Ỷ Thiên Đồ Long ký

Hồi 19: Đại họa từ trong ruột mà ra

trước
tiếp

Trương Vô Kỵ bị người kia vác nhảy lên rất cao một lần nữa, bỗng nghe từ đằng xa có người gọi:

– Thuyết Bất Đắc, sao mãi giờ này mới về?

Người vác Trương Vô Kỵ trả lời:

– Dọc đường ta gặp một chuyện nhỏ. Vi Nhất Tiếu đã đến chưa?

Người ở phía xa nói:

– Chưa thấy đâu! Quái lạ, ngay cả y cũng đến muộn. Thuyết Bất Đắc, ngươi có gặp y không?

Người kia vừa hỏi, vừa đến gần.

Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: “Sao lại có người lấy tên là Thuyết Bất Đắc kia chứ? Thì ra ông ta có hẹn gặp Vi Nhất Tiếu, không biết Thù Nhi có sao không? Ông ta là hảo bằng hữu của Vi Nhất Tiếu, chẳng hiểu sẽ làm gì mình đây?”

Chỉ nghe Thuyết Bất Đắc nói:

– Thiết Quan đạo huynh, chúng ta đi tìm Vi huynh đi, ta e y gặp rắc rối mất rồi.

Thiết Quan đạo nhân nói:

– Vi Nhất Tiếu thông minh cơ trí, võ công trác tuyệt, gặp rắc rối sao được?

Thuyết Bất Đắc nói:

– Ta cảm thấy hình như có chuyện chẳng lành.

Bỗng từ dưới sơn cốc có tiếng người gọi vọng lên:

– Tên hòa thượng thối tha Thuyết Bất Đắc, lão mọi già Thiết Quan, mau xuống giúp ta, nguy lắm, nguy lắm rồi.

Thuyết Bất Đắc và Thiết Quan đạo nhân cùng kêu lên kinh ngạc:

– Chu Điên đó! Chuyện gì mà hắn bảo là nguy lắm rồi?

Thuyết Bất Đắc lại nói:

– Hình như hắn bị thương, sao nghe giọng yếu ớt thế?

Ông ta không đợi Thiết Quan đạo nhân trả lời, liền vác Trương Vô Kỵ nhảy trở xuống. Thiết Quan đạo nhân chạy theo sau, bỗng kêu:

–  Ồ, Chu Điên cõng ai thế kia? À, Vi Nhất Tiếu!

Thuyết Bất Đắc nói:

– Chu Điên đừng hốt hoảng, bọn ta xuống giúp ngươi đây!

Chu Điên nói:

– Ta mà hốt hoảng ư? Con dơi hút máu sắp toi mạng thì có!

Thuyết Bất Đắc lo lắng hỏi:

– Vi huynh làm sao, bị thương à?

Nói xong vội chạy nhanh hơn.

Trương Vô Kỵ nằm trong cái túi, y như đang đằng vân giá vụ, không nhịn được, bèn hỏi nhỏ:

– Tiền bối, hãy tạm đặt vãn bối xuống, việc cứu người hệ trọng hơn.

Thuyết Bất Đắc đột nhiên giơ cái túi ra quay luôn ba vòng trong không trung, Trương Vô Kỵ cả kinh, nếu cái túi tuột khỏi tay ông ta thì hậu quả khôn lường.

Chỉ nghe Thuyết Bất Đắc trầm giọng nói:

– Tiểu tử, ta cho ngươi hay, ta là Bố Đại[79] hòa thượng Thuyết Bất Đắc, người theo sau ta là Thiết Quan đạo nhân Trương Trung, kẻ đang nói dưới kia là Chu Điên. Ba người chúng ta, cùng với Lãnh Diện tiên sinh Lãnh Khiêm, Bành hòa thượng Bành Oánh Ngọc, là “Ngũ tản nhân” của Minh giáo. Ngươi biết Minh giáo chứ?

Trương Vô Kỵ đáp:

– Có biết. Thì ra đại sư cũng là người của Minh giáo.

Thuyết Bất Đắc nói:

– Ta và Lãnh Khiêm không ưa giết người, Thiết Quan đạo nhân, Bành hòa thượng và Chu Điên thì quen giết người không chớp mắt. Nếu họ biết ngươi đang nằm trong cái túi Càn Khôn Nhất Khí của ta, họ giết ngươi bất cứ lúc nào, lúc ấy thì ngươi sẽ nát như tương.

Trương Vô Kỵ nói:

– Vãn bối đâu có đắc tội với quý giáo, sao lại…

Thuyết Bất Đắc nói:

– Bọn Chu Điên giết người đâu cần hỏi có đắc tội hay không đắc tội, từ rày trở đi, nếu ngươi còn muốn sống thì nằm trong cái túi của ta chớ có nói câu gì, hiểu chưa?

Trương Vô Kỵ gật đầu. Thuyết Bất Đắc hỏi:

– Sao ngươi không trả lời?

Trương Vô Kỵ đáp:

– Thì đại sư dặn vãn bối không được nói câu gì mà.

Thuyết Bất Đắc mỉm cười, nói:

– Ngươi nhớ như thế là tốt… Ồ, Vi huynh làm sao thế?

Câu cuối cùng là ông ta nói với Chu Điên. Chỉ nghe Chu Điên líu lưỡi, đáp:

– Hắn… hắn nguy lắm, nguy lắm rồi!

Thuyết Bất Đắc nói:

– Ồ, ngực Vi huynh vẫn còn hơi âm ấm, Chu Điên, có phải ngươi cứu Vi huynh mang về đây chăng?

Chu Điên đáp:

– Còn quái gì nữa, không lẽ lại là hắn cứu ta đưa về đây hay sao?

Thiết Quan đạo nhân nói:

– Chu Điên, ngươi cũng bị thương ư?

Chu Điên nói:

– Ta thấy con dơi hút máu nằm ngay đơ bên đường, người đông cứng sắp tắt thở. Ta đúng là tướng cướp lại mở lòng từ bi, ta vận khí cứu hắn, không ngờ chất âm độc trong người con dơi hút máu này quá lợi hại nên mới ra nông nỗi này.

Thuyết Bất Đắc nói:

– Chu Điên, lần này quả là ngươi làm được một việc tốt rồi đó!

Chu Điên nói:

– Tốt xấu gì chưa biết, con dơi hút máu này vừa hiểm độc vừa cổ quái, từ trước đến giờ ta nhìn hắn thấy hết sức chướng mắt, song lần này hắn lại làm một việc rất hợp ý ta, Chu Điên ta mới ra tay cứu hắn. Nào ngờ cứu chưa được con dơi hút máu này thì chính mình bị hàn độc ngấm vào người, chắc sẽ theo hắn xuống địa ngục luôn thể.

Thiết Quan đạo nhân lo lắng hỏi:

– Ngươi bị thương nặng đến mức ấy sao?

Chu Điên đáp:

– Báo ứng, báo ứng! Con dơi hút máu và Chu Điên ta bình sinh chả làm việc gì tử tế, nào ngờ vừa làm một việc tử tế thì tai họa giáng xuống luôn.

Thuyết Bất Đắc hỏi:

– Thế Vi huynh làm được điều gì tốt vậy?

Chu Điên nói:

– Hắn kích dẫn nội lực, âm hàn phát tác, vốn chỉ cần uống máu người là chế ngự được. Ngay bên cạnh hắn có một con bé, thế mà hắn thà chịu chết chứ không hút máu con bé ấy. Chu Điên ta thấy vậy, mới bảo, than ôi hỏng rồi, con dơi hút máu đã làm chuyện ngược đời! Chu Điên ta cũng phá lệ, làm trò trái khoáy, cứu hắn một lần vậy.

Trương Vô Kỵ nghe nói Vi Nhất Tiếu chưa hút máu Thù Nhi thì mừng vô cùng. Thuyết Bất Đắc đưa tay vỗ cái túi vải, hỏi:

– Thế con bé ấy là ai vậy?

Chu Điên đáp:

– Ta cũng hỏi Vi Nhất Tiếu câu đó, hắn bảo đó là cháu nội của lão già Bạch Mi Ưng Vương. Hắn bảo hiện tại Minh giáo gặp nạn, mọi người phải đồng tâm hiệp lực, thành thử không thể hút máu con bé đó.

Thuyết Bất Đắc và Thiết Quan đạo nhân vỗ tay, nói:

– Đúng thế. Bạch Mi Ưng Vương và Thanh Dực Bức Vương bắt tay với nhau thì thanh thế của Minh giáo sẽ rất lớn mạnh.

Thuyết Bất Đắc tiếp lấy thân hình Vi Nhất Tiếu, hoảng hốt nói:

– Y toàn thân lạnh giá, làm sao bây giờ?

Chu Điên nói:

– Thấy chưa, ta đã bảo các ngươi đừng vội mừng, cái mạng của con dơi già hút máu đã mười phần chết chín rồi, một con dơi hấp hối bắt tay với Bạch Mi Ưng Vương thì Minh giáo có mà mạnh!

Thiết Quan đạo nhân nói:

– Các huynh đệ chờ ở đây, để ta xuống núi tóm cổ một người lên cho Vi Nhất Tiếu uống máu là xong.

Nói rồi ông ta định lao đi.

Chu Điên kêu lên:

– Hãy khoan! Lão mọi Thiết Quan, vùng này hoang vu, chờ ngươi tìm được một người thì Vi Nhất Tiếu đã biến thành Vi Bất Tiếu rồi. Một xác chết mà còn biết cười, thì gớm ghiếc lắm! Này Thuyết Bất Đắc, đem tên tiểu tử nằm trong cái bao của ngươi cho Vi huynh uống máu là gọn.

Trương Vô Kỵ kinh hãi: “Thì ra ta nằm trong cái túi này, bọn họ đã biết cả rồi”.

Thuyết Bất Đắc nói:

– Không được! Người này có công với bổn giáo, nếu Vi huynh hút máu của y, Ngũ Hành kỳ sẽ đòi mạng Vi huynh đó.

Rồi Thuyết Bất Đắc đem việc Trương Vô Kỵ lấy thân chịu ba chưởng của Diệt Tuyệt sư thái để cứu mấy chục mạng người của Nhuệ Kim kỳ, kể lại sơ qua, đoạn nói:

– Chuyện như thế, Ngũ Hành kỳ làm sao không hết lòng kính phục gã tiểu tử này?

Thiết Quan đạo nhân nói:

– Ngươi bắt y nhốt vào túi, có món hàng quý thế, chắc là định thu phục Ngũ Hành kỳ chứ gì?

Thuyết Bất Đắc nói:

– Không nói được, không nói được! Tóm lại là bổn giáo chia năm xẻ bảy, bây giờ đại nạn trước mắt, Thiên Ưng giáo từ xa đến cứu giúp, thế mà Ngũ Hành kỳ lại lôi món nợ xưa ra đòi trả, đánh nhau một trận tơi bời. Bọn ta phải liên thủ với nhau mới mong thoát khỏi cái họa bị diệt. Kẻ ở trong túi vải này hiển nhiên có lợi cho việc các lộ bổn giáo liên thủ với nhau.

Nói đoạn, Thuyết Bất Đắc áp bàn tay phải vào huyệt Linh Đài trên lưng Vi Nhất Tiếu, truyền khí lực sang cho Vi Nhất Tiếu chống lại hàn độc. Chu Điên thở dài:

– Thuyết Bất Đắc, ngươi hết lòng vì bằng hữu, điều đó khỏi nói; nhưng cũng phải cẩn thận với cái mạng sống của ngươi đó.

Thiết Quan đạo nhân nói:

– Để ta trợ giúp một tay.

Y đưa bàn tay áp lên trên bàn tay Thuyết Bất Đắc, hai luồng nội lực đồng thời tuôn vào cơ thể Vi Nhất Tiếu.

Sau thời gian chừng một bữa ăn, Vi Nhất Tiếu rên lên một tiếng khe khẽ, tỉnh lại, răng vẫn đánh vào nhau cầm cập, hiển nhiên còn lạnh lắm, run run nói:

– Chu Điên, Thiết Quan đạo huynh, đa tạ hai vị cứu ta!

Y không nói lời cảm ơn Thuyết Bất Đắc, vì hai người là chỗ thâm giao, nói cảm ơn cũng bằng thừa. Thiết Quan đạo nhân công lực thâm hậu, nhưng đang chống trả với âm độc trong cơ thể Vi Nhất Tiếu, nhất thời không mở miệng được. Thuyết Bất Đắc cũng trong tình trạng tương tự.

Bỗng từ ngọn núi phía đông vọng lại tình tang mấy tiếng đàn, kèm theo một tiếng hú thanh thoát. Chu Điên liền nói:

– Lãnh Diện tiên sinh và Bành hòa thượng đến rồi.

Y lớn tiếng gọi:

– Lãnh Diện tiên sinh, Bành hòa thượng, có người bị thương, hai vị mau tới đây!

Tiếng đàn gảy tính tang một tiếng, ngụ ý đã nghe rõ.

Bành hòa thượng hỏi:

Ai… bị… thương… thế?

Âm thanh từ rất xa vọng tới, âm vang trong sơn cốc. Lại hỏi tiếp:

– Rốt cuộc là ai bị thương thế? Thuyết Bất Đắc không sao chứ? Thiết Quan đạo huynh thế nào? Chu Điên, sao giọng ngươi yếu thế?

Sau mỗi câu hỏi, Bành hòa thượng lại nhảy tới gần thêm vài trượng, khi hỏi xong thì đã tới gần, kinh hãi kêu lên:

– Ôi, thì ra Vi Nhất Tiếu bị thương!

Chu Điên nói:

– Làm gì mà hốt hoảng thế, thật là người ta chưa lo mà mình đã quýnh! Lãnh Diện huynh, hãy lại đây nghĩ cách xem nào.

Câu sau cùng là nói với Lãnh Diện tiên sinh Lãnh Khiêm. Lãnh Khiêm hừ một tiếng, không trả lời. Lão biết Bành hòa thượng nhất định sẽ hỏi kỹ đầu đuôi, lão chỉ việc chú ý lắng nghe là đủ. Quả nhiên Bành hòa thượng hỏi rối rít, Chu Điên thì trả lời chẳng ra đầu ra đũa gì hết, chờ lúc ông ta nói xong thì Thuyết Bất Đắc và Thiết Quan đạo nhân đã truyền khí xong. Bành hòa thượng và Lãnh Khiêm liền truyền khí lực cho Vi Nhất Tiếu và Chu Điên giải trừ hàn độc.

Khi nguyên khí của Vi, Chu hai người đã được phục hồi phần nào, Bành hòa thượng nói:

– Ta từ phương đông bắc tới, nghe tin chưởng môn phái Thiếu Lâm là Không Văn đích thân cùng hai sư đệ Không Trí, Không Tính cùng hơn một trăm đệ tử đang tiến tới đỉnh Quang Minh tham gia vây đánh bản giáo.

Lãnh Khiêm nói:

– Chính đông, Võ Đang ngũ hiệp!

Lão nói năng hết sức ngắn gọn, dù có đem lão ra chặt đầu, lão cũng không nói một tiếng thừa. Sáu chữ kia nói dài ra sẽ là “Phía chính đông có Võ Đang ngũ hiệp tấn công”. Còn Võ Đang ngũ hiệp gồm những ai, tất cả đều biết là gồm Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Trương Tòng Khê, Ân Lê Đình và Mạc Thanh Cốc, khỏi cần dài dòng phí lời.

Bành hòa thượng nói:

– Sáu phái chia nhau đến đánh chúng ta, vòng vây ngày một thắt chặt, Ngũ Hành kỳ đã tiếp chiến mấy trận, tình thế rất bất lợi, bọn ta phải mau tới đỉnh Quang Minh trước thôi.

Chu Điên giận dữ nói:

– Nói thối như cứt ấy! Thằng khốn Dương Tiêu không đến đây cầu cứu, Ngũ tản nhân chẳng làm đếch gì phải thượng đỉnh Quang Minh.

Bành hòa thượng nói:

– Chu Điên, nếu sáu phái công phá đỉnh Quang Minh, dập tắt thánh hỏa, vậy bọn ta có đáng mặt làm người nữa không? Dương Tiêu đắc tội với Ngũ tản nhân, đương nhiên là hắn sai rồi; nhưng bọn mình lên chi viện cho đỉnh Quang Minh là vì Minh giáo, chứ đâu phải vì Dương Tiêu.

Thuyết Bất Đắc cũng nói:

– Bành hòa thượng nói chí phải, Dương Tiêu tuy vô lễ, nhưng hộ giáo là việc lớn, thù riêng là việc nhỏ.

Chu Điên chửi:

– Thối quá, thối quá! Hai con lừa trọc nói thối không ngửi được! Thiết Quan đạo nhân, năm xưa Dương Tiêu đánh gãy vai trái ngươi, ngươi còn nhớ chứ?

Thiết Quan đạo nhân trầm ngâm một lát, nói:

– Hộ giáo chống địch là đại sự. Còn món nợ Dương Tiêu, đợi sau khi đuổi được ngoại địch, ta sẽ tính. Khi đó Ngũ tản nhân năm người chúng ta liên thủ với nhau, tên tiểu tử ấy chịu nổi chăng?

Chu Điên hừm một tiếng, nói:

– Lãnh Khiêm, còn ngươi nghĩ sao?

Lãnh Khiêm đáp:

– Cùng đi!

Chu Điên nói:

– Ngươi cũng khuất phục Dương Tiêu ư? Năm xưa bọn ta từng thề là mọi việc của Minh giáo, Ngũ tản nhân chúng ta quyết không dính vào kia mà, chẳng lẽ tất cả những lời đó đều bỏ hết sao?

Lãnh Khiêm đáp:

– Bỏ hết!

Chu Điên cả giận, đứng phắt dậy, nói:

– Các ngươi đều thối hết, chứ ta thì quyết giữ lời.

Thiết Quan đạo nhân nói:

– Việc gấp lắm rồi, không thể trì hoãn, bọn ta tới đỉnh Quang Minh thôi!

Bành hòa thượng khuyên Chu Điên:

– Chu huynh, năm xưa vì tranh chức giáo chủ, mà mọi người trở mặt với nhau, Dương Tiêu dĩ nhiên bụng dạ hẹp hòi, nhưng nghĩ cho kỹ, thì Ngũ tản nhân bọn ta cũng có điều không phải.

Chu Điên tức giận nói:

– Nói láo, Ngũ tản nhân bọn ta không một ai muốn làm giáo chủ, có gì là sai trái?

Thuyết Bất Đắc nói:

– Chuyện đúng sai năm xưa của bổn giáo thế nào, nói qua nói lại hàng năm cũng chưa minh bạch được. Chu Điên, ta hỏi huynh, huynh có phải là đệ tử của Minh Tôn Hỏa Thánh hay không?

Chu Điên nói:

– Điều đó còn phải hỏi nữa ư?

Thuyết Bất Đắc nói:

Hiện tại bổn giáo đại nạn ập tới, chúng ta nếu khoanh tay đứng nhìn, mai sau chết đi, còn mặt mũi nào gặp Minh Tôn và Dương giáo chủ? Nếu huynh sợ sáu phái thì cứ việc. Chứ bọn ta sẽ ở trên đỉnh Quang Minh tử chiến tuẫn giáo, sau đó huynh đến thu tàn cốt vậy!

Chu Điên chồm dậy, giơ chưởng đánh thẳng vào mặt Thuyết Bất Đắc, miệng chửi:

– Thối lắm!

Chỉ nghe “bốp” một tiếng, Thuyết Bất Đắc trúng một chưởng rất nặng, y từ từ há miệng, nhổ ra mấy chiếc răng bị đánh gãy, không nói một lời, một bên má của y từ màu trắng chuyển sang màu hồng, từ hồng sang tím, sưng vù lên.

Bọn Bành hòa thượng đều kinh hãi, Chu Điên thì đứng ngây ra. Nên biết võ công của Thuyết Bất Đắc ngang ngửa với Chu Điên, khi Chu Điên đánh y một chưởng, y chỉ cần chống đỡ hoặc né tránh, tất không thể trúng đòn; đằng này y cứ chịu trận, nên mới bị thương không nhẹ. Chu Điên cảm thấy áy náy lắm, kêu lên:

– Thuyết Bất Đắc, ngươi hãy đánh lại ta đi, không đánh lại ta, thì không phải là người!

Thuyết Bất Đắc cười nhạt, nói:

– Ta có sức, giữ lại để đánh địch, đánh người mình làm gì?

Chu Điên cả giận, giơ tay lên vả thật mạnh vào mặt mình, nghe “bốp” một tiếng, cũng nhổ ra mấy cái răng.

Bành hòa thượng kinh hãi nói:

– Chu Điên, huynh làm trò quỷ gì thế?

Chu Điên hậm hực nói:

– Ta lỡ tay đánh Thuyết Bất Đắc, bảo y đánh lại, y không chịu, vậy ta phải tự đánh mình chứ sao.

Thuyết Bất Đắc nói:

Chu Điên, hai ta tình như huynh đệ, bốn chúng ta bây giờ lên đỉnh Quang Minh tử chiến một phen, hai ta đành phải sinh ly tử biệt, huynh đánh ta một chưởng thì có đáng gì?

Chu Điên xúc động, khóc òa lên, nói:

– Ta cũng lên đỉnh Quang Minh, món nợ cũ với Dương Tiêu, tạm gác lại đã.

Bành hòa thượng cả mừng, nói:

– Có thế mới là hảo huynh đệ chứ!

Trương Vô Kỵ nằm trong túi vải, nghe rõ những gì năm người kia nói với nhau, nghĩ thầm: “Mấy người này võ công rất cao, cái đó khỏi phải bàn. Điều hiếm thấy là cả năm người cùng trọng nghĩa khí. Trong Minh giáo cao nhân không phải ít, chẳng lẽ ai cũng là tà ma ngoại đạo cả ư?” Đang nghĩ thế, bỗng thấy thân thể di động, chắc là Thuyết Bất Đắc lại vác chàng chạy lên đỉnh Quang Minh. Chàng đã biết tin Thù Nhi không sao rồi, trong bụng không còn lo lắng, lúc này chàng chỉ quan hoài đến việc sáu môn phái vây đánh đỉnh Quang Minh, không hiểu cục diện sẽ ra sao. Lại nghĩ khi lên đỉnh Quang Minh, chàng có thể sẽ gặp lại cô bạn nhỏ Dương Bất Hối năm xưa, giờ đã khôn lớn, không biết có nhận ra chàng hay chăng?

*

*   *

Đoàn người đi một ngày một đêm, cứ sau vài canh giờ, Thuyết Bất Đắc lại mở miệng túi ra một chút để Trương Vô Kỵ thay đổi không khí, rồi lại buộc chặt miệng túi lại. Đến chiều hôm sau, Trương Vô Kỵ bỗng cảm thấy cái túi bị kéo lê trên mặt đất, thoạt tiên chàng chưa hiểu tại sao, sau đó đầu bị va mạnh vào tảng đá cứng khá đau, mới biết là mọi người đang đi trong một cái hang đá. Trong hang khí lạnh ghê gớm, lại bí hơi, đi tới nửa canh giờ mới ra khỏi hang, lại leo lên núi. Song leo chưa lâu, lại chui vào một đường hầm khác. Trước sau cả thảy qua năm cái hang hoặc đường hầm, mới nghe Chu Điên gọi:

– Bớ Dương Tiêu, con dơi hút máu cùng Ngũ tản nhân đến tìm ngươi đây!

Lát sau, nghe phía trước có tiếng đáp:

– Thật không ngờ Bức Vương cùng Ngũ tản nhân đại giá quang lâm, Dương Tiêu không thể ra xa nghênh đón, mong được thứ tội.

Chu Điên nói:

– Ngươi giả dối làm gì? Chắc trong bụng ngươi đang chửi thầm, rằng Ngũ tản nhân nói thối hơn cứt, đã bảo vĩnh viễn không lên đỉnh Quang Minh, vĩnh viễn không lý tới chuyện của Minh giáo, hôm nay sao còn tự dẫn xác lên đây làm chi.

Dương Tiêu nói:

– Sáu đại phái vây đánh tứ bề, tiểu đệ một bàn tay vỗ chẳng thành tiếng, đang lo lắng vô cùng. Nay được Bức Vương và Ngũ tản nhân nghĩ đến thể diện Minh Tôn, trượng nghĩa tương trợ, thực là phúc cho bản giáo.

Chu Điên nói:

– Ngươi biết thế thì tốt.

Dương Tiêu mời Ngũ tản nhân vào nội đường, tiểu đồng bưng trà nước cơm rượu lên.

Đột nhiên một tiểu đồng bỗng kêu “Ái” một tiếng thảm thiết. Trương Vô Kỵ ở trong cái túi cũng nổi da gà, không hiểu duyên cớ gì. Lát sau nghe Vi Nhất Tiếu nói:

– Dương tả sứ, Vi Nhất Tiếu ta giết một tiểu đồng của huynh, sau này hẳn sẽ có dịp báo đáp.

Giọng nói của y mạnh mẽ phấn chấn, không còn yếu ớt phều phào như lúc trước. Trương Vô Kỵ giật mình: “Y đã uống máu tươi của tiểu đồng, hàn độc trong người đã bị chế ngự”. Nghe Dương Tiêu thản nhiên đáp:

– Chỗ huynh đệ với nhau, nói chi đến chuyện báo đáp. Bức Vương lên đỉnh Quang Minh là nể mặt tiểu đệ lắm rồi.

Bảy người này đều là đệ nhất cao thủ trong Minh giáo, tuy đại địch trước mắt, nhưng bảy người một khi tề tựu ở đây, ai nấy đều phấn chấn tinh thần. Cơm rượu xong, họ liền thương nghị kế sách chống địch. Thuyết Bất Đắc đặt cái túi vải dưới chân, Trương Vô Kỵ vừa đói vừa khát, song nhớ lời dặn của Thuyết Bất Đắc, chàng không dám động đậy hoặc lên tiếng.

Bảy người bàn bạc một hồi, Bành hòa thượng nói:

– Quang Minh hữu sứ và Tử Sam Long Vương không biết đi đâu, Kim Mao Sư Vương sống chết ra sao cũng khó đoán, ba người đó mình không nhắc tới nữa. Việc bất hạnh nhất trước mắt là Ngũ Hành kỳ và Thiên Ưng giáo thù oán nhau ngày càng sâu, mấy hôm rồi đánh nhau một trận to, đôi bên đều tử thương nặng nề. Giá như họ cũng lên đỉnh Quang Minh liên thủ chống địch, đừng nói sáu phái, mà dù có mười hai phái, mười tám phái vây đánh, Minh giáo cũng thừa sức chống trả.

Thuyết Bất Đắc đá nhẹ vào cái túi vải, nói:

– Tiểu tử trong cái túi này có mối liên quan sâu xa với Thiên Ưng giáo, vừa rồi lại có ơn với Ngũ Hành kỳ, rồi đây có thể để gã hòa giải mối hiềm khích giữa đôi bên.

Vi Nhất Tiếu lạnh lùng nói:

– Ngôi vị giáo chủ ngày nào chưa định xong, sự phân tranh trong bổn giáo ngày đó vẫn còn tiếp diễn. Dẫu hắn có bản lĩnh bằng trời, mối hiềm khích giữa đôi bên cũng chẳng thể lấp kín. Dương tả sứ, tại hạ hỏi tả sứ một câu, sau khi đẩy lui địch nhân, tả sứ ủng hộ ai lên làm giáo chủ?

Dương Tiêu thản nhiên đáp:

– Thánh hỏa lệnh về tay ai, tiểu đệ sẽ ủng hộ người ấy làm giáo chủ. Đó là quy củ từ xưa của bổn giáo, Bức Vương hỏi đệ làm chi?

Vi Nhất Tiếu nói:

– Thánh hỏa lệnh thất lạc đã ngót trăm năm nay, chẳng lẽ ngày nào chưa tìm thấy thánh hỏa lệnh thì ngày ấy chưa có giáo chủ hay sao? Sáu đại phái vây đánh đỉnh Quang Minh, coi thường bổn giáo, chẳng qua là vì chúng biết bổn giáo không có người thống lĩnh, nội bộ chia năm xẻ bảy.

Thuyết Bất Đắc nói:

– Vi huynh nói chí phải. Bố Đại hòa thượng ta không theo Ân phái, cũng không theo Vi phái, ai làm giáo chủ cũng được, tóm lại phải có một vị giáo chủ. Giả dụ không có giáo chủ thì cũng phải có phó giáo chủ; hiệu lệnh không thống nhất, làm sao có thể chống chọi địch nhân?

Thiết Quan đạo nhân nói:

– Lời của Thuyết Bất Đắc chính hợp ý ta.

Dương Tiêu mặt biến sắc, nói:

– Các vị lên đỉnh Quang Minh để giúp tiểu đệ chống địch, hay là lên gây chuyện với tiểu đệ?

Chu Điên cười ha hả, nói:

– Dương Tiêu, ngươi không muốn chọn giáo chủ, dụng tâm đó tưởng Chu Điên ta không biết hay sao? Minh giáo không có giáo chủ, thì chức Quang Minh tả sứ của ngươi là cao nhất chứ gì. Ha ha, ngôi vị của ngươi tuy cao nhất thật, nhưng mọi người không nghe theo hiệu lệnh của ngươi, vậy còn hay hớm nỗi gì? Ngươi có điều động nổi Ngũ Hành kỳ hay chăng? Tứ đại hộ giáo pháp vương có chịu để ngươi chỉ huy không? Còn Ngũ tản nhân năm người bọn ta thì cũng hạc nội mây ngàn, chẳng coi Quang Minh tả sứ giả là cái thá gì hết!

Dương Tiêu đứng phắt dậy, lạnh lùng nói:

– Hôm nay kẻ địch tới xâm phạm, Dương Tiêu ta không rỗi hơi tranh cãi với các vị. Các vị nếu thờ ơ trước sự tồn vong của Minh giáo, vậy xin mời rời khỏi đỉnh Quang Minh cho! Dương Tiêu này nếu còn sống, ngày sau nhất định sẽ tới gặp từng vị một.

Bành hòa thượng can:

– Dương tả sứ, đừng nổi giận! Sáu đại phái vây đánh Minh giáo, phàm là đệ tử bản giáo, ai ai cũng có bổn phận hộ giáo, chứ không phải là việc của một mình Dương tả sứ.

Dương Tiêu cười khẩy:

– Chỉ e bản giáo có những kẻ chỉ mong Dương Tiêu bị phanh thây, để bớt cái gai trong mắt.

Chu Điên hỏi:

– Ngươi muốn nói ai vậy?

Dương Tiêu đáp:

– Bụng ai người ấy biết, hà tất phải nhiều lời?

Chu Điên nổi khùng:

– Ngươi nói ta chăng?

Dương Tiêu mắt nhìn chỗ khác, không thèm để ý tới. Bành hòa thượng thấy ánh mắt của Chu Điên có vẻ khác lạ, tựa hồ sắp động thủ với Dương Tiêu, vội can:

– Cổ nhân có câu: “Huynh đệ lục đục, người ngoài khinh khi”. Chúng ta hãy ngồi bàn kế sách chống địch thì hay hơn.

Dương Tiêu nói:

– Oánh Ngọc đại sư quả biết đại thể, lời nói chí phải.

Chu Điên lớn tiếng:

– Hừ, lão trọc họ Bành thì biết đại thể, còn Chu Điên ta chỉ biết tiểu thể phải không?

Y nổi tính gàn, chẳng còn biết phải trái gì nữa, chỉ quát to:

– Hôm nay nói về chức giáo chủ, Chu Điên ta chủ trương để Vi Nhất Tiếu đứng ra giữ chức giáo chủ Minh giáo. Bức Vương võ công cao cường, đa mưu túc trí, trong bản giáo không ai sánh kịp hắn.

Thực ra bình thời Chu Điên không thân thiết gì với Vi Nhất Tiếu, hai bên ác cảm nhiều hơn hảo cảm, nhưng y muốn chọc tức Dương Tiêu nên mới suy cử Vi Nhất Tiếu.

Dương Tiêu cười hô hố, nói:

– Đệ thấy nên mời Chu Điên làm giáo chủ là hay nhất. Minh giáo hiện đã chia năm xẻ bảy, nếu lại có Chu đại giáo chủ vừa điên vừa đảo, đảo rồi lại điên, vậy mới thật vui mắt đó!

Chu Điên cả giận, quát to:

– Con mẹ mi, thối không ngửi nổi!

Chửi rồi đánh một chưởng vào đầu Dương Tiêu.

Hôm trước Chu Điên đánh Thuyết Bất Đắc gãy mấy cái răng là do Thuyết Bất Đắc không tránh né, không đỡ gạt; còn Dương Tiêu đâu có chịu như thế! Hơn mười năm trước, vì việc lập giáo chủ mà Dương Tiêu đã tranh chấp kịch liệt với Ngũ tản nhân, bấy giờ Ngũ tản nhân đã thề vĩnh viễn không lên đỉnh Quang Minh, hôm nay họ bỏ lời thề tới đây, Dương Tiêu đã sinh nghi, giờ thấy Chu Điên bất ngờ ra tay, liền cho rằng Ngũ tản nhân ước hẹn cùng Vi Nhất Tiếu lên mưu hại mình, nên tức giận vung hữu chưởng ra chặn bàn tay Chu Điên lại.

Vi Nhất Tiếu biết tài nghệ của Dương Tiêu, còn Chu Điên bị thương mới khỏi, nguyên khí chưa phục hồi, không thể nào chống chọi nổi chưởng lực của Dương Tiêu, bèn với tay qua đầu tiếp chưởng của y. Bàn tay hai người đụng nhau không một tiếng động.

Thì ra Dương Tiêu tuy có hiềm khích với Chu Điên, nhưng nghĩ tình đồng giáo, không chủ định một chưởng đánh chết Chu Điên, nên chưa sử dụng toàn lực. Còn Vi Nhất Tiếu võ công thâm hậu, một chiêu “Hàn băng miên chưởng” đánh ra, Dương Tiêu thấy cánh tay phải chấn động, một luồng khí âm hàn thấm vào da thịt, vội vận nội lực chống đỡ. Hai người công lực ngang ngửa, hai bàn tay lập tức dính chặt vào nhau.

Chu Điên kêu lên:

– Bớ Dương Tiêu, hãy nếm thêm một chưởng của ta!

Chưởng thứ nhất chưa đánh tới, chưởng thứ hai lại nhắm ngực Dương Tiêu mà đánh tới.

Thuyết Bất Đắc kêu lên:

– Chu Điên, đừng làm thế!

Bành Oánh Ngọc cũng nói:

– Dương tả sứ, Vi Bức Vương, hai vị mau dừng tay, chớ để mất hòa khí!

Rồi đưa tay định đẩy chưởng của Chu Điên ra thì Dương Tiêu nghiêng người một cái, tả chưởng đã dính chặt lấy hữu chưởng của Chu Điên.

Thuyết Bất Đắc quát lên:

– Chu Điên, ngươi lấy hai đánh một, sao gọi là hảo hán?

Rồi giơ tay nắm lấy vai Chu Điên toan kéo ra, nhưng tay chưa đụng tới đã thấy Chu Điên thân hình run rẩy, hình như đã bị nội thương. Thuyết Bất Đắc kinh hãi, biết Quang Minh tả sứ công lực thông thần, là đệ nhất cao thủ của bản giáo, chỉ một chưởng đã đả thương Chu Điên. Thấy tay trái Dương Tiêu dính chặt lấy tay phải Chu Điên, không chịu rời ra, Thuyết Bất Đắc bèn kêu lên:

– Chu Điên, huynh đệ một nhà, xin đừng thí mạng!

Vừa đẩy vào vai Chu Điên vừa nói:

– Dương tả sứ, hãy nương tay cho!

Ông ta chỉ sợ Dương Tiêu không chịu thu hồi chưởng lực, thuận thế đánh tiếp.

Không ngờ vừa đẩy ra, chỉ thấy thân hình Chu Điên lảo đảo một chút, nhưng vẫn không tách ra được, đồng thời một luồng khí lạnh thấu xương chạy thẳng từ lòng bàn tay tới ngực, Thuyết Bất Đắc kinh hãi nghĩ thầm: “Đây là môn công phu độc đáo Hàn băng miên chưởng của Vi Nhất Tiếu, làm sao Dương Tiêu cũng luyện được rồi ư?”

Bèn vận nội lực chống lại hàn khí, nhưng hàn khí càng lúc càng ghê gớm, trong giây lát răng đã đánh vào nhau, người run cầm cập.

Thiết Quan đạo nhân và Bành hòa thượng cùng xáp tới, một giúp Chu Điên, một đỡ Thuyết Bất Đắc. Sức bốn người hợp lại, hàn khí không đủ gây nguy hiểm nữa, nhưng cảm thấy lực đạo từ lòng bàn tay Dương Tiêu truyền sang từng đợt, lúc mạnh lúc yếu, lúc nhanh lúc chậm, biến hóa vô cùng. Bốn người không dám thu tay về, chỉ sợ trong khoảnh khắc thu lực buông tay, Dương Tiêu đột nhiên phát lực thì cả bốn người không chết cũng trọng thương. Bành hòa thượng kêu lên:

– Dương tả sứ, đại địch trước mắt chúng ta, sao lại… sao lại… sao lại…

Răng cứ đánh vào nhau liên tục, nói không thành lời, tựa hồ máu huyết toàn thân đều đóng thành băng. Thì ra vừa mở miệng nói thì chân khí thất thoát, không còn sức chống đỡ hàn khí từ bàn tay truyền đến.

Thời gian chừng uống xong một chén trà, Lãnh Diện tiên sinh Lãnh Khiêm đứng bên ngoài quan sát, thấy Vi Nhất Tiếu và bốn người trong Ngũ tản nhân thần sắc căng thẳng, còn Dương Tiêu vẫn thản nhiên như thường, trong bụng nghi hoặc: “Dương Tiêu võ công tuy cao, nhưng so với Vi Nhất Tiếu cũng chỉ ngang ngửa, đằng này lại thêm bọn Thuyết Bất Đắc bốn người, Dương Tiêu không thể địch nổi, vậy mà hắn lấy một địch năm, lại còn thắng thế, thật là kỳ quặc!” Lão cúi đầu suy nghĩ, nhất thời chưa hiểu tại sao.

Bỗng nghe Chu Điên gọi:

– Con quỷ mặt lạnh, đánh… đánh… vào… lưng nó… đánh…

Lãnh Khiêm chưa hiểu nguyên nhân bên trong nên chưa chịu ra tay. Trong Ngũ tản nhân năm người, chỉ còn một mình lão đứng ngoài; việc giải nguy thoát khốn, hoàn toàn trông cậy ở lão. Nếu lão cũng đấu với Dương Tiêu, thêm một người cố nhiên sức lực sẽ gia tăng rất nhiều, nhưng chắc gì đã thắng thế. Lão thấy Chu Điên và Bành Oánh Ngọc mặt mày tái mét, dường như không còn chịu nổi, nếu để âm độc ngấm vào nội tạng, sẽ nguy hiểm vô cùng, bèn thò tay vào bọc lấy ra năm cây lạn ngân bút, nói:

– Năm cây bút, đánh vào Khúc Trì, Cự Cốt, Dương Khoát, Ngũ Lý, Trung Đô.

Năm huyệt này đều nằm ở tứ chi, không phải là tử huyệt, lão lại nói rõ để Dương Tiêu hiểu rằng lão hoàn toàn không định đối địch với y, mà chỉ cốt y rút tay về, bãi đấu.

Dương Tiêu mỉm cười, chẳng buồn lưu tâm. Lãnh Khiêm nói:

– Ta đành thất lễ vậy.

Nói rồi vung hai tay bắn năm cây lạn ngân bút vào người Dương Tiêu. Dương Tiêu chờ các cây bút tới gần, đột nhiên xoay ngang cánh tay trái, kéo bọn Chu Điên ra phía trước mặt, chỉ nghe Chu Điên và Bành Oánh Ngọc kêu hự hự, năm cây bút đã trúng hai người đó, Chu Điên trúng hai cây, Bành Oánh Ngọc trúng ba cây. Cũng may Lãnh Khiêm không có ý đả thương, phóng bút rất nhẹ, tuy có gây chảy máu nhưng không trúng huyệt đạo, nên không nguy hiểm.

Bành Oánh Ngọc nói nhỏ:

– Đây là môn “Càn khôn đại na di”!

Lãnh Khiêm nghe năm chữ “Càn khôn đại na di” thì hiểu ngay. Càn khôn đại na di là môn võ công lợi hại nhất, truyền từ đời này qua đời khác trong Minh giáo, đạo lý cơ bản tuy không có gì bí hiểm, trước hết kích động tiềm lực của bản thân, sau đó mới dẫn dịch kình lực của đối phương. Nhưng sự biến hóa bên trong rất thần kỳ, khó bề tưởng tượng. Từ khi giáo chủ tiền nhiệm Dương Đính Thiên qua đời, trong Minh giáo không một ai biết sử dụng công phu đó, thành thử sáu người nhất thời chưa nghĩ ra. Như vậy kỳ thực Dương Tiêu chưa hề tốn sức, chỉ dẫn dịch chưởng lực của Vi Nhất Tiếu tấn công bốn “tản nhân”, rồi lại dẫn dịch chưởng lực của bốn “tản nhân” tấn công Vi Nhất Tiếu, chính y chỉ ngồi chơi không ở giữa, làm cái cầu dẫn dịch nội lực đôi bên tấn công nhau, gọi là “cách sơn quan hổ đấu” mà thôi.

Lãnh Khiêm nói:

– Hay quá, không ác ý, xin bãi đấu.

Lão nói năng thật vắn tắt. Hai chữ “hay quá” là để chúc mừng Dương Tiêu đã luyện được môn thần công thất truyền đã lâu của Minh giáo là Càn khôn đại na di, “không ác ý” là bảo sáu người chúng tôi lên núi lần này hoàn toàn không có ác ý, chỉ muốn thành tâm chung sức chống địch mà thôi; “xin bãi đấu” là xin đôi bên ngừng giao đấu, đừng hiểu lầm nhau.

Dương Tiêu biết Lãnh Khiêm cả đời không bao giờ nói thừa một chữ, không bao giờ nói thừa một câu, lão đã bảo “không ác ý” thì quả thực là không có ác ý; hơn nữa vừa rồi lão phóng năm cây bút rõ ràng chỉ để giải vây, chứ không đả thương ai, bèn cười ha hả, nói:

– Vi huynh, Tứ tản nhân, đệ đếm một, hai, ba, thì tất cả cùng thu tay về để khỏi đả thương người khác, rõ chưa?

Thấy Vi Nhất Tiếu và bốn người kia cùng gật đầu, Dương Tiêu bèn thong thả đếm:

– Một, hai, ba!

Chữ “ba” vừa ra khỏi miệng, Dương Tiêu liền thu thần công Càn khôn đại na di, đột nhiên sau lưng lạnh ngắt, một luồng chỉ lực sắc nhọn chọc thẳng vào huyệt Thần Đạo của y. Dương Tiêu cả kinh, nghĩ thầm: “Vi Nhất Tiếu quá thâm độc, hắn lại giở trò đánh lén ta!” Đang toan xoay chưởng lại phản kích thì thấy Vi Nhất Tiếu thân hình lảo đảo, rõ ràng cũng bị ám toán rồi.

Dương Tiêu trong đời từng trải bao nhiêu trận đánh lớn, tuy lần này bị bất ngờ, song y không hoảng loạn, liền nhào người về phía trước để thoát khỏi sự khống chế của kẻ đứng sau lưng, ngoảnh đầu lại, chỉ thấy Thuyết Bất Đắc, Chu Điên, Bành Oánh Ngọc, Thiết Quan đạo nhân bốn người đã ngã xuống đất, còn Lãnh Khiêm thì đang đánh một chưởng vào một kẻ mặc áo màu xám. Kẻ kia xoay tay lại đỡ, Lãnh Khiêm hự lên một tiếng, có vẻ rất đau đớn.

Dương Tiêu hít một hơi, tung mình nhảy tới định giúp Lãnh Khiêm, đột nhiên một luồng hàn khí lạnh buốt từ huyệt Thần Đạo chạy ngược lên các huyệt Thân Trụ, Đào Đạo, Đại Chùy, Phong Phủ, lan khắp mạch Đốc toàn thân. Dương Tiêu thầm biết là nguy, kẻ địch võ công cao siêu, lòng dạ lại hiểm độc, hắn chớp đúng cơ hội y và Vi Nhất Tiếu, Tứ tản nhân cùng thu công tản lực mà ra tay đột kích, thành thử y phải vội vận lực kháng cự.

Luồng hàn khí này khác hẳn với chưởng lực Hàn băng miên chưởng do Vi Nhất Tiếu phát ra, cảm thấy chỉ mỏng manh như sợi tơ, nhưng nó đi tới đâu là nơi đó tức thời tê dại. Giả sử đôi bên công khai đối địch, Dương Tiêu có nội lực hộ thể, quyết không để cho chỉ lực xuyên nhập cơ thể; đằng này y vừa rồi bị địch ám toán, chỉ còn nước cố nhịn đau giúp Lãnh Khiêm đánh bại kẻ địch, rồi sẽ tính sau.

Dương Tiêu bước tới, vung tay phải lên toan đánh ra, đột nhiên toàn thân lạnh giá, cánh tay không còn chút sức lực nào. Lúc này Lãnh Khiêm đã cùng kẻ địch kia qua lại hơn hai chục chiêu, xem ra không địch nổi. Dương Tiêu cả lo, thấy Lãnh Khiêm đá chân phải tới, bị kẻ kia sấn lại, chọc một chỉ vào cánh tay Lãnh Khiêm. Lão ta loạng choạng, ngã ngửa ra phía sau. Dương Tiêu vừa sợ vừa tức, thu hết tàn lực mà tống thẳng cùi chỏ bên phải vào ngực kẻ mặc áo xám kia.

Tên áo xám chọc chỉ tay trái, trúng vào huyệt Tiểu Hải phía dưới cùi chỏ Dương Tiêu, toàn thân Dương Tiêu lập tức tê dại, không thể xê dịch nửa bước. Tên áo xám lạnh lùng nói:

– Quang Minh tả sứ danh bất hư truyền, trúng liền hai đòn “Ảo âm chỉ” của ta mà vẫn đứng được.

Dương Tiêu nói:

– Công phu búng chỉ của ngươi là thủ pháp của phái Thiếu Lâm, thế nhưng nội kình của thứ “Ảo âm chỉ” ấy, hừm, phái Thiếu Lâm làm gì có loại võ công âm độc như thế. Ngươi là ai vậy?

Tên áo xám cười ha hả, nói:

– Bần tăng là Viên Chân, pháp danh tọa sư Không Kiến. Lần này sáu đại môn phái vây đánh Ma giáo, các vị chết dưới tay đệ tử phái Thiếu Lâm cũng không đến nỗi uổng đâu.

Dương Tiêu nói:

– Sáu đại môn phái đối địch với Minh giáo chúng ta, đao thương công khai, một trận tử chiến, thế mới là phong thái của nam tử hán đại trượng phu. Không Kiến thần tăng nhân hiệp nổi tiếng khắp thiên hạ, ngờ đâu lại có một đồ đệ hèn hạ vô liêm sỉ…

Nói tới đây, Dương Tiêu không chịu đựng thêm được, hai đầu gối nhũn ra, phải ngồi bệt xuống.

Viên Chân cười sằng sặc, nói:

– Ra đòn bất ngờ, đánh nhau cứ việc dối lừa. Chuyện từ ngàn xưa đã thế. Viên Chân ta một mình đánh gục bảy đại cao thủ của Minh giáo, chẳng lẽ các vị thua mà còn không phục hay sao?

Dương Tiêu lắc đầu, thở dài:

– Ngươi làm sao có thể lẻn lên đỉnh Quang Minh? Đường hầm bí mật ấy, làm sao ngươi biết? Ngươi không nói cho biết, Dương Tiêu ta chết chẳng thể nhắm mắt.

Y nghĩ Viên Chân vừa rồi đánh lén thành công, dĩ nhiên là vì hắn có võ công tuyệt đỉnh, nhưng nguyên nhân chủ yếu chính là do hắn biết được đường hầm bí mật dẫn lên đỉnh Quang Minh, vượt qua hơn mười trạm canh gác của Minh giáo, không ai hay biết, đột nhiên bất ngờ ra tay, mới đánh gục bảy đại cao thủ của Minh giáo cùng một lượt.

Tổng đàn của Minh giáo đóng trên đỉnh Quang Minh đã mấy trăm năm, dựa vào thiên nhiên hiểm trở, vô cùng kiên cố, ngờ đâu họa từ bên trong mà ra, phòng bị chẳng kịp, một lần thảm bại. Chợt nhớ đến câu nói của Khổng Tử trong Luận ngữ: “Bang phân băng ly chiết, nhi bất năng thủ dã; nhi mưu động can qua ư bang nội. Ngô khủng quý tôn chi ưu, bất tại chuyên du, nhi tại tiêu tường chi nội dã”[80].

Viên Chân cười nói:

– Đỉnh Quang Minh của Ma giáo các vị bảy chỏm núi, mười ba vách đá, cứ tự cho là hiểm trở, nhưng dưới mắt tăng lữ Thiếu Lâm ta thì chẳng khác gì đường lớn khang trang, có gì đáng nói? Các vị đều đã trúng “Huyễn Âm Chỉ” của ta rồi, nội nhật ba ngày sẽ về Tây Thiên cả. Bây giờ bần tăng sẽ lên ngọn Tọa Vong, chôn vài chục cân hỏa dược, để khi ta diệt ma hỏa, bọn Thiên Ưng giáo, Ngũ Hành kỳ gì gì đó lật đật kéo tới tăng viện, thế là cho nổ đoành một tiếng lớn, hỏa dược chôn sẵn nổ tung, khiến cho toàn thể bọn Ma giáo tan xác hết lượt. Người đời sẽ có câu rằng “Thiếu Lâm tăng độc chỉ diệt Minh giáo, Quang Minh đỉnh thất ma quy Tây thiên”[81].

Bọn Dương Tiêu nghe vậy cả kinh, biết hắn nói sao làm vậy, chính mình mất mạng cũng không sao, chỉ sợ Minh giáo đã truyền qua ba mươi ba đời, nay bị tận diệt bởi một tay gã hòa thượng Thiếu Lâm này thôi.

Chỉ nghe Viên Chân càng nói càng đắc ý:

– Minh giáo các vị có vô số cao thủ, các vị nếu không tự tàn sát lẫn nhau, không chia năm xẻ bảy, làm sao bị họa hủy diệt? Cứ lấy việc hôm nay đủ biết, bảy người các vị nếu không phải đang tỷ thí chưởng lực với nhau, bần tăng dẫu có lẻn lên được đỉnh Quang Minh chăng nữa, cũng làm sao có thể một đòn đã thành công? Cái đó gọi là trời làm tội còn đường sống, tự mình hành tội thì chỉ có chết! Ha ha, có ai ngờ Minh giáo uy danh lừng lẫy năm nào, Dương Đính Thiên vừa chết đi đã đến nông nỗi này!

Dương Tiêu, Bành Oánh Ngọc, Chu Điên cả bọn lâm vào đại họa thân vong, giáo diệt, nghe những câu Viên Chân vừa nói, nghĩ lại chuyện hai chục năm qua, ai nấy vô cùng ân hận, nghĩ thầm: “Gã hòa thượng này nói chẳng sai chút nào”.

Chu Điên nói to:

– Dương Tiêu, Chu Điên ta thật đáng chết! Trước nay đối với huynh không phải chút nào. Huynh tuy không thật tốt, nhưng nếu huynh làm giáo chủ, thì vẫn hơn là không có giáo chủ, để đến nỗi tất cả bị diệt thế này.

Dương Tiêu cười chua chát, nói:

– Đệ đâu có tài đức gì để làm giáo chủ. Mọi người đều sai, cả bọn chúng ta làm hỏng việc, xuống dưới suối vàng còn mặt mũi nào gặp các giáo chủ Minh tôn đời trước đây?

Viên Chân cười, nói:

– Các vị bây giờ mới hối hận thì đã muộn rồi. Năm xưa Dương Đính Thiên đứng đầu Ma giáo, những tưởng khí thế không chỉ một đời, tiếc rằng hắn chết quá sớm, không được chính mắt chứng kiến thảm bại như thế này.

Chu Điên cả giận, chửi:

– Nói thối lắm! Dương giáo chủ mà còn sống, mọi người đều tuân lệnh răm rắp, thằng giặc trọc nhà ngươi liệu có đánh lén được chăng?

Viên Chân cười khẩy, nói:

– Dương Đính Thiên sống hay chết cũng thế cả, ta đều có cách làm cho hắn thân bại danh liệ

Đột nhiên nghe bộp một tiếng, tiếp đến tiếng “ối!” Viên Chân đã bị Vi Nhất Tiếu đánh một chưởng vào lưng, đồng thời ngay lúc ấy Vi Nhất Tiếu cũng bị Viên Chân chọc lại một chỉ, trúng ngay huyệt Đản Trung ở ngực. Hai người đều loạng choạng lùi lại mấy bước.

Thì ra Vi Nhất Tiếu sau khi bị Viên Chân điểm trúng huyệt, tuy thụ thương rất nặng, song nội lực của y cao hơn người khác một bậc, chưa đến nỗi mất hết khả năng phản kích. Y giả vờ ngất đi, chờ lúc Viên Chân dương dương đắc ý, không hề phòng bị, mới vùng dậy tập kích. Chưởng vừa rồi y sử dụng kình lực toàn thân, cốt cứu vãn cái họa tận diệt cho Minh giáo, toan cùng chết với kẻ địch một lần. Viên Chân tuy lợi hại, song Thanh Dực Bức Vương là một trong Tứ đại hộ giáo pháp vương, ngang hàng với Ân Thiên Chính và Tạ Tốn, toàn lực xuất chưởng há phải tầm thường? Viên Chân trúng phải “Hàn băng miên chưởng”, cảm thấy ngực nóng nhộn nhạo buồn nôn, mấy lần cố vận nội lực chống đỡ nhưng chỉ thấy trời đất quay cuồng, lảo đảo chực ngã. Hắn đành ngồi xếp bằng, vận khí chống lại hàn khí của “Hàn băng miên chưởng”.

Vi Nhất Tiếu trúng liền hai đòn “Ảo Âm Chỉ”, chân đứng không vững, ngã ngửa ra sau, nằm bất động.

Trong giây lát, sảnh đường im phăng phắc, cả tám đại cao thủ cùng bị trọng thương, không ai có thể di động dù chỉ nửa bước. Cả tám người cùng vận nội lực, chỉ mong mình sớm khôi phục để có thể hành động trước đối phương một bước, bên nào sớm hơn là có thể giết chết bên kia. Mọi người lòng như lửa đốt, biết rằng sự tồn vong của Minh giáo, sự sống chết của cả tám người chỉ là chuyện đường tơ kẽ tóc. Nếu Viên Chân có thể hành động sớm một bước, dù bị thương nặng, hắn cũng có thể cầm kiếm đâm chết bảy người kia; nếu bất cứ ai trong bảy người của Minh giáo có thể hành động trước, giết chết Viên Chân thì sẽ cứu được Minh giáo.

Bảy người của Minh giáo là số đông, chiếm lợi thế hơn hẳn; nhưng Ngũ tản nhân công lực thấp hơn, sau khi trúng Ảo Âm Chỉ đã mất hết sức lực, còn Dương Tiêu và Vi Nhất Tiếu nội lực thâm hậu hơn thì lại bị trúng hai lần Ảo Âm Chỉ. Kình lực của “Hàn băng miên chưởng” và Ảo Âm Chỉ vốn không phân biệt cao thấp, nhưng Vi Nhất Tiếu lúc ra đòn đã bị thương nặng, còn Viên Chân lúc đánh đối phương sức còn nguyên vẹn, thành thử xem ra Viên Chân có nhiều cơ hội cử động được trước.

Dương Tiêu trong bụng rất lo lắng, nhưng việc vận khí dẫn công thật hoàn toàn không được gượng ép, bụng dạ càng lo lắng, nôn nóng thì càng khó khăn, cả bọn ngồi đây đều là cao thủ nội gia, đạo lý ấy lẽ nào không biết? Bọn Lãnh Khiêm hô hấp vài lần, biết rằng không có cách gì hồi phục trước Viên Chân, chỉ mong có một thuộc hạ nào đó của Dương Tiêu, là người của Minh giáo, bước vào đây, dù không biết chút võ nghệ nào, miễn là cầm cây gậy đập nhẹ một cái cũng giết được Viên Chân.

Thế nhưng đợi hồi lâu, bên ngoài sảnh vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Lúc này đang là nửa đêm, giáo chúng trên đỉnh Quang Minh hoặc chia nhau canh gác, hoặc nằm ngủ, một khi Dương Tiêu chưa gọi đến, ai dám bước vào sảnh đường nghị sự? Còn các tiểu đồng hầu hạ Dương Tiêu, thì một đứa bị Vi Nhất Tiếu hút máu chết rồi, mấy đứa còn lại hồn phi phách tán, đều đã chạy trốn cho xa, đừng nói Dương Tiêu chưa gọi, dẫu có gọi đến cũng chẳng đứa nào dám bước vào sảnh đường, sợ xuất hiện trước ma vương hút máu.

Trương Vô Kỵ nằm trong cái túi vải, tuy không nhìn thấy, nhưng mọi lời nói và diễn biến bên ngoài đều biết rõ ràng. Lúc này tuy vô cùng yên tĩnh, song bên trong chứa đựng đầy rẫy sát cơ. Lát sau bỗng nghe Thuyết Bất Đắc nói:

– Ồ, tiểu bằng hữu trong cái túi, ngươi phải ra tay cứu bọn ta một phen mới được.

Trương Vô Kỵ hỏi:

– Cứu bằng cách nào?

Viên Chân cảm thấy chân khí trong đan điền dần dần lưu thông, bỗng nghe trong túi vải phát ra tiếng người thì giật mình cả kinh, chân khí lập tức chạy ngược, toàn thân run lẩy bẩy. Từ lúc hắn lẻn vào sảnh đường, hắn chỉ chăm chăm đối phó với các cao thủ như Vi Nhất Tiếu, Dương Tiêu, đâu buồn để ý đến cái túi vải vứt dưới đất chẳng có gì lạ kia? Đột nhiên cái túi phát ra tiếng người, hắn không khỏi kinh hãi, nghĩ thầm: “Mạng ta nguy rồi!” Thuyết Bất Đắc nói:

– Miệng cái túi được buộc lại bằng kiểu nút “Thiên triền bách kết”, ngoài ta ra, không ai cởi được. Nhưng ngươi có thể đứng lên được chứ?

Trương Vô Kỵ đáp:

– Được.

Chàng ở trong túi liền đứng dậy. Thuyết Bất Đắc nói:

– Tiểu huynh đệ, ngươi đã xả thân cứu sống mấy chục huynh đệ Nhuệ Kim kỳ, nghĩa liệt cao phong, ai nấy kính phục. Bây giờ tính mạng bảy người chúng ta đây cũng hoàn toàn trông chờ ở ngươi cứu mới xong. Ngươi hãy bước tới, đánh một quyền hay một chưởng, giết chết tên ác tăng kia đi là được.

Trương Vô Kỵ phân vân chưa trả lời. Thuyết Bất Đắc nói:

– Tên ác tăng này nhân lúc mọi người sơ hở, bất ngờ đánh lén, hành động đê hèn thế nào, chính tai ngươi đã nghe rõ cả. Nếu ngươi không giết hắn đi, mấy vạn người của Minh giáo từ trên xuống dưới đều sẽ bị tận diệt. Ngươi ra tay giết hắn, đó sẽ là hành vi hào hiệp, đại nhân đại nghĩa đó.

Trương Vô Kỵ vẫn do dự chưa đáp.

Viên Chân nói:

– Lúc này ta không cử động được, ngươi tới đánh chết ta, không sợ hảo hán trong thiên hạ chê cười hay sao?

Chu Điên giận dữ nói:

– Thằng trọc thối tha, phái Thiếu Lâm nhà ngươi tự xưng là danh môn chính phái thế mà lén lút lên đây đánh trộm, đâu có sợ hảo hán trong thiên hạ chê cười?

Trương Vô Kỵ đi về phía Viên Chân một bước, dừng lại, nói:

– Thuyết Bất Đắc đại sư, chuyện phải trái giữa quý giáo với sáu đại môn phái thế nào, tiểu khả thực không hiểu rõ. Tiểu khả rất muốn giúp bảy vị, song cũng không muốn đả thương vị đại hòa thượng phái Thiếu Lâm này.

Bành Oánh Ngọc nói:

– Tiểu huynh đệ có chỗ chưa biết, bây giờ nếu không giết hắn, chút nữa hắn phục hồi công lực rồi, thể nào hắn cũng sẽ giết luôn cả tiểu huynh đệ đó.

Viên Chân cười nói:

– Ta với vị tiểu thí chủ ấy không thù không oán, không lẽ tự dưng ta lại hãm hại y? Huống hồ vị tiểu thí chủ ấy không phải người của Ma giáo, không chừng còn bị Bố Đại hòa thượng nuôi ý đồ xấu, bắt mang lên đây. Ma giáo các ngươi chẳng từ việc xấu xa nào cả, làm sao có ý tốt với y được?

Hai bên hô hấp, nói năng hết sức khó khăn, nhưng vẫn tranh nhau nói lấy lòng Trương Vô Kỵ.

Trương Vô Kỵ thật khó nghĩ, tuy nghe thấy lão hòa thượng Viên Chân đánh lén người, hành vi không quang minh chút nào, nhưng bảo chàng bước lên đánh chết lão thì chàng không muốn. Hơn nữa, một chưởng đánh ra rồi, vĩnh viễn chàng sẽ phải đứng về phe Minh giáo, đối địch với sáu đại môn phái. Thái sư phụ, Võ Đang lục hiệp, Chu Chỉ Nhược, đều sẽ trở thành kẻ địch của mình. Chàng lại nghĩ thầm: “Minh giáo vốn bị người trong võ lâm coi là tà ma dị đoan, như Vi Nhất Tiếu hút máu người, nghĩa phụ lạm sát người vô tội, quả thực có biết bao điều sai trái. Thái sư phụ năm xưa từng một mực căn dặn ta nhất thiết không được kết giao với người trong Ma giáo, để khỏi chuốc họa suốt đời. Phụ thân ta chỉ vì lấy mẫu thân ta là người của Ma giáo mà phải tự vẫn trên núi Võ Đang, gương đó rành rành chưa lâu. Huống chi Viên Chân là đệ tử của Không Kiến thần tăng, người đã cam chịu mười ba quyền Thất Thương quyền để cảm hóa nghĩa phụ ta, đến nỗi phải bỏ mạng, bậc đại nhân đại nghĩa từ bi như thế thực hiếm có trong võ lâm, ta làm sao có thể giết đệ tử của thần tăng kia chứ?”

Nghe thấy Thuyết Bất Đắc thúc giục, Trương Vô Kỵ nói:

– Thuyết Bất Đắc đại sư, xin đại sư chỉ cho cách nào không phải giết vị hòa thượng kia, mà ông ta cũng không thể giết hại các vị, tiểu khả sẽ làm theo cách đó.

Thuyết Bất Đắc nghĩ thầm: “Cục diện trước mắt chỉ có một mất một còn, làm gì có cách bảo toàn cả đôi bên? Nếu Viên Chân sống, thì bên mình chết hết”. Còn đang ngẫm nghĩ, thì Bành Oánh Ngọc nói:

– Tiểu huynh đệ bụng dạ nhân từ, thật đáng kính phục. Vậy ngươi hãy giơ ngón tay điểm nhẹ vào huyệt Ngọc Đường ở ngực Viên Chân, làm như thế hắn sẽ không bị tổn thương, song trong vài canh giờ hắn cũng chưa thể vận nội lực. Bọn ta sẽ phái người đưa hắn rời khỏi đỉnh Quang Minh, không làm rụng một sợi tóc của hắn. Ngươi có biết vị trí huyệt Ngọc Đường hay chăng?

Trương Vô Kỵ giỏi y lý, biết rằng điểm nhẹ vào huyệt Ngọc Đường quả thực sẽ tạm thời ngăn chặn chân khí từ đan điền chạy lên, mà không làm tổn thương cơ thể, bèn đáp:

– Dạ, biết.

Viên Chân nói:

– Tiểu thí chủ chớ nghe lời bọn chúng. Ngươi điểm huyệt ta rồi cũng không sao, nhưng một khi chúng đã phục hồi nội lực rồi, chúng sẽ lập tức giết ta, ngươi làm sao ngăn nổi?

Chu Điên liền chửi:

– Ngươi nói thối như cứt, bọn ta đã bảo không giết ngươi là sẽ không giết. Ngũ tản nhân của Minh giáo đã bao giờ nuốt lời chưa?

Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, Dương Tiêu và Ngũ tản nhân đều không phải hạng người tráo trở, chỉ ngại một mình Vi Nhất Tiếu, bèn hỏi:

– Vi tiền bối, tiền bối nghĩ sao?

Vi Nhất Tiếu đáp, giọng run run:

– Tạm thời tha cho hắn cũng được, lần sau gặp lại, sẽ liều… một mất… một còn… với hắn.

Bốn chữ sau cùng y nói thều thào, thở chẳng ra hơi.

Trương Vô Kỵ nói:

– Vậy thì được, Quang Minh tả sứ, Thanh Dực Bức Vương, Ngũ tản nhân, bảy vị đều là anh hùng hào kiệt thời nay, há có thể nuốt lời? Viên Chân đại sư, vãn bối đành đắc tội.

Nói rồi đến trước mặt Viên Chân.

Chàng ở trong cái túi, mỗi bước chỉ đi được chừng một thước, mươi bước sau mới tới gần Viên Chân. Cái cảnh người trong túi vải lật đật di động chậm chạp, trông thật hoạt kê, nhưng lúc này mạng sống của mọi người đều ở trong đường tơ kẽ tóc, chả ai cười nổi.

Trương Vô Kỵ lắng nghe hơi thở của Viên Chân, khi còn cách lão ta hai thước, chàng dừng lại, nói:

– Viên Chân đại sư, vãn bối vì muốn đôi bên chu toàn, xin đừng trách.

Đoạn thong thả đưa tay ra.

Viên Chân cười gượng, nói:

– Bây giờ toàn thân ta không cử động được, đành để ngươi muốn làm gì thì làm.

Từ khi “Điệp Cốc Y Tiên” Hồ Thanh Ngưu chết đi, Trương Vô Kỵ là người có khả năng nhận biết huyệt đạo có một không hai. Tuy chàng bị ngăn cách với Viên Chân bởi cái túi vải, nhưng đưa ngón tay ra là điểm trúng huyệt Ngọc Đường không sai một ly. Huyệt Ngọc Đường nằm ở ngực, bên dưới huyệt Tử Cung một tấc sáu phân, bên trên huyệt Đản Trung một tấc sáu phân, thuộc mạch Nhâm. Huyệt này không phải là huyệt lớn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, song nó nằm trên đường chân khí phải đi qua, nên một khi bị chặn lại, chân khí toàn thân sẽ tắc nghẽn.

Bỗng nghe Thuyết Bất Đắc, Dương Tiêu, Lãnh Khiêm cùng kêu lên:

– Úi chao! Mau thu tay về!

Trương Vô Kỵ chỉ cảm thấy ngón trỏ tay phải bị giật một cái, một luồng hàn khí chạy từ đầu ngón tay vào người, lập tức toàn thân lạnh giá. Chàng nghe thấy Chu Điên, Thiết Quan đạo nhân cả bọn cùng lớn tiếng chửi:

– Lão trọc khốn kiếp, dám giở trò gian trá!

Trương Vô Kỵ run lẩy bẩy, chợt hiểu Viên Chân tuy không di chuyển bằng chân được, song hắn có thể gượng giơ ngón tay lên ngay trước huyệt Ngọc Đường. Trương Vô Kỵ ở trong cái túi không nhìn thấy chiêu đó, khi ngón tay chàng điểm vào, hai đầu ngón tay đụng nhau, chỉ lực Ảo Âm Chỉ của Viên Chân xuyên qua lớp vải truyền sang cơ thể chàng.

Lần này Viên Chân dồn toàn bộ nội lực còn lại ra đầu ngón tay, hai chỉ đụng nhau rồi, toàn thân hắn tê dại, mặt tái nhợt như xác chết.

Sảnh đường vốn chỉ có tám người bị thương không cử động, bây giờ lại thêm Trương Vô Kỵ.

Chu Điên nóng nảy hơn cả, tuy nói năng đứt quãng vì hụt hơi, song vẫn cố chửi rủa lão tặc trọc Thiếu Lâm gian trá vô liêm sỉ. Còn bọn Dương Tiêu nghĩ thầm cũng chả nên trách Viên Chân, khi bị đối phương điểm huyệt, hắn có thể giơ tay tự vệ lắm chứ.

Lúc đó Viên Chân tuy kiệt sức, song mừng thầm, rằng gã tiểu tử kia ít tuổi, công lực chẳng đáng bao nhiêu, trúng phải Ảo Âm Chỉ rồi chỉ nửa ngày là chết, còn chân khí của mình thì một canh giờ sau sẽ từ từ tụ lại, rút cục mình vẫn làm chủ tình thế.

Sảnh đường lại lặng ngắt như tờ; quá nửa canh giờ sau, bốn cây nến cháy hết, trong sảnh tối om.

Bọn Dương Tiêu nghe hơi thở của Viên Chân lúc trước đứt quãng, nay đều dần, từ nặng nề hổn hển chuyển thành chậm và dài thì biết rằng chân khí trong cơ thể hắn đang ngưng tụ. Còn bọn họ thì mỗi lần vận công, hàn khí Huyễn Âm Chỉ lại xâm nhập đan điền, người cứ rét run bần bật. Càng lúc bọn họ càng thất vọng, đau đớn, chỉ mong Viên Chân sớm phục hồi công lực, giáng cho mỗi người một chưởng để bọn họ chết quách cho rồi, còn hơn phải chịu cảnh giày vò như thế này.

Bọn Chu Điên, Lãnh Khiêm thản nhiên nhắm mắt chờ chết, còn Bành Oánh Ngọc và Thuyết Bất Đắc thì chết không cam lòng. Trong Ngũ tản nhân, Thuyết Bất Đắc và Bành Oánh Ngọc đều là hòa thượng xuất gia, nhưng có hùng tâm hơn cả, hết sức quan tâm đến nỗi đau khổ của người đời, quyết chí làm nên sự nghiệp lẫy lừng. Bây giờ chuyện đến nỗi này, rốt cuộc bị chết dưới tay Viên Chân, chí nguyện bình sinh tan thành mây khói.

Thuyết Bất Đắc buồn bã nói:

– Bành hòa thượng, chúng ta lập chí những mong đánh đuổi bọn Thát tử Mông Cổ, ai ngờ cuối cùng hoàn toàn trắng tay. Ôi, nghĩ đến kiếp nạn của muôn ngàn bách tính chưa dứt, thật quá đau lòng!

Trương Vô Kỵ đang giữ luồng khí nóng trong đan điền chống đỡ hàn khí “Ảo Âm Chỉ”, nghe câu nói của Thuyết Bất Đắc thì không khỏi ngạc nhiên: “Ông ta mong đánh đuổi bọn Thát tử Mông Cổ ư? Không lẽ Ma giáo vốn mang tiếng xấu xa mà lại lo lắng cho bàn dân thiên hạ như thế sao?”

Lại nghe Bành Oánh Ngọc nói:

– Thuyết Bất Đắc, ta đã nói trước rồi, chỉ trông vào sức của Minh giáo thì không đánh đuổi nổi bọn Thát tử Mông Cổ đâu. Phải liên lạc với anh hùng hào kiệt khắp thiên hạ, cùng đứng lên mới có thể thành công. Sư huynh Bổng Hồ của ngươi, sư đệ Chu Tử Vượng của ta, năm xưa nổi lên tạo phản, khí thế oanh liệt vô cùng, nhưng rồi đại bại, chẳng phải cũng vì không có ngoại viện đó sao?

Chu Điên lớn tiếng nói:

– Chết đến đít rồi, hai lão trọc còn tranh cãi nhau, kẻ thì bảo phải lấy Minh giáo làm chủ, kẻ lại kêu phải liên lạc với các danh môn chính phái. Chu Điên ta thấy cả hai đều nói thối như cứt! Minh giáo chúng ta chia năm xẻ bảy, như rắn mất đầu, làm chủ cái con khỉ gì? Còn Bành hòa thượng muốn liên lạc với danh môn chính phái, lại càng thối hơn cứt; cả sáu môn phái đang vây đánh chúng ta đó, liên với chả lạc!

Thiết Quan đạo nhân xen vào:

– Giá Dương giáo chủ còn sống, bọn mình nện cho sáu môn phái một trận nên thân, lo gì họ không tuân theo hiệu lệnh của chúng ta?

Chu Điên cười ha hả, nói:

– Thằng cha mũi bò nói thối như rắm bò vậy! Dương giáo chủ mà còn sống, tất nhiên mọi việc suôn sẻ cả, ai chả biết thế? Ối chao… ối chao…

Y ta há miệng ra cười nên hụt hơi thở, hàn khí Huyễn Âm Chỉ thấm vào tim phổi, chịu hết nổi phải kêu lên.

Lãnh Khiêm nói:

– Im cả đi!

Câu nói của lão khiến cả bọn cùng im lặng.

Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: “Xem chừng Minh giáo là một giáo phái có nhiều uẩn khúc, hoàn toàn không phải chỉ làm điều xấu”. Chàng bèn hỏi:

– Thuyết Bất Đắc đại sư, tôn chỉ của quý giáo thực ra là gì? Đại sư có thể cho biết chăng?

Thuyết Bất Đắc nói:

– Ồ, ngươi chưa chết ư? Tiểu huynh đệ, ngươi mất mạng không đâu vì Minh giáo, bọn ta thật lấy làm tiếc. Ngươi chỉ còn sống được vài canh giờ nữa thôi, bí mật của bổn giáo có nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Lãnh Diện tiên sinh, nói được chăng?

Lãnh Khiêm đáp:

– Nói!

Đáng lẽ lão cần trả lời rằng “Ngươi cứ nói cho hắn nghe cũng được”, song lão chỉ dùng một chữ “Nói” cụt lủn vậy thôi.

Thuyết Bất Đắc nói:

– Tiểu huynh đệ, Minh giáo nguyên từ nước Ba Tư truyền sang Trung thổ vào đời nhà Đường, đương thời gọi là Tiên giáo. Vua nhà Đường cho xây dựng chùa Đại Vân Quang Minh ở các nơi, làm tự viện của Minh giáo. Giáo nghĩa của chúng ta là hành thiện trừ ác, chúng sinh bình đẳng, có vàng bạc tiền tài đều đem cứu tế kẻ nghèo khổ, không sát sinh, không uống rượu, tôn thờ Minh Tôn. Minh Tôn tức là thần lửa, thần thiện. Khổ nỗi đời nào bọn tham quan ô lại cũng áp bức Minh giáo, huynh đệ giáo chúng không nhịn nổi, thường nổi dậy chống đối. Từ đời Phương Lạp Phương giáo chủ thời Bắc Tống đến giờ, không biết đã bao nhiêu phen nổi dậy.

Trương Vô Kỵ từng nghe tên tuổi Phương Lạp, biết đấy là một trong “Tứ Đại Khấu”[82], lừng danh như Tống Giang, Vương Khánh, Điền Hổ, thời Tuyên Hòa Bắc Tống, nên chàng hỏi:

– Thì ra Phương Lạp là giáo chủ của quý giáo?

Thuyết Bất Đắc nói:

– Chính thế. Đến đời Nam Tống, thời Kiến Viêm, có giáo chủ Vương Tông Thạch khởi sự ở Tín Châu; thời Thiệu Hưng có giáo chủ Dư Ngũ Bà khởi sự ở Cù Châu; thời Thiệu Định có giáo chủ Trương Tam Thương khởi sự ở Giang Tây và Quảng Đông. Chỉ vì bổn giáo xưa nay luôn chống quan lại triều đình nên triều đình gọi chúng ta là Ma giáo, ra sức cấm đoán. Chúng ta muốn sống được đành phải hành sự kín đáo, bí mật, để tránh tai mắt quan quân. Các đại môn phái tích kết oán thù với chúng ta, thành thế đôi bên như nước với lửa. Đương nhiên, trong số giáo chúng của bổn giáo cũng có kẻ không tự kiềm chế đã làm những việc sai trái, ỷ mình có võ công mà hoặc giết người vô tội, hoặc gian dâm cướp bóc, hủy hoại thanh danh của bổn giáo…

Dương Tiêu đột nhiên lạnh lùng ngắt lời:

– Thuyết Bất Đắc, ngươi nói ta đấy hả?

Thuyết Bất Đắc đáp:

– Tên ta là Thuyết Bất Đắc, phàm chuyện gì không nói được, ta sẽ không nói. Ai làm việc gì, người đó tự biết. Có câu “Kẻ nào ăn vụng thì bụng nó to”.

Dương Tiêu “hừ” một tiếng, không nói thêm nữa.

Trương Vô Kỵ bỗng giật mình: Ồ, sao ta không thấy lạnh nữa?” Lúc mới trúng “Ảo Âm Chỉ” của Viên Chân, chàng bị lạnh không chịu nổi, nhưng đến lúc này hàn khí đã tiêu tan. Nguyên hồi lên mười, chàng trúng phải âm độc của Huyền Minh thần chưởng, đến năm mười bảy tuổi mới khu trừ được hết. Trong bảy năm đó, cơ thể ngày đêm kháng cự hàn độc, vận khí chống lạnh với hít thở dường như là một, không cần suy nghĩ, cứ như phản ứng tự nhiên. Huống hồ chàng tu luyện Cửu dương thần công tuy chưa xong cửa ải cuối cùng, nhưng khí dương trong người rất vượng, chẳng mấy chốc đã loại trừ hết âm độc.

Lại nghe Thuyết Bất Đắc nói:

– Từ khi Đại Tống ta rơi vào tay bọn Thát tử Mông Cổ, Minh giáo càng trở thành kẻ tử thù của triều đình, vì Minh giáo vốn coi việc đánh đuổi ngoại xâm là trách nhiệm của mình. Tiếc rằng những năm qua Minh giáo như rắn mất đầu, các cao thủ vì tranh giành chức giáo chủ mà tàn sát lẫn nhau, để rồi người thì rửa tay quy ẩn, kẻ lập chi phái riêng, tự lên làm giáo chủ. Giáo quy đã suy sụp, oán thù với danh môn chính phái mỗi ngày thêm sâu, giờ đến nông nỗi này. Viên Chân hòa thượng, ta nói không sai đấy chứ?

Viên Chân hừ một tiếng, đáp:

– Không sai, không sai! Các ngươi chết đến nơi còn nói sai làm quái gì!

Hắn vừa nói vừa thong thả đứng dậy, tiến lên một bước.

Dương Tiêu và Ngũ tản nhân cùng kêu lên kinh hãi. Bọn họ ai cũng biết hắn sẽ đủ sức cử động trước mình, song không ngờ công lực của hắn lại thâm hậu đến thế, sau khi trúng phải “Hàn băng miên chưởng” của Vi Nhất Tiếu lại có thể đề khí vận công mau chóng như vậy. Chỉ thấy hắn thân hình vững chãi, chân trái lại tiến thêm một bước, người không nghiêng ngả chút nào.

Dương Tiêu cười khẩy, nói:

– Cao túc của Không Kiến thần tăng quả nhiên ghê gớm thật! Nhưng ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi ban đầu của ta; hay là bên trong có nhiều uẩn khúc, không tiện nói ra chăng?

Viên Chân cười ha hả, lại tiến thêm một bước, nói:

– Ngươi không biết rõ uẩn khúc bên trong, chắc là chết chẳng thể nhắm mắt thật đó. Ngươi hỏi ta làm sao biết được con đường bí mật lên đỉnh Quang Minh, làm sao vượt qua biết bao vách đá hiểm trở, lên tới đây mà quỷ thần cũng không hay biết. Được, để ta nói thực cho các vị hay, chính hai vợ chồng giáo chủ Dương Đính Thiên của quý giáo đã dẫn ta lên đó.

Dương Tiêu giật mình, nghĩ thầm: “Với thân phận của hắn, hắn chắc chắn không nói láo, nhưng chuyện đó sao lại như thế?”

Chu Điên cất tiếng chửi liền:

– Cả họ nhà ngươi nói thối hơn cứt chó! Con đường bí mật ấy là bí mật lớn của đỉnh Quang Minh, là thánh cảnh trang nghiêm của bổn giáo, Dương tả sứ làm Quang Minh sứ giả, Vi đại ca làm Hộ giáo pháp vương còn chưa được đi qua lần nào, xưa nay chỉ một mình giáo chủ biết lối đi ấy. Làm sao Dương giáo chủ lại dẫn ngươi là người ngoài đi lối đó?

Viên Chân thở dài, xuất thần hồi lâu, rồi rầu rầu kể:

– Ngươi đòi biết ngọn ngành cho bằng được, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện bí mật cách đây hai mươi lăm năm luôn. Dẫu sao các vị cũng chẳng còn sống để mà xuống núi tiết lộ chuyện này được nữa. Ôi Chu Điên, ngươi nói không sai, lối đi bí mật ấy đúng là thánh cảnh trang nghiêm của Minh giáo, xưa nay chỉ một mình giáo chủ mới được phép bước vào, nếu không tức là vi phạm nghiêm quy quyết không thể tha thứ. Nhưng phu nhân Dương Đính Thiên đã vào trong đó, Dương Đính Thiên đã vi phạm giáo quy, lén dẫn Dương phu nhân vào lối đi đó…

Chu Điên xen lời:

– Cứt chó! Nói thối bỏ mẹ!

Bành Oánh Ngọc quát:

– Chu Điên, đừng phá quấy nữa!

Viên Chân nói tiếp:

– Rồi sau đó Dương phu nhân lại lén dẫn ta vào lối đi bí mật…

Chu Điên lại chửi:

– Con mẹ nó, nói láo nói lếu!

Viên Chân nói tiếp:

– Ta không phải người trong Minh giáo, đi vào đó đâu có bị coi là vi phạm giáo quy. Ôi, dẫu ta có là giáo đồ Minh giáo, có phạm trọng tội chăng nữa, ta cũng đâu có ngán gì?

Hắn kể chuyện năm xưa mà giọng nói não nề.

Thiết Quan đạo nhân hỏi:

– Dương phu nhân đưa ngươi vào đó làm gì?

Viên Chân đáp:

– Chuyện đó lâu quá rồi! Lão nạp nay đã thành một ông già hơn bảy mươi tuổi… chuyện cũ thời trai trẻ… thôi được, để lão nạp kể hết cho các vị nghe. Các vị có biết lão nạp là ai không? Dương phu nhân là sư muội của ta, trước khi xuất gia, ta là Thành Côn, ngoại hiệu “Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ” đó!

Câu này vừa thốt ra, bọn Dương Tiêu đều vô cùng ngạc nhiên, Trương Vô Kỵ ở trong túi vải thì cả kinh, kêu lên thành tiếng.

Ngày nào trên Băng Hỏa đảo, câu chuyện nghĩa phụ kể tối hôm ấy bỗng hiện ra rõ ràng trong óc Trương Vô Kỵ: Sư phụ của nghĩa phụ là Thành Côn sát hại toàn gia, phụ mẫu thê nhi của Tạ Tốn, nên Tạ Tốn mới giết bừa các nhân sĩ võ lâm để buộc Thành Côn xuất đầu lộ diện, rồi Tạ Tốn đánh chết Không Kiến thần tăng nhưng Thành Côn không giữ lời… như thế nào. Trương Vô Kỵ chợt nghĩ thầm: “Thì ra bấy giờ ác tặc Thành Côn đã bái Không Kiến thần tăng làm sư phụ, Không Kiến thần tăng vì muốn hóa giải cái trường oan nghiệt ấy nên chịu cho Tạ Tốn đánh mười ba quyền Thất Thương quyền. Nào ngờ ngay cả sư phụ của mình mà Thành Côn cũng lừa dối, khiến cho Không Kiến thần tăng phải ôm hận xuống tuyền đài”.

Chàng lại nghĩ tiếp: “Nghĩa phụ sở dĩ phát điên, lạm sát người vô tội, các bang phái sở dĩ lên núi Võ Đang bức tử cha mẹ ta, suy cho cùng tất cả mọi sự đều là do tên thủ phạm Thành Côn này mà ra”. Trong giây lát lòng chàng phẫn nộ cùng cực, toàn thân bừng bừng như bị lửa thiêu đốt. Cái túi Càn Khôn Nhất Khí của Thuyết Bất Đắc kín mít, không thông hơi, chàng ở trong túi mấy canh giờ liền, đã ngộp thở vô cùng, may nhờ nội công thâm hậu, hít thở theo cách hô hấp của loài rùa, sử dụng rất ít khí trời mới chịu đựng tới bây giờ. Nay tâm thần đột nhiên xáo trộn, Cửu dương chân khí súc tích trong đan điền mất sự chế ngự, chạy loạn trong cơ thể, chàng như rơi vào một cái lò than đang cháy, nóng tới mức phải rên rỉ thành tiếng.

Chu Điên quát to:

– Tiểu huynh đệ, mọi người sắp chết đến nơi, ai cũng đau đớn khổ sở vô cùng, nhưng đã là hảo hán thì đừng có rên rỉ kêu than.

Trương Vô Kỵ đáp:

– Vâng!

Chàng dùng phép vận công nói trong Cửu dương chân kinh để trấn tĩnh tinh thần, điều hòa hơi thở. Bình thời chàng chỉ theo cách mà làm thì lập tức tâm như nước lặng, thần du vật ngoại; còn bây giờ chàng càng vận công, xương cốt, tứ chi càng bứt rứt khó chịu, tưởng chừng mỗi đại huyệt đều bị hàng trăm cây kim nóng đỏ đâm vào.

Thì ra chàng tu luyện Cửu dương chân kinh mấy năm qua, tuy học môn công phu huyền diệu thượng thừa trong võ học, nhưng chưa từng có minh sư chỉ điểm, chỉ tự mày mò theo kinh sách, Cửu dương chân khí súc tích trong cơ thể càng ngày càng nhiều, song chàng chưa biết cách vận dụng đạo dẫn để khai thông cửa ải cuối cùng. Kể ra chưa biết cách dẫn phát cũng không sao; nhưng Ảo Âm Chỉ của Viên Chân lại là công phu âm độc nhất trong võ lâm, một khi đi vào cơ thể chàng thì chẳng khác gì thùng thuốc súng nay có thêm dây dẫn lửa. Chàng lại đang bị nhốt trong cái túi “Càn Khôn Nhất Khí”, chân khí bị kích phát không có phát tiết, liền chạy ngược vào bên trong cơ thể. Trong thời khắc ngắn ngủi này, Trương Vô Kỵ đang ở vào cửa ải gian nan nhất, nguy hiểm nhất của một đời tu đạo luyện khí, thành bại sống chết chỉ trong đường tơ kẽ tóc, như chỉ mành treo chuông. Bọn Chu Điên đâu biết chàng đang lâm vào thời khắc trễ không được, sớm không được, đúng lúc thủy hỏa ký tế, long hổ giao hội cực kỳ hệ trọng, lại cứ ngỡ chàng rên rỉ đau đớn do trúng phải” Ảo Âm Chỉ”.

Trương Vô Kỵ cố chống chọi cái khí nóng chí dương đang thiêu đốt, song mỗi câu nói của Viên Chân vẫn lọt vào tai rõ rành rành:

– Ta và sư muội hai bên gia đình giao kết đã nhiều đời, hai ta từ bé vốn đã ước định hôn nhân. Ai ngờ Dương Đính Thiên cũng thầm yêu trộm nhớ sư muội của ta, đến khi y lên làm giáo chủ Minh giáo, uy chấn thiên hạ, phụ mẫu của sư muội ta là hạng người tham danh tham lợi, sư muội ta cũng tâm chí không vững vàng nên đã bằng lòng lấy Dương Đính Thiên. Nhưng sau khi kết hôn, nàng lại không thấy hạnh phúc nên vẫn gặp ta, cả hai cần có một chỗ thật kín đáo để hẹn hò tình tự. Dương Đính Thiên mọi việc đều chiều theo ý nàng, thế là nàng nói muốn đi xem con đường bí mật, Dương Đính Thiên tuy chẳng muốn chút nào, song không chịu nổi đòi hỏi nằn nì của thê tử, cuối cùng dẫn nàng vào đó. Từ đấy lối đi bí mật lên đỉnh Quang Minh này, thánh địa trang nghiêm nhất của Minh giáo mấy trăm năm đã trở thành nơi ta cùng giáo chủ phu nhân của các vị gặp gỡ riêng tư, ha ha… Ta đi đi về về lối đó mấy chục lần, hôm nay trở lại đỉnh Quang Minh đâu có tốn hơi sức gì?

Bọn Chu Điên, Dương Tiêu nghe câu chuyện đó thì ớ miệng ra, không thốt nổi một lời. Chu Điên chỉ chửi được chữ “thối”, không nói tiếp nổi hai chữ “như cứt”. Ai nấy tức giận sục sôi, ngực như muốn vỡ tung, bởi đối với Minh giáo, còn gì nhục nhã cho bằng chuyện này. Hôm nay Minh giáo có bị tận diệt cũng là do chuyện đó mà ra. Mọi người nghe xong, mắt như tóe lửa, đều biết lời Viên Chân nói không phải dối trá.

Viên Chân nói tiếp:

– Các vị tức giận gì kia chứ? Nhân duyên tốt lành của ta bị Dương Đính Thiên ngang nhiên phá vỡ, ái thê rõ ràng sắp là của ta, chỉ vì Dương Đính Thiên lên làm giáo chủ Ma giáo các vị mà ta bị chiếm mất, cho nên mối thù của ta với Ma giáo là bất cộng đới thiên. Ngày Dương Đính Thiên thành hôn với sư muội ta, ta cũng tới mừng, nhưng lúc uống rượu, ta đã thề rằng: “Thành Côn này dù chỉ còn một hơi thở, cũng nhất quyết giết bằng được Dương Đính Thiên, diệt bằng được Ma giáo”. Ta mang nặng lời thề đó đã hơn bốn mươi năm, hôm nay mới thấy đại công cáo thành. Ha ha, Thành Côn ta đã vẹn lời thề, chết mới nhắm mắt được.

Dương Tiêu lạnh lùng nói:

– Đa tạ ngươi đã giải cho ta mối hồ nghi lớn trong lòng. Dương giáo chủ đột ngột từ trần, không hiểu vì lẽ gì, thì ra chính bởi tay ngươi.

Viên Chân buồn rầu nói:

– Hồi xưa võ công Dương Đính Thiên cao hơn ta nhiều, chẳng nói gì năm xưa, ngay hiện tại chỉ e công lực của ta cũng chưa bằng y thời đó.

Chu Điên xen vào:

– Thành ra ngươi mới lén hại Dương giáo chủ, không phải bỏ thuốc độc, chắc là cũng đánh trộm như hôm nay chứ gì?

Viên Chân thở dài, lắc đầu nói:

– Không phải thế. Sư muội ta sợ ta lén hạ độc thủ, luôn nhắc nhở ta, rằng nếu ta giết hại Dương Đính Thiên, nàng sẽ không tha cho ta. Nàng bảo nàng và ta lén lút hò hẹn như thế là đã không phải với chồng lắm rồi, nếu ta có tâm địa độc ác, trời cũng chẳng dung. Dương Đính Thiên, ôi, Dương Đính Thiên, y… y tự chết đó thôi.

Cả bọn Dương Tiêu, Bành Oánh Ngọc cùng ồ cả lên.

Viên Chân nói tiếp:

– Giá như Dương Đính Thiên chết bởi chưởng hay chỉ của ta, thì ắt là ta đã tha cho Minh giáo các vị

Giọng nói của hắn nhỏ dần, khi hồi tưởng chuyện mấy chục năm trước, hắn chậm rãi kể tiếp:

– Đêm hôm đó, ta lại cùng sư muội gặp nhau trong đường hầm bí mật, đột nhiên nghe phía bên trái có tiếng thở hổn hển từng chặp vọng sang. Việc này chưa bao giờ xảy ra, đường hầm này cực kỳ kín đáo, người ngoài không thể có cách nào vào được, còn người trong Minh giáo thì ai dám bước vào đây? Hai ta nghe tiếng thở đó thì cả kinh, lần bước theo xem là ai, thấy Dương Đính Thiên đang ngồi trong một căn phòng nhỏ, tay cầm một miếng da dê, mặt đỏ bừng như máu. Y thấy hai đứa ta, bèn nói: “Hai đứa ngươi giỏi lắm, giỏi lắm, đối với ta thế đấy!” Nói xong, mặt y hóa thành xanh lè, rồi lại chuyển sang màu đỏ như máu; tiếp đó lại hóa thành xanh lè, rồi lại đỏ như máu; trong giây lát đổi màu ba lần. Dương tả sứ, ngươi có biết công phu đó là gì không?

Dương Tiêu nói:

– Đó là thần công Càn khôn đại na di của bổn giáo.

Chu Điên hỏi:

– Dương Tiêu, có phải ngươi cũng đã luyện thành rồi phải không?

Dương Tiêu đáp:

– Hai chữ “luyện thành” làm sao dám nói? Năm xưa giáo chủ mến ta, có truyền cho một chút công phu nhập môn thô thiển của thần công ấy. Ta luyện hơn mười năm cũng mới đến bậc thứ hai thôi. Luyện thêm nữa thì chân khí như muốn nổ tung óc mà ra, không cách gì chế ngự được. Mặt Dương giáo chủ trong chốc lát có thể biến màu ba lần, tức là đã luyện tới bậc thứ tư. Dương giáo chủ bảo rằng trong các giáo chủ bản giáo từ xưa tới nay, chỉ có Chung giáo chủ đời thứ tám võ công cao hơn cả, nghe đâu luyện tới bậc thứ năm môn thần công Càn khôn đại na di, song ngay hôm luyện thành đã bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Từ đó về sau, chưa có ai luyện đến bậc thứ tư cả.

Chu Điên hỏi:

– Khó đến thế sao?

Thiết Quan đạo nhân nói:

– Nếu không khó thế, sao có thể gọi là thần công hộ giáo của Minh giáo ư?

Các cao thủ võ học trong Minh giáo đều nghe danh “Càn khôn đại na di” từ lâu, lòng vốn ngưỡng mộ, cho nên vừa nhắc tới, tuy đang trong cảnh nguy cấp nhưng ai cũng muốn bàn góp vài câu.

Bành Oánh Ngọc nói:

– Dương tả sứ, Dương giáo chủ luyện thần công đó tới bậc thứ tư, sao lại làm đổi màu sắc mặt được?

Bành hòa thượng hỏi chuyện ngoài lề cũng là có thâm ý, biết Viên Chân chỉ cần đi vài bước nữa là từng người một sẽ bỏ mạng dưới tay hắn, nên dụ cho hắn bàn luận chuyện ngày xưa hòng kéo dài thời gian, chỉ cần trong bảy cao thủ của Minh giáo có một người phục hồi công lực, chống trả với hắn một phen thì dẫu không địch nổi nhưng cục diện có thể thay đổi, còn hơn bó tay chịu chết như bây giờ.

Dương Tiêu lẽ nào không hiểu thâm ý của Bành hòa thượng? Y bèn nói:

– Nguyên lý chính yếu của thần công “Càn khôn đại na di” là hai khí càn khôn, một cương một nhu, một âm một dương, đổi qua đổi lại. Trên mặt hiện sắc xanh hay sắc đỏ, là do huyết dịch trong cơ thể lên xuống, chân khí biến đổi mà ra. Nghe đâu khi luyện đến bậc thứ sáu, toàn thân có thể lúc xanh lúc đỏ, đến bậc thứ bảy thì hai khí âm dương thay đổi chỉ ở bên trong, không hề bộc lộ ra ngoài.

Bành Oánh Ngọc sợ Viên Chân sốt ruột, bèn hỏi hắn:

– Viên Chân đại sư, Dương giáo chủ của chúng tôi vì lẽ gì mà quy thiên?

Viên Chân cười khẩy, nói:

– Các vị sau khi trúng “Ảo Âm Chỉ” của ta, ta nghe các vị vận khí hô hấp thì biết trong vòng hai canh giờ chưa thể cử động nổi đâu. Các vị định kéo dài thời gian, tự vận khí giải cứu, ta nói thẳng cho các vị hay là chẳng kịp đâu. Các vị đều là cao thủ võ học, bị thương nặng thế, vận khí từ nãy đến giờ lẽ ra phải biến chuyển tốt, song chỉ thấy thân thể càng lúc càng cứng đờ phải không?

Bọn Dương Tiêu, Bành Oánh Ngọc vốn biết vậy, nhưng còn một hơi thở thì vẫn chưa chịu bó tay.

Chỉ nghe Viên Chân nói tiếp:

– Bấy giờ ta thấy mặt Dương Đính Thiên biến sắc lạ lùng, trong bụng thật sự kinh hoảng. Sư muội ta biết y võ công cao siêu, chỉ ra tay là giết được hai ta ngay, bèn nói: “Đính Thiên, mọi sự đều do thiếp tệ hại, chàng hãy tha cho Thành sư ca xuống núi, rồi trừng phạt thiếp thế nào thiếp cũng xin chịu hết”. Dương Đính Thiên nghe nàng nói thế, lắc đầu, chậm rãi nói: “Ta lấy nàng, nhưng không lấy được trái tim nàng”. Chỉ thấy hai mắt y mở trừng trừng, đột nhiên từ khóe mắt chảy xuống hai dòng máu tươi, thân hình ngay đơ, không động đậy gì nữa. Sư muội ta cả kinh, kêu lên: “Đính Thiên, Đính Thiên, chàng làm sao thế?”

Viên Chân kể tới đây, giọng nói tuy nhỏ, nhưng ai nấy nghe rõ trong đêm khuya vắng, nghĩ đến tình trạng hai mắt chảy máu của Dương Đính Thiên, đều bất giác rùng mình.

Viên Chân kể tiếp:

– Nàng gọi mấy lần, Dương Đính Thiên vẫn không cử động. Sư muội ta lấy hết can đảm, tới bên kéo tay y thì đã cứng ngắc; thử đằng mũi, thấy y tắt thở rồi. Ta biết nàng vô cùng đau khổ, bèn an ủi: “Chắc là y đang luyện môn võ công cực khó, đột nhiên bị tẩu hỏa, chân khí chạy ngược lên, nên hết cách cứu”. Sư muội ta nói: “Đúng thế, chàng đang luyện môn võ công thượng thừa của Minh giáo là “Càn khôn đại na di”, đúng vào thời khắc quyết định lại bất ngờ phát hiện hai ta hò hẹn tư tình nơi đây, tuy không phải muội chính tay giết chàng, song chàng đã vì muội mà phải chết”.

– Ta đang định khuyên giải vài lời, nàng đột nhiên chỉ về phía sau lưng ta, quát: “Ai đó?” Ta vội quay đầu lại, không thấy bóng ai cả, nhìn trở lại đã thấy một con dao găm cắm sâu ngực trái nàng, nàng đã tự sát rồi.

Ôi, Dương Đính Thiên bảo rằng “Ta lấy nàng, nhưng không lấy được trái tim nàng”. Còn ta chiếm được trái tim sư muội, nhưng vẫn không lấy được nàng. Nàng là người mà suốt đời ta yêu nhất, kính nhất; ví thử Dương Đính Thiên không nhảy vào phá đám, nhân duyên đẹp đẽ của ta đâu bị kết cục bi thảm như thế? Ví thử Dương Đính Thiên không làm giáo chủ Ma giáo, sư muội ta đời nào chịu lấy một kẻ lớn hơn nàng hai mươi mấy tuổi như y? Dương Đính Thiên chết rồi, ta đâu làm gì được y nữa, song Ma giáo vẫn còn hoành hành trong thiên hạ. Lúc đó ta mới chỉ vào thi thể Dương Đính Thiên và sư muội ta mà thề: “Thành Côn ta thề sẽ làm hết sức mình diệt trừ Ma giáo, ngày đại công cáo thành, ta sẽ đến trước hai người tự vẫn”. Ha ha, Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, các vị chết tới nơi rồi, cái mạng của Thành Côn ta cũng chả còn bao lâu nữa, có điều tâm nguyện của ta đã hoàn thành, ta vui vẻ mà tự vẫn, sung sướng hơn các vị bội phần. Những năm qua, không giờ khắc nào ta không trù tính cách hủy diệt Ma giáo. Ôi, Thành Côn ta một đời bất hạnh, ái thê bị người ta cướp mất, có một đệ tử yêu độc nhất thì nó cũng căm hận ta tận xương tủy…

Trương Vô Kỵ thấy hắn nhắc đến Tạ Tốn thì vội chăm chú nghe. Thế nhưng lúc này Cửu dương chân khí trong cơ thể càng lúc càng tràn ngập, tưởng chừng tứ chi xương cốt chỗ nào cũng căng lên, phình ra, từng thớ thịt muốn vỡ tung, mỗi sợi tóc tựa hồ nở to ra vài lần.

Chỉ nghe Viên Chân kể tiếp:

– Sau đó ta rời đỉnh Quang Minh, trở về Trung nguyên, ghé thăm gã đệ tử yêu đã nhiều năm chưa gặp là Tạ Tốn. Ai ngờ vừa trò chuyện, thì ta mới biết y hiện là một trong Tứ đại hộ giáo pháp vương của Ma giáo. Ta tuy lui tới trên đỉnh Quang Minh một thời gian dài, song chỉ toàn tâm chú ý tới sư muội ta, mọi chuyện trong Ma giáo vốn chẳng để tâm, ngay sư muội ta cũng chẳng bao giờ nhắc đến chuyện của Ma giáo. Thành thử việc đệ tử của ta giữ địa vị cao trong Ma giáo, tự y nói ra thì ta mới biết. Y còn ra sức khuyên ta gia nhập Ma giáo, nào là cần đồng tâm hiệp lực đánh đuổi bọn Thát tử Hồ Lỗ. Ta giận quá, nhưng chợt nghĩ thầm: “Ma giáo người nhiều thế mạnh, bám rễ sâu xa, cao thủ đông đảo, ta đơn độc một mình, diệt sao nổi bọn chúng? Chẳng nói một mình ta, dẫu có liên thủ hào kiệt võ lâm thiên hạ, cũng chắc gì hủy diệt nổi. Chỉ có một cách duy nhất là từ bên trong xúi giục để bọn chúng tàn sát lẫn nhau, tự chúng diệt chúng”.

Bọn Dương Tiêu nghe thế liền kinh sợ, bao năm nay cả bọn như người bị bịt mắt, đâu ngờ đại địch ở ngay bên cạnh luôn chuyên tâm tìm cách hủy diệt Minh giáo. Thế mà mọi người lại đi tranh đoạt chức giáo chủ, đánh phá nhau rối loạn cả lên. Lời lẽ của Viên Chân vừa nói khác nào cây gậy giáng vào đầu khiến họ choàng tỉnh.

Lại nghe Viên Chân nói tiếp:

– Bấy giờ ta thản nhiên như không, chỉ nói đây là việc lớn cần phải suy nghĩ kỹ. Vài hôm sau, ta đột nhiên giả bộ say rượu, cố ý cưỡng bức thê tử của Tạ Tốn, rồi giết luôn phụ mẫu thê tử của y. Ta biết rằng làm như thế sẽ khiến Tạ Tốn hận ta thấu xương, nhất định sẽ tìm ta báo thù, tìm không được sẽ nhắm mắt làm bừa. Ha ha, biết trò không ai bằng thầy, gã Tạ Tốn chuyện gì cũng giỏi, văn tài võ công đều hơn người, có điều gã là kẻ dễ bị kích động, không chịu suy nghĩ sâu xa về tiền nhân hậu quả…

Trương Vô Kỵ nghe đến đây, trong lòng cả giận, nghĩ thầm: “Thì ra bao nhiêu bất hạnh mà nghĩa phụ gặp phải đều do lão tặc Thành Côn này ngấm ngầm sắp đặt cả. Tên giặc già không phải say rượu nổi thú tính, mà là âm mưu sắp đặt như thế”.

Lại nghe Viên Chân dương dương đắc ý nói:

– Tạ Tốn lạm sát giang hồ hảo hán, nơi nào cũng để lại tên ta, tưởng làm thế sẽ buộc ta xuất đầu lộ diện, ha ha, ta đời nào ló mặt ra kia chứ? Đã không muốn người khác biết, chỉ có cách đừng làm, Tạ Tốn gây bao nhiêu thù oán, tất cả rồi sẽ trút lên đầu Ma giáo. Gã giết người đôi khi cũng gặp nguy hiểm, ta liền kín đáo giải nguy cho gã, gã là con dao ta dùng để giết người, lẽ nào ta để cho gã bị người ta làm hại? Ngoại địch của Ma giáo các vị ngày càng nhiều, các vị cao thủ trong giáo lại ra sức tranh giành ngôi giáo chủ, không ngừng cắn xé nhau, tất cả đều rơi vào mưu kế của ta. Tạ Tốn không giết Tống Viễn Kiều tuy cũng đáng tiếc, nhưng gã đã đánh chết Không Kiến thần tăng, đả thương Không Động ngũ lão, lấy mạng không ít hảo thủ trên Vương Bàn sơn đảo, ngay cả đàn chủ của Thiên Ưng giáo là bằng hữu lâu năm của Ân Thiên Chính, gã cũng không tha… Đồ đệ thế mới là đồ đệ giỏi, không uổng công ta năm xưa tận tâm truyền dạy võ công cho gã!

Dương Tiêu lạnh lùng nói:

– Như vậy là ngay cả sư phụ Không Kiến thần tăng của ngươi cũng bị ngươi dùng độc kế hại chết?

Viên Chân cười đáp:

– Ta bái Không Kiến thần tăng làm sư phụ, đâu phải thật lòng! Lão ấy được ta rập đầu lạy vài cái, rồi chịu mất mạng vì ta, cũng không thiệt gì cho cam, ha ha, ha ha!

*

*   *

Trong lúc Viên Chân cười ha hả, Trương Vô Kỵ giận muốn phát điên, tai ù đi, đột nhiên ngất xỉu nhưng lại tỉnh ngay. Trong đời chàng từng bị khinh rẻ, làm nhục, chàng đều thản nhiên; song nghĩ đến nghĩa phụ là một hảo hán hiên ngang như thế, rốt cục lại bị Thành Côn dùng độc kế làm cho gia phá nhân vong, thân bại danh liệt, mù cả hai mắt, sống bơ vơ một mình nơi hoang đảo chờ chết, mối thâm cừu đại hận đó lẽ nào không báo?

Nộ khí trong ngực dâng lên, Cửu dương chân khí tràn ngập toàn thân càng bùng phát mãnh liệt, nhưng không có chỗ thoát ra ngoài, cái túi Càn khôn nhất khí cứ phồng to dần lên, nhưng cả bọn Dương Tiêu đang mải nghe Viên Chân kể chuyện, nên chẳng có ai để ý đến sự thay đổi hình dạng của cái túi. Mọi người lại nghe Viên Chân nói:

– Dương Tiêu, Chu Điên, Thiết Quan đạo nhân, Bành Oánh Ngọc, Vi Nhất Tiếu, các vị còn gì muốn hỏi ta nữa hay không?

Dương Tiêu thở dài, đáp:

– Sự đã như thế, còn gì để nói kia chứ? Viên Chân đại sư, đại sư có thể tha mạng cho con gái ta được chăng? Mẹ nó là Kỷ Hiểu Phù phái Nga Mi, xuất thân danh môn chính phái, chưa gia nhập Minh giáo.

Viên Chân nói:

– Nuôi hổ để họa, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc!

Nói xong hắn bước tới một bước, giơ chưởng ra thong thả giáng xuống đầu Dương Tiêu.

Trương Vô Kỵ ở trong cái túi, biết sự thể đang cực kỳ khẩn cấp, liền bất chấp tình trạng toàn thân nóng như thiêu, nghe tiếng đoán vị trí, tung mình lao tới trước Viên Chân, giơ tay trái qua lớp vải mà gạt hữu chưởng của hắn đi.

Viên Chân lúc này mới gắng gượng hành động, nguyên khí chưa phục hồi, bị Trương Vô Kỵ gạt ra thì thân hình lảo đảo, lùi lại một bước, quát:

– Tiểu tử, mi… mi…

Hắn định thần, tiến lên, nhắm cái túi vải đánh một chưởng. Chưởng này không chạm vào người Trương Vô Kỵ, còn bị cái túi hất dội ra, khiến hắn phải lùi hai bước, cả kinh chưa hiểu tại sao.

Trương Vô Kỵ lúc này miệng khô lưỡi đắng, đầu váng mắt hoa, Cửu dương chân khí trong cơ thể đã căng phồng như sắp nổ tung, nếu cái túi Càn khôn nhất khí vỡ ra trước, chàng sẽ thoát hiểm, nếu không chế ngự nổi luồng chân khí mãnh liệt trong cơ thể, da thịt chàng sẽ vỡ ra, và cháy xém như bị quay trong lò.

Viên Chân thấy cái túi quái lạ, liền tiến lên hai bước, lại tung chưởng đánh tới, lần này hắn cũng bị dội ra, phải lùi một bước; song cái túi cũng bị chưởng của hắn đánh lăn đi mấy vòng như một trái cầu da thật lớn. Trương Vô Kỵ ở trong cái túi, lăn qua lăn lại, tức ngực khó thở, cố phình bụng để tống khí ra ngoài. Nhưng bản thân cái túi đang căng đầy khí, muốn thở một hơi khí ra cũng càng lúc càng khó. Viên Chân liên tiếp đấm ba quyền, đá hai cái tất thảy đều bị khí trong túi đẩy bật lại, Trương Vô Kỵ ở bên trong không hay biết. Cũng may cho Viên Chân là hắn chỉ đánh vào cái túi, chứ nếu trúng người Trương Vô Kỵ, lúc này chân khí trong cơ thể chàng đang ngập tràn, chắc chắn chân tay Viên Chân sẽ bị thương.

Bọn Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu bảy người thấy chuyện lạ kỳ, đều ngẩn cả ra. Cái túi là của Thuyết Bất Đắc, chính ông ta cũng không hiểu tại sao nó lại căng phồng lên như trái cầu, cũng chẳng biết Trương Vô Kỵ ở trong đó còn sống hay đã chết.

Chỉ thấy Viên Chân rút từ thắt lưng ra một con dao nhọn đâm thật mạnh vào cái túi, nhưng cái túi chỉ lõm vào chứ không thủng. Cái túi này chất liệu thật diệu kỳ, không phải tơ cũng chẳng phải bằng da, là một dị vật của trời đất; con dao của Viên Chân lại không phải là bảo đao, đâm liền mấy nhát vẫn không chọc thủng được. Viên Chân thấy đấm đá đâm chọc đều vô hiệu, thì nghĩ thầm: “Việc gì ta phải dây dưa với tên tiểu tử này?” bèn tung chân đá một cái thật mạnh cho cái túi lăn ra cửa sảnh.

Lúc này cái túi đã căng phồng thành một trái cầu lớn, đụng phải cửa sảnh, nó liền bật trở lại lao thẳng vào người Viên Chân. Viên Chân thấy nó lăn quá nhanh, vội dùng cả hai tay tống mạnh đi.

Chỉ nghe đùng” một tiếng thật lớn như tiếng sấm giữa trời quang, các mảnh vải bay tứ tung như bươm bướm, cái túi Càn khôn nhất khí đã bị Cửu dương chân khí trong người Trương Vô Kỵ phá vỡ tan.

Viên Chân, Dương Tiêu, Thuyết Bất Đắc cả bọn đều cảm thấy một khí nóng rực phả vào người, một thanh niên áo quần rách bươm xuất hiện trước mặt, mặt mày ngơ ngác.

Nguyên lúc này Cửu dương thần công mà Trương Vô Kỵ tu luyện vừa đại công cáo thành, thủy hỏa ký tế, long hổ giao hội. Nên biết, chàng ở bên trong cái túi vải căng phồng kia chẳng khác nào có hàng chục cao thủ cùng ra sức xoa bóp mọi đại huyệt trên cơ thể chàng, chân khí bên trong thì cuồn cuộn, mấy chục huyền quan trên kinh mạch đều được khai thông, tưởng như có một dòng nước ấm chảy tới mọi ngõ ngách cơ thể, khoan khoái vô cùng. Cơ duyên này xưa nay chưa ai được gặp, mà cái túi kia vỡ tan rồi, sau này cũng chẳng ai có dịp may một cái tương tự nữa.

Viên Chân thấy chàng trai trong túi thần sắc bất định, ngơ ngác hoang mang; còn mình bị trọng thương chưa khỏi, nếu không chớp lấy cơ hội, để đối phương ra tay trước thì quá ư nguy hiểm; hắn bèn sấn tới, ngón trỏ tay phải chỉ ra, vận nội kình “Ảo Âm Chỉ” điểm thẳng vào huyệt Đản Trung trên ngực Trương Vô Kỵ.

Trương Vô Kỵ đưa tay gạt ra, lúc này thần công của chàng đã thành tựu, nhưng chiêu số võ thuật lại quá tầm thường, võ công do Tạ Tốn và phụ thân truyền dạy thì chưa dung hội quán thông, làm sao chọi nổi một cao thủ tuyệt đỉnh như Viên Chân? Chỉ một chiêu thôi đã khiến huyệt Dương Trì ở cổ tay chàng bị điểm trúng, cơ thể lập tức run lên bần bật, phải lùi một bước, song chân khí sung mãn trong cơ thể chàng cũng đã tràn sang ngón tay của Viên Chân. Hai luồng lực đạo một âm một dương đối chọi nhau, có điều nội lực của Trương Vô Kỵ do Cửu dương thần công sinh ra nên thâm hậu hơn nhiều. Ngón tay Viên Chân vừa thấy nóng rực, kình lực toàn thân như biến đâu mất cả, hắn lại vừa bị thương chưa kịp phục hồi, công lực kém hẳn lúc bình thời, biết tình thế trước mắt bất lợi, thoát thân giữ mạng là cần nhất nên lập tức quay mình bỏ chạy.

Trương Vô Kỵ giận dữ chửi:

– Tên đại ác tặc Thành Côn, mau nạp mạng!

Chàng đuổi theo ra cửa, chỉ thấy bóng Viên Chân thoáng một cái đã chạy vào một cửa hông. Chàng cả giận, nhanh chân rượt theo. Đang chạy, bỗng “bình” một tiếng, trán chàng đập mạnh vào khung cửa. Thì ra chàng chưa biết rằng mình đã luyện thành Cửu dương thần công, mỗi lần vung tay, co chân đều mạnh gấp mười lần bình thường, vừa rảo bước đã vọt đi ngoài tầm kiểm soát, nên mới va vào cửa.

Chàng đưa tay xoa trán, chỉ thấy hơi đau, chợt nghĩ thầm: “Sao mình lại có tà môn này, vừa nhấc chân đã lao nhanh đến thế?” Chàng vội tiến vào cửa hông, thấy có một tiểu sảnh. Chàng quyết ý báo thù cho nghĩa phụ, liền xuyên qua sảnh đường rượt theo.

*

*   *

Phía sau sảnh là một tòa nhà lớn, ở đây trồng hoa, hương thơm thoang thoảng; thấy căn phòng phía tây có ánh đèn hắt ra, chàng bèn nhảy tới, đẩy cửa vào, thấy một cái bóng xám vụt một cái, Viên Chân đã vén rèm chạy vào phòng trong.

Trương Vô Kỵ cũng vén rèm chạy vào, nhưng không thấy Viên Chân đâu nữa. Chàng nhìn kỹ, bất giác thầm lạ lùng, thì ra đây là khuê phòng của một tiểu thư phú gia. Cạnh cửa sổ đặt bàn trang điểm, cây nến đỏ chiếu sáng các thứ gấm vóc lụa là trong phòng, trông sang trọng chả kém gì ở nhà Chu Cửu Chân. Góc phòng kê một chiếc giường trướng rủ màn che, bên chân giường có một đôi hài con gái thêu màu đỏ, hẳn có người nằm ngủ trên giường. Khuê phòng chỉ có một lối vào, các cửa sổ đều đóng chặt, rõ ràng thấy Viên Chân lẻn vào đây, nhưng chỉ chớp mắt hắn đã mất tăm, chẳng lẽ hắn có tài tàng hình hay sao? Hoặc giả hắn không nề hà là kẻ tu hành mà cứ ngang nhiên chui vào giường phụ nữ?

Trong lúc chàng đang phân vân chưa biết có nên vạch màn ra tìm kẻ địch hay không, bỗng có tiếng chân người đi tới. Trương Vô Kỵ vội nép mình vào sau chiếc áo lông treo trên tường phía tây, thì có hai người đi vào buồng. Chàng từ sau áo ngó ra, thấy cả hai đều là thiếu nữ, mặc áo dài thêu màu vàng nhạt, trang phục sang trọng; người thứ hai nhỏ tuổi hơn, mặc áo vải xanh là tiểu a hoàn, nói:

– Tiểu thư, khuya lắm rồi, mời tiểu thư nghỉ thôi ạ.

Tiểu thư kia xoay tay tát mạnh vào mặt a hoàn. Đứa tớ gái loạng choạng lùi lại một bước, tiểu thư cũng hơi loạng choạng, quay mặt lại, Trương Vô Kỵ nhìn rõ ràng dưới ánh nến, thấy nàng có cặp mắt to đen láy, khuôn mặt bầu bầu, chính là Dương Bất Hối, người mà chàng đã không quản vạn dặm đường xa, đưa cô bé từ Trung nguyên đến Tây Vực.

Sau bấy năm xa cách, thân hình Dương Bất Hối đã cao lớn hơn nhiều, nhưng thần thái vẫn y như trước, nhất là khóe miệng cong cong lên hồi nhỏ, nay càng lộ rõ hơn. Chỉ nghe Bất Hối mắng đầy tớ:

– Mi bảo ta đi ngủ, hừ, sáu phái lớn vây đánh đỉnh Quang Minh, phụ thân ta đang bàn kế sách với mọi người, cả đêm nay chưa chắc xong, lão nhân gia chưa nghỉ, làm sao ta ngủ được? Tốt hơn cả là phụ thân ta bị người ta giết hại, ta cũng bị mi giết chết luôn, cả thiên hạ này sẽ là của mi hết.

Tiểu a hoàn đâu dám biện bạch, đỡ tiểu thư ngồi xuống. Dương Bất Hối nói:

– Mau đem kiếm tới đây cho ta!

Tiểu a hoàn tới bên vách lấy thanh trường kiếm treo ở đó. Hai chân a hoàn bị nối với nhau bằng một sợi xích sắt; hai cổ tay cũng có một sợi xích khác thòng lại; chân trái khập khiễng, sống lưng gù, cong như cánh cung, đến lúc a hoàn lấy thanh kiếm và quay đầu lại, Trương Vô Kỵ còn kinh ngạc hơn, thấy nó mắt phải nhỏ, mắt trái to, mũi và khóe miệng méo xệch, hình dạng thật đáng sợ. Chàng nghĩ thầm: “Cô bé này còn xấu xí hơn cả Thù Nhi. Thù Nhi là do trúng độc nên mặt mày sưng u, còn có thể trị được, chứ cô bé này là tàn tật bẩm sinh”.

Dương Bất Hối cầm thanh kiếm, nói:

– Kẻ địch có thể tới bất cứ lúc nào, ta cần đi ra ngoài tuần tra.

Tiểu a hoàn nói:

– Để con đi theo tiểu thư, lỡ gặp địch, cũng có thêm một người trợ giúp.

Giọng cô ta ú ớ, khàn khàn, ồ ồ khó nghe, tưởng như giọng của một gã nam nhân trung niên thô lỗ. Dương Bất Hối nói:

– Ai cần mi giả vờ tử tế?

Tay trái nàng xoay một cái đã nắm chặt mạch môn tiểu a hoàn, nó không cử động gì được, run run kêu:

– Tiểu thư… tiểu… thư…

Dương Bất Hối cười khẩy, nói:

– Địch nhân lũ lượt kéo đến tấn công, cha con ta sống chết chỉ còn sớm tối, mi chắc là do bọn địch phái đến phục sẵn trên đỉnh Quang Minh chứ gì? Cha con ta không đời nào để cho mi hành hạ đâu! Hôm nay ta giết mi trước.

Nói xong Dương Bất Hối xoay thanh kiếm đâm luôn vào cổ tiểu a hoàn.

Trương Vô Kỵ từ lúc biết tiểu a hoàn này thân thể tàn tật, thì thầm thương hại nó, đột nhiên thấy Dương Bất Hối giơ kiếm đâm nó, trong lúc nguy cấp chẳng kịp suy nghĩ, chàng lập tức phi thân ra, búng vào lưỡi kiếm một cái. Dương Bất Hối cầm kiếm không vững, nghe “keng” một tiếng, thanh kiếm đã rơi xuống đất. Tay nàng vừa tuột kiếm, hai ngón trỏ và giữa chọc luôn vào mắt Trương Vô Kỵ. Chiêu này vốn chỉ là chiêu “Song long sang châu” tầm thường, không có gì kỳ lạ, nhưng nàng được cha chỉ dạy mấy năm nay nên sử dụng cũng rất có uy lực. Trương Vô Kỵ nhảy lùi về phía sau, buột miệng kêu lên:

– Bất Hối muội muội, là ta đây!

Dương Bất Hối nghe chàng gọi bốn tiếng “Bất Hối muội muội” thì sững người, hỏi:

– Có phải là Vô Kỵ ca ca đấy không?

Nàng chỉ nhận ra thanh âm ngữ điệu của bốn tiếng “Bất Hối muội muội” chứ chưa nhận ra diện mạo của Trương Vô Kỵ.

Trương Vô Kỵ hơi ân hận, nhưng không thể chối được nữa, đành nói:

– Ta đây, Bất Hối muội muội, mấy năm qua muội có khỏe không?

Dương Bất Hối định thần nhìn kỹ, thấy chàng áo quần rách rưới, mặt mày bẩn thỉu, trong bụng nghi ngại, nói:

– Có… có đúng là Vô Kỵ ca ca không? Sao mà… sao lại tới được chốn này?

Trương Vô Kỵ nói:

– Đó là Thuyết Bất Đắc mang ta lên đỉnh Quang Minh, Viên Chân lão hòa thượng chạy vào buồng này, rồi đột nhiên không thấy đâu nữa, buồng này còn lối ra nào khác không?

Dương Bất Hối ngạc nhiên hỏi:

– Viên Chân hòa thượng nào chứ? Ai vào căn buồng này vậy?

Trương Vô Kỵ đang nóng lòng đuổi theo Viên Chân, nếu kể đầu đuôi câu chuyện thì quá dài, chỉ nói:

– Cha muội bị thương ở đại sảnh, muội hãy mau ra đó xem sao.

Dương Bất Hối cả kinh, vội nói:

– Muội phải ra xem gia gia mới được.

Nói rồi tiện tay nhắm ngay đỉnh đầu tiểu a hoàn đánh một chưởng, ra tay cực nặng. Trương Vô Kỵ kêu lên:

– Đừng làm thế!

Chàng giơ tay đẩy vai Dương Bất Hối một cái, chưởng của nàng ta rơi vào khoảng không.

Dương Bất Hối hai lần toan giết tiểu a hoàn, đều bị Vô Kỵ ngăn cản, bèn xẵng giọng quát:

– Vô Kỵ ca ca, ca ca cùng phe với con a hoàn này hả?

Trương Vô Kỵ ngơ ngác nói:

– Nó là đầy tớ của muội, ta mới gặp nó lần đầu, cái gì mà cùng phe?

Dương Bất Hối nói:

– Ca ca đã không biết nội tình thì đừng lo chuyện bao đồng! Con a hoàn này đối đầu với gia đình muội, phụ thân muội xích chân tay nó lại là đề phòng nó hại muội đó. Hiện giờ địch nhân ùa tới tập kích, con a hoàn này sẽ thừa cơ báo thù.

Trương Vô Kỵ thấy cô bé kia đáng thương, tuy hình dáng xấu xí, nhưng không có vẻ gì hung ác, bèn nói:

– Này cô nương, cô nương có ý định thừa cơ báo thù không đấy?

Tiểu a hoàn lắc đầu:

– Không đời nào dám thế.

Trương Vô Kỵ nói:

– Bất Hối muội muội, muội nghe đó, nó không làm thế đâu, muội hãy tha cho nó đi.

Dương Bất Hối nói:

– Được, ca ca đã nói vậy, úi chà…

Thân hình nàng nghiêng qua, lảo đảo đứng không vững. Trương Vô Kỵ vội giơ tay đỡ, đột nhiên hai huyệt Huyền Khu, Trung Khu ở sau lưng đau nhói lên, người ngã chúi xuống đất. Thì ra Dương Bất Hối sợ chàng ngăn cản, bèn dụ chàng lại gần, dùng cái nhẫn điểm huyệt ở ngón tay giữa điểm liền hai đại huyệt. Sau khi đánh ngã Trương Vô Kỵ, nàng xoay tay phải lại, nhắm ngay huyệt Thái Dương bên phải của tiểu a hoàn mà đánh tới.

Nhưng tay chưa đụng tới đích, thì Dương Bất Hối bỗng thấy đan điền nóng bỏng, toàn thân tê dại, đành tự buông cổ tay tiểu a hoàn ra, hai đầu gối mềm đi, ngồi phịch xuống ghế. Thì ra nàng dùng sức đánh mạnh vào huyệt đạo của Trương Vô Kỵ, thần công của chàng mới thành tựu, Cửu dương chân khí tuy chưa có tác dụng hộ thể, nhưng đã tự dội lại, xung ngược khắp các kinh lạc trong cơ thể Dương Bất Hối.

Tiểu a hoàn nhặt thanh kiếm dưới đất lên, nói:

– Tiểu thư, tiểu thư cứ nghi con muốn hại tiểu thư. Bây giờ nếu con muốn giết tiểu thư, thật quá dễ dàng; nhưng con không có ý đó đâu.

Nói xong tra kiếm vào bao, treo lại chỗ cũ.

Trương Vô Kỵ đứng dậy, nói:

– Muội xem, ta nói có sai đâu.

Sau khi bị đánh vào huyệt, trong giây lát chân khí liền xung giải, chàng có thể lập tức hành động.

Dương Bất Hối trân trân nhìn chàng, vô cùng kinh hãi. Lúc này chân tay đã hết tê dại, nhớ đến sự an nguy của phụ thân, bèn đứng dậy nói:

– Cha muội bị thương thế nào? Vô Kỵ ca ca, ca ca ở đây chờ muội, gặp lại sau vậy. Mấy năm nay ca ca thế nào? Muội luôn nhớ ca ca…

Vừa nói nàng vừa chạy ra ngoài.

Trương Vô Kỵ hỏi tiểu a hoàn:

– Cô nương, gã hòa thượng ấy chạy vào buồng này rồi đột nhiên biến mất, cô nương có biết, liệu căn buồng này có đường hầm nào chăng?

Tiểu a hoàn hỏi lại:

– Công tử nhất thiết phải đuổi lão ta bằng được ư? Trương Vô Kỵ nói:

– Lão hòa thượng ấy thương thiên hại lý, gây ra vô vàn tội nghiệt, ta… ta… dù phải đến tận chân trời góc biển, cũng quyết đuổi theo hắn tới cùng.

Tiểu a hoàn ngẩng lên nhìn vào mặt chàng. Trương Vô Kỵ nói:

– Cô nương, nếu cô nương biết, xin hãy chỉ đường cho!

Tiểu a hoàn cắn môi, nghĩ giây lát, thấp giọng nói:

– Tính mệnh con do công tử cứu, được rồi, để con đưa công tử đi.

Cô bé thổi tắt nến, nắm tay Trương Vô Kỵ kéo đi.

Comments

comments


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.