Lộc Đỉnh ký

Hồi 37: Bình Man trướng hổ ai dâng kế - Dụ Thục sân triều hãy đọc văn

trước
tiếp

Vi Tiểu Bảo dẫn theo sứ thần nước la sát, một thời gian sau, về tới Bắc Kinh. Bọn vương công đại thần như Khang thân vương, Sách Ngạch Đồ thấy y trở về, không ai không vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Hôm ấy y đem thủy sư ra biển, từ đó không biết tung tích, triều đình mấy lần phái người đi tìm, nhưng trở về đều nói biển rộng mênh mông, không thấy dấu vết, lại không có một chiếc thuyền, một tên quân nào trở về. Khang Hy chỉ cho rằng đoàn thuyền của y gặp bão giữa biển đã toàn quân tan vỡ, mỗi khi nghĩ tới thường buồn rầu không vui. Tin tức vừa báo vào cung, Khang Hy lập tức truyền kiến.

Vi Tiểu Bảo thấy Khang Hy mặt mày rạng rỡ, khấu kiến xong liền lược thuật những việc đã qua. Khang Hy lần này phái y ra biển, chủ ý là tiêu diệt Thần Long giáo, bắt sống thái hậu giả, bây giờ nghe nói Thần Long giáo đã bị đánh tan, thái hậu giả tuy chưa bắt được nhưng lại kết thành bằng hữu với nước La Sát. Khang Hy sau khi hỏi cung sứ thần Hãn Thiếp Ma mà Mông Cổ phái tới Côn Minh, biết Ngô Tam Quế câu kết với La Sát, Mông Cổ, Tây Tạng ba nơi, vô cùng lo lắng, chứ Thượng Cảnh Nhị phiên và họ Trịnh ở Đài Loan thì chỉ coi là thứ yếu. Y thấy Vi Tiểu Bảo lành lặn trở về đã vô cùng vui mừng, đến khi biết có sứ thần nước La Sát tới thông hiếu, lại càng cả mừng, vội vàng hỏi han tỉ mỉ.

Vi Tiểu Bảo thuật lại từ đầu tới cuối, lúc nói tới việc gợi ý Tô Phi Á xúi giục quân hỏa thương làm loạn thế nào, khuyên nàng lập Đại Tiểu Sa hoàng còn mình làm Nhiếp chính vương thế nào, Khang Hy hô hô cười rộ, nói “Con mẹ nó, ngươi học lối nhà Đại Thanh ta, mà lại đi dạy cho nữ quỷ La Sát”.

Hôm sau Khang Hy ra triều, truyền kiến sứ thần La Sát. Trong cả triều chỉ có một mình Vi Tiểu Bảo biết tiếng La Sát. Thật ra tiếng La Sát rất khó học, y trong vài tháng ngắn ngủi cũng chỉ học được rất có hạn. Sứ thần La Sát chúc tụng một hồi, trong mười câu thì có tới chín câu rưỡi y không hiểu rõ, nhưng coi thường mọi người không biết nên cứ bịa đặt bừa đi, đem bài văn bia Lục Cao Hiên soạn trước kia đọc ra, nào là “Sau ngàn năm nữa, đến nhà Đại Thanh”, nào là “Oai linh khắp chốn, lừng lẫy phi long” đọc qua vài câu. Y vừa nói vừa lén nhìn Khang Hy, chỉ thấy y cười hề hề, đoán là bài văn bia này dùng được, lập tức cao giọng đọc sang sảng “Hàng yêu phục ma, như mặt trời lên. Lông cánh giúp rập, thay đổi canh tân. Muôn ngàn điềm tốt, thảy thảy phong đăng. Tiên phúc mãi hưởng, thiên hạ tôn kính. Thọ sánh ngang trời, văn vũ nhân thánh. Trong giây lát trên trời hiện ra…”, tới mấy chữ “Trên trời hiện ra” thì im bặt. Nghĩ thầm nếu đọc tiếp thì sẽ lòi đuôi chồn, liền nói “Tiểu Sa hoàng và Nhiếp chính nữ vương nước La Sát kính thăm Vạn tuế gia đại hoàng đế Trung Quốc thánh thể an khang”.

Mấy câu này vốn là Lục Cao Hiên làm ra để ca tụng Hồng giáo chủ, lúc ấy Vi Tiểu Bảo đọc ra, tuy hơi có vẻ bất luân bất loại, nhưng những câu như “Thiên hạ tôn kính”, “Văn vũ nhân thánh” thì cũng có ý chúc tụng tốt đẹp. Các đại thần nghe thấy đều không ngừng gật đầu.

Khang Hy thì biết Vi Tiểu Bảo trong bụng không có gì, những câu văn từ cổ nhã thế này quyết không thể thuận miệng dịch ra, nhất định trước đó đã nhờ bọn làm bài mướn dịch kỹ , sau đó đọc thuộc lòng ra trên điện, chứ ngàn vạn lần không ngờ rằng đây là văn từ ca tụng giáo chủ tà giáo, bị y di hoa tiếp mộc, thuận tay dắt dê dùng luôn.

Sau đó sứ thần La Sát dâng lễ vật lên. Khí hậu nước La Sát còn lạnh hơn Liêu Đông, những sản vật loại lông chồn da rái so với Liêu Đông còn phong phú đẹp đẽ hơn. Các đại thần Mãn Châu đều là người biết hàng, vừa nhìn thấy ai cũng khen ngợi. Khang Hy lập tức dặn dò Vi Tiểu Bảo tiếp đãi sứ thần chu đáo, ban tặng lại lễ vật Trung Hoa.

Sau khi lui chầu, Khang Hy triệu hai người Thang Nhược Vọng và Nam Hoài Nhân vào, sai họ tới gặp sứ thần La Sát. Nam Hoài Nhân là người nước Bỉ Lợi Thì, ngôn ngữ gần như tiếng Pháp Lan Tây, sứ thần La Sát biết tiếng Pháp Lan Tây, hai người có thể nói chuyện với nhau. Nam Hoài Nhân ca tụng Khang Hy anh minh nhân huệ, các bậc đế vương xưa nay ít người sánh được, nói tới mức sứ thần La Sát vô cùng khâm phục.

Hôm sau Khang Hy sai hai người Thang Nhược Vọng và Nam Hoài Nhân bắn pháo ở Nam Uyển, do Vi Tiểu Bảo bồi tiếp sứ thần La Sát tới xem. Viên sứ thần thấy đại pháo lợi hại, xạ kích chính xác, ngấm ngầm khâm phục, nhờ Nam Hoài Nhân chuyển lời lên hoàng đế là Nữ Nhiếp chính vương nước La Sát quyết ý hòa hiếu, vĩnh viễn làm nước anh em.

Sau khi sứ thần La Sát từ biệt về nước, Khang Hy nghĩ tới Vi Tiểu Bảo lần này xuất chinh, nhấc tay một cái mà tiêu diệt được hai lực lượng viện trợ mạnh của Ngô Tam Quế, công lao quả thật không nhỏ, bèn giáng chỉ phong y làm Nhất đẳng Trung Dũng bá. Các vương công đại thần tự nhiên là có một phen chúc mừng.

Vi Tiểu Bảo nghĩ lại tại sao bọn Thi Lang, Hoàng Tổng binh không ai về báo, đoán chắc vì chủ soái thất tung trên biển, y là bề tôi được hoàng đế sủng ái nhất, hoàng thượng mà nổi giận, nhất định sẽ khép họ vào tội “Làm lỡ quân cơ, lâm trận chạy lui, đưa chủ soái vào đất chết”, mọi người sợ bị chém đầu nên lưu lạc ở các hải đảo quanh đảo Thông Ngật, không dám trở về. Lúc người Mãn Châu vừa dấy quân, quân pháp rất nghiêm, khi ra trận nếu Đội trưởng bị chết mà bộ thuộc lui lại bỏ chạy thì cả đội sẽ bị xử tử, đến đời Khang Hy phép tắc ấy vẫn còn giữ được, nên quân Bát kỳ rất tinh nhuệ, đánh đâu thắng đấy. Lúc ấy Vi Tiểu Bảo bèn phái hai người sứ giả, chỉ đường tới đảo Thông Ngật và đảo Thần Long, sai họ đi gọi bọn Thi Lang về kinh.

***

Hôm ấy Khang Hy triệu Vi Tiểu Bảo tới Thượng thư phòng, chỉ ba đạo tấu chương trên bàn, nói “Tiểu Quế tử, ba đạo tấu chương này là từ ba nơi gởi về, ngươi đoán xem là những ai gởi?”. Vi Tiểu Bảo lè lè lưỡi, nhìn ba đạo tấu chương mấy cái, hoàn toàn không có đầu mối nào, bèn nói “Hoàng thượng có cho biết một chút manh mối thì nô tài mới đoán được chứ”.

Khang Hy cười khẽ một tiếng, giơ tay phải lên làm ra vẻ chém đầu liên tiếp ba nhát. Vi Tiểu Bảo cười nói “A, phải rồi, là tấu chương của ba thằng đầy tớ đại… đại gian thần Ngô Tam Quế, Thượng Khả Hỷ và Cảnh Tinh Trung”. Khang Hy cười nói “Ngươi thông minh lắm. Ngươi đoán nữa xem, trong ba đạo tấu chương này nói gì?”. Vi Tiểu Bảo lắc đầu nói “Chuyện đó thì khó đoán lắm. Ba đạo tấu chương này cùng gởi về một lúc à?”. Khang Hy nói “Có trước có sau, nhưng ngày tháng không chênh lệch nhau bao nhiêu”. Vi Tiểu Bảo nói “Ba thằng đại gian thần này đều không có ý tốt, chắc tâm tư cũng như nhau. Nô tài đoán họ nói cũng không khác nhau bao nhiêu”.

Khang Hy giơ tay đập khẽ lên bàn một cái, nói “Đúng thế. Đạo tấu chương thứ nhất là của thằng đầy tớ già Thượng Khả Hỷ dâng lên, y nói y đã lớn tuổi, muốn cáo lão về Liêu Đông, lưu con y là Thượng Chi Tín ở lại trấn thủ Quảng Đông. Ta phê nói nếu Thượng Khả Hỷ muốn về Liêu Đông thì cũng không cần lưu con lại trấn thủ Quảng Đông. Ngô Tam Quế và Cảnh Tinh Trung nghe tin, liền nối nhau dâng tấu chương”. Rồi cầm một tờ tấu chương lên, nói “Đây là của lão tiểu tử Ngô Tam Quế, y nói: Nghĩ thần nhiều đời chịu ơn lớn, chưa báo đáp được chút gì, chỉ biết tận tụy làm phên giậu, làm sao dám xin nghỉ ngơi? Nay nghe Bình Nam vương Thượng Khả Hỷ có sớ trần tình, đã đội ơn thánh giám, chuẩn cho triệt bỏ vương phiên. Ngẩng đội hồng ân, mạo muội xin được triệt hồi nghỉ ngơi. Hừ, y là thử ta, xem ta có dám triệt bỏ vương phiên của y không đây. Y không phải làm một mình, mà là liên lạc với Thượng Khả Hỷ và Cảnh Tinh Trung ba người cùng dọa dẫm ta!”.

Khang Hy lại cầm một tờ tấu chương khác lên, nói “Đây là của Cảnh Tinh Trung, y nói: Thần tập tước hai năm, nhớ nhung cửa khuyết, nhưng vì khí biển mịt mù, chưa dám bàn việc bãi binh. Gần đây thấy Bình Nam vương Thượng Khả Hỷ có sớ xin về, đã vâng chỉ phê chuẩn. Nghĩ tới quan quân bộ hạ của thần nam chinh hơn hai mươi năm, ngẩng xin bệ hạ nhân từ cho được triệt hồi nghỉ ngơi. Một người ở Vân Nam, một người ở Phúc Kiến, cách nhau cả vạn dặm, tại sao lời lẽ trong hai tờ tâu lại không khác nhau bao nhiêu thế? Một mặt nói không thể bãi binh, một mặt nói xin triệt hồi. Mấy thằng đầy tớ này còn có coi ta ra gì không vậy?”, nói xong tức tối ném tờ tấu chương xuống bàn.

Vi Tiểu Bảo nói “Phải đấy, ba đạo tấu chương này thật rất đại nghịch bất đạo, thật ra là chiến thư tạo phản. Hoàng thượng, chúng ta cứ phát binh, bắt hết ba thằng phản tặc ấy về kinh, cả nhà… hừ, đàn ông thì chém hết, đàn bà thì cho các công thần làm nô tỳ”. Y vốn định nói “Cả nhà đều xử chém”, nhưng chợt nghĩ tới A Kha và Trần Viên Viên, nên giữa chừng thay đổi lời lẽ.

Khang Hy nói “Nếu chúng ta phát binh trước thì bách tính trong thiên hạ sẽ nói ta giết hại công thần, nói Chim hết thì cung bị cất, thỏ chết thì chó bị mổ gì đó. Chẳng bằng trước tiên cứ triệt phiên, xem ba người động tĩnh ra sao. Nếu họ tuân chỉ triệt phiên, cung kính tuân lệnh thì thôi, nếu họ không nghe thì sẽ phát binh thảo phạt, ra quân cũng có lý do”.

Vi Tiểu Bảo nói “Hoàng thượng đoán việc như thần, nô tài vô cùng khâm phục. Cũng như diễn kịch, hoàng thượng hỏi: Ai quỳ dưới kia thế? Ngô Tam Quế nói: Thần Ngô Tam Quế xin dâng đầu. Hoàng thượng nói: Ngươi phạm tội gì? Ngô Tam Quế nói: Nô tài không chịu triệt phiên, đang định tạo phản. Hoàng thượng hát: Hẩy, quân to gan! Vi Tiểu Bảo đâu! Nô tài liền bước ra một bước, quỳ xuống ứng tiếng: Có tiểu tướng! Hoàng thượng quát: Lệnh tiễn đây! Sai ngươi suất lãnh mười vạn đại quân, đi thảo phạt phản tặc Ngô Tam Quế! Nô tài nhận lệnh tiễn, nói: Tuân lệnh! Rồi phi chân lên đá vào mông Ngô Tam Quế một cước, y lập tức ngã lăn lông lốc, ô hô ai tai!”.

Khang Hy hô hô cười rộ, hỏi “Ngươi muốn cầm quân đánh Ngô Tam Quế à?”.

Vi Tiểu Bảo thấy trong mắt y lóe lên tia cười cợt, biết tiểu hoàng đế đùa với mình, bèn nói “Nô tài còn nhỏ tuổi thế này, lại không có bản lĩnh gì, làm sao thống lĩnh đại quân? Tốt nhất là hoàng thượng đích thân làm đại nguyên soái, ta sẽ làm tiên phong cho người, gặp non mở lối, gặp suối bắc cầu, mênh mông cuồn cuộn đánh thẳng tới Vân Nam”.

Khang Hy nghe y nói trong lòng hăm hở, cảm thấy chuyện ngự giá thân chinh đi đánh Ngô Tam Quế kể ra cũng rất thú vị, bèn nói “Để ta nghĩ kỹ đã”.

Sáng sớm hôm sau, Khang Hy triệu tập các vương công đại thần, bàn việc quân quốc đại sự ở điện Thái Hòa. Vi Tiểu Bảo tuy được liên tiếp thăng quan mấy cấp, nhưng trong triều vẫn là quan nhỏ chức mọn, vốn không có tư cách được vào điện Thái Hòa dự bàn chính sự. Khang Hy hạ đặc chỉ, nói y từng phụng mệnh đi sứ Vân Nam, biết rõ nội tình của Ngô phiên, ra lệnh hầu giá tới bàn chính sự. Tiểu hoàng đế ngồi trên long ỷ ở giữa, các đại thần thân vương, quận vương, bối lặc, bối tử, Đại học sĩ, Thượng thư chia ban đứng hai bên, Vi Tiểu Bảo đứng sau cùng.

Khang Hy đưa ba đạo tấu chương của Ngô Tam Quế, Thượng Khả Hỷ và Cảnh Tinh Trung cho Thái Hòa điện Đại học sĩ kiêm Thượng thư bộ Lễ Ba Thái, nói “Tam phiên dâng tờ tâu, đều xin triệt phiên, nên làm thế nào, mọi người bàn bạc tâu lên”.

Các vương công đại thần chuyền nhau đọc tấu chương xong, Khang thân vương Kiệt Thư nói “Bẩm hoàng thượng, theo ngu kiến của nô tài thì Tam phiên xin triệt phiên không phải thật lòng, dường như có ý thăm dò triều đình”. Khang Hy nói “Sao ngươi biết?

Ngươi nói xem”. Kiệt Thư nói “Trong ba đạo tấu chương đều nói ở địa phương quân vụ quan trọng, không dám rời ra. Đã nói quân vụ quan trọng, lại còn xin triệt phiên, rõ ràng là tự mâu thuẫn”. Khang Hy gật gật đầu.

Bảo Hòa điện Đại học sĩ Vệ Chu Tộ râu tóc bạc trắng, tuổi tác rất già, nói “Theo ngu kiến của thần, triều đình nên hạ chỉ ôn tồn khuyến khích, nói Tam phiên công lao chót vót, hoàng thượng rất ỷ trọng, nên hết lòng làm việc, chuyện triệt phiên đừng bàn tới nữa”. Khang Hy nói “Theo ngươi thấy thì không nên triệt Tam phiên phải không?”. Vệ Chu Tộ nói “Xin thánh thượng minh giám, Lão Tử nói Giai binh bất tường, quân có mạnh cũng là việc không lành. Lại có người khảo cứu, nói chữ Giai là lầm từ chữ Duy, Duy binh bất tường, lại càng rõ ràng hơn. Lão Tử lại có câu: Binh là vật bất tường, không phải là vật của người quân tử, bất đắc dĩ mới phải dùng mà thôi”.

Vi Tiểu Bảo thầm ngạc nhiên “Thằng đầy tớ già này thật to gan, trước mặt hoàng thượng lại dám công nhiên tự xưng lão tử thế này, lão tử thế nọ, mà hoàng thượng cũng không nổi giận”. Y không biết Lão Tử là thánh nhân Lý Nhĩ thời cổ, không phải là tiếng tự xưng của bọn người ở chợ búa.

Khang Hy gật gật đầu, nói “Binh là việc dữ chiến là việc nguy, từ xưa đã có lời minh huấn. Một khi có việc đánh dẹp thì không khỏi sinh linh lầm than. Các ngươi thấy nếu trẫm hạ chỉ ôn tồn khuyến khích, không cho triệt phiên, thì có thể kết thúc chuyện này được không?”.

Văn Hòa điện Đại học sĩ Đối Khách Nạp nói “Hoàng thượng minh giám, từ khi Ngô Tam Quế trấn thủ Vân Nam đến nay, địa phương yên ổn, Man Di không quấy nhiễu, vùng phương nam của bản triều không có biến loạn, nếu cho y về Liêu Đông thì một dải Vân Nam e có mối lo khác. Nếu triều đình không cho triệt phiên, Ngô Tam Quế sẽ cảm kích dốc lòng báo đáp, Cảnh Thượng Nhị phiên và Khổng quân ở Quảng Tây cũng ắt sẽ ngẩng đội thiên ân, từ nay sẽ bể lặng sông trong, thiên hạ thái bình”. Khang Hy nói “Ngươi sợ sau khi triệt phiên, vùng tây nam thiếu đi trọng trấn, biết đâu sẽ có tai họa ngoài biên à?”. Đối Khách Nạp nói “Vâng. Ngô Tam Quế binh mã tinh luyện, vốn có oai vọng, Man Di sợ phục. Một khi điều đi, là họa hay phúc thì rất khó đoán. Theo ngu kiến của thần thì thêm một việc chẳng bằng bớt đi một việc”.

Thượng thư bộ Hộ Mễ Tư Hàn nói “Các bậc thánh vương ngày xưa trị nước, duy trọng thuật Hoàng Lão. Thời Tây Hán thiên hạ đại trị, là nhờ Tiêu Hà quy định Tào Tham làm theo, làm chính sự chỉ cốt thanh tĩnh vô vi. Hoàng thượng thánh minh, đức sánh Tam hoàng, các vua thời Hán Đường thịnh thế cũng ít người bằng được. Từ khi hoàng thượng đích thân coi việc chính sự đến nay, cùng dân nghỉ ngơi, vỗ về tứ di, thiên hạ đều cảm ân đức. Theo thiển kiến của thần, việc Tam phiên cứ theo quy củ đã có mà làm, không cần thay đổi gì khác, tự nhiên sẽ gió hòa mưa thuận, quốc thái dân an. Thánh thiên tử rũ áo chắp tay mà trị nước, cũng không cần hao tâm tổn trí làm gì”.

Khang Hy hỏi Đại học sĩ Đỗ Lập Đức “Ngươi thấy thế nào?”. Đỗ Lập Đức nói “Lập ra Tam phiên vốn là để thưởng công. Nay Tam phiên đều không có lỗi lớn, nếu lại bỗng không triệt hồi, e bọn vô tri sẽ đàm luận triều đình chưa thể thương yêu công thần của tiền triều, có thể phương ngại tới tiếng tăm của thánh triều”.

Các vương công đại thần bàn tới bàn lui, đều là chủ trương không thể triệt phiên.

Vi Tiểu Bảo nghe mọi người bàn bạc, trong lời lẽ viện dẫn kinh sách, tuy không hiểu rõ lắm nhưng đều chủ trương không triệt phiên, trong lòng nôn nóng, vội đưa mắt ra hiệu cho Sách Ngạch Đồ, khe khẽ lắc đầu, muốn y lên tiếng phản đối chủ trương của mọi người.

Sách Ngạch Đồ thấy y lắc đầu lại hiểu lầm, cho rằng y bảo mình cũng phản đối việc triệt phiên, nghĩ thầm y hiểu rõ tâm ý hoàng thượng, lại thấy Khang Hy đối với lời bàn của mọi người cũng không nói là được hay không, đoán là nhất định tiểu hoàng đế không dám đánh nhau với Ngô Tam Quế, bèn nói “Ba người Ngô, Thượng, Cảnh giỏi việc dùng quân, nếu triều đình triệt phiên, mà Tam phiên lại kháng mệnh, năm tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây đồng thời phát binh, biết đâu lại có bọn phản nghịch khác phát binh hưởng ứng, thì thật không dễ đối phó. Theo nô tài thấy, Ngô Tam Quế và Thượng Khả Hỷ đều đã rất lớn tuổi, đã không còn sống được bao lâu, không ngại gì chờ thêm vài năm, cho hai người được chết yên lành. Những quân già tướng giỏi trong Tam phiên lại chết thêm một số lớn, lúc ấy hãy triệt phiên thì chắc chắn hơn rất nhiều”. Khang Hy cười khẽ một tiếng, nói “Ngươi tính toán thật lão thành trì trọng”. Sách Ngạch Đồ còn tưởng là hoàng thượng khen ngợi, vội dập đầu tạ ơn, nói “Nô tài bàn bạc vì đại sự quốc gia, không dám không hết lòng hết sức, tính kế vạn toàn”.

Khang Hy hỏi Đại học sĩ Đồ Hải “Ngươi văn võ toàn tài, tinh thông lục thao tam lược, giỏi việc dùng quân, thấy việc này nên làm thế nào?”. Đồ Hải nói “Nô tài tài trí tầm thường, toàn nhờ hoàng thượng ra ơn cất nhắc. Hoàng thượng sáng suốt thấy rõ vạn dặm, triều đình binh mã tinh luyện, nếu Tam phiên có lòng bất pháp thì chắc cũng không làm được chuyện lớn. Chỉ là nếu nhất tề dời hết mấy mươi vạn người ngựa của Tam phiên tới Liêu Đông thì cũng có mối lo rất lớn”. Khang Hy hỏi “Có chuyện gì đáng lo?”. Đồ Hải nói “Liêu Đông là đất căn bản của nhà Đại Thanh ta, lăng tẩm của liệt thánh liệt tông đều ở đó, nếu quả thật Tam phiên có ý bất thần, mấy mươi vạn người làm loạn ở Liêu Đông, cũng lại không dễ ngăn chặn”. Khang Hy gật gật đầu, Đồ Hải lại nói “Quân Tam phiên triệt hồi về đất cũ, triều đình lại phải điều động binh mã khác tới Vân Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến trú phòng. Mấy mươi vạn đại quân lên bắc, lại mấy mươi vạn đại quân xuống nam, một đi một tới, phí tổn không ít, ắt cũng sẽ quấy nhiễu địa phương. Quân Tam phiên và bách tính ở địa phương rất hòa hợp, không nghe có xung đột gì. Ngôn ngữ Quảng Đông và Phúc Kiến mười phần kỳ lạ, điều động quân mới tới đóng, mọi người ngôn ngữ bất thông, tập tục bất đồng, biết đâu lại khiến dân đen nổi dậy, có chỗ làm thương tổn tới thánh ý thương dân như con của hoàng thượng”.

Khang Hy hỏi Thượng thư bộ Binh Minh Châu “Minh Châu, chuyện này là bộ Binh cai quản, ngươi thấy nên thế nào?”.

Minh Châu nói “Thánh thượng thiên phú thông minh, nhìn xa thấy rộng, nhìn việc cao hơn các bề tôi hàng trăm lần. Nô tài nghĩ tới nghĩ lui, thấy triệt phiên có cái hay của triệt phiên, mà không triệt phiên cũng có cái hay của không triệt phiên, trong lòng do dự không quyết, liên tiếp mấy đêm không sao ngủ được, về sau chợt nghĩ tới một chuyện, lập tức yên tâm, đêm qua ngủ rất ngon. Nguyên là nô tài nghĩ rằng hoàng thượng suy nghĩ chu tất, tính toán không có chỗ nào sơ sót, bọn nô tài trong cả triều nghĩ về việc này thế nào thì hoàng thượng đều đã nhất nhất đoán được. Kế sách của bọn nô tài nghĩ ra cho dù có cao hơn cũng ngàn vạn lần không bằng được lời hoàng thượng tùy tiện chỉ dạy. Nô tài chỉ cần tuân theo lời hoàng thượng sai bảo mà làm, hoàng thượng nói thế nào bọn nô tài cứ dốc lòng dốc sức mà làm thế ấy, sau cùng nhất định sẽ đại cát đại lợi, vạn sự như ý”.

Vi Tiểu Bảo vừa nghe thấy, vô cùng khâm phục, nghĩ thầm “Văn võ trong cả triều không ai có bản lãnh làm quan bằng thằng đầy tớ này. Công phu vỗ mông ngựa của y quả mười phần cao cường, lão tử phải nhận y làm sư phụ mới phải. Thằng đầy tớ này ngày sau thăng quan tiến chức, công danh phú quý thật không thể biết đâu là giới hạn”.

Khang Hy cười khẽ một tiếng, nói “Ta là bảo ngươi nghĩ ra chủ ý, chứ không phải nghe ngươi nói những câu ca công tụng đức”.

Minh Châu dập đầu nói “Thánh thượng minh giám, đây không phải là nô tài ca công tụng đức, mà rõ ràng sự thật là như thế. Từ khi bộ Binh được tin tức không hay về Tam phiên, nô tài ngày đêm lo lắng, nghĩ cách làm sao đối phó, nếu vạn nhất phải dùng quân thì điều binh khiển tướng thế nào, phương lược tất thắng ra sao, đều phải để chúa thượng không phải lo lắng chút gì mới phải. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, quả thật chúa thượng quá thông minh, mà bọn nô tài lại quá vô dụng, phương sách bọn thần lao tâm khổ tứ mới nghĩ ra được thì ngàn vạn lần không bằng chủ ý mà hoàng thượng tùy tiện đưa ra. Thánh thiên tử là sao Tử Vi trên trời xuống trần, tự nhiên không phải hạng phàm phu tục tử bọn nô tài có thể bằng được. Vì thế nô tài nghĩ rằng chỉ cần hoàng thượng sai bảo thì nhất định là đúng, cho dù bọn nô tài nhất thời không hiểu rõ, nhưng cứ hết lòng làm theo thì về sau rốt lại cũng sẽ hiểu ra thôi”.

Các đại thần nghe xong, trong lòng đều thầm kinh ngạc là y vô sỉ tới mức cùng cực, nhưng cũng chỉ đành lên tiếng phụ họa.

Khang Hy nói “Vi Tiểu Bảo, ngươi từng tới Vân Nam, ngươi thử nói xem, chuyện này nên làm thế nào?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Hoàng thượng minh giám, nô tài về quốc gia đại sự thì không hiểu gì, chỉ có điều Ngô Tam Quế có nói với nô tài một câu. Y nói: Vi Đô thống, về sau có biến cố gì thì ngươi cũng không cần lo buồn, chức Đô thống của ngươi chỉ có thăng chứ không có giáng đâu. Nô tài không hiểu, bèn hỏi: về sau có biến cố gì? Ngô Tam Quế cười nói: Đến lúc ấy tự nhiên ngươi sẽ biết. Hoàng thượng, Ngô Tam Quế là muốn tạo phản. Chuyện này hoàn toàn chính xác, bây giờ e long bào cũng đã may xong rồi. Y tự coi mình là mãnh hổ, coi hoàng thượng là hoàng oanh”.

Khang Hy khẽ cau mày, nói “Cái gì mà mãnh hổ, hoàng oanh?”. Vi Tiểu Bảo dập đầu mấy cái, nói “Thằng khốn Ngô Tam Quế ấy nói nhiều câu đại nghịch bất đạo, nô tài nói thế nào cũng không dám kể lại”. Khang Hy nói “Ngươi kể lại đi, đó không phải là ngươi nói ra”. Vi Tiểu Bảo nói “Vâng. Ngô Tam Quế có ba bảo vật, y nói là ba bảo vật ấy tuy đẹp nhưng đáng tiếc là chưa thật hoàn mỹ . Bảo vật thứ nhất là một viên hồng bảo thạch to bằng quả trứng gà, đúng là đỏ như huyết gà, y đính trên mũ, nói: Viên bảo thạch rất to nhưng tiếc là mũ lại quá nhỏ”. Khang Hy hừ một tiếng.

Các đại thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều nghĩ “Viên bảo thạch rất to nhưng tiếc là mũ lại quá nhỏ”, ý tứ câu này rõ ràng là muốn đội mũ miện của hoàng đế rồi.

Vi Tiểu Bảo nói “Bảo vật thứ hai là một tấm da cọp lông trắng vằn đen. Nô tài từng hầu hạ hoàng thượng trong cung nhưng trước nay cũng chưa từng thấy qua da cọp màu trắng. Ngô Tam Quế nói loài cọp trắng này mấy trăm năm mới xuất hiện một lần, năm xưa Tống Thái tổ Triệu Khuông Dẫn săn được, Chu Nguyên Chương săn được, chứ Tào Tháo và Lưu Bị đều không săn được. Y trải tấm da cọp trắng ấy làm nệm trên ghế ngồi, nói: Da cọp trắng thật khó có, nhưng tiếc là cái ghế lại quá tầm thường”. Khang Hy gật gật đầu, trong bụng cười thầm, biết là Vi Tiểu Bảo thuận miệng bịa đặt để vu hãm Ngô Tam Quế, lại biết y không có học vấn, cho rằng Tào Tháo cũng từng làm hoàng đế.

Vi Tiểu Bảo nói “Bảo vật thứ ba là một tấm binh phong bằng đá Đại Lý, có bức tranh phong cảnh do tự nhiên tạo ra, trong tranh có một con chim hoàng oanh nhỏ đậu trên cây, dưới gốc cây có một con cọp lớn. Ngô Tam Quế nói: Tấm bình phong này cũng rất quý, nhưng tiếc là mãnh hổ lại ở dưới gốc cây, còn con hoàng oanh nhỏ lại đậu trên cành cao”.

Khang Hy nói “Ba câu ấy của y chẳng qua cũng chỉ là ví dụ, chưa chắc đã có ý tạo phản”. Vi Tiểu Bảo nói “Hoàng thượng khoan hồng đại lượng, thương yêu kẻ nô tài. Nếu Ngô Tam Quế có ba phần lương tâm, biết cảm kích ơn đức lo việc báo đáp thì quá hay rồi. Chỉ tiếc là y lại tặng lễ vật cho đại thần trong triều, vị này một ngàn cân vàng ròng, vị kia hai vạn lượng bạc trắng, ra tay rất hào phóng. Ba món bảo vật ấy lại không tiến cống cho hoàng thượng”. Khang Hy cười nói “Nhưng ta thì không cần vật gì của y”.

Vi Tiểu Bảo nói “Đúng thế, Ngô Tam Quế vẫn đòi triều đình ban lương tiền, xin khao thưởng, tiền bạc tới tay thì có quá nửa lại để lại ở kinh thành, tặng biếu cho bá quan văn võ. Nô tài nói với y: Vương gia, ngươi tặng vàng bạc cho bấy nhiêu quan lớn trong triều, ra tay thật rất hào phóng, ta thật xót ruột thay cho ngươi. Ngô Tam Quế cười nói: Tiểu huynh đệ, chỗ vàng bạc ấy chẳng qua cũng chỉ là gởi trong nhà họ, để bọn họ ai cũng nói tốt cho ta, qua vài năm nữa họ sẽ ngoan ngoãn bù thêm tiền lãi, trả lại cả vốn lẫn lãi cho ta thôi. Nô tài không hiểu, liền hỏi: Vương gia, tiền bạc đã vào tay người ta rồi, tại sao họ sẽ trả lại cho ngươi? Đây là ngươi cam tâm tinh nguyện đem tặng họ, chứ không phải người ta hỏi mượn ngươi, tại sao lại phải trả lãi? Ngô Tam Quế hô hô cười rộ, vỗ vỗ vai nô tài, lấy ra một cái túi gấm đưa ta, nói: Tiểu huynh đệ, đây là một chút ý tứ của tiểu vương tặng ngươi, mong ngươi trước mặt hoàng đế nói tốt cho ta vài câu. Nếu hoàng thượng muốn triệt phiên, ngươi nên ra sức nói chuyện đó thì ngàn vạn lần không nên. Hô hô, ngươi yên tâm đi, tương lai ta không đòi ngươi phải trả những cái này lại đâu”.

Vi Tiểu Bảo vừa nói vừa thò tay vào bọc lấy ra một cái túi gấm giơ cao lên, mọi người đều nhìn thấy trên túi thêu bốn chữ “Bình Tây vương phủ” màu đỏ. Y cúi xuống mở miệng túi dốc ra, chỉ nghe lanh canh leng keng một tràng, mấy mươi món trân châu, bảo thạch, phỉ thúy, ngọc quý lăn ra trên điện, ánh sáng lóng lánh nhìn hoa cả mắt. Những châu báu này có món đúng là của Ngô Tam Quế tặng, có món là Vi Tiểu Bảo nhận hối lộ từ chỗ khác, nhưng trong lúc nhất thời người ngoài làm sao phân biệt được?

Khang Hy mỉm cười nói “Ngươi đi Vân Nam một chuyến, cũng thu hoạch được nhiều thật”. Vi Tiểu Bảo nói “Những trân châu bảo vật này thì nô tài không dám lấy, xin hoàng thượng thưởng cho người khác”. Khang Hy cười hì hì nói “Là Ngô Tam Quế tặng ngươi, làm sao ta có thể lấy thưởng cho người khác?”. Vi Tiểu Bảo nói “Ngô Tam Quế tặng cho nô tài là muốn ta bịa đặt trước mặt hoàng thượng, nói tốt cho y, nói ngàn vạn lần không nên triệt phiên. Nô tài đối với hoàng thượng lòng trung rỡ rỡ, không thể tham lam một ít vàng bạc châu báu mà nói phản tặc là trung thần. Nhưng như thế mà thu nhận tặng vật của Ngô Tam Quế thì có chỗ không phải với y. Mà nói lại thì vàng bạc châu báu trong khắp thiên hạ đều là của hoàng thượng. Hoàng thượng ban cho ai thì đó là ân đức của hoàng thượng, không cần gì Ngô Tam Quế lấy đi làm người tốt, mua chuộc lòng người”.

Khang Hy hô hô cười rộ, nói “Ngươi rốt lại rất trung thành với trẫm, những trân châu bảo vật này cứ coi như ta thưởng cho ngươi là được”. Lại mò trong túi áo lấy ra một cái đồng hồ Tây dương bằng vàng, nói “Ngoài ra còn thưởng cho ngươi thêm một bảo vật Tây dương”.

Vi Tiểu Bảo vội vàng quỳ xuống dập đầu, bước lên mấy bước, hai tay đón lấy cái đồng hồ.

Hai người vua tôi bọn họ hành động như vậy, các đại thần đều là người giỏi xem khí sắc, lẽ nào còn không hiểu rõ tâm ý Khang Hy? Các đại thần đều đã nhận tiền hối lộ của Ngô Tam Quế, món gần đây nhất là Vi Tiểu Bảo chuyển lại, nghĩ thầm nếu mình còn không biết điều, Vi Tiểu Bảo đem món “Kính biếu của đất Điền” bao nhiêu nói vung lên, hoàng thượng thịnh nộ, khép vào tội “Tư thông với ngoại phiên, mưu đồ chuyện bất pháp” thì không bị chém đầu cũng bị sung quân. Lời lẽ vu hãm Ngô Tam Quế của Vi Tiểu Bảo rất ấu trĩ buồn cười, Ngô Tam Quế cho dù thật lòng có ý tạo phản cũng quyết không bao giờ để lộ ra trước mặt Khâm sai đại thần do hoàng thượng phái tới, còn nói nào là những vàng bạc đưa tặng các đại thần trong triều, tương lai sẽ thu hồi cả gốc lẫn lãi, ngầm tỏ ý là ngày sau tạo phản thành công, làm hoàng đế rồi, sẽ hỏi các đại thần đòi vàng bạc lại. Đó rõ ràng là cách nghĩ của trẻ con chưa biết việc đời, Ngô Tam Quế là người mưu kế sâu xa, há lại so đo tính toán về chuyện tặng biếu bao nhiêu vàng bạc? Nhưng tuy biết rõ lời Vi Tiểu Bảo không chịu nổi một câu phản bác, song y có hoàng đế sau lưng, ai dám chuốc lấy đau khổ, lên tiếng phản bác?

Minh Châu đầu óc mau lẹ nhất, lập tức nói “Vi Đô thống thiếu niên anh tài, thấy việc rõ ràng, đối với hoàng thượng thì mật đỏ lòng son, vào sâu hang cọp chỗ Ngô Tam Quế, thăm dò được chân tướng sự tình, thật khiến người ta nảy lòng khâm phục. Nếu không phải là hoàng thượng thấy việc từ trước, phái Vi Đô thống đích thân dò thám tra xét, thì bọn ta làm việc ở kinh thành, làm sao biết được thằng đầy tớ già Ngô Tam Quế mang nặng ơn nước mà lại ôm lòng phản trắc?”. Mấy câu này của y đã tâng bốc Khang Hy và Vi Tiểu Bảo, lại nhẹ nhàng gỡ tội cho mình và đồng liêu trong triều, từ đó lại kết tội Ngô Tam Quế. Mọi người trong điện Thái Hòa ai cũng cảm thấy mấy câu này nghe rất lọt tai. Các đại thần vốn đang hồi hộp không yên, lúc ấy bất giác đều thở phào nhẹ nhõm.

Khang thân vương và Sách Ngạch Đồ vốn chơi thân với Vi Tiểu Bảo, lúc ấy tự nhiên hiểu ý, lập tức ném đá xuống người dưới giếng, ra sức nói Ngô Tam Quế là không phải. Các đại thần ngươi một câu ta một câu, đều nói rất nên triệt phiên, có người còn trách móc là mình hồ đồ, may mà được hoàng thượng mở mang chỉ bảo cho, mới như vén mây mù mà trông thấy trời xanh. Có người thì dâng hiến phương lược, nói nên triệt phiên thế nào, nên bắt Ngô Tam Quế đem về kinh giam giữ thế nào, tịch thu gia sản của y thế nào. Ngô Tam Quế giàu có nứt đố đổ vách, vừa nói tới việc tịch thu gia sản của y, người nào cũng cảm thấy là việc đương sai rất rất tốt đẹp, nhưng vừa xoay chuyển ý nghĩ, lại cảm thấy chuyện ấy không dễ làm, Ngô Tam Quế mà trở mặt, anh còn chưa tịch thu được gia sản của y thì y đã chém đầu anh trước rồi.

Khang Hy chờ mọi người nói xong, mới nói “Ngô Tam Quế tuy có lòng bất pháp, nhưng dấu vết làm phản chưa lộ ra, chuyện hôm nay nói ở đây không ai được tiết lộ một câu ra ngoài. Phải cho y một cơ hội sửa đổi lỗi lầm”. Các đại thần lại đồng thanh ca tụng tán dương hoàng ân hạo đãng, khoan hậu nhân từ. Khang Hy lấy trong bọc ra một tờ giấy vàng, nói “Các ngươi xem thử đạo thượng dụ này có chỗ nào không ổn hay không”.

Ba Thái khom lưng đưa hai tay nhận lấy, cao giọng đọc:

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế có lời chiếu rằng: Từ xưa đế vương bình định thiên hạ, toàn dựa vào sức võ thần, đến khi hải vũ thái bình thì rút quân ban sư, cho sĩ tốt nghỉ ngơi, để bậc trọng thần giữ biên cương nhàn nhã vui hưởng tuổi già, phong thưởng kéo dài nhiều đời, ơn trạch bền như núi sông, là thịnh điển vậy!”.

Y đọc tới đó, ngừng lại một chút. Các đại thần đồng thanh xuýt xoa tặc lưỡi, tán dương văn chương hoằng vĩ của hoàng thượng ngự chế.

Ba Thái ho khẽ một tiếng, đầu lắc lư hai vòng như đang thưởng thức văn chương tuyệt diệu của Hàn Liễu Âu Tô, kế lại ngân nga đọc tiếp:

“Vương cẩn thận trung trinh, lo toan phương lược, gian nan vất vả, trấn thủ biên cương, cởi bỏ mối lo của trẫm ở phương nam, công lao ấy rất rỡ ràng!”.

Y đọc tới đó thì ngừng lại một chút, khẽ thở dài nói “Văn chương hay quá!”. Sách Ngạch Đồ nói “Hoàng thượng thiên ân, Ngô Tam Quế chỉ cần hơi có nhân tính thì lạy đọc xong lời thượng dụ này chỉ e phải lập tức xấu hổ mà chết”. Ba Thái lại đọc tiếp:

“Nhưng nghĩ vương niên kỷ đã cao, dãi dầu trong quân lữ, lâu ngày ở biên cương, rất đỗi nhớ nhung. Gần đây địa phương yên ổn, nên ưng thuận lời xin của vương, dời quân về thu xếp cho yên chỗ. Nay đặc biệt sai Mỗ Mỗ, Mỗ Mỗ tới tuyên dụ ý trẫm. Vương nên suất lãnh tướng sĩ bộ thuộc thu xếp hành trang lên bắc, an ủi lòng trẫm, ngõ hầu sớm tối gặp nhau, vua tôi vui vẻ, giữ điều may mắn tốt đẹp cho đến vô cùng. Còn như nên thu xếp cho yên chỗ thế nào thì đã sức cho các ty rõ ràng, ngày vương tới sẽ có chỗ ở yên ổn, không cần bận tâm. Kính đấy”.

Ba Thái ngầm lấy giọng sang sảng, đọc đạo thượng dụ cho thật du dương trầm bổng, đọc xong các đại thần không ai không hết sức ca ngợi. Minh Châu nói “Tám chữ Sớm tối gặp nhau, vua tôi vui vẻ, thật khiến người ta cảm kích khôn xiết. Bọn nô tài nghe tới, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp”. Đồ Hải nói “Hoàng thượng suy nghĩ chu đáo, nói trước với y là vừa tới Bắc Kinh sẽ có chỗ ở, để y khỏi kiếm cớ đùn đẩy, nói phải phái người lên kinh xây dựng nhà cửa, hẹn hò lần lữa, dây dưa thêm năm ba năm”.

Khang Hy nói “Tốt nhất là Ngô Tam Quế phụng mệnh về triều, thì trăm họ tránh được một trường binh lửa, phải phái hai người biết ăn nói đi Vân Nam tuyên dụ ý trẫm”.

Các đại thần nghe hoàng đế nói như thế, ánh mắt đều dồn cả vào Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo bị mọi người nhìn tới mức phát hoảng, nghĩ thầm “Bỏ mẹ rồi, đây không phải chuyện chơi. Lần trước đưa cô dâu mới trở về, suýt nữa mất luôn tính mạng. Lần này lại là đi triệt phiên, Ngô Tam Quế lẽ nào lại không giết chết Khâm sai đại thần?”. Nghĩ thầm tới Vân Nam thì có thể gặp được A Kha, trong lòng không kìm được nóng bừng lên, nhưng rốt lại vẫn tính mạng là quan trọng.

Minh Châu thấy Vi Tiểu Bảo mặt xám như tro, biết y không dám đi, liền nói “Xin hoàng thượng minh giám, nếu lấy chuyện biết ăn nói mà bàn, thì Đô thống Vi Tiểu Bảo vốn rất có tài năng. Có điều Vi Đô thống là người ghét điều ác như kẻ thù, biết Ngô Tam Quế bất kính với hoàng thượng, căm hận y thấu xương, có quá nửa là vừa gặp mặt đã quở trách Ngô Tam Quế, chỉ e sẽ hỏng chuyện. Theo ngu kiến của nô tài, không bằng phái Thị lang bộ Lễ Chiết Nhĩ Khẳng, Hàn lâm viện Thị giảng học sĩ Đạt Nhĩ Lễ hai người tới Vân Nam tuyên thị thánh dụ. Hai người này có văn có chất, rất có thanh danh, hoặc giả có thể cảm hóa kẻ ngoan hung cũng chưa biết chừng”.

Khang Hy nghe thế thấy rất hợp ý, lập tức sai hai người Chiết Nhĩ Khẳng, Đạt Nhĩ Lễ tới Vân Nam tuyên chỉ.

Các đại thần thấy hoàng đế đã sớm quyết ý triệt phiên, ngay cả lời thượng dụ cũng đã viết xong mang theo bên người, đều hối hận trước đó đã nói tốt cho Ngô Tam Quế. Lúc ấy mọi người đều đổi hẳn giọng điệu, nói rất nhiều tội trạng mà Ngô Tam Quế không có, đúng là đại gian đại ác, tội không tha được.

Khang Hy gật gật đầu, nói “Ngô Tam Quế tuy xấu xa cũng không đến nỗi như thế. Mọi người cứ thực sự cầu thị, cẩn thận làm việc thôi”, nói xong đứng lên đưa tay vẫy Vi Tiểu Bảo, dắt y đi vào hậu điện.

***

Vi Tiểu Bảo đi theo sau hoàng đế, tới giữa Ngự hoa viên. Khang Hy cười nói “Tiểu Quế tử, ngươi giỏi thật đấy. Nếu không phải là ngươi lấy cái túi trân châu bảo vật ấy ra đổ xuống đất thì bọn đầy tớ già con mẹ nó kia vẫn còn nói tốt cho Ngô Tam Quế”. Vi Tiểu Bảo nói “Thật ra hoàng thượng chỉ cần nói một câu Triệt phiên là tốt thì mọi người ai cũng sẽ nói Quả nhiên triệt phiên là tốt. Chỉ có điều bắt họ tự nói ra thì so ra cũng thú vị hơn”.

Khang Hy gật gật đầu, nói “Bọn đầy tớ già làm việc chỉ cốt sao cho ổn đáng, cũng không thể nói những điều họ nghĩ đều là sai. Có điều nếu thế Ngô Tam Quế muốn động thủ lúc nào thì động thủ lúc ấy, tất cả hoàn toàn do chủ ý của y, đối với chúng ta sẽ rất bất lợi. Chúng ta triệt phiên trước, thì có thể đánh cho y rối loạn cước bộ”. Vi Tiểu Bảo nói “Đúng thế, cũng như chơi bài cẩu, lẽ nào lại nhường Ngô Tam Quế làm cái mãi được? Hoàng thượng cũng phải gieo xúc xắc vài lần chứ”. Khang Hy nói “So sánh như thế rất đúng, không thể nhường y làm cái mãi được. Tiểu Quế tử, nắm xúc xắc này chúng ta đã gieo rồi, nhưng thằng đầy tớ Ngô Tam Quế ấy quả thật rất khó chơi đấy. Đại tướng sĩ tốt bộ hạ của y đều là loại quân tướng lợi hại thân trải trăm trận, y mà khởi binh tạo phản, nếu người Hán trong khắp thiên hạ đều hưởng ứng y thì thật là hỏng bét!”.

Vi Tiểu Bảo vài năm nay đi tới nhiều nơi, quả nhiên nghe thấy không ít những lời người Hán nguyền rủa người Thát Đát, người Hán nhân số đông đảo, một trăm người Hán chưa chắc đã có một người Mãn Châu, nếu người Hán trong thiên hạ đều nổi lên tạo phản thì người Mãn Châu bất kể thế nào cũng không ngăn chặn được, song những người nguyền rủa người Thát Đát tuy đông, nhưng những người căm hận Ngô Tam Quế còn đông hơn. Y nghĩ tới chuyện ấy, bèn nói “Xin hoàng thượng yên tâm, người Hán trong khắp thiên hạ không ai ưa thằng đầy tớ Ngô Tam Quế cả. Y muốn tạo phản thì ngoài bọn bộ hạ thân tín ra, lần này chẳng có ai theo y đâu”.

Khang Hy gật gật đầu, nói “Ta cũng đã nghĩ tới chuyện ấy. Quế vương nhà Tiền Minh chạy qua Diến Điện, là Ngô Tam Quế đuổi theo bắt về giết. Ngô Tam Quế muốn tạo phản, chỉ có thể nói hưng Hán phản Mãn, chứ không thể nói phản Thanh phục Minh”. Nói tới đó ngừng một lúc rồi hỏi “Hoàng đế Sùng Trinh nhà Tiền Minh chết ngày nào?”. Vi Tiểu Bảo lắc lắc đầu, ấp úng nói “Chuyện đó… nô tài lúc ấy còn chưa ra đời, nên cũng không… không rõ lắm”. Khang Hy hô hô cười rộ, nói “Ta lại hỏi đường thằng mù. Lúc ấy ta cũng chưa ra đời. Phải rồi, đến ngày giỗ của y, ta sẽ phái vài thân vương bối lặc tới lăng Sùng Trinh bái tế một phen, để bách tính trong thiên hạ đều cảm kích ta, trong lòng căm hận Ngô Tam Quế”. Vi Tiểu Bảo nói “Hoàng thượng thần cơ diệu toán. Nhưng nếu ngày giỗ của hoàng đế Sùng Trinh còn cách quá xa, mà Ngô Tam Quế đã tạo phản trước thì sao?”.

Khang Hy đi quanh vài bước, mỉm cười nói “Trong bấy nhiêu lâu ngươi phụng chỉ làm việc, đã chịu khổ không ít. Núi Ngũ Đài, Vân Nam, đảo Thần Long, Liêu Đông, sau cùng thì cả nước La Sát cũng qua. Lần này ta phái ngươi tới một nơi tốt để bù đắp, bù đắp”.

Vi Tiểu Bảo nói “Nơi tốt nhất trong thiên hạ là ở bên cạnh hoàng thượng. Chỉ cần được nghe hoàng thượng nói một câu, nhìn mặt hoàng thượng một cái, thì ta thấy toàn thân khỏe khoắn, trong lòng nói không hết sự thoải mái. Hoàng thượng, chuyện này đúng là thế, chứ không phải là vỗ mông ngựa đâu”.

Khang Hy gật đầu nói “Đúng là như thế. Ta và ngươi vua tôi hợp nhau, đó cũng là duyên phận. Từ nhỏ ta và ngươi đánh nhau mà kết giao, khác hẳn mọi người. Ta thấy mặt ngươi, trong lòng cũng rất vui vẻ. Tiểu Quế tử, nửa năm nay không được tin tức của ngươi, cứ nghĩ ngươi đã chết đuối ngoài biển, ta vẫn thường hối hận, lẽ ra không nên phái ngươi vào nơi nguy hiểm, quả thật rất là đau lòng”.

Vi Tiểu Bảo trong lòng xúc động, nói “Chỉ… chỉ mong ta có thể được hầu hạ người suốt đời”, trong giọng nói có chút nghẹn ngào.

Khang Hy nói “Tốt lắm, ta làm hoàng đế sáu mươi năm, ngươi cứ làm quan lớn sáu mươi năm, hai vua tôi chúng ta có ơn có nghĩa, có thủy có chung”. Hoàng đế mà nói với bầy tôi như thế thì rất khó có, nhưng một là vì Khang Hy trẻ tuổi, ăn nói thẳng thắn hào sảng, hai là vì y và Vi Tiểu Bảo là bạn bè từ thuở còn để chỏm, đối xử với nhau rất chân thành.

Vi Tiểu Bảo nói “Người cứ làm hoàng đế một trăm năm, ta sẽ làm đương sai cho người một trăm năm, còn có làm quan lớn hay không cũng không sao.

Khang Hy cười nói “Làm hoàng đế sáu mươi năm còn chưa đủ à? Một người cũng không thể không tri túc”, ngừng một lúc rồi nói “Tiểu Quế tử, lần này ta phái ngươi đi Dương Châu, cho ngươi Mặc áo gấm về quê”.

Vi Tiểu Bảo nghe ba chữ “Đi Dương Châu”, tim chợt đập mạnh, hỏi “Thế nào là Mặc áo gấm về quê?”. Khang Hy nói “Ngươi làm quan lớn ở kinh, trở về quê cũ gặp thân thích bạn bè, cho người ta biết, cho mọi người hâm mộ ngươi, há không phải rất tốt đẹp sao? Ngươi bảo thủ hạ viết giúp cho một đạo tấu chương, triều đình có thể ban tặng cáo mệnh cho cha mẹ ngươi, cho vinh dự, vinh dự”. Vi Tiểu Bảo nói “Vâng, vâng, đa tạ ân điển của hoàng thượng”. Khang Hy thấy y có vẻ nhăn nhó bèn hỏi “Ờ, ngươi không vui à?”. Vi Tiểu Bảo nói “Ta rất vui, nhưng có điều… nhưng có điều ta không biết cha ruột của mình là ai”.

Khang Hy sửng sốt, nghĩ tới cha mình xuất gia trên núi Ngũ Đài, với y cũng có chỗ “Cùng bệnh thương nhau”, vỗ vỗ vai y, ôn tồn nói “Ngươi tới Dương Châu rồi, không ngại gì thong thả tìm kiếm hỏi thăm, hoặc giả trời rủ lòng thương, có thể cho ngươi được cha con đoàn tụ. Tiểu Quế tử, ngươi đi Dương Châu, chuyến sai sử này rất dễ làm. Ta sai ngươi đi xây một ngôi Trung liệt từ”.

Vi Tiểu Bảo lắc lắc đầu, nói “Trồng lật tử à? Hoàng thượng, người muốn ăn lật tử thì để ta ra phố mua cho, lật tử ngào đường trộn hoa quế, vừa thơm vừa mềm, không cần tới Dương Châu trồng đâu”. Khang Hy hô hô cười rộ, nói “Con mẹ nó, Tiểu Quế tử đúng là không có học vấn. Ta là nói Trung liệt từ, ngươi lại ú ớ không hiểu, nghe ra là Trồng lật tử. Trung liệt từ là một ngôi đền thờ, thờ các trung thần liệt sĩ”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Nô tài thật ngốc quá, té ra là đi xây một ngôi miếu Quan Đế gì đó”. Khang Hy nói “Đúng thế. Sau khi quân Thanh vào cửa quan, tàn sát thê thảm ở Dương Châu, Gia Định, đến nỗi có những câu Dương Châu thập nhật, Gia Định tam đồ. Nghĩ tới chuyện ấy, trong lòng ta vẫn không yên”.

Vi Tiểu Bảo nói “Lúc bấy giờ giết chóc quả thật rất thê thảm. Trong thành Dương Châu khắp nơi đều có xác chết, mười mấy năm sau vẫn thường gặp xương sọ người chết ở đáy giếng ven sông. Có điều lúc ấy ta còn chưa ra đời, người cũng chưa ra đời, không thể đổ tội lên đầu chúng ta được”. Khang Hy nói “Nói thì nói thế, có điều chuyện của tổ tiên ta cũng là chuyện của ta. Lúc ấy có Sử Khả Pháp, ngươi có nghe tới chưa?”. Vi Tiểu Bảo nói “Sử Các bộ Sử đại nhân liều chết giữ Dương Châu, đó là một vị đại trung thần. Những người già ở Dương Châu bọn ta nói tới y đều sa nước mắt. Trong viện của bọn ta có thờ một tấm bài vị viết là Linh vị của Cửu văn long Sử Tiến, mồng một ngày rằm mọi người đều phải tới trước đó dập đầu. Ta nghe người ta nói thật ra đó chính là Sử Các bộ, chẳng qua chỉ là che mắt quan phủ nên viết như thế mà thôi”.

Khang Hy gật gật đầu, nói “Trung thần liệt sĩ, ơn đức tự còn trong lòng người. Té ra tấm bài vị Cửu văn long Sử Tiến mà bách tính thờ cúng, dâng hương quỳ lạy thật ra là để tưởng nhớ Sử Khả Pháp. Tiểu Quế tử, nhà ngươi là viện gì thế?”. Vi Tiểu Bảo đỏ mặt, nói “Hoàng thượng, chuyện này nói ra rất khó nghe. Gia đình bọn ta mở một nhà Đường tử, gọi là Lệ Xuân viện, là kỹ viện lớn nhất nhì ở Dương Châu”. Khang Hy cười khẽ một tiếng, nghĩ thầm “Ngươi mở miệng là rặt giọng lưu manh chợ búa, ta đã sớm biết không phải là xuất thân trong nhà thế gia thư hương. Thằng tiểu tử ngươi đối với ta quả rất trung thành, chuyện xấu xa như thế cũng không giấu giếm”. Thật ra mở kỹ viện gì đó chỉ là Vi Tiểu Bảo thổi da bò, mẹ y chẳng qua chỉ là một kỹ nữ mà thôi, làm gì có chuyện làm chủ chứa.

Khang Hy nói “Ngươi mang thượng dụ của ta tới Dương Châu tuyên đọc. Ta khen ngợi Sử Khả Pháp tận trung báo quốc, trung quân ái dân, là một đại trung thần, đại hảo hán. Đại Thanh chúng ta kính trọng bậc trung thần nghĩa sĩ, khinh bỉ bọn phản loạn nghịch tặc. Ta dựng cho Sử Khả Pháp một ngôi đền thờ thật lớn, đưa hết các trung thần dũng tướng giữ thành tuẫn nạn ở Dương Châu năm xưa vào thờ trong đó. Lại mang theo ba mươi vạn lượng bạc để thăm hỏi chẩn tuất bách tính ở hai thành Dương Châu, Gia Định. Ta lại hạ chỉ miễn hết tiền thuế cho hai nơi ấy ba năm”.

Vi Tiểu Bảo thở ra một hơi dài, nói “Hoàng thượng, ân điển của người lần này quả thật rất lớn. Ta phải chân tâm thành ý dập đầu với người vài cái mới phải”. Nói xong phủ phục xuống đất, đùng đùng đùng dập đầu ba cái thành tiếng.

Khang Hy cười hỏi “Trước nay ngươi dập đầu với ta thì không phải chân tâm thành ý à?”. Vi Tiểu Bảo mỉm cười nói “Có lúc là chân tâm thành ý, có lúc chỉ là bôi bác cho qua chuyện”. Khang Hy hô hô cười rộ, cũng không thấy khó chịu, nghĩ thầm “Những kẻ dập đầu với mình, trong một trăm người thì có chín mươi chín người là bôi bác cho qua chuyện, mà cũng chỉ có Tiểu Quế tử mới nói ra miệng thôi”.

Vi Tiểu Bảo nói “Hoàng thượng, kế sách này của người quả là một phát tên bắn rơi hai con chim đấy”. Khang Hy cười nói “Cái gì mà một phát tên bắn rơi hai con chim. Đây gọi là một phát tên bắn rơi hai con chim điêu. Ngươi nói xem, là hai con chim nào?”. Vi Tiểu Bảo nói “Ngôi Trung liệt từ này mà dựng lên, người Hán trong thiên hạ đều biết hoàng thượng đối đãi với bách tính rất tốt. Trước đây quân Thát… quân Thanh tàn sát người Hán ở Dương Châu, Gia Định, hoàng thượng trong lòng xốn xang, nghĩ cách bù đắp. Nếu Ngô Tam Quế hay Thượng Khả Hỷ, Cảnh Tinh Trung tạo phản, muốn khôi phục nhà Minh gì đó, bách tính sẽ nói nhà Mãn Thanh có gì không tốt? Hoàng đế là rất tốt mà”.

Khang Hy gật gật đầu, nói “Ngươi nói không sai, có điều hơi có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta nghĩ tới những vụ Dương Châu thập nhật, Gia Định tam đồ năm xưa, quả thật trong lòng thương xót, phát tiền chẩn tuất, miễn giảm thuế khóa, cũng hoàn toàn không phải chỉ để mua chuộc lòng người. Vậy con chim thứ hai là gì?”. Vi Tiểu Bảo nói “Hoàng thượng dựng ngôi đền này, mọi người biết làm trung thần nghĩa sĩ là tốt, làm phản loạn nghịch tặc là không tốt. Ngô Tam Quế muốn tạo phản, đó là kẻ phản tặc, bách tính sẽ coi thường y”.

Khang Hy vỗ mạnh vào vai Vi Tiểu Bảo một cái, cười nói “Đúng. Chúng ta ra sức đề cao kẻ trung thành báo chúa mới là người tốt. Bách tính trong thiên hạ có ai muốn làm người xấu? Ngô Tam Quế không dấy quân còn được, chứ nếu dấy quân cũng chẳng có ai theo y”.

Vi Tiểu Bảo nói “Ta nghe tiên sinh kề chuyện kể, trước nay trung thần nghĩa sĩ bậc nhất có một vị là Nhạc Phi Nhạc gia gia, một vị là Quan Đế Quan vương gia. Hoàng thượng, lần này chúng ta xây Trung liệt từ ở Dương Châu, không bằng cứ sửa sang luôn cả miếu Nhạc gia gia, Quan vương gia luôn”. Khang Hy cười nói “Ngươi tâm cơ rất mau lẹ, nhưng tiếc là không đọc sách, không có học. Sửa miếu Quan Đế thì rất hay, Quan Vũ trung thành báo chúa, rất có nghĩa khí, ta sẽ ban tặng phong hiệu cho y. Còn Nhạc Phi là đánh quân Kim. Nhà Đại Thanh chúng ta vốn gọi là nhà Hậu Kim, Kim chính là Thanh, quân Kim chính là quân Thanh. Miếu Nhạc Phi thì không cần đếm xỉa tới”. Vi Tiểu Bảo nói “Vâng, vâng, té ra là thế”, nghĩ thầm “Té ra người Thát Đát các ngươi là hậu duệ của Kim Ngột Truật. Tổ tiên các ngươi thật kém cỏi quá”.

Khang Hy nói “Ở núi Vương Ốc Hà Nam dường như có một cánh binh mã của Ngô Tam Quế phục sẵn, phải không?”. Vi Tiểu Bảo sửng sốt, ứng tiếng “Vâng, vâng”, nghĩ thầm “Chuyện này nếu ngươi không nhắc tới thì ta cũng quên rồi”. Khang Hy nói “Lúc ấy ngươi tra xét được âm mưu phản nghịch của Ngô Tam Quế, sai người về tâu, ta lại khiển trách ngươi một trận, người có biết vì sao không?”. Vi Tiểu Bảo nói “Chắc vì binh mã của chúng ta đối phó với Ngô Tam Quế còn chưa điều động xong, vì thế hoàng thượng làm ra vẻ không tin, để khỏi khua cỏ động rắn”. Khang Hy cười nói “Đúng! Khua cỏ động rắn. Câu thành ngữ này dùng rất đúng. Trong triều nhất định có rất nhiều người tâm phúc của Ngô Tam Quế phục sẵn, nhất cử nhất động của chúng ta thằng lão tặc ấy không gì không biết rõ. Lúc ấy nếu ta mà cho điều tra thêm về chuyện Tư Đồ Bá Lôi ở núi Vương Ốc thì Ngô Tam Quế sẽ lập tức biết ngay. Y trong lòng hoảng sợ, chưa biết chừng lại dấy quân tạo phản ngay lập tức. Lúc ấy chuyện hư thực của triều đình ra sao y đều biết rõ, mà binh lực bộ ngũ của y ra sao thì ta lại không biết chút gì. Nếu đánh nhau thì chúng ta không thua không xong. Nhất định phải biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng”.

Vi Tiểu Bảo nói “Lúc ấy hoàng thượng sai người tới chửi ta một trận, tướng sĩ trong doanh đều biết. Nếu Ngô Tam Quế có gian tế trà trộn trong doanh, nhất định sẽ báo cho thằng đầy tớ ấy biết. Trong lòng thằng đầy tớ ấy biết đâu còn cười thầm hoàng thượng là hồ đồ nữa kia”.

Khang Hy nói “Lần này ngươi đi Dương Châu, mang theo năm ngàn binh mã, tới Tế Nguyên Hà Nam thì đột nhiên nhân lúc bất ngờ tiêu diệt luôn bọn phản nghịch ở núi Vương Ốc. Cánh phục binh này của Ngô Tam Quế quá gần kinh thành, là mối họa trong gan ruột đấy”.

Vi Tiểu Bảo mừng rỡ nói “Vậy thì hay quá. Hoàng thượng, hay là người ngự giá thân chinh, đánh cho Ngô Tam Quế ngã ngựa đi”.

Khang Hy mỉm cười nói “Trên núi Vương Ốc chẳng qua chỉ có một hai ngàn thổ phỉ, trong đó quá nửa là người già, phụ nữ và trẻ con, gã họ Nguyên kia lại nói quá lên, nói có tới hơn ba vạn người. Ta đã phái người tới đó điều tra được rất rõ ràng. Một ngàn tên thổ phỉ mà bảo ta ngự giá thân chinh thì không khỏi bị thiên hạ cười cho! Hô hô, hô hô”. Vi Tiểu Bảo cũng họa theo cười khan mấy tiếng, nghĩ thầm tiểu hoàng đế cực kỳ tinh minh, hoang báo số lượng địch nhân lớn không xong. Khang Hy nói “Làm thế nào để tiêu diệt thổ phỉ ở núi Vương Ốc, thì ngươi về suy nghĩ đi, qua một hôm thì tới tâu cho ta biết”.

***

Vi Tiểu Bảo vâng dạ trở về, ngẫm nghĩ “Chuyện hành quân đánh trận này thì lão tử không phải là người trong nghề lắm. Lần trước thủy chiến là cậy vào Thi Lang, bộ chiến thì cậy vào ai? Có rồi, mình điều Đề đốc Quảng Tây Ngô Lục Kỳ làm phó, tất cả cứ theo lời y. Người này là hảo thủ đánh trận”, nhưng lại xoay chuyển ý nghĩ “Hoàng thượng bảo mình nghĩ sẵn phương lược, sau một hai hôm tâu lại, mà tới Quảng Tây mời Ngô Lục Kỳ thì đi về nhanh lắm cũng phải mất một tháng, vậy thì không kịp. Trong thành Bắc Kinh có ai là hảo thủ đánh trận không nhỉ?”.

Tính toán một lúc, thấy trong thành Bắc Kinh có không ít võ tướng nổi tiếng, nhưng phần lớn đều là đại quan người Mãn Châu, không phải đã được phong tước công tước hầu thì là Tướng quân Đề đốc, mình chỉ là một viên Đô thống nhỏ nhoi, không thể chỉ huy họ được. Y đã được phong tước bá, trong quan chế nhà Mãn Thanh tử tước đã là nhất phẩm, bá tước trở lên là kể vào hàng siêu phẩm, so với phẩm trật của Đại học sĩ, Thượng thư còn cao hơn. Nhưng đó là hư hàm, tuy tôn quý song không có thực quyền. Y lại còn nhỏ tuổi, nếu muốn các bậc danh thần dũng tướng nghe lệnh thì không phải dễ.

Y đi tới đi lui trong phòng ngẫm nghĩ, nhìn thấy cái bát ngọc Thi Lang tặng trên bàn, nghĩ thầm “Thi Lang bất đắc ý ở Bắc Kinh mới tìm tới nhờ vả mình. Trong thành Bắc Kinh còn có không ít các võ quan bất đắc ý. Nhưng phải vừa bất đắc ý, vừa phải có tài năng thì nhất thời chưa chắc đã tìm được người nào. Kẻ không có tài năng mà được thăng quan tiến chức thì trong thành Bắc Kinh cũng có không ít, như Vi Tiểu Bảo mình cũng là một vị, hô hô!”.

Y bước tới cầm cái bát ngọc lên, nghĩ thầm “Gia quan tấn tước, bốn chữ chúc tụng này linh thật, lúc y tặng cái bát ngọc này thì mình là tử tước, bây giờ đã được thăng bá tước rồi. Mình dựa vào tài năng gì mà được gia quan tấn tước? Tài năng lớn nhất là vỗ mông ngựa, vỗ tới mức tiểu hoàng đế trong lòng khoan khoái, ngoài chuyện ấy ra thì tài năng của lão tử quả thật con mẹ nó cũng chỉ rất bình thường. Xem ra phàm là người có tài năng thì không chịu vỗ mông ngựa, còn kẻ hay vỗ mông ngựa thì cũng chẳng khác lão tử bao nhiêu”.

Y ngẩng đầu lên nhớ lại xem trong các võ quan quen biết có ai không chịu vỗ mông ngựa không. Các anh hùng hào kiệt trong Thiên Địa hội đương nhiên không chịu tùy tiện vỗ mông ngựa người ta, chỉ là ngoài sư phụ Trần Cận Nam và Ngô Lục Kỳ thì mọi người chỉ biết nội công ngoại công, chứ không biết cầm quân đánh trận. Bộ tướng Lâm Hưng Châu của sư phụ thì biết đánh trận, nhưng tiếc là y đã về Đài Loan rồi.

Đột nhiên y nhớ tới một chuyện, hôm trước mang bọn Thi Lang tới Thiên Tân, qua Đường Cô ra biển, Tổng binh Thủy sư Thiên Tân Hoàng Phố phụng thừa mình chu đáo, nhưng trong vệ Thiên Tân có một viên võ quan râu xồm cứ cau mày bĩu môi với mình, có vẻ rất coi thường, một câu vỗ mông ngựa cũng không chịu nói. Thằng đầy tớ ấy là ai nhỉ? Lúc ấy y không nhớ tên họ viên võ quan ấy, bây giờ tự nhiên lại càng không nhớ ra, trong lòng chỉ nghĩ “Kẻ vỗ mông ngựa thì không có tài năng. Gã râu xồm ấy không chịu vỗ mông ngựa, nhất định là có tài năng”.

Lúc ấy y quyết định chủ ý, lập tức tới nha môn bộ Binh tìm Thượng thư Minh Châu, xin y điều gấp một viên võ quan râu xồm ở vệ Thiên Tân về Bắc Kinh, chức vụ của viên võ quan râu xồm ấy không cao cũng không thấp, nếu không phải Phó tướng cũng là Tham tướng.

Minh Châu cảm thấy chuyện này hơi kỳ quái, gã râu xồm kia không tên không họ, làm sao điều động? Nhưng Vi Tiểu Bảo hiện là người được hoàng đế sủng ái nhất, đừng nói chẳng qua chỉ là điều một viên võ quan từ Thiên Tân về, cho dù là y đưa ra đề mục khó gấp mười cũng phải nghĩ cách làm bằng được, lập tức cười nụ ưng thuận, đích thân viết một công văn Khẩn cấp Sáu trăm dặm gởi Tổng binh vệ Thiên Tân, sai y điều tất cả các võ quan râu xồm thuộc hạ lên Bắc Kinh, vào bộ gặp mặt.

***

Giữa trưa hôm sau, Vi Tiểu Bảo vừa ăn cơm xong thì thân binh vào báo đại nhân Thượng thư bộ Binh cầu kiến.

Vi Tiểu Bảo ra cổng đón, chỉ thấy sau lưng Minh Châu có khoảng hai mươi võ quan râu xồm, người râu đen, người râu bạc, người thì râu muối tiêu, người nào cũng mặt đầy bụi bặm, mồ hôi ròng ròng. Minh Châu cười nói “Vi Tước gia, huynh đệ đưa tới cho ngươi một toán, mời ngươi lựa chọn, không biết có ai hợp thức không”.

Vi Tiểu Bảo đột nhiên nhìn thấy một toán lớn võ quan râu xồm, sau lúc sửng sốt bất giác hô hô cười rộ, nói “Thượng thư đại nhân, ta chỉ xin ngươi tìm một người râu xồm, mà ngươi làm việc chu đáo quá, tìm một lần là được ngay hai mươi người, hô hô, hô hô!”.

Mãn Châu cười nói “Chỉ sợ là điều lầm người, không đúng ý Vi Tước gia thôi”.

Vi Tiểu Bảo lại hô hô cười rộ, nói “Té ra thuộc hạ của Tổng binh Thiên Tân có rất nhiều người râu xồm…”. Chưa dứt lời thì trong đám đông chợt có người quát vang như sấm “Râu xồm thì đã sao? Ngươi đừng đem người ta ra làm trò cười!”.

Vi Tiểu Bảo và Minh Châu đều giật nảy mình, cùng nhìn về phía người kia, chỉ thấy y thân hình cao lớn, đứng giữa đám võ quan cao hơn mọi người nửa cái đầu, trên mặt đầy vẻ tức giận, bộ râu xồm tựa hồ sợi nào cũng vểnh lên.

Vi Tiểu Bảo sửng sốt, kế lập tức vui mừng nói “Đúng rồi, đúng rồi, chính là lão huynh, ta là muốn tìm ngươi”.

Người râu xồm kia tức giận nói “Lần trước ngươi tới Thiên Tân, trong lời lẽ của ta có đụng chạm tới ngươi, đã sớm biết nhất định ngươi sẽ trả thù cho hả giận. Hừ, ta không phạm tội, muốn khoác bừa cho ta tội danh gì cũng e không dễ đâu”.

Minh Châu trách “Ngươi tên gì? Tại sao trước mặt thượng quan mà lại vô lễ như thế?”. Ngươi râu xồm kia vừa tới nha môn bộ Binh, đã bái kiến Minh Châu, thấy y là đại thượng ty cai quản cũng không dám nói bậy xúc phạm, liền khom lưng nói “Bẩm đại nhân, ty chức là Phó tướng Thiên Tân Triệu Lương Đống”. Minh Châu nói “Vị Vi Đô thống này quan cao tước tôn, khoan hòa nhân hậu, là bạn tốt của bản bộ, tại sao ngươi lại đắc tội với y? Mau tới tạ tội đi”.

Triệu Lương Đống lửa giận trong lòng khó nén, trừng trừng nhìn Vi Tiểu Bảo, nghĩ thầm “Thằng trẻ con miệng còn hôi sữa nhà ngươi, tại sao ta phải tạ tội với ngươi chứ?”.

Vi Tiểu Bảo cười nói “Triệu đại ca đừng trách, là huynh đệ đắc tội với ngươi, huynh đệ phải tạ tội với ngươi mới phải”. Rồi quay lại nói với đám võ quan “Huynh đệ có một việc quan trọng muốn tìm Triệu Phó tướng thương nghị, nhưng nhất thời không nhớ ra tôn tính đại danh của y, đến nỗi Binh bộ đại nhân phải mời các vị cùng tới Bắc Kinh, khiến các vị vất vả đi suốt đêm, quả thật rất có lỗi”, nói xong chắp chắp tay.

Đám võ quan vội vàng đáp lễ. Triệu Lương Đống thấy y lời lẽ khiêm hòa cũng rất bất ngờ, lửa giận trong lòng lập tức tiêu tan, liền nhìn Vi Tiểu Bảo nói “Tiểu tướng đắc tội”, rồi khom lưng làm lễ.

Vi Tiểu Bảo chắp chắp tay, cười nói “Không cần khách khí”, rồi quay qua Minh Châu nói “Đại nhân quang lâm, xin mời vào trong ngồi cho huynh đệ mời rượu cám ơn. Các bằng hữu ở vệ Thiên Tân, xin mời cùng vào”. Minh Châu có ý kết thân với y, vui vẻ bước vào.

Vi Tiểu Bảo sai mở tiệc lớn, mời Minh Châu ngồi ghế đầu, Triệu Lương Đống ngồi ghế thứ hai, mình thì ngồi ghế chủ bồi tiếp, đám võ quan Thiên Tân còn lại ngồi ba bàn. Tiệc rượu trong phủ bá tước tự nhiên mười phần thịnh soạn, rượu được ba tuần, lại có ban hát ra diễn xướng trước tiệc. Đám võ tướng Thiên Tân vào kinh lần này có người chẳng qua chỉ là Bả tổng, nhờ trời sinh có bộ râu xồm mà nghiễm nhiên được cùng uống rượu xem hát với Thượng thư bộ Binh và Bá tước đại nhân trong phủ bá tước, quả là chuyện tao ngộ kỳ lạ có nằm mơ cũng không ngờ tới được.

Triệu Lương Đống tuy tính nết quật cường nhưng cũng là người tinh tế, thấy Vi Tiểu Bảo không nói thương nghị chuyện gì trên tiệc cũng không hỏi, chỉ là nghe Vi Tiểu Bảo nói tới phong tục kỳ lạ của nước La Sát, liền nghĩ thầm “Trẻ con bịa đặt bậy bạ, làm gì có chuyện đàn ông đàn bà giữa chỗ đông người lại ôm nhau nhảy nhót, trên đời làm gì có chuyện không biết liêm sỉ như thế?”.

Minh Châu uống vài chén rượu, xem một vở hát rồi đứng lên cáo từ. Vi Tiểu Bảo đưa ra tới cổng rồi trở vào đại sảnh bồi tiếp đám võ quan uống rượu xem hát, cơm no rượu say mới mời Triệu Lương Đống vào thư phòng trò chuyện.

***

Triệu Lương Đống thấy trên giá sách đầy thư tịch, không kìm được, nảy lòng khâm phục “Thằng nhỏ này tuy còn nhỏ tuổi nhưng có học vấn, cao minh hơn đám người thô mãng bọn mình nhiều”.

Vi Tiểu Bảo thấy y nhìn nhìn sách vở, cười nói “Triệu đại ca, không giấu gì ngươi, những sách vở này đều là lấy về để chưng, chứ những chữ mà huynh đệ biết thì bất quá không đầy mười chữ. Ngay ba chữ Vi Tiểu Bảo tên ta cũng phải viết liền một chỗ mới nhận ra, chứ nếu viết tách ra thì không nắm chắc là đọc được. Ngoài bấy nhiêu ra, thì chỉ trơ mắt ra con mẹ nó mà nhìn sách vở thôi”.

Triệu Lương Đống hô hô cười rộ, trong lòng thư thái, cảm thấy vị Vi Đô thống này tính tình rất sảng khoái, không vênh váo ra vẻ, bèn nói “Vi đại nhân, lần trước ty chức lời lẽ mạo phạm, xin ngươi đừng trách”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Trách móc cái gì. Ngươi và ta cứ xưng hô là huynh đệ, ngươi lớn tuổi hơn, ta gọi ngươi là Triệu đại ca, ngươi cứ gọi ta là Vi huynh đệ”. Triệu Lương Đống vội đứng lên thỉnh an, nói “Xin Đô thống đại nhân đừng nói thế, làm tiểu nhân giảm thọ”.

Vi Tiểu Bảo cười nói “Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Ta chẳng qua là may mắn, vừa khéo làm được mấy việc khiến hoàng thượng vui vẻ, chứ ngươi nói ta mà có bản lĩnh chân thực rắm chó gì à? Ta làm quan quả thật rất xấu hổ, làm sao bằng được Triệu đại ca một đao một thương, công lao khó nhọc, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh chân thật của mình mà làm quan”.

Triệu Lương Đống nghe thấy trong lòng cả mừng, nói “Vi đại nhân, ta là người thô lỗ, ngươi có chuyện gì thì cứ sai bảo, chỉ cần tiểu tướng làm được là nhất định liều mạng đi làm cho ngươi. Cho dù quả thật không làm được, ta cũng liều mạng đi làm cho ngươi”.

Vi Tiểu Bảo cả mừng, nói “Ta cũng chẳng có việc gì, chỉ là lần trước gặp Triệu đại ca ở vệ Thiên Tân, thấy ngươi tướng mạo đường đường, là một nhân tài. Ta là Khâm sai đại thần, người nào cũng vỗ mông ngựa ta, chỉ có Triệu đại ca là không”. Triệu Lương Đống mặt mày có vẻ nhăn nhó, nói “Tiểu tướng là võ nhân thô lỗ, không khéo phụng thừa thượng ty, chứ không phải là cố ý vô lễ với Khâm sai đại thần”. Vi Tiểu Bảo nói “Ta không trách, nếu không thì cũng không tìm ngươi tới đây. Ta trong lòng có một đạo lý, là phàm những kẻ không có tài năng thì chỉ còn cách dựa vào việc vỗ mông ngựa mà thăng quan phát tài, còn những người không chịu vỗ mông ngựa thì nhất định là có tài năng”.

Triệu Lương Đống vui mừng nói “Câu ấy của Vi đại nhân quả thật rất sảng khoái. Tiểu tướng cũng không có tài năng gì, nhưng nghe người ta thổi da bò vỗ mông ngựa thì trong lòng lại tức giận. Đắc tội với thượng ty, gây gổ với đồng liêu, không được thăng quan, đều là vì tính nết bướng như bò ấy”.

Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi không chịu vỗ mông ngựa, nhất định là có tài năng”.

Triệu Lương Đống toét miệng ra cười, không biết trả lời thế nào là tốt, quả thật có cảm giác “Sinh ta ra là cha mẹ, biết ta là Vi đại nhân”.

Vi Tiểu Bảo sai bày tiệc rượu trong thư phòng, hai người đối ẩm trò chuyện. Triệu Lương Đống nói về thân thế của mình, là người Thiểm Tây, xuất thân bộ ngũ, lúc ra trận hăng hái xông lên trước, nhờ có công được thăng làm Phó tướng. Vi Tiểu Bảo nghe nói y giỏi đánh trận, trong lòng mừng rỡ, nghĩ thầm “Quả nhiên mình không nhìn lầm người”. Lúc ấy bèn hỏi cách mang quân tấn công một hòn núi.

Triệu Lương Đống không đọc binh thư nhưng quen trận mạc, nghe Vi Tiểu Bảo hỏi, cho rằng y muốn khảo xét tài năng của mình, lập tức thao thao bất tuyệt nói ra, nói tới lúc cao hứng, bèn đem những Tứ thư Ngũ kinh trên giá xuống từng quyển từng quyển xếp thành hình thế đỉnh núi, sơn cốc, sông ngòi, đường đi, lúc đánh trận thì mai phục chỗ nào, giả đánh chỗ nào, chặn viện chỗ nào, tấn công chỗ nào, nhất nhất giải thích chi tiết. Y nói là theo cách đánh mà đôi bên quân lực ngang nhau.

Vi Tiểu Bảo hỏi “Nếu địch nhân chỉ có hơn một ngàn người, chúng ta lại có năm ngàn quân mã, thì tấn công thế này có chắc thắng không?”. Triệu Lương Đống nói “Đánh trận mà chắc thắng thì không có. Có điều binh lực của chúng ta đông hơn địch nhân gấp mấy lần, nếu tiểu tướng cầm quân mà lại thua trận thì làm sao còn là con người nữa? Nhất định phải bắt sống hết địch nhân, không cho người nào lọt lưới mới được”.

Vi Tiểu Bảo sai gia đinh lấy ra vài ngàn đồng tiền để làm binh mã. Triệu Lương Đống liền bày thành trận thế.

***

Vi Tiểu Bảo ghi nhớ lời y, đêm ấy giữ y uống rượu ngủ lại trong phủ. Hôm sau vào gặp Khang Hy, theo đúng bài bản, bày ra trận thế trong Thượng thư phòng. Vi Tiểu Bảo không dám lấy bừa sách vở của hoàng đế để làm mô hình, nhưng như thế cũng được.

Khang Hy trầm ngâm một lúc, hỏi “Cách thức này là ai dạy ngươi thế?”, Vi Tiểu Bảo cũng không giấu giếm, nói lại chuyện Triệu Lương Đống. Khang Hy nghe nói Minh Châu điều động hai mươi viên võ quan râu xồm từ Thiên Tân suốt đêm về kinh cho y chọn lựa, không kìm được hô hô cười rộ, hỏi “Tại sao ngươi biết Triệu Lương Đống có tài năng?”.

Vi Tiểu Bảo không dám nói vì gã râu xồm này không vỗ mông ngựa, mình là đại vương vỗ mông ngựa, điểm bí quyết này không thể để hoàng đế biết, liền nói “Lần trước hoàng thượng phái nô tài đi Thiên Tân, ta thấy gã râu xồm này thao luyện binh mã rất hay, nghĩ thầm ắt có một ngày phải dùng binh với Ngô Tam Quế, gã râu xồm này đúng là một nhân tài”.

Khang Hy gật đầu nói “Ngươi canh cánh không quên chuyện đối phó với Ngô Tam Quế, như thế rất tốt, chứ đám quan già trong triều đình, hừ, thì chỉ canh cánh không quên chuyện lấy lòng Ngô Tam Quế, đòi tiền hối lộ của y. Triệu Lương Đống hiện là Phó tướng phải không? Ngươi về nói với y là sẽ ra sức tiến cử thăng quan cho y, ta sẽ hạ đặc chỉ phong y làm Tổng binh, cho y chịu ơn ngươi, về sau tận tâm giúp ngươi làm việc”.

Vi Tiểu Bảo mừng rỡ nói “Hoàng thượng thể thiếp cho hạ thần, quả thật không chuyện nhỏ nào không nghĩ tới”.

Y trở về phủ Bá tước, nói với Triệu Lương Đống. Qua vài hôm, quả nhiên bộ Binh phát bằng cấp ra, thăng Triệu Lương Đống làm Tổng binh, theo Đô thống Vi Tiểu Bảo chịu sai khiến. Triệu Lương Đống tự nhiên cảm kích bất tận, nghĩ thầm theo vị thượng ty thiếu niên này không cần vỗ mông ngựa mà được thăng quan rất nhanh, quả thật là chuyện vui lớn trong đời người.

***

Trong mấy hôm ấy, các đại thần trong triều đợi xem Tam phiên sẽ phụng chỉ triệt hồi hay khởi binh tạo phản, trong lòng đều nơm nớp không yên.

Hôm ấy Vi Tiểu Bảo đang cùng Triệu Lương Đống trò chuyện trong phủ thì có người cầu kiến, là gia nhân trong phủ Phò mã Ngô Ứng Hùng tới mời. Người tùy tùng mời khách kia nói “Phò mã lâu quá không gặp Vi đại nhân, rất là nhớ nhung, bảo phải mời bằng được Vi đại nhân quang lâm. Phò mã nói còn chưa mời lão nhân gia người uống chén rượu tạ ơn ông mai”.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Vị Phò mã gia này hữu danh vô thực, thì tạ ông mai cái gì? Có điều nói tới chữ tạ ơn thì họ Ngô các ngươi cũng không thể mời ta uống một chén là xong, không ngại gì cứ tới xem thử, thuận tay phát tài thì có gì không được”, lúc ấy bèn dắt Triệu Lương Đống và thân binh Kiêu kỵ doanh tới phủ Phò mã.

Sau khi Ngô Ứng Hùng thành hôn với công chúa Kiến Ninh, được ban cho phủ đệ ở Bắc Kinh, cục diện khác hẳn với chỗ tạm trú ngày trước. Ngô Ứng Hùng dắt mấy viên võ tướng ra cửa đón tiếp, nói “Vi đại nhân, chúng ta là anh em một nhà, hôm nay mọi người tâm tình cũng không có người ngoài. Mấy vị bằng hữu này là ở Vân Nam vừa tới, cũng vừa khéo mời họ bồi tiếp Triệu Tổng binh uống rượu”.

Mấy viên võ quan kia báo danh dẫn kiến, một người để râu dài, dáng vẻ oai nghiêm trì trọng là Đề đốc Vân Nam Trương Dũng, hai người kia đều là Phó tướng, người dáng vẻ kiêu dũng tên Vương Tiến Bảo, người ôn hòa cung kính tên Tôn Tư Khắc.

Vi Tiểu Bảo nắm tay Vương Tiến Bảo nói, nói “Vương đại ca, ngươi là Bảo, ta cũng là Bảo, bất quá ngươi là bảo bối lớn, ta là bảo bối nhỏ. Chúng ta là một đôi bảo, chỉ có thắng chứ không có thua”. Ba viên võ tướng Vân Nam đều hô hô cười rộ, thấy Vi Tiểu Bảo tính tình hòa nhã, đều cảm thấy thích y. Vi Tiểu Bảo nói với Trương Dũng “Trương đại ca, lần trước huynh đệ tới Vân Nam, sao không gặp ba người các vị thế?”. Trương Dũng nói “Lúc ấy vương gia phái ba người bọn tiểu tướng đi tuần ở biên giới, không thể tiếp đón Vi đại nhân ở thành Côn Minh”. Vi Tiểu Bảo nói “Ồ, đại nhân, tiểu tướng cái gì, mọi người cứ sảng sảng khoái khoái, ta gọi ngươi là Trương đại ca, ngươi gọi ta là Vi huynh đệ, hai chúng ta gọi là Anh em tốt, khéo tương phùng!”. Trương Dũng cười nói “Vi đại nhân nói thế, bọn ta làm sao dám?”.

Mấy người cười nói đi vào sảnh, vừa ngồi xuống, gia nhân đã mang trà ra, một tên gia nhân bước tới nói với Ngô Ứng Hùng “Công chúa mời Phò mã đưa Vi đại nhân vào gặp”. Vi Tiểu Bảo tim đập thình thịch, nghĩ thầm “Vị công chúa này rất không tiện gặp”, nghĩ tới ngày trước cùng nàng tới Vân Nam, dọc đường thân thiết như vợ chồng mới cưới, bất giác máu nóng trào lên, khuôn mặt đỏ bừng. Ngô Ứng Hùng cười nói “Công chúa thường nói nhân duyên của chúng ta là do Vi đại nhân tác thành, không mời y một chén rượu tạ ơn ông mai không xong”. Nói xong đứng lên, nói với bọn Trương Dũng “Các vị cứ thong thả ngồi chơi”, rồi đưa Vi Tiểu Bảo đi vào nội đường.

Qua hai lớp sảnh đường, tới một gian sương phòng, Ngô Ứng Hùng xoay tay đóng cửa lại, vẻ mặt trịnh trọng, nói “Vi đại nhân, có một chuyện không nhờ ngươi giúp đỡ lúc gấp gáp thì không xong”, Vi Tiểu Bảo đỏ mặt, nghĩ thầm “Y bị công chúa thiến, không làm đàn ông được, lại muốn mình giúp đỡ lúc gấp gáp chuyện gì?”, bèn ấp úng nói “Chuyện này… chuyện này có chỗ rất không tiện”. Ngô Ứng Hùng kinh ngạc, nói “Nếu không phải là Vi đại nhân trượng nghĩa ra tay giúp đỡ, giải trừ nạn lớn, thì người khác không ai làm được”, Vi Tiểu Bảo thần sắc càng nhăn nhó, nghĩ thầm “Nhất định là công chúa bắt y mời mình tới, nếu không tại sao không phải mình giúp thì không xong, còn người khác thì không giúp được?”.

Ngô Ứng Hùng thấy thần sắc Vi Tiểu Bảo có vẻ khác lạ, cho rằng y không muốn giúp đỡ, bèn nói “Chuyện này ta cũng biết rõ là mười phần khó khăn, nhưng sau khi thành công, phụ vương và huynh đệ nhất định không quên ơn Vi đại nhân”. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Cái gì mà cả Ngô Tam Quế cũng cảm kích mình? A, phải rồi, Ngô Tam Quế nhất định không có cháu nội, là muốn mình giúp y sinh một đứa. Nhưng có sinh được cháu nội hay không thì không thể nắm chắc được”, bèn nói “Phò mã gia, chuyện này không thể nắm chắc. Vương gia và ngươi lại cám ơn trước, nếu làm không được há không phải là có lỗi sao?”. Ngô Ứng Hùng nói “Không hề gì, không hề gì. Chỉ cần Vi đại nhân hết sức mà làm thì cha con ta cũng đội ơn, cả công chúa cũng cảm kích bất tận”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Ngươi muốn ta ra sức, chuyện đó thì nhất định rồi”, rồi lập tức lấy vẻ mặt nghiêm trang nói “Bất kể là có thành công hay không, ta nhất định cũng sẽ kín miệng, vương gia và Phò mã cứ yên một trăm hai mươi cái tâm”.

Ngô Ứng Hùng nói “Cái đó tự nhiên, ai mà dám tiết lộ phong thanh. Tóm lại là xin Vi đại nhân ra sức, làm xong càng sớm càng tốt”.

Vi Tiểu Bảo mỉm cười nói “Cũng không phải là trong ba khắc một giờ chứ?”. Đột nhiên nghĩ ra “Ái chà, không xong! Mình giúp y sinh con trai không hề gì, nhưng hai cha con y mà tạo phản thì không khỏi cả nhà chết chém. Lúc ấy há không phải là con mình cũng bị một đao chém chết sao?”, nhưng lại nghĩ “Tiểu hoàng đế sẽ không giết cả công chúa Kiến Ninh, con công chúa tự nhiên cũng sẽ được mở hai mặt lưới ba mặt lưới gì đó”.

Ngô Ứng Hùng thấy y sắc mặt âm trầm bất định, bước tới một bước hạ giọng nói “Chuyện tước phiên, tin tức còn chưa truyền tới Vân Nam, bọn Trương Đề đốc vẫn chưa biết. Nếu Vi đại nhân có thể dâng lời trước mặt hoàng thượng, xin thu hồi lệnh tước phiên, gởi công văn Khẩn cấp Sáu trăm dặm tới Vân Nam, vẫn có thể hồi lại thượng dụ tước phiên”. Vi Tiểu Bảo kinh ngạc, nói “Ngươi… ngươi nói là chuyện tước phiên à?”. Ngô Ứng Hùng nói “Đúng thế, trước mắt còn có gì lớn hơn chuyện ấy nữa chứ? Hoàng thượng đối với Vi đại nhân có thể nói là nói ra là nghe bày kế là theo, chỉ có Vi đại nhân xuất mã mới có thể vãn hồi cục diện”.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Té ra là mình toàn hiểu lầm, thật là buồn cười”, nhịn không được hô hô cười rộ.

Ngô Ứng Hùng ngạc nhiên nói “Sao Vi đại nhân lại cười, là ta nói sai à?”. Vi Tiểu Bảo vội nói “Không phải, không phải. Xin lỗi, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện buồn cười khác”. Ngô Ứng Hùng trên mặt thoáng vẻ giận dữ, thầm nghiến răng “Trước mắt cứ cho ngươi nghênh ngang, khi nào phụ vương giương cao cờ nghĩa, thế như chẻ tre đánh thẳng tới Bắc Kinh, bắt được thằng tiểu tử ngươi, thì xem ta mà không rút gân lột da ngươi mới là chuyện lạ”.

Vi Tiểu Bảo nói “Phò mã gia, sáng sớm ngày mai ta sẽ vào khấu kiến hoàng thượng, nói Ngô Phò mã là em rể hoàng thượng, Bình Tây vương là bậc trưởng bối bên thân gia của hoàng thượng, cho dù không gia quan tấn tước thì cũng không nên tước đi tước vị của nhà thân gia, mà lại có lỗi với công chúa nữa”.

Ngô Ứng Hùng mừng rỡ nói “Vâng, vâng. Vi đại nhân đầu óc mau lẹ, trong ba khắc một giờ đã nghĩ ra được một đạo lý lớn, tất cả xin ủy thác. Chúng ta vào gặp công chúa thôi”.

***

Y đưa Vi Tiểu Bảo tới ngoài phòng công chúa cầu kiến. Một cung nữ trong phòng công chúa bước ra, dặn Vi Tiểu Bảo ngồi chờ trong hoa sảnh cạnh phòng.

Không bao lâu, công chúa ra tới sảnh, cao giọng gọi “Tiểu Quế tử, bấy nhiêu lâu ngươi cũng không tới thăm ta, ngươi muốn chết à? Mau mau lại đây!”. Vi Tiểu Bảo thỉnh an, cười nói “Công chúa vạn phúc kim an. Tiểu Quế tử hàng ngày vẫn nghĩ tới công chúa, chỉ là hoàng thượng phái ta xuất sai, đi luôn tới nước La Sát, cũng vừa về tới vài hôm nay”. Công chúa mi mắt chợt đỏ lên, nói “Ngươi hàng ngày nhớ ta à? Nhìn thấy thằng tiểu quỷ nhà ngươi, ta… ta…”. Nói tới đó nước mắt thánh thót rơi xuống.

Vi Tiểu Bảo thấy công chúa dung mạo giảm sút, thần sắc tiều tụy, đoán là sau khi nàng thành hôn với Ngô Ứng Hùng, nhất định là uất ức không vui, nghĩ thầm “Thằng tiểu tử Ngô Ứng Hùng là một thái giám, làm vợ thái giám thì tự nhiên không có gì khoái hoạt”, thấy công chúa như thế, nghĩ tới tình cảm ngày trước, bất giác nảy ý thương xót, nói “Công chúa nhớ nhung hoàng thượng, hoàng thượng cũng rất nhớ công chúa, nói là vài hôm nữa sẽ mời công chúa vào cung, anh em trò chuyện”. Đây là y giả truyền thánh chỉ, chứ Khang Hy không hề nói thế.

Công chúa Kiến Ninh vài tháng nay ở trong phủ Phò mã vô cùng buồn bực, nghe Vi Tiểu Bảo nói thế, lập tức cả mừng, hỏi “Lúc nào? Ngươi nói với hoàng thượng ca ca là ngày mai ta vào thăm y”. Vi Tiểu Bảo nói “Hay lắm, Phò mã có một chuyện sai ta ngày mai tâu lên hoàng thượng, ta sẽ tâu xin hoàng thượng đón công chúa vào cung là được”. Ngô Ứng Hùng cũng rất mừng rỡ, nói “Có công chúa vào nói thêm, thì hoàng thượng sẽ càng không phản bác”, công chúa bĩu môi một cái nói “Hừ, ta chỉ nói chuyện nhà với hoàng đế ca ca, chứ không nói chuyện quốc gia đại sự với y”, Ngô Ứng Hùng cười lấy lòng nói “Được mà, công chúa muốn nói gì thì cứ nói thôi”.

Công chúa thong thả đứng lên, cười nói “Tiểu Quế tử, lâu quá không gặp ngươi, ngươi cao hơn đấy, nghe nói ngươi ở nước La Sát thân thiết với một cô nương, có đúng không?”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Làm gì có chuyện ấy?”. Đột nhiên chát một tiếng, đã bị công chúa tát mạnh một cái. Vi Tiểu Bảo kêu lên “Ái chà!”, nhảy qua một bên. Công chúa cười nói “Ngươi nói không thật thà, lại dám lớn mật bịa đặt với ta à?”. Rồi giơ tay lên, định tát cái nữa. Vi Tiểu Bảo nghiêng đầu tránh qua, nhưng công chúa không đánh.

Công chúa nói với Ngô Ứng Hùng “Ta có việc muốn hỏi kỹ Tiểu Quế tử, ngươi không cần nghe”.

Ngô Ứng Hùng mỉm cười nói “Được, để ta ra tiếp mấy viên võ quan ngoài kia uống rượu”, nghĩ thầm vừa nhìn thấy Vi Tiểu Bảo bị đánh, y cũng mất mặt, lập tức lui ra khỏi hoa sảnh.

Công chúa đưa tay kéo tai Vi Tiểu Bảo, quát “Tiểu quỷ thối tha, ngươi quên ta rồi”. Nói xong kéo mạnh một cái. Vi Tiểu Bảo đau quá la lớn, vội nói “Không có, không có! Chẳng phải là ta tới thăm cô đây sao?”. Công chúa phi chân đá vào bụng dưới y một cái, chửi “Quân vô lương tâm, xem ta có mổ bụng ngươi không? Nếu không phải ta gọi ngươi thì ba năm nữa ngươi cũng không tới thăm ta đâu”.

Vi Tiểu Bảo thấy trong sảnh không có người, bèn đưa tay ôm nàng, hạ giọng nói “Đừng động thủ động cước nữa, ngày mai ta và cô nói chuyện chỗ hoàng thượng”. Công chúa đỏ mặt, nói “Nói cái gì, nói chuyện thằng tiểu quỷ nhà ngươi à?”, rồi đưa tay vít cổ y xuống. Vi Tiểu Bảo ôm chặt hai tay nàng, nói “Ta ra chiêu Song long sang châu bây giờ!”. Công chúa xì một tiếng, nghiêng người tránh qua. Vi Tiểu Bảo nói “Chúng ta thân thiết ở đây, chỉ sợ Phò mã gia nghi ngờ, ngày mai sẽ gặp nhau trong cung”.

Công chúa hai má đỏ bừng, nói “Y nghi ngờ cái gì?”, hai mắt lim dim, liếc y một cái như cười mà không phải cười, nói “Thằng tiểu quỷ, ngươi đi mau đi!”

(*) Chủ :Thời Tấn quận Bình Man là ở một dải huyện Khúc Tĩnh Vân Nam hiện nay. Điển “Dụ Thục văn” là lúc Hán Vũ đế thông hiếu với người Di ở Tây Nam, phái Tư Mã Tương Như tới Ba Thục tuyên dụ, muốn quan dân vùng Tây Nam tuân theo ý chỉ của triều đình.

Comments

comments


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.