Lộc Đỉnh ký

Hồi 28: Khó tránh tình nhiều tơ vấn vít - Vì ai lòng khổ mắt long lanh

trước
tiếp

Tối hôm ấy Vi Tiếu Bảo ngủ đến nửa đêm, bỗng nghe trên cửa sổ có tiếng gõ nhẹ, y mơ mơ màng màng nhỏm dậy, nghe ngoài cửa số có tiếng người nói khẽ “Vi ân công, là ta đây”.

Y ngưng thần, nghe rõ là tiếng Ngô Lập Thân, vội tới bên cửa sổ hỏi “Là Ngô nhị thúc à?”. Ngô Lập Thân nói “Không dám, là ta đây”. Vi Tiểu Bảo nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, Ngô Lập Thân nhảy vọt vào phòng, ôm chầm lấy y, vô cùng vui mừng, hạ giọng nói “Ân công, ta ngày ngày nhớ tới ân công, không ngờ được gặp nhau ở đây”, rồi quay người đóng cửa sổ lại, kéo Vi Tiểu Bảo ngồi xuống giường, nói “Trong đại hội ở phủ Hà Gian, ta hỏi bằng hữu quý hội tin tức về ân công nhưng họ đều không chịu nói”.

Vi Tiểu Bảo cười nói “Cũng không phải họ coi nhị thúc như người ngoài cố ý không chịu nói. Thật ra lúc dự Sát quy đại hội ta đã cải trang nên các huynh đệ trong hội đều không nhận ra”. Ngô Lập Thân nghe thế mới hiểu ra, bèn nói “Té ra là thế. Hôm nay bọn ta gặp phải bọn quan binh Thát Đát, may được ân công giải vây, nếu không chỉ e tiểu vương gia của bọn ta gặp chuyện bất trắc. Tiểu vương gia bảo ta tới cảm tạ ân công, rất cảm kích đại đức của ân công”.

Vi Tiểu Bảo nói “Mọi người là bạn tốt với nhau, cần gì khách khí. Ngô nhị thúc, ngươi cứ một tiếng ân công, hai tiếng ân công, ta nghe rất hổ thẹn, nếu người coi ta là bằng hữu thì lối xưng hô này từ nay trở đi xin miễn cho”.

Ngô Lập Thân nói “Được, ta không gọi huynh đệ là ân công thì huynh đệ cũng đừng gọi ta là nhị thúc. Từ nay về sau chúng ta gọi nhau là huynh đệ. Ta lớn hơn mấy tuổi thì gọi một tiếng huynh đệ thôi”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Hay lắm, vậy Lưu Nhất Chu sư điệt cũng phải gọi ta là sư thúc chứ?”. Ngô Lập Thân hơi bẽn lẽn, nói “Hạng người ấy không ra gì, chúng ta đừng để ý đến y. Huynh đệ, huynh đệ định đi đâu?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Chuyện này nói ra dài lắm, nhị ca, huynh đệ đang tính chuyện kết thân”.

Ngô Lập Thân nói “Chúc mừng, chúc mừng, nhưng không biết là cô nương nhà ai?”, liền nghĩ “Phải chăng là Phương Di? Y tìm được Phương cô nương và tiểu quận chúa rồi sao?”, trên mặt đầy vẻ mừng rỡ.

Vi Tiểu Bảo nói “Vợ đệ họ Trần, nhưng có một chuyện thật xấu hổ”. Ngô Lập Thân hỏi “Sao vậy?”. Vi Tiểu Bảo nói “Người vợ này của ta lại dan díu với người khác, y họ Trịnh, tiểu tử này nhân phẩm rất tệ hại, muốn dan díu với vợ ta, cũng là chuyện nhỏ, nhưng y lại nói bí mật ra cho quan binh Thát Đát. Hôm nay bọn quan binh ấy tới làm khó dễ với tiểu công gia, chính là do chủ ý của y mà ra”.

Ngô Lập Thân vô cùng tức giận, nói “Để tiểu tử này sống thật không chịu nổi, nhưng ta không hiểu tại sao y làm như thế?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Nhị ca có biết tiểu tử này là ai không? Y chính là con thứ của Diên Bình quận vương. Y nói Diên Bình quận vương thống lãnh đại quân, còn Mộc vương phủ các vị đã suy sụp, không quyền không thế thì còn làm gì được nữa?”. Ngô Lập Thân tức giận nói “Mộc vương gia bọn ta là khai quốc công thần nhà Đại Minh, nhiều đời trấn thủ Vân Nam, bọn Trịnh gia tán tiến nhà y ở Đài Loan làm sao sánh được?”. Vi Tiểu Bảo nói “Chứ không phải sao? Tiểu tử ấy nói ai giết được Ngô Tam Quế sẽ ra mặt hiên ngang trước anh hùng trong thiên hạ, các vị ở Vân Nam là rắn vùng này, muốn giết Ngô Tam Quế so với Trịnh gia ở Đài Loan họ còn tiện hơn gấp trăm lần. Y thương lượng với ta, nói muốn trừ khử người của Mộc gia. Ta nói Thiên Địa hội bọn ta và Mộc vương phủ đã đánh cuộc xem ai tính được Ngô Tam Quế trước. Anh hùng hảo hán, thắng phải thắng cho quang minh, thua phải thua cho vẻ vang, lẽ nào lại ngấm ngầm tính sổ đối phương? Tiểu tử này không phục nên mới tìm ngụy kế khác. May mà quan binh Thát Đát không nhận ra tiểu công gia, nên ta lừa họ nói đã nhận sai người, các vị mới thoát thân”. Ngô Lập Thân luôn miệng kêu lên “Té ra là thế, té ra là thế! Con mẹ nó, tiểu tử này không phải con người”.

Vi Tiểu Bảo nói “Nhị ca, tiểu tử này không giáo huấn một trận không được, nhưng nể mặt Diên Bình quận vương, chúng ta cũng đừng giết y. Tốt nhất là nhị ca đánh y một trận, huynh đệ sẽ đứng ra khuyên can rồi động thủ với nhị ca. Nhị ca cố ý nhường huynh đệ mấy chiêu, giả thua bỏ chạy, không biết được không?”. Ngô Lập Thân nói “Huynh đệ đã vì bọn ta trút giận, lẽ nào ta lại không chịu? Như vậy hay lắm, cũng khỏi làm mất mặt Trịnh gia ở Đài Loan, sinh thêm rắc rối”. Vi Tiểu Bảo nói “Thằng tiểu tử đầu mặt bị thương, đi với huynh đệ chính là y”. Ngô Lập Thân nói “Được, Trịnh gia y thì đã làm sao? Hôm nay Mộc vương phủ tuy gặp hoạn nạn, nhưng cũng không phải dễ khinh rẻ”.

Vi Tiểu Bảo nói “Chứ không phải sao?”, liền hỏi chuyện gặp ma ở nhà Trang gia hôm trước. Tuy ban ngày y gặp Từ Thiên Xuyên, nhưng lúc đó không tiện hỏi kỹ , vẫn canh cánh chuyện ấy.

Ngô Lập Thân tỏ vẻ xấu hổ, không ngớt lắc đầu, nói “Huynh đệ, hôm nay ngươi gọi ta là nhị ca, ta làm ca ca thật cảm thấy hổ thẹn. Hôm đó bọn ta bị bọn đóng thần giả ma dùng tà pháp khống chế, nào ngờ bọn khốn này cho người dẫn bọn ta ra khỏi nhà trói hết. Có mấy nữ nhân tới thả bọn ta ra, nhưng lại có một bọn quỷ khốn tấn công vào nhà, cứu Chương lão tam của chúng đi”.

Vi Tiểu Bảo gật gật đầu, nghĩ thầm “Đó là người của Thần Long giáo, bọn Tam thiếu nãi Trang gia không chống cự nổi”.

Ngô Lập Thân lắc đầu nói “Lúc ấy huyệt đạo của ta và Từ lão gia tử vừa giải khai, tay chân vẫn chưa linh hoạt nên trong đêm tối đánh nhau lộn bậy một trận, mọi người đều thất tán. Sáng sớm hôm sau mới gặp lại nhau, nhưng huynh đệ, tiểu quận chúa, Phương cô nương ba người nói thế nào cũng tìm không ra, bọn ta lại tới gian nhà ma ấy tìm kiếm. Trong nhà chỉ có một bà già, cũng không biết là điếc thật hay điếc giả, lằng nhằng suốt nửa ngày vẫn không hỏi ra chút đầu mối nào. Từ lão gia tử và ta đều không cam tâm, đêm dò la ngày hỏi thăm, tìm mãi đến hơn nửa tháng, mà một chút đầu mối cũng không có. Hảo huynh đệ, hôm nay gặp được ngươi, thật vui quá. Tiểu quận chúa và Phương cô nương đi đâu, huynh đệ có tin tức gì về họ không? Tiểu vương gia bọn ta nhớ em gái, rất là không vui”.

Vi Tiểu Bảo hàm hồ giả lả “Huynh đệ cũng rất nhớ hai người bọn họ. Phương cô nương thông minh lanh lợi, tiểu quận chúa lại thành thật, sớm muộn gì cũng về gặp ca ca quận chúa thôi”. Y nghĩ thầm “Té ra các ngươi không bị Thần Long giáo bắt cóc, không bị bức uống độc dược để làm gian tế, thế cũng rất hay”. Y biết Ngô Lập Thân tính bộc trực không nói dối, nếu những lời này do Lưu Nhất Chu nói ra thì chưa chắc tin được.

Ngô Lập Thân nói “Huynh đệ, ngươi nên bảo trọng, ca ca đi đây”, nói xong đứng dậy, lại lưu luyến không nỡ chia tay, nắm tay Vi Tiểu Bảo, lại nói “Huynh đệ, các cô nương xinh đẹp trong thiên hạ đâu chỉ có một người. Phu nhân của huynh đệ đối với huynh đệ không phải, huynh đệ cũng không cần quá để tâm”. Vi Tiểu Bảo thở dài một tiếng, im lặng không đáp. Tiếng thở dài này là hàng thật giá đúng. Ngô Lập Thân mở cửa sổ nhảy ra.

***

Hôm sau Vi Tiểu Bảo theo Cửu Nạn và A Kha ra khỏi thành đi về hướng bắc, Trịnh Khắc Sảng vẫn dẫn bọn tùy tùng đi theo. Cửu Nạn hỏi y “Trịnh công tử, công tử định đi đâu?”. Trịnh Khắc Sảng đáp “Tại hạ định về Đài Loan, tiễn sư thái một đoạn đường rồi chia tay”.

Đi được hơn hai mươi dặm, bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập, một đoàn người từ phía sau đuổi tới. Khi đoàn người lao tới gần thấy là một đám nhà quê, tay cầm cuốc, thiết bát, một người đi trước la to “Là tiểu tử này, đúng là y rồi”. Vi Tiểu Bảo vừa nhìn, thấy người ấy chính là Ngô Lập Thân.

Đoàn người vòng qua đầu cỗ xe cản đường. Ngô Lập Thân chỉ Trịnh Khắc Sảng chửi “Tặc tiểu tử, tối qua ở Trương gia trang ngươi giỏi lắm! Làm trò mèo ăn vụng, bây giờ muốn chuồn cho tiện sao?”. Trịnh Khắc Sảng tức giận nói “Cái gì Trương gia trang với Lý gia trang? Ngươi có mù không mà nói bậy”. Ngô Lập Thân quát “Giỏi lắm, té ra cô nương của Lý gia trang cũng bị ngươi lừa gạt, tự ngươi thừa nhận rồi. Con mẹ nó, tặc tiểu tử! Trong một đêm mà liên tiếp lừa gạt hai khuê nữ, ngươi thật to gan vô liêm sỉ”.

Bọn tùy tùng Trịnh phủ cùng quát lớn “Vị này là công tử gia của bọn ta, ngươi nhận lầm người còn nói bậy”.

Ngô Lập Thân kéo một cô gái nhà quê qua chỉ Trịnh Khắc Sảng nói “Có phải y không? Ngươi nhìn kỹ một chút”. Vi Tiểu Bảo thấy cô gái nhà quê này mắt trố môi dày, răng vầu ra, trên người cũng mặc áo quần sặc sỡ, đầu quấn vải hoa, đoán Ngô Lập Thân bỏ tiền ra thuê, trong lòng cười thầm. Cô gái nhà quê giọng ồm ồm nói “Là y, là y, không lầm chút nào. Tối hôm qua y vào nhà ta, ôm chầm lấy ta, hu hu, rồi… rồi giở trò đê tiện xấu xa, trời ơi, hu hu, ôi mẹ ơi…”, rồi nghẹn ngào khóc lớn.

Một người nhà quê khác lớn tiếng quát “Ngươi ức hiếp em gái ta, kêu lão tử là cậu ngươi dễ dàng. Con mẹ nó, lão tử liều mạng với ngươi”. Đó chính là Ngao Bưu đệ từ Ngô Lập Thân. Vi Tiểu Bảo nhìn kỹ bọn người Mộc vương phủ, có năm sáu người y đã từng gặp qua nhưng không thấy có Lưu Nhất Chu, đoán là Ngô Lập Thân đã lựa chọn những người không có hiềm khích với y để khỏi bị bại lộ âm mưu.

A Kha thấy cô gái nhà quê ấy xấu xí như vậy thì không tin Trịnh Khắc Sảng làm chuyện bậy bạ với cô ta, nhưng trước chứng cứ chuyện đó và người nhà quê này lại không thù không oán với y, xem ra cũng không thể cố tình vu khống nên nửa tin nửa ngờ. Vi Tiểu Bảo cau mày nói “Trịnh công tử phải nói là phong lưu quá, tới kỹ viện chơi gái cũng được rồi, sao lại đi… đi… đi… trời, cô nương nhà quê này khó coi như vậy, sư tỷ, đệ nghĩ chắc họ nhận lầm người rồi”. A Kha nói “Đúng, chắc là nhận lầm rồi”.

Ngô Lập Thân nhìn cô gái nhà quê hỏi “Mau nói, mau nói ra, xấu hổ cái gì? Y… tiểu tặc này cho ngươi cái gì?”

Cô gái nhà quê móc trong túi ra một đĩnh nguyên bảo một trăm lượng, nói “Y cho ta cái này, bảo ta nghe lời y. Y nói y từ Đài Loan tới, ông y là vương gia gì đó, trong nhà có núi vàng núi bạc, còn có… còn có….”.

A Kha kêu khẽ “A” một tiếng, nghĩ thầm cô gái nhà quê này vô tri vô thức, biết gì mà bịa đặt, đương nhiên là Trịnh Khắc Sảng đã nói thế thật, bất giác trong lòng tức giận chua xót. Bọn tùy tùng Trịnh phủ cũng đều tin là thật, đều nghĩ cô gái nhà quê này không thể có đĩnh nguyên bảo lớn như thế trong người bèn nhao nhao quát “Tránh ra, tránh ra! Ngươi đã cầm bạc rồi, còn lu loa gì nữa? Đừng cản đường đại gia bọn ta”.

Ngao Bưu la lên “Không xong rồi, em gái ta đã bị y cưỡng gian, về sau ai dám lấy nữa? Ngươi không thể không lấy thị làm vợ. Ngươi mau mau theo ta về, cùng em gái ta bái đường thành thân, dẫn thị đi Đài Loan, bái kiến mẹ ngươi. Em gái ta là con gái nhà lành, đâu phải hạng tiện nhân đê tam hạ tứ, chẳng lẽ cần tiền của ngươi mà bán mình à? Y nói một trăm lượng bạc này là để làm gì?”. Y nói câu sau cùng này thì nhìn cô gái nhà quê hỏi. Cô gái nhà quê đáp “Y nói… y nói đây là cái gì sính lễ, còn nói muốn nhờ người tới mai mối, lấy ta làm vợ, dẫn ta tới vương phủ làm nhất phẩm phu nhân gì đó”. Ngao Bưu nói “Thì ra là vậy. Em rể à, ta nói với ngươi, ngươi không chịu thành thân với em gái ta mà lại muốn bỏ đi, thật không dễ dàng như vậy đâu, mau theo đại cữu ngươi về đi”.

Trịnh Khắc Sảng vô cùng tức giận, nghĩ thầm “Lần này tới Trung nguyên, toàn gặp những chuyện bực mình, ngay cả bọn nhà quê này không hiểu sao cũng tìm mình kiếm chuyện”. Y liền vung roi ngựa, bốp một tiếng, quất lên đầu Ngao Bưu. Ngao Bưu la to “Ối chao!”, hai tay ôm đầu ngã xuống ngựa, cuộn thành một đống, giật giật mấy cái rồi bất động. Bọn nhà quê kêu to “Đánh chết người rồi, đánh chết người rồi!”.

Cô gái nhà quê kia nhảy xuống ngựa, ôm chầm lấy Ngao Bưu khóc rống lên, tiếng khóc đã thô lại khàn nghe như heo bị chọc tiết.

Trịnh Khắc Sảng giật mình, nhìn thấy đang ở đất lạ, mình lại là nhân vật mà triều đình nhà Thanh muốn bắt bằng được mới cam tâm, làm náo loạn gây ra án mạng ở đây thì vô cùng bất tiện, lập tức quát “Các ngươi xông ra đi!”, rồi vung cương, toan thúc ngựa lao đi.

Đột nhiên có một người nhà quê tung người lên không lao xuống Trịnh Khắc Sảng. Trịnh Khắc Sảng tay trái đánh một quyền vào ngực y. Người ấy chụp cổ tay Trịnh Khắc Sảng vặn, rắc một tiếng, khuỷu tay bị trật khớp. Người ấy hạ xuống yên ngựa sau Trịnh Khắc Sảng, tay phải thò qua nách Trịnh Khắc Sảng nắm cổ y, đó chính là chiêu Tà phê nghịch lán trong Cầm nã thủ pháp, động tác rất nhanh gọn, miệng kêu to “A Tam, A cẩu mau tới giúp ta, ta… ta… ta bị y đánh đau quá, ối chao, tiểu tử này đánh chết ta rồi, đánh chết ta rồi!”. Trịnh Khắc Sảng toàn thân ê ầm, đã không động đậy được nữa.

Bọn tùy tùng Trịnh phủ rút binh khí ra xông vào. Lần này người của Mộc vương phủ tuy không nhiều, nhưng đều thân thủ cao cường, vung cuốc, thiết bát lên, sau một hồi loạn đả, bọn tùy tùng vốn đã bị thương liền bị đánh dạt ra.

Người nhà quê kia ôm Trịnh Khắc Sảng lăn xuống ngựa, lớn tiếng kêu la “A Hoa, mau tới bắt lão công ngươi, đừng cho y trốn thoát”. Cô gái nhà quê cười nói “Y trốn không được đâu”, rồi tung người lên ôm Trịnh Khắc Sảng. Vi Tiểu Bảo lúc bấy giờ mới nhìn ra, té ra cô gái nhà quê này là trai giả gái, chẳng trách “thị” xấu như vậy, đương nhiên “thị” là nhân vật trong Mộc vương phủ, “thị” ôm Trịnh Khắc Sảng cũng là sử dụng cầm nã thủ pháp.

A Kha vội kêu lên “Sư phụ, sư phụ, họ bắt Trịnh công tử rồi, phải làm sao đây?”.

Cửu Nạn lắc đầu nói “Vị công tử này hành vi không đứng đắn, bị giáo huấn một chút cũng chẳng phải vô ích với y. Đám người nhà quê này không làm tổn thương tính mạng y đâu”. Bà nằm trong xe lớn tĩnh dưỡng, chỉ nghe tiếng tranh cãi ồn ào ngoài xe nhưng không thấy cảnh bọn người Mộc vương phủ động thủ, nếu không với nhãn quang tinh tường của bà thì vừa thấy thân pháp của họ đương nhiên sẽ nhận ra ngay. A Kha nói “Bọn nhà quê này dường như biết võ công”. Vi Tiểu Bảo nói “Võ công thì chưa chắc nhưng cũng thật không vừa”.

Ngao Bưu từ dưới đất lồm cồm bò dậy, kêu lên “Con mẹ nó, suýt nữa đánh chết lão tử ngươi rồi”. Một người nhà quê cười nói “Huynh đệ là đại cữu tử, sao lại xưng là lão tử?”. Ngao Bưu nói “Phải, bắt được tiểu tử này, đại cữu tử ta chưa chết thì không cần y đền mạng nữa. A Hoa em gái ta muốn suốt đời có người gửi phận, phải bắt y đi bái đường thành thân thôi”. Đám nhà quê reo to “Uống rượu mừng đi, uống rượu mừng đi!”, rồi dắt hết ngựa của bọn tùy tùng Trịnh phủ, bế Trịnh Khắc Sảng đặt lên ngựa phóng đi.

Bọn tùy tùng Trịnh phủ la ó đuổi theo, nhưng đoàn người phóng đi rất mau, bụi bay mù mịt, chạy bộ làm sao đuổi kịp?

***

Vi Tiểu Bảo cười nói “Trịnh công tử làm rể nơi này rất tuyệt, nguyên xứ này gọi là Cao lão trang”. A Kha vừa ngạc nhiên vừa tức giận, không chú ý gì, thuận miệng hỏi “Nơi này gọi là Cao lão trang à?”. Vi Tiểu Bảo nói “Đúng vậy. Trong Tây du ký không phải có hồi Trư Bát Giới làm rể Cao lão trang sao?”. A Kha tức giận nói “Ngươi mới là Trư Bát Giới!”. Nàng dựa vào một gốc cây bên đường khóc òa lên. Vi Tiểu Bảo hỏi “Sư tỷ, Trịnh công tử cưới vợ là chuyện vui, sao sư tỷ khóc?”.

A Kha đang định chửi y nhưng lại xoay chuyển ý nghĩ, thằng tiểu quỷ này thần thông quảng đại, phải cầu xin y giúp mới có thể cứu được Trịnh công tử, bèn khóc nói “Sư đệ, sư đệ tìm cách cứu y thoát hiểm đi”.

Vi Tiểu Bảo trợn trừng mắt, giả vờ ngạc nhiên, nói “Sư tỷ nói cứu y thoát hiểm à? Y đâu có đánh chết người nên sẽ không ai muốn đòi mạng y”. A Kha nói “Ngươi không nghe thấy sao? Bọn người kia muốn bức y bái đường thành thân với cô nương nhà quê đó”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Bái đường thành thân cũng hay lắm chứ”, rồi hạ giọng nói khẽ “Đệ thì muốn bái đường thành thân với sư tỷ, chỉ tiếc là sư tỷ không chịu”. A Kha lườm y một cái, nói “Người ta đang sốt ruột muốn chết mà ngươi còn nói chuyện vớ vẩn không đâu, để xem từ nay về sau ta không thèm nhìn mặt ngươi nữa”. Vi Tiểu Bảo nói “Sư phụ đã nói Trịnh công tử phẩm hạnh không tốt, để y nếm mùi đau khổ cũng rất có ích, huống hồ bái đường thành thân lại đâu phải là nếm mùi đau khổ, Trịnh công tử có lẽ còn rất vui nữa. Nếu không phải thế thì tại sao tối qua y lại đi tìm cô nương ấy, làm trò xấu xa, bất luân bất loại với cô ta”. A Kha giẫm chân phải xuống đất, tức giận nói “Ngươi mới làm trò xấu xa, bất luân bất loại”.

Hôm ấy trên đường đi A Kha cố ý tìm chuyện gây chậm trễ, lúc nghỉ chân ăn uống, nàng chém một đao vào sau chân lừa, con lừa bị đau bước tập tễnh đi rất chậm, chỉ đi hơn mười dặm, thì tới một thị trấn nghỉ ngơi.

Vi Tiểu Bảo biết đêm nay nhất định nàng sẽ đi cứu Trịnh Khắc Sảng, ăn cơm tối xong, đợi mọi người trong khách điếm ngủ hết, y bèn đi vào trong chuồng ngựa, nằm ngủ trên đống cỏ. Quả nhiên chưa đến canh một thì nghe có tiếng bước chân, một bóng đen đi vào chuồng dắt ngựa ra. Vi Tiểu Bảo khẽ kêu “Có người trộm ngựa!”.

Người kia chính là A Kha, nàng giật mình, quay người toan chạy, nhận ra thanh âm Vi Tiểu Bảo bèn hỏi “Tiểu Bảo, là ngươi à?”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Đương nhiên là đệ”. A Kha hỏi “Ngươi vào đây làm gì vậy?”. Vi Tiểu Bảo nói “Sơn nhân thần cơ diệu toán đoán rằng đêm nay có người muốn trộm ngựa, vì vậy đệ mới canh ở đây để bắt trộm”. A Kha chặc lưỡi, nài nỉ “Tiểu Bảo, ngươi cùng với ta đi… đi cứu y về đi”.

Vi Tiểu Bảo nghe nàng dịu dàng nài nỉ, bất giác xương cốt mềm ra, cười nói “Nếu cứu được y, sư tỷ có thưởng gì không?”. A Kha nói “Ngươi muốn gì cũng…”, vốn nàng định nói ngươi muốn gì ta cũng chiều ý ngươi, nhưng lập tức nghĩ “Thằng tiểu quỷ này nhất định muốn mình làm vợ y, làm sao chiều ý y được”, vì vậy nói chưa xong câu ấy liền đổi giọng “Ngươi… Vẫn cứ muốn tìm cách ức hiếp ta, không chịu thật tâm giúp ta”, nói tới đó sụt sịt nức nở bật khóc. Nàng khóc cũng không phải giả vờ, chẳng qua người trong lòng nàng nghĩ tới lại là Trịnh Khắc Sảng khinh bạc vô hạnh, lo y đang gặp cạm bẫy, không biết đã bái đường, đã thành thân hay chưa.

Vi Tiểu Bảo thấy nàng khóc như thế, lập tức mềm lòng, thở dài nói “Được rồi, được rồi! Ta đi với ngươi là được”. A Kha vui mừng, thút thít nói “Cám… cám ơn sư đệ”. Vi Tiểu Bảo nói “Cũng không cần cám ơn, chỉ là ta không biết Cao lão trang ở đâu”. A Kha ngẩn ra, lập tức hiểu ngay y nói “Cao lão trang” là để quanh co chửi Trịnh Khắc Sảng nên khẽ nói “Chúng ta vừa đi vừa tìm là được”.

Hai người rón rén mở cửa sau khách điếm, dắt ngựa ra cưỡi lên, theo đường cũ quay lại. Vi Tiểu Bảo hỏi “Rốt lại Trịnh công tử có gì hay mà sư tỷ ưa thích y như thế?”. A Kha nói “Ai nói là ta ưa thích y? Chẳng qua… chẳng qua người ta là chỗ quen biết, y gặp nguy hiểm thì đương nhiên phải đi cứu”. Vi Tiểu Bảo nói “Nếu có người bắt ta đi bái đường thành thân thì ngươi có đi cứu không?”. A Kha phì cười, nói “Ngươi đẹp lắm sao? Ai thèm bắt ngươi đi bái đường thành thân?”. Vi Tiểu Bảo thở dài nói “Sư tỷ thấy ta khó coi, nhưng biết đâu có một cô nương nào đó thấy ta khôi ngô tuấn tú thì sao?”. A Kha cười nói “Thế thì tạ ơn trời đất, đỡ được cái âm hồn bất tán nhà ngươi cứ bám riết theo ta”.

Vi Tiểu Bảo nói “Được, sư tỷ vô lương tâm như vậy thì nếu có người bắt sư tỷ đi bái đường thành thân, ta sẽ không thèm cứu ngươi”.

A Kha hơi giật mình, nghĩ thầm nếu thật sự gặp chuyện này thì không thể không cầu y cứu, liền khẽ khàng nói “Nhất định ngươi sẽ cứu ta”. Vi Tiểu Bảo hỏi “Tại sao?”. A Kha đáp “Người ta ức hiếp ta, ngươi quyết không khoanh tay đứng nhìn, ai bảo ngươi là sư đệ của ta?”. Vi Tiểu Bảo vừa nghe câu này, trong lòng cảm thấy rất khoan khoái.

Lúc hai người nói chuyện, đã phi gần tới chỗ gặp quần hùng Mộc vương phủ lúc ban ngày, chỉ thấy bên đường có mười mấy người ngồi dưới đất, tay cầm đèn lồng, chính là bọn tùy tùng của Trịnh phủ. A Kha dừng ngựa hỏi “Trịnh công tử đâu?”. Bọn tùy tùng đứng dậy, một tên mặt như đưa ma nói “Trong từ đường bên kia”, rồi chỉ về phía tây bắc. A Kha hỏi “Từ đường à? Để làm gì?”. Tên tùy tùng ấy nói “Bọn nhà quê đó mời công tử đi, cương quyết bắt công tử bái đường thành thân, công tử không chịu, chúng bèn tay đấm chân đá, rất là hung dữ”.

A Kha tức giận nói “Các ngươi… hừ… các ngươi đều là cao thủ, sao ngay cả mấy tên nhà quê cũng đánh không lại?”. Bọn tùy tùng rất xấu hổ, đều cúi đầu. Một tên nói “Bọn nhà quê ấy đều biết võ công”. A Kha tức giận nói “Người ta có võ công còn các ngươi thì ngay cả ông chủ cũng bỏ mặc? Bọn ta phải đi cứu người, các ngươi mau dẫn đường”.

Một tên tùy tùng lớn tuổi nói “Mấy tên nhà quê ấy, nếu chúng ta còn đi quấy rối om sòm thì sẽ đem từng người chúng ta tế hết”. A Kha nói “Tế thì tế, sợ cái gì? Quận vương sai các ngươi đi bảo vệ công tử, mà các ngươi lại tham sống sợ chết!”. Tên tùy tùng ấy nói “Dạ, dạ. Tốt nhất… tốt nhất xin cô nương đừng cưỡi ngựa, đề phòng bọn chúng kinh động”. A Kha hừ một tiếng, cùng Vi Tiểu Bảo nhảy xuống ngựa, buộc ngựa vào gốc cây bên đường. Bọn tùy tùng bỏ đèn lồng xuống, dẫn hai người đi về phía tây bắc.

Đi hơn một dặm, xuyên qua một khu rừng, một bãi nghĩa địa, tới ngoài một ngôi nhà bảy tám gian, trong nhà vẳng ra tiếng thanh la inh ỏi. A Kha trong lòng bồn chồn “Y đang bái đường thật à?”. Nàng kéo tay áo Vi Tiểu Bảo, nhanh chân bước đi vòng qua bên hông nhà, thấy một cánh cửa mở một nửa nhìn vào tối đen không có ai. Hai người lách vào, lần theo hướng tiếng thanh la đi tới đại sảnh, khom người từ khe cửa sổ nhìn vào.

Vừa thấy tình cảnh trong sảnh, A Kha lập tức rất nôn nóng, còn Vi Tiểu Bảo lại vô cùng thích thú.

Thấy Trịnh Khắc Sảng trên đầu cài mấy đóa hoa hồng đứng đối diện với một cô gái đầu phủ khăn đỏ. Trên sảnh thắp rất nhiều ngọn nến sáng lung linh, mấy tên nhà quê người khua la kẻ đánh trống liên hồi. Ngô Lập Thân hô to “Bái nữa, bái nữa đi!”. Trịnh Khắc Sảng nói “Trời đất cũng đã bái rồi, còn bái gì nữa?”. A Kha vừa nghe, tức giận suýt ngất đi.

Ngô Lập Thân lắc đầu nói “Theo quy củ của bọn ta ở đây, tân lang phải liên tiếp lạy tân nương một trăm lạy, ngươi chỉ mới lạy ba mươi cái, còn bảy mươi cái nữa”. Ngao Bưu giơ chân lên đá vào mông Trịnh Khắc Sảng một cái, Trịnh Khắc Sảng đứng không vững phải quỳ xuống. Ngao Bưu túm đầu y, quát “Hôm nay ngươi được làm tân lang, chỉ dập đầu mấy chục lạy nữa cũng có hề gì?”.

Vi Tiểu Bảo biết họ đang kéo dài thời gian để đợi mình tới, trò này bình sinh hiếm thấy được nữa, mặc kệ cứ xem thêm chút nữa, cũng không cần vội vào cứu người. A Kha thì không nhẫn nại nữa, ầm một tiếng đá tung cửa sổ cầm đơn đao nhảy vào, quát “Mau thả y ra! Nếu không thì bản cô nương giết sạch các ngươi từng tên một!”.

Ngô Lập Thân cười nói “Cô nương, ngươi tới uống rượu mừng à? Sao lại động đao động thương?”. A Kha bước lên một bước, vung đao chém vào Ngao Bưu, nàng quá phẫn nộ nên ra chiêu rất hiểm ác. Ngao Bưu vội nhảy ra tránh, nhấc cái ghế dài sau lưng lên chống đỡ. A Kha tuy không có nội lực nhưng chiêu số võ công lại tinh kỳ, Ngao Bưu cái ghế dài không thuận tay nên bị nàng bức bách liên tiếp lùi lại. Ngô Lập Thân cười nói “Hì hi, cũng được lắm”, rồi giơ tay tiếp chiêu. Võ công của y so với Ngao Bưu cao thâm hơn nhiều, chỉ với hai tay không mà vẫn xuyên qua khe đao của A Kha. Trịnh Khắc Sảng vọt người dậy muốn giúp A Kha thì giữa lưng bị ai đánh bình bình hai quyền ngã xuống đất.

A Kha chiết được bảy tám chiêu, trước mắt thấy địch không lại, la to “Sư đệ, sư đệ, mau xông ra!”. Nhưng lại nghe tiếng Vi Tiểu Bảo ở ngoài cửa sổ kêu to “Lợi hại thật, lão tử liều mạng với các ngươi”. Lại nghe trên cửa sổ tiếng tay đánh chân đá, hiển nhiên là Vi Tiểu Bảo đang ác đấu với người.

Ngô Lập Thân nghe Vi Tiểu Bảo tới, vội đưa mắt ra hiệu, quát “Ai đó?”. Hai tên đệ tử y xông lên, rút binh khí ra tiếp Liễu diệp đao của A Kha. Ngô Lập Thân tung người ra ngoài sảnh, nhưng chỉ thấy có một mình Vi Tiểu Bảo đang đánh đá ầm ầm gây ra tiếng động, chứ đâu có ai động thủ với y? Ngô Lập Thân suýt cười thành tiếng, quát to “Tất cả dừng tay! Thằng nhãi này ở đây làm gì hả?”. Vi Tiểu Bảo kêu lên “Sư tỷ ta bảo ta tới cứu người, các ngươi mau thả người ra! Ái chà, không xong rồi, tên nhà quê ngươi võ công ghê thật”, rồi la lối ầm ĩ chạy ra cổng. Ngô Lập Thân cười đuổi theo.

Tới ngoài từ đường, Vi Tiểu Bảo đứng lại cười nói “Nhị ca, đa tạ nhị ca, chuyện này làm rất thú vị”. Ngô Lập Thân cười nói “Cô nương ấy chính là người trong lòng của huynh đệ sao? Quả nhiên võ công đã giỏi, nhân phẩm cũng… cũng là… hì hì được lắm”. Y tính cởi mở, dung mạo A Kha rất đẹp y cũng không biết nói sao, nhưng đối với chiêu số tinh diệu của nàng y cũng rất khâm phục.

Vi Tiểu Bảo thở dài, nói “Đáng tiếc thị vốn một lòng một dạ muốn lấy tiểu tử thối tha kia, không chịu lấy huynh đệ. Các vị có thể ép tiểu tử thối tha kia bái đường thành thân với cô nương nhà quê, nếu có thể ép thị với huynh đệ…”, y linh cơ nhất động, vội nói “Nhị ca, xin nhị ca giúp cho trót. Huynh đệ giả vờ bị nhị ca bắt, nhị ca bắt cô nương ấy nữa rồi bắt huynh đệ bái đường thành thân. Nhị ca xem có được hay không?”.

Ngô Lập Thân hô hô cười rộ, bất giác lắc lắc đầu, vội nói “Được lắm, được lắm, huynh đệ, huynh đệ đừng để tâm, ta lắc đầu là do thói quen tự nhiên, nhưng… nhưng…”, nói tới đó lại ngập ngừng. Vi Tiểu Bảo hỏi “Nhưng cái gì?”. Ngô Lập Thân nói “Chúng ta chỉ hành hiệp trượng nghĩa, đùa giỡn cho vui thì không sao nhưng huynh đệ đừng đa tâm, ca ca nói thật, hành vi dâm tặc tham tài hiếu sắc ngàn vạn lần không nên phạm vào”.

Vi Tiểu Bảo nói “Chuyện đó đương nhiên. Nàng là sư tỷ của huynh đệ, sau khi bái đường thành thân với huynh đệ rồi thì sẽ là vợ chính thú được mai mối đàng hoàng của huynh đệ. Nhị ca, nhị ca là người mai mối, bái trời đất rồi sẽ là chính thú, phải không? Đâu phải là hái hoa qua đường, sao lại nói là tham hoa hiếu sắc?”. Ngô Lập Thân nói “Phải, phải, huynh đệ phải hứa với ta, đối với vị cô nương này, không được làm chuyện xấu xa gì trái với đạo hiệp nghĩa”. Vi Tiểu Bảo nói “Nhị ca cứ yên một trăm hai chục cái tâm. Đại trượng phu một lời nói ra, ngựa gì đó khó đuổi”.

Ngô Lập Thân vui vẻ, cười nói “Ta vốn biết huynh đệ là anh hùng hảo hán tiếng tăm lừng lẫy, cô nương này lấy được huynh đệ thì thật là diễm phúc cho cô ta”. Vi Tiểu Bảo mỉm cười nói “Nhị ca là người mai mối, chén rượu mừng này, xin mời nhị ca uống”. Ngô Lập Thân cười nói “Tuyệt lắm! Huynh đệ, ta động thủ đây”. Vi Tiểu Bảo đưa hai tay ra sau lưng, cười nói “Không cần khách khí”.

Ngô Lập Thân tay trái chụp hai cổ tay Vi Tiểu Bảo, lớn tiếng nói “Xem ngươi còn chạy đâu!”, rồi đẩy Vi Tiểu Bảo vào đại sảnh. Thấy A Kha thanh đơn đao trong tay đã bị đánh rơi, bị ba món binh khí chĩa vào trước ngực sau lưng, bọn Ngao Bưu tuy khống chế được nàng nhưng biết nàng là người trong lòng của Vi Tiểu Bảo nên không dám có chút vô lễ.

Ngô Lập Thân cởi dây lưng, trói hai tay Vi Tiểu Bảo lại, đẩy y ngồi xuống ghế rồi bước tới cũng trói A Kha lại. Vi Tiểu Bảo luôn mồm chửi to. Ngô Lập Thân quát “Tiểu quỷ, còn chửi một câu nữa thì ta sẽ móc mắt ngươi”. Vi Tiểu Bảo nói “Ta muốn chửi thì cứ chửi, quân giặc cướp thối tha!”. A Kha nói khẽ “Sư đệ, đừng chửi nữa để khỏi nếm mùi đau khổ trước mắt”, lúc ấy Vi Tiểu Bảo mới chịu im.

Ngô Lập Thân nói “Cô nương này cũng hiểu rõ đạo lý, nhân phẩm cũng được, rất tốt, rất tốt. Ta có người huynh đệ vẫn chưa có vợ, hôm nay sẽ cưới ngươi làm em dâu ta”. A Kha giật mình, vội nói “Không được, không được!”. Ngô Lập Thân tức giận nói “Tại sao không được. Đại cô nương kia, ai cũng phải lấy chồng. Huynh đệ này của ta là một anh hùng hào kiệt, lại không hề làm nhục ngươi, sao ngươi lại không chịu? Thật không biết hay dờ! Tấu nhạc lên”. Bọn Ngao Bưu cầm thanh la khua lên, keng keng keng keng rất là náo nhiệt.

A Kha cả đời bị kinh hãi chưa lúc nào bằng lúc này, nghĩ thầm tên nhà quê này thô lỗ bần thỉu như vậy thì em trai y cũng quyết không hơn gì, nếu thất thân với bọn bỉ phu nhà quê này thì lập tức tự tử cũng đã muộn rồi. Nàng cắn chặt môi, sợ đến nỗi không nói được nữa. Ngô Lập Thân cười nói “Tốt lắm, cô nương đã đồng ý”, rồi vung tay phải, bọn nhà quê liền ngừng khua thanh la.

A Kha kêu lên “Không! Ta không đồng ý. Các ngươi mau giết ta đi!”. Ngô Lập Thân nói “Được, ta sẽ giết ngươi, cả sư đệ ngươi cũng giết luôn”, rồi đón lấy cương đao từ tay Ngao Bưu, giơ cao lên. A Kha khóc nói “Ngươi mau giết đi, không giết không phải hảo hán. Ngươi… ngươi mau giết sư đệ ta trước… giết y trước càng tốt”.

Ngô Lập Thân đưa mắt nhìn Vi Tiểu Bảo một cái, nghĩ thầm “Cô nương này đối với người vô tình vô nghĩa như vậy, ngươi cần gì phải lấy cô ta?”. Vi Tiểu Bảo trong lòng cũng đang giận dữ thầm chửi “Con đĩ con thối tha, tại sao muốn ta chết trước?”. Ngô Lập Thân tức giận nói “Ta không giết sư đệ ngươi nữa. A cẩu, lôi tiểu tử thối tha này ra chém đi!”, rồi chỉ vào Trịnh Khắc Sảng. Ngao Bưu đáp “Dạ” rồi kéo Trịnh Khắc Sảng đi.

A Kha kinh hãi la to “Không, không được hại y… y là người không được giết, ông nội y… ông nội y…”.

Ngô Lập Thân nói “Được rồi! Vậy thì cô có chịu làm em dâu ta không?”, A Kha khóc nói “Không, không, ngươi… ngươi giết ta chết cho rồi”. Ngô Lập Thân ném cương đao đi, vung một cái roi ngựa, quát “Ta không giết ngươi mà đánh ngươi một trăm roi trước đã”. Trong lòng y tức giận vô cùng, nhất thời khó nén, liền vung roi lên vút một tiếng, quất thử một roi rồi định quất lên người A Kha.

Vi Tiểu Bảo kêu lên “Khoan đã!”. Ngô Lập Thân liền dừng roi trên không không quất xuống nữa, hỏi “Gì vậy?”. Vi Tiểu Bảo nói “Anh hùng hảo hán chúng ta luôn làm điều nghĩa khí. Ta và sư tỷ ta giống như tay chân ruột thịt, một trăm roi này, ngươi cứ đánh ta đi”.

A Kha thấy Ngô Lập Thân hung dữ vung roi lên, đã sợ đến chết khiếp nên nghe Vi Tiểu Bảo nói thế, trong lòng vui mừng, nói “Sư đệ, ngươi thật tốt bụng”.

Vi Tiểu Bảo nhìn Ngô Lập Thân nói “Này, lão huynh, chuyện gì cũng đều do ta ra sức gánh vác, đó gọi là đại trượng phu không sợ hiểm nguy, hiên ngang gánh chịu. Lão huynh không thể ép sư tỷ ta lấy anh em của lão huynh được thì nếu lão huynh có chị em gái gì đó chưa chồng cứ cho bái đường thành thân với ta là xong. Vị Trịnh công tử này đã lấy một người, ta lấy một người nữa, hai người lấy vợ một lượt, không ai hơn ai. Nếu còn nàng nào cứ gả hết cho ta, lão tử thì dù có đui què mẻ sứt, già nua ngu đần cũng cưới tất…”.

Y nói tới đây, bọn Ngô Lập Thân đều cười phá lên. A Kha không nhịn được cũng cảm thấy buồn cười, nhưng chỉ cười một chút, nghĩ mình phải chịu sự ủy khuất như vậy lại sa lệ. Ngô Lập Thân cười nói “Thằng nhãi này là người ngay thẳng, cũng là một hán tử. Ta vốn muốn tha các ngươi, nhưng nếu chỉ dọa suông ngươi vài câu thì lão tử đúng là đồ bị thịt, nên chuyện bái đường thành thân nhất định phải làm, rốt lại thì ngươi bái đường hay cô ta?”.

A Kha nôn nóng thoát thân, vội nói “Là y, là y!”. Ngô Lập Thân trừng mắt chăm chăm nhìn nàng, lớn tiếng hỏi “Ngươi nói muốn y bái đường thành thân à?”. A Kha hơi cảm thấy xấu hổ, cúi đầu nói “Phải”.

Ngô Lập Thân nói “Được!”, rồi chỉ Vi Tiểu Bảo lớn tiếng nói “Hôm nay không thể không bắt ngươi bái đường thành thân với người ta”.

Vi Tiểu Bảo ngước nhìn A Kha nói “Sư đệ… Sư đệ…”. A Kha hạ giọng nói “Sư đệ, hôm nay ngươi cứu ta thoát khỏi đại nạn này, ta vĩnh viễn không quên, ngươi đồng ý đi!”. Vi Tiểu Bảo mặt mày nhăn nhó nói “Sư tỷ muốn đệ bái đường thành thân à? Ôi, sư tỷ thừa biết, chuyện này rất khó làm”. A Kha nói nhỏ “Ta biết, nếu hôm nay ngươi không giúp ta thoát đại nạn này thì ta đành đâm đầu mà chết. Ta… không còn cách nào khác, đành cầu xin ngươi. Chúng… chúng độc ác lắm”.

Vi Tiểu Bảo lớn tiếng nói “Sư tỷ, hôm nay là sư tỷ mở miệng cầu xin đệ, Vi Tiểu Bảo đệ đành miễn cưỡng làm để cho vừa lòng sư tỷ. Là sư tỷ cầu xin đệ bái đường thành thân chứ không phải đệ muốn, có phải không?”. A Kha nói “Phải, là ta cầu xin ngươi. Ngươi là anh hùng hảo hán, đại trượng phu sẵn lòng xuất thân cứu người lúc nguy cấp, còn… còn chịu nghe lời ta”.

Vi Tiểu Bảo thở dài một tiếng nói “Sư tỷ, đệ đối với sư tỷ một lòng một dạ, hiện giờ sư tỷ đã hiểu cả rồi. Bất luận sư tỷ bảo đệ làm chuyện gì, đệ đều vâng dạ đáp ứng, không hề cau mày. Sư tỷ đã muốn đệ bái đường thành thân thì đương nhiên đệ đồng ý”. A Kha nói “Ta biết ngươi đối với ta rất tốt, về sau… về sau ta cũng sẽ đối xử tốt với ngươi”.

Ngô Lập Thân nói “Cứ làm như vậy. Tiểu huynh đệ, ta không có em gái để gả cho ngươi, còn con gái mới ba tuổi cũng không gả được. Này, các ngươi ai có chị em gái, mau gọi ra bái đường thành thân với vị tiểu anh hùng này”. Ngao Bưu cười nói “Ta không có”. Một người khác nói “Vị tiểu anh hùng này nghĩa khí ngất trời, nếu ta với y kết thân gia thì vô cùng may mắn, nhưng đáng tiếc ta chỉ có em trai, không có em gái”. Lại một người nói “Em gái ta gả đi, đã sinh con trai tám tuổi rồi. Tiểu anh hùng, nếu huynh đệ đợi được, đợi em rể ta chết đi, ta sẽ bảo em gái ta tái giá với ngươi”. Ngô Lập Thân nói

“Không đợi được. Có người nào còn chị em không?”. Mọi người đều lắc đầu nói “Không có”. Ai ai cũng lộ vẻ tiếc cơ hội tốt trôi qua, thật đáng tiếc.

Vi Tiểu Bảo vui mừng nói “Các vị bằng hữu, không phải ta không chịu mà chẳng qua tại các vị không có chị em gái, vậy thì thả bọn ta đi”. Ngô Lập Thân lắc đầu nói “Không được. Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Hôm nay phải bái đường thành thân mới được, nếu không sẽ xúc phạm tới Sát thần Thái tuế, ai ở đây cũng phải chết không toàn thây, đâu phải chuyện đùa. Được rồi, huynh đệ bái đường thành thân với cô nương này”, nói xong chỉ vào A Kha.

A Kha và Vi Tiểu Bảo cùng kêu lên “Không, không được!”.

Ngô Lập Thân tức giận nói “Có gì mà không được? Tiểu cô nương, ngươi muốn bái đường thành thân với huynh đệ ta hay bái đường thành thân với vị tiểu anh hùng này? Cho ngươi tự chọn một người”. A Kha khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, lắc đầu nói “Ta không muốn ai hết!”. Ngô Lập Thân tức giận nói “Đến bây giờ mà còn lần lữa thoái thác. Thời gian đến rồi, qua giờ tốt này hung sát giáng lâm thì không ai ở đây sống được. A Tam, A cẩu, hai người này không chịu bái đường thành thân thì xẻo mũi chúng đi”. Ngao Bưu và một tên sư đệ cùng vâng dạ, vung cương đao cạ cạ lên mũi A Kha.

A Kha không sợ chết, nhưng nghĩ bị xẻo mũi thì rất khó coi nên sợ đến nỗi mặt cắt không còn chút máu.

Vi Tiểu Bảo nói “Đứng cắt mũi sư tỷ ta, cắt mũi ta là được”.

Ngô Lập Thân nói “Ta muốn cắt hai cái mũi để tế Sát thần, mà ngươi chỉ có một cái. Này, họ Trịnh kia, ta cắt mũi ngươi thay cô nương này có được không?”. A Kha nhìn Trịnh Khắc Sảng, ánh mắt lộ ra vẻ cầu xin, Trịnh Khắc Sảng quay đầu không dám nhìn nàng rồi lắc đầu. Ngô Lập Thân nói “Tiểu tử này không chịu, sư đệ cô nương lại chịu. Hì hì, sư đệ ngươi đối với ngươi tốt lắm, loại người này mà không lấy thì lấy ai? Bái đường, tấu nhạc đi!”.

Trong tiếng thanh la khua vang, Ngao Bưu bước qua lấy cái khăn đỏ trên đầu tân nương giả trùm lên đầu A Kha rồi cởi trói cho nàng. A Kha vừa vuột tay lên đánh một quyền, bộp một tiếng đánh trúng ngực y, may là nàng không có nội lực nên tuy đánh trúng cũng không đau lắm. Ngao Bưu vung ngang cương đao kề vào gáy nàng.

Ngô Lập Thân xướng trình tự tế lễ, nói “Tân lang tân nương bái trời!”. A Kha cảm thấy sau gáy hơi lạnh lạnh, hơi đau buốt, không còn cách nào khác, đành cùng Vi Tiểu Bảo sóng vai quỳ lạy ra ngoài. Ngô Lập Thân lại quát “Tân nương tân lang bái địa”. Ngao Bưu đẩy người A Kha xoay vào trong quỳ lạy, trong tiếng hô “Phu thê giao bái”, hai người đối diện quỳ xuống, lạy mấy cái.

Ngô Lập Thân cười ha hả, quát “Vợ chồng mới lạy tạ ông mai đi”. A Kha vô cùng tức giận, đột nhiên phi một cước đá trúng bụng dưới y. Phát cước đá thật không nhẹ, Ngô Lập Thân la “Ối” một tiếng to rồi lùi ra mấy bước, không ngừng ho hắng rồi cười nói “Tân nương tử dữ quá, đá cả ông mai !”.

Đúng lúc ấy bỗng nghe ngoài từ đường có tiếng tiêu của người Hồ liên tiếp vang lên, bốn phía đông tây nam bắc đều có tiếng bước chân, ít nhất cũng có bốn năm chục người tới. Ngô Lập Thân liền nín cười, quát khẽ “Tắt đèn đi”. Trong từ đường lập tức tối om.

Vi Tiểu Bảo sấn tới cạnh A Kha, nắm tay nàng nói khẽ “Bên ngoài có địch nhân tới”. A Kha rất khổ sở, nghẹn ngào nói “Ta… ta với ngươi đã bái trời đất rồi”. Vi Tiểu Bảo nói nhỏ “Đó là chuyện đệ mong còn không được, chỉ đáng tiếc bái trời đất hơi qua loa một chút”. A Kha tức giận nói “Chẳng ra gì cả. Ngươi cho là thật sao?”. Vi Tiểu Bảo nói “Như thế còn là giả sao? Đây gọi là gạo đã nấu cơm, ván đã thành cầu”. A Kha hậm hực nói “Cái gì mà ván đã thành cầu? Ván đã đóng thuyền”. Vi Tiểu Bảo nói “Đúng, đúng, ván đã đóng thuyền. Học vấn của nương tử giỏi lắm, về sau hãy dạy thêm cho tướng công đệ”. A Kha nghe y cứ mặt dày gọi “Nương tử”, “Tướng công” thì trong lòng cuống quýt, khóc òa lên.

Nghe ngoài từ đường tiếng hô hoán chấn động, mấy chục người cùng gào thét như thú gầm trâu rống, ly lô ba loa, vẫn không biết la ó kêu cái gì. A Kha trong lòng sợ hãi, không kìm được tựa vào người Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo giang tay ôm nàng nói khẽ “Đừng sợ, hình như là bọn Lạt ma ở Tây Tạng tới đánh”. A Kha hỏi “Vậy phải làm sao?”. Vi Tiểu Bảo nắm tay nàng, rón rén đi tới sau khám thờ.

Đột nhiên hỏa quang lóa mắt, mấy mươi người ùa vào từ đường, ai cũng cầm đuốc và binh khí, Vi Tiểu Bảo và A Kha vừa nhìn thấy đều giật mình kinh hãi. Đám người này tô vẽ vằn vện, đầu cài lông chim, cởi trần, lưng quấn da thú, trên ngực và cánh tay đều vẽ hoa văn, nguyên là một đám người Man. A Kha thấy đám người này người không giống người, quỷ không giống quỷ, mặt mũi ai cũng hung tợn nên càng sợ hãi, ngồi co rúm trong lòng Vi Tiểu Bảo run lẩy bẩy.

Bọn người Man be be kêu ầm lên, một tên đi trước quát “Người Hán không tốt, giết hết! Man tử, là người tốt, phải giết người! Cục hoa thổ lỗ, a ba tư lý!”. Bọn Man tử hùa theo kêu to, nói toàn tiếng Man.

Ngô Lập Thân là người Vân Nam, hiểu được tiếng rợ Di, nhưng không hiểu tiếng của bọn Man tử nên dùng tiếng rợ Di nói “Người Hán chúng ta là người tốt, mọi người đừng giết”. Tên đầu lĩnh Man tử ấy lại nói “Người Hán không tốt, đều giết hết. Cục hoa thổ lỗ, a ba tư lý”, rồi vung đại đao cương xoa chém tới. Mọi người không biết làm sao, đành vung binh khí nghênh địch.

Đánh được mấy hiệp, bọn Ngô Lập Thân ai cũng rất kinh ngạc. Nguyên bọn Man tử võ nghệ tinh thâm, chiêu số trên binh khí đúng quy hợp thức, vừa công vừa thủ, đều có phân thốn, hoàn toàn không phải đánh bừa chém ẩu. Qua mấy chiêu nữa, Vi Tiểu Bảo và A Kha cũng nhìn ra. Ngô Lập Thân vừa đánh vừa kêu lên “Tất cả cẩn thận, bọn Man tử này đã học qua võ công của người Hán chúng ta, không được khinh suất”.

Tên đầu lĩnh Man tử la lên “Cách đánh của người Hán, Man tử đều biết, không sợ người Hán. Cục hoa thổ lỗ, a ba tư lý”.

Bọn Man tử đông người, võ công lại rất cao cường. Bọn người Mộc vương phủ ai cũng một địch ba hoặc địch bốn nên trong khoảnh khắc rơi vào thế nguy hiểm. Ngô Lập Thân vung đao ác đấu với tên đầu lĩnh kia vẫn không chiếm được chút tiện nghi, càng đấu càng hoảng sợ, bỗng nghe hai tiếng kêu “Á, á”, hai tên đệ tử của y bị thương ngã xuống đất. Lại qua một lúc nữa, Ngao Bưu bị diệp xoa đâm trúng chân ngã lăn ra, ba tên Man tử xông lên bắt giữ.

Không bao lâu, mười mấy người của Mộc vương phủ hoàn toàn bị đánh ngã. Trịnh Khắc Sảng biết toàn thân bị thương nên không hề kháng cự cũng bị khống chế. Bọn Man tử mang theo gân trâu, lấy ra trói tất cả lại. Tên đầu lĩnh Man tử nhảy lên xuống tưng tưng, nói toàn tiếng Man.

Ngô Lập Thân ngấm ngầm kêu khổ, đang muốn tháo thân bỏ chạy, nhưng nghĩ tới Vi Tiểu Bảo và bọn đệ tử nên ra sức ác đấu, chỉ mong có thể chế phục được tên đầu lĩnh này để bắt chúng dừng tay thả người. Đột nhiên tên đầu lĩnh ấy ngẩng đầu vung đao chém xuống, Ngô Lập Thân vung đao đỡ, choang một tiếng, cánh tay y bỗng loáng thoáng phát tê, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một ngọn côn quét tới, y vội nhảy lên tránh. Tên đầu lĩnh xoay tít đơn đao, đập trúng đầu y rồi kêu lên “Người Hán thua rồi, Người Man không thua”.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Bọn Man tử này thật ngu ngốc, không biết nói Thắng, chỉ biết nói Không thua”.

Ngô Lập Thân lắc đầu thở dài, ném đao chịu trói.

Bọn Man tử giơ đuốc đi tới tìm kiếm khắp nơi. Vi Tiểu Bảo thấy chỗ ẩn nấp không ổn nữa, bèn kéo A Kha chạy ra ngoài, kêu lên “Man tử là người tốt, hai người chúng ta, đều là Man tử. Cục hoa thổ lỗ, a ba tư lý”. Tên đầu lĩnh ấy giơ tay ra túm gáy A Kha, ba tên Man tử khác xông lên, ôm chặt lấy Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo chỉ kêu được nửa câu “Cục hoa…” thì nín lại. Tên đầu lĩnh Man tử vừa thấy y, bỗng nhiên mặt có vẻ khác thường, liền giơ hai tay ôm chầm lấy Vi Tiểu Bảo, kêu lên “Hy hô a bố, kỳ lý ôn đăng”, rồi bế Vi Tiểu Bảo chạy ra khỏi từ đường. Vi Tiểu Bảo hoảng sợ quay đầu nhìn A Kha nói “Nương tử, tên Man tử này muốn giết đệ, nương tử hãy thủ tiết cho đệ, đừng cải giá…”, nói chưa hết câu đã bị bế ra cổng lớn. Tên đầu lĩnh Man tử lao ra ngoài mười mấy trượng rồi thả Vi Tiểu Bảo xuống nói “Quế công công, sao người lại ở đây?”, trong ngữ khí hiện rõ vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Vi Tiểu Bảo kinh ngạc vui mừng chen lẫn, nói “Người… người Man tử ngươi biết ta à?”. Người ấy cười nói “Tiểu nhân là Dương Dật Chi, Dương Dật Chi ở phủ Bình Tây vương. Quế công công không nhận ra, hô hô”. Vi Tiểu Bảo hô hô cười rộ, đang định nói thì Dương Dật Chi nắm tay y nói “Chúng ta đi xa một chút hãy nói, đừng để ai nghe thấy”. Hai người lại đi ra hơn hai mươi trượng mới dừng lại. Dương Dật Chi nói “Gặp Quế công công ở đây, lại cải trang thành cục hoa thổ lộ, a ba tư lý!”. Dương Dật Chi lại nói “Có một đám khốn tụ hội ở phủ Hà Gian, muốn gây bất lợi cho vương gia bọn tiểu nhân, vương gia nhận được tin, phái tiểu nhân tới điều tra”.

Vi Tiểu Bảo ngấm ngầm kinh ngạc, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển ý nghĩ, nói “Lần trước bọn khốn Mộc vương phủ vào cung hành thích mưu hại Bình Tây vương…”. Dương Dật Chi vội ngắt lời nói “Đội ơn công công cao nghĩa đã tâu rõ với hoàng thượng, rửa sạch nỗi oan cho Bình Tây vương. Vương gia bọn ta vô cùng cảm kích, vẫn thường nhắc tới, chỉ mong được đích thân đa tạ công công”. Vi Tiểu Bảo nói “Nói cảm ơn ta không dám nhận. Được vương gia coi trọng như vậy, ta ở bên cạnh hoàng thượng có chuyện gì có thể giúp cho vương gia chút ít thì thế nào cũng phải làm. Lần này hoàng thượng được biết, có một bọn phản tặc sắp tụ hội ở phủ Hà Gian, lại định hại Bình Tây vương, ta bèn hăng hái xin đi, tới đó xem sao”.

Dương Dật Chi vui mừng, nói “Thì ra hoàng thượng đã biết trước, gian kế của bọn phản tặc sẽ không thành công, như vậy rất hay. Tiểu nhân phụng mệnh vương gia đã trà trộn vào trong cẩu đầu đại hội con mẹ nó. Nghe chúng đề cử minh chủ các tỉnh, muốn gia hại vương gia của tiểu nhân. Nghe Quế công công nói bất mãn, trong lòng bọn tiểu nhân thật vô cùng lo lắng. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nếu bọn phản tặc cả gan dám tới Vân Nam động thủ thì không phải tiểu nhân nói khoác, tới một ngàn thì bắt một ngàn, tới một vạn thì giết một vạn. Nhưng chỉ sợ chúng giống như bọn cẩu tặc Mộc gia lần trước, làm chuyện xằng bậy giá họa cho vương gia bọn ta thì thật là hậu hoạn vô cùng”.

Vi Tiểu Bảo vỗ ngực, hiên ngang nói “Nhờ Dương đại ca bẩm cáo với vương gia, đừng lo lắng gì. Ta về tới kinh sẽ đem chuyện trong cẩu đầu đại hội kia năm mười, mười lăm tâu tường tận cho hoàng thượng biết. Chúng đối đầu với hoàng thượng, chúng càng hận Bình Tây vương, thì càng cho thấy Bình Tây vương một mực trung thành với hoàng thượng. Hoàng thượng sẽ vui mừng, đừng nói Bình Tây vương gia mà ngay Dương đại ca cũng sẽ được trọng thưởng, thăng quan phát tài, không cần phải nói”.

Dương Dật Chi mừng rỡ nói “Đó toàn là nhờ Quế công công ra sức chu toàn cho. Bản thân tiểu nhân cũng không muốn thăng quan tiến chức vì vương gia đối với tiên phụ có đại ân, từng cứu mạng cả nhà tiểu nhân. Lúc tiên phụ sắp mất từng có di mệnh, dặn tiểu nhân thề có chết cũng phải bảo vệ vương gia chu toàn. Công công, công công tới đây để thám thính âm mưu của bọn cẩu tặc Mộc gia sao?”.

Vi Tiểu Bảo vỗ đùi, nói “Dương đại ca, đại ca không những võ công cao cường mà còn đoán việc như thần, thật khâm phục, khâm phục. Ta và sư tỷ cải trang, tới thám thính xem chúng làm trò quỷ gì, nhưng bị chúng phát giác. Ta ăn nói vớ vẩn một phen, chúng lại tin là thật, trái lại bức ta và sư tỷ bái đường thành thân tại chỗ, ha ha, cái đó gọi là nhân họa cho mà được phúc đấy”.

Dương Dật Chi nghĩ thầm “Ngươi là thái giám thì thành cái gì? A, phải rồi, ngươi và tiểu cô nương đó giả làm một cặp tình nhân để lừa bọn chúng”. Y bèn nói “Tên Dao đầu sư tử này võ công khá lắm, nhưng lại hữu dũng vô mưu”. Vi Tiểu Bảo hỏi “Các vị cải trang Man tử là để bắt họ à?”. Dương Dật Chi nói “Mộc gia với vương phủ bọn tiểu nhân thù sâu như biển, lần trước đã bị thua kém chúng đến nay vẫn chưa gỡ vốn. Lần này trong cẩu đầu đại hội lại thấy chúng. Tiểu nhân nghĩ nếu gây chuyện náo động ở Trực Lệ, hoàng thượng biết, chỉ e sẽ trách tội vương gia của tiểu nhân, nói người Bình Tây vương phủ ở phụ cận kinh sư không tuân vương pháp, sinh sự giết người”.

Vi Tiểu Bảo giơ ngón tay cái lên, khen “Kế sách này của Dương đại ca rất cao minh, các vị cải trang thành bọn Man tử mọi rợ, cục hoa thổ lỗ, a ba tư lý thì cho dù giết tất cả người Mộc gia thì người ngoài cũng chỉ cho là bọn Man tử tạo phản, không ai nghi ngờ gì Bình Tây vương”. Dương Dật Chi cười nói “Đúng thế. Nhưng bọn tiểu nhân cải trang thành bọn người cổ quái hiếm có như vậy cũng khiến công công thấy buồn cười”. Vi Tiểu Bảo nói “Cái gì mà thấy buồn cười? Trong lòng ta thấy rất hâm mộ. Ta thật muốn cởi trần, bôi vẽ trên mặt lòe loẹt, cùng các vị la ó nhảy nhót một phen”. Dương Dật Chi cười nói “Công công có hứng thú thì chúng ta cải trang giống nhau đi”. Vi Tiểu Bảo thở dài nói “Lần này không được rồi, nương tử nhà ta mà thấy bộ dạng ta quái gở như vậy nhất định sẽ nổi cơn tam bành”.

Dương Dật Chi nói “Công công thực sự lấy vợ rồi à? Không phải bị bọn cẩu tặc kia bức ép phải giả vờ sao?”. Điều này lại không dễ trong hai ba câu mà nói rõ được nên Vi Tiểu Bảo liền đổi qua chuyện khác, hỏi “Dương đại ca, ta với đại ca rất tâm đầu ý hợp, nếu đại ca thấy được thì hai chúng ta hãy kết nghĩa kim lan, không cần công công, tiểu nhân nữa, nghe rất không lọt tai”.

Dương Dật Chi vui mừng, một là vì Bình Tây vương đang cần y, từ nay về sau có rất nhiều chuyện lớn đều phải nhờ y ở trước mặt hoàng đế nói vào cho, hai là tiểu công công này là người khảng khái hào sảng, có rất đông bằng hữu, hôm trong phủ Khang thân vương y đã nói chuyện với mình rất khách khí, bèn nói “Đó là điều tiểu nhân mong còn không được, chỉ e tiểu nhân với cao quá”. Vi Tiểu Bảo nói “Cái gì mà với cao với thấp? Chúng ta thử đo xem, là đại ca cao hơn hay ta cao hơn?”. Dương Dật Chi hô hô cười rộ. Hai người liền quỳ xuống, bốc đất làm hương, lạy tám lạy, đổi xưng hô nhau bằng huynh đệ.

Dương Dật Chi nói “Huynh đệ, hai chúng ta từ nay về sau tình như cốt nhục, không phải tầm thường, nhưng trước mặt người khác, ca ca phải gọi huynh đệ là công công để khiến người ta không nghi ngờ”. Vi Tiểu Bảo nói “Điều đó đương nhiên. Những người trong Mộc gia kia, đại ca bắt họ làm gì?”. Dương Dật Chi nói “Ta bắt chúng tới Vân Nam, thong thả tra khảo, sau khi lấy được khẩu cung hãm hại vương gia bọn ta thì giải vào kinh, để hoàng thượng biết rõ lòng trung của Bình Tây vương, cũng để chứng minh việc trước đó huynh đệ ra sức bảo tấu cho Bình Tây vương không hề sai lầm”.

Vi Tiểu Bảo gật đầu nói “Hay lắm, hay lắm! Đại ca, đại ca nghĩ Dao đầu lão hổ chịu khai sao?”. Dương Dật Chi nói “Dao đầu hổ Ngô Lập Thân, người này trên giang hồ cũng có danh vọng, nghe nói y là người rất cương cường, y sẽ không chịu khai. Ta coi trọng y là một hán tử, cũng sẽ không làm khó y. Nhưng những tên còn lại thì sẽ có mấy tên chịu không nổi cực hình, sẽ khai ra thôi”. Vi Tiểu Bảo nói “Phải, kế sách rất hay”.

Dương Dật Chi nghe ngữ khí y giống như thuận miệng nói bừa, bèn nói “Huynh đệ, ta và huynh đệ đã không phải là người ngoài, nếu huynh đệ thấy không ổn thì xin nói thẳng ra”.

Vi Tiểu Bảo nói “Đâu có gì không ổn, nghe nói Mộc gia có một phản tặc tên Mộc Kiếm Thanh, còn có người tên Ngạch bối ô long Liễu gì đó”. Dương Dật Chi nói “Đó là Thiết bối thương long Liễu Đại Hồng, sư phụ của Mộc Kiếm Thanh”. Vi Tiểu Bảo nói “Phải rồi đại ca, trí nhớ đại ca rất tốt. Hoàng thượng dặn phải điều tra rõ tung tích của hai người này. Đại ca cũng bắt được họ sao?”. Dương Dật Chi nói “Mộc Kiếm Thanh cũng tới phủ Hà Gian, bọn ta trên đường ngầm theo dõi, vừa tới Hiếu huyện thì y lặn mất, không biết y ẩn tránh ở đâu”.

Vi Tiểu Bảo nói “Chuyện này hơi khó làm. Vừa rồi huynh đệ nói năng bậy bạ đã lừa được gã Dao đầu sư tử kia biến thành Điểm đầu sư tử, y nói muốn dẫn huynh đệ đi gặp tiểu công gia của họ. Huynh đệ vốn muốn điều tra rõ tại sao họ âm mưu hãm hại Bình Tây vương để về tâu cho hoàng thượng biết. Đại ca đã nắm được vụ này thì có thể khảo đánh truy ra âm mưu của họ, đã vậy thì cũng không cần huynh đệ mạo hiểm”.

Dương Dật Chi ngẫm nghĩ “Mình khảo đánh mấy tên không quan trọng lắm thì chúng chưa chắc biết rõ nội tình, dù biết nhưng bọn cẩu tặc Mộc gia rất cứng đầu, cũng chưa chắc chịu nói. Hơn nữa, vương gia mình có biện bạch ngàn vạn lần cũng không bằng người hoàng thượng đích thân phái đi điều tra tâu lại. Nếu bọn mình giả như không biết gì, để Quế huynh đệ về tâu với hoàng thượng thì hay hơn nhiều”. Y liền nắm tay Vi Tiểu Bảo nói “Huynh đệ, cách của huynh đệ cao minh hơn nhiều, ta nhất thiết nghe theo huynh đệ. Chúng ta phải làm sao thả những tên cẩu tặc Mộc gia mà khiến chúng không nghi ngờ?”. Vi Tiểu Bảo nói “Chuyện này đại ca phải nghĩ cách”.

Dương Dật Chi trầm ngâm một lúc rồi nói “Như thế này, huynh đệ trốn vào từ đường đi, giả vờ anh dũng cứu sư tỷ của huynh đệ, ta đuổi vào, hai chúng ta nói loạn xà ngầu tiếng Man tử một trận rồi ta bị huynh đệ thuyết phục, cung kính thi lễ rồi bỏ đi. Vậy sẽ không để lộ chút vết tích nào”.

Vi Tiểu Bảo cười nói “Tuyệt lắm, Quế công công ta tinh thông tiếng Man. Đó là nhờ có vở hát tuồng, thủ hạ của Đường Minh Hoàng có một tiên sinh tên là Lý gì đó, uống rượu say viết một thiên văn chương, mà dọa được bọn Man tử sợ vãi đái”. Dương Dật Chi cười nói “Đó là Lý Thái Bạch say viết thư dọa bọn Man tử”.

Vi Tiểu Bảo vỗ tay nói “Đúng, đúng! Quế công công nói tiếng Man để dọa cũng hay như vậy. Đại ca, chúng ta phải giả vờ như vậy, đại ca cứ giả vờ quyền đánh chân đá, nhưng đừng làm huynh đệ bị thương. A, nhớ rồi, trên người huynh đệ mặc bảo y hộ thân, đao thương không đâm chém vào được. Đại ca chém huynh đệ mấy đao cũng không sao, chỉ đừng sử nội lực làm chấn động lục phủ ngũ tạng huynh đệ thì không hề gì”. Dương Dật Chi nói “Huynh đệ có bảo y thì tốt rồi”. Vi Tiểu Bảo khoác lác “Hoàng thượng phái huynh đệ đi điều tra âm mưu phản nghịch của bọn phản tặc, sợ bị chúng phát hiện giết huynh đệ nên đặc biệt cởi chiếc bảo y do nước Hồng Mao ở Tây dương tiến cống trên người ra tặng cho huynh đệ. Đại ca, đại ca không cần sợ làm thương tổn huynh đệ, cứ làm trước mấy đao thử xem”.

Dương Dật Chi rút đao ra vạch nhẹ lên vai trái y, quả nhiên nửa đao chỉ vạch rách lần áo ngoài, không vào được lần áo trong, tay y lại tăng kình lực, rồi chém nhẹ vào vai trái một đao, vẫn không hề làm tổn thương, bèn khen “Hảo bảo y, hảo bảo y!”.

Vi Tiểu Bảo nói “Đại ca, trong đó có tiểu tử họ Trịnh, chính là gã công tử gia kia, thằng khốn ấy cứ dan díu với sư tỷ huynh đệ, huynh đệ vừa thấy y là nổi giận, tốt nhất các vị cứ bắt y đi”. Dương Dật Chi nói “Ta sẽ cho y một chưởng toi mạng là xong”. Vi Tiểu Bảo nói “Không giết được, không giết được. Tên này là người hoàng thượng sẽ cần tới, sau này phải nhờ y làm một chuyện lớn. Xin đại ca bắt y đi, canh giữ cho tốt, đừng làm khó y, cũng không cần gạn hỏi y chuyện gì. Sau hai ba mươi năm, huynh đệ cần đến y thì đại ca sai người đưa y tới Bắc Kinh”.

Dương Dật Chi nói “Được, ta sẽ làm ổn thỏa cho huynh đệ”. Đột nhiên y cất giọng kêu to “Hô lỗ hy đô, ái lý ba la! Hư lão hư lão!”, rồi hạ giọng cười nói “Chúng ta nói chuyện nãy giờ, chỉ e chúng sẽ nghi ngờ”. Vi Tiểu Bảo cũng lớn tiếng la to, nói một lèo tiếng Man. Dương Dật Chi cười nói “Tiếng Man của huynh đệ, so với ca ca còn trôi chảy hơn nhiều”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Đó là đương nhiên, huynh đệ năm trước còn lưu lạc tới Phiên bang, công chúa Phiên bang muốn dụ huynh đệ làm phò mã nên nói tiếng Man quen rồi”. Dương Dật Chi hô hô cười rộ.

Vi Tiểu Bảo lại nói “Đại ca, huynh đệ có một việc rất khó nghĩ, xin đại ca giúp huynh tìm cách”.

Dương Dật Chi vỗ ngực, khẳng khái nói “Huynh đệ có chuyện gì, ca ca đây dù có mất mạng vì huynh đệ cũng làm, chỉ cần huynh đệ nói ra, không việc gì ca ca không làm”. Vi Tiểu Bảo than “Đa tạ đại ca, chuyện này nói khó cũng không khó, nói dễ cũng rất không dễ”. Dương Dật Chi nói “Huynh đệ cứ nói ra, ta giúp huynh đệ bàn tính cho. Nếu ca ca không làm được thì ta đi xin vương gia chúng ta mấy vạn binh mã, mấy trăm vạn lượng bạc cũng điều động được”. Vi Tiểu Bảo mỉm cười nói “Thiên quân vạn mã, kim sơn ngân tử chỉ e đều vô dụng. Bởi vì sư tỷ của huynh đệ bị bức bái đường thành thân với huynh đệ, trong lòng vẫn không muốn. Tốt nhất là đại ca có cách hay gì giúp huynh đệ cho gạo đã nấu cơm, ván đã đóng thuyền rồi”.

Dương Dật Chi không nhịn được phì cười, nghĩ thầm “Té ra là thế, mình cứ tưởng chuyện gì to tát, thì ra chỉ vì muốn đối phó với một tiểu cô nương. Nhưng y là thái giám thì làm sao lấy vợ được? Phải rồi, nghe đồn có chuyện thái giám triều Minh lấy tới mấy bà vợ nên huynh đệ muốn đùa giỡn cho bớt tủi thân”. Y nghĩ tới chuyện Vi Tiểu Bảo từ nhỏ đã bị tĩnh thân làm thái giám, trong lòng không kìm được thương cảm bèn nắm tay Vi Tiểu Bảo, nói “Huynh đệ, người ta sống ở trên đời không thể chuyện gì cũng thuận ý, từ xưa đến nay những bậc đại anh hùng, đại hào kiệt thân thể cũng có rất nhiều khiếm khuyết nên cũng không cần bận tâm. Chúng ta vào thôi”.

Vi Tiểu Bảo nói “Được!” tuôn ra một tràng tiếng Man rồi co chân chạy vào từ đường. Dương Dật Chi cầm đao đuổi theo, cũng lớn tiếng hô to bằng tiếng Man, vừa vào đại sảnh liền túm được Vi Tiểu Bảo. Hai người ngươi một câu “Hy ly hô lỗ”, ta một câu “A y ba la”, nói mãi không thôi, vừa chỉ Ngô Lập Thân, vừa chỉ A Kha.

Bọn Ngô Lập Thân và A Kha vừa kinh ngạc vừa vui mừng, trong lòng đều cảm thấy có hy vọng, đều nghĩ “May mà y hiểu được tiếng Man, tốt nhất có thể nói bọn Man tử thu binh khí lại”.

Dương Dật Chi vung đao lên, nhắm chém lên đầu A Kha, nói “Phụ nữ không tốt, phải giết”. Vi Tiểu Bảo vội nói “Vợ ta, vợ của ta, đừng giết!”. Dương Dật Chi nói “Vợ ngươi, vợ của ngươi, không giết hả?”. Vi Tiểu Bảo gật đầu lia lịa, nói “Vợ ta, vợ của ta, đừng giết!”. Dương Dật Chi tức giận nói “Vợ ngươi, vợ của ngươi, không giết. Giết ngươi!”.

Vi Tiểu Bảo nói “Được lắm, vợ ta, vợ của ta, không giết, cứ giết ta!”.

Dương Dật Chi vù một đao, chém vào trước ngực Vi Tiểu Bảo. Thế đao này lúc chém xuống gió rít vù vù, kình lực cực mạnh, nhưng mũi đao vừa chạm vào người Vi Tiểu Bảo lập tức thu kình lực lại, cổ tay rung lên, thanh đao bị hất ngược lại. Y giả vờ giật mình kinh hãi, nhảy vọt lên, liên tiếp chém ba đao rạch rách ba đường trên vạt áo của Vi Tiểu Bảo rồi lớn tiếng kêu lên “Ngươi là Bồ Tát, giết không chết à?”. Vi Tiểu Bảo gật đầu nói “Ta là Bồ Tát, giết không chết”.

Dương Dật Chi giơ ngón cái lên nói “Ngươi là Bồ Tát, không phải đâu, là đại anh hùng”, rồi chỉ chỉ bọn Ngô Lập Thân, hỏi “Người Hán, giết nhé?”. Vi Tiểu Bảo xua tay nói “Họ là bằng hữu của ta, đừng giết”. Dương Dật Chi gật gật đầu, hỏi A Kha “Ngươi là vợ của đại anh hùng hả?”.

A Kha thấy trong tay y cầm cương đao sáng loáng, nghĩ muốn phủ nhận nhưng lại không dám. Dương Dật Chi chém mạnh một đao, chém cái bàn thờ ra làm hai mảnh rồi quát “Chồng của ngươi phải không?”, rồi chỉ Vi Tiểu Bảo. A Kha không còn cách nào, đành nói lí nhí “Y là chồng ta”.

Dương Dật Chi hô hô cười rộ, nhấc A Kha lên để trước mặt Vi Tiểu Bảo, nói “Vợ ngươi, ôm lấy”.

Vi Tiểu Bảo giang hai tay, ôm chặt lấy A Kha, nói “Vợ ta, ta ôm”.

Dương Dật Chi chỉ Trịnh Khắc Sảng hỏi “Con ngươi phải không?”. Vi Tiểu Bảo lắc đầu “Không phải con ta!”. Dương Dật Chi la to mấy câu tiếng Man, rồi túm lấy Trịnh Khắc Sảng chạy lao đi, miệng không ngớt gào thét. Thủ hạ của y nối nhau ùa ra. Nghe tiếng vó ngựa xa dần, họ đã đi hết.

A Kha bớt kinh hãi, thấy Vi Tiểu Bảo cứ ôm chặt mình không chịu buông, nói “Buông tay ra”. Vi Tiểu Bảo nói “Vợ ta, ta ôm”. A Kha vừa thẹn vừa giận, dùng sức giãy mạnh một cái thoát khỏi cánh tay y.

Vi Tiểu Bảo nhặt thanh cương đao dưới đất lên cắt dây trói cho bọn Ngô Lập Thân. Ngô Lập Thân nói “Bọn Man tử này võ công thật giỏi, may nhờ tân lang biết nói tiếng Man, lại luyện được công phu Kim chung trảo Thiết bố sam, đao thương không chém vào được, mới giải cứu được tất cả”. Vi Tiểu Bảo nói “Bọn Man tử này tuy võ công cao nhưng lại rất ngu dốt. Ta nói bậy bạ mà chúng lại đều tin”.

A Kha nói “Trịnh công tử bị chúng bắt đi rồi, phải cứu y”.

Tân nương đột nhiên la to “Chồng ta bị Man tử bắt cóc rồi, nhất định sẽ nấu chín để ăn”, rồi khóc rống lên.

Ngô Lập Thân quay qua Vi Tiểu Bảo vòng tay nói “Xin thỉnh giáo cao tính đại danh anh hùng”. Vi Tiểu Bảo nói “Không dám, tại hạ họ Vi”. Ngô Lập Thân nói “Hôm nay Vi tướng công và Vi gia nương tử thành thân, có một chút quà mừng, không được thành kính lắm”, rồi thò tay vào túi, móc ra hai đĩnh vàng nhỏ. Vi Tiểu Bảo nói “Đa tạ”, rồi đưa tay nhận lấy.

A Kha mặt đỏ ửng, giậm chân nói “Không phải, không phải thế”. Ngô Lập Thân cười nói “Các vị đã bái trời bái đất rồi, cô nương vừa nói với tên Man tử “Y là chồng ta” rồi, sao có thể chối? Tân nương tân lang sắp động phòng hoa chúc, bọn ta không làm phiền nữa”. Y vẫy tay cùng bọn Ngao Bưu bước nhanh ra khỏi từ đường.

Trong chốc lát trong từ đường yên lặng không còn tiếng người.

A Kha vừa sợ vừa thẹn, lén liếc Vi Tiểu Bảo một cái, nhớ mình đã nói câu “Y là chồng ta”, đột nhiên nằm phục lên bàn khóc, giậm chân nói “Đều tại ngươi không tốt, đều tại ngươi không tốt!”.

Vi Tiểu Bảo nhẹ nhàng nói “Phải, phải, đều tại ta không tốt. Khi nào ta lại nghĩ cách cứu được Trịnh công tử ra thì sư tỷ sẽ nói ta tốt”. A Kha ngẩng đầu lên hỏi “Ngươi… ngươi có thể cứu y ra sao?”.

Dưới ánh đèn hồng lung linh, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng còn đọng mấy giọt nước mắt trong như pha lê, quả thật bạch ngọc khảm châu không đủ đẹp để so sánh với nhan sắc của nàng, đóa hồng mới nở cũng không thể xinh đẹp bằng nàng, Vi Tiểu Bảo bất giác ngẩn ngơ, quên cả trả lời.

A Kha kéo tay áo y nói “Ta hỏi ngươi, làm sao để đi cứu Trịnh công tử ra?”.

Vi Tiểu Bảo bấy giờ mới sực tỉnh, thở dài, nói “Tên đầu lĩnh Man tử ấy nói: Chúng đi chuyến này không thể về tay không, nhất định phải bắt một người trở về sơn động, nấu nướng cho tất cả ăn…”. A Kha kinh hãi thét một tiếng, nói “Nấu nướng cho tất cả cùng ăn à?”, nàng nhớ tới tiếng kêu khóc của “tân nương” kia càng kinh hãi. Vi Tiểu Bảo nói “Đúng vậy, bọn chúng vốn nói sư tỷ da mịn màng, thịt trắng nõn, ăn sẽ rất ngon, muốn bắt sư tỷ đi ăn…”, A Kha không kìm được run lên, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa, sợ bọn Man tử ấy quay lại, Vi Tiểu Bảo nói tiếp “… ta nói sư tỷ là vợ ta nên chúng mới tha cho sư tỷ”. A Kha vội nói “Trịnh công tử bị chúng bắt đi, há không phải bị chúng đem nấu… nấu…”.

Vi Tiểu Bảo nói “Đúng vậy, trừ phi ta hăng hái đi cho chúng ăn thịt để đổi Trịnh công tử ra”.

A Kha nói “Vậy ngươi đi đổi y ra đi!”. Câu này nàng vừa nói ra khỏi miệng thì biết lỡ lời, thẹn đỏ mặt, cúi đầu xuống. Vi Tiểu Bảo tức giận chửi thầm “Con đĩ con thối tha, ngươi coi chồng không đáng nửa đồng, thà cho bọn Man tử nấu ta ăn để cứu gian phu của ngươi ra”. Vi Tiểu Bảo bèn lạnh lùng nói “Dù đổi y ra thì cũng vô dụng rồi”. A Kha vội hỏi “Sao… Sao lại vô dụng?”. Vi Tiểu Bảo nói “Trịnh công tử đã bái đường thành thân với cô nương nhà quê kia, sư tỷ đã tận mắt thấy rồi. Y đã có vợ mai mối chính thức, ván đã đóng thành thuyền, sư tỷ không lấy y được nữa đâu”. A Kha giậm chân nói “Đó chỉ là giả”. Vi Tiểu Bảo hậm hực nói “Được, sư tỷ muốn ta đi đổi y ra thì ta đi đổi, nhưng không biết sơn động của Man tử ở đâu. Hừ, chúng ta đi thôi”.

A Kha không nói gì, lùi thủi theo Vi Tiểu Bảo ra khỏi từ đường, sợ nói lỡ một câu thì y lại không chịu đi đổi Trịnh công tử nữa. Đi tới đường lớn, thấy bọn tùy tùng Trịnh phủ xách đèn lồng, đứng quây quần lớn tiếng nói chuyện phiếm với nhau. Thấy hai người đi tới gần, bọn tùy tùng Trịnh phủ liền hỏi “Trần cô nương tới rồi, công tử bọn tôi đâu? Công tử bọn tôi đâu?”, rồi bước nhanh lên đón.

Trong đám đông đột nhiên có một bóng người gầy gò loáng một cái vọt lên trước, thân pháp cực nhanh. Vi Tiểu Bảo vừa hoa mắt lên thì người kia đã đứng trước mặt y, cất tiếng sang sảng hỏi “Công tử ta đang ở đâu?”. Người này quay lưng về phía ánh đèn nên Vi Tiểu Bảo không thấy được mặt y. Vi Tiểu Bảo kinh hãi, vội lùi hai bước, nào ngờ Vi Tiểu Bảo lùi hai bước, người kia liền tiến lên hai bước, vẫn đứng đối diện với Vi Tiểu Bảo cách không đầy một thước, lại hỏi “Công tử ta đang ở đâu?”.

A Kha nói “Y… y bị bọn Man tử bắt đi rồi, sẽ… sẽ nấu y để ăn thịt”. Người kia nói “Ở Trung nguyên làm sao có bọn Man tử tới?”. A Kha nói “Đúng là bọn Man tử, mau… mau nghĩ cách cứu y”. Người kia hỏi “Đã đi bao lâu?”. A Kha đáp “Không lâu lắm”.

Người kia thình lình tung người nhảy lùi ra phía sau, lúc rớt xuống vừa trúng trên yên một con ngựa, hai chân y vừa cặp hông ngựa, con ngựa ấy lao đi, trong khoảnh khắc mất hút vào trong bóng đêm.

Vi Tiểu Bảo và A Kha nhìn nhau, một người kinh ngạc, một người vui mừng, trước mắt thấy người này võ công cao cường, thân pháp cực nhanh, binh sinh hiếm thấy thì trong lòng rất khâm phục. A Kha hỏi “Không biết vị cao nhân này là ai?”. Tên tùy tùng lớn tuổi đáp “Y là Phùng Tích Phạm sư phụ của công tử, ngoại hiệu là Nhất kiếm vô huyết. Phùng sư phó vô địch thiên hạ, đã đi cứu công tử thì nhất định mã đáo thành công”. Vi Tiểu Bảo và A Kha đều nói “Thì ra là y”. A Kha lại hỏi “Đã có Phùng sư phó tới, sao các ngươi không mời y lập tức vào từ đường kia để cứu công tử?”. Một tên tùy tùng nói “Phùng sư phó mới tới. Y nhận thư của bọn ta do chim đưa tới, liền đêm từ phủ Hà Gian tới đây”.

Vi Tiểu Bảo hỏi “Phùng sư phó ở Hà Gian, sao bọn ta chưa gặp qua?”. Bọn tùy tùng cứ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, đều không trả lời. Tên tùy tùng ấy biết mình lỡ lời, bèn cúi đầu xuống. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Thì ra trong Sát quy đại hội Trịnh gia ở Đài Loan đã ngấm ngầm mai phục các cao thủ, vẫn không lộ diện. Tên tiểu tử thối tha này bị người ta bắt đi thì đuổi theo cứu”. Vi Tiểu Bảo đưa tay nắn nắn má mình rồi nói “Thịt ơi thịt, có người đi cứu Trịnh công tử rồi, các ngươi khỏi phải đi cho bọn Man tử ăn để thay thế cái bảo bối gan ruột kia nữa”. A Kha đỏ mặt, định nói mấy câu giải thích, nhưng chợt xoay chuyển ý nghĩ “Cũng không biết Phùng sư phó đơn thương độc mã có đánh lại số đông bọn Man tử không?”.

Vi Tiểu Bảo thấy A Kha muốn nói lại thôi, đoán ra tâm tư của nàng bèn nói “Sư tỷ yên tâm, nếu Phùng sư phó cứu y không được thì cứ đem cái bị thịt thối tha của ta đổi lấy bảo bối của sư tỷ là được rồi, đại trượng phu một lời nói ra, ngựa gì đó khó đuổi”. A Kha nói “Ta chỉ mong Phùng sư phó cứu được y về là tốt”. Vi Tiểu Bảo tức giận liền bỏ đi, nhưng vừa liếc thấy khuôn mặt kiều diễm của nàng, trong lòng mềm ra, bèn quay người lại, ngồi xuống bên đường.

A Kha thấy Vi Tiểu Bảo định bỏ đi bất giác lo lắng, nghĩ thầm nếu Phùng sư phó cứu Trịnh công tử không được mà y lại bỏ đi thì ai đi đổi cho Trịnh công tử về? Thấy y quay lại ngồi xuống bên đường, lúc ấy nàng mới yên tâm. Lúc này nàng không dám đắc tội với y, bèn ngồi xuống cạnh y. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Lúc này thị đang cầu cạnh mình, mình không thừa cơ chiếm chút tiện nghi, thì đợi đến bao giờ nữa?”. Vi Tiểu Bảo liền giơ tay qua ôm hông nàng, tay phải nắm chặt tay phải nàng. A Kha hơi cựa quậy rồi ngồi yên. Vi Tiểu Bảo khoái trá, nghĩ thầm “Tốt nhất là gã họ Phùng kia bị bọn Dương đại ca giết đi, vĩnh viễn không quay về, mình cứ thế này ngồi đợi suốt đời”. Vi Tiểu Bảo biết A Kha không hề có chút tình ý đối với mình, nên y đã sớm mất hết “chí lớn”, chỉ mong được ngồi ôm nàng như vậy suốt đời cũng đã mãn nguyện rồi, không còn mong gì hơn.

Nhưng việc trái với lòng, Vi Tiểu Bảo ôm không được bao lâu thì nghe trên đường lớn có tiếng vó ngựa văng vẳng vang tới. A Kha nhảy lên, nói to “Trịnh công tử về rồi”. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, đã nghe là tiếng của hai con ngựa đang phóng tới. Vi Tiểu Bảo nói “Hay lắm, ta đã thu về được cái mạng rồi, không cần đi tặng cho bọn Man tử ăn thịt nữa”, ngữ khí đầy vẻ chua chát. Nhưng lúc này lời y có buồn bã gấp mười thì A Kha cũng đâu thèm để ý?

Nàng vội chạy ra đường lớn đón.

Hai con ngựa trước sau chạy tới. Bọn tùy tùng giơ đèn lồng lên soi, reo mừng vang dậy, người cưỡi trên con ngựa đi trước chính là Trịnh Khắc Sảng. Trịnh Khắc Sảng thấy A Kha chạy nhanh tới liền nhảy xuống ngựa, hai người ôm chầm lấy nhau vui mừng vô hạn. A Kha chúi đầu vào lòng Trịnh Khắc Sảng, khóc òa, nói “Tiểu muội sợ… Sợ bọn Man tử ấy đem ca ca… đem ca ca…”.

Vi Tiểu Bảo đã đứng dậy, thấy tình cảnh này như ngực bị đánh một đòn mạnh, y lảo đảo ngồi phịch xuống, đầu choáng mắt hoa một trận, bụng tự thề “Con bà nó, ta đời này kiếp này không lấy được con đĩ con thối tha ngươi làm vợ thì ta chỉ làm con cháu hèn hạ mười bảy mười tám đời của Trịnh Khắc Sảng. Vi Tiểu Bảo ta sẽ là quân khốn kiếp, quân khốn nạn thêm một tầng khốn nạn…”. Thường người ta ai gặp cảnh này, nếu không phải nguội lạnh như tro tàn, lòng đau rơi lệ thì cũng quyết chặt đứt tơ tình, đi tìm mối lương duyên khác. Nhưng Vi Tiểu Bảo trời sinh vốn tính nết vô lại ương bướng, cố sức dằng dai, da mặt đã dày, lòng lại ương ngạnh, “Nói tóm lại, lão tử suốt đời bám riết theo ngươi, âm hồn bất tán, chết cũng ám ngươi tới cùng. Dù ngươi có lấy mười tám thằng chồng, thì thằng thứ mười chín cũng sẽ lấy lão tử ta”. Vi Tiểu Bảo lớn lên trong kỹ viện, đã quen thấy đám kỹ nữ tống cựu nghênh tân, cũng không cho là một người phụ nữ thay lòng đổi dạ là chuyện to tát gì, tùng nhất nhi chung, kiên trinh bất nhị gì gì y nghe thấy cũng bỏ ngoài tai. Y chỉ khó chịu trong chốc lát, liền cười hì hì đi tới trước nói “Trịnh công tử, công tử đã về rồi, trên người có bị bọn Man tử ngoạm miếng nào không?”.

Trịnh Khắc Sảng sững người, hỏi “Ngoạm cái gì?”. A Kha cũng giật mình, nhìn y từ đầu tới chân, thấy ngũ quan, ngón tay còn nguyên mới yên tâm.

Phùng Tích Phạm ngồi trên ngựa, hỏi “Thằng nhỏ này là ai?”. Trịnh Khắc Sảng đáp “Y là sư đệ của Trần cô nương”. Phùng Tích Phạm gật gật đầu. Vi Tiểu Bảo ngước đầu nhìn, thấy Phùng Tích Phạm mặt mũi gầy đét, da vàng xạm, có hai chòm ria đuôi én, cặp mắt híp như hai sợi chỉ, trông giống như người bị bệnh lao, nghĩ tới Dương Dật Chi, vội hỏi “Phùng sư phó, người thật có bản lãnh phi thường, trong chớp mắt đã cứu được Trịnh công tử về. Có giết được tên đầu lĩnh Man tử ấy không?”.

Phùng Tích Phạm nói “Man tử gì? Chúng giả trang thôi”

Vi Tiểu Bảo trong lòng kinh hãi, nói “Giả à? Sao chúng biết nói tiếng Man?”. Phùng Tích Phạm nói “Cũng giả luôn”. Y không muốn nói nhiều với trẻ con bèn quay sang Trịnh Khắc Sảng hỏi “Công tử, công tử mệt rồi, tới từ đường bên đó nghỉ ngơi một lúc đi”.

A Kha nhớ tới sư phụ, nói “Sợ sư phụ tỉnh dậy không thấy ta sẽ lo lắng”. Vi Tiểu Bảo nói “Chúng ta mau về thôi”. A Kha nhìn Trịnh Khắc Sảng, chỉ mong y cùng đi. Trịnh Khắc Sảng nói “Mọi người cùng tới khách điếm ăn chút gì đó rồi hãy ngủ một giấc”.

Trên đường Vi Tiểu Bảo hỏi thăm Trịnh Khắc Sảng về việc thoát hiểm. Trịnh Khắc Sảng lại khoe khoang sư phụ giỏi như thế nào, chỉ mấy chiêu đã khiến bọn Man tử chạy trối chết. Vi Tiểu Bảo hỏi rõ về tên đầu lĩnh Man tử, biết y vẫn còn sống mới yên tâm.

Mọi người về tới khách điếm thì trời đã sáng, Cửu Nạn đã dậy từ sớm. Bà đoán A Kha sẽ kéo Vi Tiểu Bảo đi cứu Trịnh Khắc Sảng, nên không thấy hai người cũng không lấy làm lạ. Đợi bọn Trịnh Khắc Sảng về tới, y đưa Phùng Tích Phạm tới gặp bà. Cửu Nạn thấy dáng vẻ Phùng Tích Phạm gầy nhom như vậy, nhưng ngẫu nhiên y vừa mở to mắt thì thần quang lấp loáng, nghĩ thầm “Người này có ngoại hiệu là Nhất kiếm vô huyết, quả nhiên danh bất hư truyền, võ công thật không phải hạng tầm thường”.

Ăn cơm sáng xong, Cửu Nạn nói “Trịnh công tử, thầy trò ta có chút việc phải làm, chúng ta chia tay thôi”. Trịnh Khắc Sảng sửng sốt, vô cùng thất vọng, nói “Rất khó có cơ duyên được bái kiến sư thái, vãn bối đang muốn thỉnh giáo nhiều điều. Chi bằng sư thái muốn đi đâu còn vãn bối hiện đang rảnh rỗi, kết bạn đồng hành thì hay lắm”.

Cửu Nạn lắc đầu nói “Người xuất gia có nhiều điều không tiện”, rồi dẫn A Kha và Vi Tiểu Bảo đi thẳng lên xe. Trịnh Khắc Sảng tiu nghỉu như mèo mất tai, không nói được nữa. A Kha lập tức mắt đỏ hoe, suýt khóc ra tiếng. Vi Tiểu Bảo cố ngây mặt ra nhưng bụng thì khấn thầm “Cầu cho sư phụ sống lâu trăm tuổi, đa phúc đa thọ, A di đà Phật, Bồ Tát phù hộ độ trì”, rồi hỏi “Sư phụ, chúng ta đi đâu?”.

Cửu Nạn nói “Lên Bắc Kinh”. Lát sau bà lạnh lùng nói “Nếu họ Trịnh đó đi theo, không được để ý gì tới y. Người nào không nghe lời, ta sẽ giết họ Trịnh đấy!”.

A Kha kinh hãi hỏi “Sư phụ, tại sao vậy?”. Cửu Nạn nói “Không tại sao cả. Ta thích thanh tịnh, không ưa kẻ ba hoa om sòm”. A Kha không dám hỏi nữa, lát sau chợt nhớ tới một chuyện, bèn hỏi “Nếu sư đệ nói chuyện với y thì sao?”. Cửu Nạn nói “Ta cũng giết Trịnh công tử”. Vi Tiểu Bảo không nhịn được nữa, phì một tiếng bật cười. A Kha nói “Sư phụ, như thế không công bằng, vì sư đệ sẽ cố ý nói chuyện với người ta”. Cửu Nạn trừng mắt nhìn nàng một cái, nói “Nếu gã họ Trịnh ấy không đi theo thì làm sao Tiểu Bảo nói chuyện với y được? Y cứ dây dưa không rõ ràng với ta, thì có chết cũng chưa hết tội”.

Vi Tiểu Bảo mừng rơn, quả thật cảm thấy người tốt trên đời không ai bằng sư phụ, chợt cầm tay Cửu Nạn hôn một cái, Cửu Nạn hất tay ra, quát “Bậy bạ!”. Nhưng hơn hai mươi năm nay chưa có ai thân thiết với bà như vậy, tên đệ tử này tuy làm bừa bãi nhưng thể hiện sự chân tình nên miệng bà quát mà môi lại hơi mỉm cười.

A Kha thấy sư phụ xử sự thiên vị, không biết đến bao giờ mới gặp lại Trịnh công tử, càng nghĩ càng buồn bã, nước mắt lăn dài trên má.

Sau mấy hôm ba người tới Bắc Kinh, vào trú trong một khách điếm thanh tĩnh ở Đông thành. Cửu Nạn vào phòng Vi Tiểu Bảo, cài then lại, khẽ hỏi “Tiểu Bảo, ngươi đoán xem chúng ta tới Bắc Kinh vì chuyện gì?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Đệ tử đoán không phải vì Đào cô cô mà vì mấy bộ kinh thư đó”.

Cửu Nạn gật đầu nói “Đúng vậy, là vì mấy bộ kinh thư đó”. Bà ngừng một lát rồi chậm rãi nói tiếp “Lần này ta bị trọng thương, nên rất có cảm xúc. Một người bất luận võ công luyện tới cảnh giới nào thì sức lực vẫn có lúc cùng kiệt, chuyện lớn trong thiên hạ cuối cùng cũng phải cần nhiều người chung lòng chung sức, cùng chí hướng mới có thể thành công. Quần hùng mở Sát quy đại hội ở phủ Hà Gian, ta nghĩ kỹ thấy cho dù giết được gian tặc Ngô Tam Quế thì giang sơn vẫn ở trong tay người Thát Đát, mọi người chẳng qua chỉ trút được sự căm phẫn nhất thời chứ đâu làm được chuyện gì? Nếu lấy đủ kinh thư, chặt đứt long mạch của bọn Thát Đát, lúc đó giang sơn Đại Minh ta mới có hy vọng khôi phục lại”.

Vi Tiểu Bảo nói “Dạ, dạ, sư phụ nói rất đúng”. Cửu Nạn nói “Ta tĩnh dưỡng thêm nửa tháng nữa thì nội lực sẽ hoàn toàn bình phục, lúc ấy vào trong cung thám thính xác minh nữa để tìm cách lấy bảy bộ kinh thư còn lại, mới là then chốt của đại sự”.

Vi Tiểu Bảo nói “Đợi đệ tử trà trộn vào cung trước, tìm cách thám thính, biết đâu trời cao phù hộ, sẽ tìm được vài manh mối gì đó”.

Cửu Nạn gật đầu nói “Ngươi thông minh lanh lợi, nếu làm được chuyện lớn này, công lao rất lớn…”. Bà nói đến đây thở dài, trong ánh mắt lộ ý khích lệ.

Vi Tiểu Bảo xúc động một lúc, lập tức muốn thổ lộ chân tình “Ngoài năm bộ kinh thư khác ra, tất cả đều trong tay đệ tử”, nhưng y liền nghĩ lại “Tiểu Huyền tử có giao tình sống chết với mình, nếu mình giúp sư phụ hủy diệt giang sơn của y, khiến y không được làm hoàng thượng thì đó không phải quá mất nghĩa khí sao?”.

Cửu Nạn thấy Vi Tiểu Bảo có vẻ đắn đo, cho là y lo không thể thành công, bèn nói “Chuyện này vốn khó thành công. Mọi người cứ tận tâm hiệp lực cũng được rồi. Mưu việc do người, thành việc do trời, ồ, cũng không biết khí số Chu gia đã hết hay còn có hy vọng phục hưng? Mấy mươi năm nay ta đã chán nản tất cả, lòng trần đã cắt đứt, không ngờ sau khi gặp ngươi và Hồng Anh, ta vốn không muốn can dự vào nhưng chuyện quốc gia đại sự lại trỗi lên trong ta”.

Vi Tiểu Bảo nói “Sư phụ, sư phụ là công chúa Đại Minh, giang sơn này vốn là của nhà sư phụ bị người ta chiếm đi, không thể không đoạt lại”.

Cửu Nạn than “Đó không chỉ là chuyện của một nhà ta. Người trong nhà ta chết gần hết rồi”. Bà đưa tay xoa đầu Vi Tiểu Bảo, nói “Tiểu Bảo, những chuyện này ngàn vạn lần đừng tiết lộ nửa câu trước mặt sư tỷ”.

Vi Tiểu Bảo gật đầu đáp dạ, nghĩ thầm “Sư tỷ xinh đẹp đáng yêu như vậy mà sư phụ lại không thích, không biết tại vì sao? Hay vì thị không biết lấy lòng sư phụ?”.

***

Sáng sớm hôm sau, Vi Tiểu Bảo vào cung khâu kiến hoàng đế.

Khang Hy mừng rỡ nắm tay Vi Tiểu Bảo cười nói “Con mẹ nó, sao hôm nay mới về? Ta ngày ngày đợi ngươi. Trước kia ta vẫn lo âu, sợ ngươi bị mụ ni cô độc ác đó bắt đi thì cái mạng nhỏ xíu của ngươi không bảo toàn được. Hôm trước nghe Đa Long về tâu, nói đã gặp ngươi, ta bấy giờ mới yên tâm. Làm sao ngươi thoát hiểm được?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Đa tạ hoàng thượng lo lắng, còn phái Ngự tiền thị vệ đi tìm kiếm nô tài. Mụ ni cô độc ác đó lúc đầu rất tức giận, tay đấm chân đá nô tài, sau đó nô tài nói hoàng thượng là Điểu Sinh Ngư Thang, là vị hoàng đế tốt vô cùng, không được giết. Thị lại nói rất nhiều câu đại nghịch vô đạo. Nô tài ca ngợi người một câu là thị tát nô tài một cái. Sau đó nô tài không chịu thiệt trước mắt, đành hự hự kêu lên là phát tài lớn”.

Khang Hy gật đầu nói “Ngươi bị thị đánh chết cũng uổng. Mụ ni cô độc ác kia rốt lại lai lịch ra sao?”

Vi Tiểu Bảo nói “Thị chịu sự sai khiến của ai thì nô tài không biết. Lúc đó thị bắt được nô tài rồi dùng dây thừng trói hai tay nô tài lôi đi như khỉ. Hoàng thượng, trong miệng nô tài không dám chửi nhưng trong bụng thì đem mười bảy mười tám đời tổ tông mụ ra chửi đủ”. Khang Hy cười nói “Điều đó đương nhiên, sao không chửi chứ?”. Vi Tiểu Bảo nói “Mụ lôi nô tài đi được mấy ngày thì mấy lần muốn giết nô tài, may dọc đường gặp được một người. Người này cũng có giao tình với nô tài, thấy nô tài nói nhiều điều tử tế nên mụ ni cô đó mới không đánh nô tài”. Khang Hy lấy làm lạ hỏi “Người kia là ai?”. Vi Tiểu Bảo đáp “Người kia họ Dương, là kẻ đứng đầu đám vệ sĩ thủ hạ của Thế tử Bình Tây vương”.

Khang Hy cảm thấy rất hứng thú hỏi “Y là thủ hạ của Ngô Tam Quế, sao lại đi nói tốt giúp ngươi?”. Vi Tiểu Bảo nói “Kỳ thực đó là nhờ ân điển của hoàng thượng. Lần trước người của Mộc gia ở Vân Nam vào cung gây náo loạn, muốn vu hại Ngô Tam Quế, mọi người đều tin, nhưng hoàng thượng vô cùng anh minh, khám phá ra âm mưu đó. Hoàng thượng phái nô tài truyền dụ cho con Ngô Tam Quế nên gặp họ Dương đó, chính là lần đó mà nô tài quen y”. Khang Hy gật đầu nói “Té ra là thế”.

Lúc Vi Tiểu Bảo vào cung đã sớm bịa đặt một câu chuyện đầy đủ đầu đuôi, lại nói “Họ Dương kia tên Dương Dật Chi, y nói với ni cô kia về chuyện Mộc gia, nói hoàng thượng tuy nhỏ tuổi nhưng kiến thức còn hơn cả Điểu Sinh Ngư Thang thông minh trí tuệ, quả đúng là thần tiên Bồ Tát xuống trần. Ni cô bán tín bán nghi nên đối với nô tài không coi quan trọng gì nữa. Đêm ấy, Dương Dật Chi và ni cô nói chuyện trong phòng, nô tài giả ngủ say để nghe trộm, thì ra ni cô này hành thích hoàng thượng, quả nhiên là có người sai khiến”.

Khang Hy nói “Là Ngô Tam Quế”. Vi Tiểu Bảo mặt đầy vẻ kinh ngạc, nói “Thì ra hoàng thượng đã sớm biết rồi. Là Đa Long tâu à?”. Khang Hy nói “Không phải. Tên thủ lãnh vệ sĩ của Ngô Tam Quế biết ni cô này, lại cùng ni cô lén lén lút lút bàn bạc, còn có thể có chuyện gì tử tế sao?”. Vi Tiểu Bảo vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, quỳ xuống dập đầu, nói “Hoàng thượng, nô tài làm việc với người, thật là vui sướng. Chuyện gì người đoán cũng trúng, không cần nô tài nói. Chúng ta suốt đời này vạn sự đại cát, vĩnh viễn không thua bất kỳ ai”.

Khang Hy cười nói “Đứng lên, đứng lên đi! Lần trước ở chùa Thanh Lương trên núi Ngũ Đài cũng gặp đủ hung hiểm rồi, nếu không phải ngươi xả thân đứng chắn trước người ta thì…”, nói tới đây, hoàng đế đổi qua vẻ mặt trịnh trọng, nói tiếp “Âm mưu của gian tặc này rõ rồi”. Khang Hy nhớ đến hôm ni cô áo trắng đánh một quyền như sét nổ chớp nhoáng vẫn còn thấy run sợ. Vi Tiểu Bảo nói “Thật ra một kiếm ni cô đó đâm tới, thì thân thủ hoàng thượng cực kỳ nhanh nhẹn, đương nhiên sẽ sử chiêu Cô vân xuất trục để tránh. Kế đó hoàng thượng lật tay ra chiêu Tiên hạc sơ linh đánh vào vai ác ni cô đó, mụ không thể không la to đầu hàng. Chẳng qua nô tài sợ thị làm tổn thương hoàng thượng nên nhất thời hồ đồ, chỉ muốn tới chắn trước người hoàng thượng, chịu một kiếm thay cho hoàng thượng. Hoàng thượng có một thân công phu nhưng không có cơ hội thi triển trước mặt hòa thượng chùa Thiếu Lâm để tỏ rõ oai phong, thật là đáng tiếc”.

Khang Hy hô hô cười rộ, tự biết hôm ấy nếu không có Vi Tiểu Bảo đứng chắn như vậy thì nhất định y đã bị ni cô áo trắng đâm chết rồi, thằng nhỏ này trung thành như vậy mà không nhận công, thật là hiếm có, bèn cười nói “Ngươi tuổi còn nhỏ mà đã làm quan khá lớn rồi. Đợi ngươi lớn thêm vài tuổi sẽ thăng chức nữa cho ngươi”. Vi Tiểu Bảo lắc đầu nói “Nô tài cũng không muốn làm quan lớn, chỉ mong luôn được làm việc cho hoàng thượng, không làm hoàng thượng nổi giận thì đã mãn nguyện lắm rồi”.

Khang Hy vỗ vai Vi Tiểu Bảo, nói “Hay lắm, hay lắm. Ngươi thích làm việc giúp ta, ta rất vui, sao lại nổi giận được? Họ Dương kia và mụ ni cô đã nói những gì?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Dương Dật Chi không ngừng khuyên ni cô đó, nói hoàng thượng có rất nhiều chỗ hay. Y nói Ngô Tam Quế có ơn với cha y, lúc cha y sắp chết dặn y phải bảo vệ Ngô Tam Quế, nhưng Ngô Tam Quế cứ một lòng một ý muốn làm hoàng đế, đại nghịch vô đạo, là chuyện ngàn vạn lần không được, sợ tương lai bị bại lộ thì toàn gia đều bị chém. Nhưng ni cô đó nói toàn gia thị đều bị Thát… Thát…. đều bị người Mãn Châu chúng ta giết hết, Ngô Tam Quế lại đối với thị khách khí như vậy nên thị hành thích hoàng thượng, một là vì nể mặt Ngô Tam Quế, hai là để báo thù cho song thân. Người trong nhà thị đã chết hết, cũng không sợ gì toàn gia bị chém”.

Khang Hy gật đầu. Vi Tiểu Bảo lại nói “Dương Dật Chi nói hoàng thượng đối đãi rất tốt với trăm họ, nếu… nếu hại được hoàng thượng thì Ngô Tam Quế sẽ làm hoàng đế, bản thân y tuy có thể làm đại quan, là đại tướng quân, nhưng thiên hạ bách tính sẽ vô cùng khổ sở. Ni cô đó mềm lòng, nói cái gì từ bi, ngẫm nghĩ lúc lâu rồi cho là y nói rất đúng, chuyện này thị quyết định không làm nữa. Hai người bàn bạc, nói nếu Ngô Tam Quế còn phái người tới hành thích hoàng thượng thì hai người họ sẽ ngấm ngầm giết chết thích khách ngay”.

Khang Hy vui vẻ nói “Hai người này cũng hiểu rõ đại nghĩa”.

Vi Tiểu Bảo nói “Nhưng Dương Dật Chi nói ngoài ra còn có một chuyện khác rất khó làm”. Khang Hy hỏi “Lại có chuyện cổ quái gì nữa?”. Vi Tiểu Bảo nói “Hai người nói nhỏ rất nhiều điều, nô tài không nghe được, chỉ nghe cứ nói cái Diên Bình quận chúa, Trịnh gia ở Đài Loan gì đó, hình như Ngô Tam Quế nói muốn cùng người họ Trịnh phân chia thiên hạ”.

Khang Hy đứng dậy, lớn tiếng nói “Thì ra tên phản thần này với tên phản tặc ở Đài Loan ngấm ngầm cấu kết với nhau”. Vi Tiểu Bảo hỏi “Trịnh gia ở Đài Loan là quân khốn kiếp nào thế hoàng thượng?”. Khang Hy nói “Phản tặc họ Trịnh đó chiếm cứ Đài Loan, bất phục vương quyền, chỉ vì y ở ngoài biển xa nên nhất thời ta không dễ bình định”. Vi Tiểu Bảo làm như hiểu ra, nói “Té ra là thế. Lúc ấy nô tài càng nghe càng tức, nghĩ thầm giang sơn này là của hoàng thượng, họ Trịnh, họ Ngô y là cái thá gì mà cả gan dám phân chia thiên hạ của hoàng thượng? Dương Dật Chi nói họ Trịnh ở Đài Loan đã phái con thứ hai của y tên là Trịnh Khắc… Trịnh Khắc…”. Khang Hy nói “Trịnh Khắc Sảng”. Vi Tiểu Bảo mừng rỡ nói “Phải, phải. Hoàng thượng cái gì cũng biết”.

Khang Hy mỉm cười không nói gì. Mấy năm gần đây y vẫn đang trù hoạch việc thu hồi đảo Đài Loan về đồ bản, nên tình hình cha con anh em Trịnh gia cho tới đại sự quân chính ở, binh tướng chiến thuyền Đài Loan, vân vân, đã sớm hỏi thăm rõ ràng.

Vi Tiểu Bảo nói “Trịnh Khắc Sảng gần đây đã tới Vân Nam, thương nghị với Ngô Tam Quế hơn nửa tháng”.

Khang Hy chợt biến sắc, nói “Có chuyện này à?”. Đài Loan và Vân Nam vốn là mối lo lớn nhất trong lòng y, không ngờ hai người Trịnh Ngô lại bí mật cấu kết, chuyện Trịnh Khắc Sảng tới Vân Nam đến nay y mới biết.

Vi Tiểu Bảo nói “Đài Loan có người võ công rất cao, dọc đường đi bảo vệ Trịnh Khắc Sảng. Gã này họ Phùng, tên là cái gì Nhất kiếm xuất huyết…”. Khang Hy nói “Là Nhất kiếm vô huyết Phùng Tích Phạm. Y và Lưu Quốc Hiên, Trần Vĩnh Hoa ba người hiệu xưng là Đài Loan tam hổ”.

Vi Tiểu Bảo nghe hoàng đế nhắc tới tên của sư phụ thì trong lòng hơi run, nói “Phải, phải, chính là Nhất kiếm vô huyết Phùng Tích Phạm. Dương Dật Chi nói trong ba con hổ Đài Loan này, Trần Vĩnh Hoa là người rất tốt, còn Phùng Tích Phạm và tên còn lại là người xấu xa. Trần Vĩnh Hoa không chịu làm chuyện phản bội hoàng thượng nhưng vì một con hổ y địch không lại hai con hổ kia”. Y nói tốt về Cửu Nạn, Dương Dật Chi và Trần Cận Nam trước mặt Khang Hy để phòng sau này ba người lỡ bị triều Thanh bắt thì đã có ẩn bút, dễ tương cứu.

Khang Hy lắc đầu nói “Chuyện đó chưa chắc, so với hai con hổ kia Trần Vĩnh Hoa lợi hại hơn rất nhiều”.

Vi Tiểu Bảo nói “Dương Dật Chi còn nói với ni cô đó, trên giang hồ có rất nhiều kẻ đối đầu với Ngô Tam Quế, tụ hội ở phủ Hà Gian mở Sát quy đại hội, bàn bạc làm sao giết được Ngô Tam Quế. Trịnh Khắc Sảng và Phùng Tích Phạm đã trà trộn vào trong hội để thám thính tin tức, sau đó đi báo cho Ngô Tam Quế. Họ càng nói tiếng càng nhỏ đi, nô tài lắng nghe cả nửa ngày cũng không rõ lắm, hình như không phải họ muốn gia hại hoàng thượng, cũng không đi dự hội, sau đó nô tài ngủ luôn. Hoàng thượng, nô tài đối với chuyện này có chút lười biếng, nhưng vì lúc ấy thật nô tài đang mệt mỏi muốn chết. Nửa đêm Dương Dật Chi rón rén gọi nô tài dậy, giải khai huyệt đạo cho nô tài, nói ni cô đó đang luyện công, bảo nô tài chuồn cho xong”.

Khang Hy gật đầu nói “Gã họ Dương ấy cũng còn có lương tâm”. Vi Tiểu Bảo nói “Chứ không phải sao? Tương lai hoàng thượng truy sát Ngô Tam Quế, Dương Dật Chi này còn có cơ hội xin hoàng thượng khai ân tha mạng cho y”. Khang Hy nói “Nếu y có thể lập công, ta không những tha mạng cho y mà còn phong thưởng. Trong Sát quy đại hội ngươi còn nghe được gì nữa?”. Vi Tiểu Bảo nói “Bọn chúng mỗi tỉnh bầu ra một minh chủ, tên Trịnh Khắc Sảng đó làm minh chủ tỉnh Phúc Kiến, làm như sau này Phúc Kiến, Quảng Đông, Chiết Giang, Thiểm Tây gì đó cũng đều thuộc về Trịnh gia y”.

Khang Hy mỉm cười, nghĩ thầm “Tiểu Quế tử nhớ sai rồi, nhất định là Giang Tây chứ không phải Thiểm Tây”. Y chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui trong thư phòng mấy vòng rồi đột nhiên hỏi “Tiểu Quế tử, ngươi dám đi Vân Nam không?”.

Vi Tiểu Bảo giật mình vì điều này vượt ra ngoài dự đoán của y, bèn hỏi “Hoàng thượng phái nô tài đi thám thính tin tức về Ngô Tam Quế à?”.

Khang Hy gật đầu nói “Chuyện này thật hơi nguy hiểm, có điều vì ngươi còn nhỏ, Ngô Tam Quế sẽ không đề phòng. Dương Dật Chi lại là bạn của ngươi, nhất định sẽ chiếu cố cho ngươi”.

Vi Tiểu Bảo nói “Dạ. Hoàng thượng, không phải nô tài sợ đi Vân Nam, chỉ vì nô tài vừa về cung, chưa gặp hoàng thượng được mấy ngày lại phải rời ra, thật không đành”. Khang Hy gật đầu nói “Phải, ta cũng nghĩ thế, chỉ tiếc vì ta làm hoàng đế, không thể tùy tiện đi đứng, nếu không thì hai chúng ta cùng đi Vân Nam, ta nắm râu Ngô Tam Quế, người giữ hai tay y rồi cùng hỏi y con mẹ nó Ngô Tam Quế, có đầu hàng không, há không thú vị sao?”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Như thế thật tuyệt. Hoàng thượng, hoàng thượng không thể đi Vân Nam, thì đợi nô tài đi lừa Ngô Tam Quế vào cung rồi chúng ta hãy nắm râu y có được không?”.

Khang Hy cười ha hả, nói “Vậy thì hay lắm, chỉ sợ thằng khốn già ấy rất gian hoạt, không chịu mắc lừa. A, Tiểu Quế tử, ta nghĩ ra cách rồi, để y không sinh nghi”. Vi Tiểu Bảo nói “Hoàng thượng thần cơ diệu toán, nhất định cực kỳ cao minh”. Khang Hy nói “Chúng ta gả công chúa Kiến Ninh cho con trai y để kết thân, y sẽ không đề phòng”.

Vi Tiểu Bảo sửng sốt nói “Gả công chúa cho Ngô Ứng Hùng à? Như thế… như thế không phải quá tiện nghi cho y sao?”.

Khang Hy nói “Đây là con gái của con tiện nhân, chúng ta gả thị tới Vân Nam cho thị nếm chút đau khổ trước. Sau này xử chém toàn gia Ngô Tam Quế thì cả thị cũng phải chết chung”.

Khang Hy nói mà hậm hực không thôi. Y vốn rất thích đứa em gái này, nhưng từ sau khi biết thái hậu hại chết mẹ ruột mình, làm phụ hoàng tức giận xuất gia thì hận lây cả cô em gái, lại nói “Lúc ấy ta sẽ nói con tiện nhân không biết dạy con gái, sẽ bức thị tự tử”.

Vi Tiểu Bảo nói “Hoàng thượng, nô tài nghe được một tin tốt lành, hoàng thượng mà nghe được nhất định rất vui mừng”. Khang Hy hỏi “Tin tốt gì?”. Vi Tiểu Bảo kề vào tai Khang Hy nói nhỏ “Con tiện nhân là thái hậu giả còn thái hậu thật vẫn ở trong cung Từ Ninh”, trước mặt Khang Hy thì Vi Tiểu Bảo thế nào cũng không dám mở miệng nói ba chữ “Con đĩ già”.

Khang Hy giật mình kinh hãi, run giọng hỏi “Cái gì? Cái gì mà thái hậu giả?”.

Vi Tiểu Bảo đem chuyện thái hậu giả giam cầm thái hậu thật, rồi tự mạo xưng thái hậu làm những hành vi độc ác, nhất nhất kể ra.

Khang Hy nghe thấy trợn mắt há miệng, suốt nửa ngày không nói ra tiếng, qua hồi lâu mới nói “Có chuyện này à? Có chuyện này à? Ngươi… sao ngươi biết được?”. Vi Tiểu Bảo nói “Nô tài biết con tiện nhân tâm địa độc ác, chỉ sợ thị hãm hại hoàng thượng, nên mua chuộc bọn cung nữ trong cung Từ Ninh ngầm theo dõi thị, chỉ cần vừa thấy tình hình không ổn sẽ tâu với hoàng thượng, chúng ta cứ ra tay trước thì mạnh. Hôm nay nô tài vừa vào cung, cung nữ ấy liền nói chuyện này với nô tài”.

Khang Hy mồ hôi trên trán rơi xuống, run giọng nói “Cung nữ ấy đâu rồi?”. Vi Tiểu Bảo nói “Nô tài nghĩ chuyện này rất lớn, nếu thị tiết lộ ra ngoài thì rất không ổn, vì vậy mới to gan đẩy thị xuống một cái giếng, cũng không có ai trông thấy, ồ, thật là không phải với thị”. Khang Hy gật đầu, trên mặt thoáng vẻ yên tâm, nói “Làm tốt lắm, ngày mai ngươi cho người vớt xác thị lên, an táng tử tế, rồi điều tra rõ gia quyến thị, an ủi hậu tuất”. Vi Tiểu Bảo nói “Dạ, dạ, xin tuân lời dạy của hoàng thượng”. Khang Hy nói “Chuyện không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tới cung Từ Ninh”, nói xong đứng lên, lấy hai thanh bảo kiếm trên tường xuống, đưa một thanh cho Vi Tiểu Bảo, nói nhỏ “Chuyện này hai chúng ta làm, không được để bọn cung nữ thái giám biết”.

Vi Tiểu Bảo gật đầu nói “Hoàng thượng, con tiện nhân võ công rất lợi hại, nô tài vừa vào phòng sẽ ôm chặt thị, hoàng thượng cứ một kiếm chặt đứt một cánh tay của thị, sau đó sẽ hỏi rõ mọi việc”. Khang Hy gật đầu nói “Tốt lắm!”. Vi Tiểu Bảo nói “Hoàng thượng, còn phải mang thêm nhiều thị vệ sai chờ ngoài cung Từ Ninh, nếu quả tình hình không hay thì đành gọi người vào. Không thì nếu nô tài ôm thái hậu giả không chặt, con tiện nhân ấy hành hung, đụng chạm tới thánh thể ngàn vàng, vậy thì… vậy thì không ổn.

Khang Hy gật đầu, quyết định chủ ý “Nếu bắt buộc phải có bọn thị vệ giúp đỡ, thì sau khi xong việc cứ đem hết đám thị vệ ấy xử tử để bịt miệng là được”.

***

Khang Hy ra khỏi thư phòng, gọi tám tên thị vệ hộ giá, tới ngoài cung Từ Ninh, sai thị vệ đứng canh ở xa xa trong hoa viên rồi cùng Vi Tiểu Bảo đi tới tẩm điện của thái hậu. Bọn cung nữ thái giám trong cung Từ Ninh nhao nhao quỳ xuống đón tiếp. Khang Hy nói “Các ngươi ra hết ngoài hoa viên, không ai được vào đây”. Mọi người hoảng sợ vâng lệnh lui ra.

Vi Tiểu Bảo biết hôm trước thái hậu giả đánh sư phụ Cửu Nạn của y bảy chiêu Hóa cốt miên chưởng, những chưởng lực âm độc ấy đều bị dồn trở lại thân thị, tuy sư phụ y đã dạy cho cách hóa giải nhưng từ đó trở đi, chỉ cần thị vừa sử dụng nội lực thì xương cốt toàn thân lập tức gãy vụn. Y bấm đốt ngón tay tính thì hiện chưởng lực trong thân thể thị vẫn chưa tiêu tan hết, mà cho dù đã tiêu tan hết y đoán thị cũng không dám động thủ, hơn nữa y có Ngũ Long lệnh trong tay, có chỗ dựa không phải lo, lòng y mới bình tĩnh. Nhưng Khang Hy biết thái hậu giả võ công rất lợi hại, công phu sở học của mình hoàn toàn do thị truyền cho, dù có thêm Vi Tiểu Bảo thì hai người vẫn kém thị rất xa, chỉ mong hai người dùng hai kiếm đánh thị tay không, cho thị không trở tay kịp như việc ám toán Ngao Bái năm trước mới có thể thủ thắng. Hoàng đế bước vào tẩm điện, bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Hôm nay là cơ hội tốt để lập đại công, mình xông vào con đĩ già, hoàng thượng cho là mình liều mình quên thân nhưng thật chẳng qua là đánh một con chó chết không còn động đậy được nữa. Đánh chết mụ chó má, lão tử chỉ cần tay không”. Y bèn nói khẽ “Mụ tiện nhân này võ công rất cao cường, hoàng thượng ngàn vạn lần không được mạo hiểm, cứ để nô tài vào trước!”. Khang Hy gật đầu, tay phải nắm chặt chuôi kiếm.

Hai người vào tẩm điện, thấy trong điện không có ai, trên giường màn gấm buông rủ xuống.

Thanh âm của thái hậu từ trong màn truyền ra “Hoàng đế, sao lâu rồi ngươi không tới cung Từ Ninh, vẫn khỏe chứ?”.

Trước đây Khang Hy hàng ngày đều tới cung Từ Ninh thỉnh an thái hậu, nhưng sau khi biết rõ nội tình, trong lòng nói không hết sự phẫn hận nên rất ít tới đây. Hai người không ngờ ban ngày thị cũng ngủ trên giường, cách thức vừa bàn càng không cần dùng tới nữa. Khang Hy nói “Nghe nói thái hậu khó ở, nên con tới thăm”, rồi đưa mắt ra hiệu cho Vi Tiểu Bảo, sai “Vén màn lên!”. Vi Tiểu Bảo vâng dạ, bước tới trước giường. Thái hậu nói “Ta sợ gió, đừng vén màn lên”.

Khang Hy nghĩ thầm “Nếu mình không đếm xỉa gì tới lời thị, cứ tới vén toang màn ra, chỉ sợ thị sẽ đề phòng”, bèn nói “Dạ, không biết thái hậu khó ở ra sao, đã uống thuốc chưa?”. Thái hậu nói “Ta uống rồi, thái y nói ta hơi bị cảm lạnh, không sao đâu”. Khang Hy nói “Con muốn xem sắc diện thái hậu thế nào? Có bị sốt không?”. Thái hậu thở dài, nói “Sắc diện ta rất tốt, không cần xem. Hoàng đế về nghỉ đi”. Khang Hy sinh nghi “Không biết thị đang giở trò ma gì?”.

Vi Tiểu Bảo thấy trong tẩm điện tối đen, liền quay người nhìn Khang Hy giơ tay ra hiệu, tỏ ý để ôm chặt hai chân thị cho hoàng đế một kiếm chặt đứt.

Đột nhiên giữa lúc ấy, Khang Hy tâm niệm nhất động “Nếu những lời Tiểu Quế tử nói đều là giả thì làm sao? Tuy người đàn ông kia giả làm cung nữ, sự tình đúng thế, nhưng biết đâu thái hậu chỉ là uế loạn cung cấm chứ không có ngoại tình gì. Mình một kiếm này chém xuống, nếu lại là thái hậu thật, tuyệt nhiên không phải giả mạo thì há mình không phải đã hồ đồ, mang tội bất hiếu sao? Thà cứ để thái hậu giả đề phòng rồi gọi thị vệ vào bắt, chứ không thể hành động lỗ mãng, chính tay mình chém thái hậu thật bị thương”. Khang Hy liền lắc đầu, vẫy tay ra hiệu cho Vi Tiểu Bảo lui ra, nói “Thái hậu, con vẫn không yên tâm”, rồi nhanh chân bước tới trước giường, giơ tay vén màn ra.

Tấm màn gấm vừa rẽ ra, chỉ thấy thái hậu vội xoay người quay mặt vào trong, nhưng chỉ trong chớp mắt này, Khang Hy đã thấy mặt thái hậu gầy quắt, dung mạo rất khác lạ, bèn hỏi “Thái hậu, gần đây lão nhân gia gầy đi rất nhiều”, thanh âm hơi run lên.

Thái hậu thở dài nói “Sau khi từ núi Ngũ Đài trở về, ăn vẫn không ngon, mỗi ngày ăn không đầy nửa bát cơm, soi gương cơ hồ ta cũng không nhận ra ta nữa”.

Khang Hy nghĩ thầm “Lời Tiểu Quế tử nói quả nhiên rất đúng. Con tiện nhân này không ngờ mình đột nhiên tới, thị ngủ trên giường, không ai nhìn thấy, hôm nay không hóa trang nên nói thế nào cũng không chịu để mình thấy dung mạo của thị. Mình đã tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn sai sao?”.

Lửa giận bốc lên, Khang Hy lớn tiếng nói “Ái chà, thái hậu, có một con chuột chui vào phía sau tấm thảm kìa. Người đâu, mau cuộn tấm thảm lại bắt chuột đi!”, nói xong vội lùi hai bước, sợ thái hậu giả vừa thấy chuyện bị bại lộ liền đột ngột làm khó mình.

Nghe thái hậu run giọng nói “Sau thảm treo mà có chuột gì?”. Vi Tiểu Bảo bước lên kéo sợi dây bằng lông cừu cuốn tấm thảm treo lại, lộ ra cửa tủ. Khang Hy nói “Hừ, hừ! Thì ra trong này có cái tủ to, con chuột chui vào tủ rồi!”, nghĩ thầm “Lúc này sự tình đã bị vạch ra hơn nữa, thị dĩ nhiên có chuẩn bị, cũng không thể đánh úp được nữa”. Khang Hy bèn lui ra cửa, vẫy vẫy Vi Tiểu Bảo nói “Truyền thị vệ vào. Trong tủ có âm thanh cổ quái, không chừng có thích khách ẩn núp để làm kinh hãi thái hậu”.

Vi Tiểu Bảo nói “Dạ” rồi chạy ra ngoài cửa kêu to “Truyền thị vệ”.

Tám tên thị vệ đi tới cửa tẩm điện, khom người nghe chỉ.

Thái hậu tức giận nói “Hoàng đế, ngươi đang chơi trò gì vậy?”. Khang Hy cười nói “A, đúng rồi, công chúa Kiến Ninh núp trong tủ chơi trò trốn tìm. Thái hậu, con tới khắp nơi tìm thị không thấy, chắc là trong tủ”, rồi đưa tay phải vẫy vẫy. Vi Tiểu Bảo bước qua mở tủ, nhưng cửa tủ đã khóa, không mở ra được. Khang Hy cười hỏi “Thái hậu, chìa khóa tủ đâu?”.

Thái hậu tức giận nói “Ta đang khó ở mà hai đứa nhỏ các ngươi còn vào phòng ta đùa giỡn, mau ra khỏi đây cho ta”.

Bọn thị vệ biết hoàng thượng và công chúa Kiến Ninh thường tỷ võ đùa giỡn nên nghe thái hậu nói thế đều mỉm cười.

Khang Hy nói “Cạy cửa tủ ra. Thái hậu đang khó ở, chúng ta đừng quấy nhiễu lão nhân gia”.

Vi Tiểu Bảo đáp “Dạ” rồi rút thanh chủy thủ trong ống giày ra, đút vào cửa tủ, khẽ cứa một nhát khóa đã đứt tung, kéo một cái, cửa tủ theo tay mở ra, chỉ thấy trong tủ có một cái chăn bông giống cái chăn đã thấy trong tủ tối hôm trước, nhưng bên trong đâu có ai?

Vi Tiểu Bảo giật mình, nghĩ thầm “Tối hôm trước rõ ràng mình thấy thái hậu thật bị giấu trong tủ, sao bỗng nhiên không thấy nữa? Hay con đĩ già sợ sư phụ mình tiết lộ ra nên đã giết thái hậu thật?”. Y lật cái chăn trong tủ lên, liền thấy dưới chăn có một bộ sách, tựa hồ là bộ Tứ thập nhị chương kinh, vội kéo chăn che lại, quay nhìn thấy Khang Hy vẻ mặt kinh nghi liền nhìn lên giường, thấy đống chăn cao lù lù, dường như có người ẩn núp bèn vui mừng nói “Công chúa núp trong chăn của thái hậu”. Khang Hy vội nói “Mau kéo công chúa ra”. Khang Hy sợ thái hậu giả thấy chuyện bị bại lộ sẽ lập tức giết thái hậu thật.

Vi Tiểu Bảo sấn tới cạnh giường, từ bên chân thái hậu thò tay vào dưới chăn định kéo thái hậu thật ra, tay vừa chạm tới lại là một cái đùi lông lá xồm xoàm, bất giác giật nảy mình. Đúng lúc ấy một bàn chân to đột nhiên tung ra đạp trúng ngực Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo la to một tiếng “Ối chao” rồi ngã ra phía sau.

Đống chăn liền bị hất tung, một khối thịt trần trùng trục vọt ra, trùm chăn lên thái hậu rồi ôm lấy lao ra cửa.

Tám tên thị vệ kinh hãi vội cản lại, bị khối thịt húc vào, ba tên thị vệ bay tung ra. Khối thịt ôm thái hậu xông thẳng ra ngoài. Khang Hy chạy ra cửa, chỉ thấy khối thịt lao đi như bay, vừa nhô lên hụp xuống mấy cái đã tới bên tường Ngự hoa viên, vọt lên đầu tường, xoay mình lao ra ngoài. Khang Hy kêu lên “Mau đuổi theo!”. Ba tên thị vệ bị khối thịt húc vào cũng đang ở dưới đất không bò dậy nổi. Năm tên thị vệ còn lại đi vòng quanh tường cũng không nhìn thấy bóng dáng khối thịt đó nữa.

Vi Tiểu Bảo đầu óc hỗn loạn, ngực đau kịch liệt, cố gượng bò dậy, lao tới cái tủ, thò tay vào dưới chăn lấy bộ kinh thư giấu vào bọc, chỉ nghe Khang Hy trong hoa viên la to “Về đây, về đây!”. Vi Tiểu Bảo lại ngã lăn ra. Nghe tiếng bước chân vang lên, bọn thị vệ chạy về, Khang Hy ngoài tẩm điện dặn “Tất cả đứng ở đây, đừng lên tiếng”.

Khang Hy bước vào tẩm điện, mở cửa phòng ra, khẽ hỏi “Chuyện này là thế nào?”.

Vi Tiểu Bảo vịn bàn đứng dậy, nói “Yêu… yêu quái!”, vẻ mặt kinh hãi không còn chút máu. Khang Hy lắc đầu nói “Không phải yêu quái! Là gian phu của mụ tiện nhân”. Vi Tiểu Bảo không hiểu gì, hỏi “Gian phu là sao?”. Khang Hy nói “Đó là một người đàn ông. Ngươi không nhìn rõ sao? Một người đàn ông vừa mập vừa lùn”. Vi Tiểu Bảo vừa kinh hãi vừa buồn cười, nói “Trong chăn của mụ tiện nhân giấu một ngươi đàn ông mập lùn… không mặc quần áo!”.

Khang Hy nghiêm mặt hỏi “Thái hậu thật đâu?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Tốt nhất là đừng… đừng bị con tiện nhân hại chết…”, rồi đột nhiên nhớ tới một chuyện liền hất cái nệm trên giường thái hậu ra, nói “Dưới giường có vách ngầm”. Thấy trong vách ngầm đặt một ngọn nga my thích bằng bạch kim đã rút khỏi bao, ngoài ra không có vật gì khác, y trầm ngâm nói “Chúng ta kéo ván giường ra xem sao?”.

Khang Hy bước tới giúp Vi Tiểu Bảo kéo ván giường ra, thấy một người đàn bà nằm ngang trên một cái đệm lót dưới đất, trên người đắp một cái chăn mỏng. Lúc vừa giở ván giường ra, chỉ nhìn thấy đầu mặt bà ta khoảng không đầy nửa thước.

Trong tẩm điện tối đen nhìn không rõ, Khang Hy nói “Mau thắp nến lên”. Vi Tiểu Bảo đánh lửa, cầm giá nến giơ tới gần soi, thấy người đàn bà ấy da trắng xanh, mặt trái xoan, quả nhiên là thái hậu thật bị giấu trong tủ tối hôm trước.

Trước kia lúc Khang Hy gặp thái hậu thật thì còn rất nhỏ tuổi, cách mặt nhiều năm, y vốn không nhận ra thật giả, nhưng thấy người đàn bà này tướng mạo rất giống thái hậu mình gặp hàng ngày liền vội dìu bà dậy, hỏi “Là… là thái hậu phải không?”.

Người đàn bà ấy bị ánh nến soi trước mặt, nhất thời bị chói không mở mắt ra được, nói “Ngươi… ngươi…”. Vi Tiểu Bảo nói “Đây là đương kim hoàng thượng, người đích thân tới cứu giá”. Người đàn bà cố hé mắt, chăm chú nhìn Khang Hy một lúc, run run nói “Ngươi… ngươi đúng là hoàng thượng à?”, rồi đột nhiên òa một tiếng bật khóc lớn, giơ tay ôm chặt Khang Hy.

***

Vi Tiểu Bảo cầm nến lùi ra mấy bước, nhìn bốn phía không thấy có gian phu, thích khách, cung nữ giả gì nữa, nghĩ thầm “Hoàng thượng và thái hậu thật gặp nhau, chắc có rất nhiều điều muốn nói. Mình nghe nhiều thêm một câu thì cái đầu không ổn thêm một phần”, liền đặt giá nến lên bàn rồi rón rén lui ra, xoay tay đóng cửa lại.

Thấy trong sân ngoài cửa, tám tên thị vệ và bọn cung nữ thái giám vẫn đứng cứng đờ, thần sắc ai cũng hoảng hốt, Vi Tiểu Bảo vẫy tay gọi mọi người tới trong hoa viên, nói “Vừa rồi hoàng thượng và công chúa Kiến Ninh chơi trò trốn tìm. Công chúa mặc y phục cổ quái, cải trang giống như một quả cầu thịt to tướng chạy ra, các ngươi có nhìn thấy không?”.

Một tên thị vệ rất nhanh trí, vội nói “Vâng, vâng. Thân pháp của công chúa Kiến Ninh cực nhanh, cải trang như vậy cũng thật thú vị”.

Vi Tiểu Bảo mỉm cười, nói “Trò chơi của trẻ con này, hoàng thượng không muốn để người ta biết, nếu có ai ngứa miệng thì cái đầu dính trên cổ không còn chặt đâu, có định bép xép ăn nói bậy bạ không?”.

Bọn thị vệ, cung nữ, thái giám đồng thanh nói “Chúng tôi không dám!”.

Vi Tiểu Bảo gật đầu, nhìn ba tên thị vệ bị thương, nói “Các ngươi làm sao mà tự nhiên bị thương thế?”. Một tên thị vệ nói “Bẩm Phó Tổng quản, trưa nay ba người tiểu nhân luyện võ, mọi người ra tay hơi nặng nên đánh nhau bị thương”. Vi Tiểu Bảo chửi “Con bà nó, huynh đệ với nhau mà luyện võ cũng ra tay nặng như vậy, đâu phải để liều mạng!”. Ba tên thị vệ cùng nói “Dạ, dạ, lần sau bọn nô tài nhất định cẩn thận”. Vi Tiểu Bảo nói “Người bị thương, mỗi người ta chi cho hai mươi lượng bạc mua thuốc”. Ba tên thị vệ liền khom người cảm tạ. Vi Tiểu Bảo nói “Con bà nó, cha mẹ nuôi dưỡng các ngươi lớn như vậy mà ngay cái mạng này cũng không bảo toàn được. Tất cả nếu muốn giữ cái đầu quả bí để ăn cơm thì phải cẩn thận mấy cái mõm chó cho ta một chút. Nếu sợ mình ngủ nói mơ thì cứ cắt lưỡi cho xong. Các ngươi từng người báo tên cho lão tử đi”.

Bọn thị vệ, cung nữ, thái giám đều tự báo họ tên. Vi Tiểu Bảo nói “Được, chuyện chơi trò trốn tìm, từ nay về sau lão tử chỉ cần nghe phong thanh chút gì thì bất kể là ai lắm mồm, lão tử cứ chém hết ba mươi lăm người. Các ngươi có chịu không?”. Mọi người đều thầm hiểu rõ sau khi tất cả thấy chuyện quái lạ vừa rồi thì không tránh khỏi tính mạng khó đảm bảo, có lẽ hoàng thượng muốn giết người diệt khẩu nhưng Quế công công nói thế quả là đã cứu mạng cho mình nên vô cùng cảm kích, cùng quỳ xuống khấu đầu, nói “Đa tạ đại ân cứu mạng của công công”. Vi Tiểu Bảo xua tay nói “Cảm ơn ta cái gì? Đây là ân điển của hoàng thượng”.

Vi Tiểu Bảo quay về cửa tẩm điện, ngồi trên bậc đá yên lặng chờ hơn nửa giờ mới nghe Khang Hy gọi “Tiểu Quế tử vào đây”. Vi Tiểu Bảo bước vào tẩm điện, thấy thái hậu và Khang Hy ngồi sóng vai trên giường cầm tay nhau, trên mặt hai người đều có nước mắt.

Vi Tiểu Bảo quỳ xuống dập đầu, nói “Chúc mừng thái hậu, chúc mừng hoàng thượng. Bên ngoài có tất cả ba mươi lăm tên nô tài, chuyện hoàng thượng chơi trò trốn tìm hôm nay nếu có người nào cả gan dám tiết lộ nửa câu thì nô tài sẽ giết hết tất cả ba mươi lăm ngươi không để ai sống sót. Chúng đều sợ vỡ mật, chắc không ai dám ăn nói bừa bãi”. Khang Hy gật gật đầu, Vi Tiểu Bảo nói “Bây giờ nếu hoàng thượng muốn giết chúng để tránh hậu hoạn thì nô tài này sẽ đi làm ngay”.

Khang Hy hơi ngần ngừ. Thái hậu nói “Hôm nay mẹ con ta và hoàng nhi gặp nhau, thật là chuyện vô cùng vui mừng, không nên phương hại mạng người”. Khang Hy nói “Dạ, chúng ta phải làm nhiều Phật sự để cảm tạ Trời Phật phù hộ độ trì”. Thái hậu chăm chú nhìn Vi Tiểu Bảo, nói “Ngươi tuổi còn nhỏ mà lập được rất nhiều công lao, thật là hiếm có”. Vi Tiểu Bảo nói “Đó đều nhờ hồng phúc của thái hậu và hoàng thượng. Chỉ hận là nô tài chưa tận trung làm hết phận sự, không khám phá ra gian mưu này sớm hơn khiến thái hậu phải chịu khổ nhiều năm”.

Thái hậu trong lòng chua xót, nước mắt chảy dài, nhìn Khang Hy nói “Phải phong thưởng thật hậu cho thằng nhỏ này mới được”. Khang Hy nói “Dạ, dạ! Tiểu Quế tử, chức quan của ngươi cũng đã không nhỏ, hôm nay ta lại phong tước cho ngươi. Tước vị của nhà Đại Thanh ta có năm bậc là công, hầu, bá, tử, nam, nhờ ân điển của Thái hậu, ta phong cho ngươi làm Nhất đẳng tử tước”.

Vi Tiểu Bảo khấu đầu tạ ơn, nói “Cảm tạ ân điển của thái hậu, cảm tạ ân điển của hoàng thượng”. Y nghĩ thầm “Tước tử này dùng để làm gì? Đáng bao nhiêu tiền?”. Y thấy Khang Hy xua tay, liền lui ra.

Vi Tiểu Bảo về tới phòng ở, lấy bộ sách trong bọc ra, quả nhiên chính là quyển Tứ thập nhị chương kinh đã quen nhìn thấy, bộ này bìa màu lam viền đỏ, y thầm nghĩ “Đây là bộ kinh thư của đạo Tương Lam kỳ, à, phải rồi, Đào cô cô nói thái sư phụ của bà trộm bộ kinh thư của kỳ chủ Tương Lam kỳ nhưng không trộm được lại bị cao thủ trong Thần Long giáo đánh trọng thương mà chết, bộ kinh này chắc đã rơi vào tay cao thủ Thần Long giáo. Sao đã qua nhiều năm mà vẫn không nộp cho Hồng giáo chủ? Hay là lúc ấy không có, gần đây mới lấy được?”. Bên trong chuyện này có rất nhiều chi tiết quanh co, Vi Tiểu Bảo khó mà suy đoán cho hết, y cảm thấy ngực vẫn rất đau, lại nghĩ “Khối thịt mập lùn kia võ công ghê gớm thật, ái chà, hay y chính là cao thủ Thần Long giáo đã trộm được bộ kinh này? Y vào cung gặp con đĩ già, con đĩ già cũng đối đãi y với rất tốt, chuyển thái hậu thật xuống gầm giường, cho y ngủ trong tủ. Mới rồi mình và tiểu hoàng đế vào cung Từ Ninh, chuyện cũng thật khéo, vừa đúng lúc mới bắt được kẻ gian trên giường. Khối thịt này có thể quay lại báo thù, rồi nhớ tới bộ kinh thư sẽ vào cung Từ Ninh lấy về”.

Lúc ấy Vi Tiểu Bảo đi báo cho Đa Long, nói biết tin hôm nay sẽ có kẻ gian vào cung hành thích, muốn y phái nhiều thị vệ bảo vệ hoàng thượng và thái hậu nghiêm ngặt. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Nếu con đĩ già về đảo Thần Long bẩm báo với Hồng giáo chủ thì rất không hay. Lão tử hạ thủ trước là hơn, lấy địa đồ trong kinh thư ra, rồi cứ đưa tới đảo Thần Long một hai bộ kinh thư rỗng, nếu Hồng giáo chủ bảo mình tìm số còn lại thì không thể không cho mình thuốc giải. Không tìm được bản đồ trong kinh thư rỗng là việc của y, không liên can tới lão tử. Ai bảo phúc phận của y quá nhỏ chứ? Dù sao thì y cũng thọ sánh ngang trời, không cần nôn nóng, cứ việc tìm mười vạn tám ngàn năm thì cuối cùng cũng sẽ tìm ra thôi”.

Comments

comments


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.