu tươi trên lưng phun ra như suối, đã thấy không còn sống nữa.

Cung nữ áo xanh thở hổn hển nói “Đa tạ tiểu công công đã cứu mạng ta”. Vi Tiểu Bảo gật gật đầu, còn chưa định thần, đưa tay vỗ vỗ lên gáy, tay trái chỉ vào cung nữ áo xám đầu trọc nói “Thị… thị…”. Cung nữ áo xanh nói “Người này là đàn ông cải trang phụ nữ, trà trộn vào hoàng cung”.

Đột nhiên ngoài cửa có người la lớn “Người đâu! Có thích khách!”, âm thanh eo éo, là một thái giám.

Cung nữ áo xanh tay phải nắm chặt Vi Tiểu Bảo, phá cửa sổ vọt ra, tay trái vung lên, phụp một tiếng, kế đó có một tiếng la thảm, thái giám kia bị trúng ám khí ngã lăn xuống đất.

Cung nữ áo xanh tay trái nhấc hông Vi Tiểu Bảo lên cho y nằm ngang, chạy mau về phía bắc, qua Tây Tam Sở, vào cửa Dưỡng Hoa. Vi Tiểu Bảo lúc ấy đã cao lớn hơn nhiều so với lúc mới vào cung, cũng nặng hơn nhiều, cung nữ áo xanh này cũng cao bằng y, thân hình mảnh khảnh, nhưng nhấc y rảo chân chạy mau vẫn như nhấc trẻ con, không tốn chút sức lực. Vi Tiểu Bảo khen “Hảo bản lĩnh!”.

Cung nữ kia xách y chạy theo đường nhỏ vòng qua Vũ Hoa các, Bảo Hoa điện, tới cạnh hỏa trường cạnh cung Phúc Kiến mới buông y xuống.

***

Hỏa trường này ở cạnh cửa Tây Thiết, là nơi đốt những phế vật tạp nhạp trong cung, ban đêm cực kỳ vắng vẻ.

Cung nữ áo xanh hỏi “Tiểu công công, ngươi tên gì?”. Vi Tiểu Bảo đáp “Ta tên Tiểu Quế tử!”. Bà ta “A” một tiếng, nói “Té ra là Tiểu Quế tử công công bắt sống Ngao Bái, rất được hoàng thượng tin dùng”.

Vi Tiểu Bảo mỉm cười nói “Không dám!”. Y và cung nữ này nhìn thoáng qua nhau trong tẩm điện của thái hậu, lúc ấy chưa kịp nhìn kỹ, nhưng thấy bà ta đã hơn bốn mươi tuổi, bèn hỏi “Tỷ tỷ, ngươi tên gì?”.

Cung nữ kia thoáng do dự, nói “Ta và ngươi cùng chung họa phúc, vậy cũng không cần giấu ngươi, ta họ Đào, trong cung gọi là Đào Cung Nga. Ngươi làm gì dưới gầm giường thái hậu thế?”.

Vi Tiểu Bảo thuận miệng nói bừa “Ta phụng thánh chỉ của hoàng đế, tới bắt gian phu của thái hậu”.

Đào Cung Nga thoáng kinh ngạc, hỏi “Hoàng thượng biết cung nữ giả ấy là đàn ông à?”. Vi Tiểu Bảo nói “Hoàng thượng biết được một chút đầu mối, có điều cũng không thật chính xác”. Đào Cung Nga nói “Ta… ta giết thái hậu, chuyện này trong chớp mắt sẽ ầm ĩ long trời lở đất, sẽ đóng cửa cung để điều tra, ta phải ra khỏi cung ngay. Quế công công, chúng ta sẽ có ngày gặp lại”.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Con đĩ già xuống âm ty làm đĩ, mình ở trong cung được thái bình vô sự rồi, nhưng đóng cửa cung để điều tra thì Phương Mộc hai cô nương không gặp rủi ro không xong, vậy làm sao là tốt?”. Linh cơ nhất động, liền nói “Đào tỷ tỷ, ta có cách rồi, ta sẽ lập tức tới bẩm với hoàng thượng, nói đã chính mắt nhìn thấy thái hậu giết chết cung nữ giả kia, cung nữ giả kia thì bị thái hậu giết chết, hai người đánh nhau đồng quy ư tận, dù sao thì thái hậu đã chết không có ai đối chứng, ngươi cũng không cần phải trốn ra khỏi cung”.

Đào Cung Nga trầm ngâm giây lát rồi nói “Kế ấy cũng được, nhưng còn thái giám kia là do ai giết chết?”. Vi Tiểu Bảo nói “Ta sẽ nói cũng do cung nữ giả kia giết chết”. Đào Cung Nga nói “Quế công công, chuyện này mười phần nguy hiểm, tuy hoàng thượng yêu thích ngươi, nhưng có quá nửa là phải giết ngươi để diệt khẩu”. Vi Tiểu Bảo rùng mình một cái, hỏi “Hoàng thượng cũng muốn giết ta à? Tại sao lại thế?”.

Đào Cung Nga nói “Mẹ y làm chuyện bậy bạ với người khác, nếu lộ ra một chút phong thanh, thì ngươi nói hoàng thượng đặt mình vào đâu? Cho dù ngươi thủ khẩu như bình, nhưng mỗi lần hoàng thượng nhìn thấy ngươi thì không khỏi trong lòng xấu hổ, sớm muộn gì cũng không giết ngươi không xong”. Vi Tiểu Bảo hoảng sợ hỏi “Y… tại sao y độc ác như vậy?”, cảm thấy lời Đào Cung Nga quả không sai, chuyện này đúng là ngàn vạn lần không thể nói với hoàng đế.

Đúng lúc ấy, phía nam vang lên tiếng thanh la dồn dập, kế đó bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có tiếng thanh la vang lên, đó là tín hiệu trong cung bị thất hỏa hay có chuyện khẩn cấp, thị vệ và thái giám trong toàn cung lập tức đổ ra.

Đào Cung Nga nói “Chúng ta trốn không được rồi. Ngươi giả như tới giúp đỡ truy tìm thích khách, ta thì về phòng làm như đang ngủ giật mình tỉnh dậy”. Rồi vươn tay trái ra ôm hông y, lại cắp y chạy mau, chạy về phía tây tới cạnh điện Anh Hoa thì buông y xuống, nói khẽ “Cẩn thận đấy!”, kế xoay người một cái lẩn vào sau góc tường.

Vi Tiểu Bảo lo cho Phương Di và Mộc Kiếm Bình, vội chạy về chỗ hai người ẩn núp. Nghe tiếng thanh la càng lúc càng gấp rút, kế đó là tiếng người huyên náo, y liều mạng lao vào gian phòng ấy, kêu lên “Là ta đây!”.

Phương Mộc hai người đã sớm hoảng sợ tới mức mặt không còn chút máu. Mộc Kiếm Bình hỏi “Thanh la gì thế? Là tới bắt bọn ta à?”. Vi Tiểu Bảo nói “Không phải, con đĩ già chết rồi! Kêu quang quác, nhảy tưng tưng, bây giờ trở về phòng ta là yên ổn nhất”. Mộc Kiếm Bình nói “Trở về phòng ngươi à? Chúng ta… chúng ta giết người…”. Vi Tiểu Bảo nói “Không cần sợ, họ không biết đâu, đi mau thôi!”. Rồi cúi xuống đỡ Phương Di, tay trái cầm bao phục lên, chạy ra bên ngoài.

Ba người loạng choạng tập tễnh chạy một lúc, chỉ thấy phía trước có mấy tên thị vệ chạy tới, người đứng đầu giơ cao ngọn đuốc quát “Người nào?”. Vi Tiểu Bảo kêu lên “Ta đây! Các ngươi mau tới bảo hộ hoàng thượng. Là bị lụt à?”. Người kia nhận ra Vi Tiểu Bảo, vội đưa ngọn đuốc cho người bên cạnh, buông hai tay xuống, cung cung kính kính nói “Quế công công, nghe nói cung Từ Ninh xảy ra chuyện”. Vi Tiểu Bảo nói “Được, các ngươi đi trước đi, ta sẽ tới sau”. Người thị vệ kia khom lưng nói “Dạ!”, rồi dắt mọi người chạy đi.

Mộc Kiếm Bình nói “Dường như họ rất sợ ngươi. Mới rồi ta còn nghĩ là phải rủi ro rồi”, nói xong đập đập vào ngực.

Vi Tiểu Bảo định nói đùa vài câu, khoe khoang vài câu, nhưng lo việc thái hậu bị giết vỡ lở ra, không biết sẽ có hậu quả thế nào, trong lúc lòng hoảng ý loạn, câu đùa nào cũng không nói ra được. Trên đường lại gặp một toán thị vệ, lúc ấy đã tới cạnh chỗ ở của mình, may là Phương Di và Mộc Kiếm Bình đều đã thay mặc quần áo thái giám, bọn thị vệ cũng đang hốt hoảng, nên cũng không ai để ý.

Vi Tiểu Bảo nói “Các ngươi cứ ở đây, ngàn vạn lần đừng thay quần áo”. Rồi bỏ cái bao vào rương, ra khỏi phòng khóa cửa lại, sải chân chạy mau tới tẩm cung của Khang Hy ở cung Càn Thanh.

Comments

comments


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.